Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ve ARGE ÇALIŞMA GRUBU SORUMLU STK: Türkiye Zeka Vakfı 18 Şubat 2002.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ve ARGE ÇALIŞMA GRUBU SORUMLU STK: Türkiye Zeka Vakfı 18 Şubat 2002."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ve ARGE ÇALIŞMA GRUBU SORUMLU STK: Türkiye Zeka Vakfı
18 Şubat 2002

2 Kapsam 1. GENEL KURGU 2. ALT GRUP ÇALIŞMA ÖZETLERİ
Eğitim ve ARGE Çalışma Grubunun Amacı Alt Çalışma Grupları ve Yaklaşım Metodoloji ve Çerçeve 2. ALT GRUP ÇALIŞMA ÖZETLERİ I. Talep Modelleme Demografik Talep Modeli Bilişim Personeli Kategorileri II. Arz Katmanları Okul Öncesi, İlk ve Orta Öğretim Yüksek Öğrenim Kurs ve Sertifika Programları Uzaktan Eğitim III. Bilişim ARGE’si 3. SONUÇ VE ÖNGÖRÜLER Kavram Birliği ve Hedef(ler) Strateji, Politika ve Plan Zinciri Taslak Strateji ve Politika Seçenekleri

3 EĞİTİM VE ARGE ÇALIŞMA GRUBUNUN AMACI
Bilgi Toplumuna geçişte ulusal eğitim otoritelerine ve planlamacılara hedef, strateji, politika etkinliklerinde yol gösterecek temel fikir ve anahtar proje üretmektir.

4 ALT ÇALIŞMA GRUPLARI Talep Modelleme Arz Katmanları Bilişim AR-GE’si
Kurumsal Model Birey Devlet Kamu T.S.K. Reel Sektör Demografik Talep Modeli Arz Katmanları Okul öncesi, İlk ve Orta Öğretim Yüksek Öğrenim Özel Kurslar, Sertifika ve Hizmet içi Programları Uzaktan Eğitim Bilişim AR-GE’si

5 EĞİTİM ve ARGE ÇALIŞMA GRUBU
KOORDİNASYON: Fatoş Yarman Vural Faruk Yarman Nafiz Arıca 1. Talep Modelleme: Faruk Yarman (Grup Sorumlusu) Ergun Özkalaycı Alpaslan Kuloğlu Serpil Yörüker Ekrem Yener Volkan Ozturk Murat Üçüncü 2. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim: Ruhi Esirgen (Grup Sorumlusu) Zehra Adıyaman Mehmet Bulut Ergun Özkalaycı Bulent Çavaş Meral Arı Yılmaz Çalış

6 EĞİTİM ve ARGE ÇALIŞMA GRUBU
3. Uzaktan Eğitim Özel Kurslar ve Sertifika Programları: Veysi İşler (Grup Sorumlusu) Tarkan Gurbuz Guven Fıdan Esen Yanbas Soner Yıldırım Feridun Keskinkılıç Şeniz Ciritçi Sinan Sunay 4. AR-GE ve Yuksek Ogretım: Buyurman Baykal (Grup Sorumlusu) Erkin Kurhan Gorkem Cetın Nafız Arıca Fatos Yarman-Vural Vural Yılmaz Serkan Alkan

7 METODOLOJİ Her alt grup için, Türkiye’de Durum
(Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Dünya’da Durum Hedef, Politika ve Strateji Önerileri Temel Fikir ve Proje Önerileri Ekler: Sayısal Veriler

8 FORMAT Mevcut Durum Hedefler Stratejiler Projeler 5 10 10+
FORMAT Mevcut Durum Hedefler Stratejiler Projeler Türkiye Dünya 5 10 10+ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU Okul Öncesi, İlk ve Orta öğretim Yüksek Öğretim Özel Kurs, Sertifika, Hizmet İçi Eğt. Uzaktan Eğitim TALEP MODELLEME GRUBU Okul Çağındaki Nüfus (5-25) Çalışma Çağındaki Nüfus (25-55) Emekli Nüfus (55 +) ARGE GRUBU

9 ÇERÇEVE Yasama Yürütme ve Yargıdan Sorumlu Bürokrat E-Devlet
Reel Sektör Birey Mal ve Hizmet Üreticileri Bilgi Toplumunda Yurttaş Arz talep dengesinin iki yönlü olarak tetiklenmesi

10 I. TALEP MODELLEME I.I. DEMOGRAFİK TALEP KATMANLAR
I.II. BİLİŞİM PERSONELİ KATEGORİLERİ

11 NÜFUS ÇALIŞAN NÜFUS OKUL NÜFUSU % V VI II I III IV % % I – OKUL ÖNCESİ
50 40 10 I – OKUL ÖNCESİ II – İLKÖĞRENİM III – ORTAÖĞRENİM IV – YÜKSEKÖĞRENİM V - ÇALIŞMA YAŞAMI VI - EMEKLİLİK 30 20 V VI II 10 I III IV 15 30 45 60 YAŞ 5 15 30 45 60 75 % ÇALIŞAN NÜFUS 50 40 50 40 30 30 20 20 10 10 15 30 45 60 5 15 30 45 60 75 YAŞ OKUL NÜFUSU % 75 50 25 5 15 30 45 60 75 YAŞ

12 Okul Çağında : Okul öncesi; ilk, orta, ve yüksek öğrenim gören nüfus
% Okul Çağı Çalışma Çağı 100 Yaş Dilimindeki Toplam Nüfus İşsiz Nüfus 50 Çalışan Nüfus V II Emekli Nüfus VI I III IV 5 19 25 55 YAŞ Okul Çağında : Okul öncesi; ilk, orta, ve yüksek öğrenim gören nüfus Çalışma Çağında : Kamu (sivil, askeri), reel sektör (üretim, hizmet, ...), birey Emeklilik Çağında : Aktif, pasif

13 EĞİTİM İHTİYAÇ GRUPLARI
Demografik Talep Modeli H E D F L R Nüfus Katmanları Bilişim Eğitim Zemini Bilişim Etkinlik / Yetkinlik Kategorisi A Okul Çağındaki Nüfus (5-25) Okul Öncesi, İlk ve Orta Öğretim Müfredat İçi Eğitim Öğrenci ve Kullanıcı B Çalışma Çağındaki Nüfus (25-55) Birey (Yurttaş) Kamu (Sivil ve askeri) Reel Sektör (İmalat ve Hizmet) Hizmet İçi Eğitim İşinde Kullanıcı Bilişim İşçisi Bilişim Uzmanı C Çalışma Yaşamından Çıkmış Nüfus (55 +) Aktif (Eğlence Sanat Kültür Yaşamı) Pasif (Evden Çıkmayan) Özel Eğitim Okur Yazar Internet Kullanıcısı Arz Talep Arz Bilişimci Kategorileri

14 BİLİŞİM PERSONELİ KATEGORİLERİ
Okur-Yazarlık (İlk, orta dereceli eğitim, Kurs ve Sertifika Programları) Bilişim Kullanıcısı (Yüksek Öğretim, Kurs ve Sertifika Programları) Bilişim Uzmanı (Yüksek Öğretim) Bilişim Teknisyeni (Ön lisans, Kurs ve Sertifika Programları) Üst Düzey Bilişimci (Yüksek Lisans ve Doktora) Politika Üretici (Yüksek Öğretim ve Özel İhtisaslaşma)

15 Öneri Göstergeler (Türkiye’de ve Dünya’da)
Kamu Personelinin İşinde BT kullanımına geçişi için Öngörüler Reel Sektörde BT İhtiyacının Pazar Araştırması Yurttaşlar için evden bireysel veya halka açık terminaller üzerinden resmi/özel bilgi bankalarına erişim

16 II. ARZ KATMANLARI Okul Öncesi, İlk ve Orta Eğitim Yüksek Öğrenim
Kurs ve Sertifika Programları Uzaktan Eğitim

17 OKUL ÖNCESİ, İLK VE ORTA EĞİTİM (Türkiye’de Durum)
MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü uzun yıllardır özveri ile çaba sarfetmektedir. Deneyimli bir bürokratlar kadrosu mevcuttur. 8 yıllık eğitime geçişle birlikte artan büyük bir nüfus (toplam nüfusun beşte biri) eğitim beklemektedir. MEB’ye genel bütçeden ayrılan pay dünya ortalamalarının çok gerisindedir. Bilişim eğitimi verecek öğretmenlerin nitelik ve nicelikleri yeterli değildir. Bilişim dersleri seçmelidir. Alt yapı ve Üst yapı gelişmiş ülke standartlarının çok altındadır. Öneri Hedef: Daha fazla vakit kaybetmeden MEB’in genel bütçedeki payı artırılacaktır.

18 OKUL ÖNCESİ, İLK VE ORTA EĞİTİM
Öneri Proje: M.E.B., mevcut hedeflerini ve buna bağlı kaynak ihtiyaçlarını yeniden belirlemeli zorunlu bilişim derslerini müfredata ilave etmelidir.

19 Öneri Göstergeler (Türkiye’de ve Dünya’da)
MEB’e ayrılan bütçenin toplam içindeki payı BTGM’ye ayrılan bütçenin MEB bütçesindeki payı 8 yıllık eğitimdeki öğrenci sayısı ve 5, 10 yıllık öngörü BT öğretmen niteliği ve niceliği BT ders müfredatları Okul çağındaki öğrencilerin nüfusa oranı Öğrenci başına harcanan bütçe Okullarda Bilgisayar, Internet ve Telefon İstatistikleri

20 YÜKSEK ÖĞRENİM İki Ana Başlık
Bilişim Uzmanı : Bilgisayar donanımı, yazılımı, bilişim sistemlerini bütünleştiren ve üreten uzmanlar. Bilişim Kullanıcısı : Yönetim, Mühendislik, tıp v.b. Alanlarda bilişim teknolojilerini mesleki uzmanlıklarında kullananlar. Öneri Proje: Her bölüm-disiplin BT’nin sunduğu olanaklar dahilinde güncellemelidir.

21 YÜKSEK ÖĞRENİM Bilim adamı, Bilişim Uzmanı ve Öğretim üyesi yetiştiren programlar, Bilgisayar Mühendisliği: Yazılım ve Donanım Mühendisliği Bölümleri Bilişim Sistemi Uzmanlığı: İşletme ve Bilişim Bölümleri Programcı ve Teknisyenler: İki Yıllık Ön Lisans

22 YÜKSEK ÖĞRENİM (Türkiye’de Durum)
1960’lı yıllardan beri eğitim veren bölümler nitelikli insan gücü yetiştirmektedir. Çeşitli dernek ve vakıflar bilişim kültürünün yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Bilişimci olmak isteyen genç ve dinamik bir nüfusumuz mevcuttur. Öğretim Üyelerinin niteliği ve niceliği yetersizdir. Yabancı eğitim kurumları Türk Yüksek Öğretim Kurumlarından öğrenci çekmeye çalışmaktadırlar.

23 YÜKSEK ÖĞRENİM (Dünyada Durum)
IEEE ve ACM Computing Curricula 2001 gerekli müfredatları belirlemiştir. Mesleki Uzmanlık Yazılımları yaygın olarak kullanılmaktadır.

24 Öneri Göstergeler (Türkiye’de ve Dünya’da)
Bilişim Uzmanlarının nüfusa oranı Öğretim Üyesi Bilgisayar Müh. Bilişim Sistemi Uzmanı Programcı ve Teknisyenler Bilgisayar mühendisi ihtiyacı Öngörüleri (5, 10, 10+) Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerindeki Öğretim Üyeleri Niteliği ve Niceliği Beyin Göçü İstatistikleri

25 KURS VE SERTİFİKA PROGRAMLARI (Türkiye’de Durum)
M.E.B. Sertifikalı eğitimde özel kurs kapsamında açılan programlar: İşletmen Yardımcı Programcı Programcı Analist Programcı Bakım Onarım Elemanı Okur Yazarlık Açılan 18 bin kursta 360 bin civarında katılımcı bulunmaktadır.

26 KURS VE SERTİFİKA PROGRAMLARI
Denetim ve kurs içeriklerinin belirlenmesi M.E.B. tarafından yapılmaktadır. Eskiden lise ön şartı şimdi geriye çekilmiştir. Program tamamlanmadan sertifika verilmez. Eğitim alt yapısı ve içerikler güncel değildir. Öneri Projeler: M.E.B. Sertifikalı eğitim veren özel kurslar çok önemli olup yeniden yapılandırılmalıdır. ECDL karşıtı Kamu Personeli Bilişim Sınavı yasalaştırılmalıdır. Eğitim ve Yüksek Öğrenim yaş grubu olan yaş arası okul dışı kalan nüfusun bilişim çalışanı olarak iş gücüne katılması mümkündür

27 KURS VE SERTİFİKA PROGRAMLARI (Dünyada Durum)
Dört Temel Kategori Bilişim Okuryazarlığı için ehliyet (ECDL) Yazılım Üreticilerinin düzenlediği hizmet içi eğitimler (Microsoft, Oracle) Kurumlardaki kullanıcılar için intibak eğitimleri Uluslararası Bilişim Firmaları tarafından yürütülen sertifikalı eğitim programları (Cisco, SAP)

28 KURS VE SERTİFİKA PROGRAMLARI (Dünyada Durum)
Örnek olarak 7 modülden oluşan Avrupa Bilgisayar Ehliyeti programaları. Modüller: Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi Kelime İşlem Sayısal Tablolama Veri Tabanları Sunumlar Bilişim ve İletişim

29 Öneri Göstergeler (Türkiye’de ve Dünya’da)
Dünyada ECDL ve benzeri sertifikalara sahip olanların sayısı Sertifika Programlarının süreleri Ve içeriklere göre dağılımı İşletmen Yardımcı Programcı Programcı Analist Programcı Bakım Onarım Elemanları Sertifika Programlarının Derece Programlarına Oranı

30 UZAKTAN EĞİTİM (Türkiye’de Durum)
Yetişkinlerin eğitim gereksinimleri artmaktadır. Uzaktan eğitimin %99’u Anadolu Üniversitesi ve M.E.B programlarıyla verilmektedir. Diğerleri, ODTÜ öncülüğündeki üniversite dersleri ve sertifika ve derece programları, İbni Sina Sanal Kampüsü, YÖK- Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Eğitim Yönetmeliği

31 UZAKTAN EĞİTİM (Türkiye’de Durum)
Uzaktan Eğitim alanların sayısı düşüktür. AÖF ve MEB uzaktan eğitim programları teknolojiden yeterince yararlanmamaktadır. Yeterli AR-GE yapılmamaktadır. Mevzuat değişikliği gereklidir. Mesleki ve Teknik Eğitim Uzaktan Eğitim Teknolojilerinden yararlanmalıdır.

32 UZAKTAN EĞİTİM (Dünyada Durum)
Internet ile birlikte Uzaktan Eğitim programları artmıştır. En çok kullanan ülkeler ABD, Avusturalya ve İngiltere. En sık kullanıldığı alanlar Bilişim, İşletme, Mühendislik, Fen Bilgisi Sadece Uzaktan Eğitim veren üniversiteler (Phoenix gibi) olduğu gibi prestijli üniversitelerde (Stanford gibi) Uzaktan Eğitim programları açmaktadır.

33 UZAKTAN EĞİTİM (Dünyada Durum)
Güçlü üniversitelerden oluşan Internete Dayalı Uzaktan Eğitim Konsorsiyumları bulunmaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinde uzaktan eğitim programları açılmaktadır. Yerel eğitim kurumları için tehdit oluşturmaktadır. Devlet ve Vakıflar Uzaktan Eğitim AR-GE’sine destek vermektedir. Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinde Uzaktan Eğitim projeleri mevcuttur. Afrika Sanal Üniversitesinde öğrenci kayıtlıdır.

34 Öneri Göstergeler (Türkiye’de ve Dünya’da)
Örgün Eğitimin Uzaktan Eğitime Oranı (5, 10, 10+ yıllık Öngörüler) Derece Programlarında, Hizmet içi Eğitimde ve Sertifika Programlarında Uzaktan Eğitimin Oranı Uzaktan ve Örgün Eğitimde Hoca Başına Düşen Öğrenci Sayısı Uzaktan Eğitim ve Örgün Eğitimde Öğrenci Başına Düşen Maliyet

35 BİLİŞİMDE AR-GE (Türkiye’de Durum)
Bilişim ARGE’si ekonomik krizleri aşacak ve Türkiye’yi AB ve Dünya ile bütünleştirecek önemli bir araçtır. Maliyeti ucuz. Ekonomik getirisi yüksek. Hızla ürüne dönüştürülebilir. Kaliteli İnsan gücü mevcut ARGE konusunda kaynak sorunu yoktur. ARGE kültürü mevcut değildir. Politikacı ve yatırımcılarda yeterli sabır mevcut değildir.

36 BİLİŞİMDE AR-GE (Türkiye’de Durum)
Risk Yönetimi ve Girişimcilik kavramları yeterince bilinmemektedir. Devletin ARGE teşvik mekanizmaları yeterli değildir ve sağlıklı işlememektedir. (TTGV, TİDEP sadece ürün geliştirmeye yöneliktir.) Üniversitelerdeki araştırmalar ürüne dönüştürülememektedir. ARGE personeli özellikle Bilişim alanında yurt dışına göçmektedir. Önemli bir zihniyet sorunu vardır.

37 BİLİŞİMDE AR-GE (Dünyada Durum)
Dünyadaki Bilişim ARGE çalışmalarının göstergeleri: Ülkelerin ulusal gelirlerinden ARGE çalışmalarına ayrılan pay, Yayın oranları, Patent Başvuruları, Devlet Teşvikleri, Risk Sermayesinin verimliliği, Teknoloji şirketlerinin performansı, Üniversite-sanayi-devlet çalışma modelleri, Silahlı Kuvvetlerin Bilişim ARGE’sine katkısı, Bilgi toplumuna dönüşümde sosyo-ekonomik analizler.

38 BİLİŞİMDE AR-GE (Dünyada Durum)
Genellikle Bilişim ARGE çalışmaları; Uluslararası şirketlerin büyük araştırma merkezleri ve bu merkezlerin desteklediği üniversiteler (Microsoft, Motorola, Oracle v.b.) Devlet destekleri (NSF, Avrupa Topluluğu v.b.) Konsorsiyumları (Belli sayıda şirket, üniversite ve devletin birararaya gelmesi) Aracılığı ile yürütülmektedir.

39 BİLİŞİMDE AR-GE (Dünyada Durum)
Küçük çaplı ve fikir bazında ARGE ise risk sermayesi kuruluşlarınca desteklenmektedir. “Spinoff”, “startup” olarak isimlendirilen bu şirketler, üniversite öğretim üyelerince sıkça kurulmakta ve yeni bir fikir geliştirilerek büyük şirketlere pazarlanmaktadır. Üniversitelerin kendi bünyelerinde risk sermayesi sağlayan kuruluşlar da bulunmaktadır (Örneğin, Imperial College, MIT, Stanford gibi)

40 BİLİŞİMDE AR-GE (Dünyada Durum)
Devletlerin bilişim ARGEsini destekleme çabasındaki en güzel örnek Avrupa Topluluğu araştırma programlarıdır. Bu programlar bünyesinde özellikle bilişim konularına öncelik verilmekte, Avrupa bünyesinde entegre bir araştırma altyapısı ve “sınır tanımayan” yani mobil işgücü oluşturulmaktadır.

41 BİLİŞİMDE AR-GE (Dünyada Durum)
Birikim, tecrübe ve süreklilik dünyadaki bilişim ARGE çalışmalarının temel özellikleridir. Sık sık karar değiştiren, tecrübeli elemanları bünyesinde uzun süre tutamayan, birikime önem vermeyen çalışmaların başarılı olduğu görülmemiştir. Askeri ihtiyaçlar ARGE’yi finanse eden ve hedefler koyan önemli bir unsurdur.

42 Kaynakların Belirlenmesi ve Teşvik
BİLİŞİMDE AR-GE Hedef Belirleme Kaynakların Belirlenmesi ve Teşvik Değerlendirme Denetim ve İzleme

43 SONUÇ Kavram Birliği ve Hedefler
Seçilmiş zaman perspektiflerinde (5, 10, 10+ yıl) Bilgi Toplumuna Dönüşümde farklı toplum katmanlarında (A, B, C) farklı etkinlik ve yetkinlik düzeylerinde (1, 2, 3, 4, 5, 6) Dünya ve Türkiye’de Neler yapılarak nereye gelinmiş ve gelinir? Bunun için ; İnsan kaynağı nedir / ne olmalıdır ? Nasıl yapılandırılıp ele alınır / yönetilir ? Nasıl değişir / değiştirilir ?

44 SONUÇ VE ÖNGÖRÜLER Hedef, Strateji, Politika ve Plan Zinciri HEDEF
Temel Demografik göstergeler ULUSAL STRATEJİ VE POLİTİKALAR Türetilebilir mi? ARA HEDEFLER Tanımlanabilir mi? PLAN Kaynaklar : İnsani Mali Materyal Araçlar Proje ve Programlar

45 STRATEJİ VE POLİTİKA SEÇENEKLERİ
Yetişkin İnsan gücü arzı ile talep edilecek iş gücü yaratmak Bilişimci talebi oluşturacak ulusal projelerde eğitim intibak programları Ön yeterlilikli (15-25 yaş grubu) toplum katmanlarında potansiyel işsiz yerine bilişimci meslek katmanları yaratmak

46 ARGE İNDİKATÖRLER Her 1000 çalışan arasında araştırıcı sayısı
Ulusal gelir içinde araştırmaya ayrılan pay Milyon nüfus başına düşen bilimsel yayın Milyon nüfus başına düşen patent sayısı Silahlı Kuvvetlerin ARGE projelerine ayırdığı bütçe Türkiye’de ekipman alımıyla Yüksek Teknoloji ithalatı

47 ARGE İNDİKATÖRLER Yıllık verilen doktora sayısının nüfusa oranı
Risk Sermayesinin yatırıma oranı Üniversite ve ARGE merkezlerinden çıkan spin-off’lar TÜBİTAK, TTGV, TİDEP, KOSGEB bütçelerinde ARGE payı Sivil Sektör ve TSK’nın üniversitelere verdiği ARGE bütçesi Toplam ARGE bütçelerinde BT’ye ayrılan pay

48 YÜKSEK ÖĞRENİM İNDİKATÖRLER
Bilişim Uzmanlarının nüfusa oranı (Öğretim Üyesi, Bil. Müh., Bilişim Sis. Uzmanı, Programcı ve teknisyenler) Bilgisayar Müh. İhtiyacı öngörüleri (5, 10, 10+) Bilgisyar Müh. Bölümlerinde öğretim üyesi niteliği ve niceliği Beyin Göçü İstatistikleri Beyin Firarı (Doktora için gidip gelmeyenler) Mesleğinde BT kullananların toplam nüfus katmanına oranı


"TÜRKİYE BİLİŞİM ŞURASI EĞİTİM ve ARGE ÇALIŞMA GRUBU SORUMLU STK: Türkiye Zeka Vakfı 18 Şubat 2002." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları