Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hece Çalışmaları Duran MALKOÇ Düzenleyen Tıklayınız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hece Çalışmaları Duran MALKOÇ Düzenleyen Tıklayınız."— Sunum transkripti:

1 Hece Çalışmaları Duran MALKOÇ Düzenleyen Tıklayınız

2 www.planlar.com Giriş Sayfası Gösteriyi Bitir Heceler Kapalı Hece E Sesi Üç Hece O Sesi Üç Hece Açık Hece İ sesi Üç Hece Ü Sesi Üç Hece Tüm Hece U Sesi Üç Hece Ö Sesi Üç Hece A Sesi Üç Hece I Sesi Üç Hece

3 Kapalı Heceler ltnrmkysd eeleteneremekeyesed aalatanaramakayasad iilitinirimikiyisid oolotonoromokoyosod uulutunurumukuyusud öölötönörömököyösöd

4 Açık Heceler ltnrmkysd eleteneremekeyesede alatanaramakayasada ilitinirimikiyisidi olotonoromokoyosodo ulutunurumukuyusudu ölötönörömököyösödö

5 Tüm Heceler ltnrmkysd e eleteneremekeyesed leteneremekeyesede a alatanarimimakayasad latanaramakayasada i ilitinirimikiyisid litinirimikiyisidi o olotonoromokoyosod lotonoromokoyosodo u ulutunurumukuyusud lutunurumukuyusudu ı ılıtınırımıkıyısıd lıtınırımıkıyısıdı ö lötönörömököyösödö

6 a Sesi Heceleri ltnrmkysd llaltalnalralmalkalyalsaldal tlattatnatratmatkatyatsatdat nlantannanranmankanyansandan rlartarnarrarmarkaryarsardar mlamtamnamrammamkamyamsamdam klaktaknakrakmakkakyaksakdak ylaytaynayraymaykayyaysayday slastasnasrasmaskasyassasdas dladtadnadradmadkadyadsaddad

7 e Sesi Heceleri ltnrmkysd lleltelnelrelmelkelyelseldel tlettetnetretmetketyetsetdet nlentennenrenmenkenyensenden rlerternerrermerkeryerserder mlemtemnemremmemkemyem se m de m klekteknekrekmekkekyeksekdek yleyteyneyreymeykeyyeyseydey slestesnesresmeskesyessesdes dledtednedredmedkedyedsedded

8 ı Sesi Heceleri ltnrmkysd llıltılnılrılmılkılyılsıldıl tlıttıtnıtrıtmıtkıtyıtsıtdıt nlıntınnınrınmınkınyınsındın rlırtırnırrırmırkıryırsırdır mlımtımnımrımmımkımyımsımdım klıktıknıkrıkmıkkıkyıksıkdık ylıytıynıyrıymıykıyyıysıydıy slıstısnısrısmıskısyıssısdıs dlıdtıdnıdrıdmıdkıdyıdsıddıd

9 i Sesi Heceleri ltnrmkysd lliltilnilrilmilkilyilsildil tlittitnitritmitkityitsitdit nlintinninrinminkinyinsindin rlirtirnirrirmirkiryirsirdir mlimtimnimrimmimkimyimsimdim kliktiknikrikmikkikyiksikdik yliytiyniyriymiykiyyiysiydiy slistisnisrismiskisyissisdis dlidtidnidridmidkidyidsiddid

10 u Sesi Heceleri ltnrmkysd llultulnulrulmulkulyulsuldul tluttutnutrutmutkutyutsutdut nluntunnunrunmunkunyunsundun rlurturnurrurmurkuryursurdur mlumtumnumrummumkumyumsumdum kluktuknukrukmukkukyuksukduk yluytuynuyruymuykuyyuysuyduy slustusnusrusmuskusyussusdus dludtudnudrudmudkudyudsuddud

11 o Sesi Heceleri ltnrmkysd lloltolnolrolmolkolyolsoldol tlottotnotrotmotkotyotsotdot nlontonnonronmonkonyonsondon rlortornorrormorkoryorsordor mlomtomnomrommomkomyomsomdom kloktoknokrokmokkokyoksokdok yloytoynoyroymoykoyyoysoydoy slostosnosrosmoskosyossosdos dlodtodnodrodmodkodyodsoddod

12 ö Sesi Heceleri ltnrmkysd llöltölnölrölmölkölyölsöldöl tlöttötnötrötmötkötyötsötdöt nlöntönnönrönmönkönyönsöndön rlörtörnörrörmörköryörsördör mlömtömnömrömmömkömyömsömdöm klöktöknökrökmökkökyöksökdök ylöytöynöyröymöyköyyöysöydöy slöstösnösrösmöskösyössösdös dlödtödnödrödmödködyödsöddöd

13 ü Sesi Heceleri ltnrmkysd llültülnülrülmülkülyülsüldül tlüttütnütrütmütkütyütsütdüt nlüntünnünrünmünkünyünsündün rlürtürnürrürmürküryürsürdür mlümtümnümrümmümkümyümsümdüm klüktüknükrükmükkükyüksükdük ylüytüynüyrüymüyküyyüysüydüy slüstüsnüsrüsmüsküsyüssüsdüs dlüdtüdnüdrüdmüdküdyüdsüddüd


"Hece Çalışmaları Duran MALKOÇ Düzenleyen Tıklayınız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları