Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asitler ve Bazlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asitler ve Bazlar."— Sunum transkripti:

1 Asitler ve Bazlar

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 İYONLAŞMA YÜZDESİ örnek: 1,0 M, 0,1 M, 0,010 M HC 2 H 3 O 2 çözeltileri için iyonlaşma yüzdesini hesaplayanız? K a =1,8x10 -5 Tanım: İyonlaşan moleküllerin yüzdesini belirtir.

33 ÇOK PROTONLU ASİTLER Çok protonlu asitlerde iyon konsantrasyonun hesaplanması: 3,0 M H 3 PO 4 çözeltisinde a) [H 3 O + ] =? b) [H 2 PO 4 - ] =? c) [HPO 4 2- ]=? d) [PO 4 3- ]=? Solution: Bazı asitler moleküllerinde iyonlaşabilen birden çok H atomu taşırlar. Böyle asitlere çok protonlu asitler denir. Yalnız, asit içerdiği H + sayısı kadar aşamada iyonize olur. Örneğin H 2 SO 4 iki aşamada ayrışan çok protonlu bir asittir.

34 TAMPON ÇÖZELTİLER Az miktarda asit ya da baz eklenmesiyle pH değeri çok az değişen çözeltilere tampon çözeltiler denir. Tampon çözeltilerde, biri asitleri diğeri bazları nötürleştiren iki bileşen bulunur. Ancak, iki bileşenin birbirlerini nötürlememeleri gerekir. Bunun anlamı bu bileşenlerin kuvvetli asit ve kuvvetli baz olmamaları demektir. Tampon çözeltiler genellikle 1.Bir zayıf asit ile onun eşlenik bazından ya da 2.Bir zayıf baz ile onun eşlenik asidinden oluşan çözelti olarak tanımlanır.

35 Tampon çözeltilere verilebilecek en iyi örnek insan kanıdır, 0,01 mol HCl’nin 1 L kana konulması pH=7,4 ‘den pH=7,2 ‘ye indirir. Aynı miktar asit, NaCl çözeltisine konursa pH 7,0’dan 2,0 ‘a kadar düşer. Çünkü tuz çözeltisinin tamponlama kapasitesi yoktur. Kan pH’sını kontrol eden en önemli faktör: HCO 3 /H 2 CO 3 oranıdır. Kanın pH değerinde 0,2 ‘lik değişim ölümcül hastalıklara neden olabilir, pH’nın normalin altına düşmesi acidosis, normalın üstüne çıkması Alkalosis olarak adlandırılır.) Tampon çözeltilerle yapılan diğer çalışmalar proteinler ve enzimatik aktivite tayini olarak sayılabilir. Bu çalışmaların tampon çözeltilerle yapılma nedeni protein moleküllerinin büyüklüğünün ve elektrik yükünün cinsinin pH’ya bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. TAMPON ÇÖZELTİLER

36 ASİT-BAZ İNDİKATÖRLERİ Rengi eklendiği çözeltinin pH’sına bağlı olarak değişen maddelere Asit-baz indikatörleri denir. İndikatör iki yapıda bulunur. Biri HIn ile gösterilen zayıf bir asit, diğeri In - ile gösterilen eşlenik bazdır. Her ikisinin de renkleri farklıdır. Eklendiği çözeltinin [H 3 O + ] derişimi indikatörün iyonlaşma dengesini etkiler. Bu durumda indikatör ya asit rengini, ya iyon rengini ya da bu iki rengin karışımını gösterir. İndikatörlerin sıkça kullanıldığı alanlar yaklaşık pH değerinin bilinmesi gereken durumlardır. Örnek: toprağın pH’sının test kitleri ile ölçülmesi. Yüzme havuzlarında, optimum pH=7,4’tür ve fenol kırmızısı bu alanda kullanılan en yaygın indikatördür.

37 IndicatorLow pH colorTransition pH rangeHigh pH color Gentian violetGentian violet (Methyl violet 10B)Methyl violet 10B yellow0.0–2.0blue-violet Leucomalachite greenLeucomalachite green (first transition) yellow0.0–2.0green Leucomalachite greenLeucomalachite green (second transition) green11.6–14colorless Thymol blueThymol blue (first transition) red1.2–2.8yellow Thymol blue (second transition) yellow8.0–9.6blue Methyl yellowred2.9–4.0yellow Bromophenol blueyellow3.0–4.6purple Congo redblue-violet3.0–5.0red Methyl orangered3.1–4.4orange Bromocresol greenyellow3.8–5.4blue Methyl redred4.4–6.2yellow Methyl redred4.5–5.2green Azolitminred4.5–8.3blue Bromocresol purpleyellow5.2–6.8purple Bromothymol blueyellow6.0–7.6blue Phenol redyellow6.4–8.0red Neutral redred6.8–8.0yellow Naphtholphthaleincolorless to reddish7.3–8.7greenish to blue Cresol Redyellow7.2–8.8reddish-purple Phenolphthaleincolorless8.3–10.0fuchsia Thymolphthaleincolorless9.3–10.5blue Alizarine Yellow Ryellow10.2–12.0red


"Asitler ve Bazlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları