Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

WCF Ö ğ reniyorum Ders 3 – Bindings(Ba ğ layıcılar) Burak Selim ŞENYURT MVP(Connected System Developer) INETA Speaker

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "WCF Ö ğ reniyorum Ders 3 – Bindings(Ba ğ layıcılar) Burak Selim ŞENYURT MVP(Connected System Developer) INETA Speaker"— Sunum transkripti:

1 WCF Ö ğ reniyorum Ders 3 – Bindings(Ba ğ layıcılar) Burak Selim ŞENYURT MVP(Connected System Developer) INETA Speaker www.buraksenyurt.comselim@bsenyurt.comhttp://twitter.com/bsenyurt http://friendfeed.com/burakselimsenyurt http://www.formspring.me/BurakSenyurt

2 Önceki Dersimizde WCF Ö ğ reniyorum  WCF Service Application şablonunu inceledik.  Entity Framework tabanlı bir kütüphane kullandık.  Servis ayarlarında Microsoft Service Configuration Editor’ ünden yararlandık.  Veri Sözleşmelerini, Surrogate Type tipinden ele aldık.  Bu sözleşmeleri kullanan örnek bir istemci uygulama yazdık.

3 Bu Dersimizde WCF Ö ğ reniyorum  Ba ğ layıcıları(Bindings) anlamaya çalışaca ğ ız.

4 Ba ğ layıcı Çeşitleri WCF Ö ğ reniyorum Ba ğ layıcı.Net Tipi config dosyasındaki karşılı ğ ı Açıklama BasicHttpBinding WS-Basic profilidir. Standart Asp.Net Xml Web Service' lerin kullandı ğ ı standarttır. HTTP iletişim protokolü ve text/XML encoding kullanır. WSHttpBinding Non-Duplex servis sözleşmeleri için uygun olan güvenli ve interoperable ba ğ layıcıdır. WS2007HttpBinding Security, ReliableSession, TransactionFlow destekli interoperable ba ğ layıcıdır. WSDualHttpBinding Duplex servis sözleşmeleri veya SOAP ara katmanları ile iletişim için uygun olan güvenli ve interoperable ba ğ layıcıdır. WSFederationHttpBinding WS-Federation protokolünü baz alarak organizasyonlara uygulanan ve etkili atuhenticate, authorize işlemlerini destekleyen ba ğ layıcıdır. WS2007FederationHttpBinding Federated Security deste ğ i olan, güvenli, interoperable ve WS2007HttpBinding türevli ba ğ layıcıdır. NetTcpBinding WCF uygulamaları arasıdna cross-machine iletişimde de ğ erlendirilen güvenli ba ğ layıcıdır. NetNamedPipeBinding Makine üstü WCF uygulamaları arasındaki iç iletişimde güvenli, güvenilir(relaible), optimize edilmiş ba ğ layıcıdır. NetMsmqBinding WCF uygulamaları arasında Cross-Machine iletişimde kuyruk(Queue) mantı ğ ını kullandıran ba ğ layıcıdır. NetPeerTcpBinding Multi-Machine ba ğ lantılarda güvenli iletişimi destekleyen ba ğ layıcıdır. WebHttpBinding SOAP mesajları yerine HTTP taleplerini de ğ erlendiren (Get,Post,Put,Delete) ba ğ layıcıdır. MsmqIntegrationBinding WCF uygulamaları ile Message Queuing uygulamaları arasında cross-machine iletişimi sa ğ layan ba ğ layıcıdır.

5 Ba ğ layıcı Özellikleri WCF Ö ğ reniyorum BindingInteroperabilitySecurity (Default)Session (Default)TransactionsDuplex BasicHttpBindingBasic Profile 1.1(None), Transport, Message, MixedNone, (None)(None)n/a WSHttpBindingWSNone, Transport, (Message), Mixed(None), Transport, Reliable Session(None), Yesn/a WS2007HttpBinding WS-Security, WS-Trust, WS-SecureConversation, WS-SecurityPolicy None, Transport, (Message), Mixed(None), Transport, Reliable Session(None), Yesn/a WSDualHttpBindingWSNone, (Message)(Reliable Session)(None), YesYes WSFederationHttpBindingWS-FederationNone, (Message), Mixed(None), Reliable Session(None), YesNo WS2007FederationHttpBindingWS-FederationNone, (Message), Mixed(None), Reliable Session(None), YesNo NetTcpBinding.NETNone, (Transport), Message,MixedReliable Session, (Transport)(None), YesYes NetNamedPipeBinding.NETNone,(Transport) (None), YesYes NetMsmqBinding.NETNone, Message, (Transport), Both(None)(None), YesNo NetPeerTcpBindingPeerNone, Message, (Transport), Mixed(None) Yes MsmqIntegrationBindingMSMQNone, (Transport)(None)(None), Yesn/a


"WCF Ö ğ reniyorum Ders 3 – Bindings(Ba ğ layıcılar) Burak Selim ŞENYURT MVP(Connected System Developer) INETA Speaker" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları