Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KURULLAR Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Deprem Danışma Kurulu

3 DAİRE BAŞKANLIKLARI 1. Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı 2. Deprem Dairesi Başkanlığı 3. Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı 4. İyileştirme Dairesi Başkanlığı 5. Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı 6. Müdahale Dairesi Başkanlığı

4 MÜDÜRLÜK KADROLARI VALİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Şube Müdürü2.Şube Müdürü3.Şube Müdürü4.Şube Müdürü Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Şube Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube müdürlüğü

5 MÜDÜRLÜK ALT KADROLARI Sivil Savunma Şube Müdürlüğü Planlama, Zarar Azaltma ve İyileştirme Şube Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Şube Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Şube müdürlüğü Kimya Mühendisiİnş Mühendisi-2ŞefTabip ŞefJeoloji Müh.TeknikerŞef-2 V.H.K.İşl.Jeofizik Müh.Santral MemuruV.H.K.İşl. TeknikerHarita Müh.Teknisyen2-Şoför-1Hizmetli Enformasyon M.Sosyal çlş.Endüstri Müh.Santral Memuru Mimar-Ş.PlancıEnformasyon M.Muhasebeci Eğt.Uzm.Enf.MemSağlık MemuruAmbar memuru V.H.K.İşl.Ara.ve Kur.Tek-18Satınalma Mem. ÇözümleyiciEnformasyon M. 6132613

6 MÜDÜRLÜK GÖREV ALANI

7 KRİZ YÖNETİMİNİ GEREKTİREN HALLER 1.Terör Olayları 2.Kanunsuz Grev Lokavt ve işi bırakma eylemleri 3.Etnik yapı,din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar 4.Tabii afetler 5.Deprem 6.Sel Baskını 7.Çığ düşmesi 8.Büyük ölçekli kazalar ( Kara-Deniz-Hava) 9.Diğer meteorolojik afetler 10.İltica ve büyük ve nüfus hareketleri 11.Tehlikeli ve salgın hastalıklar 12.Büyük yangınlar 13.KBRN kazaları 14.Ağır ekonomik bunalımlar 15.Diğer haller

8 PLAN HAZIRLAMAKLA GÖREVLİ KURUMLAR 1.Belediye başkanlığı 2.İl özel idaresi 3.Namık kemal üniversitesi 4.İl jandarma komutanlığı 5.İl emniyet müdürlüğü 6.İl defterdarlığı 7.İl sağlık müdürlüğü 8.İl çevre ve orman müdürlüğü 9.İl sanayi ve ticaret müdürlüğü 10.Orman işletme şefliği 11.Liman başkanlığı 12.Trakya doğalgaz dağıtım a.ş. 13.İl Afet ve acil durum müdürlüğü

9 HUKUKİ DAYANAK 5902 sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun.

10 PLANLAMA ESALARI D I Ş T E H D İ T L E R : Yurt Dışında :Türkiye’nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına,milli hedef ve menfaatlerine yönelik tehdit emarelerinin belirmesi ve gelişme göstermesi: Plan Hazırlayacak Kurum : İl Emniyet Müdürlüğü Olay yeri koordinatörü : İl Emniyet Müdürü

11 PLANLAMA ESALARI İ Ç T E H D İ T L E R : Yurt içinde : Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin bozulmasını ; 1.Terör olayları, 2.Kanunsuz grev, lokavt ve işi bırakma eylemleri, 3.Etnik yapı, din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar Plan Hazırlayacak Kurum : İl Jandarma Komutanlığı Olay yeri koordinatörü : İl Jandarma Komutanı

12 PLANLAMA ESALARI T A B İ A F E T L E R 1.Deprem 2.Sel baskını 3.Çığ düşmesi 4.Heyelan 5.Yoğun kar yağışı 6.Büyük ölçekteki kazalar (Kara- Hava-Deniz Plan Hazırlayacak Kurumlar : 1-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2-Belediye sınırları içerisinde Belediye Başkanlıkları 3-Belediye sınırları dışında İl ve ilçe özel idaresi Olay yeri koordinatörü : İl Afet ve Acil Durum Müdürü

13 PLANLAMA ESALARI İLTİCA VE BÜYÜK NÜFUS HAREKETLERİ Kaçak Mülteciler Sığınmacılar Göçmenler Plan Hazırlayacak Kurum : İl Emniyet Müdürlüğü : İl jandarma Komutanlığı Olay yeri koordinatörü : Sorumluluk Alanlarına Göre : İl Emniyet Müdürü : İl Jandarma Komutanı

14 PLANLAMA ESALARI TEHLİKELİ VE SALGIN HASTALIKLAR a) Kuş Gribi b) Verem c) Tifo d) Kolera e) Hepatit v.b. Plan Hazırlayacak Kurum : İl Sağlık Müdürlüğü Olay yeri koordinatörü : İl Sağlık Müdürü

15 PLANLAMA ESALARI B Ü Y Ü K Y A N G I N L A R a) Bina ve tesis yangınları b) Orman yangınları c) Gemi yangınları d) Uçak-tren-otobüs yangınları e) Doğalgaz yangınları f) Petrol istasyonu yangınları g) Enerji ve petrol boru hatları yangınları Plan Hazırlayacak Kurumlar : Belediye Başkanlıkları : Orman Bölge müdürlüğü : Liman Başkanlığı : Trakya doğalgaz dağıtım a.ş. Olay yeri koordinatörü : İlgili Belediye Başkanı

16 PLANLAMA ESALARI K B R N K A Z A L A R I Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer Plan Hazırlayacak Kurumlar : Belediye Başkanlıkları : İl sağlık müdürlüğü : İl çevre ve orman müdürlüğü : İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Olay yeri koordinatörü : İl Afet ve Acil Durum Müdürü

17 PLANLAMA ESALARI AĞIR EKONOMİK BUNALIMLAR Piyasalardaki panik Gıda ve yiyecek kıtlığı Banka batışları Borsa Çöküşü Sanayinin Durması Fabrikaların kapanması Plan Hazırlayacak Kurumlar : Defterdarlık : İl Sanayi ve Ticaret müdürlüğü Olay yeri koordinatörü : İl Defterdarı

18 PLANLAMA ESALARI D İ Ğ E R H A L L E R a)Yasal olmayan Öğrenci hareketleri b)Siyasal Olaylar c)Sosyal olaylar d)Ekonomik ve teknolojik olaylar Plan Hazırlayacak Kurumlar : Rektörlük : İl emniyet müdürlüğü : İl jandarma komutanlı Sorumluluk alanlarına göre : Rektör-Müdür-Komutan Olay yeri koordinatörü : İl Emniyet Müdürü

19 PLAN ÖRNEĞİ 1.Amaç 2.Kapsam 3.Hukuki dayanak 4.Tanımlar 5.Faraziyeler ( Afet senaryosu) 6.Görev yetki ve sorumluluklar 7.Sekretarya 8.Çalışma usul ve esasları 9.Brifing 10.Lojistik destek 10.Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler 12.Değişiklik ve İmha Usulleri 13.Sevk idare Koordinasyon 14.Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 15.Yürürlük 16.Yürütme

20 PLANLAMA ESASLARI 1.Koordinasyon 2.Olay yeri koordinatörünün görevleri 3.Operasyon ekiplerinin görevleri 4.AAD müdahale usul ve esasları 5.AADY Merkezi yerleşimi 6.İhtiyaç duyulan haritalar 7.Hasar tespit komisyonu 8.Destek grupları ve görevleri 9.Haberleşme yöntemleri 10.Basın bildirileri

21 ÖNEMLİ HUSUSLAR 1.Plan uygulanabilir olmalı 2.Plan kapsamlı hazırlanmalı 3.Görevler kurumlara tebliğ edilmeli 4.Görevler ilgililere tebliğ edilmeli 5.Planın bütçesi yapılmalı 6.Koordinasyon planlanmalı 7.Diğer kuruluşlarla ilişkiler düzenlenmeli 8.Çevre illerle yardımlaşma planlanmalı 9.Lojistik alanları belirtilmeli 10.Plan devamlı güncel tutulmalı

22 PLANIN KONTROLÜ VE DEVAMININ SAĞLANMASI 1.Planın Kontrolünü ve devamını sağlayalım 2.Plana değişiklikleri işleyelim 2.Planımızı her altı ayda bir tekrarlayın 3.Herkes ne yapması gerektiğini hatırlasın. 4.Acil müdahale tatbikatları yapalım. 5.Stokları test edelim ve yenileyelim.

23 GÖREV BÖLGESİ

24 İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Santral: 261 20 65 – 261 20 37 Müdür: 263 92 92 Faks: 262 72 27 – 262 98 27 E-mail: tekirdagafetacil@hotmail.com tekirdagafetacil@hotmail.com Web: www.tekirdagafad.gov.tr T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü


"T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları