Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010."— Sunum transkripti:

1

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11 .NCİ YIL İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU

3 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Mirac, "yükselmek, yukarı çıkmak, yücelmek" anlamına gelen uruc kökünden gelir . Amacı net ve açıktır: "Linuriyehu min âyâtina: Hakikate atıf olan sembollerimizden bazılarını göstermek için.

4 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Burada, Şunlar üzerinde çok fazla durmayacağız. Miraç kaç kez olmuştur. (1-2-3) Miraç ne zaman gerçekleşmiştir. (Nübüvvetten öncemi, 5-7 yılları arasında mı, hicretten hemen önce mi) Miraç nasıl gerçekleşmiştir. Bedenen mi, Ruhen mi, her iki şekilde de mi.

5 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Bu ihtilaflı konuların, konunun özüyle bir alakası yoktur. Bizim alacağımız dersler veya üzerinde duracağımız hususlar bunlar değildir. Mirac, Allah Rasulüne Allah tarafından nasıl bir destek olmuştur, biz buna bakacağız.

6 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Böyle düşman bir çevrede, bunalmışken sevgili efendimiz, Allah’ın desteğini istiyordu. Çünkü onun için Allah’ın desteği önemliydi. Taif dönüşü ne diyordu. Eğer Sen bana gazaplı değilsen, Sen beni terk etmemişsen bu çektiklerime hiç aldırmam. Bana desteğini çekmemişsen bu yaşadıklarımın hiçbirine aldırmıyorum diyordu.

7 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Buradan kısmen şunlar anlaşılabilir. Taiften taşlanarak kovulduğu gün, Resulüllah'ın kişisel tek kaygı ve korkusu, Rabb'inin hoşnutluğunu kazanamamış olması ihtimaliydi. Göreviyle ilgili şeylerde bir yanlışlık yaptığını veyahut bir şeyleri gerektiği gibi yapamadığını düşünmüş ve bu durum üzülmesine neden olmuştu.

8 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Üzüntü ve isteğini ise en içten gelen yakarışla dile getirmiş ve eğer gerçekleşmesinden korktuğu şey doğru değilse, Taif’ten kovuluşu sırasında yaşadığı zorlukların daha fazlasına tahammül etmekte zorlanmayacağını ifade etmişti.

9 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Allah, ondan desteğini çekmediğini böyle bir hadise yaşatarak gösteriyordu. İsra 1: O, şanı yüce Allah, ne muhteşemdir ki, kulunu bir gece vakti, Mescid-i Haram’dan aldı, Mescid-i Aksa’ya götürdü, yürüttü. Ki Allah, o son mescidin etrafını mubarek kılmıştı, kutsal kılmıştı. Niçin götürdü Allah Peygamberini?

10 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. Çünkü Allah, Onun içinde bulunduğu durumu çok iyi biliyordu, işitiyordu onun yakarışlarını. Yarabbi. Beni bırakma. Beni benimle bir lahza olsun bırakma deyişini işitmişti. Ve yine O, Onun halini çok iyi görüyordu.

11 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Onun için de Allah, onu desteklemek için, böylesine muhteşem bir ilahi senaryo hazırlamıştı. El Mescid-ül Aksa’nın ne olduğuna girmeyeceğiz. Bizim bildiğimiz, yeryüzündeki Mescid-i Aksa olarak da bilinen ancak daha çok o dönemde İliya (Elya) diye anılan Kudüs mü, Yoksa El-Mescid-ül Aksa, yani göklerin katında, Allah’ın katındaki en son makam mı, Yada Kabe’nin göklere doğru simetriği olan ve Meleklerin hac ettiği en son makam mıdır deyip detaylara değinmeyeceğiz.

12 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Neyi gördü Peygamber. Ona ayetlerimizden göstermek için. Bu ayetler Nelerdir? Bu ibareyi Necm Suresi tefsir etmektedir.

13 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
26/53 Necm Suresi 1-18: VAHYİN aşama aşama inişi şahit olsun! Arkadaşınız ne sapmıştır, ne kanmıştır; ne de kendi keyfinden konuşmaktadır; Bu (Kur’an), kendisine indirilen bir vahiyden ibârettir. Onu, melekeleri son derece güçlü bir (melek) öğretti;

14 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Necm Suresi 1-18: Etkileyici ve tam donanımlı (bir Melek) Derken o kendini olanca haşmetiyle gösterdi; (Önce) en uzak ufukta belirmişti; Daha sonra yaklaştı, derken iyice sokuldu;

15 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Öyle ki, iki yay aralığı, hatta daha az bir mesafe kaldı: İşte (tam o anda) (Allah)’ın kuluna vahyettiğini böylece iletmiş oldu. Gördüğünü gönül yalanlamadı: Ne yani, şimdi siz ne gördüğü hususunda onunla tartışacak mısınız?

16 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Doğrusu onu bir başka iniş sırasında yine görmüştü; En sonuncu sidra ağacının yanında, Vaad edilen cennetin (görüntüsü) eşliğinde, Kaplayan o şey sidreyi çepeçevre kuşattığında…

17 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Göz ne şaştı ve kamaştı, ne de haddi aştı: Hakikaten de o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bazılarını (birini) görmüştü.

18 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Evet. Rabbinin ayetlerini görmüştü. Rabbinin kendisine vadedilen ayetlerini gören bir nebi bütün bu zulümlere, bu acılara, bu işkencelere, bu sancılara aldırır mı. Artık içeriden de güçlendirilmiş idi. Artık yakıtını almış bir füze gibiydi. Artık onu kimse durduramazdı. Rabbimiz, kulunun gücünün bittiği yerde yardımını gönderiyordu.

19 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Zihni gücü bitmişse, yardımı zihni bir biçimde, Kalbi gücü bitmişse yardımı manevi bir biçimde, Bedeni gücü bitmişse yardımı maddi bir biçimde göndermiştir. Ama hak edene gönderiyordu. Onun için Miraç, bir yardımdır. Manevi bir yardım. Dibe vurmuşluktan yükseltiliş hamlesi.

20 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Miraç’tan sonra Rasulullah, olayı Mekkelilere anlatınca, Ümmühani (Hz Ali ve Cafer’in kız kardeşi), Ya Rasulallah, söyleme kimseye, sana yalancı diyecekler. Yok, ben söyleyeceğim. Kendisine mana aleminde gösterilen bütün bu şeyleri gelip anlattığında Mekkeliler, bildik tavırlarını gösterdiler ve olay Hz Ebu Bekr’e intikal etmiş idi.

21 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Seninki gene üfürdü diyorlardı. Ebu Bekir ne diyordu. O söylemişse doğru söylemiştir diyerek Sıddık olduğunu ispat ediyor ve Sıddık lakabını alıyordu. Hüzün yılının ardından gelen ilk yıl hac mevsimiydi. Haziran aylarıydı. Aşırı bir sıcaklık vardı. Bu yıl Hacılar biraz azdı. Rasulullah, bu şartlarda bile hiçbir şeye aldırmadan hacılara tebliğine devam ediyordu

22 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Mekkelilerden adeta umut kesilmişti. Bu nedenle dışardan gelenlere umut bağlamıştı Rasulullah. O yıl Medine’den (Yesrib’den) 6 kişi gelmiş idi. Bu konuya geçmeden önce Miraç ile ilgili birkaç söz daha söyleyelim.

23 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Şimdi Miraç’ı biraz daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirelim. Mirac, "yükselmek, yukarı çıkmak, yücelmek" anlamına gelen uruc kökünden gelir . Amacı net ve açıktır: "Linuriyehu min âyâtina: Hakikate atıf olan sembollerimizden bazılarını göstermek için.

24 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
İnsan idraki, Mutlak Hakikati direk olarak kavrayamaz, semboller ve atıflar (ayetler) aracılığıyla kavramaya daha elverişlidir. Mirac; Eşyanın, zamanın ve mekanın kısıtlayıcı ve baskıcı ortamından ruhun özgür iklimine kanat çırpışın yollarını gösterir.

25 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Hz. Peygamber, bir "esas duruş dinamiği" olan namazı "mü`minin miracı" olarak niteliyordu. Sebep; Miracın sembolize ettiği hakikatle namazın sembolize ettiği hakikatin aynı olmasıydı: Bu da; insanın, kendisini çepeçevre kuşatan zindanlardan kendi kendisini azad etmesi.

26 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Uruc istikametini ruhunun özgür ufuklarından yana yapan insan, imkanlarının bittiğini sandığı en dar ve zor zamanlarında, hiç kullanmadığı yedek ama bitimsiz imkanlarının olduğunu fark ediverecektir. İnsanın aşkın bir boyutu vardır. İnsan, organizmanın, olayların, zamanın ve mekanın kıskacında kıpırdayamaz hale geldiğinde, kuşatılamaz ve tutuklanamaz olan aşkın boyutunu kullanması halinde "imkansız" dediği bir çok şeyin "mümkün" olduğunu, "olabilemez" dediği birçok şeyin "olabilirliğini" keşfedecektir

27 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Her mirac bir sınavdır. Tıpkı Hz. Peygamber`in Mirac`ının hem kendisi hem de etrafındakiler için bir sınav olduğu gibi. Mirac, sınav özelliği sayesinde kazandırır "sıddîkları". Her mirac bir `insan eleği`dir; sadıkı kâzipten, dostu düşmandan ayırır.

28 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Mirac, bir görev tekmilidir. Sorumluluğunun bilincinde olanlar ve onu yerine getirenler sorumlu oldukları makama `tekmil/hesap vermek` için can atarlar. (Bu manada Namaz bir tekmildir.) Sorumsuzların hesap vermeye can attığı nerede görülmüş? Onların adetidir hesaptan kaçmak. Çünkü, sorumluluklarını yerine getirmemiş, hak ve yükümlülüklerine sahip çıkmamıştır. Bu nedenle onların miracla bir ilgileri yoktur.

29 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Bütün bu özellikleriyle, her miraç bir "ödül töreni" bir "teselli mükafatı"dır.

30 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Mirac`a ilişkin tarihsel bilgilerimizden bir çoğu, daha sahabe tarafından tartışılmıştır. Hz. Aişe, "üç şeyi söyleyen Allah`a iftira etmiş olur" hadisinde, “Kim Muhammed Rabbini gördü derse Allah`a iftira etmiş olur" der. Ona ve sahabi İbn Mes`ud`a göre Hz. Peygamber`in Necm suresinde gördüğü aktarılan Melek Cebrail`dir. Necm suresinde aktarılan gaybi müşahade olayının, İsra ve Miraç`tan ayrı ve daha önce olması da muhtemeldir.

31 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
İsra Suresi`nde yer alan "el-Mescidu`l-Aksa"nın, Hz. Peygamber`in dilinde genellikle "îliyâ" (İbranice Eliya) olarak anılan kudüs`te yer alan "Mescidu`l-Aksa" mı, yoksa `Kâbe`nin Arş`taki aslı olan` ve bir rivayette meleklerin tavaf ettiği "el-Mescidu`l-Aksa" mı olduğu tartışması..

32 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Bakara suresinin son ayetlerinin Mirac gecesi verildiğini söyleyen rivayetin, adı geçen surenin Medine`de indiğinde kimsenin ihtilaf etmediği göz önüne alınırsa, sorunlu bir rivayet olduğu ve paranteze alınması gerektiği anlaşılacaktır.

33 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Tarihsel Mirac`ın yeri ve zamanı gibi "nasıl gerçekleştiği" de tartışılmıştır. Başta Hz. Aişe olmak üzere bazı seçkin sahabilerin de söyledikleri gibi bu Hz. Peygamber`e teselli olarak verilen "ruhani bir müşahade" olayıdır. .

34 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Aslolan, Mirac`ın tarihsel olarak zaman, mekan ve mahiyetinin sırrına ermek değil, Mirac`ın bu ümmete verdiği engin mesajı her bir mü`minin ruhunda hissetmesi ve kendi miracının zeminini hazırlayarak onu gerçekleştirmesidir.

35 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Her peygamberin miracı var. Her peygamber, hayatlarının "bittim" noktasında miraçla teselli edilmiştir. Peygamberlerin "bittim" niyazı "abduhu: O`nun kulu" gerçeğinin, Allah`ın "yettim" mesajı "rasuluhu: O`nun elçisi" gerçeğinin ifadesidir. Aslında miraç, peygamber gayretine sunulmuş ilahi bir teselli armağanı, manevi bir hediyedir

36 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Ademoğlu`nun sembol atası Adem`in miracı Allah`a karşı hatasından dolayı yaşadığı hüznün zirvesinde gerçekleşti. Af müjdesini işte böyle bir miracın sonunda almıştı. Kur`an`ın ifadesiyle "Adem Rabbinden kelimeler almış/Adem`e Rabbinden kelimeler ulaşmıştı" (ayet iki anlama da açıktır). Tevatüre göre bunun mekanı Arafat idi. Arafat, yani marifet, yani kendini/haddini/kadrini bilme mekanı. Zaten insan ucunda marifet yoksa, niçin "yükselir", niye yücelir, nasıl miraç eder ki?

37 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Nuh Peygamber`in miracı hüznünün zirvesinde gerçekleşmişti. Bir insanın şu dünyada yaşayabileceği en uzun ömrü tasavvur edin. İşte o, çocukluk süresi hariç, böyle bir ömrü davet yolunda harcamış, fakat li-hikmetin, ancak bir avuç insana ulaşabilmişti. Onlar arasına onca çabasına rağmen bazı yakınlarını katamamıştı. Karada gemi yapma emri, onun miraç hediyesiydi. Tufan, tuğyan ehli için bir felaket haberi, iman ehli için bir kurtuluş müjdesi oldu.

38 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
İbrahim Peygamber`in miracı ateşin içinde gerçekleşti. O, kendisine yardım için gelen vahiy meleğine, işte bu ruhi yüceliş sayesinde "Rabbim bana yeter" diyebilmişti. Hiçbir ateşin böylesine saf bir aşk ve imanı yakamayacağının örneğini ortaya koydu

39 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Oğlu İsmail peygamber kurban edilirken, Yusuf peygamber kuyuya atılırken, Yunus peygamber denizden kurtulurken, Musa peygamber büyütüldüğü saraya peygamber olarak atanırken, İsa peygamber düşmanları kendisini astıklarını sanırken miraçlarını yaşadılar

40 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Peygamberimiz de davet sürecinin en zor yıllarında miracla ödüllendirildi. Bedenin bittiği an, ruhun önünde ufuklar açılırdı. Miraçla bu gerçek gösterildi. Onun son miracı, çevrenin baskısının en şiddetli anında yaşanmıştı.

41 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Allah Rasulünün miracı hakkında sorular sorup, cevaplarını Kur`an`dan alalım: Rasulullah bir kez mi miraç etti? Necm suresi bu soruya, birden fazla diyor Rasulullah miracta ne gördü? "Rabbinin ayetlerinden bir kısmını" gördü (17:1). Gördüğü ayetlerin en büyüğü vahiy meleği idi

42 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Yine miraçta müminlere vaat edilen cennet bir biçimde gösterildi (53:15). Mirac beden ve ruhla mı, sadece ruhla mı, yoksa rüya yoluyla mı gerçekleşti? İsra 60. ayet: "Sana gösterdiğimiz bu rü`yayı (görme olayı) insanlar için bir imtihan/fitne kıldık" diyor. Hz. Aişe Allah Rasulü`nün miracını ruhun bir müşahedesi olarak niteliyor.

43 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
İsra 1. ayet bu konuda fitneye düşmememiz için, isra ve miraçla ilgili tüm yorumların kırmızı çizgilerini çiziyor. Ayet, "sübhan" gibi Allah`a ilişkin tüm tasavvurların her tür beşerileştirmenin uzağında olması gerektiğini ifade eden tenzih kelimesiyle başlıyor. 2) "Kulunu" ifadesiyle, her tür yorumun Allah Rasulü`nün beşerliği temelinde yapılması gerektiğine işaret ediyor.

44 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
3) Ayetin sonunda yer alan "..zira O, evet sadece O`dur her şeyi işitip gören" cümlesi, Rasulullah`a neden "Rabbinin ayetlerinin bir bölümünün gösterildiğini" açıklıyor. Bu üç sınır, miraç hakikatini yorumlarken, aşmamamız gereken ilahi sınırlar olarak ortaya konuyor.

45 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Gelelim, miracın aktüel değerine: Miraç, yücelmeyi, yüceltilmeyi ifade eder. 2. Miracın tam karşı kutbunda "dünyevileşme" yer alır. Dünyevileşmek, "edna olana/en alçak olana" çakılıp kalmaktır. Dünyevileşme, "değerle" değil, "fiyatla" ilgilenenlerin derdidir.

46 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Dünyevileşenler, kendi sahte miraclarının adını "ilerleme" koydular. Ruhlarını sattılar, cesetlerine yedirdiler. Neticede, bir avuç dünyevileşmişin ilerleme tasavvuru, insanlığa çok pahalıya patladı, azgın bir azınlık dışında kalan bütün insanlığı mutsuzluğa boğdu. Dünyanın geldiği nokta bunun göstergesidir.

47 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
Onları ilerleme mitleriyle baş başa bırakıp, biz miracımıza sahip çıkalım? Bunu nasıl mı yapalım? Salatı ikame ederek, Namazı/duayı/desteği ayaklandırarak, Allah`a karşı esas duruşumuzu/klas duruşumuzu bozmayarak.

48 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler: Yusuf Hicr En’am Nahl Lokman Sebe Zümer Mü’min

49 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Yusuf Suresi): Ey Nebi. Kardeşin Yusuf, bir rüya görür ve babası Yakub’a anlatır. Baba Yakup, Yusuf’a ne demişti. Ey yavrucuğum!” dedi, “Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana karşı bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan insan soyu için apaçık bir düşmandır

50 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Yusuf Suresi): Ey Nebi. Sana gösterdiğimiz ayetlerimizi Mekke’lilere anlattığında benzer bir tepki gösterdiler değil mi. Şeytan onları kışkırtmıştı.

51 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Yusuf Suresi): Kardeşleri, Yusuf’a tuzak kurdular. Onu öldürmek istediler. Kuyuya attılar. Mekke müşrikleri de aynı şeyleri senin için düşünüyorlar.

52 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Yusuf Suresi): Biz Yusuf’u her an gözüp gözetliyorduk. Seni de gözetliyoruz. Onu kuyudan çıkarttığımız gibi, Seni de, bu zor durumdan kurtarmaya kadiriz. Bu nedenle herhangi bir endişen olmasın. Yusuf’u zındandan kurtarıp Mısır’a Sultan yaptığımız gibi, Seni de Mekke’ye Sultan yapacağız.

53 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Yusuf Suresi): Bu nedenle sen davetini yapmaya devam et. Onlara De ki: “Benim yolum bu: Ben yalnızca Allah’a çağırıyorum. Ben de, bana uyan kimseler de (ne yaptığımızın) çok iyi farkındayız.

54 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Yusuf Suresi): Bu Sûre Hz. Muhammed’e şu gerçeği söyler: Ey Mekke’nin Yusuf’u! Taif senin kuyun, Mekke senin zindanın, hicret senin Mısır yolculuğun, Medine senin Mısır’ındır. Yusuf’u bekleyen mutlu son seni de bekliyor!

55 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Hicr Suresi): Ey Nebi. Sana gönderdiğimiz bu vahiy özünde açık ve açıklayıcı bir hitabın ayetleridir. Sen onlara, bu mesajları iletiyorsun ancak onlar reddediyorlar.

56 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Hicr Suresi): Şunu bil ki bir gün gelecek, bu vahyi inkar edenler, bu vahye teslim olmayı yürekten isteyecekler. Bu Mekke müşriklerinin, pek adam olmaya niyetleri yok. Bırak onları kendi hallerine. Yesinler, geçici hazlarla avunsunlar, oyalasın onları boş umutlar: nasıl olsa zamanı gelince (gerçeği) öğrenecekler

57 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Hicr Suresi): Hala sana bıkmadan usanmadan mecnun diyorlar. Doğruysan bize Meleklerle gelseydin ya diyorlar. Şunu iyi bilin Ey Mekke Müşrikleri. Melekler gelirse, başka şey için gelir. Ey Nebi. Sen ve senden önce gelen bütün peygamberler kavimlerine aynı şeyleri getirdiler. Hepsi de kavimlerinin inkarı ile , alayları ile karşılandılar.

58 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Ne zaman Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmişse, ondan yüz çevirmişlerdir Ve kendilerine gelen hakikati yalanlamışlardır. Yakında onlar, alay ettikleri şeyin ne olduğunu öğrenecekler

59 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Daha önce, benzer vahiyleri inkar edenleri helak ettik. Gezip dolaşmıyorlar mı. Görmüyorlar mı, helak ettiğimiz kavimlerin beldelerini.

60 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Ey İnsanlar. Bu Kur’an , kendisiyle sizi ve onun ulaştığı kimseleri uyarayım diye vahyedildi. Size de (ulaştığına göre şimdi söyleyin bakalım): Hala, Allah’la birlikte başka ilâhların olduğuna gerçekten şahitlik eder misiniz?

61 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): “Ben buna şahitlik etmem.” “Tek ilâh ancak O’dur; ve benim Allah dışında ilâhlık yakıştırdıklarınızla hiçbir bağım yoktur.”

62 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): O gün (kıyamet günü) hepinizi bir araya toplayacağız, “Hani sizin (yardım edeceğini) düşündüğünüz ortaklarınız nerede. Rabbimiz Allah’a yemin olsun ki, bizim amacımız O’na ortak koşmak değildi” diyerek yalan söyleyeceksiniz.

63 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Ateşin başına diktiğimizde Diyeceksiniz ki: “Ah, keşke hayata bir daha döndürülsek! (O zaman) Rabbimizin mesajlarını yalanlamaz, mü’minlerden olurduk ‘’ Bu fırsatı kaçırdınız Ey Mekke Müşrikler.

64 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Size bir uyarıcı gelmişti, tüm bu akıbetler konusunda uyarılmıştınız. Ama sizler bu vahye, ve Nebi’ye sırt döndünüz, alay ettiniz, yalanladınız, hakaret ettiniz. Bu dünyadakinden başka hayatımız yoktur, öldükten sonra da dirilecek değiliz dediniz.

65 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Nasılmış. Nebi’nin size söyledikleri gerçekmiş değil mi. Evet gerçekmiş (diyecekler). O halde, size vaad edilen azabı tadın o zaman. Yazıklar olsun bize (diyeceksiniz).

66 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Çok pişman olacaksınız. Ey İnsanlık. Gelin o zaman, şimdi bu pişmanlığı duyacak ve tevbe edecek zamanınız var. Henüz ölmediniz, yaşıyorsunuz.

67 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): O gün pişman olmak istemiyorsanız bugünden pişman olunuz ve dosdoğru yola dönünüzüz.

68 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Ey İnsanlar: Tek başına bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Geriye dönüp bakın bakalım. Bunca yıllar nasıl geçti. Dün gibi değil mi. Âhiret yurdu, sorumluluk bilincini kuşananlar için daha hayırlıdır: Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız

69 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Ey Nebi. Onların söylediklerinin seni üzdüğünü biliyoruz elbet. Onların yalanladığı sen değilsin; bu zalimlerin asıl inkâr ettiği Ben’im mesajlarımdır

70 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Sen Rahmet Peygamberisin biliyoruz. Onların yüz çevirmeleri senin ağırına gidiyor bunu da biliyoruz. Şunu bil ki, biz isteseydik onların hepsini doğru yola getirirdik, ama bizim istediğimiz bu değil. Herkes kendi iradesiyle yolunu seçsin.

71 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Biz elçilerimizi, yalnızca müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz. Bundan sonra da kim iman eder ve kendini düzeltirse, işte onların gelecekten endişe, geçmişten hüzün duymalarına gerek yoktur Kim de yalanlar ve sırt dönerse ona da azabımız hak olacaktır.

72 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Kimse kimsenin yaptığından dolayı hesaba çekilmeyecektir bunu böyle bilin. Ey İman edenler. Mesajlarımıza yürekten inanan sizlere: “Selam olsun’’

73 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Haberiniz olsun ki, sizden biri bilmeden bir kötülük işler ve ardından tevbe edip kendini düzeltirse, kesinlikle Allah’ı tarifsiz bağışlayıcılığı olan eşsiz bir merhamet kaynağı olarak (bulacaktır).

74 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Ey Nebi De ki; Ey Müşrikler. Ben, Allah’ı bırakıp yalvardığınız şeylere kulluk etmekten men olundum.” “Sizin keyfinize uymam! (Eğer uysaydım), asıl o zaman sapıtmış olurdum ve doğru yolda yürüyenlerden olmazdım!”

75 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Sizin ısrarla talep ettiğiniz azabın hemen getirilmesi işi benim haddimi aşar. Bu konuda hüküm tamamen Allah’ındır. Benim, bu azabı sizden savacak, sizi koruyacak gücüm yoktur. Böyle bir yükümlülüğüm de yoktur.

76 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Rabbinizden size (vahiy gibi) bir bilinç kaynağı gelmiştir. Artık kim (vahyin gösterdiği hakikati) görmek isterse kendi lehine, kim de körlüğü tercih ederse kendi aleyhinedir. Ben sizi engelleyecek değilim.

77 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Hiç kuşkusuz Rabbiniz, kimin kendi yolundan saptığını kimin de doğru yolda olduğunu çok iyi bilmektedir. O halde, Allah yokmuş gibi düşünmeyiniz. Allah yokmuş gibi konuşmayınız. Allah yokmuş gibi hareket etmeyiniz.

78 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Dönüşünüz eninde sonunda O’na olacaktır. Bundan kaçış yok. Size vaad edilen mutlaka gerçekleşecektir. Siz ona engel olamayacaksınız.

79 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Ey Mekkeliler! Ey Mekke Müşrikleri. Siz kendinize yakışanı yapın! Ben de görevimi yapıyorum ve nasıl olsa zamanla anlayacaksınız kimin mutlu sona ulaşacağını!” Kesin olan şu ki; zalimler asla mutluluğa ulaşamayacaklar.

80 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (En’am Suresi): Benim tüm istek ve arzum, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah’a armağan olsun. Bu bir tevhiddir. Ben işte bu tevhid ile emrolundum; ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah’a teslim edenlerin öncüsü olacağım!

81 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Nahl Suresi): Ey İnsan. Yerler ve gökler bir amaç için yaratılmışken, sen kim oluyorsun da Allah’ın senin hayatına karışma hakkının olmadığını savunuyorsun. Sen bir zamanlar bir damla su değil miydin. Neyden meydana geldiğine bakmadan, teslim olmak yerine Allah’a karşı savunmaya geçiyorsun.

82 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Nahl Suresi): Bu nasıl bir sorumsuzluk. İnsanın yeryüzündeki fizikî hayatı için gerekli olan iç ve dış tüm donanım Allah tarafından yaratılmıştır. Dolayısıyla Ey İnsan. O halde, senin İstikametini tayin etme hakkı da Allah’a aittir.

83 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Nahl Suresi): Sen kendini istediğin gibi kullanamassın. Böyle bir yetkin yoktur. Senin kullanma kılavuzun bu vahiydir.

84 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Nahl Suresi): Öyleyse Ey İnsan. Allah’tan başka varlıklara niçin yalvarıp yakarıyorsunuz. Onlar hiçbir şey yaratmadığı gibi, yaratılmışlardır ve onlar ölüdürler. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Hiç akletmiyormusunuz.

85 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Nahl Suresi): Ey İman edenler. İmanında sebat edenler. Sadece iyilikten başka bir düşünceleri ve davranışları olmayanlar. Buyurun cennetlere. Sizler için hazırladık. Yaptığınız güzelliklerin karşılığı olarak buyurun.

86 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Nahl Suresi): Ey Nebi. Bunlara rağmen hala yüz çevirirlerse unutma ki sana düşen açık ve net olarak (mesajı) tebliğ etmektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; ve onlara (karşı) öyle bir mücadele yöntemi ortaya koy ki, o en güzeli, en etkilisi olsun!

87 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Nahl Suresi): Ve sen de sabret ve (unutma ki) senin sabretmen yalnızca Allah sayesinde mümkündür! Ve onlardan yana üzülme! Hele onların çevirdikleri entrikalardan dolayı için hiç daralmasın! Çünkü Allah seninle ve inananlarla beraberdir……

88 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Siz Ey Allah’ı görür gibi inanan ve buna göre yaşayan Mü’min’ler. Bu vahiy sizler için bir rehberdir. Sizi en doğru yola götürür. Bu rehberi asla bırakmayınız. Sizler; Namazınızı hakkını vererek kılanlarsınız. Maddi ve manevi arınmak için verilmesi gerekenleri verenlersiniz.

89 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Sizler bu hayatın hesabının verileceğine de inanlarsınız. Sizler, Rabbinizden gelen Vahiy gibi kusursuz bir rehberliğe tabisiniz. Sizler iman eden ve imanına uygun eylemler yapanlarsınız. Tüm bunlara karşılık ebedi mutluluk sizleri beklemektedir.

90 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Çekmiş olduğunuz bu acılar, sıkıntılar geçicidir. Sabredin. Ey Nebi. Sana İsra hadisesinde gösterdiğimiz bazı ayetlerimizi dillerine dolayıp, sanki bir açığını yakalamış gibi sevinen ve bunu malzeme yaparak, insanları Allah’ın yolundan saptırmak isteyenler var.

91 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Sana diyorlar ki, Anne ve çocuğu birbirine düşman eden, birbirinden ayıran bir bölücüsün. Hayır, hayır. Yalan söylüyorlar. Biz senden böyle bir şey söylemeni, böyle yapmanı istemedik. İstememiz de mümkün değildir.

92 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Bilakis, ‘’Biz insana, anne babasına (iyi) davranmasını emrettik. Çünkü Annesi onu ağır acılara katlanarak karnında taşıdı. Şu halde (ey insan), Rabbine ve anne babana şükret; dünyada onlara iyi davran. Bana ortak koşmanı isterlerse onlara itaat etme, ama kötü de davranma.’’ dedik.

93 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Ey İnsanlar. (Müşrik’i ile, Mü’min’i ile) Bana döneceksiniz ve yapıp ettiğiniz her şeyi size bir bir göstereceğim”. Sakın, yapıp ettiklerinizden haberimiz yok sanmayın. En ince ayrıntısına kadar bilmekteyiz ve günü geldiğinde önünüze koyacağız.

94 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Ey İnananlar. Kulluğunuzda gevşeklik göstermeyiniz. Her zaman iyi ve doğru olanı yapın ve önerin, kötü ve yanlış olandan sakının ve sakındırın. Bu işler kolay değil. Bu işler, sabır isteyen, direnç isteyen işlerdir. Karşı direnç gösterenlerin her türlü davranışlarına göğüs gerin, geri adım atmayın.

95 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Ey inananlar. Sizler, insanları böyle olmaya çağırıyorsunuz, bunlar Allah’ın emirleridir diyorsunuz, Ama birileri halen atalarının izinden gitmeye, babalarımız nasıl yaptıysa biz de aynısını yaparız diyerek, düşünmeden, aklını kullanmadan bu hayat yürüyüşüne devam etmektedirler.

96 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Evet. Bu davranışlarıyla, Şeytan onları çılgın bir ateşin azabına çağırmaktadır.

97 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Ey Nebi. Sen görevini yapıyorsun. Artık onların inkar etmeleri, sana ve vahyimize sırt dönmeleri seni üzmesin. Onlara, bu dünyada, tadımlık kısa süreli hazlar vermemiz onları aldatmaktadır.

98 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Sonunda bize dönecekler ve yaptıklarını önlerine koyacağız ve hesabını soracağız. Bu nedenle, onların yaptıklarının yanlarına kar kalacaklarını düşünmeyin.

99 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Ey insanlık. Rabbinize karşı sorumluluğunuzu hatırlayın! Dahası, ne anne babanın çocuğuna, ne de çocuğun anne babasına hiçbir fayda sağlamayacağı bir günün dehşetinden sakının!

100 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Lokman Suresi): Unutmayın ki Allah’ın vaadi gerçekleşecektir. Şu halde bu dünya hayatı sizi asla ayartmasın; Dahası, aldatıcının hiçbir türü sizi Allah (hakkındaki asılsız düşünceler) ile aldatmasın.

101 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Se’be Suresi): Ey Nebi. Seni, insanlığa bir uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik. Uyarıları kulak ardı edenler diyorlar ki, ‘’Bu vaad ettiğin kıyamet ne zaman kopacak. Biz senin getirdiğine de evvelkilerin getirdiklerine de inanmıyoruz.’’

102 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Se’be Suresi): Gün gelecek o inanmayanları, tabi oldukları, itaat ettikleriyle beraber huzurumuza toplayacağız. O zaman akılları başlarına gelecek ve huzurumuzda çekişmeye başlayacaklar. Suçu birbirlerine atacaklar. Zayıf olanlar, güçlü görüp itaat etiklerine diyecekler ki;

103 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Se’be Suresi): Bizi bu hale siz getirdiniz. Siz olmasaydınız biz kesinlikle inananlardan olacaktık. Büyüklük taslayanlar cevap verecekler; Hidayet ayağınıza geldi de bunu sizden biz mi alıkoyduk. Siz, zaten günaha batmış bir haldeydiniz. Sizde akıl yok muydu.

104 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Se’be Suresi): Zayıf olanlar cevap verecekler. İşiniz gücünüz dolap çevirmek. Bir insanda İlahi bir motif görmeye dayanamıyordunuz. Basıyordunuz vaveylayı. Hayatınıza Allah’ı karıştırmayı gericilik olarak görüyordunuz. Allah bizim hayatımızı düzenleyemez diyordunuz.

105 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Se’be Suresi): Biz soy, sop ve servet olarak çok güçlüyüz. Bize bir şey olmaz. Allah bizimle olmasaydı bunları bize vermezdi diyordunuz. Dolayısıyla Allah bizi cezalandırmaz diyordunuz. Ama gördünüz ki, iş sizin bildiğiniz gibi değilmiş.

106 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Se’be Suresi): Bakın Ey İnsanlar. Sizleri Bizim katımıza yakın kılacak olan nedir biliyormusunuz; Servetiniz değildir. Soyunuz değildir.

107 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Se’be Suresi): Sizleri Bizim katımıza yakın kılacak olan; İmanınız ve imanızla uyumlu işler yapmanızdır. Böyle olursanız, Yaptıklarınıza karşılık ödülün en katmerlisi sizi beklemektedir; ve yüce köşklerde, huzur ve güven ortamında yaşayacaksınız.

108 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Se’be Suresi): Ey Nebi. İnsanlara şunu söyle. Ey İnsanlar. “Size tek bir öğüdüm var: İster başkalarıyla beraberken ister yalnız başınayken, Allah’ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini asla (unutmayın)! Nebi’nin tek yaptığı, önünüzde bekleyen şiddetli mahrumiyete karşı sizi uyarmaktır.

109 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Ey İnsan. Allah’a borçlusun. Allah’ın verdiklerine karşı borcunu asla ödemeye gücün olamaz. O halde, saf ve samimi bir borçluluk bilinciyle Allah'a kulluk et. Ona boyun eğ. O’na teslim ol.

110 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Ey Müşrikler. Diyorsunuz ki, bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye biz bu putlara tapıyoruz. Allah uzak değildir ki, O’na ulaşmak için aracılara ihtiyacınız olsun.

111 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Şunu bilin ki Ey İnsanlar. O’na yaklaşmak için araya birilerini sokuyorsanız o sizin putunuzdur. Allah, sana şah damarından daha yakın olduğunu söylüyor. Halen Allah’ın uzaklarda olduğunu düşünüyorsan bu senin bir sorunundur.

112 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Tüm bunlara rağmen (Allah diyor ki): Ey hayatını israf eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah günahların tamamını affedebilir: zira O çok bağışlayandır, merhamet kaynağıdır

113 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Ey İman edenler. Âhiret kaygısı taşıyan ve Rabbinin rahmetini dileyen sizlerle O’na şirk koşanların akibeti elbette aynı olmayacak. Ey iman edenler. Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; bu dünyada iyilik yapanları (öte dünyada) güzellikler beklemektedir.

114 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Ey İman edenler. Allah’a isyanı sistemleştiren güç odaklarına kulluğa yanaşmayan ve Allah’a yönelen sizler var ya: işte asıl müjdeyi siz hak ediyorsunuz. Müjdeler olsun sizlere.

115 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Sizler ki, sözün en güzeline uyarsınız. İşte, Allah’ın kendilerine doğru yolu gösterdiği kimseler sizlersiniz; akletme yetilerini kamil mânada kullananlar sizlersiniz. Ey Müşrikler. Sizleri de bekleyen tek şey ateştir.

116 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Ey Nebi. Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler: En sonunda Kıyamet Günü Rabbinizin huzurunda yargılanacaksınız.

117 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Ey Nebi. Deki Ey kavmim! Siz kendinize yakışanı yapınız! Şunu iyi biliniz ki ben de (kendime yakışanı) yapmaktayım. Zamanı gelince kimin doğru olduğunu göreceğiz.

118 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Öyleyse Ey Nebi. Bundan sonra, Artık kim doğru yolu seçerse bu kendi lehinedir; Kim de saparsa sadece kendi aleyhine sapmış olur: Zira sen onların tercihinden sorumlu değilsin…

119 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Evet, Ey İnsan, AHİRETTE, “Allah’a karşı yabancılaştığım ve gerçeği alay konusu yaptığım için vay benim halime” dememen için “Eğer Allah beni doğru yola iletseydi, elbet ben de sorumlu davrananlar arasında olurdum” dememen için

120 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Ya da azabı gördüğün zaman, “Keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyiler arasına girseydim” dememen için Allah’ın ayetleri bana gelmişti de, ben onları yalanlamış, küstahça büyüklenmiş ve hakkı inkâr edenlerden olmuştum dememen için

121 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Cehennemin kapıları açıldığında; ve oranın muhafızları sizlere; “Size aranızdan Rabbinizin âyetlerini ulaştıran ve sizi (hesap vereceğiniz) bu güne karşı uyaran elçiler gelmemiş miydi?” diye soracağı ve sizin de: “Hayır, elbette geldi! Ama inkar ettik, sırt döndük” diyeceğiniz, böyle bir an yaşamamak için

122 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Zümer Suresi): Bugün senin elinde bulunan Allah’ın kitabını muhatap al ve kendine hayat kitabı yap, hayatına rehber yap Ey İnsan.

123 PEYGAMBERLİĞİN 11.NCİ YILI İSRA VE MİRAC YOLCULUĞU
11.nci Yılda İnen Sureler (Mü’min Suresi): Mü’min ol Ey İnsan. Mü’min suresinde de benzer konular defalarca işlenmekte ve hem mü’minler inşaa edilirken ve müjdelenirken, inkarcılar da tehdit edilmeye devam etmektedir……


"15.03.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları