Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2005-2023 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2005-2023 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2005-2023 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU

2 İÇİNDEKİLER   MİSYONUMUZ   VİZYONUMUZ   DEĞERLERİMİZ   PAYDAŞLARIMIZ   MEVCUT DURUMUMUZ   DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

3 İÇİNDEKİLER   GÜÇLÜ YANLARIMIZ   ZAYIF YANLARIMIZ   FIRSATLAR   TEHDİTLER   STRATEJİK AMAÇLARIMIZ   SONUÇ

4 MİSYONUMUZ Cumhuriyet Üniversitesi Çevre mühendisliği bölümünün misyonu; kalitesi giderek yükselen bir eğitim öğretim sunmak, çevre mühendisliğinin uygulama alanlarının her dalında hizmet verebilecek kapasitede yeterli bilgi ve beceriye sahip mühendisler yetiştirmek ve güncel çevre sorunlarının belirlenmesine ve çözümüne ilişkin araştırmalar – uygulamalar yapmak. Üniversite ve sanayi işbirliği çerçevesinde sanayinin çevreye yönelik sorunlarına çözüm üretmek, dinamik eğitim kadrosu ile teknolojiyi ve mali kaynakları, yasalar çerçevesinde etkin kullanarak; Cumhuriyet Üniversitesi’nin yürüttüğü eğitim, araştırma ve toplum hizmetlerine güçlü ve güvenilir destek sunmak.

5 VİZYONUMUZ Çağdaş düzeyde eğitim ve öğretim vererek Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul gören, sürdürülebilir gelişmeye dayalı, rekabet gücü yüksek, çağdaş bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

6 DEĞERLERİMİZ Bilimsellik, Bilimsellik, Laiklik, Laiklik, Şeffaflık, Şeffaflık, Hoşgörü, Hoşgörü, Evrensellik, Evrensellik, Toplumsal yararlılık, Toplumsal yararlılık, Çağdaş, yaratıcı, etik değerlere sahip ve yenilikçi, Çağdaş, yaratıcı, etik değerlere sahip ve yenilikçi, Katılımcı, güvenilir, Katılımcı, güvenilir, Yasa, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uygunluk, Yasa, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uygunluk,

7 PAYDAŞLARIMIZ Çevre mühendisliği bölümü elemanları, Çevre mühendisliği bölümü elemanları, Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencileri, Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencileri, Diğer çevre mühendisliği bölümleri Diğer çevre mühendisliği bölümleri Çevre ile ilgili vakıflar, gönüllü çevre örgütleri, Çevre ile ilgili vakıflar, gönüllü çevre örgütleri, yerel kamu kuruluşları(belediyeler) yerel kamu kuruluşları(belediyeler) CÜÇAM (Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları CÜÇAM (Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi) Araştırma Merkezi)

8 MEVCUTDURUMUMUZ

9 ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Bölümümüze Giriş Puanları ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Bölümümüze Giriş Puanları Tablo 1: Yıllara Göre Yüzdelik Dilimler Yüzdelik Dilim Yüzdelik Dilim 2004 I. Öğretim II. Öğretim 0,3 AOBP’li yüzdelik dilim 4,707,10 0,8 AOBP’li yüzdelik dilim 43,8553,65 Ek puanlı yüzdelik dilim ---------- 2005 0,8 AOBP’li yüzdelik dilim I. Öğretim II. Öğretim En Düşük 296,920289,503 En Yüksek 302,590296,617

10 ÖSS Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Bölümümüze Giriş Puanları Tablo 2: Yıllara Göre En Yüksek ve En Düşük Puanlar Yıllar Puan türü En düşük En Yüksek I. Öğretim II. Öğretim I. Öğretim II. Öğretim 2003SAY283,311273,971293,450298,057 2004SAY287,287278,257302,568289,061 2005SAY296,920289,503302,590296,617

11 Akademik Personel Sayıları, Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı Tablo 3: Akademik Personel Sayıları ve Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı (2005) ÜnvanSayı Profesör2 Doçent1 Yardımcı Doçent 6 Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi 3 Toplam12 Birim dışından ortak zorunlu dersler için gelen öğretim elemanı sayısı 21 Birim dışı lisans diğer dersler için gelen öğretim elemanı sayısı 1 Genel Toplam 34

12 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Tablo 4: Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (Birim İçi-2005) Öğrenci Sayı (A) Ders veren öğretim elemanı (B) Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı (A/B) Lisans524958,22 Yüksek Lisans 1992,11 Doktora390,33

13 Makale ve Kitap Tablo 5: Yıllara Göre Makale ve Kitap Sayıları Makale ve Kitap 20012002 200320042005 SayıSayı SayıSayıSayı 1)Makale Hakemli3313 Hakemsiz b) Uluslar arası Hakemli1 Hakemsiz c) SCI/SSCI/AHCI43136 10 d)Toplam8614910 2)Kitap11

14 Bilimsel Toplantılara Sunum ile Katılım Tablo 6: Yıllara Göre Bilimsel Toplantılara Sunum İle Katılım Bilimsel Toplantılara Sunum İle Katılım 20012002200320042005 SayıSayıSayıSayıSayı a) Ulusal871161 b) Uluslar Arası 56513 c)Toplam13136174

15 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı Tablo 7: Yıllara Göre Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı Yıllar Yayın Sayısı Öğretim elemanı sayısı Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 200121121,75 200219121,58 200320121,66 200426122,16 200515121,25

16 Atıf sayısı: Uluslararası Tablo.8 Yıllara Göre Atıf Sayısı ATIF ATIF 200320042005 sayısayısayı Uluslararası321717

17 Araştırma projeleri Tablo 9: Yıllara Göre Araştırma Projeleri Sayıları Araştırma Projeleri 200320042005 SayıSayıSayı a)Yeni441 b) Devam Eden 48 c)Tamamlanan11

18 Düzenlenen Toplantı Sayısı Tablo 10: Yıllara Göre Bilimsel Toplantı ve Öğrenciler İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı Yıllar Bilimsel Toplantı Sayısı Öğrenciler İçin Düzenlenen Etkinlik Sayısı 2003212 2004210 2005210

19 Dergi Hakem ve Editörlüğü Tablo 11: Yıllara Göre Dergi Hakem ve Editörlüğü Dergi Hakem ve Editörlüğü Yıllar 200320042005 SayıSayıSayı a) Dergi Hakemliği Ulusal22 Uluslar arası 72 b)Toplam94 c) Dergi Editörlüğü Ulusal113 Uluslar arası d) Toplam113

20 Tez Danışmanlığı Tablo 12: Yıllara Göre Tez Danışmanlıkları Tez Danışmanlığı Yıllar 200320042005 SayıSayıSayı a) Yüksek Lisans Yeni473 Devam Eden 5612 Tamamlanan531 Yüksek Lisans Mezun Sayısı (1994-2005) 31 b)Doktora Yeni12 Devam Eden 1 Tamamlanan1 Doktora Mezun Sayısı (1994-2005) 6

21 İdari personelin eğitim düzeyi (eğitim kademelerine göre) Tablo 13: İdari Personel Eğitim Düzeyi (2005) Eğitim DüzeyiSayı Lisans-- Önlisans-- Lise3 Ortaokul-- Toplam3

22 Dersliklerde bulunan öğretim araç-gereçleri Tablo 14: Öğretim Araç Gereçleri (2005) Öğretim Araç Gereçleri Derslik Bilgisayar Lab. Tepe göz 1-- Bilgisayar325 Projektör 31

23 100 öğrenciye (lisans) düşen Internet bağlantılı bilgisayar sayısı: 5 100 öğrenciye (lisans) düşen Internet bağlantılı bilgisayar sayısı: 5 Lisans düzeyinde 1993-2005 mezun sayısı: 526 Lisans düzeyinde 1993-2005 mezun sayısı: 526 Kütüphanedeki kitap sayısı: 120 Kütüphanedeki kitap sayısı: 120

24 Öğretim Üyesi Başına Ders Saati (Birim İçi) Tablo 15: Birim İçi (Lisans) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta (2005) Birim İçi Ders Saati Toplam Profesör ProfesörDoçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı 216--9 Ders Saati 3017,593,5--62,7 Staj 5324105 --182 Toplam8341,5120,2--244,7 Öğretim üyesi başına düşen ders saati 1517,515,2--47,7 Öğretim üyesi başına düşen ders saati (Staj dahil) 41,541,520,33--103,33

25 Öğretim Üyesi Başına Ders Saati (Birim Dışı) Tablo16: Birim Dışı (Lisans) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta(2005) Birim dışı Öğretim üyesi Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı 22 Ortak Zorunlu Dersler 21 Diğer1 Toplam22 Öğretim üyesi başına düşen ders saati 3

26 Öğretim Üyesi Başına Ders Saati (Lisans Üstü) Tablo 17: Birim içi (Lisans Üstü) Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati/Hafta (2005) Lisans Üstü Programlar Ders Saati Yüksek Lisans ProfesörDoçent Yardımcı Doçent Toplam Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı 2169 Ders Saati 21929,559,5 Öğretim üyesi başına düşen ders saati 10,594,924,4 DoktoraProfesörDoçent Yardımcı Doçent Toplam Ders Veren Öğretim Üyesi Sayısı 22 Ders Saati 66 Öğretim üyesi başına düşen ders saati 33

27 Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri I. YARIYIL DERSLERİTUKII. YARIYIL DERSLERİTUK MAT 1151Genel Matematik I324MAT 1152Genel Matematik II324 FİZ 1109Genel Fizik I324FİZ 1110Genel Fizik II324 KİM 1031Genel Kimya I303KİM 1032Genel Kimya II303 KİM 1531Genel Kimya Lab. 1021KİM 1532Genel Kimya Lab. II021 MAK 1175Teknik Resim122TMB1172Statik202 ÇEV 1001Çev. Müh. Giriş202YDİL 1002Yabancı Dil II303 YDİL 1001Yabancı Dil I303TÜR 1002Türk Dili II202 TÜR 1001Türk Dili I202ENF 1001Temel Bilgi. Tek. Kul.120 1782117819 Lisans Dersleri

28 III. YARIYIL DERSLERİTUKIV. YARIYIL DERSLERİTUK TMB 2201Akışkanlar Mekaniği212,5ÇEV 2002Çevre Kimyası II324 ÇEV 2001Çevre Kimyası I324ÇEV 2006Hidroloji ve Hidrojeo.223 ÇEV 2005Çevre Mikrobiyolojisi223ÇEV 2008Çevre Ekolojisi202 ÇEV 2009Çevre Jeolojisi223ÇEV 2010Hidrolik202 MAT 2251Diferensiyel Denklemler202MET 2101Malzeme202 ENF 1002 Temel Bilgisayar Bilimleri. 223TMB 2278Mukavemet202 ATA 1001Ata.İlk.ve İnk. Tarihi I202TMB 2280İstatistik202 JDM 2282Topoğrafya212,5 ATA 1002Ata. İlk.ve İnk. Tarihi II202 15919,.519521,5 Lisans Dersleri

29 V. YARIYIL DERSLERİTUKVI. YARIYIL DERSLERİTUK ÇEV 311Su Kirliliği Kontrolü212,5ÇEV 308İçme Sularının Arıtılması212,5 ÇEV 317 Çevre Hukuku ve Yönetimi 202ÇEV 326Çevre Jeotekniği202 ÇEV 323Çevre Kaynakları202ÇEV 328Çev. Müh. Kontrol ve Otoma202 ÇEV 325Çev. Müh. Temel İşl. I212,5ÇEV 330Çev. Müh. Tem. İşl. II212,5 ÇEV 327Kull. Sular. Arıt. I202ÇEV 332Kull. Suların Arıt. II202 ÇEV 329Su Temini212,5ÇEV 334Kanalizasyon212,5 JEO 351 Zemin Mekaniği223ÇEV 336 Biyolojik Arıtmanın Temelleri 202 14516,514315,5 Lisans Dersleri

30 VII. YARIYIL DERSLERİTUKVIII. YARIYIL DERSLERİTUK ÇEV 407Çevre Sağlığı202ÇEV 402Şehircilik ve Çev. Planl.202 ÇEV 421Arıtma Tesisi Tasarımı021ÇEV 410Çevre Ekonomisi202 ÇEV 423Hava Kirliliği ve Kontrolü212,5ÇEV 414Arıtma Çamurları202 ÇEV 425Deniz Deşarjları202ÇEV 424Çevresel Etki Değerl.202 ÇEV 427Katı Atıkların Yönetimi212,5ÇEV 426Endüstriyel Kirlilik Kontrolü202 İNŞ 401Yapı Teknolojisi I212,5ÇEV 428Çevresel Modelleme202 ÇEV 400Bitirme Ödevi021İNŞ 408Yapı Teknolojisi II212,5 ÇEV 418Müh. Projeleri031,5ÇEV 400Bitirme Ödevi021 SSD 1001Beden Eğit. ve Güzel Sanatlar020ÇEV 418Müh. Projeleri031,5 10121514617 TOPLAM MEZUNİYET KREDİSİ: 145 Lisans Dersleri

31 KODUDERSİN ADIKREDİSİ ÇEV 5537Evaporitler ve Çevre3 0 3 ÇEV 5542Doğal Afetler Yönetimi3 0 3 ÇEV 5559Deponi Alanları Yönetimi3 0 3 ÇEV 5560Tehlikeli Atıklar için Yer Seçimi İlkeleri 3 0 3 ÇEV 5562Çevre Mühendisliğinde Doğal Hammaddeler3 0 3 ÇEV 8002İleri ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Araştırmaları3 0 3 ÇEV 9002Doğal Kaynakların Yönetimi3 0 3 ÇEV 5533 İyon Değişimi3 0 3 ÇEV 6602Reaktörler ve Reaksiyon Kinetikleri3 0 3 ÇEV 6616Solar enerji3 0 3 ÇEV 8003İleri Çevre Kimyası3 0 3 ÇEV 9001İleri Temel İşlemler3 0 3 ÇEV 5507Çevre Hidrojeolojisi3 0 3 ÇEV 5509İleri Su Kimyası3 0 3 ÇEV 5544Kentsel Su Temininde Alternatif Kaynaklar ve İncel. 3 0 3 ÇEV 8001İleri Su Kirliliği ve Kontrolü 3 0 3 ÇEV 9003Yeraltısuyu Kirliliği 3 0 3 ÇEV 5501Bilgisayar Programlama Teknikleri 3 0 3 ÇEV 5516Çevresel Modelleme 3 0 3 Lisansüstü ve Doktora Dersleri

32 ÇEV 5535Sayısal Analiz ve Modelleme3 0 3 ÇEV 6608Çevresel Risk ve Planlaması 3 0 3 ÇEV 6626Çevresel Yönetim ve Planlama3 0 3 ÇEV 5532Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler3 0 3 ÇEV 5540Biyolojik Azot ve Fosfor Giderim Mekanizmaları3 0 3 ÇEV 5541Biyolojik Fosfor Giderimi 3 0 3 ÇEV 5548Anaerobik Temel Prensipleri II 3 0 3 ÇEV 5549Anaerobik Arıtma Temel Prensipleri 3 0 3 ÇEV 6617Renk ve Ağır Metal Giderim Yöntemleri3 0 3 ÇEV 6624Ağırmetal Giderim Mekanizmaları3 0 3 ÇEV 5552Aktif Çamur Sist. Ürün Oluşum Mek. ve Modellenmesi3 0 3 ÇEV 5553Biyolojik Sistemlerin Deneysel Karakterizasyonu 3 0 3 ÇEV 5555Aktif Çamur Sist. Bilgisayar Destekli Model Yaklaşımları3 0 3 ÇEV 5557End. Atıksu. Arıt. ve Özel Konular Bazında Değer. 3 0 3 ÇEV 5568Atıksu Arıtma Tesisleri Ve İşletme Problemleri 3 0 3 ÇEV 5556Su ve Atıksu Arıtımında Biyofilm Mekaniz. ve Kinet. 3 0 3 Lisansüstü ve Doktora Dersleri

33 ÇEV 5561Su ve Atıksu Arıtımında Proses Kimyası 3 0 3 ÇEV 5566Su ve Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon Prosesleri 3 0 3 ÇEV 5570İleri Su Arıtım Teknolojisinde Temel İlkeler3 0 3 ÇEV 5571Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtım Teknikleri3 0 3 ÇEV 5554Çevre Biyoteknolojisi 3 0 3 ÇEV 5564Çevre Mühendisliğinde Moleküler Yöntemlerin Kullanımı3 0 3 ÇEV 5567İleri Çevre Mikrobiyolojisi 3 0 3 ÇEV 5573Biy. Yöntemle N Giderimi II3 0 3 ÇEV 5574Biy. Yöntemle N Giderimi I3 0 3 ÇEV 5575Aerobik Arıtım Sist. Tasarımı I3 0 3 ÇEV 5576Aerobik Arıtım Sist. Tasarımı II3 0 3 ÇEV 5577Çevre Biyoteknolojisinin Temelleri3 0 3 ÇEV 5579Çevre Müh. Teknik İng. Term. I3 0 3 ÇEV 5580Çevre Müh. Teknik İng. Term. I2 0 2 Lisansüstü ve Doktora Dersleri

34 SWOT ANALİZİ GZFT

35 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ  Uzman akademik kadro  Uluslararası makale  Çeşitli araştırma projeleri ve bunlara verilen destekler

36 ZAYIF YÖNLERİMİZ  Öğretim üyesi ve araştırma görevlisi azlığı  Laboratuvar cihaz ve malzeme eksikliği  Laboratuvar teknik personel yokluğu

37 FIRSATLAR Avrupa Birliği standartlarına uygun çevre kalitesine ulaşmak için yeterli niteliklere sahip donanımlı çevre mühendislerine gereksinim duyuluyor olması Bölümün araştırma konularının güncel ilgi gören alanlara yönelik olması Bölüm mezunlarının hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilebilmesi Bölüm mezunlarının kendi özel işyerlerini/bürolarını açabilme, proje üretme ve uygulama yetkilerine sahip olması

38 TEHDİTLER  Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yabancı dil bilgilerini geliştirebilme olanaklarına sahip olmaması  Araştırma ve öğrenci laboratuvar cihaz ve malzeme yetersizliği nedeniyle çeşitli araştırma konularına yönelememesi

39 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİMİZ 2005-2023 2005-2023

40 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ EĞİTİM VE ÖĞRETİME İLİŞKİN STRATEJİK AMAÇLAR  Kamu ve özel sektörün gereksinimleri gözetilerek lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitiminin geliştirilmesi  AB eğitim programlarıyla denklik sağlayacak şekilde ders programlarının geliştirilmesi  Çevre eğitiminde disiplinlerarası eğitim programları ile işbirliği yapmak  Eğitim, araştırma ve uygulama danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri sunmak  Dünya Çevre Günü etkinlikleri çercevesinde toplumun da çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

41 KURUMSAL İLİŞKİLERE YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR  Dünya üniversiteleri ile işbirliğini geliştirmek  Sanayi ile işbirliğini geliştirmek  Mezuniyet sonrası öğrenci-bölüm bağlarını geliştirmek geliştirmek  Bölümümüz ile diğer çevre kuruluşları arasındaki ilişkileri güçlendirmek ilişkileri güçlendirmek

42 ALTYAPIYA YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR ALTYAPIYA YÖNELİK STRATEJİK AMAÇLAR  Bölümümüzün eğitim ve öğretimle ilgili personel ve laboratuvarlarda yardımcı teknik eleman gereksiniminin karşılanması  Laboratuvarlarda kullanılan cihaz ve malzeme gereksiniminin karşılanması

43 SONUÇLAR 1.Bölümümüz stratejik planı, güçlü ve zayıf yanlarımızın ortaya konulmuştur. Bu plan belirlenen stratejik amaçlara ulaşmak ve yapılması gerekli çalışmalar için yol gösterici olacaktır.

44 SONUÇLAR 2.Bölümümüzde eğitim ve öğretimle ilgili personel sayısı, iki anabilim dalına göre dağılımı yaklaşık eşit olacak şekilde planlanması düşünülmektedir. Buna göre her anabilim dalında 3’er profesör, 4’er doçent, 5’er yardımcı doçent ve 6’şar araştırma görevlisi yeterli olacaktır. Öğretim üyelerinin her sömestride bir ders vermesi ve araştırmalara daha fazla zaman ayırması ön görülmektedir.

45 SONUÇLAR 3. Bölümümüzün laboratuar olanakları değerlendirilmiştir. Hali hazırda bir çevre mühendisliği bölümünde yapılması gereken analizlerin ancak %20’sı yapılabilmektedir. Bu analizlerin çoğu da ISO standartlarına uygun değildir. Öncelikle cihaz eksikliklerinin ve yardımcı teknik personelin karşılanması zorunludur. Bu konuda yapılan kapsamlı bir değerlendirme, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın resmi yazısından sonra dekanlığa ve rektörlüğe sunulmuştur.

46


"MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2005-2023 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları