Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hedef Tanımlama 12.11.2009 Dr.Berna Musal DEÜTF Tıp Eğitimi AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hedef Tanımlama 12.11.2009 Dr.Berna Musal DEÜTF Tıp Eğitimi AD."— Sunum transkripti:

1 Hedef Tanımlama 12.11.2009 Dr.Berna Musal DEÜTF Tıp Eğitimi AD

2 Hedeflerin nitelikleri Eğiticinin ne yapması gerektiği tanımlanmamalı, öğrencinin kazanımları tanımlanmalı Öğrencinin düzeyine uygun olmalı Zaman ve diğer kısıtlılıklar göz önüne alınmalı, gerçekçi olmalı Öğrenme ürününü tanımlamalı Net tanımlanmalı, genel ve belirsiz olmamalı Ölçülebilir olmalı

3 Hedef Tanımlama-Bloom Taksonomisi Bilişsel alanlar Bilgi- Görünce tanıma, sorunca söyleme Kavrama- Grafikle gösterme, dönüştürme, değiştirme Uygulama- Problem çözme, uygulama Analiz- Ayırt etme, analiz etme, ayrıştırma, belirleme, ilişkilendirme, saptama, karşılaştırma Sentez- Yaratıcılık, üretme, yeniden düzenleme, birleştirme, tasarlama, inşa etme, hazırlama Değerlendirme- Kritik etme, değerlendirme, karar verme, karşılaştırma

4 Değerlen -dirme Sentez Analiz Uygulama Kavrama Bilgi

5 “Orijinal” Bloom “Yenilenmiş” Anderson & Krathwohl Anımsama Uygulama Anlama Çözümleme Değerlendirme Oluşturma- yaratma Değerlendirme Analiz Sentez Uygulama Kavrama Bilgi

6 DEÜTF Müfredat Çalışmaları için Hedef Düzeyleri 1. Bilişsel alan: 1. düzey (B1): Bilme (anımsama - sıralama, tanımlama, sayma) 2. düzey (B2): Kavrama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratıcılık 3.düzey (B3): Bilgiyi hasta üzerinde, klinik koşullarda, gerçek durumlarda uygulama (klinik sorgulama, yorumlama, karar verme) 2. Duyuşsal alan: 1. düzey (D1): Farkındalık kazanma 2. düzey (D2): Tutum elde etme 3. düzey (D3): Davranışa dönüştürme 3. Psikomotor alan/beceri: 1. düzey (P1): Bilmek (Gözlemlemek, sunum vb. yollarla beceri ve uygulama basamakları hakkında bilgilenmek) 2. düzey (P2): Model üzerinde/simüle ortamlarda gözlem altında uygulayabilmek. 3. düzey (P3): Hasta üzerinde gözlem altında uygulayabilmek

7 Bilişsel alan 1. düzey (B 1): Bilme (anımsama -sıralama, tanımlama, sayma) Örnekler: Derinin katmanlarını sıralamak, akciğer loblarının isimlerini tanımlamak, kan hücrelerinin özelliklerini tanımlamak, EKG trasesindeki dalgaların isimlerini söylemek, antiviral ilaçları saymak. 2. düzey (B 2): Kavrama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratıcılık Örnekler: Kalp seslerinin oluşum mekanizmalarını açıklamak, EKG trasesindeki dalgaların oluşum mekanizmalarını açıklamak, antiviral ilaçların etki mekanizmalarını açıklamak, astım etyopatogenezini açıklamak, aile planlaması yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmak, kavram haritası oluşturmak, Krebs siklusu basamaklarını açıklayabilmek

8 Bilişsel alan… 3. düzey (B 3): B2 düzeyinde edinilmiş bilgiyi hasta üzerinde, klinik koşullarda, gerçek durumlarda uygulama (klinik sorgulama, yorumlama, karar verme) Örnekler: Değerlendirdiği hastaya uygun ilacı seçmek, tedaviyi planlamak, hastanın fizik bakı bulgularını ve tetkiklerini değerlendirerek tanı koymak, karın ağrısı ile gelen hastada uygun fizik bakı yapmak ve bulguları değerlendirmek, ayırıcı tanı amaçlı tetkik isteyebilmek.

9 Duyuşsal alan 1. düzey (D 1): Farkındalık kazanma Örnekler: Hastanın sosyoekonomik koşullarının önemli olduğunu fark etme, ifade etme; ergene yaklaşımın özelliklerini söyleme 2. düzey (D 2): Tutum elde etme Örnekler: Hastanın sosyoekonomik koşullarının önemli olduğuna inanma, benimseme; ergene yaklaşımın özellikler taşıdığını düşünme, hissetme 3. düzey (D 3): Davranışa dönüştürme Örnekler: Hasta ile görüşmede sosyoekonomik koşulları dikkate alma ve alışkanlık haline getirme; ergene yaklaşım ilkelerini uygulama

10 3. Psikomotor alan/Beceri 1. düzey (P 1): Bilmek (gözlemlemek, video gösterimi, sunum vb. yollarla beceri ve/veya uygulama basamakları hakkında bilgilenmek) Örnekler: Bronkoskopi yapılırken gözlemleme; eklem ponksiyonunu gözlemleme 2. düzey (P 2): Maket üzerinde/simüle ortamlarda gözlem altında uygulayabilmek. Örnekler: İntravenöz girişim yapma, rahim-içi araç uygulama, lomber ponksiyon yapma 3. düzey (P 3): Hasta üzerinde/gerçek durumlarda gözlem altında uygulayabilmek Örnekler: Hastada intravenöz girişim yapma, rahim-içi araç uygulama

11 Blok Çalışma Grupları Çalışma Basamakları Daha önce oluşturulan hastalık/durum/semptom listesi doğrultusunda blok hedeflerinin belirlenmesi- 12 Kasım 2009  Önceki müfredat hedefleriyle karşılaştırılması- 12 Kasım 2009  Yetkinlik listeleri göz önüne alınarak hedef düzeylerinin belirlenmesi-12 Kasım 2009  Hedef düzeylerinin netleştirilmesi ve evrelere dağılımının yapılması- 13 Kasım 2009  Hedef düzeyleri ve evrelere dağılımı ile ilgili Anabilim Dalı görüşlerinin alınması-16-20 Kasım 2009  Hedefler ve evrelere dağılımın son şekle getirilmesi-25 Kasım 2009 

12 Bilişsel Psikomotor Duyuşsal Peptik ülser tedavi yöntemleri

13 BLOK ADI: GİS-METABOLİZMA-BESLENME-Örnek Tablo BilişselPsikomotorDuyuşsal Hastalık/Durum/Semptom Grupları Hedefler B1B1 B2B2 B3B3 P1P1 P2P2 P3P3 D1D1 D2D2 D3D3 GRUP KODU: 2 (Hepatitler, yağlı karaciğer hastalığı, siroz) Karaciğer anatomisi, Karaciğer histolojisi Hepatit vir ü slerinin ö zellikleri Siroz etyopatolojisi Viral hepatitlerin ayırıcı tanısı Sarılık (etyoloji?, ayırıcı tanı?, tedavi?)

14 BLOK ADI: GİS-METABOLİZMA-BESLENME-Örnek Tablo BilişselPsikomotorDuyuşsal Hastalık/Durum/Semptom Grupları Hedefler B1B1 B2B2 B3B3 P1P1 P2P2 P3P3 D1D1 D2D2 D3D3 GRUP KODU: 3 (Pankreas t ü mörleri, kronik pankreatit, pankreas yetmezliği) Pankreasın anatomisi ve komşulukları Pankreas histolojisi Pankreasın endokrin işlevi Pankreatitlerin ayırıcı tanısı

15 BLOK ADI: GİS-METABOLİZMA-BESLENME-Örnek Tablo BilişselPsikomotorDuyuşsal Hastalık/Durum/Semptom Grupları Hedefler B1B1 B2B2 B3B3 P1P1 P2P2 P3P3 D1D1 D2D2 D3D3 GRUP KODU: 4 (Beslenme bozuklukları, obezite, anoreksiya, bebek- ç ocuk-erişkin ve yaşlı beslenmesi) Proteinlerin yapısı Karbonhidratların emilimi ve sindirimi Glikoliz, oksidatif fosforilasyon mekanizması Glikojenez ve glikojenoliz mekanizması Maln ü trisyon tipleri Maln ü trisyon tedavisi Parenteral beslenme ilkeleri Sağlıklı beslenme ilkeleri Anoreksiya (etyoloji?, ayırıcı tanı?, tedavi?)

16 Bilişsel Psikomotor Duyuşsal Peptik ülser tedavi yöntemleri

17 DEÜTF Eğitim Programı Evreleri Evre 1: Dönem 1 ve Dönem 2’nin ilk yarıyılı Evre 2: Dönem 2’nin ikinci yarıyılı ve Dönem 3 Evre 3: Dönem 4 ve 5 Evre 4: İntörnlük

18 DEÜTF Eğitim Programı Blok dizilimi Dönem 1 Evre 1 Tıp bilimlerine giriş Üreme, ürogenital, endokrin Bilgi yönetimi araştırma GİS, metabolizma, beslenme Solunum Dolaşım Dönem 2  Sinir bilimleri  Lokomotor sistem ve deri Evre 2  Tıp bilimlerine giriş  Kan, infeksiyon, immunoloji  GİS, metabolizma, beslenme Dönem 3  Üreme, ürogenital, endokrin  Sinir bilimleri  Lokomotor sistem ve deri  Solunum Dolaşım  Multisistem (şok, sepsis, metastatik kanser, otoimmun hastalık, politravma)  Yaşam döngüsü Dönem 4 Evre 3  Klinik bilimlere giriş: Tanısal tıp, akılcı ilaç kullanımı, infeksiyon kontrolu, kanıta dayalı tıp

19 Hedefler ve Hedef Düzeylerinin Evrelere Dağılımı-Örnek Tablo Blok adı: Solunum Dolaşım Hedef Düzeylerinin Evrelere Dağılımı Hastalık/Durum/Semptom Grupları HedeflerEvre 1Evre 2Evre 3Evre 4 GRUP: 1 Angina, Myocard enfarktüsü, kalp yetmezliği Kalbin anatomisi B1B2 EKG çekimiP1P2P3 EKG yorumlanması B1B2 B3 GRUP: 2 Astım, KOAH Solunum yollarının histolojisi B1 Solunum mekaniği B1, B2

20 Eğitim Planı Tablosu Örneği Blok adı: Solunum Dolaşım - Evre I HedeflerTemalarEğitim Etkinlikleri İBHHBDSTIPBYAPDÖSunumUYGMBKGİL Kalbin anatomisi B1 ++ EKG çekimi P1 + Solunum yollarının histolojisi B1 ++ Solunum mekaniği B2 +++ Kalp seslerinin değerlendir ilmesi B1P2 ++

21 Blok Çalışma Grupları 12 ve 13 Kasım 2009 Çalışma Basamakları Daha önce oluşturulan hastalık/durum/semptom listesi doğrultusunda blok hedeflerinin belirlenmesi- 12 Kasım 2009  Önceki müfredat hedefleriyle karşılaştırılması- 12 Kasım 2009  Yetkinlik listeleri göz önüne alınarak hedef düzeylerinin belirlenmesi- 12 Kasım 2009  Hedef düzeylerinin netleştirilmesi ve evrelere dağılımının yapılması- 13 Kasım 2009  Teşekkürler


"Hedef Tanımlama 12.11.2009 Dr.Berna Musal DEÜTF Tıp Eğitimi AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları