Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 SUNU PLANI 1. DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2. DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ 3. YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 3.1 Projeler 3.1.1 Tamamlanmış Projeler 3.1.2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 SUNU PLANI 1. DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2. DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ 3. YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 3.1 Projeler 3.1.1 Tamamlanmış Projeler 3.1.2."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 SUNU PLANI 1. DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2. DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ 3. YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 3.1 Projeler 3.1.1 Tamamlanmış Projeler 3.1.2 Devam Eden Projeler 3.1.3 Teklif Edilen Projeler 3.1.4 Hazırlanan Projeler 3.2 Diğer Faaliyetler 4. HEDEFLER 5. SONUÇ VE ÖNERİLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 1. DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ 3 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 4 Mustafa Yurdaer Daire Başkan V. Mediha Haliloğlu Şube Müdürü M. Abdullah Yurtoğlu Uzman Yardımcısı Ali Tanış Şube Müdürü Ramazan Ertuğrul Apaydın Uzman Yardımcısı Özlem Yavuz Şube Müdürü Tuğba Çomaklı Uzman Yardımcısı Yasemen Aslı Karataş Uzman Yardımcısı Salih Serdar Yegül Şube Müdürü Sevilay Özçelik Uzman Yardımcısı Emine Aydınoğlu Şube Müdürü Selda Ünal Bilgisayar İşletmeni Pınar Gölpınar Bilgisayar İşletmeni ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 2. DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ 5 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 6 Çölleşme, arazi-toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa projeler ve çalışmalar yapmak, konferans, seminer, çalıştay, toplantı ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve katılmak, Çölleşme, arazi-toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa projeler ve çalışmalar yapmak, konferans, seminer, çalıştay, toplantı ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve katılmak, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ulusal koordinasyon biriminin çalışmalarını koordine etmek, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ulusal koordinasyon biriminin çalışmalarını koordine etmek,

7 7 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Uluslararası sözleşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Uluslararası sözleşmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Çölleşme ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde politika ve stratejiler hazırlamak, mevzuat geliştirmek, Çölleşme ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde politika ve stratejiler hazırlamak, mevzuat geliştirmek, Çölleşme, arazi-toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde ortaklaşa ülke içinde ve dışında çalışmalar yapmak, Çölleşme, arazi-toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde ortaklaşa ülke içinde ve dışında çalışmalar yapmak,

8 8 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İkili ve bölgesel ilişkileri takip etmek, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, İkili ve bölgesel ilişkileri takip etmek, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Çölleşme ve iklim değişikliği etkilerini, arazi kullanım durumunu, bitki örtüsündeki değişimi ve karbon birikimin izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, Çölleşme ve iklim değişikliği etkilerini, arazi kullanım durumunu, bitki örtüsündeki değişimi ve karbon birikimin izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, Uluslararası toplantı, eğitim, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler organize etmek, Uluslararası toplantı, eğitim, konferans, seminer ve benzeri faaliyetler organize etmek, Görev alanı ile ilgili eğitim, yayım ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, Görev alanı ile ilgili eğitim, yayım ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

9 9 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çölleşme, arazi-toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili her türlü mevzuat çalışmalarını ilgili birimler ile koordineli olarak hazırlamak, Çölleşme, arazi-toprak bozulumu ve kuraklık ile ilgili her türlü mevzuat çalışmalarını ilgili birimler ile koordineli olarak hazırlamak, Görev alanı ile ilgili eğitim, yayım ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, Görev alanı ile ilgili eğitim, yayım ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Ulusal Eylem Programını hazırlamak ve gerektiğinde yenilemek, Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Ulusal Eylem Programını hazırlamak ve gerektiğinde yenilemek, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) gibi bölgesel çalışmaları takip etmek, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) gibi bölgesel çalışmaları takip etmek,

10 10 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) “Bilim ve Teknoloji Komitesi” ve “Bağımsız Uzmanlar Grubu”nun sekretarya hizmetlerini yapmak, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) “Bilim ve Teknoloji Komitesi” ve “Bağımsız Uzmanlar Grubu”nun sekretarya hizmetlerini yapmak, Ulusal Eylem Programının uygulanmasını izlemek ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası’na (UNCCD/ PRAIS) raporlamak ve yayınlamasını sağlamak, Ulusal Eylem Programının uygulanmasını izlemek ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekreteryası’na (UNCCD/ PRAIS) raporlamak ve yayınlamasını sağlamak, Çölleşme ile iklim değişikliğinin etkilerini ve etkileşimlerini izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili birimlere önerilerde bulunmak, Çölleşme ile iklim değişikliğinin etkilerini ve etkileşimlerini izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili birimlere önerilerde bulunmak,

11 3. YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 11 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 12 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

13 13 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 14 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 3.1.1. TAMAMLANMIŞ PROJELER 15 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 1 - Arazi Rehabilitasyonu/ Çölleşme ile Mücadele ve Ormancılık Konulu Bölgesel İşbirliği Projesi (TİKA) 2009-2012 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.1 Tamamlanmış Projeler

17 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.1 Tamamlanmış Projeler “Arazi Rehabilitasyonu/Çölleşme ile Mücadele ve Ormancılık Konulu Bölgesel İşbirliği” projesi kapsamında düzenlenen eğitimler sırasıyla şu şekildedir:

18 3.1.1 Tamamlanmış Projeler 2009 yılında Amasya’da “Havza Rehabilitasyonu Teknikleri” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 3.1.1 Tamamlanmış Projeler 2010 yılında Denizli’de “Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Bozulmuş Olan Orman Alanların Rehabilitasyonu Teknikleri” konulu eğitim düzenlenmiştir. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

20 3.1.1 Tamamlanmış Projeler 31 Ekim – 4 Kasım 2011 tarihleri arasında “Tohum ve Fidanlık Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi” eğitimi Eskişehir ve Manisa’da yapılmıştır. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 3.1.1 Tamamlanmış Projeler 13 – 18 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara ve Konya’da “Çölleşme İle Mücadelede STK’ların Rolü” konulu eğitim düzenlenmiştir. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 3.1.1 Tamamlanmış Projeler “Çölleşme İle Mücadelede STK’ların Rolü” konulu eğitim sonrasında STK’lar tarafından hazırlanan Deklarasyon yayınlandı. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 2 – Afrika’da Bulunan En Az Gelişmiş Ülkelerin Çölleşme Arazi Bozulması ve Kuraklıkla (ÇABUK) Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi - NİJER 2012 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.1 Tamamlanmış Projeler

24 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 Ağustos 2012 tarihinde yapılan açılış törenine; Nijer Devlet Başkanı, Meclis Başkanı, Başbakanı, tüm Bakanları, bütün Büyükelçiler ve halk katılmıştır. 3 Ağustos 2012 tarihinde yapılan açılış törenine; Nijer Devlet Başkanı, Meclis Başkanı, Başbakanı, tüm Bakanları, bütün Büyükelçiler ve halk katılmıştır. 3.1.1 Tamamlanmış Projeler ÇABUK – Nijer

25 3.1.1. Tamamlanmış Projeler 3.1.1. Tamamlanmış Projeler ÇABUK – Nijer ÇABUK-Nijer Projesi ile dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Nijer’de “Nijer-Türkiye Dostluk Ormanı” tesis edilmiştir. ÇABUK-Nijer Projesi ile dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Nijer’de “Nijer-Türkiye Dostluk Ormanı” tesis edilmiştir. 25 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

26 3.1.2. DEVAM EDEN PROJELER 26 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27 1 - Afrika’da Bulunan En Az Gelişmiş Ülkelerin Çölleşme Arazi Bozulması ve Kuraklıkla (ÇABUK) Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi 2012 - 2022 27 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.2 Devam Eden Projeler

28 3.1.2 Devam Eden Projeler ÇABUK PROJESİNİN AMACI Afrika’da Çölleşme /Arazi bozulumu ile mücadele ve ormanların sürdürülebilir yönetimi amaçlı olarak, kurak alan ağaçlandırmaları, erozyon kontrolü, bozuk ormanlık alanların rehabilitasyonu, fidanlık tekniklerinin geliştirilmesi, katılımcı ve entegre havza yönetimi, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımı, arazi rehabilitasyonu konusunda eğitim ve uzman değişimi yoluyla teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve bu ülkelerin kapasitesinin artırılması,Afrika’da Çölleşme /Arazi bozulumu ile mücadele ve ormanların sürdürülebilir yönetimi amaçlı olarak, kurak alan ağaçlandırmaları, erozyon kontrolü, bozuk ormanlık alanların rehabilitasyonu, fidanlık tekniklerinin geliştirilmesi, katılımcı ve entegre havza yönetimi, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımı, arazi rehabilitasyonu konusunda eğitim ve uzman değişimi yoluyla teknik iş birliğinin geliştirilmesi ve bu ülkelerin kapasitesinin artırılması, 28 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

29 3.1.2 Devam Eden Projeler Uygulanacak Ülkeler 29 Bu proje ile Afrika da (Ekvator Ginesi, Lesotho, Gine, Senegal, Moritanya, Angola, Benin, Komor Adaları, Gambiya, Togo, Zambiya, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Yemen, Sao Tame ve Principe, Mali, Burkina Faso, Çad, Ruanda, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Malavi, Mozambik, Eritre, Nijer, Gine-Bissau, Burundi, Sierra Leone, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Cibuti, Liberya, K. Somali) yer alan En Az Gelişmiş ülkelerin uzmanlarına ülkemizin sahip olduğu bu deneyimlerin paylaşılması amaçlanmaktadır.Bu proje ile Afrika da (Ekvator Ginesi, Lesotho, Gine, Senegal, Moritanya, Angola, Benin, Komor Adaları, Gambiya, Togo, Zambiya, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Yemen, Sao Tame ve Principe, Mali, Burkina Faso, Çad, Ruanda, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Malavi, Mozambik, Eritre, Nijer, Gine-Bissau, Burundi, Sierra Leone, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Cibuti, Liberya, K. Somali) yer alan En Az Gelişmiş ülkelerin uzmanlarına ülkemizin sahip olduğu bu deneyimlerin paylaşılması amaçlanmaktadır. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30 ÇABUK Projesinin Suresi : 2012-2022 ÇABUK Projesinin Suresi : 2012-2022 Proje Bütçesi : ÇEM Katkısı: 1.448.000$ Proje Bütçesi : ÇEM Katkısı: 1.448.000$ TİKA Katkısı: 1.980.000$ TOPLAM: 3.428.000$ Proje ortakları : ÇEM, TİKA ve UNCCD Proje ortakları : ÇEM, TİKA ve UNCCD ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.2 Devam Eden Projeler

31 Yurt içi Orman Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sivil Toplum Örgütleri Sivil Toplum Örgütleri Yurt dışı UNCCD, UNCCD, FAO, FAO, Ülkelerin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Ulusal Odak Noktaları, Ülkelerin Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Ulusal Odak Noktaları, TIKA Temsilcilikleri TIKA Temsilcilikleri 3.1.2 Devam Eden Projeler İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM, KURULUŞ, KİŞİLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

32 3.1.2 Devam Eden Projeler 1- ULUSAL STRATEJİ BELGESİNİN HAZIRLANMASI Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesinin 2007 yılında yapılan Sekizinci Taraflar Konferansında, 2008-2018 yıllarını kapsayan “BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Strateji Belgesi” kabul edilmiş ve taraf ülkelerin bu belgeyi esas alarak kendi “Çölleşme ile Mücadele Strateji Belgelerini” hazırlamaları istenmiştir.Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesinin 2007 yılında yapılan Sekizinci Taraflar Konferansında, 2008-2018 yıllarını kapsayan “BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Strateji Belgesi” kabul edilmiş ve taraf ülkelerin bu belgeyi esas alarak kendi “Çölleşme ile Mücadele Strateji Belgelerini” hazırlamaları istenmiştir. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesinin hazırlanması için düzenlenmiş olan çalıştayların tarihleri şu şekildedir;Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesinin hazırlanması için düzenlenmiş olan çalıştayların tarihleri şu şekildedir; *(08-09 Kasım 2012 - 1. Çalıştay) *(20-22 Kasım 2012 – 2. Çalıştay) Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesine nihai şekli verildikten sonra Aralık ayında Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesine nihai şekli verildikten sonra Aralık ayında Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. 32 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33 3.1.3. TEKLİF EDİLEN PROJELER 33 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

34 3.1.2 Teklif Edilen Projeler 1- Erozyon ve Çölleşmenin İzlenmesi ve Kriter, Gösterge, Standartlarının Belirlenmesi: Erozyonla Mücadelenin Etkin Kılınması Projesi TÜBİTAK-KAMAG 1007 34 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

35 3.1.2 Teklif Edilen Projeler TÜBİTAK-KAMAG 1007 programına adlı proje sunulmuş ve yapılan panelde kabul edilerek çağrıya çıkarılmıştır.(son tarih 14 Eylül 2012) TÜBİTAK-KAMAG 1007 programına «Erozyon ve Çölleşmenin İzlenmesi ve Kriter, Gösterge, Standartlarının Belirlenmesi: Erozyonla Mücadelenin Etkin Kılınması» adlı proje sunulmuş ve yapılan panelde kabul edilerek çağrıya çıkarılmıştır.(son tarih 14 Eylül 2012) “Çağrıya yapılan müracaatlar halen TÜBİTAK tarafından değerlendirilmektedir, 05 Kasım 2012 itibariyle henüz bir açıklama yoktur.” 35 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

36 2 - Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisinin Hazırlanması ve Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planının Yenilenmesi 2012-2013 36 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.2 Teklif Edilen Projeler

37 3.1.3 Teklif Edilen Projeler 1- ULUSAL STRATEJİ BELGESİNİN HAZIRLANMASI Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesinin 2007 yılında yapılan Sekizinci Taraflar Konferansında, 2008-2018 yıllarını kapsayan “BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Strateji Belgesi” kabul edilmiş ve taraf ülkelerin bu belgeyi esas alarak kendi “Çölleşme ile Mücadele Strateji Belgelerini” hazırlamaları istenmiştir.Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesinin 2007 yılında yapılan Sekizinci Taraflar Konferansında, 2008-2018 yıllarını kapsayan “BM Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi 10 Yıllık Strateji Belgesi” kabul edilmiş ve taraf ülkelerin bu belgeyi esas alarak kendi “Çölleşme ile Mücadele Strateji Belgelerini” hazırlamaları istenmiştir. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesinin hazırlanması için düzenlenmiş olan çalıştayların tarihleri şu şekildedir;Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesinin hazırlanması için düzenlenmiş olan çalıştayların tarihleri şu şekildedir; *(08-09 Kasım 2012 - 1. Çalıştay) *(20-22 Kasım 2012 – 2. Çalıştay) Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesine nihai şekli verildikten sonra Aralık ayında Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesine nihai şekli verildikten sonra Aralık ayında Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. 37 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

38 3.1.3 Teklif Edilen Projeler 2 - ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANININ GÜNCELLENMESİ –9 Mart 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genelge ekinde yürürlüğe giren Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı GEF destekli bir proje çerçevesinde FAOSEC ile birlikte yenilecektir. –Bu amaçla çalıştaylar düzenlenecek, uzmanlar tutulacak, izleme sistemi kurulacaktır. –17 Haziran tarihinden önce Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlanacak, ayrıca UKB’ nin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik hazırlanacaktır. –Diğer taraftan “Çölleşme İle Mücadele Yönetmeliği” hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanacaktır. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

39 3 - KURAK ve YARI KURAK ALANLAR OPERASYONEL REHBERİNİN HAZIRLANMASI FAO 39 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.2 Teklif Edilen Projeler

40 KURAK VE YARI KURAK ALANLAR OPERASYONEL REHBERİNİN HAZIRLANMASI - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tüm dünyada geçerli olacak olan “Kurak Alan Ormancılığı Rehberi” nin Ülkemiz ile birlikte hazırlanmasını teklif etmiştir. 40 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.3 Teklif Edilen Projeler

41 Bir proje bütünlüğü içinde yürütülecek bu çalışmanın/projenin ayakları;Bir proje bütünlüğü içinde yürütülecek bu çalışmanın/projenin ayakları; –FAO Genel Merkezinde bir uzman tutulması, –İki veya üç adet çalıştay yapılması, –Uygun toplantılarda konunun tartışılması ve rehberin hazır hale getirilmesi, –Hazırlanan rehberin BM dillerine çevrilmesi ve dağıtılması şeklinde kurgulanmıştır. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.3 Teklif Edilen Projeler

42 12-14 Aralık 2012 tarihinde Senegal’de Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Orman Ekosistemlerinin Oluşturulması Çalıştayı. 12-14 Aralık 2012 tarihinde Senegal’de Kurak Alanlarda Küresel Değişimlere Dayanıklı Orman Ekosistemlerinin Oluşturulması Çalıştayı. 21 Mart 2013 tarihinde Cezayir’de “Akdeniz Orman Bakanları Toplantısı”, aynı tarihte Türkiye’de “Birinci Ormancılık ve Su Şurası”, 21 Mart 2013 tarihinde Cezayir’de “Akdeniz Orman Bakanları Toplantısı”, aynı tarihte Türkiye’de “Birinci Ormancılık ve Su Şurası”, 8-19 Nisan 2013 tarihinde Türkiye’de “Birleşmiş Milletler Ormancılık Formu” düzenlenecektir. 8-19 Nisan 2013 tarihinde Türkiye’de “Birleşmiş Milletler Ormancılık Formu” düzenlenecektir. Hazırlanan ve bastırılan rehber “bir TİKA etkinliği ve yayını” olarak bu toplantılarda Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hazırlanan ve bastırılan rehber “bir TİKA etkinliği ve yayını” olarak bu toplantılarda Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaşılacaktır. ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.3 Teklif Edilen Projeler

43 3 - AİGK/CICA ULUSLARARASI ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 43 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.2 Teklif Edilen Projeler

44 Ülkemiz, 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirmek üzere Dönem Başkanlığı’nı Kazakistan’dan devralmıştır. Ayrıca 28-29 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılan olan AİGK Özel Çalışma Grubu (ÖÇG) ve Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK)’nin toplantısında 2012-2014 yıllarında da Türkiye’nin Dönem Başkanı olarak devam etmesi kararlaştırılmıştır.Ülkemiz, 2010-2012 yılları arasında gerçekleştirmek üzere Dönem Başkanlığı’nı Kazakistan’dan devralmıştır. Ayrıca 28-29 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yapılan olan AİGK Özel Çalışma Grubu (ÖÇG) ve Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK)’nin toplantısında 2012-2014 yıllarında da Türkiye’nin Dönem Başkanı olarak devam etmesi kararlaştırılmıştır. Türkiye’nin Dönem Başkanlığında gerçekleşen AİGK/CICA Çölleşme ile Mücadele 1. Uzmanlar Toplantısı, 6-7 Eylül 2011 tarihinde Moğolistan’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda “Çölleşme İle Mücadele Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi”nin kurulmasına yönelik ilk adım atılmıştır.Türkiye’nin Dönem Başkanlığında gerçekleşen AİGK/CICA Çölleşme ile Mücadele 1. Uzmanlar Toplantısı, 6-7 Eylül 2011 tarihinde Moğolistan’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda “Çölleşme İle Mücadele Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi”nin kurulmasına yönelik ilk adım atılmıştır. Ardından 28-29 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapılan AİGK Özel Çalışma Grubu (ÖÇG) ve Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK)’nin toplantısında bu konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.Ardından 28-29 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapılan AİGK Özel Çalışma Grubu (ÖÇG) ve Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK)’nin toplantısında bu konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 5-6 Mayıs 2012 tarihinde Bolu’da akademisyenlerle birlikte Merkez’e ilişkin yapı ve çalışma ilkeleri taslak olarak hazırlanmıştır.5-6 Mayıs 2012 tarihinde Bolu’da akademisyenlerle birlikte Merkez’e ilişkin yapı ve çalışma ilkeleri taslak olarak hazırlanmıştır. 29-30 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Özel Çalışma Grubu Toplantısı(ÖÇG)’na katılım sağlanarak hazırlanan Taslak Kuruluş Belgesi sunulmuştur.29-30 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Özel Çalışma Grubu Toplantısı(ÖÇG)’na katılım sağlanarak hazırlanan Taslak Kuruluş Belgesi sunulmuştur. 44 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.1.3 Teklif Edilen Projeler

45 3.1.4. HAZIRLANAN PROJELER 45 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

46  Ulusal Çölleşme İle Mücadele, Bilgilendirme, Bilinçlendirme Farkındalık Oluşturma Projesi'nin Hazırlanması  Iğdır/Aralık ve Konya/Karapınar’da test amaçlı deneme sahaları oluşturulması amacıyla Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), OGM ve bazı üniversiteler ile işbirliği protokolü ve projesinin hazırlanması ve çalışmaların başlanması. (Görüşmeler sürmektedir, 2012 yılı içinde başlanması öngörülmektedir) ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.4 Hazırlanan Projeler

47 3.2. DİĞER FAALİYETLER 47 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

48 48 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI UNCCD – PRAIS Ülke raporlaması ve takibi UNCCD – PRAIS Ülke raporlaması ve takibi Ulusal Koordinasyon Grubu (UKB) ve Uzmanlar Grubunu toplamak görüşlerini almak Ulusal Koordinasyon Grubu (UKB) ve Uzmanlar Grubunu toplamak görüşlerini almak Ulusal Eylem Planını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek Ulusal Eylem Planını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek İklim Değişikliği hususunda Genel Müdürlüğümüz adına iş ve yazışmaları takip etmek İklim Değişikliği hususunda Genel Müdürlüğümüz adına iş ve yazışmaları takip etmek TÜBİTAK ile ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüz adına takip etmek TÜBİTAK ile ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüz adına takip etmek Ormancılık ve Su Şurası için Genel Müdürlüğümüz adına sekretarya hizmetlerini yapmak. Ormancılık ve Su Şurası için Genel Müdürlüğümüz adına sekretarya hizmetlerini yapmak. Ormancılık ve Su Şurası için oluşturulan Çölleşme İle Mücadele Çalışma Grubunda görev almak Ormancılık ve Su Şurası için oluşturulan Çölleşme İle Mücadele Çalışma Grubunda görev almak Ar-Ge, Kurak ve Yarı Kurak Alanlar, Çölleşme ile Mücadele başlık ve konulu çalışma gruplarında görev almak. Ar-Ge, Kurak ve Yarı Kurak Alanlar, Çölleşme ile Mücadele başlık ve konulu çalışma gruplarında görev almak. Kısaca «Potansiyel Ağaçlandırma Sahalarını Belirleme» konulu TÜBİTAK projesinde yer almak ve katkı sağlamak. Kısaca «Potansiyel Ağaçlandırma Sahalarını Belirleme» konulu TÜBİTAK projesinde yer almak ve katkı sağlamak.

49 5. HEDEFLER 49 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

50 50 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çölleşme Kriter ve Göstergelerinin ortaya konulmasını sağlamak (Türkiye için) Çölleşme Kriter ve Göstergelerinin ortaya konulmasını sağlamak (Türkiye için) Elde edilen verileri yeniden değerlendirip Çölleşme ile ilgili İstatistiksel Bilgiler oluşturmak. Elde edilen verileri yeniden değerlendirip Çölleşme ile ilgili İstatistiksel Bilgiler oluşturmak. Yukarıdaki eylem ve bilgiler ışığında Çölleşme ile ilgili sonuçlar doğuran faaliyetleri olan kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve uyarmak. Yukarıdaki eylem ve bilgiler ışığında Çölleşme ile ilgili sonuçlar doğuran faaliyetleri olan kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve uyarmak. Genel Müdürlüğün görev alanına giren uluslararası kurum ve kuruluşların işleyişlerini takip etmek ve genel müdürlüğümüz ile olan ilişkilerini sağlamak/güçlendirmek. Genel Müdürlüğün görev alanına giren uluslararası kurum ve kuruluşların işleyişlerini takip etmek ve genel müdürlüğümüz ile olan ilişkilerini sağlamak/güçlendirmek.

51 51 ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Uluslararası raporlama ve müzakere teknikleri konusunda bilgi ve becerileri artırmak. Uluslararası raporlama ve müzakere teknikleri konusunda bilgi ve becerileri artırmak. Genel Müdürlüğün görev alanına giren ikili ve bölgesel ilişkiler süreçlerini takip etmek. Genel Müdürlüğün görev alanına giren ikili ve bölgesel ilişkiler süreçlerini takip etmek. Yeni projeler hazırlamak. Yeni projeler hazırlamak. Çeşitli yayınlar hazırlayarak çölleşme kavramını toplum içinde anlaşılır kılmak, kamuoyunu bilgilendirmek. Çeşitli yayınlar hazırlayarak çölleşme kavramını toplum içinde anlaşılır kılmak, kamuoyunu bilgilendirmek.

52 TEŞEKKÜRLER… 52


"1. 2 SUNU PLANI 1. DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2. DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ 3. YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 3.1 Projeler 3.1.1 Tamamlanmış Projeler 3.1.2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları