Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IMPROQ 2004 Lighthouse IMPROQ 2004 Tarihçe 1998, Yazılım Metodolojisi Nesneye yönelik Iterative incremental Çevik (agile) yaklaşımlar 2001, Kalite ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IMPROQ 2004 Lighthouse IMPROQ 2004 Tarihçe 1998, Yazılım Metodolojisi Nesneye yönelik Iterative incremental Çevik (agile) yaklaşımlar 2001, Kalite ve."— Sunum transkripti:

1

2 IMPROQ 2004 Lighthouse

3 IMPROQ 2004 Tarihçe 1998, Yazılım Metodolojisi Nesneye yönelik Iterative incremental Çevik (agile) yaklaşımlar 2001, Kalite ve Koordinasyon Grubu, ara ürünler için standartlar 2002, ISO 15504 (SPICE) Assessor Eğitimi (8 personel) 2003, Süreç tanımları -ISO 9001 Sertifikasyonu,

4 IMPROQ 2004 İzlenen Standartlar ISO 9001:2000 ISO/IEC 12207 ISO 15504 (SPICE) IEEE

5 IMPROQ 2004 Nasıl bir Kalite Sistemi? akılcı katılımcı esnek pratik bütünleşik öğrenen otomasyon

6 IMPROQ 2004 Lighthouse Nedir? Şirket içi kalite yönetim sistemi otomasyon ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen, Dokümanları sayısal olarak imzalayan, Kalite Yönetim Sistemi içerisinde insanların doküman ve projelere erişim haklarını sınırlandırmak amacıyla rol tabanlı yetkilendirme sistemi kullanan (CSAAS – CyberSoft Authentication and Authorization System). Web tabanlı iletişim ve kalite yönetim sistemi.

7 IMPROQ 2004 Hedefler I Kalite sistem dokümantasyonunu ve kayıtlarını yöneterek kağıt tüketimini azaltmak, Dokümanların akış (hazırlanması, gözden geçirilmesi, onaylanması / imzalanması) sürecini yönetmek, Raporların (güncel doküman listesi, KDR) otomatik hazırlanmasını sağlamak Dokümanların eski revizyonlarına erişmek, Denetimleri / uygunsuzlukları takip etmek, Yönetim tarafından izlenebilirliği sağlamak,

8 IMPROQ 2004 Hedefler II Eğitimleri planlamak, İlgili personeli değişikliklerden haberdar etmek Farklı yerleşkelerde bulunan ekiplerinin çevrim içi erişerek kaliteye yönelik işlemlerini bulundukları yerleşkeden gerçekleştirmesini sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi’nin kullanıcılarının, ilişkili oldukları işler ve projeler doğrultusunda yalnızca yetkisi olduğu dokümanlara erişmesini ve onlarla ilgili işlem yapmasını sağlamak, Süreç veritabanını tutmak ve metrik toplanmasını kolaylaştırmaktır.

9 IMPROQ 2004

10 Ana İşlevsellik Kalite Sistemi Doküman Yönetimi İç Denetim Yönetimi Problem Çözümü Yönetimi Proje Doküman ve Kayıt Yönetimi Bilgi Yönetimi İletişim Yönetimi

11 IMPROQ 2004 Kalite Sistemi Doküman Yönetimi (QDM) doküman listeleme –doküman numaraları, –doküman adları, –sürüm numaraları, –yayım tarihleri, –durumları dokümanlar hakkında detay bilgi –doküman sahibi, –gözden geçiren, –onaylayan, –hazırlama-gözden geçirme-onay tarihleri, –ekli ve ilişkili dokümanlar doküman görüntüleme ve indirme doküman gözden geçirme ve onay doküman ilişkilendirme doküman ekleme/güncelleme güncel doküman listesi dökümü eski sürümlere ve ilişkili dokümanlara erişim doküman değişiklik isteklerinin takibi

12 IMPROQ 2004

13

14

15

16 İç Denetim Yönetimi (IAM) iç denetim dokümanlarının hazırlama, gözden geçirme, onay işlemlerinin otomasyonu –denetim programı –denetim soruları –denetim raporları –düzeltici/önleyici faaliyet istekleri yaklaşan denetim/takip denetimleri için ilgililere uyarı mesajlarının gönderilmesi düzeltici/önleyici faaliyet isteklerinin durumu hakkında raporlama

17 IMPROQ 2004

18 Problem Çözümü Yönetimi (PRM) problem raporlarının hazırlanması konfigürasyon durum raporlama problem raporlarının hazırlanması problem raporlarının takibi

19 IMPROQ 2004 Proje Doküman ve Kayıt Yönetimi (PDM) proje duyuruları proje tanımı –proje adı, –proje başlangıcı, –planlanan bitiş tarihi, –proje sponsoru, –proje yöneticisi, –proje personeli –denetmen proje gelişim raporları proje planları proje belgeleri toplantı tutanakları gözden geçirme kayıtları test durum, log ve raporları konfigüration yönetim kayıtları proje metrikleri satın alma kayıtları eğitim kayıtları danışmanlık kayıtları

20 IMPROQ 2004 Bilgi Yönetimi (KM) kalite yönetim sistemi dokümantasyonu tekrar kullanım kütüphanesi dış standartlar kütüphane yönetim sistemi

21 IMPROQ 2004

22 İletişim Yönetimi (CM) kalite politikası, kalite hedefleri, vizyon ve misyon tanımları, görev ve sorumlulukların yayımlanması doküman yaratıldığında ilgili grupların e-posta ile haberdar edilmesi iş akışının yönlendirildiği kişinin e-posta ile haberdar edilmesi kullanıcının gözden geçirme/onay işlemini bekleyen dokümanların girişte listelenmesi

23 IMPROQ 2004 ISO 9001: 2000ISO 12007ISO 15504-2 QDMQDM 4.2.3 Control of documents 4.2.4 Control of records 5.4.2 Quality management system planning 5.6.2 Review input 8.5.1 Continual improvement 6.1 Documentation process 6.3 Quality assurance process 7.3 Improvement process SUP.1 Documentation Process SUP.3 Quality Assurance ORG.2 Improvement Process IAMIAM 8.2.2 Internal Audit 4.2.4 Control of records 5.6.2 Review input 8.5.2 Corrective action 8.5.3 Preventive action 5.5.3 Internal communication 6.7 Audit process 7.3 Improvement process SUP.7 Audit Process ORG.2 Improvement Process PRMPRM 4.2.4 Control of records 5.6.2 Review input 8.2.4 Monitoring and measurement of product 6.2 Configuration management process 6.8 Problem resolution process SUP.2 Configuration Management Process SUP.3 Quality Assurance SUP.8 Problem Resolution Process ORG.5 Measurement process PDMPDM 4.2.4 Control of records 5.4.2 Quality management system planning 7 Product realization 6.3 Quality assurance process 6.4 Verification process 5.3 Development process 7.1 Management process SUP.4 Verification Process ENG Process Category MAN Process Category CUS.3 Customer Requirements Elicitation Process ORG.4 Infrastructure Process KMKM 4.2.3 Control of documents6.1 Documentation process F.3.6 Reuse Program Management Process SUP.1 Documentation Process ORG 6 Reuse ORG.4 Infrastructure Process COMCOM 5.3 Quality policy 5.4.1 Quality objectives 5.5.1 Responsibility and authority 5.5.3 Internal communication F.3.1.1 Organizational alignment F.3.1.4 Quality management MAN.3 Quality Management Process ORG.1 Organizational Alignment Process ORG.4 Infrastructure Process ISO Standatları ile İlişkisi

24 IMPROQ 2004 HTTPS Request HTTPS Response Web Server (Jakarta Tomcat) Database Server (MySQL) JDBC File System (Linux) Disk IO Web Browser Mimari

25 IMPROQ 2004 dokumanHazirla hazirlama dokumanId Tutanak No text 100 evet hayir #com....getDocumentID(TT,$menuOid)... dokumanOnayla onay doküman form biçimi bölüm 1... bölüm biçimi alanlar alan 1 alan 2 alanlara referans... tekrarlı alan 1 alan 1 alan 2 tekrarlı satır alanlara referans bölümlere referans XML Yapısı

26 IMPROQ 2004 Güvenlik Erişim Güvenliği –Kullanıcı Tanıma –128 bit SSL Veri güvenliği –Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (CSAAS)

27 IMPROQ 2004 Sonuç “Lighthouse işimi kolaylaştırıyor!” sürekli iyileştirme müşteri onay sürecinin dahil edilmesi metrik veri yönetimi süreç tanımlarının otomasyonu


"IMPROQ 2004 Lighthouse IMPROQ 2004 Tarihçe 1998, Yazılım Metodolojisi Nesneye yönelik Iterative incremental Çevik (agile) yaklaşımlar 2001, Kalite ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları