Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Departman ve Personel Tablosu Soruları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Departman ve Personel Tablosu Soruları"— Sunum transkripti:

1 Departman ve Personel Tablosu Soruları
Öğr. Gör. Murat ATASOY

2 Soyadında oğlu kelimesi olan personel listesi
Like SELECT ad,soyad FROM a_personel where soyad like “%oğlu%” Öğr. Gör. Murat ATASOY

3 Adı Dilek veya Mehmet olan ve Maaşı 1400’den büyük olan personel listesi
SELECT * FROM `a_personel` where (ad="dilek" or ad="mehmet") and maas>1400 Öğr. Gör. Murat ATASOY

4 Adı E ile veya M ile başlayan personel listesinin alfabetik sırasını veren sql
SELECT * FROM `a_personel` where ad like "e%" or ad like 'm%' order by ad Öğr. Gör. Murat ATASOY

5 Maaş 1000 ile 2000 arası olan personelin maaşlarının büyükten küçüğe sıralanmış listesi
SELECT * FROM `a_personel` where maas>1000 and maas<2000 order by maas desc Öğr. Gör. Murat ATASOY

6 Adları mehmet, mustafa, hakan, elif, gürkan,… olan personelin ad soyad listesi
SELECT * FROM `a_personel` where ad in ("elif","mehmet","mustafa","hakan","gürkan") Öğr. Gör. Murat ATASOY

7 Toplam person sayısını veren SQL
Count(): sorgunu satır sayısını verir Select count(*) from tablo SELECT count(*) FROM `a_personel` Öğr. Gör. Murat ATASOY

8 1 ayda personele verilecek toplam maaş miktarını veren sql
Sum(alan): satırlardaki belirtilen değerleri toplar Select sum(alan) from tablo Öğr. Gör. Murat ATASOY

9 İsmi mehmet olanların maaşlarının toplamı
Select sum(maas) from a_personel Where ad=“mehmet” Öğr. Gör. Murat ATASOY

10 Öğrenci Bilgi Sistemi Soruları
Tablolar; b_ogrbilgi,  b_ogrnot Öğr. Gör. Murat ATASOY

11 Adında M harfi olan öğrencilerin listesi
LIKE like Select * from tablo where alan like ‘%kelime%’ Tablo=b_ogrbilgi Alan=ad Kelime=M SELECT * FROM b_ogrbilgi where ad like '%m%' Öğr. Gör. Murat ATASOY

12 Soyadında TAR kelimesi geçen öğrencilerin listesi
Select * from b_ogrbilgi where soyad like "%TAR%" Öğr. Gör. Murat ATASOY

13 Önce Soyad sonra Ad gelecek şekilde birleştirilmiş ad soyad alan listesi (ÖR: Atasoy murat Eyüp kemal) Concat(alan1,alan2,….) Select concat(alan2,” “,alan1) from tablo SELECT concat(soyad," ",ad) as "YARIŞMACI LİSTESİ" FROM b_ogrbilgi Öğr. Gör. Murat ATASOY

14 Öğrenci listesinin Soyada göre sıralayan SQL
Order by alan asc/desc SELECT * FROM `b_ogrbilgi` order by soyad asc Öğr. Gör. Murat ATASOY

15 Final Notu 60’tan büyük olanların V1 V2 ve F notlarını veren SQL
SELECT v1,v2,f FROM b_ogrnot where f>60 Öğr. Gör. Murat ATASOY

16 2 nolu dersin Final notları toplamı
Sum() SELECT sum(f) FROM b_ogrnot where idders=2 Öğr. Gör. Murat ATASOY

17 3 nolu dersin Final notları ortalaması
AVG(alan): ortalama SELECT avg(f) FROM b_ogrnot where idders=3 SELECT sum(f)/20FROM b_ogrnot where idders=3 SELECT sum(f)/count(*) FROM b_ogrnot where idders=3 Öğr. Gör. Murat ATASOY

18 V1 ve V2 notları düşünülerek git gide daha başarılı olan öğrencilerin İD listesi
SELECT idOgr FROM `b_ogrnot` where v1<v2 Öğr. Gör. Murat ATASOY

19 3 Nolu dersi kaç kişi alıyor
SELECT count(*) FROM `b_ogrnot` where idders=3 Öğr. Gör. Murat ATASOY

20 3 nolu dersi alanların idlerini veren SQL listesi
SELECT idOgr FROM `b_ogrnot` where idDers=3 Öğr. Gör. Murat ATASOY

21 Notlar tablosundaki öğrencilerin ortalamalar listesi (V1, V2, F için %30, %20, %50 oranları geçerli)
SELECT v1*30/100 + v2*20/100 + f*50/100 as "ORTALAMA", v1,v2,f from b_ogrnot Öğr. Gör. Murat ATASOY


"Departman ve Personel Tablosu Soruları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları