Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI Prof.Dr.Yılmaz Özen Genel Cerrahi AnaBilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI Prof.Dr.Yılmaz Özen Genel Cerrahi AnaBilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI Prof.Dr.Yılmaz Özen Genel Cerrahi AnaBilim Dalı

2 (CAE) Tanım: Cerrahi bir girişimi takiben veya bu işlemle ilişkili olarak gelişen Cerrahi bir girişimi takiben veya bu işlemle ilişkili olarak gelişenENFEKSİYON

3 (CAE) Nozokomiyal enfeksiyonların %25’i Nozokomiyal enfeksiyonların %25’i Ciddi morbidite-mortalite nedeni Ciddi morbidite-mortalite nedeni Ciddi ekonomik kayıplar Ciddi ekonomik kayıplar %40 kadarı önlenebilir özellikte %40 kadarı önlenebilir özellikte J.Hosp.Inf.2009

4 CAE-SINIFLANDIRMA Yüzeyel CAE Yüzeyel CAE Derin CAE Derin CAE Organ-boşluk CAE Organ-boşluk CAE

5 Yüzeyel İnsizyonel CEA Enfeksiyon insizyon yerinde cilt-cilt altı alanıyla sınırlıdır ve aşağıdaki bulgulardan en az bir tanesi mevcuttur: Enfeksiyon insizyon yerinde cilt-cilt altı alanıyla sınırlıdır ve aşağıdaki bulgulardan en az bir tanesi mevcuttur: -Yüzeyel insizyondan pürülan akıntı -Yüzeyel insizyon materyalinde üreme -İltihabın 4 belirtisinden en az biri -Cerrahın yarayı açması (kültür +)

6 Derin İnsizyonel CAE Enfeksiyon fasia ve adale tabaka- larındadır ve: Enfeksiyon fasia ve adale tabaka- larındadır ve: -İnsizyonun bualanlarından pürülan akıntı -Lokal ve sistemik enfeksiyonbulguları, yarada açılma -Görüntüleme yöntemleri ile enfeksiyon saptanması

7 Organ/Boşluk CAE Enfeksiyon iç organ ve/veya boşluklarda ve: Enfeksiyon iç organ ve/veya boşluklarda ve: -Bu boşluklardaki drenden pürülan akıntı -Akıntılarda mikroorganizma üremesi -Bu alanlarda radyolojik yöntemlerle abse veya enfeksiyon belirlenmesi

8 (CAE) sayılmayan durumlar: Sütür abseleri Sütür abseleri Epifizyotomi, sünnet yaraları Epifizyotomi, sünnet yaraları Enfekte yanık alanları Enfekte yanık alanları

9 CAE- Kapsam CAE, ameliyatı izleyen 30 gün içinde, implant varsa 1 yıl içinde gelişen enfeksiyonları kapsar CAE, ameliyatı izleyen 30 gün içinde, implant varsa 1 yıl içinde gelişen enfeksiyonları kapsar

10 (CAE) Enfeksiyon kaynağı Hastanın kendi florası%65 Hastanın kendi florası%65 Sağlık personeli florası%31 Sağlık personeli florası%31 Ameliyat ortamı (çevre)% 4 Ameliyat ortamı (çevre)% 4

11 (CAE) Hastanın florası Deri Deri Müköz membranlar Müköz membranlar OrofarinksOrofarinks AkciğerlerAkciğerler Gastrointestinal kanalGastrointestinal kanal Ürogenital sistemÜrogenital sistem Bakteriyel translokasyon Bakteriyel translokasyon

12 Sağlık personeli florası Ağız-burun florası(taşıyıcı) El hijyeni…

13 (CAE) Etyopatogenez: Ameliyat sahasının kontaminasyonu Ameliyat sahasının kontaminasyonu Mikroorganizma sayısı, virulansı Mikroorganizma sayısı, virulansı Doku nekrozu Doku nekrozu Yabancı cisim varlığı... Yabancı cisim varlığı... Temel faktör Kolaylaştırıcı faktörler ENFEKSİYONSIRSMODS Konak direnci

14 Cerrahi Yaralar Temiz Temiz Temiz – Kontamine Temiz – Kontamine Kontamine Kontamine Kirli Kirli

15

16

17

18

19

20

21 (CAE) Risk faktörleri Hastaya ait faktörler Hastaya ait faktörler Ameliyatla ilişkili faktörler Ameliyatla ilişkili faktörler

22 Hastaya ait risk faktörleri Yaş Yaş Obesite Obesite Beslenme durumu Beslenme durumu İmmun sistem bozukluğu İmmun sistem bozukluğu Diabetes mellitus Diabetes mellitus Sigara alışkanlığı Sigara alışkanlığı Başka bir sahada enfeksiyon odağı Başka bir sahada enfeksiyon odağı Patojen taşıyıcılığı Patojen taşıyıcılığı Preoperatif hospitalizasyon süresi… Preoperatif hospitalizasyon süresi…

23 Ameliyata ait risk faktörleri Preoperatif alan temizliği Preoperatif alan temizliği Δ yıkanma, traş uygulaması Δ yıkanma, traş uygulaması Δ cilt antisepsisi Δ cilt antisepsisi Antibiyotik profilaksisi Antibiyotik profilaksisi Ameliyat salonu ventilasyonu Ameliyat salonu ventilasyonu Cerrahi aletlerin sterilizasyonu Cerrahi aletlerin sterilizasyonu Cerrahi teknik – titiz çalışma Cerrahi teknik – titiz çalışma Δ asepsi-antisepsi Δ asepsi-antisepsi Δ doku hasarının önlenmesi Δ doku hasarının önlenmesi Δ yeterli hemostaz Δ yeterli hemostaz Δ ölü boşluk bırakılmaması Δ ölü boşluk bırakılmaması Ameliyat süresi Ameliyat süresi Perop hasta idamesi Perop hasta idamesi

24 CAE risk indeksi NNIS-SSI Ameliyat süresi Kont.,enfekte,kirli yara varlığı ASA skoru Infect.C.Hosp.Epid.1999

25 CAE ÖNLENMESİ Durum tesbiti, Kırmızı Alanlar… Durum tesbiti, Kırmızı Alanlar… Stratejilerin belirlenmesi Stratejilerin belirlenmesi Uygulamalar Uygulamalar * Tavizsiz *Sürekli *Etkin

26 Preoperatif dönem Hastanın hazırlanması Genel asepsi-antisepsi Enfekte veya kolonize personel! Antimikrobiyal profilaksi… Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-280. CAE-Korunma (Guideline for Prevention of Surgical Site Infection)

27 Preoperatif Dönem Ameliyat öncesinde hastanede yatış süresi mümkün olabildiğince kısa tutulmalıdır!

28 İnsizyon bölgesindeki kıllar ameliyat açısından bir olumsuzluk yaratmadığı sürece temizlenmemeli, Kılların temizlenmesi gerekiyorsa bu işlem ameliyat öncesinde (ameliyat gününde) yapılmalı ve kıllar elektrikli aletler kullanılarak kesilmeli, Uygun cilt antiseptiği,kurallara uygun şekilde kullanılmalı. Ameliyat Masası

29 Elektif kolorektal ameliyatlar öncesinde kolonun lavman ve katartik ajanlar kullanılarak mekanik hazırlığı yapılmalıdır. Vankomisin rutin antimikrobiyal profilakside kullanılmamalıdır. …

30 Doğru antibiyotik: Ucuz, bakterisidal, muhtemel patojenler üzerinde etkili, dar spektrumlu  Sefazolin Doğru antibiyotik: Ucuz, bakterisidal, muhtemel patojenler üzerinde etkili, dar spektrumlu  Sefazolin Doğru zamanlama: İnsizyondan önceki bir saat içinde (anestezi indüksiyonu) Doğru zamanlama: İnsizyondan önceki bir saat içinde (anestezi indüksiyonu) Yeterli süre: Yeterli süre: Tek doz yeterli, maksimum 24 saatTek doz yeterli, maksimum 24 saat Tüp ve drenler kaldığı sürece profilaksiye devam etmek infeksiyon hızlarında azalma sağlamaz.Tüp ve drenler kaldığı sürece profilaksiye devam etmek infeksiyon hızlarında azalma sağlamaz. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-280. Am J Surg 2005;189:395-404. Preop Antibiyotik Profilaksisi

31 Ameliyatın uzaması veya fazla kan kaybı olması durumunda ek doz yapılmalı Ameliyatın uzaması veya fazla kan kaybı olması durumunda ek doz yapılmalı (Sefazolin için 3-4. saat) Rutin cerrahi profilakside glikopeptidler (vankomisin, teikoplanin), 3. kuşak sefalosporinler ve diğer geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılmamalı Rutin cerrahi profilakside glikopeptidler (vankomisin, teikoplanin), 3. kuşak sefalosporinler ve diğer geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılmamalı Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-280. Am J Health Syst Pharm 1999;56:1839-88. Am J Surg 2005;189:395-404.

32 Surgical Infection Prev.Project (antibiotik profilaksisi) Ölçülen parametreler: Antimikrobiyal profilaksinin insizyondan önceki bir saat içinde verilmesi= %55.7 (%95 CI=%54.8-%56.6) Profilaksi için güncel kılavuzlarla uyumlu antibiyotik kullanımı= %92,6 (%95 CI=%92.3-%92.8) Profilaksinin 24 saat içinde sonlandırılması= %40.7 (%95 CI=%40.2-%41.2) Üçünün de doğru yapılması= %28 Arch Surg 2005;140:174-82.

33 Türkiye’de Cerrahi Profilaksi Temiz-kontamine cerrahide antibiyotik profilaksisi verilmeme oranı=%6 Profilaksi için uygunsuz antibiyotik seçme= %32 Antibiyotik profilaksisinin anestezi indüksiyonu sırasında uygulanma oranı= %61 > 24 saat profilaksi= % 80 > 48 saat profilaksi= % 46 Her yönüyle doğru profilaksi= %26 Hoşoğlu S, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2003;24:758- 61

34 Ortam temizliği ve dezenfeksiyonu Mikrobiyolojik örnekleme Cerrahi aletlerin sterilizasyonu Cerrahi giysi ve örtüler Asepsi ve cerrahi teknik Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-280. İntraoperatif dönem Havalandırma

35 İntraoperatif Dönem Ameliyat odalarında koridorlara ve diğer komşu alanlara göre pozitif basınç sağlanmalıdır Hava girişi tavandan, çıkışı ise yere yakın bir yerden olmalıdır İmplant yerleştirilen cerrahi girişimler ultra-temiz havaya sahip ameliyat odalarında yapılmalıdır.

36 İntraoperatif Dönem Sıcaklık20-23˚C Rölatif nem %30-%60 Hava akımı Temiz alandan daha az temiz alana Hava değişimi Saatte en az üç kez temiz hava ile değişim Satte en az 15 hava değişimi,

37 Cerrahi Çalışanların İzlemi Cerrahi personel, bulaşıcı bir infeksiyon hastalığına ait belirti ve bulguları olduğunda (akıntılı cilt lezyonu, vb.) bu durumu amirlerine ve personel sağlığı bölümüne haber vermeleri konusunda eğitilmeli ve bu şekilde davranmaya özendirilmelidir. Cerrahi personelin uygun aralıklarla rutin olarak taşıyıcılık yönünden takibi yapılmalıdır.

38 (CAE) ENFEKSİYON TAKİBİ (SURVEILLANCE) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

39 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (EKK) TEMEL AMAÇLAR TEMEL AMAÇLAR CAE boyutunu ortaya koymak CAE boyutunu ortaya koymak Strateji planı hazırlayıp uygulamak Strateji planı hazırlayıp uygulamak Alınan sonuçları değerlendirip ileriye dönük çalışmaları yönlendirmek Alınan sonuçları değerlendirip ileriye dönük çalışmaları yönlendirmek Ulusal ve uluslararası verilerle karşılaştırarak çalışmaları irdelemek Ulusal ve uluslararası verilerle karşılaştırarak çalışmaları irdelemek

40 EKK Enfeksiyon kaynakları Enfeksiyon kaynakları Risk alanları Risk alanları Bulaşma yolları Bulaşma yolları Nozokomiyal enfeksiyon florası Nozokomiyal enfeksiyon florası Direnç gelişimi Direnç gelişimi

41 EKK Veri toplama Veri toplama Değerlendirme Değerlendirme Geri – bildirim (feed back) Geri – bildirim (feed back) Tedbirler – öneriler belirleme Tedbirler – öneriler belirleme Sürekli izlem (surveillance) Sürekli izlem (surveillance) İLERİYE DÖNÜK STRATEJİLER

42 SONUÇ CAİ önlenebilir,ciddi bir sağlık sorundur. CAİ önlenebilir,ciddi bir sağlık sorundur. Önlemede ilk adım EKK’nin varlığı, Önlemede ilk adım EKK’nin varlığı, tüm ilgililerle sıkı işbirliği ve düzenli-sürekli-etkin faaliyetleridir. tüm ilgililerle sıkı işbirliği ve düzenli-sürekli-etkin faaliyetleridir. En etkili olan ise, verilere göre hazırlanan kuralları,tüm ilgililerin eksiksiz,tavizsiz ve sürekli olarak uygulamasıdır. En etkili olan ise, verilere göre hazırlanan kuralları,tüm ilgililerin eksiksiz,tavizsiz ve sürekli olarak uygulamasıdır.


"CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI Prof.Dr.Yılmaz Özen Genel Cerrahi AnaBilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları