Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ovulasyon Uyarımının Over Kanseri ile İlişkisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ovulasyon Uyarımının Over Kanseri ile İlişkisi"— Sunum transkripti:

1 Ovulasyon Uyarımının Over Kanseri ile İlişkisi
Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

2 Genel Bakış İnfertilitede Over Kanseri/Tümörü Riski * Endometriozis
* Açıklanamayan infertilite * Anovulasyon, PKOS * Gebeliğin etkisi Fertilite Tedavisinin Oluşturduğu Over Kanseri/Tümörü Riski Over Kanserli/Tümörlü Hastalarda Fertilite Tedavisinin Kanser Seyrine Etkisi Sonuç

3 İnfertilite-Genel Kanser Sıklığı
Jensen et al. AJE, 2008

4 İnfertil Olgularda Over Kanseri Riski
_________________________________________________________________________________ Araştırmacı olgu kanser SIR (% 95 GA) __________________________________________________________ Kohort çalışmaları Brinton et al (-) Modan et al (0.80–2.90) Venn et al (0.57–1.70) Potashnik et al (0.10–3.27) Rossing et al (1.30–4.50) Brinton et al (1.40–2.60) Tworoger et al ( ) Jensen et al ( ) Olgu-kontrol çalışmaları (Pooled analysis) Whittemore et al / Nulligravid (0.86–0.23) Gravid (0.67–1.10) Ness et al / Nulligravid 1.10 (0.91–1.55) Gravid (1.02–1.31) (12 çalışma) (8 çalışma)

5 Endometriozisli Kadınlarda Genel Kanser Görülme Sıklığı -1 (n:64492, ort. Yaş:39.4, ileri evre çok)
_____________________________________________ Kanser türü SIR (% 95 Güven Aralığı) Over ( ) Meme ( ) Endokrin ( ) Tiroid ( ) Beyin ( ) Malign melanom ( ) Böbrek ( ) Endometrial ( ) Servikal ( ) ______________________________________________ (Melin A. et al: Human Reproduction 22: ,2007)

6 Endometriozisli Kadınlarda Genel Kanser Görülme Sıklığı -2
Olson JE et al. Self-Reported Endometriosis Diagnosis and Risk of Various Cancer Endpoints in the Iowa Women’s Health Study 1986–1998, Cancer 2002;94:1612–18

7 Ovaryan Endometriozisde Over Kanseri Riski
Çalışma kohort N SIR % 95 GA Brinton’ , > 10 yıl infertilite Berglund’ , ABD verileri Brinton’ , end. + primer infertil Uluslararası Ness’ meta-analiz Swedish National Cancer Registry Data

8 Endometrioma Olan Kadında Over Kanseri Riski
Kobayashi 2007

9 Endometriomada Epitel Değişiklikleri (n:339) % Güven Aralığı
Metaplazi (8.8–16.0) Skuamöz (0.7–3.8) Siliyer (0.7–3.8) Müsinöz (3.2–8.3) Eozinofilik (3.4–8.6) Berrak hücreli (0.01–1.6) Hiperplazi (6.5–13.1) Basit (4.1–9.7) Kompleks (1.4–5.4) Atipik (3.6–9.0) Endometrioid adenokarsinom (2.3–6.8) *Prefumo et al. Gynecologic Oncology 84, 280–284 (2002). 11 evre I, 3 evre II. Yaş medyan 50 (32-78)

10 Endometriozis-Over Kanseri Tüm meta-analizler
Sayasneh et al. Obstetrics and Gynecology Volume 2011, Article ID , 6 pages doi: /2011/140310

11 Endometriomada Epitel Değişiklikleri-Yaş İlişkisi (n:339)
*Prefumo et al. Gynecologic Oncology 84, 280–284 (2002). 11 evre I, 3 evre II. Yaş medyan 50 (32-78)

12 Endometriozis-Kanser İlişkisi Olası Nedenler *
Anormal hücresel ve hümoral immün fonksiyon Peritoneal makrofaj ve lenfosit artışı Sitokin ↑ Büyüme faktörü ↑, VEGF ↑ IL-1↑, IL-6 ↑ TNF ↑ Otoimünite ↑ Dioksin Somatik Mutasyon * Lebovic’ 01, Senturk’99, Fakih’87, Keenan’95, Gleicher’87, Badaway’89

13 Açıklanamayan İnfertilitede Over Kanseri Riski
Çalışma SIR/OR % 95 GA Ron’ kohort Venn’99 kohort Ness’02 reanaliz

14 Anovulatuar İnfertilitede Over Kanseri Riski
Çalışma OR % 95 GA Whittemore’92 reanaliz Ness’ reanaliz

15 PKOS’da Over Kanseri Riski Metaanaliz
Chittenden. RBM Online’2009

16 Ovulasyon Uyarımı- Over Kanseri Riski
____________________________________________________ Kohort olgu kanser SIR (% 95 GA) __________________________________________________________ Brinton’ klomifen (1.0–3.0) * Rossing’ klomifen (1.4–5.9) * klomifen > 12 siklus ( ) hMG/FSH (0.1–31.0) Modan’ tüm OI (0.6–3.8) klomifen (0.9–5.8) Doyle’ tedavi (0.2–2.2) Jensen’ Gn ( ) Klomifen ( ) ** hCG ( ) GnRH ( ) Sanner’ Gn ( ) Venn’ IVF ( ) Klip’ IVF (0.7–2.6) Dor’ IVF ( ) 15 sene sonra * RR(klomifen): 1.48 ( ), RR(Gn) 2.46 ( ), ** RR(klomifen-seröz Tm): 1.67 * BLOT sıklığı anlamlı artar (9/11 Klomifen grubunda), invaziv over kanseri riski artışı anlamsız

17 Ovulasyon Uyarımı- Over Kanseri Riski
Olgu-kontrol çalışma OR (% 95 GA) Detay Shu’ OK (0.2–22.7) Franceschi’ OK (0.2–3.3) Parazzini’ OK (0.4–3.3) 6 siklus (0.2–3.8) Shushan’ OK ( ) Mosgaard’ OK Nullipar ( ) sadece BLOT Paröz ( ) Whittemore’ Reanaliz (1.3–6.1) sadece invaziv Nulligravid ( ) epitelyal over Tm. Gravid ( ) Harris’ Reanaliz ( ) sadece BLOT Ness’ Reanaliz (0.76–1.23) Nulligravid ( ) Gravid ( ) Seröz BLOT ( ) ,CGS ,CGS

18 Ovulasyon Uyarımı- Overin Stromal Tm. Riski
Ovarian stimulation and granulosa-cell tumour Willemsen WNP et al. The Lancet,1993;341,986-8 Kaleli S et al. Fertil Steril 2005;84:802-4

19 Gebelik-Over Kanseri Riski İlişkisi Moorman PG et al
Gebelik-Over Kanseri Riski İlişkisi Moorman PG et al. Hormonal risk factors for ovarian cancer, Am J Epidemiol 2008;167: Premenopozal Gebelik Term gebelik >= 1 İlk gebelik yaşı > 29 Son gebelik yaşı > 34 İlk gebelikten sonra > 20 yıl Son gebelikten sonra < 5 yıl Emzirme, 6-12 ay Postmenopozal Gebelik Term gebelik >= 1 İlk gebelik yaşı > 29 Son gebelik yaşı > 34 İlk gebelikten sonra > 20 yıl Son gebelikten sonra > 5 yıl Emzirme, 6-12 ay

20 Konservatif Tedavi Edilmiş Over Kanserinde ART
Çokmerkezli retrospektif çalışma Ortalama 372 ay takip ( ) 27 BOT 10 nonepitelyal OK IVF, 5 IUI 3 epitelyal OK 17 gebelik 3 BOT rekürens Fortin A et al. Gynecol Obstet Fertil 2005;33:488-97

21 Erken Evre BOT’de IVF ~10 % n takip no.IVF Geb.Oranı Nüks
Mantzavinos’ % Herschkovitz’ Madelenat’ % Beiner’ % % 28.5 Fasouliotis’ % % 20.0 Park’ % ~10 % Rekürens oranı IVF tedavisi yapılmayan olgulardan farklı değildir

22 Sonuç İnfertilite, alttayatan nedene bağlı olarak bazı spesifik kanserler açısından risk oluşturabilir İnfertil çiftler kanser açısından özenle taranmalıdır, aile öyküsü olanların bir referans merkeze yönlendirilmeleri uygun olur İnfertil kadında over kanseri riski hafifce artar Endometriozisi olan olgular bu açıdan da takip edilmelidirler Fertilite tedavisi over kanseri/tm.riskini artırabilir Fertilite tedavisi olan kadınlar uzun dönem riskler açısından takip edilmelidir Gebelik over kanseri/tümöründen koruyucudur Kanserli hastada IVF tedavisi kanserin yineleme oranını artırmaz


"Ovulasyon Uyarımının Over Kanseri ile İlişkisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları