Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASSAS ALAN VE ÇEVRE B İ LG İ S İ DOKÜMANININ HAZIRLANMASI 5. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları E ğ itimi 5-6 Nisan 2012 Bitez-Bodrum Mustafa ERG İ YD İ REN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASSAS ALAN VE ÇEVRE B İ LG İ S İ DOKÜMANININ HAZIRLANMASI 5. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları E ğ itimi 5-6 Nisan 2012 Bitez-Bodrum Mustafa ERG İ YD İ REN."— Sunum transkripti:

1 HASSAS ALAN VE ÇEVRE B İ LG İ S İ DOKÜMANININ HAZIRLANMASI 5. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları E ğ itimi 5-6 Nisan 2012 Bitez-Bodrum Mustafa ERG İ YD İ REN Antalya İ l Mavi Bayrak Koord. Yrd. Çevre Müh.

2 Plaj Kriterleri 4. Madde: “ Plajın bulundu ğ u yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, do ğ al ve hassas alanlarla ilgili bilgiler verilmelidir (z) “ Kriterin amacı plajı kullananların ilgili do ğ al çevre alanları (kültürel/arkeolojik sit alanları da dahil olmak üzere) yerel ekosistemler ve çevredeki hassas alanlarla ilgili olarak yeterli düzeyde bilgilendirilmesini ve e ğ itilmesini ve böylece bu alanları çevreye duyarlı bir şekilde tanımaları yönünde motive edilmelerini sa ğ lamaktır.

3 Hassas Alanlar Plajda veya yakın çevresinde Özel Çevre Koruma Bölgesi Milli Park alanı Nesli tehlikede olan canlıların yaşadı ğ ı alanlar Endemik türlerin yaşadı ğ ı alanlar Sulak alanlar Sit alanları Tarihi veya arkeolojik alanlar Sualtı arkeolojik kalıntılar vb.

4 MB Panosunda İ lanı Deniz suyu analizleri HaritaÇEE formu Hassas alan veya çevre bilgisi

5 Hassas Alan Örnek 1 : Caretta Caretta Üreme Alanı

6 Veri toplama

7

8

9 KUMSALDA ATEŞ YAKMAYINIZ. DO NOT BUILD FIRE ON THE BEACH. KUMSALDAN 1 MİL ULAŞAN DENİZ SAHASI İÇİNDE SÜRAT MOTORU İLE SAATTE 5 MİL HIZ LİMİTİNE UYUNUZ. ABİDE TO THE 5 Mİ/HOUR SPEED LİMİT WİTHİN THE 1-MİLE ZONE FROM THE SHORE LİNE. KARA TAŞITLARI İLE KUMSALA GİRMEK YASAKTIR. DO NOT DRIVE ANY VEHICLES ON THE BEACH. KUMSALDAN GÖRÜLEN IŞIKLARI PERDELEYİNİZ. BLOK THE VISIBLE LIGHT FROM THE BEACH. KUMSALA HAYVAN SOKMAYINIZ. NO ANIMALS ARE ALLOWED IN THIS AREA. ŞEMSİYELERİ VE SANDALYELERİ KIYI ÇİZGİSİNDEN 35 M. İLERİYE YERLEŞTİRİNİZ. DO NOT USE UMBRELLAS WİTHİN THE 35 M. ZONE FROM THE SHORELİNE YAVRU DENİZ KAPLUMBAĞALARINI ELİNİZE ALMAYINIZ VE TAŞIMAYINIZ. DO NOT PICK UP OR CARRY YOUNG SEA TURTLES. DENİZE VE KUMSALA NAYLON TORBA, PET ŞİŞE VE ÇÖP ATMAYINIZ. DO NOT THROW PLASTIC BAGS, BOTTLES ETC. IN TO THE SEA AND TO THE BEACH. DENİZ KAPLUMBAĞALARINI KORUMAK İÇİN – IN ORDER TO PROTECT SEA TURTELS DENİZ KAPLUMBAĞLARININ GELECEĞİ BU KUMSALLARDA SEA TURTLES LEAVE THEİR FUTURE ON THİS BEACH DENİZ KAPLUMBAĞLARININ ÜREME ALANINDASINIZ YOU ARE ON THE REPRODUCTİON PLACE OF THE SEA TURTELS

10 Hassas Alan Örnek 2 : Kum Zamba ğ ı

11

12 KUM ZAMBAKLARINI KORUMAK İÇİN IN ORDER TO PROTECT LILY SAND KUM ZAMBAĞI DOĞAL YETİŞME ALANINDASINIZ ! YOU ARE ON THE NATUREL HABITAT OF LILY SAND ! KUMSALDA ATEŞ YAKMAYINIZ. DO NOT BUILD FIRE ON THE BEACH. KARA TAŞITLARI İLE KUMSALA GİRMEYİNİZ DO NOT DRIVE ANY VEHICLES ON THE BEACH. KUMSALA HAYVAN SOKMAYINIZ. NO ANIMALS ARE ALLOWED IN THIS AREA. ŞEMSİYE VE ŞEZLONGLARI KUM ZAMBAKLARININ ÇEVRESİNDE KULLANMAYINIZ. DO NOT USE UMBRELLAS AND SUNBEDS AROUND THE LILY SAND Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadenizin güney kıyılarında yetişir. Türün nesli tehlike altındadır. Türkiye'de bulunan kum zambaklarının ülke dışına çıkarılması suçtur. Lily Sand is a species of bulbous plant native to the Mediterranean region and southern coast of the Black Sea. The species is endangered. It is forbidden to take out of from Turkey. KUM ZAMBAKLARINA ZARAR VERMEYİNİZ. DO NOT HARM THE LILY SAND.

13 Hassas Alan Örnek 3 : Özel Çevre Koruma Bölgesi

14 BELEK SPECIAL ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA BELEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGES İ DEN İ Z KAPLUMBA Ğ ASI (CARETTA-CARETTA) ÜREME KUMSALINDASINIZ. YOU ARE ON THE NESTING BEACH OF MARINE TURTLES (CARETTA-CARETTA) 1 MAYISTAN 1 EK İ ME KADAR 20.00-08.00 ARASINDA KUMSALA G İ RMEY İ N İ Z. DO NOT GO TO THE BEACH AT 8 PM-8 AM HOURS FROM MAY 1 UNTIL OCTOBER 1 SAH İ L C İ ZG İ S İ NDEN İ T İ BAREN 35 m. GEN İ ŞL İ KTEK İ ALANA ŞEMS İ YE D İ KMEY İ N İ Z, ŞEZLONG VE HAVLU KOYMAYINIZ. KEEP YOUR UMBRELLAS, CHAIRS AND TOWELS WITHIN THE 35 METERS COASTAL STRIP OF THE BEACH. KARA TAŞITLARI VE HAYVANLARIN KUMSALA G İ RMES İ YASAKTIR. NO VEH İ CLES AND PETS ARE ALLOWED ON THE BEACH. ÇEVREY İ K İ RLETMEY İ N İ Z, GÖREVL İ LER İ N İ KAZLARINA UYUNUZ. DO NOT LITTER, FOLLOW OFFICIAL WARNINGS. KUMSALDA ATEŞ YAKMAK YASAKTIR. DO NOT MAKE FIRE ON THE BEACH.

15 Hassas Alan Örnek 4 : Titreyengöl ve Sorgun Ormanı

16 Sorgun Ormanı (Sorgun Forest) Titreyengöl 3000 m2’lik bir alana sahiptir. Kuş göçleri için önemli bir merkezdir. Gölde çok sayıda kuş türü bulunur. Bunlardan bazıları çizgili ötle ğ en, alaca balıkçıl, karatavuk, ibibik, ebabil ve şahindir. Titreyengöl has an area of ​​ 3000 m2. Titreyengöl is an important center for the bird migration. The lake has a large number of bird species. Some of them are striped warbler, pied herons, blackbirds, hoopoe, swift, and hawk. ayrıntılı bilgi için / fore more information www.tisoyab.org Balık tutmak yasak! Fishing is not allowed! Avlanmak yasak! Hunting is not allowed! Sigara içmek yasak! Smoking is forbidden! Piknik yapmak yasak! Forbidden to picnic! Ateş Yakmak yasak! Forbidden to light a fire! Do ğ ayı koruyunuz! Save the nature! 16 familyaya ait 24 bitki türü, 2 endemik tür, 4 bitki birli ğ i, 2 alt bitki, 3 endemik bitki toplulu ğ u, endemik kuş türleri, sorgun ormanında bulunmaktadır. There are 16 families of 24 plant species, 2 endemic species, 4 plant community, 2 sub-plant, 3 endemic plant community, endemic bird species in Sorgun Forest. Titreyengöl

17 Çevre Bilgisi Örnek 1 : Alanya Yakın Çevre Bilgisi

18 Kızıl Kule Red Tower Damlataş Ma ğ arası Damlataş Cave Alanya Kalesi Alanya Castle Alanya Belediyesi Alanya Municipality Do ğ ayı koruyunuz! Save the nature! Ayrıntılı bilgi /more information www.alanya.bel.tr ANTALYA Muz Bahçeleri Banana Plantation N S

19 Çevre Bilgisi Örnek 2 : Side Yakın Çevre Bilgisi

20 Side'nin Akdeniz'e uzanan küçük bir yarımada üzerinde İ.Ö. 7. yüzyılda batı Anadolu’da yaşayan Kymeliler (Bugünkü Alia ğ a) tarafından kuruldu ğ u söylenir. Side Tiyatrosu tipik Roma devri özellikleri gösterir. Yaklaşık 15.000 kişilik olup onarım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için www.side.bel.tr According to Strabon the ancient geographer, Side was first established in the 7 th cen. B.C. as a trade colony of the Aegean city Kyme near İ zmir. Side Theatre, shows the typical features of the Roman period. With a capacity of 15,000 seats and repair work is in progress. Fore more information www.side.bel.tr The Ancient City of SideSide Antik Kenti Tarihi eserlere zarar vermeyiniz! Do not damage the historical monuments! Ateş yakmayınız! Do not light fires! Piknik yapmak yasak! Forbidden to picnic! Do ğ ayı koruyunuz! Save the nature! Çöp atmayınız! Do not litter!

21 Çevre Bilgisi Örnek 3 : Muratpaşa Çevre Bilgisi

22 Antalya is a city built on the cliff structure. This structure has been formed after the ice age. In addition,there are many caves formed by the erosion of waves, in that structure. Another place worth a seeing is Düden Waterfall. You can see these caves and waterfall by tour from Kaleiçi marina. Kaleiçi is the former settlement area of Antalya. Antalya falezler üzerine kurulmuş bir şehirdir. Bu falez yapısının oluşumu ise buzul ça ğ ı sonrasına kadar uzanır. Ayrıca kıyı şeridinde dalgaların aşındırması ile oluşmuş bir çok ma ğ ara bulunmaktadır. Bir başka görülmeye de ğ er yer ise Düden şelalesidir. Kaleiçi yat limanından düzenlenen turlarla bu ma ğ araları ve şelaleyi görebilirsiniz. Kaleiçi Antalya’nın eski yerleşim yeridir. MURATPAŞA YAKIN ÇEVRE BİLGİSİ / ENVIRONMENTAL INFORMATION Ayrıntılı bilgi için /fore more information www.muratpasa-bld.gov.tr

23 Çevre Bilgisi Örnek 4 : Konyaaltı Çevre Bilgisi

24 Konyaaltı ilçesi şehrin batı ucunda yer alır ve aynı adı taşıyan plajlarıyla ünlü bir ilçedir. Plaj, şehrin batı kısmında falezlerin bitti ğ i noktadan başlayarak, Antalya limanına kadar 9 km boyunca uzanmaktadır. Türkiye’nin en uzun yürüyüş mesafesine sahip tek plajdır. Büyük Çaltıcak, Küçük Çaltıcak, Topçam plajları milli parklar statüsündedir. Ayrıca 618 m. yükseli ğ e sahip Tünektepe’de bulunan “Döner Gazino” dan seyir başka bir keyiftir. Tepeye teleferik yapılmaktadır. KONYAALTI YAKIN ÇEVRE BİLGİSİ / ENVIRONMENTAL INFORMATION Konyaaltı district is located in the city's west end and it is famous with the same name beaches. The Beach starts from the ending point of the city's western part of the cliffs. Its length is arround 9 km until the Antalya Harbor. It is longest beach with the walk way in Turkey. Large Çaltıcak, Small Çaltıcak and Topçam beaches are in National Park status. In addition Döner Gazino is situated on the top of Tünektepe. Its height is 618 m. and it has a great view. Also the cableway is being constructed up the hill. Ayrıntılı bilgi / more information www.konyaalti.bel.tr

25 Çevre Bilgisi Örnek 5 : Kemer Çevre Bilgisi

26 One of foremost attraction is natural beauty in Kemer. Sea, forest and mountains are joining at one point. Some places worth a seeing in Kemer region, the ancient city of Phaselis, Olympos, Tahtalı Mountain, Çıralı, Göynük Canyon. Also, possible to ski at the Tahtalı Mountain. The second longest cableway in the World with a height of 2365 meters is also in Kemer Tahtalı Mountain. Kemer’ in başta gelen çekiciliklerinden birisi do ğ al güzelli ğ idir. Deniz, orman ve da ğ lar bir noktada birleşmektedir. Kemer bölgesinin görülmeye de ğ er yerleri içerisinde Phaselis Antik Kenti, Olimpos, Tahtalı Da ğ ı, Çıralı, Göynük Kanyonu sayılabilir. Ayrıca dünyanın en uzun ikinci teleferi ğ i ile 2365 metre yükseklikteki Tahtalı Da ğ ı zirvesine çıkıp kayak yapabilirsiniz.. KEMER YAKIN ÇEVRE BİLGİSİ / ENVIRONMENTAL INFORMATION Ayrıntılı bilgi için /fore more information www.antalya-kemer.bel.tr

27 Çevre Bilgisi Örnek 6 : Gazipaşa Çevre Bilgisi

28 Gazipaşa’da yetiştirilen nar ve muz Türkiye çapında oldukça meşhurdur. Ayrıca bu bölgede kivi avokado gibi tropik meyveler de yetiştirilmektedir. Banana, pomegranate that grown in Gazipasa, famous in all Turkey. Also, tropical fruits as kiwi and avocado grown in this region.

29 Pano haricinde ilanı

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 www.mavibayrak.org.tr HASSAS ALAN veya ÇEVRE B İ LG İ S İ

40 Hassas Alanlara karşı HASSAS OLALIM! TEŞEKKÜRLER


"HASSAS ALAN VE ÇEVRE B İ LG İ S İ DOKÜMANININ HAZIRLANMASI 5. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları E ğ itimi 5-6 Nisan 2012 Bitez-Bodrum Mustafa ERG İ YD İ REN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları