Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ŞUBESİ LÜTFÜ KENGEÇ ADEM DURAN - MUHARREM GÖLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ŞUBESİ LÜTFÜ KENGEÇ ADEM DURAN - MUHARREM GÖLE SUNUMA HAZIRLAYANLAR:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ŞUBESİ LÜTFÜ KENGEÇ ADEM DURAN - MUHARREM GÖLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ŞUBESİ LÜTFÜ KENGEÇ ADEM DURAN - MUHARREM GÖLE SUNUMA HAZIRLAYANLAR:"— Sunum transkripti:

1

2

3 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ŞUBESİ LÜTFÜ KENGEÇ ADEM DURAN - MUHARREM GÖLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ŞUBESİ LÜTFÜ KENGEÇ ADEM DURAN - MUHARREM GÖLE SUNUMA HAZIRLAYANLAR: SUNUMA HAZIRLAYANLAR: KATKILARINDAN DOLAYI: MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KURULU VE KALİTE GELİŞTİRME EKİBİNE İL MÜFETTİŞLER KURULU BAŞKANLIĞINA FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULUNA TEŞEKKÜR EDERİZ. KATKILARINDAN DOLAYI: MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KURULU VE KALİTE GELİŞTİRME EKİBİNE İL MÜFETTİŞLER KURULU BAŞKANLIĞINA FEVZİ PAŞA İLKÖĞRETİM OKULUNA TEŞEKKÜR EDERİZ.

4

5 Beyin Hücresi ve Öğrenme Beyin Hücresi ve Öğrenme Beyin: SINIRSIZ ÖĞRENME KAPATİSESİ OLAN ÖĞRENME MERKEZİ Beyin: SINIRSIZ ÖĞRENME KAPATİSESİ OLAN ÖĞRENME MERKEZİ

6 SEREBRAL LİMBİK SOL SEREBRAL SAĞ SEREBRAL SAĞ LİMBİKSOL LİMBİK

7 Dendritlerin dallanması ve komşu hücrelerle sinaptik bağlar oluşturulması zekanın gelişmesi demektir.

8 BİZDEN BİRİ “ Toplumuzda “ KIRKI ÇIKMA ” diye bir deyim var. çoğu zaman bu sürenin daha da arttığını gözleriz. Bunun başlıca nedenleri, bebeğin hasta olmaması ve ona nazar değmemesidir. Nesrin Hanım iki önce sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiştir. Bebeğini evin en sessiz köşesine yatırır, bahçedeki çocukları kovar, eşini kahveye gönderir, televizyonun sesini kısar, perdeleri kapatır, bebeğin yüzünü tülbentle örter, alçak sesle konuşur vb. Tatil yörelerine gittiğinde iki aylık bebeğini tatile getiren yabancılara garip ve biraz da suçlar gibi bakması, sıklıkla yaptığı şeyler arasındadır. Ona göre bu yabancılar, kendi zevkleri için bebeklerini perişan etmektedirler. Oysa bu dönemde bebeklerin son derece yoğun uyarıcıya gereksinmesi vardır ve bu yabancılar doğru olanı yapmaktadırlar. Nesrin Hanım ise, yavrusunu dış etkenlerden korumakta ve “aman BEBEĞİN ZEKASI gelişmesin” diye yoğun bir çaba harcamaktadır. ”

9 GENLER ÇEVRE BİREYSEL ÖZGÜRLÜK (SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ) GENETİKYAPI BİREYİN ÖZELLİKLERİNİ / DAVRANIŞLARINI ALT VE ÜST SINIRLARINI BELİRLER. BU İKİ SINIR ARASINDA HANGİ NOKTADA BULUNACAĞINIZI İSE ÇEVRE ŞARTLARI BELİRLER GENETİK ÖZELLİKLERİN,ÇEVRENİN VE ÖZGÜR SEÇİMLERİN KARŞILIKLI ETKİLEŞİM İÇİNDE İNSANI OLUŞTURDUĞU GÖRÜŞÜ SAVUNULUR. VAROLUŞÇU PSİKOLOJİYE GÖRE GEN / ÇEVRE İLİŞKİSİ

10 NASIL ÖĞRENİYORUZ? Yaklaşık 2400 yıl önce Konfiçyus’un ; Ne duyduysam, unuttum. Ne görürsem, hatırlarım. Ne yaparsam, anlarım.

11 Ne duyduysam unuttum. Ne duyar ve görürsem,biraz hatırlarım. Ne duyar, görür ve onunla ilgili soru sorar veya birisi ile tartışırsam, anlamaya başlarım. Ne duyar, görür, tartışır ve yaparsam, bilgi ve beceri kazanırım. Başkasına ne öğretirsem, iyice öğrenirim. Bu söylemi aktif öğrenmeye uyarlayacak olursak

12 ÖĞRENME NASIL OLUŞMAKTADIR? Genellikle uyarıcı bombardımanı karşısında şu işlemler yapılmaktadır:   Göze, kulağa ve diğer duyu organlarına gelen fiziksel uyarıcılar seçilerek sinirsel iletilere (mesajlara) dönüştürülmekte;   Daha sonra bu mesajlar, depolanabilme ve hatırlanabilmeleri için sinir sisteminde başka değişimlere uğramakta;   Bilgiyi hatırlamak için ise; depolanan mesajlar, kasların hareketini kontrol edebilecek bir başka mesaj türüne dönüştürülmektedir.

13   Kodlanan bilginin uzun süreli bellekte depolanması   Bilginin uzun süreli bellekten işleyen belleğe geri getirilmesi   Bilginin işleyen bellekten yani kısa süreli bellekten tepki üreticiye gönderilmesi   Tepki üreticinin bilgiyi vericilere (kaslara) göndermesi   Öğrencinin performansını göstermesi   Yürütücü kontrol sistemi tarafından tüm bu süreçlerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi.

14   Çevredeki uyarıcıların alıcılar (duyu organları) yoluyla alınması   Duyusal kayıt yoluyla bilginin kaydedilmesi (Duyusal kayıt)   Dikkat ve seçici algı süreçleri harekete geçirilerek duyusal kayıta gelen bilginin seçilmesi ve kısa süreli belleğe aktarılması   Bilginin bir müddet kısa süreli bellekte kalabilmesi için zihinsel tekrarın yapılması (Kısa süreli bellek / işleyen bellek)   Bilginin uzun süreli bellekte depolanabilmesi için kısa süreli bellekte (işleyen bellek) anlamlı kodlamanın yapılması

15 ÇEVRE V E R İ C İ L E R ALICILAR D U Y U S A L K A Y I T D İ K K A T V E S E Ç İ C İ A L G I K I S A S Ü R E L İ B E L L E K ZİHİNSEL TEKRAR KODLAMA HATIRLAMA UZUNSÜRELİ BELLEK BELLEK

16 HATIRLAMA VE UNUTMA

17  Öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu,  Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklı olduğunu,  Öğrenmenin kişi için bir anlamlandırma süreci olduğunu ortaya koymaktadır.

18 ÖĞRETMENİN YENİ KONUMU BİLGİ AKTARAN ÖĞRETİRKEN ÖĞRENEN

19

20 Zekanın ne olduğu ve nasıl tanımlanması gerektiği konusu uzun yıllardan beri eğitimcilerin ilgi alanını oluşturmaktadır. Bazı eğitimciler zekayı, bireyin öğrenme gücü olarak yorumlarlarken, bazıları da bireyin zihinsel işlevlerini ve performanslarını baz alarak değişik testlerin ölçtüğü nitelik olarak tanımlamışlardır. Son yıllarda bir çok eğitimci geleneksel IQ testlerinin yetersizliğinden haberdar olmuşlardır. Bizler ise zekanın çok farklı şekillerde ifade edilebileceğine, sadece sözel ya da matematiksel yeteneklerle ifade edilemeyeceğini bilmekteyiz.

21 Gardner zekayı;  Bireyin gerçek hayatta karşılaştığı problemleri çözme yeteneği,  Çözmek için yeni problemler oluşturma yeteneği,  Bireyin kendi kültüründe değer bulan bir şey yapma ya da bir hizmeti sunma yeteneği olarak tanımlamıştır.  BUNA GÖRE: “Zeka bir ya da daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne şekil verme ya da problemleri çözme yeteneğidir”

22 HOWARD GARDNER’ a göre zekanın özellikleri: 1. Her insan kendi zekasını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 2. Zeka aynı zamanda değiştirilmekle kalmaz. Aynı zamanda öğretilebilir. 3. Zeka insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur. 4. Zeka çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür. 5. Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir. 6. Her insan, zeka alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. 7. Çeşitli zeka alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. 8. Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunmaktadır.

23 ÇOKLU ZEKA KURAMININ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Çoklu zeka kuramını geleneksel zeka anlayışlarından ayıran iki temel özelliği gerçek yaşamda problem çözmeye, bir ürün elde etmeye dayanması ve zekanın çoğul olarak ele alınmasıdır. Çoklu zeka anlayışına göre tüm zekalar eşit değerdedir ve içlerinden bir ya da bir kaçı diğerlerinden daha önemli değildir. Zekalar her zaman birlikte çalışırlar ancak bu çok karmaşık yollarla gerçekleşir. Bir zeka dahiler ve zihinsel engelliler dışında her zaman birbiriyle etkileşim halindedir. Örneğin bir futbolcu bedensel zekayı koşar, yakalar ve vururken; uzamsal zekayı sahayı ve görevini tanırken; dil ve sosyal zekayı oyun kurallarını öğrenirken ve takımıyla tartışırken, paylaşırken öze dönük zekayı kendini değerlendirirken kullanmaktadır (Demirel,2002).

24 ZEKA ALANLARININ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bireylerde belirtilen zekaların gelişim de farklılıklar göstermektedir. Armstrong zekaların gelişmesinde avantaj ya da dezavantaj yaratan çevresel etkenleri şu şekilde sıralamıştır: 1- Kaynaklara ulaşım şansı: Örneğin aile fakirse ve keman, piyano gibi müzikal zekayı geliştirecek enstrümanlar olmadığından bu zekanın güçlenmesi zorlaşabilir. 2-Tarihsel- kültürel etkenler: Okulda matematik ve fene dayalı programlar varsa ve bunlar önemseniyorsa, mantık, matematik zekası gelişir. 3-Coğrafi etkenler: Köyde yetişmiş bir çocuk, apartmanda büyümüş bir çocuğa oranla, bedensel ve doğacı zekalarını daha çok geliştirebilir. 4-Ailesel etkenler: Ressam olmak isteyen bir çocuğun ailesi onun avukat olmasını istiyorsa dil zekası desteklenecektir. 5-Durumsal etkenler: Kalabalık bir ailede büyümüş ve kalabalık bir ailede yaşayan bireyler doğalarında sosyallik olmadıkça, kendilerini geliştirmek için daha az zamana sahip olurlar.

25 En akıllı kim, Shakespeare, Einstein, Picasso, Michael Jordan, Leonard Bernstein, Charles Darwin, ya da Martin Luther mi? Bu soruya zekanın geleneksel tanımlamasına dayanarak cevap verirsek, sözel dilsel ve mantıksal matematiksel alanda hangisi ağır basarsa en akıllı O’dur cevabını vermek zorunda kalırdık. Ne var ki, bu insanların hepsi de kendi alanlarında yüksek seviyeli zekaya sahip insanlardır.

26

27 Beynin iki yarısı  Beynin hangi kısmı hangi tür zihinsel etkinlikleri yönetmektedir? Hayal gücü Renk Müzik Ahenk El Becerileri ve benzerleri BEYNİMİZ VE ÖĞRENME Matematik Dil Mantık Analiz Yazmak ve benzerleri

28 Teknik Mantıksal Eleştirel Analitik Matematiksel Bütünsel Sezgisel Yenilikçi Yaratıcı İmgesel Ardışıkçı Planlı Organize Ayrıntıcı Kontrollü Sosyal Duygusal Müzikle İlgili Ruhani Konuşkan A Teknik B Ardışık D Bütünsel C Sosyal Dört Çeyrek Daireli Zihinsel Tercih Modeli

29 Hesaplama Analiz Problem çözme BİLMEK A Analitik B Ardışık D Görsel C Sosyal Vizyon Geliştirme Tasarlama Strateji Belirleme DENEMEK YAPMAK Planlama Düzenleme Uygulama HİSSETMEK Parçası olma Yönlendirme İletişim Kurma Dört Çeyrek Daireli Zihinsel Tercih Modeli

30  Ayrıntıları sever. Bireysel TercihlerKişilik  Avukat  Mühendis  Teknisyen  Bankacı  Doktor  Bilgisayar uzmanı Meslekler  Otoriter  Akademik  Materyalist  Gerçekçi  Entelektüel  Teori üretmeye bayılır.  İnsanlardan çok “şey”lerle ilgilenir  Ders Kitaplarını severek okur. TEKNİK DÜŞÜNENLERİN ÖZELLİKLERİ

31  Planları oldukça ayrıntılıdır. Bireysel Tercihler Kişilik  Planlamacı  Bürokrat  Yönetici  Muhasebeci Meslekler  Gelenekçi  Bürokrat  İş bitirici  Göreve düşkün  Titiz  Hiç üşenmeden kullanma kılavuzunu sonuna kadar okur.  Planladığı bir işi gerçekleştirmek için güzel bir arkadaş toplantısını terk edebilir.. ARDIŞIK DÜŞÜNENLERİN ÖZELLİKLERİ

32 SOSYAL DÜŞÜNENLERİN ÖZELLİKLERİ  Dokunma, tatma ve koklama gibi duyusal girdilere önem verir. Bireysel TercihlerKişilik  Öğretmen  Hemşire  Sosyal Hizmet Uzmanları  Müzisyenler Meslekler  Takım Çalışmasına önem verir.  Konuşmayı çok sever.  Değerlerle ilgilidir.  İnsanları tanımak için çaba sarf eder  Kitapların önsözlerini mutlaka okur.

33  Ayrıntılardan çok bütüne önem verir. Bireysel TercihlerKişilik  Güzel Sanatlar  Mimarlık  Tıp  Fizik  Edebiyat Meslekler  Girişimci  Yaratıcı  Araştırıcı  Kaşif  Birleştirici  Mantıktan çok sezgisine güvenir.  Aykırı düşünmeye ve bu tür sorulara bayılır. BÜTÜNSEL DÜŞÜNENLERİN ÖZELLİKLERİ

34 İYİ BİR HAFIZASI VARDIR DİNLEME BECERİSİ YÜKSEKTİR KELİME OYUNLARINI SEVER İYİ BİR FIKRA ANLATICISIDIR KİTAPLARLA İÇ İÇEDİR İYİ BİR KELİME HAZNESİ VARDIR SÖZEL OLARAK İYİ İLETİŞİM KURAR YAZMAKTAN HOŞLANIR

35 MESLEKFİİLDERS Öğretmen Gazeteci Yazar Şair Çevirmen Avukat Edebiyatçı Oyun yazarı Yayıncı Hatip Eğitim bilimci Komedyen Romancı Tanımla Listele Görüş Formüle et Yeniden ifade et Tartış Şiir,makale yaz Sunu yap Slogan Bul Röportaj Yap Mektup Yaz Talk-Show Sun Türkçe Yabancı Dil Dilbilgisi Sosyal Bilgiler Dil Kulübü Okul Gazetesi Yıllık Kütüphane Hikayeler Dergiler Çizgi Roman Kelime Oyunları Senaryo Yazma DERS DIŞI

36 RESİMLERDEN DAHA FAZLA ÖĞRENİRLER HARİTA, TABLO VE DİYAGRAMLARI KOLAYLIKLA OKUR ARKADAŞLARINA ORANLA DAHA ÇOK HAYAL KURAR RESİM, SANAT ETKİNLİKLERİNDEN HOŞLANIR YAŞINA ORANLA DAHA İYİ ŞEKİL ÇİZER. GÖRSEL SUNULARI (FİLM, SLAYT) TERCİH EDER. BULMACA ÇÖZMEKTEN HOŞLANIR ÜÇ BOYUTLU YAPILAR KURMAKTAN HOŞLANIR (LEGO) KİTAPLARINI VE DEFTERLERİNİ ÇİZER NESNELERİN YERİNİ BİLİR

37 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Kaşif Mimar Mühendis Mekanikçi Görsel Sanatlar Gemici Satranç uzmanı Gezgin Fotoğrafçı Ressam Dekoratör Geometri uzmanı Çiz Hayal et Şekil yap İnşa et Resmini yap Poster yap Örnekle Boya Düzenle Görsel ayrıntı hatırla Dekore et Renklendir Sanat Resim İş- Teknik Fen Bilgisi Satranç kulübü Fotoğrafçılık Resim kursu El sanatları Üç boyutlu çalış Koleksiyonlar Legolar Bloklar Haritalar Renkli kalemler Kuklalar Karikatür Model yapma

38 SOYUT VE KAVRAMSAL DÜŞÜNEBİLİR ZİHİNDEN İŞLEMLERİ KOLAYCA YAPAR GÜÇLÜ BİR MUHAKEMESİ VARDIR KATEGORİLERİ, İLİŞKİLERİ FARKEDER, AÇIKLAR BİLGİLER ARASINDA BAĞLANTILAR KURAR RAKAMLARLA İLGİLİ İŞLEMLERİ YAPMAKTAN HOŞLANIR MATEMATİK OYUNLARDAN ZEVK ALIR SATRANÇ VE DAMA GİBİ OYUNLARDAN ZEVK ALIR SEBEP-SONUÇ İLİŞKİLERİN KOLAYCA ANLAR

39 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Bilim Adamı Mühendis Bilgisayar programcısı İstatistikçi Yargıç Mucit Matematikçi Muhasebeci Polisiye roman yazarı Eleştirmen Ekonomist Satın alma görevlisi Tahmin Et Uygula Karşılaştır Hipotez kur Problem yaz Şifrele Sınıfla Çözümle Hesapla Keşfet Dene Sor Akıl yürüt Matematik Fen bilgisi Hayat Bil. Dilbilgisi Bilgisayar kulübü Ölçme birimi Legolar Hesap makineleri Bilmeceler Oyun kartları Oyuncak paralar Bulmacalar Strateji oyunları Deney yapma Yap- boz

40 BAŞKALARINI DÜŞÜNÜR SOSYAL İLİŞKİ KURMAKTAN HOŞLANIR. DOĞAL BİR LİDER OLARAK GÖRÜNÜR. PROBLEMİ OLAN ARKADAŞLARINA ÖĞÜTLER VERİR. ORGANİZASYONLARIN BAŞ ELEMANIDIR. BİR ŞEYLER ANLATMAKTAN HOŞLANIR. DİĞER ÇOCUKLARLA OYNAMAKTAN HOŞLANIR. İKİ YA DA DAHA FAZLA YAKIN ARKADAŞI VARDIR. DİĞERLERİ ONU ARKADAŞLIK İÇİN ARAR

41 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI İş adamı Dini lider Öğretmen Organizatör Politikacı satıcı danışman Antropolog Sosyolog Doktor Parti Lideri Talk Showcu Pazarlamacı Hemşire Sosyal Çalışmacı Gözle Paylaş Değiştir Tartış Katıl Görüş İş birliği yap yardım et Öğret Takım Kur Yönlendir Arabulucu ol Empati kur Çatışma çöz İkna et Hayat bilgisi Sosyal bilgiler Halk oyunları Beden eğitimi Öğrenci konseyi Kol çalışmaları Takım oyunları İzci kampları Grup projeleri kukla gösterisi Tartışma grubu Mektup arkadaşı Gezi yarışmaya katılma Tiyatro Ders Çalıştırma Beyin Fırtınası kulüp kurma

42 HATALARINDAN VE BAŞARILARINDAN ÖĞRENEBİLİR BAĞIMSIZLIK DUYGUSU GÜÇLÜDÜR GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ TANIR GERÇEKÇİ AMAÇLAR OLUŞTURUR BAŞKALARINA ANLATMADIĞI HOBİSİ VARDIR. KENDİNİ İYİ MOTİVE EDER KENDİ BAŞINA TERCİH EDER. NE HİSSETTİĞİNİ DOĞRU BİR ŞEKİLDE SÖYLER. ÖZ SAYGISI YÜKSEKTİR.

43 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Psikolog Dini Lider Araştırmacı Kuramcı Felsefeci Şair İlahiyatçı Politik lider Sanatçı Zanaatçı Yazar Dinle Anla Ölç Değerlendir Eleştir Hedef oluştur İfade et Günlük yaz Amaç belirle Hayal et Bireysel çalış Düşün Duyumsa Planla Sessiz kal Kompozisyon Matematik Türkçe Din Bilgisi Resim İlgi grupları Bilgisayar Bulmacalar Filmler Okuma köşeleri Kişisel öğretim El sanatları

44 DOĞA OLAYLARINA MERAKLIDIR HAYVANLARA KARŞI ÇOK MERAKLIDIR AÇIK HAVADA OLMAKTAN HOŞLANIR BAHÇE İŞLERİNİ SEVER VARLIKLARI SINIFLANDIRMAYA MERAKLIDIR. FARKLI BİTKİ VE HAYVANLARA İLGİ DUYAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DUYARLIDIR DOĞA DERGİLERİNİ VE BELGESELLERİ İZLER DOĞAYLA BAŞBAŞA KALMAYI SEVER

45 MESLEKEYLEMDERSDERS DIŞI Ziraat Mühendis Çiçekçi Zoolog Bahçıvan Ziraat teknisyeni Biyolog Pet shop sahibi Jeolog Veteriner Çevre bilimci Peyzaj mimarı Bitki bilimci Astronom Hayvan terbiyecisi Gözle Tahmin et Sınıflandır Kategorize et Çözümle Fotoğraf çek Seyahat et İzle Bitki yetiştir Hayvan eğit Koleksiyon yap Araştır Keşfet Hayat Bilgisi Fen Bilgisi Matematik Sağlık Türkçe Doğa gezisi Müze gezisi Piknik yapma Koleksiyon yapma İzcilik Dağcılık Kamp yapma Su altı İnceleme Akvaryum bakımı Fotoğrafçılık

46 DUYGULARINI BELİRGİN OLARAK VUCUT DİLİYLE İFADE EDER BOYA VE HAMURLA OYNAMAYI SEVER NESNELERİ PARÇALAYIP BÜTÜNLEŞTİRMEYİ SEVER BİR VEYA DAHA FAZLA SPORLA UĞRAŞIR KÜÇÜK KAS GELİŞİMİ MÜKEMMELDİR UZUN SÜRE OTURDUĞUNDA ELLERİ VE AYAKLARIYLA OYNAR YERİNDE DURAMAZ

47 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Atlet Dansçı Aktör Balerin Heykeltıraş Pantomimci Balet Mim sanatçısı Cerrah Koreograf Sihirbaz Göster Öğret Ayarla Parçalara ayır Yap Dene Rol oyna Yapı oluştur Alan gezisi yap Modelini yap Jimnastik Beden Eğitimi Yüzme Tiyatro Drama Spor takımı Kukla oyunu Aerobik Kil çalışmaları Mim sanatı Beden dili Vücut geliştirme El sanatları

48 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜLERE DUYARLIDIR ŞARKILARIN MELODİLERİNİ HATIRLAR GÜZEL ŞARKI SÖYLER MÜZİK ALETİ ÇALAR VURMALI ALETLERDEN HOŞLANIR RİTMİK KONUŞUR YA DA HAREKET EDER FARKINDA OLMADAN MIRILDANIR ÇALIŞIRKEN MASAYA VURARAK RİTİM TUTAR MÜZİK DİNLEYEREK ÇALIŞIR ÖĞRENDİĞİ ŞARKILARI SINIFTA SÖYLER

49 MESLEKFİİLDERSDERS DIŞI Kompozitör Korist Müzik Öğretmeni Besteci Bando elemanı Disk Jokey Tiyatrocu Şarkıcı Söz yazarı Müzik aleti yapımcısı Udi,gitarist vs. Müzik marketi sahibi Bestele Kaydet Şarkı sözü yaz Ritim tut Mırıldan Şarkı söyle Nota yaz Islık çal Ayaklarını vur Melodi tanı Enstrüman tanı Müzik Drama Fen bilgisi Beden Eğitimi Matematik Orff Programı Bando Orkestra Müzik kolu Koro Gitar kulübü Aerobik Şarkılar Müzikal geziler Misafir şarkıcılar

50 Öğrencinin Adı Soyadı:Tarih: Cinsiyeti:Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde belirtiniz. Bunun için uygun gördüğünüz rakamın altına X işareti koymanız yeterlidir. Her bir rakamın ifade ettiği anlam aşağıda verilmiştir. Burada X işareti konulan seçeneklerin karşılığı olan rakamlar, bu formun sonunda yer alan “Çocuklar için çoklu zeka gözlem formunu değerlendirme profili” nde ilgili boşluğa işaretlenmeli ve toplam puanlara ulaşılmalıdır. Bu puanların ne anlama geldiği adı geçen profilde belirtilmiştir. ___________________________________________________ 0= Benim için hiç uygun değil 1= Çok az Uygun 2= Kısmen uygun 3= Oldukça uygun 4= Tamamen uygun

51 0SÖZEL / DİLSEL ZEKA1234 Resimlerde çok yazılar dikkatini çeker. İsimler, yerler, tarihler konusunda belleği iyidir. Kitap okumayı sever. Kelimeleri doğru şekilde telaffuz eder. Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanır. Dinleyerek daha iyi öğrenir. Yaşına göre kelime hazinesi iyidir. Yazı yazmaktan hoşlanır. Öğrendiği yeni kelimeleri kullanmayı sever. Sözel tartışmalarda başarılıdır.

52 0MANTIKSAL / MATEMATİKSEL ZEKA1234 Makinelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar. Aritmetik problemleri kafadan hesaplar Matematik ve fen derslerinden hoşlanır. Satranç ve benzeri strateji oyunları sever. Mantık bulmacalarını, beyin jimnastiğini sever. Bilgisayara oyunlarından hoşlanır. Deneylerden, yeni denemeler yapmaktan hoşlanır. Arkadaşlarına oranla daha soyut düşünebilir. Matematik oyunlarından hoşlanır. Sebep - sonuç ilişkilerini kurmaktan zevk alır.

53 0GÖRSEL VE UZAMSAL ZEKA1234 Renklere karşı çok duyarlıdır. Harita, tablo türü materyalleri daha kolay algılar. Arkadaşlarına oranla daha fazla hayal kurar. Resim yapmayı ve boyamayı çok sever. Yap-boz, lego gibi oyunlardan hoşlanır. Daha önce gittiği yerleri kolayca hatırlar. Bulmaca çözmekten hoşlanır. Riyalarını çok net ve ayrıntılarıyla hatırlar. Resimli kitapları daha çok sever. Kitaplarını, defterlerini, diğer materyalleri çizer.

54 0MÜZİKSEL / RİTMİK ZEKA1234 Şarkıların melodilerini rahatlıkla hatırlar. Güzel şarkı söyler. Müzik aleti çalar ya da çalmayı çok ister. Müzik dersini çok sever. Ritmik konuşur ya da hareket eder. Farkında olmadan mırıldanır. Çalışırken eliyle ya da ayağıyla ritim tutar. Çevredeki sesler çok dikkatini çeker. Çalışırken müzik dinlemek çok hoşuna gider. Öğrendiği şarkıları paylaşmayı sever.

55 0BEDENSEL / KİNESTETİK ZEKA1234 Koşmayı, atlamayı ve güreşmeyi çok sever. Oturduğu yerde duramaz, kımıldanır. Düşüncelerini mimik-davranışlarla rahat ifade eder. Bir şeyi okumak yerine yaparak öğrenmeyi sever. Merak ettiği şeyleri eline alarak incelemek ister. Boş vakitlerini dışarıda geçirmek ister. Arkadaşlarıyla fiziksel oyunlar oynamayı sever. El becerileri gelişmiştir. Meramını anlatırken vücut hareketlerini kullanır. İnsanlara ve eşyalara dokunmaktan hoşlanır.

56 0DOĞA ZEKASI1234 Hayvanlara karşı çok meraklıdır. Doğaya karşı duyarsız olanlara kızar. Evde hayvan besler ya da beslemeyi çok ister. Bahçede toprakla, bitkilerle oynamayı çok sever. Bitki beslemeyi sever. Çevre kirliliğine karşı çok duyarlıdır. Bitki ya da hayvanlarla ilgili belgesellere ilgi duyar. Mevsimlerle ve iklim olaylarıyla çok ilgilidir. Değişik meyve ve sebzelere karşı ilgilidir. Doğa olaylarıyla çok ilgilidir.

57 0KİŞİLERARASI ZEKA1234 Arkadaşlarıyla oyun oynamaktan hoşlanır. Çevresinde bir lider olarak görülür. Problemi olan arkadaşlarına öğütler verir. Arkadaşları onun fikirlerine değer verir. Organizasyonların vazgeçilmez elamanıdır. Arkadaşlarına bir şeyler anlatmaktan hoşlanır. Arkadaşlarını sık sık arar. Arkadaşlarının sorunlarına yardımcı olmaktan hoşlanır. Çevresindekiler onunla arkadaşlık kurmak ister. İnsanlara selam verir, hatır sorar.

58 0İÇSEL ZEKA1234 Bağımsız olmayı sever. Kendisinin güçlü ve zayıf yanlarını bilir. Yalnız çalışmayı daha çok sever. Yalnız oynamayı sever. Yaptığı işleri arkadaşlarıyla paylaşmayı sevmez. Yaptığı işlerin bilincindedir. Pek kimseye akıl danışmaz. Kendine saygısı yüksektir. Yoğun olarak ulaştığı bir ilgi alanı, hobisi vardır. Yardım istemeden kendi başına ürünler ortaya koyar.

59 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKA GÖZLEM FORMUNU DEĞERLENDİRME PROFİLİ 0 ZEKA ALANLARI 1234 Sözel Dilsel Mantıksal Matematiksel Görsel Uzamsal Müziksel Ritmik Bedensel Kinestetik Doğa Kişilerarası İçsel 56789 10 Toplam Puan İFADELER

60 SEÇENEKLER 4= Tamamen Uygun 3= Oldukça Uygun 2= Kısmen Uygun 1= Çok Az Uygun 0= Hiç Uygun Değil HER BİR ALANDAN ELDE EDİLEN TOPLAM PUAN 32 - 40 arası 24 - 31 arası 16 - 23 arası 8 - 15 arası 0 - 7 arası BU ZEKA ALANINDAKİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ Çok gelişmiş Gelişmiş Orta düzeyde gelişmiş Biraz gelişmiş Gelişmemiş

61 Bir adam, bir fotoğrafı göstererek, “bu fotoğraftaki adamın babası benim babamın tek oğludur” diyor. Fotoğraftaki adam kimdir? Bu problemi çözerken bir sonraki slaytta verilen tabloda birinci sütuna sizin için uygunsa X işareti koyun. İkinci sütuna bu maddeyi kaçıncı derecede seçtiğinizi rakamla belirtin. Üçüncü sütunda ilgili zeka alanlarının baş harfleri kısaltılarak verilmiştir.

62 EYLEM Problemi birkaç kez okudum. Kafamda problemi resimleştirdim. Kağıda çizerek resimle yapmaya çalıştım. Mantıksal işlemler yürüttüm. İhtimalleri sıralayıp onları tek tek sıraladım. Yanımdakiyle konuşarak anlamaya çalıştım. Yardım aradım. Vücudumu yada başkasının vücudunu örnekleyerek yaptım. Adamı ve fotoğrafı somutlaştırarak anlamaya çalıştım. Kendi içimden konuşarak yaptım. İşleme başlamadan önce zihnimde hazırlık yaptım. X Derece Zeka alanı S/D G/U M/M KA B/K İ İ

63

64 1. Resim yorumlama çalışması 2. Yaratıcı yazma çalışması 3. Reklam-slogan yazma çalışması 4. Anı yazma çalışması 5. Cümle tamamlama çalışması 6. Gazete haberi yazma çalışması 7. Örneklendirme çalışması 8. A-Z çalışması 9. Tanımlayıcı cümle çalışması 10. Cümle üretme çalışması 11. Sözcük türetme çalışması 12. Akrostiş çalışması 13. Venn şemasında verilen bilgileri listeleme 14. Kavram haritası 15. Çift sütun çalışması 16. Soru bankası oluşturma çalışması 17. Bulmaca çözme çalışması 18. Bireysel okuma (sesli ve sessiz) SÖZEL-DİLSEL ZEKA GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA 1. Zihin haritası çalışması 2. Resimleme çalışması 3. Resim yorumlama çalışması 4. Akış haritası çalışması 5. Tanıma dayalı resimleme çalışması 6. Hikaye haritası çalışması 7. Kupür sergileme çalışması 8. Poster oluşturma çalışması 9. Slogan yazma çalışması 10. Zaman çizelgesi çalışması 11. Grafik yorumlama çalışması 12. Gözlem çalışması

65 KİŞİLERARASI ZEKA 1. Röportaj yapma çalışması 2. Çatışma çözme çalışması 3. Kişiyi-nesneyi bul çalışması 4. Diyalog tamamlama çalışması 5. Telefon etme çalışması 6. Eşli tartışma çalışması 7. Grup paslaşması çalışması 8. Tek kelime söyle çalışması 9. Nesi var çalışması 10. Eşli öğrenme çalışması 11. Akvaryum çalışması 12. Evet-hayır çalışması 13. Grup portfolyo çalışması 14. Beyin fırtınası çalışması 15. Altı şapka çalışması 16. Toplu okuma çalışması İÇSEL ZEKA 1. Önceliklerin listelenmesi 2. Sen olsaydın çalışması 3. Durum savunma çalışması 4. Hoşlandığım-hoşlanmadıklarım çalışması 5. Ne hissediyorsun çalışması 6.Kişisel deneyimle ilişkilendirme çalışması 7. Alternatif değerlendirme çalışması 8. Alternatif oluşturma çalışması 9. Neler öğrendim çalışması 10. Benzerlikler oluşturma çalışması 11. Bireysel portfolyo çalışması

66 MANTIKSAL MATEMATİKSEL ZEKA 1. Venn şeması çalışması 2. Neden sonuç çalışması 3. Kavram eşleştirme çalışması 4. Kuralı bul çalışması 5. Çift kutulu tüme varım çalışması 6. Grafik yapma çalışması 7. Problem üretme ve çözme çalışması 8. Kronolojik sıralama çalışması 9. Kanıt yazma çalışması 10. İlişkiler oluşturma çalışması 11. Yalanı bul çalışması 12. Kör sıralama çalışması 13. 5N 1K çalışması 14. Balık kılçığı çalışması 15. Hikaye problemi oluşturma çalışması 16. Talimat yazma çalışması BEDENSEL KİNESTETİK ZEKA 1. Vücut grafiği çalışması 2. Nesneyi tanı çalışması 3. Mimle canlandırma çalışması 4. Rol canlandırma çalışması 5. Kesme, yapıştırma çalışması 6. Deney yapma çalışması 7. İşaret dili kullanma çalışması 8. Oyun hamuru çalışması 9. Yap-boz çalışması 10. Kukla çalışması 11. Farklı mekanda ders yapma çalışması

67 MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKA 1. Ritimlerle ilişkilendirme çalışması 2. Ritimle tanıma çalışması 3. Besteleme çalışması 4. Efekt oluşturma çalışması 5. Konuyla ilgili şarkı çalışması 6. Efekt dinleme çalışması 7. Fon müziği kullanma çalışması DOĞA ZEKASI 1. Kategorilere ayırma çalışması 2. Matris çalışması 3. Hat düzeninde kategori çalışması 4. Özellik yazma çalışması 5. Gezi-gözlem sonuçlarını yazma çalışması 6. Koleksiyon hazırlama çalışması 7. Doğa ile ilişkilendirme çalışması 8. Dinle-yaz-tartış çalışması 9. Grid çalışması 10. Kümeleme çalışması

68 ÖRNEK İŞLENİŞ Konu: Kare Prizma Süre: 1 ders saati Yöntem ve teknikler: Anlatım, soru – cevap, gösteri Araçlar ve gereçler: Kibrit kutusu, deterjan kutusu, zeytinyağı tenekesi, kare prizma modeli Hedef 2: Küpün, prizmanın, silindirin ve kürenin özelliklerini kavrayabilme. Davranışlar: 1.Küreye, silindire, küpe, kare prizmaya, dikdörtgenler prizmasına ve üçgen prizmaya çevredeki varlıklardan örnekler söyleme. 2.Kürenin, silindirin, küpün, kare prizmanın, dikdörtgenler prizmasının ve üçgen prizmanın geometrik cisim olduğunu söyleme yazma. 4.Kare prizmanın, dikdörtgenler prizmasının ve üçgen prizmanın; yüzeylerini, ayrıtlarını ve köşelerini gösterip söyleme. 5.Belirtilen geometrik cismi, en çok dört geometrik cisim arasından seçip işaretleme. 6.Küpün, dikdörtgenler prizmasının, üçgen prizma, kare prizmanın yüz, ayrıtlarını ve köşe sayılarını söyleyip yazma.

69 Öğretmen; kare prizma modelini, açılmamış bisküvi kutusunu, peynir veya zeytinyağı tenekelerini göstererek kapalı yüzey olup almadıklarını öğrencilere sorar. Alının cevapları değerlendirir. Öğrencilerden, kapalı yüzeye sahip başka cisim örnekleri vermelerini ister.Sözel Dilsel Sonra kare prizmanın geometrik bir cisim olduğunu belirtir. Öğretmen, öğrencilere kare prizma modeli veya getirdikleri kare prizmaya benzer kutunun: 1. Alt ve üst taban yüzeylerinin kenarlarını, 2. Yan yüzeylerinin kenarlarını cetvelle ölçtürür, Ölçüm sonuçlarını deftere yazdırır. Alt ve üst taban yüzeylerinin kenar uzunluklarını birbirine eşit olup olmadıklarını sorar. Alınan cevapları değerlendirir. Taban yüzeylerinin kenar uzunluklarının eşit olduğunu söyler. Bu iki taban yüzün, karesel bölge olduğunu belirtir. Öğretmen, aynı işlemi yan yüzeyler içinde yaptırır. Yan yüzeylerinde birer dikdörtgensel bölge olduğunu söyler. Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Bedensel Kinestetik Sözel-Dilsel

70 Öğretmen, öğrencilerden kare prizmaya benzeyen varlıklarla, benzemeyen varlıkları karşılaştırmalarını ister. Kare prizmaya benzeyen varlıklar Kare prizmaya benzemeyen varlıklar Öğretmen, kare prizma modeli, zeytinyağı tenekesi, bisküvi kutusu, peynir tenekesi şeklindeki varlıkların; a. Köşe sayılarını söyletip yazdırır. b. Ayrıt sayılarını söyletip yazdırır. c. Kare prizmanın, hangi yüzeylerinin kenar özellikleri bakımından birbirine benzediğini sorar. Yüzey sayılarını yazdırır. Öğretmen, prizmanın taban yüzeylerinin şekillerine göre adlandırıldıklarını belirtir. Mantıksal-Matematiksel KİBRİT PEYNİR YAĞ BÜSKÜVİ ASPiRİN Sözel-Dilsel

71 ÖLÇME DEĞERLENDİRME Ölçme Soruları 1.Çevrenizden, kare prizmaya benzeyen varlıklardan örnekler veriniz. 2.Aşağıda prizmalar verilmiştir. Kare olan yüzeyleri aynı renge boyayınız. 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Kare prizmanın alt ve üst tabanları karesel bölgedir. b) Kare prizmada iki tane karesel bölge vardır. c) Kare prizmanın yan yüzleri altı tane dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur. d) Kare prizmanın yan yüzleri, dikdörtgensel bölgedir. Değerlendirme Öğretmen, ölçme sonuçlarından yararlanarak öğrencilerin başarıları hakkında karar verir. Bilgi Kavrama Bilgi

72 Sınıf: 5Süre: 40 Ders: MatematikTarih:....../...../.......... Ünite:İslamiyet’in Doğuşu,Konu: Kare Prizma Yayılışı ve Türkler. Hedef ve Davranışlar: Hedef: Küpün, prizmanın, silindirin ve kürenin özelliklerini kavrayabilme. DAVRANIŞLAR 1. Kare prizmaya çevresindeki varlıklardan örnekler söyleme 2. Kare prizmanın geometrik cisim olduğunu söyleme. 3. Kare prizmanın yüzeylerini, ayrıtlarını ve köşelerini gösterip söyleme. 4. Belirtilen geometrik cismi, en çok dört geometrik cisim arasından seçip işaretleme. 5. Kare prizmanın yüz, ayrıtlarını ve köşe sayılarını söyleyip yazma. Ders Öncesi Hazırlık: Ders kitabı, çalışma defteri, geobord tahtaları, pipet, kibrit çöpleri, oyun hamuru, çeşitli kutular, kare prizma modeli. İşleniş: S/D__ Kare prizmanın özelliklerini listeleme çalışması. Konu ile ilgili örneklendirme çalışması. G/U__ Prizmalarla ilgili resim yorumlama çalışması. Prizma konulu zihin haritası çalışması. K/A__ Prizmalar ve kare prizma ile ilgili nesi var çalışması. İ__ Kare prizma ile ilgili öğrendim çalışması.

73 M/M__ Kare prizmanın yüzey ve kenar özellikleri ile ilgili kuralı bul çalışması. Kare prizma ile dikdörtgenler prizması ile ilgili Venn şeması çalışması. B/K__ Pipet, kibrit çöpü ve oyun hamuru ile kare prizma modeli yapma çalışması. Geobord tahtaları üzerinde kapalı yüzey ve kare prizma oluşturma çalışması. M/R__ Özellik yazma ve prizma modeli yapma etkinlikleri sırasında fon müziği kullanma. D__ Verilen prizma çeşitlerini inceleyerek özellik yazma çalışması. Prizma çeşitleriyle ilgili kategorilendirme çalışması. Yaratıcı Etkinlik: Kare prizmadan başka kapalı yüzey olmasaydı bugünkü yaşadığımız çevrede neler farklı olurdu? DEĞERLENDİRME: 1. Kare prizmanın özelliklerini listele. 2. Kare prizmaya benzer kapalı yüzeylere örnek ver. 3. Pipet ve kibrit çöpleri ve oyun hamurunu kullanarak bir kare prizma modeli inşa et. 4. Kare prizması ile küpün ortak noktalarını bul. 5. İki boyutlu prizma ve kare prizma modelleri oluştur. 6. Ağır kütleli yağ, reçel, peynir kaplarının kare prizması şeklinde yapılmasının nedenini nasıl açıklarsınız? Yorumlayın.

74 Sınıf: Süre: Ders: Tarih:....../...../.......... Ünite:Konu: Hedef ve Davranışlar: Ders Öncesi Hazırlık: İşleniş: S/D__ G/U__ K/A__ İ__

75 M/M__ B/K__ M/R__D__ Yaratıcı Etkinlik: DEĞERLENDİRME: DERS ÖĞRETMENİ UYGUNDUR........./....... / 2003 OKUL MÜDÜRÜ Planın uygulaması ile ilgili açıklamalar ve öneriler:

76 Sınıf: 5Süre : 40+40 Ders: Sosyal BilgilerTarih:....../...../.......... Ünite: Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk? Konu : Mondros Ateşkes Antlaşması Yurdumuzun İşgali Hedef ve Davranışlar:. Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili temel olgular bilgisi. Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili olguları açıklayabilme Ders Öncesi Hazırlık: Ders kitabı, çalışma kağıdı, asetat İşleniş: S/D__ Mondros Ateşkes Antlaşması koşullarının listelenmesi. G/U__ Savaş sonrası oluşan durumla ilgili resim yorumlama çalışması. İşgalleri göstermek üzere tanıma uygun resimleme çalışması. Resimleme çalışması. K/A__ 1. Dünya Savaşı ve Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla ilgili ben neyim çalışması Antlaşmadan sonra yurdumuzun durumu ile ilgili grup paslaşması çalışması. İ__ Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili ne hissediyorsun çalışması. Mondros A.A.ile ilgili sen olsaydın çalışması.

77 M/M__ Antlaşma koşullarını yorumlama çalışması. Yurdumuzun işgali ile ilgili neden sonuç çalışması. B/K__ Yurdumuz işgali ile ilgili rol canlandırma çalışması. M/R__ Yurdun işgali karşısında halkın tepki ve duygusunu anlatan ritim oluşturma çalışması. D__ İşgali doğa ile ilişkilendirme çalışması. Yaratıcı Etkinlik: Yurdumuz işgal edilmemiş olsaydı yaşadığımız neler sorun olmaktan çıkardı? DEĞERLENDİRME: 1- Mondros Ateşkes antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır? 2- Mondros Ateşkes anlaşmasının koşullarını söyle? 3- Yurdumuzun işgal edilen bölgelerini harita üzerinde göster. 4- İşgallerden sonra Osm. Dev. yönetimi ile halkın tepkilerini karşılaştır. 5- İşgallere karşı sen olsaydın farklı neler yapardın? 6- Ülkeyi işgalden kurtarıp size teslim edilen bu ülke için neler yapmayı düşünüyorsun?

78

79 SINIF: 5 DERS : Sosyal Bilgiler KONU : Mondros Ateşkes Antlaşması ve Yurdumuzun İşgali Resim sana ne anlatıyor. Bu durumu yorumla. 1914-1918 yılları arasında birçok devletin katıldığı büyük savaşım. Bu savaşa Osmanlı Devleti de katıldı. Ben hangi savaşım?.................................................... 30 Ekim 1918 yılında bu savaşı bitirdim. Ama antlaşma hiç Osmanlı Devletine uygun değildi. Ben hangi antlaşmayım?…………………………………………………………………………………… Bu antlaşmanın koşullarını listele. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Sence; bu antlaşmanın en tehlikeli maddeleri hangileridir? Yaz. …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………

80 Bundan sonra gelişen olayları akış haritası şeklinde yaz. Bu durum Türk halkını nasıl etkilemiştir. Yüz ifadesini çiz. Güzel, bu maddeyi geçirdik. İşimiz kolaylaştı. Aşağıdaki neden sonuç çalışmasını yapın. Neden: İtilaf devletleri gerekli gördükleri zaman istedikleri yeri işgal edebilecekler. SONUÇ

81 Osmanlı devletini yönetenlerin yerinde sen olsaydın bu durum karşısında neler yapardın? Yaz. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Aşağıdaki soruları yanıtlayın. 1. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti için hangi tarihte ne ile sona ermiştir? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2.Sen olsaydın böyle bir antlaşmayı imzalar mıydın? ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.Bu durum karşısında yapılacak işlerin neler olduğunu yaz.…………………………………………………………………………………………………………………………………

82 Sınıf: 5Süre: 40+40+40 Ders: Fen BilgisiTarih:....../...../.......... Ünite: Canlılar ve DoğaylaKonu: Canlıların Beslenme İlişkileri Etkileşimleri Hedef ve Davranışlar: 1. Doğadaki canlıların yaşamın devamı için birbirlerine neden gereksinim duyduklarını basit bir besin zinciri şeması ile açıklar. 2. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılara örnekler vererek bu canlılardan birinin yok olması halinde doğabilecek sonuçları fark ederek örneklendirir. 3. Üretici canlıların neden bu adı aldıklarını belirtir. 4. Hangi canlılara tüketici denildiğini açıklar. 5. Simbiyotik ve parazitik ilişkileri örneklerle açıklar. Ders Öncesi Hazırlık: Ders kitabı ve çalışma kağıdı, asetat. İşleniş: S/D__ Çimlenme koşulları yolları ile ilgili listeleme çalışması. Üretici-tüketici konulu tanımlayıcı cümle çalışması. Canlı ve beslenme şekli ile ilgili listelenme çalışması. G/U__ Besin zinciri ile ilgili resim yorumlama çalışması. Sularda besin zinciri ile ilgili akış haritası çalışması.

83 K/A__ Üretici, tüketici, liken konulu ben neyim çalışması. Asalak yaşamla ilgili diyalog tamamlama çalışması. İ__ Doğal dengenin korunması ile ilgili önceliklerin yazılması çalışması. M/M__ Üretici ve tüketici ile ilgili Venn şeması çalışması. Tüketicilerin beslenme şekilleriyle ilgili kuralı bul çalışması Beslenme ile ilgili neden sonuç çalışması. B/K__ Karada ve sularda besin zinciri oluşturulması ile ilgili rol canlandırma çalışması. Simbiyosis ve asalak yaşamla ilgili rol canlandırma çalışması. M/R__ Asalakların verdiği etkilerin ritimle ilişkilendirme çalışması. D__ Üretici ve tüketici konulu kategorilendirme çalışması. Yaratıcı Etkinlik: Yeryüzünde Güneş olmasaydı neler olurdu? DEĞERLENDİRME: 1- Konak ve konakçıyı tanımla. 2- Canlıların beslenme şekillerini açıkla. 3- Sularda yaşamla ilgili besin zinciri hazırla. 4- Üretici ve tüketici canlıları karşılaştır, farkları söyle. 5- Kendine bir günlük yemek mönüsü oluştur. 6- Simbiyosis bir yaşam oluşturma imkanınız olsaydı ondan ne tür özveriler beklerdin? Değerlendir.

84 SINIF: 5 DERS : Fen Bilgisi KONU : Canlıları Beslenme İlişkilerine Göre Gruplayabilir miyiz? Sularda yaşam ile ilgili akış haritası şeklinde bir besin zinciri oluşturun. Yanda canlıların karadaki yaşamıyla ilgili besin zinciri verilmiştir. Resmi yorumlayan bir yazı yazın..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………… Sence doğada olan bu dengenin korunması için yapılması gerekenleri öncelik sırasına göre yaz............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Özgür,bir saksının içine fasulye tohumları ekti.Bunun çimlenmesi için gerekli olan koşulları yaz. 1......................................... 2......................................... 3......................................... 4......................................... Bitkisinin büyümesi için neler yapmalı?

85 Aşağıdaki resimlerde verilen iki canlının benzer ve farklılıklarını Venn şemasında göster........................................................................................................................................... Güneş ışığı, su, karbon dioksit ve mineralleri kullanarak besin üretiriz. Biz hangi canlıyız?.................... Bize ne ad verilir?.................... Sence üretici ne demektir? Tanımını yap....................................................................................................................................................................................... Üretici sözcüğü yapısı bakımından nasıl sözcüktür?...........................................................……….. Aşağıda verilen canlılardan üretici olanları A-1, üretici olmayanları da A-2 kutusuna yaz. “alg, virüs, mantar, fasulye, nohut, kuş, inek, koyun, bakteri, yosun, mercimek, tavuk, arı, ıspanak, ot, menekşe” A-1A-2

86 Yeryüzünde güneş olmasaydı neler olurdu?........................................................................................................................................................................................................ Bu düşünceye neden ulaştın ?............................................................................................................................................ Üreticilerin (bitkilerin) besinlerini depo etme şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlara örnek yazın. Kök.................................................................................. …………………………………..... Yaprak.................................................................................... …………………………………….. Gövde.......................................................………………………… …………………...................... Çiçek................................................................................... ………………………………….... Meyve.................................................................................... …………………………………... Tohum.................................................................................... …………………………………... Yeryüzünde güneş olmasaydı neler olurdu?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………….. Bu düşünceye neden ulaştın?...................................................................................................................... Aşağıda resimdeki canlıların nelerle beslendiğini yazın....................................................................................... Yukarıdaki canlılar neden hazır besinleri kullanıyor? ……........................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………….. Bu canlılara ne ad verelim?.........................................................................…………………………………………………………..

87 Aşağıdaki kutularda beslenme şekillerine göre hayvanlar verilmiştir. Bunların beslenmesi ile ilgili kuralı bulup birkaç örnek de siz yazın................................................................ at, inek............................................................................................. tilki, örümcek............................................................................................. ayı............................................................................................. Gergedanla bir tür kuş arasında iyi kurulmuş. İkisi de hayatından memnun. Bu ortak yaşamın adı nedir?................................. Bu yaşam türünü açıkla...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………… …. Aşağıdaki ünitemizle ilgili terimi tanımlayınız. Tüketici:.........................................................................................................………………………………………………….. ……………………………………........................................................................................................................................... Bu canlılar neden güneş enerjisini kullanarak besinlerini yapamıyorlar?...................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………

88 Aynı tür bir yaşamı ben mantar ve arkadaşım algle birlikte dostluk içinde yürütüyoruz. Oluşturduğumuz ortaklığın adı nedir?..................................……………………………….. Aynı tür ortaklığı sürdürmeyi düşündüğün kişiler var mı? Yaz.........................................................................................................................................................................……………………………………. Aşağıda sivrisinek ile kendin arasındaki diyalogu tamamla. - Konak: Niye canımı yakıp duruyorsun? Yeter artık! - Konakçı:............................................................................................................................................................................................ - Konak: Sen kendi beslenmeni sağlamak için, benim canımı yakıyorsun. - Konakçı:....................................................................................... - Konak: Senin bu yaptığına parazitlik derler. - Konakçı: Unutma ki benim bir adım daha var. Söyle bakalım. - Konak :........................................................................................

89 Karbonhidratlar Yağlar Proteinler Vitaminler Şekerler Kompleks Şekerler Sular Mineraller Geleneksel Besinler Besin Çeşitleri

90 Zeka Çeşitleri Sözel-Dilsel Zeka Mantıksal-Matematiksel Zeka İçsel Zeka Kişilerarası Zeka Görsel-Uzamsal Zeka Müziksel-Ritmik Zeka Bedensel-Kinestetik Zeka Doğa Zekası Kişisel ZekalarGeleneksel Zekalar Sanat ve Müzik Zekaları Açık Hava Zekalar

91 DUYGUSAL ZEKA  Gardner’ ın sosyal zeka ve benlik zeka açıklamaları içerisinde dolaylı olarak bahsettiği, fakat sonradan öne çıkan diğer bir zeka türü de duygusal zekadır. Özdenetim, azim, ve kendi kendini harekete geçire bilme yetenekleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Fenomenal ( Bireyin kendi ve dış dünyayı kendine has bir şekilde algılayan öznel yaşantısına denir.) alan içindeki istekler, heyecan uyandıran iç yaşantılar DUYGU olarak adlandırılır.  MUTLULUK, HAYRET, KORKU, ÜZÜNTÜ, ÖFKE, TİKSİNME VE KÜÇÜK GÖRME.

92 DÜŞÜNCE VE DUYGUNUN PAYLAŞILDIĞI VİZYON YÜKSEK BİR ENERJİ OLUŞTURUR.

93 DUYGUSAL ZEKA YETENEKLERİ ( GOLEMAN 1988 ) 1.ÖZ BİLİNÇ: Kendini tanıma, henüz daha oluşma esnasında duygularını fark edebilme duygusal zekanın temelidir. 2.DUYGULARI İDARE EDEBİLMEK: Kendini yatıştırma, yoğun kaygılardan, karamsarlıktan ve alınganlıklardan kurtulma yetenekleri gelişmiş olan insanlar, hayatın tatsız sürprizlerini daha iyi karşılıya bilmekte ve olumsuz deneyimler sonrasında kendilerini daha kolay toparlaya bilmektedirler. ÖZ BİLİNCİ GELİŞMEYEN BİRİ DUYGULARINI İFADE EDEMEZ.

94 3.KENDİNİ HAREKETE GEÇİRMEK: İnsanı kendini bir amaç doğrultusunda toparlaya bilmesini ve bir noktada yoğunlaşa bilmesini ifade etmektedir. 4.EMPATİ: Başkaların duygularını anlamak kendisini başkasını yerine koyabilmek. 5.İLİŞKİLERİ YÜRÜTE BİLMEK:İnsanlarla sürtüşmesiz bir ilişki sürdürmektir.İlişki sanatı büyük oranda başkaların duygularını idare etme becerisidir.

95 ÇOKLU ZEKA ANLAYIŞININ KABUL EDİLMESİNİN EĞİTİME EN ÖNEMLİ KATKISI İNSANLARA SADECE SÖZEL VE SAYISAL YETENEKLERİNE GÖRE SINIFLAMAK VE SIRALAMAKTAN VAZ GEÇİP HERKESİN SAHİP OLDUĞU YETENEKLERİN KEŞFEDİLMEYE BAŞLANMASIDIR

96  İNSAN BEYNİNİ DE VÜCUTTAKİ DİĞER KASLAR GİBİ “İŞLEDİKÇE IŞILDADIĞI”NIN KABUL EDİLMESİ UYGUN EĞİTİMLE BİR ÇOK YETENEĞİ KEŞFEDİLMESİNİN YOLUNU AÇMAKTIR.

97 KAYNAKÇA: 1.Yüksel ÖZDEN Öğrenme ve Öğretme 2.Prof.Dr.Ziya SELÇUKÇoklu Zeka ( Maya Koleji ) 3.Ahmet SABAN Çoklu zeka Teorisi ve Eğitimi

98 İLGİLERİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ŞUBESİ LÜTFÜ KENGEÇ ADEM DURAN - MUHARREM GÖLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ŞUBESİ LÜTFÜ KENGEÇ ADEM DURAN - MUHARREM GÖLE SUNUMA HAZIRLAYANLAR:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları