Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zâtın özel ve en kapsamlı adı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zâtın özel ve en kapsamlı adı."— Sunum transkripti:

1 Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zâtın özel ve en kapsamlı adı

2 Mutlak adalet sahibi

3 Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden

4 Varlığının sonu olmayan

5 İzzet,şeref ve hükümranlık bakımından en yüce,aşkın

6 Hakkıyla bilen

7 Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu

8 Yenilmeyen yegane gâlip

9 Ölümden sonra dirilten

10 Varlığının sonu olmayan

11 Canlıları bir model olmaksızın yaratan

12 Rızkı genişleten,ruhları bedenlerine yayan

13 Gören Yarattıklarının hepsinin her halini algılayarak onların durumuna vakıf olan.

14 Zâtının görülmesi ve bilinmesi açısından gizli

15 Eşi ve örneği olmayan,sanatkarane yaratan

16 İyilik eden vaadini yerine getiren

17 Toplayıp düzenleyen,kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan

18 İradesini her durumda yürüten,yaratılmışların halini iyileştiren

19 Azamet sahibi

20 Zarar veren

21 Varlığının başlangıcı olmayan

22 İyilik kapılarını açan,hakemlik yapan.

23 Daima affeden, tekrarlayan günahları bağışlayan

24 Bütün günahları bağışlayan

25 Herşeyden müstağni,kendi dışındaki herşey ona muhtaç

26 Herşeyin iç yüzünden haberdar olan

27 Yol gösteren murada erdiren

28 Alçaltan zillete düşüren

29 Koruyup gözeten ve dengede tutan

30 Var olan,mevcudiyeti ve uluhiyeti gerçek olan

31 Son hükmü veren

32 Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan

33 Takdirine uygun bir şekilde yaratan

34 Acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen

35 Övülmeye layık olan

36 Kullarına yeten onları hesaba çeken

37 Ebedi hayatla diri olan

38 Rızkı tutan,canlıların ruhunu alan

39 Herşeye gücü yeten kudretli

40 Yenilmeyen yegane galip

41 Sınırsız güç ve kudret sahibi

42 Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden

43 Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar büyük yüce

44 Fazilet türlerinin hepsine sahip

45 Her eksiklikten münezzeh

46 Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan

47 Şanlı şerefli

48 Mülkün sahibi

49 Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen kötü şeylere engel olan

50 Şanlı şerefli

51 Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi

52 Herşeye gücü yeten kudretli

53 Geriye bırakan

54 Zenginlik verip tatmin eden

55 Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntıları ile bilen

56 Can veren

57 Tekrar yaratan

58 Yücelten izzet ve şeref veren

59 Öne alan

60 Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren,bilip gücü yeten ve koruyan

61 Adaletle hükmeden

62 Her şeye gücü yeten kudretli

63 Şekil ve özellik veren

64 İlkin yaratan

65 Dileklere karşılık veren

66 Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten

67 Güven veren vaadini yerine getiren

68 Öldüren

69 Suçluları cezalandıran

70 İzzet şeref ve hühümranlık bakımından en yüce aşkın

71 Azamet ve yüceliğini izhar eden

72 Alçaltan zillet veren

73 Fayda veren

74 Nurlandıran nur kaynağı

75 Yücelten izzet ve şeref veren

76 Çok merhamet eden,esirgeyen bağışlayan

77

78 Gözetleyip kontrol eden

79 Şefkatli

80 Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı irşad edici

81 Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren

82 Çok sabırlı

83 Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu müstağni

84 Esenlik veren

85 İşiten

86 Her şeyi gözlemiş olarak bilen

87 Az iyiliğe çok mükafat veren

88 Kullarını tövbeye sevk eden tövbelerini kabul eden

89 Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni

90 Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamanda tek

91 Kainata hakim olup onu yöneten

92 Tüm varlıkların gerçek sahibi, varisi

93 İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan

94 Çok seven çok sevilen

95 Karşılık beklemeden bol bol veren

96 Güvenilip dayanılan

97 Yardımcı ve dost

98 Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikar

99 Azamet ve kerem sahibi


"Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zâtın özel ve en kapsamlı adı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları