1400 where (ad="dilek" or ad="mehmet") and maas>1400 Öğr. Gör. Murat ATASOY">

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Departman ve Personel Tablosu Soruları Öğr. Gör. Murat ATASOY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Departman ve Personel Tablosu Soruları Öğr. Gör. Murat ATASOY"— Sunum transkripti:

1 Departman ve Personel Tablosu Soruları Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

2 Soyadında oğlu kelimesi olan personel listesi Like Like SELECT ad,soyad FROM a_personel SELECT ad,soyad FROM a_personel where soyad like “%oğlu%” where soyad like “%oğlu%” Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

3 Adı Dilek veya Mehmet olan ve Maaşı 1400’den büyük olan personel listesi SELECT * FROM `a_personel` SELECT * FROM `a_personel` where (ad="dilek" or ad="mehmet") and maas>1400 where (ad="dilek" or ad="mehmet") and maas>1400 Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

4 Adı E ile veya M ile başlayan personel listesinin alfabetik sırasını veren sql SELECT * FROM `a_personel` SELECT * FROM `a_personel` where where ad like "e%" or ad like 'm%' ad like "e%" or ad like 'm%' order by ad order by ad Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

5 Maaş 1000 ile 2000 arası olan personelin maaşlarının büyükten küçüğe sıralanmış listesi SELECT * FROM `a_personel` SELECT * FROM `a_personel` where where maas>1000 and maas 1000 and maas<2000 order by maas desc order by maas desc Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

6 Adları mehmet, mustafa, hakan, elif, gürkan,… olan personelin ad soyad listesi SELECT * FROM `a_personel` SELECT * FROM `a_personel` where ad in where ad in ("elif","mehmet","mustafa","hakan","gürkan") ("elif","mehmet","mustafa","hakan","gürkan") Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

7 Toplam person sayısını veren SQL Count(): sorgunu satır sayısını verir Count(): sorgunu satır sayısını verir Select count(*) from tablo Select count(*) from tablo SELECT count(*) FROM `a_personel` SELECT count(*) FROM `a_personel` Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

8 1 ayda personele verilecek toplam maaş miktarını veren sql Sum(alan): satırlardaki belirtilen değerleri toplar Sum(alan): satırlardaki belirtilen değerleri toplar Select sum(alan) from tablo Select sum(alan) from tablo Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

9 İsmi mehmet olanların maaşlarının toplamı Select sum(maas) from a_personel Select sum(maas) from a_personel Where ad=“mehmet” Where ad=“mehmet” Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

10 TABLOLAR; B_OGRBILGI, B_OGRNOT Öğrenci Bilgi Sistemi Soruları Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

11 Adında M harfi olan öğrencilerin listesi LIKE like Select * from tablo where alan like ‘%kelime%’ Tablo=b_ogrbilgi Alan=ad Kelime=M SELECT * FROM b_ogrbilgi where ad like '%m%' SELECT * FROM b_ogrbilgi where ad like '%m%' Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

12 Soyadında TAR kelimesi geçen öğrencilerin listesi Select * from b_ogrbilgi where soyad like "%TAR%" Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

13 Önce Soyad sonra Ad gelecek şekilde birleştirilmiş ad soyad alan listesi (ÖR: Atasoy murat Eyüp kemal) Concat(alan1,alan2,….) Select concat(alan2,” “,alan1) from tablo SELECT concat(soyad," ",ad) as "YARIŞMACI LİSTESİ" FROM b_ogrbilgi SELECT concat(soyad," ",ad) as "YARIŞMACI LİSTESİ" FROM b_ogrbilgi Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

14 Öğrenci listesinin Soyada göre sıralayan SQL Order by alan asc/desc SELECT * FROM `b_ogrbilgi` order by soyad asc SELECT * FROM `b_ogrbilgi` order by soyad asc Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

15 Final Notu 60’tan büyük olanların V1 V2 ve F notlarını veren SQL SELECT v1,v2,f FROM b_ogrnot where f>60 SELECT v1,v2,f FROM b_ogrnot where f>60 Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

16 2 nolu dersin Final notları toplamı Sum() SELECT sum(f) FROM b_ogrnot where idders=2 SELECT sum(f) FROM b_ogrnot where idders=2 Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

17 3 nolu dersin Final notları ortalaması AVG(alan): ortalama SELECT avg(f) FROM b_ogrnot where idders=3 SELECT avg(f) FROM b_ogrnot where idders=3 SELECT sum(f)/20FROM b_ogrnot where idders=3 SELECT sum(f)/20FROM b_ogrnot where idders=3 SELECT sum(f)/count(*) FROM b_ogrnot where idders=3 SELECT sum(f)/count(*) FROM b_ogrnot where idders=3 Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

18 V1 ve V2 notları düşünülerek git gide daha başarılı olan öğrencilerin İD listesi SELECT idOgr FROM `b_ogrnot` where v1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/10/2793378/slides/slide_18.jpg", "name": "V1 ve V2 notları düşünülerek git gide daha başarılı olan öğrencilerin İD listesi SELECT idOgr FROM `b_ogrnot` where v1

19 3 Nolu dersi kaç kişi alıyor count(*) idders=3 SELECT count(*) FROM `b_ogrnot` where idders=3 Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

20 3 nolu dersi alanların idlerini veren SQL listesi SELECT idOgr FROM `b_ogrnot` where idDers=3 Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com

21 Notlar tablosundaki öğrencilerin ortalamalar listesi (V1, V2, F için %30, %20, %50 oranları geçerli) SELECT v1*30/100 + v2*20/100 + f*50/100 as "ORTALAMA", v1,v2,f from b_ogrnot Öğr. Gör. Murat ATASOY matasoy@gmail.com


"Departman ve Personel Tablosu Soruları Öğr. Gör. Murat ATASOY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları