Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU

2 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ PAYDAŞLARIMIZ MEVCUT DURUMUMUZ DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

3 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
İÇİNDEKİLER GÜÇLÜ YANLARIMIZ ZAYIF YANLARIMIZ FIRSATLAR TEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ SONUÇ

4 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
MİSYONUMUZ Cumhuriyet Üniversitesi Çevre mühendisliği bölümünün misyonu; kalitesi giderek yükselen bir eğitim öğretim sunmak, çevre mühendisliğinin uygulama alanlarının her dalında hizmet verebilecek kapasitede yeterli bilgi ve beceriye sahip mühendisler yetiştirmek ve güncel çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne ilişkin araştırmalar – uygulamalar yapmak. Üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde sanayinin çevreye yönelik sorunlarına çözüm üretmek, dinamik eğitim kadrosu ile teknolojiyi ve mali kaynakları, yasalar çerçevesinde etkin kullanarak; Cumhuriyet Üniversitesi’nin yürüttüğü eğitim, araştırma ve toplum hizmetlerine güçlü ve güvenilir destek sunmak.

5 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
VİZYONUMUZ Çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim vererek Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul gören, sürdürülebilir gelişmeye dayalı, rekabet gücü yüksek, çağdaş bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

6 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
DEĞERLERİMİZ Bilimsellik, Laiklik, Şeffaflık, Hoşgörü, Evrensellik, Toplumsal yararlılık, Çağdaş, yaratıcı, etik değerlere sahip ve yenilikçi, Katılımcı, güvenilir, Yasa, yönetmelik ve  kurumsal  düzenlemelere uygunluk,

7 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
PAYDAŞLARIMIZ Çevre mühendisliği bölümü elemanları, Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencileri, Diğer çevre mühendisliği bölümleri Çevre ile ilgili vakıflar, gönüllü çevre örgütleri, yerel kamu kuruluşları(belediyeler) CÜÇAM (Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi)

8 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
MEVCUT DURUMUMUZ

9 ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Bölümümüze Giriş Puanları
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Bölümümüze Giriş Puanları Tablo 1: Yıllara Göre Yüzdelik Dilimler   Yüzdelik Dilim 2004 I. Öğretim II. Öğretim 0,3 AOBP’li yüzdelik dilim 4,70 7,10 0,8 AOBP’li yüzdelik dilim 43,85 53,65 Ek puanlı yüzdelik dilim ----- 2005 En Düşük 296,920 289,503 En Yüksek 302,590 296,617

10 ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Bölümümüze Giriş Puanları
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Bölümümüze Giriş Puanları Tablo 2: Yıllara Göre En Yüksek ve En Düşük Puanlar Yıllar Puan türü En düşük En Yüksek I. Öğretim II. Öğretim 2003 SAY 283,311 273,971 293,450 298,057 2004 287,287 278,257 302,568 289,061 2005 296,920 289,503 302,590 296,617

11 Akademik Personel Sayıları, Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Akademik Personel Sayıları, Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 3: Akademik Personel Sayıları ve Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (2005) Ünvan Sayı Profesör 2 Doçent 1 Yardımcı Doçent 6 Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi 3 Toplam 12 Birim dışından ortak zorunlu dersler için gelen öğretim elemanı sayısı 21 Birim dışı lisans diğer dersler için gelen öğretim elemanı sayısı Genel Toplam 34

12 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo 4: Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Birim İçi-2005) Öğrenci Sayı (A) Ders veren öğretim elemanı (B) Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı (A/B) Lisans 524 9 58,22 Yüksek Lisans 19 2,11 Doktora 3 0,33

13 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Makale ve Kitap Tablo 5: Yıllara Göre Makale ve Kitap Sayıları Makale ve Kitap 2001 2002 2003 2004 2005 Sayı 1) Makale Hakemli 3 1 Hakemsiz b) Uluslar arası c) SCI/SSCI/AHCI 4 13 10  d) Toplam 8 6 14 9 10 2) Kitap

14 Bilimsel Toplantılara Sunum ile Katılım
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Bilimsel Toplantılara Sunum ile Katılım Tablo 6: Yıllara Göre Bilimsel Toplantılara Sunum İle Katılım Bilimsel Toplantılara Sunum İle Katılım 2001 2002 2003 2004 2005 Sayı a)  Ulusal 8 7 1 16 b) Uluslar Arası 5 6 3 c) Toplam 13 17 4

15 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı Tablo 7: Yıllara Göre Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı Yıllar Yayın Sayısı Öğretim elemanı sayısı Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 2001 21 12 1,75 2002 19 1,58 2003 20 1,66 2004 26 2,16 2005 15 1,25

16 Atıf sayısı: Uluslararası
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Atıf sayısı: Uluslararası Tablo.8 Yıllara Göre Atıf Sayısı ATIF 2003 2004 2005 sayı Uluslararası 32 17

17 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Araştırma projeleri Tablo 9: Yıllara Göre Araştırma Projeleri Sayıları Araştırma Projeleri 2003 2004 2005 Sayı a) Yeni 4 1 b) Devam Eden 8 c) Tamamlanan

18 Düzenlenen Toplantı Sayısı
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Düzenlenen Toplantı Sayısı Tablo 10: Yıllara Göre Bilimsel Toplantı ve Öğrenciler İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı Yıllar Bilimsel Toplantı Sayısı Öğrenciler İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı 2003 2 12 2004 10 2005

19 Dergi Hakem ve Editörlüğü
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Dergi Hakem ve Editörlüğü Tablo 11: Yıllara Göre Dergi Hakem ve Editörlüğü Dergi Hakem ve Editörlüğü Yıllar 2003 2004 2005 Sayı a) Dergi Hakemliği Ulusal 2 Uluslar arası 7 b) Toplam 9 4 c) Dergi Editörlüğü 1 3 d) 

20 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Tez Danışmanlığı SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Tablo 12: Yıllara Göre Tez Danışmanlıkları Tez Danışmanlığı Yıllar 2003 2004 2005 Sayı a) Yüksek Lisans Yeni 4 7 3 Devam Eden 5 6 12 Tamamlanan 1 Yüksek Lisans Mezun Sayısı ( ) 31 b) Doktora 2 Doktora Mezun Sayısı ( )

21 İdari personelin eğitim düzeyi (eğitim kademelerine göre)
Tablo 13: İdari Personel Eğitim Düzeyi (2005) Eğitim Düzeyi Sayı Lisans -- Önlisans Lise 3 Ortaokul Toplam

22 Dersliklerde bulunan öğretim araç-gereçleri
Tablo 14: Öğretim Araç Gereçleri (2005) Öğretim Araç Gereçleri Derslik Bilgisayar Lab. Tepe göz 1 -- Bilgisayar 3 25 Projektör 

23 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
100 öğrenciye (lisans) düşen Internet bağlantılı bilgisayar sayısı: 5 Lisans düzeyinde mezun sayısı: 526 Kütüphanedeki kitap sayısı: 120

24 Öğretim Üyesi Başına Ders Saati (Birim İçi)
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Tablo 15: Birim İçi (Lisans) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta (2005) Birim İçi Ders Saati Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı 2 1 6 -- 9 30 17,5 93,5 62,7 Staj  53 24 105   -- 182 83 41,5 120,2 244,7 Öğretim üyesi başına düşen ders saati 15 15,2 47,7 Öğretim üyesi başına düşen ders saati (Staj dahil) 20,33 103,33 

25 Öğretim Üyesi Başına Ders Saati (Birim Dışı)
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Öğretim Üyesi Başına Ders Saati (Birim Dışı) Tablo16: Birim Dışı (Lisans) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta(2005) Birim dışı Öğretim üyesi Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı 22 Ortak Zorunlu Dersler 21 Diğer 1 Toplam Öğretim üyesi başına düşen ders saati 3

26 Öğretim Üyesi Başına Ders Saati (Lisans Üstü)
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Öğretim Üyesi Başına Ders Saati (Lisans Üstü) Tablo 17: Birim içi (Lisans Üstü) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta (2005) Lisans Üstü Programlar Ders Saati Yüksek Lisans Profesör Doçent Yardımcı Doçent Toplam Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı 2 1 6 9 21 29,5 59,5 Öğretim üyesi başına düşen ders saati 10,5 4,9 24,4 Doktora 3

27 Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri Lisans Dersleri I. YARIYIL DERSLERİ T U K II. YARIYIL DERSLERİ MAT 1151 Genel Matematik I 3 2 4 MAT 1152 Genel Matematik II FİZ 1109 Genel Fizik I FİZ 1110 Genel Fizik II KİM 1031 Genel Kimya I KİM 1032 Genel Kimya II KİM 1531 Genel Kimya Lab. 1 1 KİM 1532 Genel Kimya Lab. II MAK 1175 Teknik Resim TMB1172 Statik ÇEV 1001 Çev. Müh. Giriş YDİL 1002 Yabancı Dil II YDİL 1001 Yabancı Dil I TÜR 1002 Türk Dili II TÜR 1001 Türk Dili I ENF 1001 Temel Bilgi. Tek. Kul. 17 8 21 19

28 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Lisans Dersleri III. YARIYIL DERSLERİ T U K IV. YARIYIL DERSLERİ TMB 2201 Akışkanlar Mekaniği 2 1 2,5 ÇEV 2002 Çevre Kimyası II 3 4 ÇEV 2001 Çevre Kimyası I ÇEV 2006 Hidroloji ve Hidrojeo. ÇEV 2005 Çevre Mikrobiyolojisi ÇEV 2008 Çevre Ekolojisi ÇEV 2009 Çevre Jeolojisi ÇEV 2010 Hidrolik MAT 2251 Diferensiyel Denklemler MET 2101 Malzeme ENF 1002 Temel Bilgisayar Bilimleri. TMB 2278 Mukavemet ATA 1001 Ata.İlk.ve İnk. Tarihi I TMB 2280 İstatistik JDM 2282 Topoğrafya ATA 1002 Ata. İlk.ve İnk. Tarihi II 15 9 19,.5 19 5 21,5

29 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Lisans Dersleri V. YARIYIL DERSLERİ T U K VI. YARIYIL DERSLERİ ÇEV 311 Su Kirliliği Kontrolü 2 1 2,5 ÇEV 308 İçme Sularının Arıtılması ÇEV 317 Çevre Hukuku ve Yönetimi ÇEV 326 Çevre Jeotekniği ÇEV 323 Çevre Kaynakları ÇEV 328 Çev. Müh. Kontrol ve Otoma ÇEV 325 Çev. Müh. Temel İşl. I ÇEV 330 Çev. Müh. Tem. İşl. II ÇEV 327 Kull. Sular. Arıt. I ÇEV 332 Kull. Suların Arıt. II ÇEV 329 Su Temini ÇEV 334 Kanalizasyon JEO 351 Zemin Mekaniği 3 ÇEV 336 Biyolojik Arıtmanın Temelleri 14 5 16,5 15,5

30 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Lisans Dersleri VII. YARIYIL DERSLERİ T U K VIII. YARIYIL DERSLERİ ÇEV 407 Çevre Sağlığı 2 ÇEV 402 Şehircilik ve Çev. Planl. ÇEV 421 Arıtma Tesisi Tasarımı 1 ÇEV 410 Çevre Ekonomisi ÇEV 423 Hava Kirliliği ve Kontrolü 2,5 ÇEV 414 Arıtma Çamurları ÇEV 425 Deniz Deşarjları ÇEV 424 Çevresel Etki Değerl. ÇEV 427 Katı Atıkların Yönetimi ÇEV 426 Endüstriyel Kirlilik Kontrolü İNŞ 401 Yapı Teknolojisi I ÇEV 428 Çevresel Modelleme ÇEV 400 Bitirme Ödevi İNŞ 408 Yapı Teknolojisi II ÇEV 418 Müh. Projeleri 3 1,5 SSD 1001 Beden Eğit. ve Güzel Sanatlar 10 12 15 14 6 17 TOPLAM MEZUNİYET KREDİSİ: 145

31 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Lisansüstü ve Doktora Dersleri KODU DERSİN ADI KREDİSİ ÇEV 5537 Evaporitler ve Çevre 3 0 3 ÇEV 5542 Doğal Afetler Yönetimi ÇEV 5559 Deponi Alanları Yönetimi ÇEV 5560 Tehlikeli Atıklar için Yer Seçimi İlkeleri  ÇEV 5562 Çevre Mühendisliğinde Doğal Hammaddeler ÇEV 8002 İleri ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Araştırmaları ÇEV 9002 Doğal Kaynakların Yönetimi ÇEV 5533  İyon Değişimi ÇEV 6602 Reaktörler ve Reaksiyon Kinetikleri ÇEV 6616 Solar enerji ÇEV 8003 İleri Çevre Kimyası ÇEV 9001 İleri Temel İşlemler ÇEV 5507 Çevre Hidrojeolojisi ÇEV 5509 İleri Su Kimyası ÇEV 5544 Kentsel Su Temininde  Alternatif Kaynaklar ve İncel.  ÇEV 8001 İleri Su Kirliliği ve Kontrolü  ÇEV 9003 Yeraltısuyu  Kirliliği  ÇEV 5501 Bilgisayar Programlama Teknikleri    ÇEV 5516 Çevresel Modelleme 

32 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Lisansüstü ve Doktora Dersleri ÇEV 5535 Sayısal Analiz ve Modelleme 3 0 3 ÇEV 6608 Çevresel Risk ve Planlaması  ÇEV 6626 Çevresel Yönetim ve Planlama ÇEV 5532 Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler ÇEV 5540 Biyolojik Azot ve Fosfor Giderim Mekanizmaları ÇEV 5541 Biyolojik Fosfor Giderimi   ÇEV 5548 Anaerobik Temel Prensipleri II    ÇEV 5549 Anaerobik Arıtma Temel Prensipleri  ÇEV 6617 Renk ve Ağır Metal Giderim Yöntemleri ÇEV 6624 Ağırmetal Giderim Mekanizmaları ÇEV 5552 Aktif Çamur Sist. Ürün Oluşum Mek. ve Modellenmesi ÇEV 5553 Biyolojik Sistemlerin Deneysel Karakterizasyonu  ÇEV 5555 Aktif Çamur Sist. Bilgisayar Destekli Model Yaklaşımları ÇEV 5557 End. Atıksu. Arıt. ve Özel Konular Bazında Değer.  ÇEV 5568 Atıksu Arıtma Tesisleri Ve İşletme Problemleri   ÇEV 5556 Su ve Atıksu Arıtımında Biyofilm  Mekaniz.  ve Kinet.  

33 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
Lisansüstü ve Doktora Dersleri ÇEV 5561 Su ve Atıksu Arıtımında Proses Kimyası  3 0 3 ÇEV 5566 Su ve Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon Prosesleri  ÇEV 5570 İleri Su Arıtım Teknolojisinde Temel İlkeler ÇEV 5571 Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtım Teknikleri ÇEV 5554 Çevre Biyoteknolojisi   ÇEV 5564 Çevre Mühendisliğinde Moleküler Yöntemlerin Kullanımı ÇEV 5567 İleri Çevre Mikrobiyolojisi    ÇEV 5573 Biy. Yöntemle N Giderimi II ÇEV 5574 Biy. Yöntemle N Giderimi I ÇEV 5575 Aerobik Arıtım Sist. Tasarımı I ÇEV 5576 Aerobik Arıtım Sist. Tasarımı II ÇEV 5577 Çevre Biyoteknolojisinin Temelleri ÇEV 5579 Çevre Müh. Teknik İng. Term. I ÇEV 5580 2 0 2

34 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
SWOT ANALİZİ GZFT

35 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Uzman akademik kadro Uluslararası makale Çeşitli araştırma projeleri ve bunlara verilen destekler

36 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
ZAYIF YÖNLERİMİZ Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi azlığı Laboratuvar cihaz ve malzeme eksikliği Laboratuvar teknik personel yokluğu

37 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
FIRSATLAR Avrupa Birliği standartlarına uygun çevre kalitesine ulaşmak için yeterli niteliklere sahip donanımlı çevre mühendislerine gereksinim duyuluyor olması Bölümün araştırma konularının güncel ilgi gören alanlara yönelik olması Bölüm mezunlarının hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilebilmesi Bölüm mezunlarının kendi özel işyerlerini/bürolarını açabilme, proje üretme ve uygulama yetkilerine sahip olması

38 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
TEHDİTLER Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yabancı dil bilgilerini geliştirebilme olanaklarına sahip olmaması Araştırma ve öğrenci laboratuvar cihaz ve malzeme yetersizliği nedeniyle çeşitli araştırma konularına yönelememesi

39 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ

40 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİME İLİŞKİN STRATEJİK AMAÇLAR Kamu ve özel sektörün gereksinimleri gözetilerek lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitiminin geliştirilmesi AB eğitim programlarıyla denklik sağlayacak şekilde ders programlarının geliştirilmesi Çevre eğitiminde disiplinlerarası eğitim programları ile işbirliği yapmak Eğitim, araştırma ve uygulama danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri sunmak Dünya Çevre Günü etkinlikleri çercevesinde toplumun da çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

41 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
KURUMSAL İLİŞKİLERE YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR Dünya üniversiteleri ile işbirliğini geliştirmek Sanayi ile işbirliğini geliştirmek Mezuniyet sonrası öğrenci-bölüm bağlarını geliştirmek Bölümümüz ile diğer çevre kuruluşları arasındaki ilişkileri güçlendirmek

42 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
ALTYAPIYA YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR Bölümümüzün eğitim ve öğretimle ilgili personel ve laboratuvarlarda yardımcı teknik eleman gereksiniminin karşılanması Laboratuvarlarda kullanılan cihaz ve malzeme gereksiniminin karşılanması

43 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
SONUÇLAR Bölümümüz stratejik planı, güçlü ve zayıf yanlarımızın ortaya konulmuştur. Bu plan belirlenen stratejik amaçlara ulaşmak ve yapılması gerekli çalışmalar için yol gösterici olacaktır.

44 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
SONUÇLAR 2. Bölümümüzde eğitim ve öğretimle ilgili personel sayısı, iki anabilim dalına göre dağılımı yaklaşık eşit olacak şekilde planlanması düşünülmektedir. Buna göre her anabilim dalında 3’er profesör, 4’er doçent, 5’er yardımcı doçent ve 6’şar araştırma görevlisi yeterli olacaktır. Öğretim üyelerinin her sömestride bir ders vermesi ve araştırmalara daha fazla zaman ayırması ön görülmektedir.

45 SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
SONUÇLAR 3. Bölümümüzün laboratuar olanakları değerlendirilmiştir. Hali hazırda bir çevre mühendisliği bölümünde yapılması gereken analizlerin ancak %20’sı yapılabilmektedir. Bu analizlerin çoğu da ISO standartlarına uygun değildir. Öncelikle cihaz eksikliklerinin ve yardımcı teknik personelin karşılanması zorunludur. Bu konuda yapılan kapsamlı bir değerlendirme, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın resmi yazısından sonra dekanlığa ve rektörlüğe sunulmuştur.

46 TEŞEKKÜRLER


"MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları