Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri www.odevdunyasi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri www.odevdunyasi.com."— Sunum transkripti:

1 1.Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

2 Hazırlık 1.Güzel doğru,iyi ve faydalı kavramlarıyla insan etkinliklerinin ve bilgi alanlarının hangileri arasında ilişki kurabiliriz?Tartışınız.Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız. 2.İnsanların çevrelerini,eşyalarını ve kendilerini güzelleştirmeye neden ihtiyaç duyduklarını sözlü olarak ifade ediniz.

3 3.Çanakkale Türküsü,Çanakkale Şehitlerine şiiri ve Çanakkale Şehitleri Anıtı’nda aynı konu işlenmesine rağmen farklı teknikler kullanılmıştır.Siz de konusu ve teması aynı olan bir anıt resmi,bir türkü ve bir şiir bulup sınıfa getiriniz.Getirilen malzemeleri konuyu işleme teknikleri bakımından birbiriyle karşılaştırınız.Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 4.Atatürk’ün sanatla ilgili özdeyişlerini bularak sınıf panosuna asınız.

4 1. Etkinlik. Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir
1.Etkinlik Sınıf iki gruba ayrılır.Grup sözcüleri seçilir.Birinci grup,bir yerin(deniz kıyısı,dağ,orman vb.)resmi ile doğal görüşünü karşılaştırır ve aralarındaki farklılıkları belirler.İkinci grup doğadaki seslerle şarkı ve türkülerdeki sesleri karşılaştırır ve farklılıkları belirler.Grup sözcüleri belirlenen farklılıkları sınıfa sunar.Öğrenciler bu farklılıkların sebeplerini tartışırlar.Grup sözcüleri ulaşılan sonuçları tahtaya yazarlar.

5 İnceleme KAR Kardır yağan üstümüze geceden,
1.Metin KAR Kardır yağan üstümüze geceden, Yağmurlu,karanlık bir düşünceden, Ormanın uğultusuyla birlikte Ve dörtnala,dümdüz bir mavilikte. Sesin nerde kaldı,her günkü sesin, Unutulmuş güzel şarkılar için Bu kar gecesinde uzaktan ,yoldan, Rüzgâr gibi ta eski Anadol’ dan Sesin nerde kaldı?Kar içindesin!

6 Ne sabahtır bu mavilik,ne akşam!
Uyandırmayın beni,uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına,gök,deniz aşkına Yağsın kar üstümüze buram buram… Buğulandıkça yüzü her aynanın Beyaz dokusunda bu saf rüyanın Göğe uzanır-tek,tenha-bir kamış Sırf unutmak için,unutmak ey kış! Büyük yalnızlığını dünyanın. Ahmet Muhip DIRANAS

7 Aristo’nun hareket denklemi,K bir sabit ve V de hız olmak üzere F=KV şeklindedir.Bu yasaya göre kuvvet uygulanmayan bir cisim zorunlu olarak hareketsiz kalacaktır. 1.Kar şiiri ile yukarıdaki metni,yazılış amacı ve dil bakımından karşılaştırınız.İki metin arasındaki farklılıkları sebepleriyle birlikte maddeler hâlinde tahtaya yazınız. 2. Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın Kar şiirin ve yanındaki resmin size neler düşündürdüğünü sözlü olarak ifade ediniz. 3.Kar şiirini,şiirin yanındaki resmi ve seyrettiğiniz bir sinema filmini,seçtikleri anlatım yolları bakımından değerlen diriniz.Aşağıdaki şemayı da dikkate olarak güzel sanatların hangi ölçütlerde göre sınıflandırıldığını belirleyiniz.

8 SANAT ……….. İŞİTSEL(FONETİK) SANATLAR DRAMATİK(RİTMİK) SANATLAR
GÖRSEL(PLASTİK) SANATLAR MİMARİ ………. TİYATRO ……….. MÜZİK ………. HEYKEL ………… DANS ……….. EDEBİYAT ……….. RESİM ……….. SİNEMA ……….. HAT BALE OPERA

9 4.Sanatları Sınıflandırma Şeması’na göre Kar şiiri hangi sanat dalına örnek olabilir?Siz de şemada boş bırakılan noktalı yerlere ilgili sanat dallarına ait örnekler yazınız. 2.Etkinlik Sınıf üç gruba ayrılır.Grup sözcüleri seçilir. Gruplar müziğin,resmin,şiirin olmaması hâlinde hayatımızda ne gibi eksiklikler meydana geleceğini tartı şırlar.Grup sözcüleri ulaşılan sonuçları tahtaya yazarlar. 5.Sizce hayal etmeden yaşamak mümkün müdür?Yahya Kemal Beyatlı’nın “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.”dizisinde yola çıkarak hayalin insan için önemini ve insanın eseri olan güzel sanatlara etkisi tartılınız.Ulaş tığınız sonuçları defterinize yazınız. 6.İlmi eserlerde hayallere yer verilebilir mi?Tartışınız.Ulaş tığız sonuçları,bilimlerin ve güzel sanatların özellikleri çerçevesinde değerlendiriniz.

10 Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
2.Metin KAR MÛSİKÎLERİ Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı, Yüzlerce ağızdan kora hâlinde devamlı, Bir erganun âhengi yayılmakta derinden.. Duydumsa da zevk almadım İslâv kederinden. Zihnim bu şehirden,bu devirden çok uzakta, Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta. Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle, Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

11 Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık, Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık! Yahya Kemal BEYATLI …Yeryüzünde kar yağması için,alt katmanların sıcaklığının 0 C’un altında olması yeterlidir.Bu,karın yere düşmeden önce erimesini önler.Kuvvetli kar yağışları,aşarı erime hâlinin yükseltide birdenbire durması şeklinde açıklanır(donma çekirdekler etkisi).Böylece karı iki temel koşul belirler:1.Aşırı erimenin sürmemesi için oldukça fazla sayıda çekirdeğin bulunması ve yükseltide sıcaklıkların oldukça düşük olması 2.Karın yağmura dönüşmemesi için yerdeki sıcaklığın 0 C’un altında olması. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi

12 7.Yukarıdaki paragrafla Kar ve Kar Mûsıkîleri isimli şiirleri yazılış amaçları bakımından karşılaştırınız.Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız. 8.Kar ve Kar Mûsıkîleri şiirlerini birbirinden farklı olması sanat ve sanatçı ilişkisi bakımından size neler düşündürüyor?Sözlü olarak ifade ediniz. 9. Şiirdeki ”Unutulmuş güzel şarkılar için”, “Beyaz dokusunda bu saf rüyanın”,”Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu”,”Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle”. İfadelerinin müzik,resim ve heykel sanatları ile anlatılıp anlatılamayacağını tartışınız.Ulaştığınız sonuçları tahtaya yazınız.

13 ATATÜRK,SANAT VE EDEBİYAT
3.Metin ATATÜRK,SANAT VE EDEBİYAT Dünya tarihine baktığımızda,ulusların geleceğini yönlendiren bütün büyük liderlerin sanat ve edebiyata karşı yakın ilgilerine hatta bu alandaki uğraşılarına tanık oluruz.Ama şurası bir gerçek ki sanatın gerekliliğine inanan ve bu bilinçte olan tüm önderlerin düşünce yapılarında demokrat ve ilerici nitelikler taşıdığını görürüz.Sanatın temelinde var olan insan sevgisine (insancılığa),hoşgörüye,yaratma özgürlüğüne büyük önem veren bu önderler;sanatın gerekliliğine inanırken sanatçının da toplum içindeki saygınlığını ve önemi özdeyiş(vecize)niteliğindeki sözlerle yeri geldiğinde her zaman vurgulanmışlardır. Bir toplumun manevi yapısının mimari olan sanatçılar için dünya tarihinde belki de en güzel,en gönderici sözleri

14 Atatürk söylemiştir:”Efendiler
Atatürk söylemiştir:”Efendiler!hayatta her şey olabilirsiniz;mebus,bakan,hatta cumhurbaşkanı…Ama sanatçı olamazsınız” Sanatçının değeri,saygınlığı,önemi ancak bu kadar anlatılabilirdi… Ne var ki Atatürk;sanatı,edebiyatı bireyci zevklerin, ilgilerin bir aracı olarak hiçbir zaman düşünmemiştir;onu,hayatla bağdaştırmış ve toplum için yararlı olan bir sanatın önemini üzerinde durmuştur.”Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz. ” sözlerinde sanatın,sanatçının ”hayat ve toplum” için var olduğunu vurgular .Atatürk,bu yargılar doğrultusunda Namık Kemal ve Tevfik Fikret gibi toplum sorunlarını işleyen sanatçılara sevgi duymuş,onları hayranlıkla, ilgiyle okumuştur.Sadi Borak,Atatürk ve Edebiyat adlı yapıtında ;”Mustafa Kemal,Fikret’in ‘Sis’,’Ferda’,hatta ‘Zangoç’ adlı şiirlerini okutup,dinlerken her kez ,doymak bilmez bir tat ve haz duyuyordu.”diye yazar

15 Kuşkusuz,Atatürk sadece edebiyata değil(Cumhuriyet’i kurduktan sonra) güzel sanatların her türlüsüne önem vermiştir,ulus ve toplum için bunların gerekliliğine her konuşmasında dile getirmiştir.En büyük özelliği de konuşmalarını sözde bırakmamış,kurduğu halkevlerini birer sanat ve kültür merkezi hâline getirmişti ….. Mehmet Yaşar BİLEN Sonra Yazı Vardı 10.Atatürk,Sanat ve Edebiyat isimli metinden hareketle Atatürk’ün edebiyata yaklaşımını tespit ederek deftere yazınız. 11.Yukarıdaki metinde Atatürk’ün güzel sanatlara verdiği önemi gösteren ifadelerin, bulunuz.Bu ifadeleri Atatürkçü düşünceden hareketle açıklayınız.

16 12.Shakespeare dendiğinde İngiltere;Goethe ve Bach Almanya;Dante,Da Vinci ve Michelango dendiğinde İtalya;Puşkin,Dostoyevski ve Çaykovski dendiğinde Rusya;Sadi ve Hâfız dendiğinde İran ;Cervantes ve Picasso dendiğinde İspanya;Chopin dendiğinde ise Polanya akla gelir.Bu durum milletlerin tanınmasında hangi etmenlerin ön plana çıktığını gösterir?Niçin?Sözlü olarak ifade ediniz. Anlama Yorumlama 1.Yukarıdaki resimler hangi sanat dallarını ile ilgilidir?Bu sanat dallarını kullandıkları malzemeleri resimlerin altındaki noktalı yerlere yazınız.Edebiyat hangi malzemeleri kullanır?Sözlü olarak ifade ediniz. 2.İlginizi çeken bir sanat dalı var mı?Bu sanat dalının ilginizi çekme sebebi sözlü olarak ifade ediniz. 3.Mermerden mutfak tezgâhı yapan usta ile mermeri heykele dönüştüren heykeltıraşın yaptıkları arasında

17 ne fark vardır. Sözlü olarak ifade ediniz. 4
ne fark vardır?Sözlü olarak ifade ediniz. 4.Bir ressam sokağın başında durmuş,oranın resmini çiziyormuş.Mahalledeki çocuklar çizilen resme bakıp “Meğer bizim sokağımız ne güzelmiş!”demişler . Çocukların bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sözlü olarak ifade ediniz. 5.”Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.”Atatürk’ün bu sözüyle ilgili düşüncelerinizi defterinize yazınız.


"1.Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri www.odevdunyasi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları