Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya1 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMALARININ ALAN ARAŞTIRMALARI İLE İZLEMİ Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY AİBÜ Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya1 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMALARININ ALAN ARAŞTIRMALARI İLE İZLEMİ Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY AİBÜ Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya1 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMALARININ ALAN ARAŞTIRMALARI İLE İZLEMİ Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY AİBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD “ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ”

2 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya2 Bu güne dek neler oldu? Sağlık Reformları: 1990'ların başlarında eski sosyalist ülkelerde uygulamaya koyuldu.1990'ların başlarında eski sosyalist ülkelerde uygulamaya koyuldu. Aynı yıllarda ülkemizde de başlatılmaya çalışıldı; gerçekleştirilemedi.Aynı yıllarda ülkemizde de başlatılmaya çalışıldı; gerçekleştirilemedi. Siyasi iktidarlar asla vazgeçmedi; gerekli koşulları hazırladı.Siyasi iktidarlar asla vazgeçmedi; gerekli koşulları hazırladı. “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında yeniden önümüze geldi (2002) ‏.“Sağlıkta Dönüşüm” adı altında yeniden önümüze geldi (2002) ‏.

3 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya3 Bu güne dek neler oldu? Düzce – 17.09.2005 (ilk) ‏Düzce – 17.09.2005 (ilk) ‏ Eskişehir – 17.07.2006 (10 il) ‏Eskişehir – 17.07.2006 (10 il) ‏ Bursa ve Uşak – 01.10.2009 (35 il) ‏Bursa ve Uşak – 01.10.2009 (35 il) ‏ Sağlık Reformlarının ayaklarından biri: “Birinci Basamakta Aile Hekimliği Pilot Uygulamaları”

4 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya4 224 Sayılı Yasaya Göre... Birinci Basmakta yürütülen sağlık hizmetleri: Ekip (Hekim ve hekim dışı sağlık personeli)Ekip (Hekim ve hekim dışı sağlık personeli) Dar alanda geniş kapsamlı hizmet anlayışı ileDar alanda geniş kapsamlı hizmet anlayışı ile Entegre bir biçimde (iyileştirici +koruyucu -kişiye ve çevreye yönelik-) ‏Entegre bir biçimde (iyileştirici +koruyucu -kişiye ve çevreye yönelik-) ‏ Sağlık ocaklarındaSağlık ocaklarındasunulacaktır

5 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya5 Aile Hekimliğinde... Ekip parçalandı.Ekip parçalandı. Entegre hizmet parçalandı.Entegre hizmet parçalandı. –ASM: Kişiye yönelik koruyucu ve iyileştirici –TSM: Topluma yönelik koruyucu Bölge parçalandıBölge parçalandı Aile parçalandı.Aile parçalandı. Özelleştirme süreciÖzelleştirme süreci

6 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya6 UNDP 1999 Raporu Eski sosyalist ülkelerde sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlikteki özelleştirmeler sonucu: Sosyalist blokta 1989’da günde 4 Amerikan dolarının altında parayla yaşayan 14 milyon kişi varken, 1994’de bu sayı 147 milyon kişi olmuş; yani on kattan fazla artmıştı. Sosyalist blokta 1989’da günde 4 Amerikan dolarının altında parayla yaşayan 14 milyon kişi varken, 1994’de bu sayı 147 milyon kişi olmuş; yani on kattan fazla artmıştı. Özelleştirmeler sonrasında Polonya’da çocukların %60’ı malnütrisyonluydu. Özelleştirmeler sonrasında Polonya’da çocukların %60’ı malnütrisyonluydu. Rusya’da 1989’dan 1994’e dek anemik olan gebe kadınların oranı üç kat artmıştı. Rusya’da 1989’dan 1994’e dek anemik olan gebe kadınların oranı üç kat artmıştı. Özbekistan’da 1994’te 15-50 yaş arası kadınların yüzde 65’i, okul öncesi çocukların yüzde 59’u, bebeklerin yüzde 75’i anemikti. Özbekistan’da 1994’te 15-50 yaş arası kadınların yüzde 65’i, okul öncesi çocukların yüzde 59’u, bebeklerin yüzde 75’i anemikti.

7 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya7 UNDP 1999 Raporu Eski sosyalist ülkelerde sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlikteki özelleştirmeler sonucu: ‘Kayıp kişiler’ Rusya Federasyonu’nda 5.9 milyon, Ukrayna’da 2.6 milyon; sözü edilen ülkeler toplamı için 9.7 milyon idi. ‘Kayıp kişiler’ Rusya Federasyonu’nda 5.9 milyon, Ukrayna’da 2.6 milyon; sözü edilen ülkeler toplamı için 9.7 milyon idi. [‘Kayıp kişiler (raporda geçen adıyla ‘missing persons’): geçen yaklaşık 10 yıllık dönemde, ölmeleri beklenmemesine karşın, ölen insanlar.] “Artan hastalık ve ölümlülük, beklenen yaşam süresinde belirgin (erkeklerde 4 yıl) azalmaya neden olmuştu, “Artan hastalık ve ölümlülük, beklenen yaşam süresinde belirgin (erkeklerde 4 yıl) azalmaya neden olmuştu, Artan alkol tüketimi ve uyuşturucu bağımlılığıyla, çok yükselen intihar hızları ile yansıyan toplumsal çöküş”. Artan alkol tüketimi ve uyuşturucu bağımlılığıyla, çok yükselen intihar hızları ile yansıyan toplumsal çöküş”.

8 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya8 Türkiye'de neler olacak? İZLEYELİM!

9 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya9 Neden İzleyelim? Bu, sağlık hizmet sunumuna bir müdahaledir.Bu, sağlık hizmet sunumuna bir müdahaledir. Müdahalenin yerindeliğini ve etkililiğini izlemek gerekir.Müdahalenin yerindeliğini ve etkililiğini izlemek gerekir. Bunun için: Durum saptamaDurum saptama Belirli aralıklarla değişimi izlemeBelirli aralıklarla değişimi izleme Temel strateji: KarşılaştırmaTemel strateji: Karşılaştırma – Müdahale edilen ve edilmeyeni, belirlenmiş ölçütlere göre karşılaştırma –Müdahale öncesini ve sonrasını karşılaştırma Bilimsel kanıtlar elde etmekBilimsel kanıtlar elde etmek

10 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya10 Neyi izleyelim? Sağlıkta Dönüşümün bütün boyutlarını ve bütün bileşenlerini

11 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya11 Nasıl izleyelim? Sağlıkla doğrudan veya dolaylı ilgili tüm kayıtlarSağlıkla doğrudan veya dolaylı ilgili tüm kayıtlar Aylık çalışma bildirimleriAylık çalışma bildirimleri Sürveyans verileriSürveyans verileri Olgu / olay incelemeleriOlgu / olay incelemeleri RaporlarRaporlar Alan AraştırmalarıAlan Araştırmaları –Niceliksel –Niteliksel

12 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya12 Neden alan araştırmaları? Verileri elde etme güçlüğüVerileri elde etme güçlüğü Verilerin niteliği:Verilerin niteliği: –Tam –Doğru –Sürekli –Güvenilir Sisteme kayıtsız kişilere ulaşma olanağıSisteme kayıtsız kişilere ulaşma olanağı İncelemek istediğimiz değişkenlere ilişkin veri toplama olanağıİncelemek istediğimiz değişkenlere ilişkin veri toplama olanağı

13 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya13 Edirne Aralık 2006 ve Şubat 2008 Bolu Mart 2008 Eskişehir Eylül 2008 Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY Doç. Dr. Muzaffer ESKİOCAK

14 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya14 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasının Üçüncü Yılında Eskişehir'de GBP ve AÇS Hizmetlerinin ve Sağlık Hizmet Kullanma Davranışının Değerlendirilmesi

15 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya15 Araştırma Ekibi Doç. Dr. Muzaffer ESKİOCAK Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Dr. Halil AYDINOĞLU Dr. Birtürk ÖZKAVAK Dr. Neşe YILMAZ TTB Eskişehir Tabip Odası

16 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya16 Amaç Eskişehir ilinde, uygulamanın üçüncü yılında, Sağlık hizmetlerindeki sunum değişikliğinin GBP ve AÇS hizmetlerine etkisini saptamak; Sağlık hizmetlerindeki sunum değişikliğinin GBP ve AÇS hizmetlerine etkisini saptamak; Belirli aralıklarla, düzenli olarak araştırmanın tekrarlanmasıyla, karşılaştırmalara esas olacak verileri elde etmek; Belirli aralıklarla, düzenli olarak araştırmanın tekrarlanmasıyla, karşılaştırmalara esas olacak verileri elde etmek; Aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerinde dönüşüme yönelik tartışmalara bilimsel kanıtlarla katkıda bulunabilmek. Aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerinde dönüşüme yönelik tartışmalara bilimsel kanıtlarla katkıda bulunabilmek.

17 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya17 Değerlendirme Kriterleri -1 Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genişletilmiş Bağışıklama Programı 0-23 aylık çocukların BCG, DBT, Oral ve İnaktif Polio, Hepatit, HIB ve Kızamık Kızamıkçık Kabakulak (KKK) aşıları ile aşılanma durumu, 0-23 aylık çocukların BCG, DBT, Oral ve İnaktif Polio, Hepatit, HIB ve Kızamık Kızamıkçık Kabakulak (KKK) aşıları ile aşılanma durumu, Annenin gebelik sırasındaki aşılanma durumu, Annenin gebelik sırasındaki aşılanma durumu, Aşı kartı verilip verilmediği, Aşı kartı verilip verilmediği, Aşının uygulandığı yer Aşının uygulandığı yer Aşılanmama nedenleri, Aşılanmama nedenleri,

18 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya18 Değerlendirme Kriterleri -2 Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri Gebe/bebek/çocuk/15-49 yaş kadın izlemi, Gebe/bebek/çocuk/15-49 yaş kadın izlemi, İshalli Hastalık ve ASYE Kontrol Programı, İshalli Hastalık ve ASYE Kontrol Programı, Annenin AP yöntemi kullanma durumu, Annenin AP yöntemi kullanma durumu, D vitamini ve demir desteği, D vitamini ve demir desteği, Emzirme desteği, Emzirme desteği, Evde iyotlu tuz kullanımı, Evde iyotlu tuz kullanımı, FKÜ için kan alınma durumu vb. FKÜ için kan alınma durumu vb. Sağlık Hizmetlerini Kullanma Davranışı Sağlık Hizmetlerini Kullanma Davranışı Aileye ilişkin genel bilgiler Aileye ilişkin genel bilgiler

19 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya19 Araştırma Planı Araştırmada “Lot Kalite Tekniği” kullanıldı Araştırmanın doğruluk düzeyi:  5 Araştırma sonuçlarının güvenilirlik düzeyi: %95 Örneklemin seçileceği hedef nüfus: 20 376 Çalışılacak lot sayısı: 48 Minimum lot örneklem büyüklüğü: 8 Genel örneklem büyüklüğü: 384

20 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya20 GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI (GBP)

21 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya21 Veriler: Aşı kartlarına göre, tarihleri ile birlikte kaydedilmiştir. Aşı kartlarına göre, tarihleri ile birlikte kaydedilmiştir. Aşı kartı gösterilemeyen çocuklarda annenin beyanı dikkate alınmış ve; Aşı kartı gösterilemeyen çocuklarda annenin beyanı dikkate alınmış ve; Form 012'ler incelenerek: Form 012'ler incelenerek: doğrulananlar “kesin aşılı” doğrulananlar “kesin aşılı” doğrulanamayanlar “beyana göre aşılı” doğrulanamayanlar “beyana göre aşılı” “gününe/ayına/yaşına göre aşılı” olarak değerlendirilmiştir. “gününe/ayına/yaşına göre aşılı” olarak değerlendirilmiştir.

22 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya22 % 94'üne ait aşı kartı gösterilmiştir. % 94'üne ait aşı kartı gösterilmiştir. %98'i BCG aşısı ile aşılanmıştır. %98'i BCG aşısı ile aşılanmıştır. Beşli aşı ile aşılanma oranları: Beşli aşı ile aşılanma oranları: Beşli 1 için % 98,2 Beşli 1 için % 98,2 Beşli 2 için %98,1 Beşli 2 için %98,1 Beşli 3 için %98,7 Beşli 3 için %98,7 Bulgular-1

23 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya23 DBT aşısı ile aşılanma oranları: DBT aşısı ile aşılanma oranları: DBT1ve DBT2 için %98,1 DBT1ve DBT2 için %98,1 DBT3 için %99 DBT3 için %99 Oral Polio aşısı ile aşılanma oranları: Oral Polio aşısı ile aşılanma oranları: OPV1 için %99,6, OPV1 için %99,6, OPV2 için %94,6 OPV2 için %94,6 OPV3 için %87,9 OPV3 için %87,9 Bulgular-2

24 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya24 Hepatit B aşısı ile aşılanma oranları: Hepatit B aşısı ile aşılanma oranları: HBA1 için %99,7 HBA1 için %99,7 HBA2 için %97,3 HBA2 için %97,3 HBA3 için %95,4 HBA3 için %95,4 HIB aşılanma oranları: HIB aşılanma oranları: HIB1 için %96,5 HIB1 için %96,5 HIB2 için %93,4 HIB2 için %93,4 HIB3 için %95,9 HIB3 için %95,9 KKK aşısı için: %96,6 KKK aşısı için: %96,6 Bulgular-3

25 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya25 Bulgular-4 Tüm aşılar değerlendirildiğinde: Tüm aşılar değerlendirildiğinde: %76,4 Tam Aşılı %76,4 Tam Aşılı %23,3 Eksik Aşılı %23,3 Eksik Aşılı %0,3 Aşısız'dır. %0,3 Aşısız'dır.

26 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya26 Bulgular-5 % 70,5'i bir yaşından önce tam aşılı, % 70,5'i bir yaşından önce tam aşılı, %28,3'ü bir yaşından önce tam aşılı değildir; %28,3'ü bir yaşından önce tam aşılı değildir; %1,2'si ise bilinmiyor %1,2'si ise bilinmiyor

27 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya27 Gebe Tetanos Aşısı (Td) ‏ Annelerin %81'i gebeliğinde tetanosa karşı uygun aşılanmış; %19'u uygun aşılanmamıştır.

28 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya28 Aşı yer ve zamanını bilmiyor (32) ‏ Aşı yer ve zamanını bilmiyor (32) ‏ Aşı gerektiğini bilmiyor (10) ‏ Aşı gerektiğini bilmiyor (10) ‏ Bir sonraki dozun gerektiğini bilmiyor (8) ‏ Bir sonraki dozun gerektiğini bilmiyor (8) ‏ Aşı zamanı uygun değil (4) ‏ Aşı zamanı uygun değil (4) ‏ Uzun bekleme süresi (2) Uzun bekleme süresi (2) Aşı yapacak kişi yok (1); aşı tamam denmiş (1); ailevi problem (1); çocuk hasta götürmemişler (1); ekonomik nedenler. (1) Aşı yapacak kişi yok (1); aşı tamam denmiş (1); ailevi problem (1); çocuk hasta götürmemişler (1); ekonomik nedenler. (1) Aşılanmama Nedenleri

29 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya29 Eve gelen, çağıran olmadı (18) ‏ Aşılanmama Nedenleri

30 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya30 ANNE ve ÇOCUK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

31 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya31 Görüşmeler sırasında katılımcılara: Görüşmeler sırasında katılımcılara: “gebeliklerinde (DÖB), doğum sonrası dönemde (DSB) “gebeliklerinde (DÖB), doğum sonrası dönemde (DSB) son altı ayda evde ebe veya hemşire tarafından ziyaret edilip edilmedikleri; son altı ayda evde ebe veya hemşire tarafından ziyaret edilip edilmedikleri; gebelikte demir desteği alıp almadıkları; gebelikte demir desteği alıp almadıkları; aile planlaması (AP) eğitimi alıp almadıkları ve AP yöntem kullanımı; aile planlaması (AP) eğitimi alıp almadıkları ve AP yöntem kullanımı; kendi kendine meme muayenesi (KKMM); kendi kendine meme muayenesi (KKMM); iyotlu tuz kullanımı” konularında eğitim alıp almadıkları ve iyotlu tuz kullanıp kullanmadıkları” sorulmuştur. iyotlu tuz kullanımı” konularında eğitim alıp almadıkları ve iyotlu tuz kullanıp kullanmadıkları” sorulmuştur. ANNE SAĞLIĞINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN

32 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya32 Görüşmeler sırasında katılımcılara: Görüşmeler sırasında katılımcılara: Gebelikte emzirme/beslenme eğitimi Gebelikte emzirme/beslenme eğitimi FKÜ için kan alımı FKÜ için kan alımı Demir desteği Demir desteği D vitamini desteği D vitamini desteği Bebek izlemi Bebek izlemi Bebekte aşılama Bebekte aşılama Bebekte zatürre Bebekte zatürre Bebekte ishal konularında eğitim ve hizmet alıp almadığı sorulmuştur. Bebekte ishal konularında eğitim ve hizmet alıp almadığı sorulmuştur. ÇOCUK SAĞLIĞINI DEĞERLENDİRMEK İÇİN

33 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya33 KURUM TABANLI HİZMETLER

34 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya34 Gebelikte Demir Desteği %61'i gebeliğinde demir desteği almış; %39'u almamıştır. %39'u almamıştır.

35 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya35 FKÜ için kan alımı Topuktan kan alma oranı %99,7 Topuktan kan alma oranı %99,7

36 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya36 Bebek ve Çocuklarda Demir Desteği Bebek ve çocukların %48,9'ü demir desteği almış; Bebek ve çocukların %48,9'ü demir desteği almış; %51,1'i almamış %51,1'i almamış

37 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya37 D vitamini desteği Bebek ve çocukların %81'İ D vitamini desteği almış; Bebek ve çocukların %81'İ D vitamini desteği almış; %19'u almamış %19'u almamış

38 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya38 Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Herhangi bir AP yöntemi kullanan kadın oranı %62,5; kullanmayan%37,5'di r.

39 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya39 SAĞLIK EĞİTİMİ

40 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya40 Aile Planlaması Eğitimi Gebeliğinde aile planlaması yöntem kullanma eğitimi aldığını belirten kadınların oranı %50'dir

41 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya41 Emzirme/beslenme eğitimi Kadınların %47'si bebek beslenmesi/ emzirme eğitimi almış; Kadınların %47'si bebek beslenmesi/ emzirme eğitimi almış; %53'ü almamış. %53'ü almamış.

42 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya42 Bebek aşılama eğitimi Kadınların %75'i bebek aşılama konusunda eğitim almış; Kadınların %75'i bebek aşılama konusunda eğitim almış; %25'i almamış. %25'i almamış.

43 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya43 KKMM Eğitimi Kadınlardan %17'si Kendi Kendine Meme Muayenesi eğitimi almış; %83'ü almamıştır. %83'ü almamıştır.

44 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya44 İyotlu Tuz Kullanımı Kadınlardan % 13'ü iyotlu tuz kullanımı eğitim aldığını; %76'sı iyotlu tuz kullandığını belirtmiştir. %76'sı iyotlu tuz kullandığını belirtmiştir.

45 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya45 5 Yaş Altı Çocuk Ölüm Nedenleri (Gelişmişlik Göstergesi) ‏ İlk sıralarda: Akut Solunum Yolu EnfeksiyonlarıAkut Solunum Yolu Enfeksiyonları İshalli Hastalıklarİshalli Hastalıklar ASYE Kontrol ProgramıASYE Kontrol Programı İshalli Hastalıkların Kontrolü Programıİshalli Hastalıkların Kontrolü Programı

46 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya46 ASYE Kontrol Programı Bir yaşından küçük bebeği olan annelerin %19'u son doğumundan sonra zatürre belirtileri konusunda eğitim aldığını belirtmiştir. Bir yaşından küçük bebeği olan annelerin %19'u son doğumundan sonra zatürre belirtileri konusunda eğitim aldığını belirtmiştir. Tüm annelerin %34'ü son iki hafta içinde çocuğunun ateş ve öksürükle seyreden.bir hastalık geçirdiğini,

47 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya47 ASYE Kontrol Programı Bu annelerin ancak % 17,7'si ASYE tehlike belirtileri konusunda bilgilendirildiğini, Bu annelerin ancak % 17,7'si ASYE tehlike belirtileri konusunda bilgilendirildiğini, %8,2'si ASYE için bedava ilaç verildiğini %8,2'si ASYE için bedava ilaç verildiğini %13,3'ü kendisine ASYE için beslenme önerileri verildiğini ifade etmiştir. %13,3'ü kendisine ASYE için beslenme önerileri verildiğini ifade etmiştir.

48 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya48 İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı Annelerin %27'si de ishal belirtileri konusunda eğitim aldığını Annelerin %27'si de ishal belirtileri konusunda eğitim aldığını Yine tüm annelerin %15'i çocuğunun günde 3 kezden fazla sulu dışkılama ile seyreden bir hastalık geçirdiğini;

49 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya49 İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı Annelerin: %11,1'i ishalli hastalıkların tehlike belirtileri konusunda bilgilendirildiğini, %11,1'i ishalli hastalıkların tehlike belirtileri konusunda bilgilendirildiğini, %1,3'ü ishalli hastalık için bedava ilaç verildiğini ve %1,3'ü ishalli hastalık için bedava ilaç verildiğini ve %18'i kendisine ishalli hastalıklarda beslenme önerileri verildiğini ifade etmiştir. %18'i kendisine ishalli hastalıklarda beslenme önerileri verildiğini ifade etmiştir.

50 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya50 TOPLUM TABANLI HİZMETLER

51 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya51 EVDE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM % 7'si son gebeliğinde evde DÖB almış; %93'ü almamıştır. %93'ü almamıştır.

52 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya52 EV DIŞINDA DOĞUM ÖNCESİ BAKIM % 87'si son gebeliğinde ev dışında DÖB almış; %13'ü almamamıştır.

53 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya53 %1'i evde DSB almış; %99'u almamıştır %1'i evde DSB almış; %99'u almamıştır DOĞUM SONRASI BAKIM

54 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya54 %3 bebek evde izlenmiş; %97'si izlenmemiştir. EVDE BEBEK İZLEMİ

55 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya55 Son 6 ayda evde 15-49 yaş kadın izlemi %3'dür. Kadınların %97'si evde izlenmemiştir 15-49 YAŞ KADIN İZLEMİ

56 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya56 TOPLUMUN SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANMA / HİZMETLERDEN YARARLANMA DAVRANIŞI TOPLUMUN SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANMA / HİZMETLERDEN YARARLANMA DAVRANIŞI

57 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya57 0-23 aylık bu çocukların %4'ünün TC Kimlik numaraları yok

58 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya58 Kadınların % 73,7'si hasta olmadan sağlık hizmeti almaya başvurmadığını belirtmiştir.

59 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya59 Son altı ayda: %97,4'ü kendisi talep etmeden sunulan bir sağlık hizmeti ile karşılaşmamış.

60 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya60 %29,1'i gereksinimi olduğunda aile hekimine ulaşabiliyor; %70,9'u ulaşamıyor. %70,9'u ulaşamıyor.

61 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya61 %26,7'si gereksinimi olduğu halde doktora gidemediğini belirtmektedir

62 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya62 %66,5'i cepten harcama yaptığını ifade etmiştir. (aşı, AP, laboratuvar incelemesi, ilaç ve özel muayene gibi hizmetler için). (aşı, AP, laboratuvar incelemesi, ilaç ve özel muayene gibi hizmetler için).

63 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya63 Aile hekiminin kayıt etmeyi reddetme oranı %5

64 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya64 Gezici hizmet sunulması gereken bölgede yaşayanların %73'ü son bir ayda köylerine aile hekimi veya aile sağlığı elemanının gelmediğini ifade etmiştir.

65 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya65 Aile hekimliği, talep üzerine kurulmuş bir sistemdir. Eskişehir Sağlık Müdürü

66 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya66 Sonuç olarak... Bu sistem, başvura(bile)nın hizmet aldığı bir sistemdir.Bu sistem, başvura(bile)nın hizmet aldığı bir sistemdir. Koruyucu hizmetlere değil, iyileştirici hizmetlere odaklanmıştırKoruyucu hizmetlere değil, iyileştirici hizmetlere odaklanmıştır Evde/kişinin yaşadığı yerde (topluma dayalı) hizmet sunumu neredeyse sona ermiştir.Evde/kişinin yaşadığı yerde (topluma dayalı) hizmet sunumu neredeyse sona ermiştir. Toplum, genellikle koruyucu sağlık hizmetlere gereksiniminin farkında değildir.Toplum, genellikle koruyucu sağlık hizmetlere gereksiniminin farkında değildir. Hastalandığı zaman bile, ancak çok ağır / ölümcül bir durumda hekime başvuran toplumumuzda, talep üzerine koruyucu hizmet sunmak, bu hizmetlere toplumun erişimini engelleyecektir.Hastalandığı zaman bile, ancak çok ağır / ölümcül bir durumda hekime başvuran toplumumuzda, talep üzerine koruyucu hizmet sunmak, bu hizmetlere toplumun erişimini engelleyecektir.

67 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya67 Neler beklemeli? Toplumsal eşitsizlikler Sağlık hizmetine erişimde eşitsizlikler SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER SAĞLIK DÜZEYİ

68 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya68 Ne Yapmalı? Bilimsel kanıtlar elde etmek üzere: İZLEMEYE DEVAM Sağlıkta dönüşümü durdurmak ve geriye döndürmek için: ÖRGÜTLÜ ÇABALARA DEVAM

69 Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya69 Teşekkür ederim...


"Pratisyen Hekimlik Kongresi, 2009, Antalya1 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMALARININ ALAN ARAŞTIRMALARI İLE İZLEMİ Yrd. Doç. Dr. Seval ALKOY AİBÜ Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları