Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/12/2015 1 KİMYASAL AJAN MARUZİYETİNDE TIBBİ YAKLAŞIM Mesut ORTATATLI Yrd.Doç.Dr.Tbp.Yb. KBRN BD. Bşk.lığı Mesut ORTATATLI Yrd.Doç.Dr.Tbp.Yb. KBRN BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/12/2015 1 KİMYASAL AJAN MARUZİYETİNDE TIBBİ YAKLAŞIM Mesut ORTATATLI Yrd.Doç.Dr.Tbp.Yb. KBRN BD. Bşk.lığı Mesut ORTATATLI Yrd.Doç.Dr.Tbp.Yb. KBRN BD."— Sunum transkripti:

1 1/12/2015 1 KİMYASAL AJAN MARUZİYETİNDE TIBBİ YAKLAŞIM Mesut ORTATATLI Yrd.Doç.Dr.Tbp.Yb. KBRN BD. Bşk.lığı Mesut ORTATATLI Yrd.Doç.Dr.Tbp.Yb. KBRN BD. Bşk.lığı

2 1/12/2015 2  Kimyasal silahlar ve zehirli endüstriyel maddeler  Biyolojik silahlar ve toksinler  Radyasyon yayan cihazlar ve radyasyon kazaları  Nükleer silahlar ve nükleer santraller KBRN TEHDİTLERİ

3 1/12/2015 3 ZAYİAT GERÇEKLEŞME İHTİMALİ NÜKLEER SİLAHLAR BİYOLOJİK SİLAHLAR 100.0001.00010.000100 GELİŞTİRİLMİŞ NÜKLEER CİHAZ KİMYASAL SİLAHLAR RADYASYON YAYAN CİHAZLAR KBRN RİSK ANALİZİ

4 1/12/2015 4 MADDİ HASAR MADDİ HASAR CAN KAYIPLARI CAN KAYIPLARI KİTLESEL YARALANMA KİTLESEL YARALANMA PANİK PANİK KAOS KAOS PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ PSİKOLOJİK ÇÖKÜNTÜ SİSTEMİN KİLİTLENMESİ SİSTEMİN KİLİTLENMESİ KBRN OLAYI

5 1/12/2015 5 KBRN KAYNAKLI KİTLESEL YARALANMALAR KBRN KAYNAKLI KİTLESEL YARALANMALAR ZAMAN *RİSK YÖNETİMİ VE HAZIRLIK * TIBBİ YARDIM OLAY ÖNCESİ KBRN OLAYI KBRN OLAYI SONRASI OLAY BÖLGESİ HASTANE AŞAMASI *ARAMA-KURTARMA DEKONTAMİNASYON TAHLİYE

6 1/12/2015 6 6 * Kimyasal silahlar ve zehirli endüstriyel maddeler * Biyolojik silahlar ve toksinler * Radyasyon yayan cihazlar ve radyasyon kazaları * Nükleer silahlar ve nükleer santraller KBRN TEHDİTLERİ (Kitle İmha Silahları)

7 1/12/2015 7 * Ulusal düzeyde sivil kurumlar sivil kurumlar (Başbakanlık) (Başbakanlık) - İçişleri Bakanlığı. Emniyet Genel Md.lüğü. Emniyet Genel Md.lüğü. Valilikler. Valilikler. Sivil Savunma Gn. Md.lüğü. Sivil Savunma Gn. Md.lüğü - Sağlık Bakanlığı. İl Sağlık Müdürlükleri. İl Sağlık Müdürlükleri. Refik Saydam Hıfzıs. Mrk.. Refik Saydam Hıfzıs. Mrk. Bşk.lığı Bşk.lığı - Dışişleri Bakanlığı - Adalet Bakanlığı * Ulusal düzeyde askeri kurumlar askeri kurumlar (Gnkur. Bşk.lığı) (Gnkur. Bşk.lığı) - Kuvvet Komutanlıkları - TSK Sağlık Komutanlığı * Yerel otorite (Valilik ve (Valilik ve kaymakamlıklar) kaymakamlıklar) - İl Emniyet Md.lüğü - İl Sivil Savunma Müdürlükleri - Belediyeler - İtfaiye Teşkilatları - Kamu (üniversite) ve Özel Hastanelerin Baştabiplikleri Hastanelerin Baştabiplikleri 7 ÜLKEMİZDE KBRN SAVUNMASI KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

8 1/12/2015 8 KİMYASAL SİLAHLARIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ Kronik hastalıklar Karsinojenez ve mutajenez İnfeksiyon hastalıkları Ekolojik etkiler.

9 1/12/2015 9 SİNİR AJANLARI Tarihçe Tetraetilpirofosfat (TEPP) (İlk ChE inhibitörü) 1854 Tetraetilpirofosfat (TEPP) (İlk ChE inhibitörü) 1854 Tabun (Schrader, Almanya)1936 Tabun (Schrader, Almanya)1936 Sarin (Schrader, Almanya)1937 Sarin (Schrader, Almanya)1937 Silah olarak çok miktarda üretim (Almanya)1942 Silah olarak çok miktarda üretim (Almanya)1942 Sarin saldırısı (Matsumoto Japonya)1994 Sarin saldırısı (Matsumoto Japonya)1994 Sarin saldırısı (Tokyo metrosu)1995 Sarin saldırısı (Tokyo metrosu)1995

10 1/12/2015 10 SİNİR AJANLARI Moleküler Yapı SOMAN VX TABUN SARİN

11 1/12/2015 11 SİNİR AJANLARI Solunum sistemi Cilt Sindirim sistemi Göz Maruziyet

12 1/12/2015 12 SİNİR AJANLARI Etki Mekanizması Kolinerjik kavşaklarda asetilkolinesterazın (AChE) geri dönüşsüz inhibisyonu Asetilkolinin (ACh) yıkılamaması ve aşırı birikimi

13 ASETİLKOLİN YIKIMI Asetilkolin kolin asetat hidroliz + AChE ASETİLKOLİN (Ach)

14 AChE ACh Sinir Ajanı Etki mekanizması SİNİR AJANLARI-AChE

15 Etki mekanizması

16 AChE ESKİMESİ SİNİR AJANLARI-AChE Bir alkil grubunun yerine hidroksil

17 AChE REAKTİVASYONU SİNİR AJANLARI-AChE-OKSİM

18 1/12/2015 18 SİNİR AJANI MARUZİYETİ Akut İntoksikasyon (zehirlenme) Akut İntoksikasyon (zehirlenme) İntermediate (ara) sendrom İntermediate (ara) sendrom Gecikmiş tip polinöropati Gecikmiş tip polinöropati KLİNİK TABLOLAR

19 1/12/2015 19 AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ Solunum desteği Solunum desteği Dekontaminasyon Dekontaminasyon Antidot tedavisi Antidot tedavisi Destek tedavisi Destek tedavisi TEDAVİ

20 1/12/2015 20 Solunum Desteği Aspirasyon Aspirasyon Oksijen Oksijen Ventilasyon Ventilasyon AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

21 1/12/2015 21 Dekontaminasyon (Temizleme) Islak Islak Su Su Sabun Sabun Sodyum hipoklorür (%0.5) Sodyum hipoklorür (%0.5) Kuru Kuru Aliminyum silikat Aliminyum silikat Magnezyum silikat Magnezyum silikat Kil Kil Reçineler Reçineler AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

22 1/12/2015 22 DESTEK TEDAVİSİ Dolaşım desteği Dolaşım desteği Asit-baz dengesi Asit-baz dengesi Elektrolit ve sıvı desteği Elektrolit ve sıvı desteği AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

23 1/12/2015 23 ANTİDOT TEDAVİSİ Atropin Atropin Oksimler Oksimler Diazepam Diazepam AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

24 1/12/2015 24 ATROPİN Başlangıç dozu Başlangıç dozu Erişkin: 2-6 mg Erişkin: 2-6 mg Çocuk:0.15 mg/kg Çocuk:0.15 mg/kg İdame dozu (5-30 dk tekrar) İdame dozu (5-30 dk tekrar) Erişkin: 1-2 mg Erişkin: 1-2 mg Çocuk: 0.15 mg/kg Çocuk: 0.15 mg/kg Uygulama yolu kasiçi/damariçi Uygulama yolu kasiçi/damariçi AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

25 1/12/2015 25 OKSİM TEDAVİSİ Oksim; RHC=N-OH yapısında olan organik bileşiklerin genel adıdır. Oksim anyonunun bir pridinyum halkasına bağlanması ile meydana gelir.

26 1/12/2015 26 OKSİM TEDAVİSİ

27 1/12/2015 27 Oksim tipinden bağımsız olmak üzere 4  g/ml serum konsantrasyonunun, sinir ajanının etkilerini geri döndürmek için yeterli olduğu tespit edilmiştir ve bu miktar bir konsept olarak kabul edilmektedir. Bu konsantrasyonu sağlamak için pralidoksim klorür 15-25 mg/kg, İ.V. infüzyon ile uygulanır. Obidoksim 250 mg bolus, 750 mg/24 saat İ.V. infüzyon ile uygulanır. Otoenjektörlerin içinde ya 600 mg pralidoksim ya da 220 mg obidoksim tek başına ya da 2 mg atropin ile birlikte kombine bir şekilde bulunmaktadır OKSİM TEDAVİSİ

28 1/12/2015 28 I. SİNİR AJANLARI

29 1/12/2015 29 DİAZEPAM TEDAVİSİ Sinir ajanlarının neden olduğu konvülsif aktiviteyi ve buna bağlı beyin hasarını azaltmak için kullanılır. Erişkinlerde yavaş bir şekilde 10-20 mg (i.v.), çocuklarda 300-400 mikrogram/kg (i.v.) dozları tercih edilir Erişkinlerde yavaş bir şekilde 10-20 mg (i.v.), çocuklarda 300-400 mikrogram/kg (i.v.) dozları tercih edilir

30 1/12/2015 30 Tedavide acil antidot uygulamayı gerektiren belirtiler Göz yaşarması ile birlikte Göz yaşarması ile birlikte görme bulanıklığı Frontal bölgede göz diplerinde ağrı Frontal bölgede göz diplerinde ağrı Göğüste bası hissi (sıkışma), öksürük Göğüste bası hissi (sıkışma), öksürük Burun akması Burun akması SİNİR AJANLARI

31 1/12/2015 31 Atropinizasyon kriterleri Atropinizasyon kriterleri v Ağız kuruluğu v Akciğerde rallerin tamamen ortadan kalkması I. SİNİR AJANLARI

32 1/12/2015 32 v Kükürtlü Mustard v Azotlu Mustard v Lewisit (arsenikli vezikan) YAKICI AJANLAR

33 1/12/2015 33 MUSTARD Zararlı etkileri, göz ve deri başta olmak üzere, akciğerlerde, sindirim sisteminde, üreme sisteminde ve diğer pek çok sistemde ortaya çıkabilmektedir. DNA hasarı yapma potansiyelinden dolayı maruz kalan vakalarda ani ölüm gerçekleşmese bile kanser ve enfeksiyon riski ciddi şekilde artmaktadır. Kısa vadeli etkilerinin yanında orta ve uzun vadeli problemler oluşturması yönüyle de mustard grubu kimyasallar popüleritesi azalmayan kimyasal savaş ajanlarıdır.

34 1/12/2015 34  Gözler ( fotofobi, bleferospazm, konjuktivit ve korneal lezyonlar )  Deri ( eritem, yanık, veziküller ve nekroz )  Solunum yolları (irritasyon ve konjesyon, akciğer ödemi, mekanik asfiksi ve bakteriyel enfeksiyon )  GIS ( bulantı, kusma ve diare )  Sistemik ( başağrısı, lökopeni ve anemi ) ve anemi ) YAKICI AJANLAR -Mustard- BELİRTİLER

35 1/12/2015 35 MUSTARD

36 1/12/2015 36  Temel tedavi yaklaşımı hızlı dekontaminasyon ve göz, cilt ve solunum bölgesi lezyonlarının semptomatik tedavisidir.  Sabun, alkollü sabun ve sıvı sabun, sodyum hipoklorit ve kloraminler dekontaminasyonda kullanılır.  Sodyum tiyosülfat (%2.5) ve izotonik sodyum bikarbonat (%1.2) II. YAKICI AJANLAR -Mustard- TEDAVİ

37 1/12/2015 37 v Gözlerde aniden bıçak gibi saplanan bir ağrı ve bleferospazm v Cilt ve solunum bölgesinde yakıcı bir ağrı v Hemoliz ve şiddetli vakalarda sarılık v Hipotansiyon, v Bulantı, kusma, anoreksi, diyare, v Kas kramplarına kadar giden güçsüzlük, v Susama ve hipotermi II. YAKICI AJANLAR -Lewisit- BELİRTİLER

38 1/12/2015 38 v Temel tedavi yaklaşımı hızlı dekontaminasyon v Sıvı desteği, v Ağrı kontrolü için morfin v Korneal erozyonda atropin sülfat merhemi II. YAKICI AJANLAR -Lewisit- TEDAVİ

39 AKCİĞER İRRİTANLARI (BOĞUCU GAZLAR) v Fosgen (CG), v Klor (CL) v Klorpikrin (PS) AKCİĞER İRRİTANLARI (BOĞUCU GAZLAR) v Fosgen (CG), v Klor (CL) v Klorpikrin (PS)

40 FOSGEN Terminal bronşiollerde ve alveolar membranlarda yapısal bütünlük bozulur Kapiller-alveolar duvarın geçirgenliği artar Alveoller içine plazma sızar Pulmoner ödem Etki Mekanizması

41 v Göz yaşarması, boğaz ağrısı v Göğüste sıkışma, bulantı, kusma ve baş ağrısı v Dispne, masif pulmoner ödem v Hipotansiyon, bronkospazm v Sağ ventrikül yetmezliği, siyanoz ve şok FOSGEN Semptom ve Bulgular

42 ABC ABC Mutlak istirahat Mutlak istirahat Aspirasyon Aspirasyon Bronkospazmın tedavisi: Bronkospazmın tedavisi: Beta agonistler Beta agonistler Teofilin Teofilin Steroid Steroid Oksijen Oksijen Destekleyici tedavi Destekleyici tedavi FOSGEN Tedavi

43 1/12/2015 43 v Hidrojen Siyanür (HCN) v Siyanojen Klorür SİSTEMİK ZEHİRLER

44 1/12/2015 44 v Renksiz, çok uçucu, acı badem kokusundadır v Maskelerin aktif karbonları ile zayıf olarak tutulurlar. v Toksik belirtiler daha çok Merkezi Sinir Sistemi kaynaklı ve ölüm nedeni de solunum felcidir. SİSTEMİK ZEHİRLER - Hidrojen Siyanür (HCN) - GENEL ÖZELLİKLER

45 1/12/2015 45 v Solunum derinliğinde artma, 20-30 saniye sonra şiddetli konvülsiyonlar, v Birkaç dakika içerisinde solunum arresti ve kardiyak yetmezlik, v Bacaklarda güçsüzlük, kusma ve başağrısı, v Kan gazlarında arteriyovenöz oksijen saturasyonu farkı azalır. BELİRTİLER IV.SİSTEMİK ZEHİRLER - Hidrojen Siyanür (HCN) -

46 1/12/2015 46 v Akut zehirlenmelerde amil nitrit + Sodyum nitrit + Sodyum tiyosülfat, (Methemoglobinemi) v 4-Dimetilaminofenol hidroklorid (4-DMAP), v %100 oksijen verilir, v Gaz maskesine güvenilmemelidir, v Tıbbi personel, ağızdan ağıza resüsitasyondan kaçınmalı ve hastaya veya gastrik içeriklere korunmasız temas etmemelidir. IV.SİSTEMİK ZEHİRLER - Hidrojen Siyanür (HCN) - TEDAVİ

47 KAPASİTE BOZUCU AJANLAR Bu ajanlar SSS’ini etkileyip stimulasyon veya depresyon yoluyla geçici davranış ve fiziksel kapasite bozukluklarına neden olurlar 1) Depresan ajanlar (3-Kinüklidinil Benzilat (BZ)) 2) Stimulanlar (D-Liserjik asit dietilamid (LSD)) KAPASİTE BOZUCU AJANLAR Bu ajanlar SSS’ini etkileyip stimulasyon veya depresyon yoluyla geçici davranış ve fiziksel kapasite bozukluklarına neden olurlar 1) Depresan ajanlar (3-Kinüklidinil Benzilat (BZ)) 2) Stimulanlar (D-Liserjik asit dietilamid (LSD))

48 DEPRESAN AJANLAR (BZ) Antikolinerjik Antikolinerjik Belladona alkaloidleri, atropin ve skopolamin benzeri Belladona alkaloidleri, atropin ve skopolamin benzeri Beyin ve spinal korddaki muskarinik bölgelerdeki kolinerjik iletimi engeller Beyin ve spinal korddaki muskarinik bölgelerdeki kolinerjik iletimi engeller Etki Mekanizması

49 1-4 saat: Taşikardi, halsizlik, ataksi, kusma, ağızda kuruluk, görmede bulanıklık, konfüzyon, stupora kadar giden sedasyon hali görülür. 1-4 saat: Taşikardi, halsizlik, ataksi, kusma, ağızda kuruluk, görmede bulanıklık, konfüzyon, stupora kadar giden sedasyon hali görülür. 4-12 saat: Sorulanlara cevap verememe, hareket edememe gibi belirtiler başlar. 4-12 saat: Sorulanlara cevap verememe, hareket edememe gibi belirtiler başlar. 12-96 saat: Aktivite artışı, halüsinasyonlarla devam eder ve maruziyet sonrası 48-96 saat içerisinde normale dönüş 12-96 saat: Aktivite artışı, halüsinasyonlarla devam eder ve maruziyet sonrası 48-96 saat içerisinde normale dönüş Semptom ve Bulgular DEPRESAN AJANLAR (BZ)

50 İnhalasyonla Temas İnhalasyonla Temas 1) Hasta kontamine ortamdan uzaklaştırılır. 2) Solunum fonksiyonları kontrol altına alınır. 3) Kendisine ve başkalarına zarar veremeyeceği sakin ve güvenli bir yerde gözlem altında tutulur. 4) Antidot olarak Fizostigmin salisilat uygulanır. 5) Semptomatik tedavi uygulanır. Taşiaritmiler i.v. propranolol Taşiaritmiler i.v. propranolol Hipertermi için vücut soğutulmalı Hipertermi için vücut soğutulmalı İdrar retansiyonu takip edilmelidir. İdrar retansiyonu takip edilmelidir. DEPRESAN AJANLAR (BZ) Tedavi

51 Oral Temas: 1) Kusturma: Hasta komada değilse, konvülziyon yoksa ipeka ile kusturulur. Gecikmiş olunsa bile mide boşaltılmalıdır. 2) Aktif Kömür: 3) Antidot olarak fizostigmin salisilat uygulanır. 4) Semptomatik tedavi yapılır. Tedavi DEPRESAN AJANLAR (BZ)

52 v Ergoalkoloidlerinden izole edilen beyaz katı bir madde olup, kristalize serbest baz şekli suda çözünmez v Bir serotonin agonistidir v İmpuls transmisyonunu kolaylaştırarak aşırı sinirsel aktiviteye neden olurlar STİMULANLAR (LSD) Etki Mekanizması

53 v Somatik: Uyku hali, bulantı, kusma, diyare, fotofobi, midriyasis, lakrimasyon, taşikardi, anoreksi, hipertermi, terleme, ataksi v Duyusal: Şekil ve renklerde değişme, dikkatte dağılma, işitmede keskinleşme ve nadiren sinestezi v Psişik: Ruh halinde değişiklikler, düşüncelerin ifadesinde güçlük, hallüsinasyonlar, akut psikozlar, paranoya. STİMULANLAR (LSD) Semptom ve Bulgular

54 v Oral temasta hasta komada değil ve konvülsiyon geçirmiyorsa kusturulur, ipeka şurubu verilir v Akut anksiyete durumunda diazepam ile sedasyon sağlanır STİMULANLAR (LSD) Tedavi

55 Kullanıldıklarında temas süresinden biraz daha uzun bir süre devam eden, hızlı, fakat geçici kapasite kaybına neden olan çok düşük toksisiteye sahip irritanlardır Göz Yaşartıcı Ajanlar: Kloroasetofenon (CN), o-klorobenziliden malononitril (CS) ve dibenzoksazepin (CR) Kusturucu ajanlar: DM (ADAMSİT- difenilminarsinklorid) KARGAŞA KONTROL AJANLARI

56 GÖZYAŞARTICI AJANLAR konjuktivanın bazı iritanlara karşı özellikle duyarlı olması ve oluşan cevapta gözyaşı sekresyonunun artmasından yararlanılarak kullanılırlar. GÖZYAŞARTICI AJANLAR konjuktivanın bazı iritanlara karşı özellikle duyarlı olması ve oluşan cevapta gözyaşı sekresyonunun artmasından yararlanılarak kullanılırlar. KUSTURUCU AJANLAR ise burun ve üst solunum yolları mukozalarında iritasyon yaparlar. KUSTURUCU AJANLAR ise burun ve üst solunum yolları mukozalarında iritasyon yaparlar. KARGAŞA KONTROL AJANLARI Etki Mekanizması

57 Hasta kontamine olmuş ortamdan uzaklaştırılır. Kontamine olmuş giysiler çıkartılır. Hasta kontamine olmuş ortamdan uzaklaştırılır. Kontamine olmuş giysiler çıkartılır. Vücut ve giysiler bol su ve sabunla yıkanır. Vücut ve giysiler bol su ve sabunla yıkanır. Tıbbi personel kendini kontamine etmemek için gerekli önlük, maske ve eldiven gibi koruyucu önlemleri kullanmalıdır. Tıbbi personel kendini kontamine etmemek için gerekli önlük, maske ve eldiven gibi koruyucu önlemleri kullanmalıdır. Spesifik antidotları yoktur. Spesifik antidotları yoktur. Semptomatik ve destekleyici tedavi yaklaşımları uygulanır. Semptomatik ve destekleyici tedavi yaklaşımları uygulanır. KARGAŞA KONTROL AJANLARI Tedavi

58 a) Bitkilere doğrudan uygulanıp yok eden ajanlar v 2,4D ( 2,4- Diklorofenoksiasetik asit) v 2,4,5-T (2,4,5-Triklorofenoksiasetik asit) v Kakodilik asit (Dimetil arsenik asit) v Pikloram b) Toprağı sterilize eden kimyasal maddeler v Bromasil BİTKİ ÖLDÜRÜCÜ AJANLAR

59 Sabrınız için teşekkürler

60 1/12/2015 60 KİMYASAL AJAN SALDIRISINA KARŞI BULUNDURULMASI GEREKEN TIBBİ ARAÇ, GEREÇ VE İLAÇLAR v v Pridostigmin tablet, atropin ve oksim ampulleri v v Dimerkaprol ampul, merhem ve pomadı v v Nitrit preperatları v v 4-DMAP ampul ve Na tiyosülfat ampul v v Dekontaminasyon seti v v Koruyucu giysi ve maske KİMYASAL AJAN SALDIRISINA KARŞI BULUNDURULMASI GEREKEN TIBBİ ARAÇ, GEREÇ VE İLAÇLAR v v Pridostigmin tablet, atropin ve oksim ampulleri v v Dimerkaprol ampul, merhem ve pomadı v v Nitrit preperatları v v 4-DMAP ampul ve Na tiyosülfat ampul v v Dekontaminasyon seti v v Koruyucu giysi ve maske

61 1/12/2015 61 KİMYASAL SAVAŞTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Kaynağı bilinmeyen bir sis veya duman mevcut olduğunda şüpheli bir koku veya sıvı tesbit edildiğinde, Kaynağı bilinmeyen bir sis veya duman mevcut olduğunda şüpheli bir koku veya sıvı tesbit edildiğinde, Sebebi bilinmeyen burun akması, göz yaşarması ve nefes almada güçlük hissetmede derhal nefes almayı kesin ve maskenizi takınız. Sebebi bilinmeyen burun akması, göz yaşarması ve nefes almada güçlük hissetmede derhal nefes almayı kesin ve maskenizi takınız.

62 1/12/2015 62 KİMYASAL SAVAŞTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Gerekli olduğundan emin olmadıkça atropin iğnesini yapmayın. Bulunduğunuz bölgenin artık tehlikeli olmadığı tesbit edilip, maskenizi çıkarmanız söylenene kadar maskenizi takmaya devam edin.

63 1/12/2015 63 KİMYASAL SAVAŞTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Kimyasal maddelerden temizlenme (=Dekontaminasyon) işlemine çok önem verin ve dikkatle uygulayınız. Kimyasal silahların etkilerini çok iyi öğreniniz.

64 1/12/2015 64 DERHAL MASKE TAKMAYI GEREKTİREN KOŞULLAR Personel aşağıda belirtilen hususlarda kimyasal taarruz alarmını beklemeksizin derhal maskeleri takarlar. Topçu, havan ve roket ateşi veya hava bombardımanlarında, Havadan püskürtme suretiyle taarruz edildiğinde, Kaynağı bilinmeyen bir sis veya duman mevcut olduğunda,

65 1/12/2015 65 DERHAL MASKE TAKMAYI GEREKTİREN KOŞULLAR Şüpheli bir koku veya sıvı tespit edildiğinde, Bir kimyasal taarruzdan şüphelenildiğinde, Kimyasal bir gazla kirletildiğinden şüphe edilen veya kirletildiği bilinen bir bölgeye girildiğinde,

66 1/12/2015 66 DERHAL MASKE TAKMAYI GEREKTİREN KOŞULLAR Kişileri etkileyen aşağıdaki hususlar meydana geldiğinde: Sebebi bilinmeyen burun akması. Boğulma hissi göğüs ve boğazda sıkışma. Görüş bulanıklığı ve yakındaki cisimleri görmede zorluk. Gözlerde tahriş. Nefes almada güçlük veya çok sık nefes alma ihtiyacı.


"1/12/2015 1 KİMYASAL AJAN MARUZİYETİNDE TIBBİ YAKLAŞIM Mesut ORTATATLI Yrd.Doç.Dr.Tbp.Yb. KBRN BD. Bşk.lığı Mesut ORTATATLI Yrd.Doç.Dr.Tbp.Yb. KBRN BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları