Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİRMA ADI. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alan Girişi Amaç ve Hedefler Bu EĞİTİMİN sonunda: “Emniyetli” bir kapalı alan girişindeki tehlike ve gereksinimler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİRMA ADI. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alan Girişi Amaç ve Hedefler Bu EĞİTİMİN sonunda: “Emniyetli” bir kapalı alan girişindeki tehlike ve gereksinimler."— Sunum transkripti:

1 FİRMA ADI

2

3 Kapalı ve Sınırlandırılmış Alan Girişi Amaç ve Hedefler Bu EĞİTİMİN sonunda: “Emniyetli” bir kapalı alan girişindeki tehlike ve gereksinimler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

4 Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler Hem hayvan hem de bitkiler, yaşamak için ‘Oksijen’e ihtiyaç duyarlar. Kapalı alanlara girmenin temel tehlikelerinden birisi, ‘Oksijen’ yetersizliğine maruz kalmaktır. Oksijenin %19,5’den daha düşük yoğunlukta bulunduğu yerler “oksijen yetersiz” addedilir. O2O2 O2O2

5 Konsantrasyonu %23’ün üstünde olan yerler oksijen açısından çok zengin olduğundan, yanıcı maddelerin kolaylıkla tutuşmasına sebep olur. Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

6 Oksijen yetersizliği bir kaç süreç sonucu meydana gelebilir. Tüketim: Oksijen kapalı alandaki kişi tarafından tüketilir ve oksijen karbon dioksite dönüşür. Tahliye :Alan içerisinde yoğun tüm madde ve malzemeler oksijeni kapalı alandan dışarı atar. Reaksiyon :Oksijen diğer malzemelerle reaksiyona girerek bileşikler oluşturur.. Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

7 İnsan vücudu, hücresel metabolizma görevinin yerine getirilmesi için oksijene ihtiyaç duyar. Oksijen akciğerler tarafından vücuda alınır ve kırmızı kan ile vücut hücrelerine taşınır. Kanda oksijen miktarı yüksekse rengi kırmızıya dönüşür. O2O2 CO 2 Oksijen vücut organlarına dağıtılıp, bu organlar tarafından kullanıldığında, karbonla tepkimeye girip karbon dioksit üretimine neden olur. Karbon dioksit taşıyan kırmızı kan hücreleri, maviye dönüşür. Karbon dioksit kırmızı kan hücreleri tarafından akciğerlere taşınır ve solunum yoluyla dış ortama aktarılırlar. Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

8 CO 2 O2O2 Eğer bir kapalı alanda sabit miktarda oksijen bulunuyorsa, oksijenin solunması CO2 miktarının artmasına neden olur. Eğer oksijen oranı %19,5’tan düşükse, atmosfer oksijen yetersiz olarak tanımlanır. Bu durum, kapalı alanda bulunanların baygınlık geçirmesi ve hatta ölüm riskleriyle başbaşa kalmalarına sebep olabilir. Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

9 Yanma prensiplerine tabi olan süreçler, oksijeni insan solunumuna oranla çok daha hızlı bir şekilde tüketir. Yanma ürünleri, sürece dahil olan yakıt ve yanma reaksiyonunun sıcaklık derecesi ile değişir. Kaynak, doğal gaz yakılması, benzin ve dizel motorlar yanma proseslerine muhtelif örneklerdir. CO 2 H20H20 NOx CO O2 fuel Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

10 Menhol delikleri genellikle uzun süreli kapalı kalırlar. Doğal olarak, bu durum içeride hidrojen sülfit birikmesine neden olur. H2SH2S Menhol delikleri aynı zamanda metan ve etan gibi hayli parlayıcı gazların birikmesine de sebep olabilir. Evlerimizde kullandığımız gazın aksine, bu gazlar koku yoluyla ayırt edilemezler. CH 4 Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

11 Toksik ve parlayıcı malzemeler, bazen illegal olarak kanalizasyonlara konulabilirler. Tanklardan menhol deliklerine sızan veya dökülen malzemeler olabilir. ?? Kimyasal maddeler toprakta kilometrelerce mesafeye sirayet edebilir. ?? Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

12 Granül veya kum gibi akıcı toprağın aniden serbest kalması veya çökmesi sonucunda, çalışanların toprak altı tanklarda veya çukurlarda aniden yutulmasına sebep olabilir. Şiddetli kuvvetlerin aniden serbest kalması durumunda, insanlar hareket eden objelerin çarpmasına maruz kalabilir ya da çaresizce aşağı çekilebilirler. Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

13 Eğer toksik gazların birikmesi, toprak çökmesi veya oksijen azalması gibi bir potansiyel durum olma ihtimali varsa; geçit, boğaz, ve diğer kazılar kapalı alan olarak mütala edilebilirler. ? Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

14 Bir çok kapalı alan, mekanik, elektrik, basınç ve kimyasal tehlikelere maruz bırakan karmaşık tehditler içerebilirler. Kapalı Alan Girişi - Tehlikeler

15 Kapalı Alan Giriş İzni Kapalı Alan Lokasyon ve Tanımı Giriş Nedeni Alınan Önlemler Kullanılan Techizat ve Ekipmanlar Yapılan Kontrol ve Ölçümler Giriş İzninin Verildiği Firma ve Orgazinasyonun Adı. Kapalı Alan Giriş İzni Kapalı Alan Lokasyon ve Tanımı Giriş Nedeni Alınan Önlemler Kullanılan Techizat ve Ekipmanlar Yapılan Kontrol ve Ölçümler Giriş İzninin Verildiği Firma ve Orgazinasyonun Adı. İzin sistemi, kalifiye bir iş emniyeti elemanı (ISG Mühendis veya Teknik Elemanı) tarafından iş lokasyonunu ve oradaki şartlar dikkatlice incelendikten sonra verilmesi gerekir. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

16 Giren kişinin maruz kalabileceği her bir proses tehlikesi, bitişik operasyonlar veya prosesler ve planlanmış aktiveler gözden geçirilmelidir. Görülen her bir tehlike için alınan tedbirler, Kapalı Alan Giriş İzni’nde ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

17 1)Kapalı Alan İznini veren İSG Mühendis veya Teknik Elemanı, ortamı hidrojen sülfit, karbon monoksit veya tutuşucu sıvı veya gazlar gibi tehlikeli madde konsantrasyonları açısından test etmelidir. 2)Aynı zamanda oksijen konsantrasyonu da ölçülmelidir. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

18 Eğer tehlikeli madde konsantrasyonları makul seviyelerin üstündeyse, kapalı alan girişten önce havalandırılmalıdır. Temiz Hava Dışarıdaki temiz hava, kapalı alana gönderilerek kirletici etkiler seyreltilir ya da tamamen ortadan kaldırılır, ortama oksijen sağlanır. O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

19 Kirleticilerin konsantrasyonu tehlikeli düzeylerde kalıyorsa, emniyetli hava sağlanması amacıyla gaz maskeleri kullanılmaldır. Temiz Hava O2O2 O2O2 O2O2 O2O2 Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

20 Acil durum kurtarma ekipleri de, giriş yapanların acilen tahliyesini teminen hazır tutulmalıdır. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

21 Emniyetli giriş ve çıkış için olduğu gibi, acil durum tahliyesi için de gerekli unsurlar temin edilmedir. Yukarı kaldırıcı tripodlar, cankurtaran halatı, tam vücut emniyet kayışları genellikle acil duurm tahliyesinde kullanılan araç-gereçlerdir. Merdivenler ise olağan giriş ve çıkışlarda kullanılır. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

22 Gelip geçenler veya meraklı kişilerin çukura düşmelerini önlemek üzere bariyerler yapılmalıdır. Delik veya çukurlar kapatılmalı veya korunmalıdır. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

23 Yayaların rahatça görebileceği ikaz işaretleri yerleştirilmelidir. Bu işaretler tehlike uyarısı yapmalı aynı zamanda da alınması gerekli önlemi açıkça belirtmelidir. DİKKAT Çukur Kazısı Uzak Durun! Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

24 Kapalı Alan Giriş İzni Gerekenler Göz Koruması Solunum Koruması Sürekli Havalandırma Vücut Koruması El Koruması Ayak Koruması İklim Koruması (Havalandırma) Kapalı Alan Giriş İzni Gerekenler Göz Koruması Solunum Koruması Sürekli Havalandırma Vücut Koruması El Koruması Ayak Koruması İklim Koruması (Havalandırma) Kişisel koruyucu ekipmanı da kapsayan tehlikeye dair tehlikelere gerekli tüm karşı önlemlerin, kapalı alan içinde bulunması sağlanmalıdır Göz ve baş yaralanmaları her zaman yüksek bir ihtimal olduğundan, kapalı alana girenler için emniyet gözlükleri takılması ve baret giyilmesi gerekmektedir. Diğer bazı durumlarda, maske, temiz hava maskesi, emniyet ayakkabıları, koruyucu eldivenler vs. diğer kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

25 TEHLİKE Açmayınız! TEHLİKE Açmayınız! Kapalı Alan Giriş İzni Gerekenler Zemin Hatası Kesintisi (İksa) Tehlikeli Enerji Kaynaklarının Kapatılması ve kilitlenmesi Kapalı Alan Giriş İzni Gerekenler Zemin Hatası Kesintisi (İksa) Tehlikeli Enerji Kaynaklarının Kapatılması ve kilitlenmesi Taşınabilir cihazlar için gerekli toprak hattının bulunmamasından kaynaklanabilecek elektrik şoku tehlikesine karşı da gerekli önlemler alınmalıdır. Hem kapalı alan ve hem de komşu alan ve proseslerde, kilit ve etiketleme ekipmanına ihtiyaç duyulabilir. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

26 H2SH2S HCN İçeri girenler, bir alarm durumu ortaya çıktığında kapalı alanı terketmek zorundadır. İçeri girenlerin bir alarm durumunda dışarı çıktıklarından emin olma görevi girişe nezaret eden personele aittir. İçeri girenler, bir alarm durumu ortaya çıktığında kapalı alanı terketmek zorundadır. İçeri girenlerin bir alarm durumunda dışarı çıktıklarından emin olma görevi girişe nezaret eden personele aittir. CH 4 CO CO 2 O2O2 Kapalı alana girenler, alanı toksik gazlar, oksijen ve tutuşan gazlar açısından sürekli olarak kontrol etmelidirler. Girenlere bu amaçla kişisel bir ölçüm cihazı verilmelidir. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

27 Giriş yapanların kapalı alandan kendi başlarına çıkamamaları ve dolayısıyla bir kurtarma operasyonunun gerekli olduğu durumlarda, girişe nezaret eden personel acil durum yardım ekibini hemen aramalıdır. Giriş yapanların kapalı alandan kendi başlarına çıkamamaları ve dolayısıyla bir kurtarma operasyonunun gerekli olduğu durumlarda, girişe nezaret eden personel acil durum yardım ekibini hemen aramalıdır. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

28 Girişe nezaret eden personel, giriş yapanları kapalı alandan tripod, yukarı çekici ve cankurtaran halatı kullanmak suretiyle kurtarmalıdır. Girişe nezaret edenlerin de bu esnada kapalı alana girmemesi gerekir, aksi durumda kapalı alandaki ölümcül tehlikeye kendisi de maruz kalır ve bu durumda kapalı alanda çalışan hem de nezaretçiyi alandan çıkarmak güçleşir. Girişe nezaret eden personel, giriş yapanları kapalı alandan tripod, yukarı çekici ve cankurtaran halatı kullanmak suretiyle kurtarmalıdır. Girişe nezaret edenlerin de bu esnada kapalı alana girmemesi gerekir, aksi durumda kapalı alandaki ölümcül tehlikeye kendisi de maruz kalır ve bu durumda kapalı alanda çalışan hem de nezaretçiyi alandan çıkarmak güçleşir. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

29 Girişe nezaret eden personel, kapalı alana giriş yapan çalışanı kapalı alandan tripod yardımı ile kurtarıyor. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

30

31 Kapalı alana yalnızca gerekli teçhizatla donanmış ve eğitimli kurtarma personeli, kurtarma yapmak amacıyla girebilir. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş

32 Kapalı Alan Tehlikeleri Aşağıdakilerden Oluşur  Toksik maddelerin varlığı  Yetersiz veya çok fazla oranda oksijen  Yutulma (içeri çekerek yutulma)  Tutuşan gaz ve sıvıların varlığı  Proses veya ekipmana bağlı tehlikeler  Tehlikesizden tehlikeliye dönüşen durumlar Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş - ÖZET

33 Gerekli önlemler alındıktan sonra, ISG emniyet elemanı tarafından gerekli giriş izni verilir ve böylelikle kapalı alana güvenle girilmiş olunur. Giriş esnasında bir acil durumun oluşması halinde, girişe nezaret eden personel acil durum ekibini durumdan haberdar eder ve giriş yapanları çıkarma girişiminde bulunulur. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş - ÖZET Kapalı Alan Giriş İzni Kapalı Alan Lokasyon ve Tanımı Giriş Nedeni Alınan Önlemler Kullanılan Techizat ve Ekipmanlar Yapılan Kontrol ve Ölçümler Giriş İzninin Verildiği Firma ve Orgazinasyonun Adı. Kapalı Alan Giriş İzni Kapalı Alan Lokasyon ve Tanımı Giriş Nedeni Alınan Önlemler Kullanılan Techizat ve Ekipmanlar Yapılan Kontrol ve Ölçümler Giriş İzninin Verildiği Firma ve Orgazinasyonun Adı.

34 Kapalı Alan Güvenli Giriş İzni Alınması Zorunludur DİKKAT Kapalı alanların etiketlenmesi zorunludur. Giriş yapmadan önce giriş izni prosedürlerine ve işaretlere uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alana Giriş - ÖZET

35 TEŞEKKÜRLER


"FİRMA ADI. Kapalı ve Sınırlandırılmış Alan Girişi Amaç ve Hedefler Bu EĞİTİMİN sonunda: “Emniyetli” bir kapalı alan girişindeki tehlike ve gereksinimler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları