Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GOALS  To ensure that all students in the upper High School have the experience of an IB education  To embed IB principles of teaching and learning.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GOALS  To ensure that all students in the upper High School have the experience of an IB education  To embed IB principles of teaching and learning."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 GOALS  To ensure that all students in the upper High School have the experience of an IB education  To embed IB principles of teaching and learning throughout the school AMAÇLAR  Tüm 11. sınıf öğrencilerinin IB eğitimini deneyimlemesini sağlamak,  IB öğretme ve öğrenme ilkelerini bütün okulda yerleştirmek http://www.youtube.com/watch?v=2_s uqwAnDLM

5  Since September, 2014, all Grade 11 students are selecting their course of study from a range of IB Diploma options. Students will choose an approved combination of 6 IB COURSES mixing Higher Level and Standard Level to meet the requirements of the IB Diploma and/or their individual interests and capabilities  Eylül 2014’ten itibaren, bütün 11. sınıf öğrencileri bir dizi IB Diploma seçeneği arasından kendi ders programlarını seçebilecek. Öğrenciler, IB Diploma programının şartlarını yerine getirmek ve/ya kendi bireysel ilgilerine ve kabiliyetlerine cevap vermek amacıyla, 6 IB DERSİNDEN oluşan ve içinde ileri seviye ve standart seviyede dersler olan onaylı bir ders kombinasyonu seçeceklerdir.

6  GRADE 11 TURKISH MANDATORY REQUIREMENTS Students can additionally choose from a range of Turkish curriculum options that will enable them to also fulfill the requirements of the Turkish university exam within the Turkish curriculum.  11.SINIF TÜRKÇE ZORUNLU ŞARTLAR Öğrenciler ek olarak kendilerine Türkçe müfredatı çerçevesinde LYS sınavına hazırlanma koşullarını da yerine getirme imkanı tanıyan Türkçe müfredat seçeneklerinden faydalanabilirler.

7  ALL Grade 11 students will study TOK and ALL students will enjoy and complete the CAS Programme in Grade 11 whether they intend to enter for the full IB Diploma or not.  Bütün 11. sınıf öğrencileri BİLGİ KURAMI dersi alacaklar ve IB Diploma programına girmeyi düşünsün düşünmesin BÜTÜN ÖĞRENCİLER 11. sınıfta Yaratıcılık-Hareket-Hizmet (CAS) şartlarını yerine getirmek zorundadır.

8

9 CURRICULUM TRACKS - OVERSEAS BOUND STUDENTS YURTDIŞINA GİTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN MÜFREDAT YOLLARI 1. IB Diploma (or) 1. IB Diploması (veya)

10 CURRICULUM TRACKS-OVERSEAS BOUND STUDENTS YURTDIŞINA GİTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN MÜFREDAT YOLLARI 2. IB Courses Students may choose a combination of any six IB Courses dependent on their interests plus meet the core Turkish Curriculum requirements for their High School Diploma. They will complete one and up to three IB Core components. (TOK, CAS, Extended Essay) 2. IB Dersleri Öğrenciler altı IB dersinden, ilgilerine ve Türk Müfredatında Lise Diploması koşullarını yerine getirmek için 6 dersten oluşan bir kombinasyon yaparlar.

11  Science Track Students should include TWO HL Sciences and ONE further Science at SL or HL, plus Mathematics HL or SL, PLUS at least ONE of the following Turkish Curriculum Courses: ◦ 1.1 Students intending to study medicine should include HL Biology and HL Chemistry plus Additional Science ◦ 1.2 Students intending to study engineering should include HL Physics and HL Chemistry plus Additional Science.  FEN: Türkiye’de kalmak isteyen ve Fen alanında ilerlemek isteyen öğrenciler İKİ HL ve BİR SL veya HL Fen dersi, ek olarak HL veya SL Matematik, ARTI aşağıda belirtilenTürk Müfredatı Derslerinden en az BİRİNİ seçmelidirler. ◦ 1.1 Tıp okumak isteyen öğrenciler HL Biyoloji ve HL Kimya artı Ek fen dersi alır. ◦ 1.2 Mühendislik okumak isteyen öğrenciler HL Fizik, ve HL Kimya ve ek fen dersi alır.

12 TM: Turkish and Mathematics Track  Students should include Turkish HL or SL, Mathematics HL or SL, Turkish Lang& Linguistics*and Geography PLUS either Geometry and/or Mathematics in Grade 11 and both courses in Grade 12. TM: Türkçe ve Matematik Alanı  Öğrenciler HL veya SL Türkçe, HL veya SL Matematik, Dil Anlatım ve Coğrafya, buna ek olarak 11. sınıfta Geometri ve/veya Matematik dersi alırlar. 12. Sınıfta ise ikisini de alırlar.Ayrica bu ogrencilerin 20. Yüzyılda Türkiye dersini almalari onerilir. Social Science Track Students planning to stay in Turkey should include Turkey in the 20th Century PLUS Geography (in both Grades 11 and 12) and Sociology (in Grade 11). Sosyal Bilimler Alanı Türkiye’de kalmayı düşünen öğrenciler, 20. Yüzyılda Türkiye ve buna ek olarak Coğrafya (Hem 11 hem 12. sınıfta) ve Sosyoloji (11. Sınıfta) alırlar.

13 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Summary of the IB Diploma Programme IB Diploma Programının Özeti An academically challenging and accessible programme Suited for those students who demonstrate good study skills AND are academically motivated Akademik olarak zorlayıcı bir program Çalışma becerileri gelişmiş VE akademik olarak motiveöğrenciler için uygundur.

14 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Summary of the IB Diploma Programme IB Diploma Programının Özeti The Programme provides a holistic education IB Diploma students are very well prepared for university work in both Turkey and overseas. Program bütünsel bir eğitim sunar. IB Diploma öğrencileri, hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki üniversitelere girmek için oldukça iyi hazırlanırlar.

15

16 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Survey published early November 2014

17 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Teenager at a crossroad which way do I go? What do I want?

18 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Full IB Diploma Students study concurrently:  three subjects at higher level (240 hours each).  three subjects at standard level (150 hours each)  (at least one subject from each of Groups 1-5)  all three parts of the core. Copyright IBO 2013

19 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Tam Kapsamlı IB Diploma öğrencilerinin aldıkları dersler:  yüksek seviyede 3 ders (her biri 240 saat)  Standart seviyede 3 ders (her biri 150 saat)  (1-5 gruplarından en az bir ders)  Temel derslerin üçü de Copyright IBO 2013

20 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME IB subjects on offer (subject to at least 8 students) in 2015: (Öğrenci sayılarına göre değişebilecek) 2014’teki IB dersleri: Group 1.Turkish Literature; English Language and Literature; Grup 1. Türk Edebiyatı; İngiliz Dili ve Edebiyatı; İngilizce B Group 2. English B; French; German; Mandarin ab initio SL*, Spanish ab initio SL* Grup 2. Fransızca; Almanca; Mandarin ab giriş SL*, İspanyolca ab giriş SL*İngilizce B Group 3. Economics; Information Technology in a Global Society; Turkey in 20 th Century; Psychology; Geography, Global Politics* Grup 3. Ekonomi; Küresel Toplulukta Bilgi Teknolojileri; 20. yüzyılda Türkiye; Psikoloji; Coğrafya, Küresel Politika* *

21 French B Language lesson

22

23 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME IB subjects on offer (subject to 8 students) in 2015: (Öğrenci sayılarına göre değişebilecek) 2014’teki IB dersleri: Group4. Biology; Physics; Chemistry; Environmental Systems and Societies, Sports Health and Exercise Science Grup4. Bioloji; Fizik; Kimya; Çevre Sistemleri ve Topluluklar, Spor ve Egzersiz Group5. Mathematics HL; Mathematics SL; Mathematics Studies SL Grup5. Matematik HL; Matematik SL; Matematik Uygulamaları SL Group6. Visual Arts; (Film SL*), Music (SL) Grup6. Görsel Sanatlar; (Film SL*), Müzik *Online courses offered through Pamoja Education – additional fee applicable *Online dersler Pamoja Eğitimi ile verilir – ek ücrete tabidir. **New course offerings subject to staffing and student interest levels **Yeni derslerin açılması çalışan sayısına ve öğrenci isteğine bağlıdır.

24 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Before studying a subject at HL, students should have attained an average grade of 70 or 75 (in Science and Math) as noted in the subject at Grade 10 level. Bir dersi HL almadan önce, öğrenciler 10. sınıfta, o derste ortalama 70 ya da 75 (Matematik ve Fen Derslerinde) almak zorundadırlar. At the end of Grade 11, Students applying to continue with studies toward the full IB Diploma programme must meet the following criteria: 11. sınıfın sonunda, tam kapsamlı IB Diplomasına yönelecek öğrencilerin aşağıdaki kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. CRITERIA FOR ENTRY INTO IB DIPLOMA PROGRAMME

25 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME At the end of Grade 11, - a minimum average GPA of 65 in ALL IB subjects at the end of Grades 11 (an IB Grade 4) A minimum average GPA of 65 in English (an IB Grade 4) Before continuing a subject at HL, students must have attained an average grade of 65 in the subject at Grade 11 level. (an IB Grade 4) 11. sınıfın sonunda, –Bütün IB derslerinden, 11. sınıfın sonunda ortalama en az 65 almak. –İngilizce ortalamanın en az 65 olması –HL’de bir derse devam etmeden önce, öğrencilerin söz konusu derste 11. sınıf ortalamalarının 65 olması gerekir. CRITERIA FOR ENTRY INTO IB DIPLOMA PROGRAMME

26 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME SUCCESS is at your door step

27  Students studying abroad : Yurtdışında okumak isteyen öğrenciler

28  Students staying in Turkey: Türkiye’de kalmak isteyen öğrenciler

29

30 The Team Administrators, Office staff, Teachers, Head of Departments, School Counsellors

31 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME

32 32 THANK YOU!


"GOALS  To ensure that all students in the upper High School have the experience of an IB education  To embed IB principles of teaching and learning." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları