Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI ARALIK- 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI ARALIK- 2014"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI ARALIK- 2014
KAYSERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI ARALIK- 2014

2 SUNUM İÇERİĞİ; SANAYİ SİCİL KANUNU SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI
SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ KAYSERİ İLİ FAALİYET ÇALIŞMASI

3 SANAYİ SİCİL KANUNU YASAL DAYANAK:
635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci ve 7’nci maddesi uyarınca, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek görevi Bakanlığımıza verilmiştir. İLGİLİ MEVZUAT: 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği

4 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu;
Sanayi işletmelerinin tescilini yapmak, onların ekonomik ve sınai faaliyetlerini takip ederek gerekli veriyi toplamak ve bu verilerden elde edilecek bilginin, sanayi politikasının oluşturulmasında ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla; 1957 yılında hazırlanmış ve aynı yıl yürürlüğe girmiştir. 2014-/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği, tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanması 2004 yılına kadar Bakanlık Merkez Teşkilatınca yürütülmüştür yılından itibaren sanayi sicil uygulamaları tamamen Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine devredilmiştir.

5 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlığımızca tutulan sanayi sicil kayıtları, sanayi işletmelerinin il, ilçe ve bölge bazında sayısal, sektörel ve diğer niteliklerde envanteridir. Sanayi sicil kayıtları, Kanunun gizlilik ilkesi kapsamında tutulmaktadır. Sanayi Sicil Belgesi; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 nci maddesinde tanımı yapılan imalât sanayi, madencilik, taşocakçılığı, elektrik, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya ilgili İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinden aldıkları belgedir. İl Müdürlüğümüz tarafından Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili işlemlerde herhangi bir ücret alınmamaktadır.

6 Sanayi İşletmesi; Sanayi Sicil Kanununa göre ; "Bir maddenin nitelik, şekil, özellik veya birleşimini makine, cihaz, tezgah, alet yardımıyla veya sadece el emeğiyle kısmen veya tamamen değiştirerek, maddeleri işleyerek devamlı ve seri halde üreten yerler, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler, devamlı ve seri halde tamirat yapan müesseseler, enerji elde eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ve buralarda yapılan işler sanayi işleri sayılır ve bu kapsamda değerlendirilen işletmeler sanayi siciline kayıt edilir." 6948 sayılı Kanunun 1.maddesinde el ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler kapsam dışı bırakılmıştır. Lokantalar, pideciler, pastaneler, pastanecilik hizmet verilen diğer yerler, tadilat işi yapan terziler, yufka üretilen yerde aynı zamanda başkalarına ait ceviz, tatlı, meşrubat, yumurta vb. satan yerler, ayakkabı tamiri yapan ayakkabıcılar vb. yerlerin kayıt edilmesi uygun değildir.  Ekmek fırınları, mobilya üreticileri, konfeksiyon üreticileri, kapı, pencere(PVC, Demir, Ahşap, Alüminyum) üreticilerinin vb.  kayıt edilmesi gerekir.

7

8 SANAYİ SİCİL KANUNU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ SORUMLULUKLARI Kanunun 2’nci maddesi gereği yeni açılan sanayi işletmeleri, faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Kanunun 4’üncü maddesi gereği, sanayi işletmesinin geçici veya tamamen faaliyetine son vermesi, verilen beyanname bilgilerinde (unvan, ürün ve adres) değişiklik olması halinde 1 ay içinde İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Kanunun 5’inci maddesi gereği sanayi işletmesinin bir önceki yılla ilgili bilgilerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetveli’nin yıl başından itibaren 4(dört) ay içinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Kanunun 11’inci maddesi gereği, sanayi işletmesi ile ilgili istenilen bilgilerin, doğru olarak verilmesi zorunludur.

9 SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI
Kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu ilin Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür. Nevi değişikliğinde eski unvanlı kayıt iptal edilir.Yeni unvanlı işletmenin kaydı ilk kayıt müracaatı şeklinde yapılır.(Tebliğin 4,5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde) Ürün sınıflamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesine uygun olarak hazırlanan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi esas alınır. Ürün birimi olarak Türkiye Sanayi Ürünleri Listesindeki ürün kodu birimleri esas alınır.

10 İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde kayıt iptali için elektronik ortamda müracaat yapılır. MİKRO İŞLETME: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. MEVCUT DURUM Sanayi sicil veri tabanında sanayi işletmesinin kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtlardan ‘ i aktif haldedir. Hali hazırda uygulamada kullanılan sanayi sicil veri tabanında, sanayi işletmeleri ile ilgili elektrik tüketimi, kapasite ve fiili üretim miktarı, çalışan sayısı gibi çok geniş yelpazede veri tutulmaktadır.

11 SANAYİ SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ
2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği uyarınca, her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kayıt edilmektedir. Buna göre, birden fazla üretim yeri olan bir firmanın her üretim yerine ayrı Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir. Unvan, ürün ve adres değişikliklerinde Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır. Belge tarihi aynı kalır. Sanayi Sicil Tebliği’nin 9’uncu maddesi uyarınca, Sanayi Sicil Belgesi’nin veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize ettirilmesi gerekmektedir. Geriye dönük vize yapılmamaktadır. Bir önceki yıla ait işletme bilgilerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetveli ’nin, yıl başından itibaren 4(dört) ay içinde, Bakanlık web adresi ‘den, e-hizmet/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sekmesi yoluyla elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

12 SANAYİ SİCİLE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası ‘den e-hizmet/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ‘ne elektronik ortamda başvuru yapılması ve aşağıda belirtilen belgeler ile İl Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir. İLK MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER: 1- Dilekçe  2- Kuruluş Gazetesi  (Ticaret Sicili veya Esnaf Sicili Gazetesi) 3- Kapasite Raporu 1 Adet (Aslı veya aslının aynı tasdikli nüsha) 4- Mikro İşletmeler için firma beyanı BELGE ZAYİİNDE İSTENİLEN BELGELER: 2- Zayii İlanı Gazetesi

13 SANAYİ SİCİL İŞLEMLERİ
VİZE İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1- Dilekçe 2- Sanayi Sicil Belgesi aslı ÜRÜN VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:  3- Sanayi Sicil Beyannamesi ( San. Sic. A Formu  4-Yıllık İşletme Cetveli ( San. Sic. B Formu ) 5-Yeni kapasite raporu (Aslı veya aslının aynı tasdikli) BELGE İPTALİ İÇİN GEREKLİ EVRAK 1-Dilekçe 2-Sanayi Sicil Belgesi Aslı (Kayıp ise zayi ilanı)

14 SANAYİ SİCİL KAYITLARINDAN FAYDALANMA
Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin, üniversitelerin ve diğer kullanıcıların sanayi işletmeleri hakkında bilgi talepleri, sanayi sicil veri tabanından karşılanmaktadır. Savunma sanayi ile ilgili kaynak kataloğu ve kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının harp sanayine dönüşüm özel planı hazırlanması gibi Bakanlığımızca yürütülen faaliyetlerde sanayi sicil kayıtları kullanılmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2003/6392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, kamu alımlarında yerli üretici tespiti, sanayi sicil kayıtlarından yapılmaktadır.

15 SANAYİ SİCİL BELGESİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN KULLANILMASI
Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler, ihraç kaydıyla yaptıkları mal tesliminde KDV Tecil-Terkin işleminden yararlanmaktadırlar. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararı gereği, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler ticarethane tarifesine göre daha ucuz olan sanayi aboneliği tarifesinden elektrik kullanmaktadırlar. Makine Emniyet Yönetmeliği, LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerle ilgili ara malı ithalatında, gümrüklerce Sanayi Sicil Belgesi aranmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen atık yağların kontrolü yönetmeliği gereğince, atık yağ geri kazanım tesislerine lisans verilmesinde sanayi sicil belgesi aranmaktadır.

16 TAM KAYITA ULAŞILAMAMASININ NEDENLERİ 1- KAPASİTE RAPORU:
Sanayi siciline kayıt için kapasite raporu (Mikro İşletmeler hariç) aranmaktadır. Kapasite Raporu alınmasındaki maliyet sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olmasını engellemektedir. 2- OSB VE SERBEST BÖLGELERDE KULLANILAN ELEKTRİĞİN SANAYİ ABONELİĞİ KAPSAMINDA OLMAMASI: OSB yönetimleri işletmelerin sanayi siciline kayıtlı olup olmadığını yeterince izlemiyor. EPDK tarafından Resmi Gazete’nin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinde Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi sicil belgesine sahip olan sanayi katılımcıları ile sanayi sicil belgesine sahip olmayan sanayi harici katılımcılar için Kurul tarafından onaylanan dağıtım bedellerinin uygulanmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

17 3- KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ UYGULAMALARI:
Maliye Bakanlığı, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlarda sanayi sicil belgesi aranırken, bir çok kamu kurum ve kuruluşu sanayi işletmeleri ile olan ilişkilerinde sanayi sicil belgesi istememektedir. Özellikle, yerel yönetimlerin uygulamalarında sanayi sicil belgesi aranmamaktadır.

18 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ
Bölgelere göre sanayi işletmelerinin Türkiye dağılımı

19 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ
Mevcut sanayi sicil kayıtlarına göre sanayi işletmelerinin Türkiye dağılımı

20 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

21 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ
KAYSERİ İLİ SANAYİSİ İlimizde sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı 1830’ dur. 81 il arasında sanayisi gelişmiş 10 ncu il’dir. İç Anadolu Bölgesindeki İllerin sanayisine göre bir değerlendirilmesi yapıldığında, Ankara İli % 42,3 luk bir oran ile bölge İlleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Ankara İlinden sonra % 24,7’ lik oran ile ikinci sırada yer alan Konya İlini sırasıyla % 12,7 Kayseri , % 5,3 Eskişehir, % 2,57 ile Aksaray, % 2,4 Sivas, % 2 Nevşehir, % 1,6 Karaman, % 1,6 Niğde, % 1,5 Yozgat, % 1,5 Kırıkkale, % 1,1 Çankırı ve % 0,9 ile Kırşehir İli takip etmektedir.

22 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ
Kayseri İli Nace Kodu Bazında Sanayi Sektörü Dağılımı %'lik Oranları

23 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ
Kayseri – İstihdama Göre Dağılımı (%)

24 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

25 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ
Kayseri-İstihdamın Niteliklere Göre Dağılımı (%)

26 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ
Sanayi İşletmelerinin İlçelere Göre Dağılımı ve Çalışan Sayısı İlçe Firma sayısı Çalışan sayısı MELİKGAZİ 1237 54.663 KOCASİNAN 267 7.870 DEVELİ 32 1.286 İNCESU 24 895 YAHYALI 22 697 PINARBAŞI 19 827 HACILAR 89 1.311 TOMARZA 12 332 TALAS 10 211 BÜNYAN 168 YEŞİLHİSAR 3 86 SARIOĞLAN 20 SARIZ 13 ÖZVATAN 1 5 TOPLAM 1830 68.384

27 Tespiti yapılan firma sayısı Kaydı uygun olan firma sayısı
Tüm illerimizde olduğu gibi İlimizde de Maliye Bakanlığı idari kayıtları esas alınarak, İl Müdürlüğümüzce işletme faaliyet tespiti çalışması yapılmıştır. Tespiti yapılan firma sayısı Kaydı uygun olan firma sayısı Kaydı uygun olmayan firma sayısı Belirtilen adreste olmayan firma sayısı Adresi yanlış olan firma sayısı 6308 1729 3683 648 103 Sanayi sicil kaydı olan 1250 Sanayi sicil çalışmalarında tam saha çalışması yapılmış olup, küçük sanayi sitelerinde listede yer almayan işletmede ayrıca tespit çalışması yapılmıştır.

28 Yıllar İtibariyle Sanayi Sicil Belgesi Faaliyet Durumu
KAYSERİ İLİ FAALİYET ÇALIŞMASI Yıllar İtibariyle Sanayi Sicil Belgesi Faaliyet Durumu TOPLAM 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YILLAR İTİBARI İLE FİRMA SAYISI 217 305 366 435 503 577 673 780 877 1016 1141 1328 1480 1601 1768 2278 2327 TOPLAM FİRMA SAYISI 88 61 69 68 74 96 107 97 139 125 187 152 121 167 235 275 48 İPTAL EDİLEN 593 1 4 5 28 44 9 104 42 80 70 60 57 13 FAAL FİRMA 1734 365 434 498 567 658 737 790 920 941 1086 1169 1210 1307 1482 1700 KESİLEN CEZA SAYISI 1442 6 189 87 109 95 105 147 178 228 190 22 CEZA TUTARI 877289 2400 96918 49190 53064 71504 47850 58320 83292 106814 153552 138838 16222 TAHSİL EDİLEN CEZA SAYISI 889 163 73 81 74 54 61 67 124 117 64 MALİYEYE BİLDİRİLEN 441 5 12 13 9 45 96 106 60 TOP. İŞLEM GÖREN FİRMA SAYISI 1920 217 88 62 111 231 261 359 977 984 1055 1281 1129 1170 1288 1349 1382 1793 126

29 Sanayi sicile kayıt yapılan işletme sayısı : 276 Belge iptali : 59
2013 YILI SANAYİ SİCİL ÇALIŞMALARI Sanayi sicile kayıt yapılan işletme sayısı : Belge iptali : Vize işlemleri : Değişiklik işlemleri :

30 2013 YILI SANAYİ SİCİL ÇALIŞMALARI UYGULANAN CEZALAR: Yıllık İşletme Cetvelini süresinde vermeyen işletmeler : 154 Adres ,ürün ve unvan değişikliğini süresinde bildirmeyen : 34 Süresinde sanayi sicil belgesini almayan işletme : 2 190 Firmaya TL. idari para cezası uygulanmıştır. 2014 YILI CEZA MİKTARLARI: Yıllık İşletme Cetvelinin zamanında verilmemesi , Ürün, unvan , adres değişikliği ve firma faaliyetine son verme hallerinin bir ay içinde bildirilmemesi hallerinde, TL. Sanayi sicil belgesini yetkili memura ibraz etmeyenlere , TL. Kanuna göre istenilen malumatı hakikate aykırı bildirenlere TL. İdari para cezası uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. 

31 İŞLETMELERE SAĞLANAN AF NİTELİĞİNDE DÜZENLEME
Resmi Gazete’nin tarihli ve sayılı nüshasında yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile sanayi siciline kayıtlı olmayan sanayi işletmelerinin tümüne af niteliğinde bir düzenleme getirilerek, sanayi siciline kayıt olmayanlara tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamaları kaydıyla 9 ncu maddede öngörülen idari para cezasının uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

32 BAKANLIK MÜŞAVİRİ İL MÜDÜRÜ V.
Kamil AKÇADIRCI BAKANLIK MÜŞAVİRİ İL MÜDÜRÜ V. TEŞEKKÜRLER… Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Gevher Nesibe Mh. Tekin Sk. Kocasinan Belediye Hizmet Binası 4. Kat Tel:


"SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI ARALIK- 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları