Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL."— Sunum transkripti:

1 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI ARALIK- 2014 KAYSERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2 SUNUM İÇERİĞİ;  SANAYİ SİCİL KANUNU  SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI  SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ  KAYSERİ İLİ FAALİYET ÇALIŞMASI

3 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 3  SANAYİ SİCİL KANUNU YASAL DAYANAK: 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci ve 7’nci maddesi uyarınca, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek görevi Bakanlığımıza verilmiştir. İLGİLİ MEVZUAT: 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği

4 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 4 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu; Sanayi işletmelerinin tescilini yapmak, onların ekonomik ve sınai faaliyetlerini takip ederek gerekli veriyi toplamak ve bu verilerden elde edilecek bilginin, sanayi politikasının oluşturulmasında ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla;  1957 yılında hazırlanmış ve aynı yıl yürürlüğe girmiştir.  2014-/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği, 25.10.2014 tarih ve 29156 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanması 2004 yılına kadar Bakanlık Merkez Teşkilatınca yürütülmüştür. 2005 yılından itibaren sanayi sicil uygulamaları tamamen Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine devredilmiştir.

5 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 5 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Bakanlığımızca tutulan sanayi sicil kayıtları, sanayi işletmelerinin il, ilçe ve bölge bazında sayısal, sektörel ve diğer niteliklerde envanteridir. Sanayi sicil kayıtları, Kanunun gizlilik ilkesi kapsamında tutulmaktadır. Sanayi Sicil Belgesi; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 nci maddesinde tanımı yapılan imalât sanayi, madencilik, taşocakçılığı, elektrik, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya ilgili İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinden aldıkları belgedir. İl Müdürlüğümüz tarafından Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili işlemlerde herhangi bir ücret alınmamaktadır.

6 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 6  Sanayi İşletmesi;  Sanayi Sicil Kanununa göre ; "Bir maddenin nitelik, şekil, özellik veya birleşimini makine, cihaz, tezgah, alet yardımıyla veya sadece el emeğiyle kısmen veya tamamen değiştirerek, maddeleri işleyerek devamlı ve seri halde üreten yerler, madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler, devamlı ve seri halde tamirat yapan müesseseler, enerji elde eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ve buralarda yapılan işler sanayi işleri sayılır ve bu kapsamda değerlendirilen işletmeler sanayi siciline kayıt edilir."  6948 sayılı Kanunun 1.maddesinde el ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler kapsam dışı bırakılmıştır. Lokantalar, pideciler, pastaneler, pastanecilik hizmet verilen diğer yerler, tadilat işi yapan terziler, yufka üretilen yerde aynı zamanda başkalarına ait ceviz, tatlı, meşrubat, yumurta vb. satan yerler, ayakkabı tamiri yapan ayakkabıcılar vb. yerlerin kayıt edilmesi uygun değildir.  Ekmek fırınları, mobilya üreticileri, konfeksiyon üreticileri, kapı, pencere(PVC, Demir, Ahşap, Alüminyum) üreticilerinin vb. kayıt edilmesi gerekir.

7 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 7

8 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 8 SANAYİ SİCİL KANUNU SANAYİ SİCİL KANUNU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ SORUMLULUKLARI  Kanunun 2’nci maddesi gereği yeni açılan sanayi işletmeleri, faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır.  Kanunun 4’üncü maddesi gereği, sanayi işletmesinin geçici veya tamamen faaliyetine son vermesi, verilen beyanname bilgilerinde (unvan, ürün ve adres) değişiklik olması halinde 1 ay içinde İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.  Kanunun 5’inci maddesi gereği sanayi işletmesinin bir önceki yılla ilgili bilgilerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetveli’nin yıl başından itibaren 4(dört) ay içinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.  Kanunun 11’inci maddesi gereği, sanayi işletmesi ile ilgili istenilen bilgilerin, doğru olarak verilmesi zorunludur.

9 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 9 SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI SANAYİ SİCİL UYGULAMALARI  Kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu ilin Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür.  Nevi değişikliğinde eski unvanlı kayıt iptal edilir.Yeni unvanlı işletmenin kaydı ilk kayıt müracaatı şeklinde yapılır.(Tebliğin 4,5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde)  Ürün sınıflamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesine uygun olarak hazırlanan Türkiye Sanayi Ürünleri Listesi esas alınır.  Ürün birimi olarak Türkiye Sanayi Ürünleri Listesindeki ürün kodu birimleri esas alınır.

10 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 10 İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde kayıt iptali için elektronik ortamda müracaat yapılır. MİKRO İŞLETME: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. MEVCUT DURUM Sanayi sicil veri tabanında 110.961 sanayi işletmesinin kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtlardan 80.571 ‘ i aktif haldedir. Hali hazırda uygulamada kullanılan sanayi sicil veri tabanında, sanayi işletmeleri ile ilgili elektrik tüketimi, kapasite ve fiili üretim miktarı, çalışan sayısı gibi çok geniş yelpazede veri tutulmaktadır.

11 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 11 SANAYİ SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği uyarınca, her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kayıt edilmektedir. Buna göre, birden fazla üretim yeri olan bir firmanın her üretim yerine ayrı Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir. Unvan, ürün ve adres değişikliklerinde Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır. Belge tarihi aynı kalır. Sanayi Sicil Tebliği’nin 9’uncu maddesi uyarınca, Sanayi Sicil Belgesi’nin veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize ettirilmesi gerekmektedir. Geriye dönük vize yapılmamaktadır. Bir önceki yıla ait işletme bilgilerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetveli ’nin, yıl başından itibaren 4(dört) ay içinde, Bakanlık web adresi http://www.sanayi.gov.tr ‘den, e-hizmet/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi sekmesi yoluyla elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

12 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 12 SANAYİ SİCİLE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası http://www.sanayi.gov.tr ‘den e-hizmet/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ‘ne elektronik ortamda başvuru yapılması ve aşağıda belirtilen belgeler ile İl Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir. İLK MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER: 1- Dilekçe 2- Kuruluş Gazetesi (Ticaret Sicili veya Esnaf Sicili Gazetesi) 3- Kapasite Raporu 1 Adet (Aslı veya aslının aynı tasdikli nüsha) 4- Mikro İşletmeler için firma beyanı BELGE ZAYİİNDE İSTENİLEN BELGELER: 1- Dilekçe 2- Zayii İlanı Gazetesi

13 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 13 SANAYİ SİCİL İŞLEMLERİ VİZE İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1- Dilekçe 2- Sanayi Sicil Belgesi aslı ÜRÜN VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1- Dilekçe 2- Sanayi Sicil Belgesi aslı 3- Sanayi Sicil Beyannamesi ( San. Sic. A Formu 4-Yıllık İşletme Cetveli ( San. Sic. B Formu ) 5-Yeni kapasite raporu (Aslı veya aslının aynı tasdikli) BELGE İPTALİ İÇİN GEREKLİ EVRAK 1-Dilekçe 2-Sanayi Sicil Belgesi Aslı (Kayıp ise zayi ilanı)

14 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 14 SANAYİ SİCİL KAYITLARINDAN FAYDALANMA  Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin, üniversitelerin ve diğer kullanıcıların sanayi işletmeleri hakkında bilgi talepleri, sanayi sicil veri tabanından karşılanmaktadır.  Savunma sanayi ile ilgili kaynak kataloğu ve kamu ve özel sektör sanayi kuruluşlarının harp sanayine dönüşüm özel planı hazırlanması gibi Bakanlığımızca yürütülen faaliyetlerde sanayi sicil kayıtları kullanılmaktadır.  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2003/6392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, kamu alımlarında yerli üretici tespiti, sanayi sicil kayıtlarından yapılmaktadır.

15 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 15 SANAYİ SİCİL BELGESİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN KULLANILMASI  Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler, ihraç kaydıyla yaptıkları mal tesliminde KDV Tecil-Terkin işleminden yararlanmaktadırlar.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararı gereği, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler ticarethane tarifesine göre daha ucuz olan sanayi aboneliği tarifesinden elektrik kullanmaktadırlar.  Makine Emniyet Yönetmeliği, LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerle ilgili ara malı ithalatında, gümrüklerce Sanayi Sicil Belgesi aranmaktadır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen atık yağların kontrolü yönetmeliği gereğince, atık yağ geri kazanım tesislerine lisans verilmesinde sanayi sicil belgesi aranmaktadır.

16 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 16 TAM KAYITA ULAŞILAMAMASININ NEDENLERİ 1- KAPASİTE RAPORU: Sanayi siciline kayıt için kapasite raporu (Mikro İşletmeler hariç) aranmaktadır. Kapasite Raporu alınmasındaki maliyet sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olmasını engellemektedir. 2- OSB VE SERBEST BÖLGELERDE KULLANILAN ELEKTRİĞİN SANAYİ ABONELİĞİ KAPSAMINDA OLMAMASI: OSB yönetimleri işletmelerin sanayi siciline kayıtlı olup olmadığını yeterince izlemiyor. EPDK tarafından Resmi Gazete’nin 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı nüshasında yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinde Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi sicil belgesine sahip olan sanayi katılımcıları ile sanayi sicil belgesine sahip olmayan sanayi harici katılımcılar için Kurul tarafından onaylanan dağıtım bedellerinin uygulanmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

17 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 17 3- KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ UYGULAMALARI: Maliye Bakanlığı, EPDK, Kamu İhale Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlarda sanayi sicil belgesi aranırken, bir çok kamu kurum ve kuruluşu sanayi işletmeleri ile olan ilişkilerinde sanayi sicil belgesi istememektedir. Özellikle, yerel yönetimlerin uygulamalarında sanayi sicil belgesi aranmamaktadır.

18 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 18 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ Bölgelere göre sanayi işletmelerinin Türkiye dağılımı

19 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 19 Mevcut sanayi sicil kayıtlarına göre sanayi işletmelerinin Türkiye dağılımı SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

20 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 20 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

21 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 21 KAYSERİ İLİ SANAYİSİ  İlimizde sanayi siciline kayıtlı işletme sayısı 1830’ dur. 81 il arasında sanayisi gelişmiş 10 ncu il’dir.  İç Anadolu Bölgesindeki İllerin sanayisine göre bir değerlendirilmesi yapıldığında, Ankara İli % 42,3 luk bir oran ile bölge İlleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Ankara İlinden sonra % 24,7’ lik oran ile ikinci sırada yer alan Konya İlini sırasıyla % 12,7 Kayseri, % 5,3 Eskişehir, % 2,57 ile Aksaray, % 2,4 Sivas, % 2 Nevşehir, % 1,6 Karaman, % 1,6 Niğde, % 1,5 Yozgat, % 1,5 Kırıkkale, % 1,1 Çankırı ve % 0,9 ile Kırşehir İli takip etmektedir. SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

22 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 22 Kayseri İli Nace Kodu Bazında Sanayi Sektörü Dağılımı %'lik Oranları SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

23 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 23 Kayseri – İstihdama Göre Dağılımı (%) SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

24 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 24 SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

25 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 25 Kayseri-İstihdamın Niteliklere Göre Dağılımı (%) SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

26 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 26 Sanayi İşletmelerinin İlçelere Göre Dağılımı ve Çalışan Sayısı SANAYİ SİCİL KAYITLARINA GÖRE TÜRKİYE VE KAYSERİ

27 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 27 Tespiti yapılan firma sayısı Kaydı uygun olan firma sayısı Kaydı uygun olmayan firma sayısı Belirtilen adreste olmayan firma sayısı Adresi yanlış olan firma sayısı 630817293683648103 Sanayi sicil kaydı olan1250 Sanayi sicil çalışmalarında tam saha çalışması yapılmış olup, küçük sanayi sitelerinde listede yer almayan 2058 işletmede ayrıca tespit çalışması yapılmıştır.  Tüm illerimizde olduğu gibi İlimizde de Maliye Bakanlığı idari kayıtları esas alınarak, İl Müdürlüğümüzce işletme faaliyet tespiti çalışması yapılmıştır.

28 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 28 25.02.2014TOPLAM 199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 YILLAR İTİBARI İLE FİRMA SAYISI 217305366435503577673780877 101611411328148016011768200322782327 TOPLAM FİRMA SAYISI 23272178861696874961079713912518715212116723527548 İPTAL EDİLEN593 1 4552844910442698070605713 FAAL FİRMA17342173053654344985676587377909209411086116912101307148217001734 KESİLEN CEZA SAYISI 1442 618987 1099510514717822819022 CEZA TUTARI877289 24009691849190530647150447850583208329210681415355213883816222 TAHSİL EDİLEN CEZA SAYISI 889 616373817454616712411764 MALİYEYE BİLDİRİLEN 441 05121392245739610660 TOP. İŞLEM GÖREN FİRMA SAYISI 1920 217886211123126135997798410551281112911701288134913821793126 Yıllar İtibariyle Sanayi Sicil Belgesi Faaliyet Durumu KAYSERİ İLİ FAALİYET ÇALIŞMASI  KAYSERİ İLİ FAALİYET ÇALIŞMASI

29 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 29 2013 YILI SANAYİ SİCİL ÇALIŞMALARI Sanayi sicile kayıt yapılan işletme sayısı : 276 Belge iptali : 59 Vize işlemleri : 365 Değişiklik işlemleri : 188 

30 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 30 2013 YILI SANAYİ SİCİL ÇALIŞMALARI UYGULANAN CEZALAR:  Yıllık İşletme Cetvelini süresinde vermeyen işletmeler : 154  Adres,ürün ve unvan değişikliğini süresinde bildirmeyen : 34  Süresinde sanayi sicil belgesini almayan işletme : 2  190 Firmaya 138.838.00 TL. idari para cezası uygulanmıştır. 2014 YILI CEZA MİKTARLARI:  Yıllık İşletme Cetvelinin zamanında verilmemesi,  Ürün, unvan, adres değişikliği ve firma faaliyetine son verme hallerinin bir ay içinde bildirilmemesi hallerinde, 759.00 TL.  Sanayi sicil belgesini yetkili memura ibraz etmeyenlere, 380.00 TL.  Kanuna göre istenilen malumatı hakikate aykırı bildirenlere 1.520.00 TL. İdari para cezası uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. 

31 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 31 İŞLETMELERE SAĞLANAN AF NİTELİĞİNDE DÜZENLEME Resmi Gazete’nin 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı nüshasında yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile sanayi siciline kayıtlı olmayan sanayi işletmelerinin tümüne af niteliğinde bir düzenleme getirilerek, sanayi siciline kayıt olmayanlara 31.12.2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlamaları kaydıyla 9 ncu maddede öngörülen idari para cezasının uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

32 T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 32 TEŞEKKÜRLER … Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Gevher Nesibe Mh. Tekin Sk. Kocasinan Belediye Hizmet Binası 4. Kat Tel: 231 10 08 Kamil AKÇADIRCI BAKANLIK MÜŞAVİRİ İL MÜDÜRÜ V.


"T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü SANAYİ SİCİL KANUNU VE SANAYİ SİCİL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları