Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEŞRU MÜDEFAA MEŞRU MÜDEFA NEDİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEŞRU MÜDEFAA MEŞRU MÜDEFA NEDİR"— Sunum transkripti:

1 MEŞRU MÜDEFAA MEŞRU MÜDEFA NEDİR
Bir kimsenin ağır ve haksız bir saldırıyı kendisinden veya başkasından uzaklaştırmak amacı ile yaptığı zorunlu tepkidir. Silah kullanmaya yetkili kanun görevlileri’ne öncelikle meşru müdafaa hallerinde silah kullanabilirler ve bu durumda iken birisini yaralamak ve hatta öldürmek durumunda kalarak ölüme sebebiyet verdikleri anlaşılırsa ceza görmezler. MESUT GÜZTOKLUSU

2 MESUT GÜZTOKLUSU

3 MEŞRU MÜDEFA Meşru müdafaa mutlak cana veya ırza karşı olmalıdır. Mala karşı bir suç işleniyorsa meşru müdafaa oluşmaz. (örnek: kasa çalınıyorsa meşru müdafaa uygulanamaz.) MESUT GÜZTOKLUSU

4 MESUT GÜZTOKLUSU

5 MEŞRUU MÜDAFA Ayrıca meşru müdafaada saldırının
sürmesi şarttır. Yani karşılıklı atış yapılmıyor kişi silahını bırakıp size doğru geliyorsa, o anda ateş edip şahsı yaralayan cezadan kurtulamaz. Meşru müdafaadan istifade edemez. MESUT GÜZTOKLUSU

6 MESUT GÜZTOKLUSU

7 ÖRNEK OLAY ÖRNEK:Sanığın kendisine yapılan haksız saldırıyı bir el ateş ederek gidermesi olanaklı iken iki el ateş ederek hasmını öldürmesinde yasal savunma sınırını aştığı anlaşılmıştır.Eski T.C.K’NUN maddesiyle cezalandırılması gerekir.(tarih:07,12,1982) MESUT GÜZTOKLUSU

8 ÖZELGÜVENLİK HUKUKUNDA MEŞRUU MÜDAFAA
T.Medeni kanunu madde 981, zilyet, her türlü gasp ve saldırıya karşı kuvvet kullanmak suretiyle öncelikle haksız saldırıyı def etmek maksadı ile yapılan müdafaaya meşru müdafaa veya meşru savunma adı verilir. Meşru müdafaanın 4 şartı vardır bu şartlar sırası ile: MESUT GÜZTOKLUSU

9 MESUT GÜZTOKLUSU

10 HAKSIZ SALDIRI 1 - HAKSIZ SALDIRI: Mutlaka haksız bir saldırıya maruz kalınmalıdır, gereksiz meşru müdafaadan söz etmek mümkün değildir MESUT GÜZTOKLUSU

11 FİİLHAL DEFİ 2 - FİLHAAL DEFİİ: Fiili kuvvet kullanılarak gerekirse, cop, silah gibi aletlerde kullanılmak suretiyle savunma yapılabilir MESUT GÜZTOKLUSU

12 ZORUNLULUK HALİ 3 - ZORUNLULUK HALİ: Başkaca çare kalmamalıdır, söz veya kaçmak suretiyle saldırı sona ermiyorsa savunmaya başvurulmalıdır MESUT GÜZTOKLUSU

13 ORANTI ORANTI: Mutlaka silahlı veya aletli saldırıya maruz kalındığında buna uygun alet ve teçhizat ile mücadele edilmelidir, yani sopa ile kişi saldırıyorsa buna: Örnek:Cop ile savunma yapılmalı, balta ile saldıran bir kişiye karşı ise silahla müdafaa yapılabilir ancak öldürmek kastı asla düşünülmemelidir MESUT GÜZTOKLUSU

14 MESUT GÜZTOKLUSU

15 SAVUNMA ŞARTI Ayrıca saldırı sona erdiği anda savunma yâda son verilerek daha fazla güç kullanılarak karşı tarafa zarar verilmemelidir. Meşru müdafaa halinde mütecavizin,(saldırganın)şahsına veya mallarına karşı yapılan zarar ziyandan dolayı tazminat lazım gelmez.(Borçlar Kanunu madde 52 ) Ceza hukukunda meşru müdafaa: Gerek kendisine, gerek başkasının nefsine veya ırzına vuku bulan haksız bir taarruzun fiil hal def i zaruretinin bahis olduğu mecburiyetle işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilemez. MESUT GÜZTOKLUSU

16 MESUT GÜZTOKLUSU

17 MEŞRUU MÜDAFAA MEŞRU MÜDAFAANIN ŞARTLARI: 1- SALDIRIYA İLİŞKİN ŞARTLAR
a) Mevcut saldırının varlığı: mutlaka saldırıya maruz kalınmalıdır. b) Saldırının haksızlığı: haksız saldırıya maruz kalınmalıdır c) Saldırının hedefi: hedef olmanız halinde meşru müdafaa hakkı doğar MESUT GÜZTOKLUSU

18 SAVUNMANIN ŞARTLARI 2- SAVUNMAYA İLİŞKİN ŞARTLAR
a) Savunmada zorunluluk bulunmalıdır. b) Savunma saldırı oranı gözetilmelidir MESUT GÜZTOKLUSU

19 3.KİŞİLER LEHİNE SAVUNMA
3- 3. KİŞİLER LEHİNE MEŞRU MÜDAFAA HALİ. 3. kişiler lehine meşru müdafaa hali, aynı 1. kişilerde olduğu gibidir kız kardeşine yapılan saldırıyı def etmek isteyen kişi kendisine yapılan saldırıyı def etmiş gibi görülür. MESUT GÜZTOKLUSU

20 MESUT GÜZTOKLUSU

21 MÜDAFAA SINIRININ AŞILMASI
MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI. Sınır görevli tarafından kasten ve bilerek aşılmamalıdır, Örnek yakalanan saldırganın:Dövülmesi halinde yakalayan, döven ve kötü muamelede bulunan görevli de olsa ceza almak durumunda kalabilir. MESUT GÜZTOKLUSU

22 MEŞRU MÜDAFANIN MAKSADI
1- KANUNUN HÜKMÜNÜ İCRA MAKSADI İLE MEŞRU MÜDAFAA: Türk ceza kanunu başta olmak üzere, mutlaka kanunda yazılı görev yerine getirilecek. 2- YETKİLİ MERCİİN EMRİNİ İFA MAKSADI İLE MEŞRU MÜDAFAA: Mutlaka yetkili amirin sözlü veya yazılı emri olacak MESUT GÜZTOKLUSU

23 MESUT GÜZTOKLUSU

24 MEŞRU MÜDAFANIN MAKSADI VE AMACI
Yukarıda belirtilen her iki madde içinde ortak bir değerlendirme yapacak olursak Başta Anayasa olmak üzere kanunlar, tüzük, Yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve talimatlarda yazılı olan yetki ve görevler dışına asla çıkılmamalıdır. Aksi takdirde Hukukun karşısında kendimizi savunmak durumunda kalabiliriz. Bizler Ö.G.Görevlileri olarak gerekli eğitimleri almış, kimlik sahibi kişiler olarak, görevimiz esnasında saldırıdan çok, savunma çalışması yapmak durumunda olduğumuzu asla gözden çıkartmamalıyız. Asli görevimiz korumakta olduğumuz kişi, mekân, işyeri, alışveriş merkezi gibi yerlerin Güvenliğini en üst düzeyde sağlarken, hukukun bize vermiş olduğu görev ve yetkilerin dışına asla çıkmamalıyız. MESUT GÜZTOKLUSU

25 MESUT GÜZTOKLUSU

26 MEŞRU MÜDAAFA HALİNDE ZOR KULLANMA
P.V.S.K Ek Madde 6: Kanunsuz toplu hareket haline gelen herhangi bir olayın etkisiz hale getirilmesi veya bertaraf edilmesi veya dağıtılması için toplu hareketin niteliğine veya dağıtma sınırında bulunan cebir şiddet veya tehdit veya taarruz veya mukavemetin derecesine ve gereğine göre kademeli şekilde artan nispette bedeni kuvvet, maddi güç(cop kullanma)ve silah kullanılması halidir. Özel Güvenlik silahsız ise, cop ve bedeni güç ile olayı bertaraf etme gayreti içine girebilir. —Zor kullanma kanuna uygun olmalıdır. —Zor kullanmaya mecbur kalınmalıdır. —Zor kullanma dengeli olmalıdır. —Şahsın kolu kırılana kadar zor kullanma olmamalıdır. —Şahsın mukavemeti sona erdiği anda zor kullanmaya son verilmelidir. MESUT GÜZTOKLUSU

27 MESUT GÜZTOKLUSU

28 KOLLUĞUN VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ZOR KULLANMA HAKKI
Gerek genel gerekse özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen yasal hakların yanı sıra zor kullanma durumunda kaldığında normal vatandaşların olmayan ancak kendisine tanınan yasal haklara ilave olarak kullanacağı,Telsiz, telefon, düdük, cop,(tahta lastik),kelepçe,(plastik metal çelik)ve hatta kısa ve uzun namlulu silah taşıma ve gerektiğinde ani zorunluluk hali, kanunun emrini ifa, nefsini müdafaa, zaruret hali, mala veya şahsa işlenebilecek suçlardan canını malını, vücut bütünlüğünü korumak amaç ve maksadıyla bedeni gücün yetmediği hal ve şartlarda fiziki aletlerden istifade etme hakkı. Öncelikle kendi can güvenliği açısından ve daha sonra güvenliğini sağladığı halkın can ve malına gelebilecek bir fiili taarruzu önlemek amacıyla kullanma hakkı vardır. MESUT GÜZTOKLUSU

29 MESUT GÜZTOKLUSU

30 Ö.G.GÜVENLİĞİN ZOR KULLANMA HAKKI
Ö.G. görevlileri içinde aynı müdafaa ve taarruzu haksız, saldırıyı def etmek, koruduğu kişiyi korumak, koruduğu yeri muhafaza etmek amaç ve maksadıyla görevli olduğu yer mevkii ve görevli olduğu zaman süreci içinde Ö.G.G kimlik kartı yakasında olmak şartıyla, üniformalı kamu kolluğu haklarına sahiptir. 5188 yasanın ilgili maddeleri bu yetkiyi kendilerine vermiş olup kullanılmayacak olsaydı cop, kelepçe, düdük ve hatta kendilerine silahlı güvenlik kimliği verilmediği gibi yukarıda saydığımız malzeme ve aletlerde kendilerine verilmezdi. Verildiğine göre önce görüntü itibariyle saldırı olduğu hallerde kullanılmak maksadıyla düşünülmelidir. MESUT GÜZTOKLUSU

31 MESUT GÜZTOKLUSU

32 Ö.G.GÜVENLİĞİN ZOR KULLANMA HAKKI
Ancak müdafaa ile sınırlı kalınmak saldırıyla müdafaa aynı anda sonlandırılmalıdır. Örnek: Elinden bıçak düşen saldırgana saldırıyı bitirdiyse zor kullanma adı altında daha zorlayıcı fiilde ve harekette bulunulmamalıdır. Bu durumdan sonra yapılan saldırı T.C.K’na göre yargılanma Ö.G.G aleyhine dönüşebilir. Bunu gözden kaçırmamalıdır. Gerek Ö.G.G gerekse kamu kolluğu her ikisi içinde sonuç aynı olup. T.C.K değişikliğiyle görevli yaptığı işlerden sorumludur. Sorumluluk kendisine ait olduğu için mahkemede Ö.G.G hesap vermek durumunda kalabilirler. MESUT GÜZTOKLUSU

33 MESUT GÜZTOKLUSU


"MEŞRU MÜDEFAA MEŞRU MÜDEFA NEDİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları