Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM METİNLERİ ÇÖZÜMLEMELERİ II. Metni okumak, metnin değişik anlamlarını oluşturmaktır. Metnin anlatısını çözmektir. Metni “keşfetmektir”. Metin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM METİNLERİ ÇÖZÜMLEMELERİ II. Metni okumak, metnin değişik anlamlarını oluşturmaktır. Metnin anlatısını çözmektir. Metni “keşfetmektir”. Metin."— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM METİNLERİ ÇÖZÜMLEMELERİ II

2 Metni okumak, metnin değişik anlamlarını oluşturmaktır. Metnin anlatısını çözmektir. Metni “keşfetmektir”. Metin kimi zaman dilsel kimi zaman görsel ya da görsel-işitsel bir yapıttır, bitmiş bir bütündür, bir yapı dır.

3 Bir metinde değişik söylemlerle karşılaşılabilir: - Anlatısal Söylem (Anlatısal Metin): 12 Eylül sabahı kalktım. Her şey güzeldi. İnsanlar muyluydu. O olaya kadar...” -Betimsel Söylem (Betimleyici –Tanımlayıcı Metin): “12 Eylül sabahı sıcak ve rahat yatağımdan zorlukla ve büyük bir çabayla kalktım. Kuşların cıvıltılı ve hoş sesleri kulağıma geliyordu. Güneş son sıcaklarını üzerimize gönderiyordu.” -Açıklayıcı Söylem (Bilgilendirici – Öğretici – Açıklayıcı metin): “12 Eylül sabahı neden mi güzeldi? Anlatayım sana.” (Nasıl? – Bilgi verme işlevi) - Kanıtlayıcı Söylem (Kanıtlayıcı – Tartışmacı Metin): “12 Eylül sabahı güzeldi çünkü....” (İkna etme işlevi)

4 Metnin Niteliği ya da Biçimi - Bilgilendirici – Öğretici – Açıklayıcı metin: Bilgi akışı objektif, net ve açık (haberler, denemeler., ders kitapları..) -Anlatısal Metin (Romanlar, Biyografiler, Röportajlar...) -Betimleyici –Tanımlayıcı Metin: Nesne, olay, olgu ve kişilerin nitelendirilmesi (portreler gibi) -Kanıtlayıcı – Tartışmacı Metin: Açıklamalarda kanıt sunumu (reklam metinleri, siyasal söylevler, bilimsel makaleler gibi) -Yönlendirici metin: Bireyleri yönlendiren metinler, emir tümceleri (Vaazlar, Kullanım kılavuzları, ilaç reçeteleri, reklam metinleri gibi)

5 Betimleyici Metin: Betimleme metni güzelleştirme işlevi üstlenen bir süsleme olarak kabul edilmiştir. (Estetik İşlev) Ancak 19.yy’da, Romantik Çağ’da “mimetik” ( taklit) işlevi ile önem kazanmıştır. Gerçeğe benzer biçimde aktarımlar söz konusudur ve “ simgesellik” işlevi de görülür. (Gün batımı betimlemesi) Gerçeğe benzerlik X Gerçeklik hep tartışılmıştır.

6 Anlatısal Metin: Bir olayı, bir olguyu, bir öyküyü anlatır. Olay akışını belli bir zaman ve mekana yerleştirir. Olay evrelerini anlatır. 5 evre vardır: Başlangıç -Dönüştürücü Öğe -Eylemler Dizisi -Dengeleyici / Düzenleyici Öğe -Bitiş Durumu Zamansal ve mekansal bir eklemlenme ve çizgisellik söz konusudur.

7 Açıklayıcı Metin: Seslendiği kişiyi ikna etmek gibi bir amaç yoktur; ancak bilgilendirici işlevi vardır. Açık ya da örtük biçimde bir soruna yanıt verir; çözümü sunar. Anlamayı kolaylaştırır.

8 Kanıtlayıcı Metin Bir düşünceyi, bakış açısını karşıdakine benimsetmek, ikna etmek amaçlı. Şimdiki zaman / Geniş Zaman Nitekim, Üstelik, Çünkü, Zira, Ama, Yani, Gerçektende, Bu nedenle gibi sözcüklerle bağlaçlarla kanıt sunulur.

9 Metin Çözümleme Yöntemi I: Alman metinbilimci Lita Lundquist’e göre, bir metin temelde 6 düzlemde incelenmektedir: 1. Edimbilimsel (Pragmatik) Düzlem 2. Tematik (İzleksel) Düzlem 3. Anlambilimsel (Semantik) Düzlem 4. Sözdizimsel Düzlem 5. Retorik Düzlem 6. İdeolojik Düzlem

10 EDİMBİLİMSEL DÜZLEM 5 N, 1 K Metnin Niteliği ya da Biçimi Metnin Alanı Metnin dış gerçekliğine gönderme Metnin “yüzeysel” çözümlemesi Bakış Açısı


"İLETİŞİM METİNLERİ ÇÖZÜMLEMELERİ II. Metni okumak, metnin değişik anlamlarını oluşturmaktır. Metnin anlatısını çözmektir. Metni “keşfetmektir”. Metin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları