Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ovulasyon Uyarımının Over Kanseri ile İlişkisi Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ovulasyon Uyarımının Over Kanseri ile İlişkisi Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD."— Sunum transkripti:

1 Ovulasyon Uyarımının Over Kanseri ile İlişkisi Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

2 Genel Bakış İnfertilitede Over Kanseri/Tümörü Riski İnfertilitede Over Kanseri/Tümörü Riski * Endometriozis * Endometriozis * Açıklanamayan infertilite * Açıklanamayan infertilite * Anovulasyon, PKOS * Anovulasyon, PKOS * Gebeliğin etkisi * Gebeliğin etkisi Fertilite Tedavisinin Oluşturduğu Over Fertilite Tedavisinin Oluşturduğu Over Kanseri/Tümörü Riski Kanseri/Tümörü Riski Over Kanserli/Tümörlü Hastalarda Over Kanserli/Tümörlü Hastalarda Fertilite Tedavisinin Kanser Seyrine Etkisi Fertilite Tedavisinin Kanser Seyrine Etkisi Sonuç Sonuç

3 İnfertilite-Genel Kanser Sıklığı Jensen et al. AJE, 2008

4 İnfertil Olgularda Over Kanseri Riski _________________________________________________________________________________ Araştırmacı olgu kanser SIR (% 95 GA) __________________________________________________________ Kohort çalışmaları Brinton et al. 2335 11 1.28 (-) Modan et al. 2496 12 1.6 (0.80–2.90) Venn et al. 29700 13 0.99 (0.57–1.70) Potashnik et al. 1197 2 0.91 (0.10–3.27) Rossing et al. 3837 11 2.50 (1.30–4.50) Brinton et al. 12193 45 1.98 (1.40–2.60) Tworoger et al. 1.36 (1.07-1.75) Jensen et al. 54362 156 1.46 (1.24-1.71) Olgu-kontrol çalışmaları (Pooled analysis) Whittemore et al. 2197/8893 Nulligravid 1.40 (0.86–0.23) Gravid 0.87 (0.67–1.10) Ness et al. 5207/7705 Nulligravid 1.10 (0.91–1.55) Gravid 1.10 (1.02–1.31) __________________________________________________________ (12 çalışma) (8 çalışma)

5 Endometriozisli Kadınlarda Genel Kanser Görülme Sıklığı -1 (n:64492, ort. Yaş:39.4, ileri evre çok) _____________________________________________ Kanser türü SIR (% 95 Güven Aralığı) _____________________________________________ Over 1.37 (1.14-1.62) Meme 1.08 (1.02-1.13) Endokrin 1.38 (1.17-1.62) Tiroid 1.33 (1.02-1.70) Beyin 1.27 (1.09-1.46) Malign melanom 1.23 (1.07-1.40) Böbrek 1.36 (1.11-1.64) Endometrial 1.14 (0.93-1.39) Servikal 0.71 (0.53-0.94) ______________________________________________ (Melin A. et al: Human Reproduction 22:3021-26,2007)

6 Olson JE et al. Self-Reported Endometriosis Diagnosis and Risk of Various Cancer Endpoints in the Iowa Women’s Health Study 1986–1998, Cancer 2002;94:1612–18 Endometriozisli Kadınlarda Genel Kanser Görülme Sıklığı -2

7 Ovaryan Endometriozisde Over Kanseri Riski Çalışma kohort N SIR % 95 GA Çalışma kohort N SIR % 95 GA Brinton’96 1969-1983 20,686 1.9 1.3-2.8 Brinton’96 1969-1983 20,686 1.9 1.3-2.8 > 10 yıl infertilite 4.2 2.0-7.7 > 10 yıl infertilite 4.2 2.0-7.7 Berglund’03 1969-2000 64,492 1.4 1.2-1.7 Berglund’03 1969-2000 64,492 1.4 1.2-1.7 ABD verileri ABD verileri Brinton’89 1965-1988 12,193 2.5 1.3-4.2 Brinton’89 1965-1988 12,193 2.5 1.3-4.2 end. + primer infertil 4.2 2.0-7.7 end. + primer infertil 4.2 2.0-7.7 Uluslararası Uluslararası Ness’02 meta-analiz 1.73 1.1-2.7 Ness’02 meta-analiz 1.73 1.1-2.7 Swedish National Cancer Registry Data

8 Endometrioma Olan Kadında Over Kanseri Riski Kobayashi 2007

9 Endometriomada Epitel Değişiklikleri (n:339) % Güven Aralığı Metaplazi 12.1 (8.8–16.0) Skuamöz 1.8 (0.7–3.8) Siliyer 1.8 (0.7–3.8) Müsinöz 5.3 (3.2–8.3) Eozinofilik 5.6 (3.4–8.6) Berrak hücreli 0.3 (0.01–1.6) Hiperplazi 9.4 (6.5–13.1) Basit 6.5 (4.1–9.7) Kompleks 2.9 (1.4–5.4) Atipik 5.9 (3.6–9.0) Endometrioid adenokarsinom 4.1 (2.3–6.8) * Prefumo et al. Gynecologic Oncology 84, 280–284 (2002). 11 evre I, 3 evre II. Yaş medyan 50 (32-78)

10 Sayasneh et al. Obstetrics and Gynecology Volume 2011, Article ID 140310, 6 pages doi:10.5402/2011/140310 Endometriozis-Over Kanseri Tüm meta-analizler

11 Endometriomada Epitel Değişiklikleri-Yaş İlişkisi (n:339) * Prefumo et al. Gynecologic Oncology 84, 280–284 (2002). 11 evre I, 3 evre II. Yaş medyan 50 (32-78)

12 Endometriozis-Kanser İlişkisi Olası Nedenler * Anormal hücresel ve hümoral immün fonksiyon Anormal hücresel ve hümoral immün fonksiyon Peritoneal makrofaj ve lenfosit artışı Peritoneal makrofaj ve lenfosit artışı Sitokin ↑ Sitokin ↑ Büyüme faktörü ↑, VEGF ↑ Büyüme faktörü ↑, VEGF ↑ IL-1↑, IL-6 ↑ IL-1↑, IL-6 ↑ TNF ↑ TNF ↑ Otoimünite ↑ Otoimünite ↑ Dioksin Dioksin Somatik Mutasyon Somatik Mutasyon * Lebovic’ 01, Senturk’99, Fakih’87, Keenan’95, Gleicher’87, Badaway’89

13 Açıklanamayan İnfertilitede Over Kanseri Riski Çalışma SIR/OR % 95 GA Çalışma SIR/OR % 95 GA Ron’83 kohort 6.10 1.00-20.0 Ron’83 kohort 6.10 1.00-20.0 Venn’99 kohort 2.64 1.10-6.35 Venn’99 kohort 2.64 1.10-6.35 Ness’02 reanaliz 1.22 1.01-1.46 Ness’02 reanaliz 1.22 1.01-1.46

14 Anovulatuar İnfertilitede Over Kanseri Riski Çalışma OR % 95 GA Çalışma OR % 95 GA Whittemore’92 reanaliz 2.1 0.90-4.70 Whittemore’92 reanaliz 2.1 0.90-4.70 Ness’02 reanaliz 0.8 0.54-1.18 Ness’02 reanaliz 0.8 0.54-1.18

15 PKOS’da Over Kanseri Riski Metaanaliz Chittenden. RBM Online’2009

16 Ovulasyon Uyarımı- Over Kanseri Riski ____________________________________________________ Kohort olgu kanser SIR (% 95 GA) __________________________________________________________ Brinton’89 12193 45 klomifen 1.8 (1.0–3.0) * Rossing’94 3837 11 klomifen 3.1 (1.4–5.9) * klomifen > 12 siklus 11.1 (1.5-82.3) hMG/FSH 5.6 (0.1–31.0) Modan’98 2496 12 tüm OI 1.7 (0.6–3.8) klomifen 2.7 (0.9–5.8) Doyle’02 5556 6 tedavi 0.6 (0.2–2.2) Jensen’07 54362 156 Gn 0.83 (0.5-1.37) Klomifen 1.14 (0.79-1.64) ** hCG 0.89 (0.62-1.29) GnRH 0.80 (0.42-1.51) Sanner’09 2768 5 Gn 5.89 (1.91-13.75) Venn’99 20656 7 IVF 0.88 (0.42-1.84) Klip’02 23592 15 IVF 1.4 (0.7–2.6) Dor’02 5026 1 IVF 0.57 (0.01-3.20) __________________________________________________________ 15 sene sonra * RR(klomifen): 1.48 (0.7-3.2), RR(Gn) 2.46 (0.7-8.3), ** RR(klomifen-seröz Tm): 1.67 * BLOT sıklığı anlamlı artar (9/11 Klomifen grubunda), invaziv over kanseri riski artışı anlamsız

17 Ovulasyon Uyarımı- Over Kanseri Riski Olgu-kontrol çalışma OR (% 95 GA) Detay Shu’89 OK 2.1 (0.2–22.7) Franceschi’94 OK 0.7 (0.2–3.3) Parazzini’01 OK 1.1 (0.4–3.3) 6 siklus 1.0 (0.2–3.8) Shushan’96 OK 1.3 (0.6-2.7) Mosgaard’98 OK Nullipar 2.88 (0.95-8.74) sadece BLOT Paröz 1.11 (0.37-3.30) Whittemore’92 Reanaliz 2.8 (1.3–6.1) sadece invaziv Nulligravid 27.0 (2.3-315.6) epitelyal over Tm. Gravid 1.4 (0.52-3.6) Harris’92 Reanaliz 4.0 (1.1-13.9) sadece BLOT Ness’02 Reanaliz 0.97 (0.76–1.23) Nulligravid 1.60 (0.9-2.87) Gravid 0.82 (0.62-1.09) Seröz BLOT 2.43 (1.01-5.88),CGS

18 Kaleli S et al. Fertil Steril 2005;84:802-4 Ovarian stimulation and granulosa-cell tumour Ovarian stimulation and granulosa-cell tumour Willemsen WNP et al. The Lancet,1993;341,986-8 Ovulasyon Uyarımı- Overin Stromal Tm. Riski

19 Gebelik-Over Kanseri Riski İlişkisi Moorman PG et al. Hormonal risk factors for ovarian cancer, Am J Epidemiol 2008;167:1059-69 Premenopozal PremenopozalGebelik Term gebelik >= 1 >= 1 İlk gebelik yaşı > 29 > 29 Son gebelik yaşı > 34 > 34 İlk gebelikten sonra > 20 yıl sonra > 20 yıl Son gebelikten sonra < 5 yıl sonra < 5 yıl Emzirme, 6-12 ay Postmenopozal Gebelik Term gebelik >= 1 İlk gebelik yaşı > 29 Son gebelik yaşı > 34 İlk gebelikten sonra > 20 yıl Son gebelikten sonra > 5 yıl Emzirme, 6-12 ay 0 1

20 Konservatif Tedavi Edilmiş Over Kanserinde ART Çokmerkezli retrospektif çalışma Çokmerkezli retrospektif çalışma Ortalama 372 ay takip (1971-2002) Ortalama 372 ay takip (1971-2002) 27 BOT 27 BOT 10 nonepitelyal OK 35 IVF, 5 IUI 10 nonepitelyal OK 35 IVF, 5 IUI 3 epitelyal OK 3 epitelyal OK 17 gebelik 17 gebelik 3 BOT rekürens 3 BOT rekürens Fortin A et al. Gynecol Obstet Fertil 2005;33:488-97

21 Erken Evre BOT’de IVF n takip no.IVF Geb.Oranı Nüks n takip no.IVF Geb.Oranı Nüks Mantzavinos’94 2 60 2 % 50 0 Mantzavinos’94 2 60 2 % 50 0 Herschkovitz’98 3 54 3 - - Herschkovitz’98 3 54 3 - - Madelenat’99 16 46 - % 34 0 Madelenat’99 16 46 - % 34 0 Beiner’01 7 50 7 % 71 % 28.5 Beiner’01 7 50 7 % 71 % 28.5 Fasouliotis’04 5 39 17 % 42.9 % 20.0 Fasouliotis’04 5 39 17 % 42.9 % 20.0 Park’07 5 30 10 % 42.9 0 Park’07 5 30 10 % 42.9 0 ~10 % Rekürens oranı IVF tedavisi yapılmayan olgulardan farklı değildir

22 Sonuç İnfertilite, alttayatan nedene bağlı olarak bazı spesifik kanserler açısından risk oluşturabilir İnfertilite, alttayatan nedene bağlı olarak bazı spesifik kanserler açısından risk oluşturabilir İnfertil çiftler kanser açısından özenle taranmalıdır, aile öyküsü olanların bir referans merkeze yönlendirilmeleri uygun olur İnfertil çiftler kanser açısından özenle taranmalıdır, aile öyküsü olanların bir referans merkeze yönlendirilmeleri uygun olur İnfertil kadında over kanseri riski hafifce artar İnfertil kadında over kanseri riski hafifce artar Endometriozisi olan olgular bu açıdan da takip edilmelidirler Endometriozisi olan olgular bu açıdan da takip edilmelidirler Fertilite tedavisi over kanseri/tm.riskini artırabilir Fertilite tedavisi over kanseri/tm.riskini artırabilir Fertilite tedavisi olan kadınlar uzun dönem riskler açısından takip edilmelidir Fertilite tedavisi olan kadınlar uzun dönem riskler açısından takip edilmelidir Gebelik over kanseri/tümöründen koruyucudur Gebelik over kanseri/tümöründen koruyucudur Kanserli hastada IVF tedavisi kanserin yineleme oranını artırmaz Kanserli hastada IVF tedavisi kanserin yineleme oranını artırmaz


"Ovulasyon Uyarımının Over Kanseri ile İlişkisi Semih Kaleli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları