Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYUŞTURUCU “ UYUŞTURUCU “ MERAKLA BAŞLAR ÖLÜMLE BİTER”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYUŞTURUCU “ UYUŞTURUCU “ MERAKLA BAŞLAR ÖLÜMLE BİTER”"— Sunum transkripti:

1

2 UYUŞTURUCU “ UYUŞTURUCU “ MERAKLA BAŞLAR ÖLÜMLE BİTER”

3 UYUŞTURCU NE DEMEKTİR ? MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEREK KULLANAN KİŞİNİN RUHSAL VE BEDENSEL DENGESİNİ BOZAN; BU KİŞİDE FİZİKSEL VE RUHSAL BAĞIMLILIĞA YOL AÇAN; KİŞİSEL VE TOPLUMSAL YÖNDEN EKONOMİK VE SOSYAL ÇÖKÜNTÜ OLUŞTURAN DOĞAL VE SENTETİK KİMYASAL MADDELERDİR.

4 Yunanca uyku anlamındaki “NARKE” den gelen ve İngilizce'ye “NARKOTİK" olarak geçen uyuşturucu sözcüğü, uyuşturma özelliği olan, uyuşturan, duymaz hale getiren demektir.

5 Uyuşturucu Hakkında Genel Bilgi Kötü alışkanlıkların başında gelen uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına,akıl ve rûhî sistemlerimize,topluma yaptığı tahribat tek kelime ile korkunçtur. Hâli hazırda bütün dünya ülkelerinde uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı bir çığ gibi artmakta ve ülke sorumluları bu felaketin nasıl önleneceğini düşünmektedirler. Uyuşturucu madde; silah kaçakçılığında, casuslukta, anarşik hadiselerde ve bir ülkenin diğer ülke gençlerini dejenere eden soğuk harpte, gayri meşrû kazançlarda en müessir ve en çok kullanılan tahribkâr bir vasıtadır.

6 Uyuşturucu Hakkında Genel Bilgi Bilhassa gençleri bu felaketten korumak ve kurtarmak insanî ve millî bir vazifedir. Bu bataklığa saplanan gençler,tehlikeyi bilmediklerinden basit bir hevesle ve kötü arkadaşların telkini ile beden ve dimağlarını, istikballerini uçuruma atmış olmaktadırlar.İnsanın davranışlarında, düşüncelerinde, duygularında anormal değişiklik meydana getiren tabiî ve sentetik maddelere uyuşturucu madde denir. Uyuşturucu maddelerin sayıları pek çok olmakla beraber en çok kullanılanları şunlardır:Afyon, Morfin, Eroin, Esrar, Kokain, Kadinin, Anhalim Levini,LSD ve Kloral Eter’dir.

7 Uyuşturucu Kültürü Başta uyuşturucular olmak üzere, bütün çirkin ve zararlı alışkanlıklara zemin hazırlayan “Uyuşturucu Kültürü”, bilindiği gibi 20.asrın son yarısında istilâcı süper güçlerin, toplum yapısının temelini teşkil eden bütün milli ve manevi değerleri, mistik inanç ve mukaddesleri yok etme uygulamasıdır. Amaç, uydu haline getirilmesi istenilen ülke ve toplumun milli mukavemet ve savunma gücünü yok ederek, onun her türlü sömürüye müsait hale getirilmesidir.

8 Uyuşturucu Kültürü Fuhuş, rüşvet, kumar, ırza tecavüz, intihar, cinsî sapıklık ve uyuşturucu kapsamına giren madde alışkanlıkları, ailenin yıkımı gibi cemiyeti çözen ve çökerten iptilâ ve eğilimler uyuşturucu kültürünün unsurlarıdır.

9 Uyuşturucu Kültürü Müstehcenliği, fuhşiyat ve her türlü sapıklığı, yıkıcı modaları telkin ve teşvik eden, karşıt ideolojilerle toplumu ve bilhassa gençliği kamplara ayıran, kezâ fırsat buldukça bunları çatıştıran, ülkeyi anarşi arenasına çevirmeyi görev edinen bütün yazılı-sözlü, canlı-cansız basın-yayın araçları, başta eğitim-öğretim olmak üzere, bütün devlet kademelerinde yuvalanmış 5’nci kollar, mensupları ve uyduları uyuşturucu kültürünün vâsıtalarıdır.

10 Uyuşturucu Kültürü Varlığın üstün ünitesi olan insan türünü, her türlü milli, medeni ve ahlâki değerlerden tecrit eden, onu sorumsuz bir hayvan seviyesine indiren bu kültür ve fikirleri çürütme faaliyetine, uyuşturucu stratejisinde;“Karşı Kültür, Hipi Kültürü, Uyuşturucu Kültürü” gibi isimler verilmektedir.

11 Bu sebeple, her türlü yıkıcı faaliyetlerde olduğu gibi, bilhassa gündemdeki konu olan uyuşturucu salgını ile mücadelede de başarının temeldeki şartını biz, şu gerekçelerde bulmaktayız: Patolojik salgınlar için nasıl ki,patolojik vasatın teşekkülü gerekli ise,uyuşturucu salgınları içinde uyuşturucu kültürünün gelişmiş olması öylece şarttır.

12 UYUŞTURUCUNUN ESİRİ OLMAYIN

13 Gençleri Uyuşturucu Kullanımına İten Sebepler Bilgisizlik: Tehlikeden habersizlik ve bu sebeple konuyu hafife almak. Özenti: Özenti sergilemede en önemli payın medyaya ait olduğu rahatlıkla söylenebilir. Merak: Denerim,bırakırım kafası... Fakat, bir veya iki deneme genci belki de dönüşü olmayan yola sokmaya yeterli gelmektedir. Moda: Çevreye uyma gayretkeşliği. Bozuk Çevre ve Hasta Toplum: Bilindiği gibi hastalıklar da, alışkanlıklar da sârîdir. İnsandan insana kolaylıkla geçebilir.

14 Gençleri Uyuşturucu Kullanımına İten Sebepler Manevi Boşluk: İnanç zayıflığı. Bozuk aile ilişkisinden ve hasta toplumdan kaynaklanan güvensizlik duygusu, gelecek karşısındaki kaygılar strese, sıkıntıya yalnızlığa iter. Ve bundan kurtuluş için gencin ilk başvurduğu mercî ise her çeşidi ile uyuşturucular oluyor. Eğitim Yetersizliği: Eğitimdeki büyük zâfiyet ve yapılan yanlışlar. Maddeci felsefeye dayalı eğitimler insanları bencilliğe(egoizme), şahsi çıkarcılığa, cismânî hazcılığa iten temeldeki sebeplerdir. Bu yol anarşi, tahrip ve kargaşa, kavga yoludur. Toplumu iflas ve inkıraz (çöküş) dan başka bir yere götürmez. Genetik Yapı, Grup Baskıları, Kötü Arkadaş

15 Uyuşturucu Maddeler NARKOTİKLER Afyon (Sentetik), Morfin (Sentetik), Kodein Fosfat (Doğal Kökenli), Methadon (Doğal Kökenli) ESRAR VE ESRAR GRUBU Hint Keneviri (Doğal), Esrar Reçinesi (Doğal), Sıvı Esrar STİMULANLAR Amfetamin (Sentetik), Kokain (Doğal), Crack (Doğal), Ice (Ölüm Buzu) DEPRESANLAR Barbituratlar, Trankilizanlar, Methaqualon, HALÜSİNOJENLER LCD, İnhalanslar (Solunarak Kullanılan Uçucular ) DCP (Phensiklidin)

16 UYUŞTURUCU ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK KİTLE İMHA SİLAHLARINDAN BİRİDİR

17 Uyuşturucunun Meydana Getirdiği Rahatsızlıklar Zehirlenme: Alınan uyuşturucu madde vücudu zehirler. Zehirlenme bir defa olursa “had zehirlenme”,zehirlenmeler tekrar ediyorsa “müzmin zehirlenme” denir. Mide ve Bağırsaklardaki Tesiri: Uyuşturucu madde kullananlarda kusma, bulantı, karın ağrıları, ishal, mide ve bağırsak kanaması, ülser, mide ve bağırsakların iç cidarlarında kan toplanması ve şişkinlik,yara ve tahribat meydana gelir.

18 Uyuşturucunun Meydana Getirdiği Rahatsızlıklar Böbreklerdeki Tesiri: Uyuşturucu madde kullananlarda idrar tutulması veya artması olur. İdrarda albümin ve kan miktarı artar,uyuşturucu madde böbrek hücrelerini tahrip ederek,ciddi böbrek hastalıklarına ve ölümlere sebep olur. Karaciğere Tesiri: Kullanılan uyuşturucu madde karaciğer kifayetsizliğine, karaciğer büyümesine ve yağlanmasına, karaciğerin anormal şekilde çalışmasına sebep olur. Rahatsızlığın ilk işareti kaşıntılardır. Neticede ise karaciğer iflâsı ve ölüm...

19 Gözlere Tesiri: Uyuşturucu maddenin gözlere tesiri büyüktür. Şaşılık, ışığa ve mesafeye mutâbakatsızlık, gece körlüğü, göz bebeğinin daralması ve genişlemesi, göz adale felci, uyuşturucu maddenin beklenen ve her zaman görülen tesir e tezâhürleridir. Solunum Sistemine Tesiri: Uyuşturucu madde kullananlarda nefes darlığı, öksürük ve boğulma hissi görülür. Akciğer ve kalp harabiyetleri olağandır. Kan Üzerindeki Tesiri: Uyuşturucu madde kullananlarda kansızlık, kan zehirlenmeleri, kan hücrelerinde şekil ve adet bakımından değişiklikler olur.

20 Uyuşturucunun Meydana Getirdiği Rahatsızlıklar Deri Hastalıkları: Uyuşturucu madde kullananlarda deri üzerinde kızartılar, kabarcıklar, sivilceler, yaralar, siyah renkli noktalar, sertleşmeler meydana gelir. Asabî ve Rûhî Hastalıklar: Uyuşturucu maddelerin sinir,akıl ve rûhî sistemler üzerindeki tahribatı, diğer organlara yaptığı tahribatın çok üzerindedir. Delilik, erken bunama, şuur kaybı uykusuzluk, felçler, zekâ ve hafıza geriliği, hezeyanlar, rûhî tearrüşler, illusyon hallusinasyonlar ve çeşitli akıl hastalıkları uyuşturucu madde kullananların tabiî âkıbetidir.

21 BİLİM ADAMLARI BİR ÖRÜMCEĞE UYUŞTURUCU MADDELER VEREREK TEPKİLERİNİ GÖZLEMLEMİŞLER BİLİM ADAMLARI BİR ÖRÜMCEĞE UYUŞTURUCU MADDELER VEREREK TEPKİLERİNİ GÖZLEMLEMİŞLER İŞTE SONUCU

22 Uyuşturucu Kullananların Belirlenmesi Uyuşturucu kullananları kendilerinde meydana gelen bazı belirtilerle tanımak mümkün olabilir. Kişinin ilaçları saklamaya veya gizlemeye çalışması Cilt üzerinde dövmeye benzeyen mor ve siyah iğne yerlerinin olması Damarlar üzerinde veya damarların satha yaklaştığı yerlerde su toplamasını andıran iltihapların varlığı

23 Uyuşturucu Kullananların Belirlenmesi Uyuşukluk, uykulu olma veya kendinden geçme (başın öne düşmesi) bilhassa aynı zamanda kaşıntı varmış gibi vücudu kaşıma eğilimi. Bu, bazen uyuşturucu madde veya onların sentetik maddelerinin dozunun fazla kaçırılmış olduğuna işaret eder. Tamamen tecrit edildiği veya gözaltında tutulduğu taktirde müptelâ olduğu ilacı alamamaktan dolayı bazı yoksunluk belirtileri göstermesi Gözbebeklerinin eb’adının büyük ölçüde değişmesi Kişinin oturup gözlerini boşluğa dikmesi

24 Ateşe tutmak için sapı arkaya bükülmüş çay kaşığı veya tel saplı metal bir şişe kapağı, şırınga gibi uyuşturucu kullanımında kullanılan aletlerin bulunması Uyuşturucu kullananların lisanı olan özel argonun bilinmesi Kişinin belirli zamanlarda (genellikle 4-5 saatte bir) ortadan kaybolma eğilimi içinde bulunması (uyuşturucuyu kullanabilmesi için)

25 Kişinin kazancı ile diğer ihtiyaçları dışındaki harcamaları arasında dengesizliklerin olması Önceden güvenilir olan bir kişinin cinayet, gasp, beyaz kadın ticareti, hırsızlık, zimmetine para geçirmek, kalpazanlık, dolandırıcılık, fahişelik vb. gibi suçlara yönelmesi (uyuşturucu ihtiyacını karşılayabilmek için) Uyuşturucu bağımlıları sinirlidirler. Enjekte zamanı yaklaştığında, gözlerinin sulanması, burunlarının akması, kaşıntı ve esnemelerin olması, gözbebeklerinin büyümesi gibi ilk belirtileri görülür.

26 İŞTE SONUÇLARI

27 UYUŞTURUCUNUN VÜCUTTA BIRAKTIĞI İZLER

28 ÇOCUĞUN, GENCİN “UYUŞTURUCU“ KULLANDIĞI ANLAŞILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI ? Ebeveynlerin,öğretmenlerin paniğe kapılmadan yargılayıcı,bastırıcı,korkutucu sert tutumlara baş vurmadan gençlere yaklaşmaları gerekir,Aksi takdirde madde kullanan insan maddeye daha çok sarılır,olaya bir hastalık(bağımlılık hastalığı)çevresinde bakıp tedavi cihetine gitmek gerekir.

29 ÇOCUĞUN, GENCİN “UYUŞTURUCU“ KULLANDIĞI ANLAŞILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI ? Aileler,toplum bu tür durumlarda silkinmeli ve nerelerde hata yaptıklarını görmeliler.Genci"maddeye"iten sebepler ortaya çıkarılıp yok edilmelidir,Gencin güvenini kazanıp onu bir psikiyatriste götürmek gerekir. Uyuşturucu ile mücadelede toplum olarak hepimize görev düşmektedir.özellikle medya halkı bilgilendirmek aydınlatmak ve uyarmak açısından ayrı bir öneme sahiptir.

30 ÇOCUK VE GENÇLERE ÖRNEK OLMAK Çocukların her gün karşı karşıya kaldıkları anne baba tutum, davranış ve ilişki biçimlerinin; onların eğitiminde çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Aile ilişkileri, çocuklar için, davranış biçimleri ve insan ilişkilerinin öğrenildiği bir sahne oluşturmaktadır. Madde kullanım konusunda da, benzer mekanizma işlenmekte olup; çocuklar, anne babanın maddeler konusundaki tutum ve davranışlarını gözlemlemekte ve benzer şeyleri uygulamaktadır.

31 ÇOCUK VE GENÇLERE ÖRNEK OLMAK Toplumda, anne baba başta olmak üzere, öğretmenler ve diğer etkili yetişkinlerin madde kullanımı konusundaki tutum ve davranışları; çocuk ve gençler için çoğu kez kavram karmaşası yaratmaktadır. Çocuk ve gençler, zararlı etkisi kesin olarak kanıtlanmış olan sigara ve alkol gibi maddelerin, neden erişkinler tarafından kullanıldıklarını tam olarak kavrayamamakta; kendilerinin de bu ve buna benzer maddeleri kullanabileceği düşüncesi oluşmaktadır.

32 ÇOCUK VE GENÇLERE ÖRNEK OLMAK Anne babalar, her ne kadar, çocuk ve gençleri bağımlılık yapan maddeler konusunda uyarsa da; kendi sergiledikleri davranış modelleri, mantıklı uyarılarından çok daha etkin olmaktadır. Bu nedenle, anne babaların, kendilerinin kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarının nasıl olduğunu irdelemeleri gerekir.

33 ÇOCUK VE GENÇLERE ÖRNEK OLMAK Örneğin alkol, sigara, ilaç kullanımı konularında bu maddeleri kullanma nedenleri, sıklıkları, bu maddelere gereksinimleri, kullanıp-bırakma, bu alandaki güçlülük ve zayıflıkları gibi özelliklerin hepsi önem taşımaktadır. Çocuklar, anne babanın davranışlarını görerek öğrenir, anne- babanın birbirlerine olan tutum ve davranışlarını da kendilerine örnek alır, sorunların çözümünde anne babanın davranışlarını kopya ederler.

34 “ BAĞIMLI OLMA ÖZGÜR OL”

35 KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA BAŞLAMA YAŞI Yeşilayın, Sağlık Bakanlığının, muhtelif kuruluşların, Türk Eğitim Sendikasının yaptığı araştırmalara göre ; SİGARAYA BAŞLAMA YAŞI: 10 ALKOLE BAŞLAMA YAŞI : 11 UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA YAŞI: 12

36 KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİKTAR: 1930 yılında: Kişi başına düşen alkol: 1 litre Kişi başına düşen sigara: 10 paket 2004 yılında: Kişi başına düşen alkol: 20 litre Kişi başına düşen sigara: 150 paket

37 Türk Eğitim Sendikası’nın 2005 yılında; 40 ilde 13 bin 430 öğrenci (9 – 17) yaş arası yapılan ankette: Yüzde 16 sigara kullanıyor, Yüzde 11 alkol kullanıyor, Yüzde 2,9 uyuşturucu kullanıyor.

38 2005 yılında İstanbul’da yapılan araştırmada: Liseli öğrencilerde son 3 yılda: Eroin kullanımıYüzde 100 Ecstasy kullanmıYüzde 300 artmıştır. Resmi istatistiklere göre; 1980-1992 arası 12 yılda uyuşturucu kullanımı Yüzde 500 artmıştır. YABANCI ÜLKELERDE: Bliss Dergisi’ne göre AB’de Alkol kullanan ve fuhuş yapanlar 13 yaş altıYüzde 16 14 yaş altıYüzde 22 15-17 yaş altıYüzde 48

39 Dünya’da: 140milyon kişi ESRAR 31milyon EROİN 13milyonKOKAİN 30milyonAMFETAMİN türü sentetik ilâç kullanmaktadır.

40 2748 sokak çocuğu anketine göre: Sigara kullananlaryüzde 84 Alkol kullananlaryüzde 68 Uyuşturucu kullananlaryüzde 82 Yüzde 92’si uçucu madde kullanarak bağımlı oluyor. Yüzde 71 temini kolay demektedir. Yüzde 68 kokusundan hoşlandığını söylemektedir.

41 ÇOCUKLARLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLER Suç türüne ve yaş grubuna göre cezaevine giren hükümlü çocuklar (2003) Adam Öldürmek 11 – 15 yaşErkek229 Kız6 16 – 18 yaşErkek2363 Kız46 Dövmek, Yaralamak 11 – 15 yaşErkek36 Kız4 16 – 18 yaşErkek188 Kız11 Kız, Kadın ve Erkek Kaçırmak 11 – 15 yaşErkek16 Kız- 16 – 18 yaşErkek330 Kız2

42 Irza geçmek ve Sarkıntılık 11 – 15 yaşErkek33 Kız- 16 – 18 yaşErkek116 Kız- Hırsızlık 11 – 15 yaşErkek85 Kız1 16 – 18 yaşErkek628 Kız11 Cebrî Hırsızlık 11 – 15 yaşErkek37 Kız1 16 – 18 yaşErkek275 Kız1

43 Uyuşturucu madde kullanmak, Satmak ve Satın almak 11 – 15 yaşErkek6 Kız- 16 – 18 yaşErkek44 Kız- KAYNAK: DİE

44 Yaş Grubu, Cinsiyet ve Nedene Göre İntiharlar (2003) Yaş Grubu, Cinsiyet ve Nedene Göre İntiharlar (2003) Aile Geçimsizliği 10 – 14 yaşErkek9 Kız12 15 – 19 yaşErkek36 Kız84 Geçim Zorluğu 10 – 14 yaşErkek1 Kız1 15 – 19 yaşErkek10 Kız5 Duygusal İlişkiler 10 – 14 yaşErkek1 Kız2 15 – 19 yaşErkek76 Kız82

45 Öğrenim Başarısızlığı 10 – 14 yaşErkek 2 Kız 3 15 – 19 yaşErkek16 Kız 27 Avrupa’nın en refah ülkesi İsviçre’dir. İntiharlarda en ön sıralardadır. Finlandiya ve İsviçre’de intihar 100 binde 25. Türkiye’de İslâm dininin tesiri ile 100 binde 2 (iki) dir. İslâmi inanç intiharı önlüyor.

46 SUNU ŞEKLİNDE HAZIRLANMIŞ BİR FİLM LÜTFEN YAZILARI DİKKATLİCE OKUYUN.

47

48 TEŞEKKÜR EDERİM TALİP ORHAN Kaynak www.yesilay.org.tr


"UYUŞTURUCU “ UYUŞTURUCU “ MERAKLA BAŞLAR ÖLÜMLE BİTER”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları