Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vatan Namustur Satılamaz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vatan Namustur Satılamaz"— Sunum transkripti:

1 Vatan Namustur Satılamaz
AB istiyor Biz çıkarıyoruz; Tahkim yasası,İdamın Kaldırılması, İkiz Yasalar, Eve Dönüş Yasası, Mahalli İdareler Yasası, Kamu Yönetimi Temel Yasası, Mahalli Dille Yayın Düzenlemeleri, Apartmanlara ibadethane açılmasına izin verilmesi,Leyla Zana ve arkadaşlarının serbest bırakılması, ruhban okulu ve ekümenlik tartışmaları, milli eğitim müfredatının değiştirilmesi vs,vs.... Nihayet Yabancılara Toprak Satışının Serbest Bırakılması Başkent İktisatçılar Derneği Türk Eğitim-Sen

2 Eski Tapu Kanunu 29 Aralık 1934 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesiyle; karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla sadece yabancı gerçek kişilere taşınmaz mal satın alma ve miras yoluyla edinme hakkı tanınmıştı. Bu Kanun; 30 hektardan büyük toprak alımına, yabancı tüzel kişilerin gayrimenkul alımına, askeri yasak bölgelerde toprak alımına, köy sınırlarında toprak alımına izin vermiyordu... Türk Eğitim-Sen

3 Tapu ve Köy Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
19 Temmuz 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 4916 sayılı Kanunla, Yabancı ülkelerde o ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine de taşınmaz mal edinme hakkı tanınmış, Yabancı uyruklu gerçek kişilerin miras yoluyla taşınmaz mal edinmesinde karşılıklılık koşulu kaldırılmış, Köy Kanunu’nun 87’nci maddesi yürürlükten kaldırılarak, yabancı uyrukluların köylerde de arazi almalarının yolu açılmış, Sınırlı ayni hakların (yararlanma hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, ipotek hakkı vb.) tesis edilmesinde, karşılıklılık koşulu kaldırılmıştır Türk Eğitim-Sen

4 Yabancılara Satılan Gayrimenkul Yüzölçümünün İllere Göre Dağılımı
İli Taşınmaz Sayısı Mülk Alan Yabancı Satılan Alan m2 % Adana 266 180 1 Antalya 7.293 9.477 0,7 Balıkesir 833 764 0,4 Bursa 4.355 5.976 0,6 Hatay 3.415 2.088 44 İstanbul 9.583 9.805 2 İzmir 3.976 3.844 Kilis 603 228 20 Mardin 359 230 18 Mersin 1.079 1.057 Muğla 3.779 4.658 0,9 Diğer İller 7.343 6.433 10 Toplam 42.884 44.740 100 Başkent İktisatçılar Derneği

5 Satılan Alanın İllerin Yüzölçümüne Oranı %
İli Yözölçümü Satılan Alan m2 SA/KA Hatay 7 İstanbul 0,3 Kilis 13 Mardin 1,2 Toplam * Yüzölçümün içerisinde dağlar,göller, yollar, ormanlar gibi alanlar vardır. Kişisel tapulu alan en iyi ihtimalle yüzölçümünün 1/3'üdür SA: Satılan Alan KA: Kullanılabilir alan Türk Eğitim-Sen

6 Yabancılara Satılan Toprağın İllere göre Dağılımı (Yüzölçümü İtibariyle)
Türk Eğitim-Sen

7 Satılan Gayrimenkul Sayısının Uyruklara Göre Dağılımı
Türk Eğitim-Sen

8 Satışlarda Dikkat Çekenler
Sayıca en fazla satış Yunan uyruklulara, yüzölçümü olarak da Suriye uyruklulara yapılmıştır Ülkemizde yabancılara ait toplam alan dönüm olup, bu alanın dönümü Suriye uyruklulara aittir. Suriye uyrukluların gayrimenküllerinde ağırlık Hatay ve Kilis illerindedir. Yunan Uyrukluların aldıkları gayrımenkullerin %90’ı İstanbul, İzmir ve Bursa illerindedir. Türk Eğitim-Sen

9 Hedefteki Ülke: Türkiye
Emperyalizm’in hedefi, sevri hortlatmak, Türkiye’yi bölmektir. Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük kürdistan hayali, Büyük İsrail (Arz-ı Mevud) Megolo idea Yeşil Kuşak Projesi Mozaik saçmalığı Bu oyunun çeşitli isimlerle piyasaya sürülen değişik versiyonlarıdır Türk Eğitim-Sen

10 Suriye Devletince hazırlanan pek çok haritada Hatay’ın Suriye Sınırları içerisinde gösterilmesi ve Hatay’da Suriyelilerin yoğun biçimde toprak sahibi olması bir tesadüf mü? Türk Eğitim-Sen

11 Bir iddia ? 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması’nın ve 23 Temmuz 1930 tarihinde imzalanan Hatay Antlaşması’nın gizli maddeleri bulunuyor! Bu gizli maddelere göre 99 yıl sonunda; yani 2039’da Hatay’da yeni bir plebisit (halkoylaması-referandum) yapılacak! Türk Eğitim-Sen

12 Megalo İdea peşindeki Yunanistan
Eski Bizans topraklarına sahip olmak yani megalo idea Yunan ulusunun milli ülküsüdür. Yunanistan fırsat buldukça topraklarını genişletmektedir. Çok yakın bir zamanda Yunan Başpiskoposu Hristodulos: “Bir gün mutlaka, Yunan halkı Küçük Asya’ya geri dönecektir” diye demeç vermekten çekinmemiştir Türk Eğitim-Sen

13 Bir başka tesadüf (?) Ekümenlik peşindeki patrikhane, azınlık vakıflarının mal edinmesine imkan veren düzenlemeler, ruhban okulunun açılması çabaları, Fener’i yeni bir Vatikan yapma arzularının göstergeleridir Sormadan geçemiyoruz, Yunan uyrukluların İstanbul’dan gayrimenkul almaları tesadüf mü? Yoksa Fener devletinin temelleri mi atılıyor? Türk Eğitim-Sen

14 Vatan Türk’ün herşeyidir...
Vatan, Türk’ün yaşama gayesidir. Türk için vatan kuru toprak, toprak da herhangir meta değildir. Türk Tarihi vatan ve toprağın kutsallığına ilişkin destanlarla doludur. En güzel şiirler vatan için yazılmıştır. İşte destanlaşan tarihten birkaç yaprak: Türk Eğitim-Sen

15 "Evdeşimi, atımı verdim, çünkü benimdir
"Evdeşimi, atımı verdim, çünkü benimdir!" "Toprak verilemez, çünkü devletindir!" Hunlar zor durumda kalmışlar ve Çinlilerden barış istemişlerdi. Çinliler barış için Mete'nin sevdiği atını istediler, hemen verdi. Ama Cin hükümdarı bununla yetinmedi, başka şeyler de istedi. Mete kendine ait nesi varsa hepsini birer birer veriyordu. Sonra Çinliler sınırda küçük bir arazi istediler. Burası hiçbir ise yaramayan kurak, kumlu bir topraktı. Ama Mete buna çok sinirlendi ve şöyle dedi: "Benden ne istedinizse verdim, çünkü onlar benim malımdı. Ama bu toprak benim değil, milletimindir. O toprağı korumak için savaşır, canımı veririm." Türk Eğitim-Sen

16 Allah’ın gazabına uğrasınlar
İstanbul’un Türkler tarafından alınacağını önceden bilen Bizanslı bilgeye Fatih Sultan Mehmet “İstanbul bizim elimizden çıkacak mı?” diye sorar. Bilge, “Sizin aranızda fesat artar, şahsi menfaat ön plana çıkar, emlakını yabancılara satanlar çoğalır ve yabancılardan medet umanlar artar ise o zaman İstanbul elinizden çıkar” cevabını verdi. Bu cevap üzerine Fatih Sultan Mehmet ellerini kaldırıp şöyle der: “Dilerim Allah’tan ki, bunları yapanlar Allah’ın gazabına uğrasınlar” Türk Eğitim-Sen

17 Sultan  Abdülaziz’le  birlikte Paris’te  bulunan  Keçecizade Fuat   Paşa’ya  III.Napolyon,
Girit’i  kaça  verirsiniz? Diye sordu. Fuat  Paşa’nın cevabı kısa ve netdi: Aldığımız Fiyata

18 Herzl’in Teklfi Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl, 19 Mayıs 1901 tarihinde Sultan Abdülhamit'le yaptığı görüşmede, "Avrupa Borsasını ellerinde tutan Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün borçlarını ödemesi karşılığında Filistin topraklarının onlara verilmesini" içeren gizli bir teklifte bulundu. Türk Eğitim-Sen

19 Abdülhamit’in Cevabı Bu teklif Abdülhamit tarafından "Vatanın bir karış toprağı bile satılık değildir" cevabıyla geri çevrildi ve Duhuliye Nizamnameleri ile Yahudilere toprak satışı yasaklandı Filistin Osmanlı’nın elinden çıktıktan sonra, yerli ahali paranın cazibesine kapılıp topraklarını satınca o topraklarda İsrail devleti kuruldu. Türk Eğitim-Sen

20 Atatürk Diyor ki; Millî müdafaamızı; düşmanların bayrakları, babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terkedemeyiz. İstanbul mabedleri etrafında düşman askerleri gezdikçe, öz vatan toprakları üstünden yabancı adamların ayakları çekilmedikçe biz mücadelemize devam etmeye mecburuz. Kendi hükûmetimizin idaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, yabancı esareti bahasına nail olacağımız huzur ve mutluluktan bin kere üstündür. Türk Eğitim-Sen

21 Bastığın yerleri 'toprak
Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Türk Eğitim-Sen

22 Atatürk diyor ki: Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin farketmediğini sanmak hatadır. Türk Eğitim-Sen

23 Vatan Namustur Satılamaz
Çok vahim sonuçlar doğuracak olan bu düzenlemeye derhal son verilmelidir... Bu konuda “Ne Mutlu Türk’üm” diyen herkesi göreve davet ediyoruz. Vatan Namustur Satılamaz Türk Eğitim-Sen


"Vatan Namustur Satılamaz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları