Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Yazılımı Geliştirme Araçları İçerikPlatform.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Yazılımı Geliştirme Araçları İçerikPlatform."— Sunum transkripti:

1

2 Eğitim Yazılımı Geliştirme Araçları İçerikPlatform

3 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

4 Platform Arayüz Altyapı

5 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

6 Metin Oluşturma Araçları Web ortamlarında en sık kullanılan bileşen metinlerdir. Diğer materyaller (örneğin resimler) metinde anlatılan bilgiyi açıklamaya çalışır.

7 Metin Oluşturma Araçları Kelime işlemci programları: Writer, Word, Word Perfect : Masaüstü yayıncılık programları: Publisher, InDesign Web editörleri: Dreamweaver, Flash, Frontpage

8 Metin Oluşturma Araçları CSS: Kullanılan web editörü ne kadar gelişmiş olursa olsun html dili ile oluşturulan web sayfaları görsellik bakımından yeterince esnek değildir. Bu esnekliği sağlamak amacıyla geliştirilen Stil şablonları (CSS) kullanılarak web sayfalarının görsel tasarımı tek bir dosya aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

9 Metin Oluşturma Araçları CSS: TopStyle, Style Master ve Rapid CSS Editör

10 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

11 Görsel Materyal Geliştirme Araçları Çizimler, fotoğraflar ya da grafikler gibi dijital görsel imajlar görseller olarak adlandırılır (Duffy, McDonald, Mizell, 2003). Öğretim amaçlı kullanılabilecek olan görseller kendi arasında 4 grupta ele alınabilir:

12 Görseller Üç boyutlu görsel materyalle r Grafikler- Tablolar Kavram ve zihin haritaları Resimler

13

14 Piksel tabanlı resimler, piksel denilen çok ufak noktalardan oluşur. Piksel tabalı resimlerin çözünürlükleri 1024x768, 640x400, 800x600 gibi değerlere sahip olabilir.

15 Resimler Vektörel resimler nokta esaslı resimlerden farklıdırlar, çünkü bunlar seçilen, değiştirilebilen ve taşınabilen geometrik biçimlerden oluşmaktadır. Bu grafikler, eğrilebilir, döndürülebilir ve gerilebilir. Nesneye dayalı grafikler, pixellerden oluşmazlar, böylece pürüzsüz görünürler ve resmin çözünürlüğüne bağlı değildirler

16 Resimler Photoshop Corel Draw Fireworks

17 Üç boyutlu görsel materyaller Gerçek ortam ya da maddelerle ilgili öğrencilerin inceleme, gezinme ve düzenleme yapması için bu ortam ya da nesneler modellenerek 3 boyutlu görsel materyaller üretilmektedir.

18 Üç boyutlu görsel materyaller 3 boyutlu görsel materyaller web temelli öğrenme ortamlarında aşağıdaki amaçlarla kullanılabilirler: Öğrencilerin doğrudan gözlemesi için çok küçük, zor ya da tehlikeli olduğu durumlarda gözlem yapmaları için, Diğer gezegenler, atomlar, okyanusun dibi gibi gerçek hayatta ziyaret etmeleri mümkün olmayan yerleri ziyaret etmeleri için,

19 Üç boyutlu görsel materyaller 3 boyutlu görsel materyaller web temelli öğrenme ortamlarında aşağıdaki amaçlarla kullanılabilirler: Arkeolojik siteler, mimari planlar gibi fiziksel ortamları araştırmaları için, Askeri saldırılar gibi karmaşık ve tehlikeli etkinliklerle ilgili deneyim kazanmak için, Çok değişkenli verileri 3 boyutlu şekillerle gösterme gibi karmaşık fiziksel ve mantıksal ilişkileri göstermek için.

20 Üç boyutlu görsel materyaller Üç boyutlu modellemeler gerçekleştirilirken: nesneleri modelleme, nesne özelliklerini belirleme, malzemeleri seçme ve nesneleri malzeme ile kaplama, nesneleri bir mekana yerleştirme, efekt verme, aydınlatma, kameraları yerleştirme, perspektifi belirleme gibi pek çok karmaşık sürecin gerçekleştirilmesi gereklidir.

21 Üç boyutlu görsel materyaller Üç boyutlu modeller etkileşimli hale getirip web ortamında sunmak istendiğinde swf (flash) yada shockwave player formatlarına dönüştürmek gerekmektedir.

22 Üç boyutlu görsel materyaller Maya 3DS Max Z-Brush Poser Lightwave

23 Grafikler-Tablolar Verileri anlamlı bir şekilde görüntülemek amacıyla çeşitli grafikler ve tablolardan faydalanılabilir. Örneğin “bölgelere göre nüfus dağılımı” - pasta grafiği “Volkanik dağlar ve bu dağların nerede bulunduğuna”- tablo kullanarak aktarmak, aynı bilgileri bir paragraf şeklinde sunmaktan daha etkili olacaktır.

24 Grafikler-Tablolar Excel, Calc, Quattro Pro® X3

25 Kavram ve zihin haritaları Kavram haritası, kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri gösteren somut bilgi grafikleridir. Kavramlara somut bir nitelik kazandırmak, yeni öğrenilecek kavramlar ile önceki öğrenilenler arasında bağlantı kurmak, kavramlar ile alt kavramlar arasındaki ilişkileri belirlemek ve konu alanının bütününü öğrencinin görmesini sağlamak

26 Kavram ve zihin haritaları Inspiration, Kidspiration, Concept Draw, Smartdraw

27 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

28 Ses geliştirme araçları Yaygın kanı ve öğretim deneyimleri tek bir duyuya hitap eden bir ders yerine görsel ve işitsel destekle sunulan bir dersin daha çekici olduğunu göstermiştir. Bunun nedeni bu bileşenleri eklemenin öğrencilerin daha fazla duyusuna hitap ederek sunulan içerikle ilgili çoklu bilişsel bağlantılar oluşturmalarına yardımcı olmasıdır (Duffy, McDonald, Mizell, 2003)

29 Ses geliştirme araçları Seslerle ilgili 3 temel süreç: ses kayıt, ses düzenleme ve ses yayınlama

30 Ses geliştirme araçları Windows ses kaydedici, Adobe Audition, Audacity, Super Sound Recorder, Sony Sound Forge, Adobe Audition, Powerful Audio Tool, Sony Acid, Cool Edit

31 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

32 Video Geliştirme Araçları Videolar, soyut kavramları somutlaştırmak, metin yâda hareketsiz görsellerle açıklanması zor olan içeriğin sunumunu desteklemek için eğitsel amaçlı web ortamlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

33 Video Geliştirme Araçları Videoların çekilmesi iyi bir senaryo gerektirir; çekimlerin istenilen kalitede olması için uygun kameraların kullanılması gerekir. Gerekli düzeltmelerin yapılması için sistem kaynakları güçlü bilgisayarlara ve uygun yazılımlara ihtiyaç vardır. Tüm bunların ötesinde hazırlanan videonun web ortamlarında sunulacak hale getirilmesi ve uygun formata dönüştürülmesi gerekir.

34 Video Geliştirme Araçları Bu uygun formatlar swf (flash) ve sıkıştırılmış video türleridir. Swf formatı bunlardan en yaygın olarak kullanılan türüdür. Çünkü pek çok tarayıcıda bu bileşen yüklü haldedir. videolarda kullanıcının sisteminde videoda kullanılan kodlayıcının (codec) olmaması ihtimali kullanım oranını azaltmaktadır.

35 Video Geliştirme Araçları Corel VideoStudio

36 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

37 Animasyonlar Animasyonlar nesnelerin nasıl konum ve şekil değiştirdiğini göstermeyi sağlar. Ayrıca devam eden süreçlerle ilgili bilgi vermek amacıyla animasyonlar uyarıcı olarak kullanılabilir (Boyle, 1997).

38 Animasyonlar Web ortamlarında flash (swf) formatında animasyonlar, shockwave (dxr) formatında animasyonlar, hareketli resimler (animated gif), javascript ile oluşturulan basit animasyonlar kullanılabilir

39 Animasyonlar Adobe Flash, Swish, Flash Menu Builder, Photoshop,Corel, Fireworks Director

40 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

41 Etkileşimli İçerikler Teknolojideki hızlı değişimle birlikte, etkileşimli çoklu ortamların hazırlanması kolay hale gelmiştir.

42 Etkileşimli İçerikler Captivate, Flash, Director, Authorware programları ve Script dilleri

43 Etkileşimli İçerikler Captivate, Flash, Director, Authorware programları ve Script dilleri

44 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

45 Simulasyonlar (Benzetimler) Simülasyonlar, bir takım olay ve durumları modelleyerek gerçek durumu yansıtmaya çalışan yazılımlardır. Simülasyon bir eğitsel yazılıma gömülebileceği gibi tek başına bir öğretim aracı olarakta kullanılabilir

46 Simulasyonlar (Benzetimler) Director, Flash, Authorware gibi yazılımlar ya da script dilleri

47 İçerik metin görselsesVideo Animasy on Etkileşim li içerikler Benzetim ler Ölçme araçları

48 Ölçme Bir eğitim sürecinin temel aşamalarından biri de ölçme işlemidir. Öğretim sürecinin başında öğrencinin giriş yeterliliklerini belirlemek, öğretim esnasında öğretimin ilerleyişini izlemek ve öğretim sürecinin sonunda da öğrenci başarısını değerlendirmek amacıyla ölçme işleminin yapılması gereklidir.

49 Ölçme Hot Potatoes, Flash, Captivate, CourseBuilder vb. yazılımlar ASP, PHP gibi diller

50 İçeriğin Aktarılacağı Web Platformunun Oluşturulması Platform Arayüz Altyapı

51 İçeriğin Aktarılacağı Web Platformunun Oluşturulması Platform Arayüz Altyapı

52 Arayüz Tasarımı Kullanıcı arayüzü, bireylerin bilgisayarla etkileşimine imkan veren bilgisayar sisteminin bir parçasıdır. Kullanıcı arayüzünün amacı, bilgisayar sistemini kullanıcı için kullanışlı hale getirmektir. Diğer bir deyişle, kullanıcı arayüzünün en önemli özelliği “kullanılabilirliği” dir.

53 Arayüz Tasarımı Fireworks, Phtoshop, Corel Draw, Illustrator

54 İçeriğin Aktarılacağı Web Platformunun Oluşturulması Platform Arayüz Altyapı

55 Web Platformunun Altyapısı Eğer ortamda sadece içerikler sunulacaksa içeriklerin statik mi, dinamik mi yoksa veritabanından mı çağırılacağına karar verilmesi gereklidir. Öğrenme veya yönetim sürecinin takip edileceği diğer 2 tür uygulamada ise veritabanını uygulamasının yer alması zorunludur.

56 Web Platformunun Altyapısı Web temelli eğitim platformlarında 3 farklı tür işlem yapılabilir: Sadece içerikler sunulabilir, İçeriğinin sunumunun yanı sıra öğrenci hareketleri (gezinmesi, ölçme sonuçları, notları, vb.) takip edilebilir, Öğrenme sürecinin de yanı sıra yönetim süreçleri (öğretmen atama, devam çizelgeleri, vb.) gerçekleştirilebilir.

57 Web Platformunun Altyapısı Eğer statik bilgiler sunulacaksa HTML dili ile oluşturulmuş sayfaların tasarlanması yeterlidir. not defteri, Dreamweaver, Frontpage Publisher

58 Web Platformunun Altyapısı Ancak eğer veritabanı uygulamaları yer alacaksa öncelikle bilgilerin tutulacağı (öğrenci kullanıcı adları, şifreleri, notları, ziyaret ettikleri sayfalar vb.) bir veritabanının oluşturulması gereklidir. Access, MS SQL Server, MySQL Server, Oracle

59 Web Platformunun Altyapısı Veritabanı uygulamalarının geliştirilmesi için ASP ya da PHP gibi bir dilin kullanılması ve bu dillerin yazılabileceği Dreamweaver, Coldfusion vb. yazılımlardan faydalanılması ya da Moodle tarzı hazır bir sistemden faydalanılması gereklidir

60 Web Platformunun Altyapısı Moodle, açılımı Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı (Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning- Environment) olan eğitimcilere etkili çevrimiçi öğrenme ortamları geliştirmelerinde yardımcı olacak bir yazılımdır.

61 Web Platformunun Altyapısı Moodle ücretsiz bir yazılım olup MySQL veri tabanı ve PHP dilini destekleyen herhangi bir ortamda kullanılabilir. Açık kaynak kodlu bir yazılım olmasından ötürü tüm dünyaya yayılmış geniş bir kitle tarafından geliştirilmektedir 70 farklı dil desteği mevcuttur

62 Web Platformunun Altyapısı Moodle programında iletişim ve işbirliği amacıyla chat ya da forumlar oluşturulabilir, aynı zamanda grup geribildirimleri alınabilir, öğrencilere ödevler ve çevrimiçi sınavlar verilebilir, oluşturulan sınavlar elle ya da otomatik olarak puanlanabilir, SCORM uyumlu içerikler eklenebilir, sözlük ve anketler eklenebilir.

63 ÖZET Eğitsel yazılımların geliştirme sürecinde içeriğin oluşturulması ve içeriğin sunumu için plak ilectformun oluşturulması gereklidir. Bu süreçlerin her birinde kullanılabilecek farklı araçlar bulunmaktadır.


"Eğitim Yazılımı Geliştirme Araçları İçerikPlatform." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları