Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) EĞİTİMİ
1-8 Aralık 2014

2 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı SHÇEK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ÖZÜRLÜLER İDARESİ PRİMSİZ ÖDEMELER KADININ STATÜSÜ Engelli

3 BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ
Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyacı olan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek, yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejileri belirlemek ve koordine etmek Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespitini, korunmasını, bakımını, yetiştirilmesini ve rehabilitasyonlarını sağlamak, Kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlar tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin ilgili ilke, usul ve standartları belirlemek ve bu standartlar çerçevesinde denetimi yapmak, Sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini merkezi veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek,

4 BAKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ
Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, Aile yapısını, değerlerini ve bütünlüğünü korumak, aile refahının artırılmasını sağlamak, Çocukları her türlü istismardan korumak, sağlıklı gelişimlerini temin etmek ve öncelikle aile içinde yetiştirilmelerini sağlamak, Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek ve kadın haklarını korumak, kadınların toplumsal hayattaki hak ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak, Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin olarak katılmalarını sağlamak, Şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyete karşı korumak,

5 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
1.100 çocuk hizmet birimi 300 yaşlı engelli hizmet birimi 150 sosyal hizmet birimi 130 kadın hizmet birimi çocuk yaşlı Ev Tipi Ve Normal Kuruluşlarda Bakım 6.000 engelli engelli Aile Yanında Bakım çocuk 2022 Evde Bakım GSS ŞNT Eşi Vefat Etmiş Kadınlar milyar TL Muhtaç Asker Aileleri Barınma SED Koruyucu Aile

6 AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP)
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan ailelere ulaşılması, durumlarının (ekonomik, sosyal, psiko-sosyal vb.) anlaşılması ve durumlarına göre yönlendirme yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulması amaçlanmaktadır. ASDEP kapsamında görev yapacak personel mesaisinin önemli bir bölümünü sahada geçirerek görevli oldukları alanda yaşayan ailelere ulaşacak ve sorunlarının kamunun mevcut imkânları ile çözülmesi için gerekli rehberlik ve yönlendirme işlevini üstlenecektir.

7 TEMEL GÖREVLER İhtiyacı Olan Tüm Vatandaşlarımıza Ulaşılması
Rehberlik ve Yönlendirme Süreç Takibi ve Hızlandırılması Saha Kontrolleri

8 TEMEL İLKELER Kişisel Bilgilerin Güvenliği Sorumluluk Alan Hakimiyeti
Süreklilik Samimiyet Sürekli Gelişim Çözüm Odaklılık Çok Yönlülük

9 YÖNTEMLER Yüzyüze Görüşmeler
Kendisine ait bilgi Yakınına/Tanıdığına/Komşusuna/Akrabasına ait bilgi Kaynak Kişiler (muhtar, öğretmen, aile hekimi, din görevlisi, ileri gelenler vb.) Paydaş Kurumlar Bilişim İmkanları

10 SAHADA KARŞILAŞILMASI MUHTEMEL SORUNLAR
Yoksulluk Engellilik (Rapor, kart, yardımcı araç, maaş, evde bakım, istihdam) Sağlık (Bağımlılık, hastalık) İstihdam (işsizlik, eğitim) Eğitim (okuma yazma, okula devam, burs, araç gereç) Fiziki altyapı (yol, su) Aile içi iletişim sorunları, şiddet Önemli olay (ölüm, hastalık) Çocuk sorunları Yaşlı sorunları vb.

11 İŞBİRLİĞİ SYDV İl Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -Sosyal Güvenlik Kurumu -İŞKUR Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Diyanet İşleri Başkanlığı Yerel Yönetimler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

12 ASDEP ve PİLOT UYGULAMA
Kırıkkale ( ), Rize ( ), Sakarya ( ), Ankara/Altındağ ( ): Ortalama görevli başına aile Mobil Bilişim Altyapısı Sosyal Hizmet Görevlilerine Bölge Tanımlanması Sosyal Hizmet Görevlileri İl Müdürlüklerine bağlı olarak, kendi bölgelerinde Bakanlığımızın ve diğer kamu kurumlarının sağladığı hizmetlerin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın bilgisine sahip olacaklardır. Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Bilgileri (Bütünleşik soru formu ve merkezi sorgular) ASDEP Süreç Akış Formu Bilgilerin Kaydedilmesi, Aktarılması, İzlenmesi ve Raporlanması Pilot Süresince Sürekli Gelişim

13 BÜTÜNLEŞİK SİSTEM SOSYAL İNCELEME FORMU
Engellilik Sağlık Eğitim Göç Dezavantajlılık (eski hükümlü, askerde, şehit yakını vb.) İstihdam Ekonomik Durum (gelir, mal varlığı, harcama, yardım vb.) Sosyal Durum (ev araçları, kamu hizmetlerine erişim) Afet Sosyal Hizmet İhtiyacı

14 ASDEP SÜREÇ AKIŞ FORMU * ASDEP Süreç akış formu, aileye sorulacak bir soru formu değildir. Ailenin talebine dayalı olarak ASDEP görevli personeli tarafından aileye ilişkin süreç boyunca takip edilecek bir formdur. ** ASDEP sürecinin başlatılması ve devam ettirilmesi tamamen “AİLENİN TALEBİ İLE” gerçekleşecektir. ASDEP sürecine ilişkin olarak, aile tarafından destek ve yönlendirme talebinde bulunulan konularla ilgili temel yaklaşım, sorunların ailede herhangi bir huzursuzluğa, rahatsızlığa ya da karışıklığa sebebiyet verilmeden suhuletle çözümü yönünde olacaktır.

15 ASDEP SÜREÇ AKIŞ FORMU Yoksulluk Kadın Çocuk Yaşlı Engelli
Zararlı Alışkanlıklar Aileyi Etkileyen Olumsuz Durum Aile İçi İlişkiler ve İletişim Desteğe İhtiyacı Olan Yakın Kimse İlgili Kuruma (SYDV, İl Müdürlüğü, SGK, MEB, Diyanet, İŞKUR, Yerel Yönetim vb.) ilişkin olarak, yönlendirme/destek talebi mevcut ise: Yönlendirme yapıldı Destek süreci başlatıldı (desteğin konusu: …) Sorun çözüldü (elde edilen kazanım: …) Herhangi bir işleme gerek görülmedi

16

17


"AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları