Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Grid Veri Yönetimi Aslı Zengin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Grid Veri Yönetimi Aslı Zengin"— Sunum transkripti:

1 www.grid.org.tr Grid Veri Yönetimi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr

2 Grid Veri Yönetimi Nedir? Kullanıcı ve uygulamaların ürettiği ya da ihtiyaç duyduğu verilerin Grid ortamında saklanması amaçlanır. Grid verilerle dosya seviyesinde ilgilenir. Veri yapıları ele alınmıyor. Depolama kaynaklarında saklanan Grid dosyaları salt-okunurdur: (read- only) Değiştirilemez. Silinip yerine yenisi konulabilir. Dosyalar heterojen yapıdadır. (ascii, binary...)

3 Depolama Elemanları (Storage Element) Storage Element kullanıcı ya da uygulamanın gelecekte kullanmak üzere Grid’de veri depolamasını sağlayan Grid servisidir. Storage Element tarafından kullanılan protokoller: GSIFTP Storage Element ve kullanıcı arasında güvenli, hızlı ve verimli dosya transferini sağlar. RFIO(Remote File Input/Output protocol) ve Gsidcap(GSI dCache Access Protocol) farklı tip Storage Element ’lerde depolanan dosyalara direk uzaktan erişimi sağlar.

4 Depolama Elemanları (Storage Element) Grid’de 4 farklı tip Storage Element mevcut: 1.Classic SE (Şu an TR-Grid altyapısında kullanılan SE tipi. GSIFTP sunucusunu içerir.) 2.CASTOR 3.dCache 4.LCG Disk Pool Manager Depolama Kaynak Yönetimi (Storage Resource Management – SRM): Classic SE dışındaki SE tipleri SRM arayüzü içerir. SRM arayüzü, depolama kaynaklarının karmaşıklığını kullanıcıdan gizler.

5 gLite Ortakatmanında Dosya Adları Grid Unique IDentifier (GUID) : guid: guid:38ed3f60-c402-11d7-a6b0-f53ee5a37e1d Logical File Name (LFN) : GUID’si belli olan bir dosyayı çağırmak için kullanılan, kullanıcının belirlediği alias lfn:/grid/ / / Storage URL (SURL) ya da Physical File Name (PFN) : Dosyanın Storage Element’teki gerçek yeri sfn://se.ulakbim.gov.tr/data/dteam/dosya1 Transport URL (TURL) : Dosyanın depolama elemanındaki anlık geçici yeri gsiftp://se.ulakbim.gov.tr/data/dteam/dosya1

6 gLite Ortakatmanında Dosya Kataloğu ( LCG File Catalogue – LFC) Kullanıcılar doyalarını Grid’de saklamaya ihtiyaç duyar. LFC; GUID, LFN ve SURL’ler arasında eşleştirme yapmayı sağlayan Grid servisidir. LFC kendisine kaydı yaptırılmış tüm dosyaların bilgisini tutar ve bilgi servisinde yayınlar. LFC lokal çalışarak sadece belirli site ve sanal organizasyonlardan gelen dosyaların kayıtlarını tutabilir ya da global çalışarak altyapıda yer alan tüm dosyaların bilgisini tutabilir. Grid dosyası: Hem fiziksel olarak Storage Element’te depolanan, hem de mantıksal olarak kaydı LFC’ye yapılmış olan dosya

7 gLite Ortakatmanında Dosya Kataloğu ( LCG File Catalogue – LFC) GUID Xxxxxx-xxxx-xxx-xxx- Sistem Meta Verisi “size” => 10234 “cksum_type” => “MD5” “cksum” => “yy-yy-yy” Replika srm://host.example.com/foo/bar host.example.com Replika srm://host.example.com/foo/bar host.example.com Replia srm://host.example.com/foo/bar host.example.com Replika sfn://host.example.com/foo/bar host.example.com Sembolik Bağlantı /grid/dteam/mydir/mylink / grid/dteam/dir1/dir2/file1.root Kullanıcı Meta Verisi Kullanıcı Tanımlı Meta Veri

8 LFC Komutları Dosya kataloğunun kullanılabilmesi için, Geçerli bir proxy sertifikası oluşturmuş olmak gerekir. $LFC_CATALOG_TYPE, $LFC_HOST çevre değişkenlerinin tanımlanmış olması gerekmektedir: export LCG_CATALOG_TYPE=lfc export LFC_HOST=lfc.ulakbim.gov.tr lfc-* komutlarını kullanırken LFC üzerinde işlem yapabileceğimiz dizinin /grid/sanal_organizasyon_adi (Örn: /grid/sgdemo) olduğunu unutmamalıyız. Eğer böyle bir dizin yoksa LFC bu sanal organizasyonu desteklemiyor demektir.

9 LFC Komutları lfc-chmodLFC dosya ya da dizininin erişim haklarını değiştirir lfc-chown LFC dosya ya da dizininin sahiplik bilgilerini değiştirir lfc-delcommentLFC dosya ya da dizininin eklenmiş yorum bilgisini siler lfc-getacl LFC dosya ya da dizininin erişim kontrol listesini alır lfc-lnLFC dosya ya da dizinine sembolik Link yaratır lfc-ls LFC’de dosya ve dizinleri listeler lfc-mkdir LFC dizin yaratır lfc-renameLFC dosya ya da dizininin dosya/dizin ismini değiştirir lfc-rmLFC dosya ya da dizinini siler lfc-setacl LFC dosya ya da dizininin erişim kontrol listesini tanımlar lfc-setcommentLFC dosya ya da dizininin üzerine yorum bilgisi ekler

10 LFC Komutları - Örnekler lfc-ls : Verilen bir dizindeki LFN’leri listele. /grid/ / $ lfc-ls –l /grid/sgdemo/ LFC İsimlendirmesi Kullanıcı tarafından tanımlanır... -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:39 tutor14 -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:40 tutor16-mytxt -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:36 uploadfile -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:36 uploadfilelfn -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:38 user.example -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:38 user.example2... $ lfc-ls –l /grid/sgdemo/user.example -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:38 user.example $ export LFC_HOME=/grid/sgdemo/ $ lfc-ls –l user.example -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:38 user.example

11 LFC Komutları - Örnekler lfc-ln –s dosya/dizin link_adı : Sembolik link yarat. $ lfc-ln -s /grid/sgdemo/user.example /grid/sgdemo/linkler/link_to_user.example lfc-mkdir : Dizin yarat. $ lfc-mkdir /grid/sgdemo/Examples Yarattığınız dizini görmek için: $ lfc-ls -l /grid/sgdemo Orijinal dosya Sembolik link

12 LFC Komutları - Örnekler metaveri bilgisi ekleme/çıkartma lfc-setcomment path açıklama (LFC’deki bir dosya ya da dizine ilişkin açıklama ekler.) lfc-delcomment path (LFC’deki bir dosya ya da dizine ait açıklamayı siler.) $lfc-setcomment /grid/sgdemo/user.example “Merhaba” Eklediğimiz yorumu görmek için: $lfc-ls --comment /grid/sgdemo/user.example /grid/gilda/user.example Merhaba $lfc-delcomment /grid/sgdemo/user.example Sildiğiniz yorumu görmek için: $lfc-ls –l --comment /grid/sgdemo/user.example -rw-rw-r-- 1 4401 4400 0 Jun 21 09:38 /grid/sgdemo/user.example

13 Dosya ve Replika Yönetimi lcg-* komutlarını çalıştırabilmek için geçerli bir proxy sertifikasına sahip olmak gerekir. lcg-* dosya ve replika komutlarının çalışması için $LCG_GFAL_INFOSYS çevre değişkeninin tanımlanmış olması gerekmektedir: $export LCG_GFAL_INFOSYS=bdii.ulakbim.gov.tr:2170 $LCG_GFAL_VO çevre değişkeni tanımlanırsa, komutlarda kullanıcının –vo opsiyonuyla dahil olduğu sanal organizasyonu belirtmesine gerek kalmaz. $export LCG_GFAL_VO=sgdemo $VO_ _DEFAULT_SE çevre değişkeni tanımlanırsa, komutlarda kullanıcının Storage Element belirtmesine gerek kalmaz. $export VO_sgdemo_DEFAULT_SE=se.ulakbim.gov.tr

14 Dosya ve Replika Yönetimi lcg-cp Bir grid dosyasını lokale kopyalar (download) lcg-cr Lokaldeki bir dosyayı SE’ye kopyalar ve LFC’ye kaydeder (upload) lcg-del SE’dek bir dosyayı siler (bir replika ya da tüm replikalar olabilir) lcg-rep Bir dosyayı bir SE’den başka bir SE’ye kopyalar ve LFC’ye kaydeder (replicate) lcg-aa Verilen bir GUID’ye LFC’de alias ekler lcg-ra Verilen bir GUID’nin LFC’deki alias’ını kaldırır lcg-rf SE’deki bir dosyayı LFC’ye kaydeder lcg-uf SE’deki bir dosyanın LFC’deki kaydını siler lcg-la Verilen bir LFN, GUID ya da SURL alias’ları listeler lcg-lg Verilen bir LFN ya da SURL’nin GUID’sini getirir lcg-lr Verilen bir LFN, GUID ya da SURL’nin replikalarını listeler

15 Dosya ve Replika Yönetimi - Örnekler lcg-cr: $lcg-cr -v -d se.ulakbim.gov.tr -l lfn:/grid/sgdemo/test.out --vo sgdemo file:///home/egitim20/test.out => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, kullanıcı arayüzündeki (lokaldeki) /home/egitim20/test.out dosyasını lfn:/grid/sgdemo/test.out LFC kaydı altında, se.ulakbim.gov.tr depolama elemanına kopyala. (-v verbose özelliğini kullanarak) Komutun çıktısı olarak bize se.ulakbim.gov.tr’ye kopyalanan test.out dosyası için oluşturulmuş GUID geri döner: guid:5dfb82d2-c26a-444a-8c83-9d2c35d84d05 gibi...

16 Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi16/32 Dosya ve Replika Yönetimi - Örnekler lcg-rep: $lcg-rep -v --vo sgdemo –d se02.grid.acad.bg guid:5dfb82d2-c26a- 444a-8c83-9d2c35d84d05 => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, guid:5dfb82d2-c26a-444a-8c83- 9d2c35d84d05 ile saklanan dosyanın se02.grid.acad.bg isimli Strorage Element’te replikasını oluştur. $lcg-rep -v --vo sgdemo –d se02.grid.acad.bg lfn:/grid/sgdemo/test.out => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, lfn:/grid/sgdemo/test.out ile saklanan dosyanın se02.grid.acad.bg isimli Strorage Element’te replikasını oluştur. $lcg-rep -v --vo sgdemo –d se02.grid.acad.bg sfn://se.ulakbim.gov.tr/storage3/sgdemo/generated/2006-11-10/fileX => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, sfn://se.ulakbim.gov.tr/storage3/sgdemo/generated/2006-11-10/fileX ile saklanan dosyanın se02.grid.acad.bg isimli Strorage Element’te replikasını oluştur.

17 Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi17/32 Dosya ve Replika Yönetimi - Örnekler lcg-lr: $ lcg-lr --vo sgdemo lfn:/grid/sgdemo/test.out => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, LFC’de lfn:/grid/sgdemo/test.out alias’ı ile saklanan tüm replikaları listele. Komutun çıktısı: sfn://se.ulakbim.gov.tr/storage3/sgdemo/generated/2006-11-10/fileX sfn:// se02.grid.acad.bg /storage/sgdemo/generated/2007-02-11/fileY

18 Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi18/32 Dosya ve Replika Yönetimi - Örnekler lcg-lg: $ lcg-lg --vo sgdemo sfn://se.ulakbim.gov.tr/storage3/sgdemo/generated/2006-11-10/fileX => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, SE’de sfn://se.ulakbim.gov.tr/storage3/sgdemo/generated/2006-11-10/fileX ile saklanan dosyanın GUID’sini getir YA DA $ lcg-lg --vo sgdemo lfn:/grid/sgdemo/test.out => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, LFC’de lfn:/grid/sgdemo/test.out ile kayıtlı dosyanın GUID’sini getir

19 Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi19/32 Dosya ve Replika Yönetimi - Örnekler lcg-cp: $ lcg-cp --vo sgdemo -t 100 -v lfn:/grid/sgdemo/test.out file:///tmp/test.kopya => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, LFC’de lfn:/grid/sgdemo/test.out ile kayıtlı dosyayı, timeout 100 saniye olacak şekilde, lokale (kullandığım kullanıcı arayüz makinasına) /tmp/ altına test.kopya olarak kopyala. (verbose ederek) Diğer komutlarda da olduğu gibi lfn yerine guid ya da sfn de kullanılabilir.

20 Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi20/32 Dosya ve Replika Yönetimi - Örnekler lcg-del: $ lcg-del --vo sgdemo -s se.ulakbim.gov.tr guid:91b89dfe-ff95-4614- bad2-c538bfa28fac => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, 91b89dfe-ff95-4614-bad2- c538bfa28fac GUID’li grid dosyasının se.ulakbim.gov.tr ’deki replikasını sil. $ lcg-del --vo sgdemo –a guid:91b89dfe-ff95-4614-bad2-c538bfa28fac => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, 91b89dfe-ff95-4614-bad2- c538bfa28fac GUID’li grid dosyasının tüm replikalarını sil.

21 Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi21/32 Dosya ve Replika Yönetimi - Örnekler lcg-aa: $ lcg-aa --vo sgdemo guid:91b89dfe-ff95-4614-bad2-c538bfa28fac lfn:/grid/sgdemo/yeni_alias => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, 91b89dfe-ff95-4614-bad2- c538bfa28fac GUID’li grid dosyası için LFC’de lfn:/grid/sgdemo/yeni_alias isimli yeni bir alias tanımla. $lcg-la --vo sgdemo guid:91b89dfe-ff95-4614-bad2-c538bfa28fac (Belirtilen GUID’ye ait bütün alias’ları listele.) Komutun çıktısı: lfn:/grid/sgdemo/test.out (eski alias) lfn:/grid/sgdemo/yeni_alias (eklenen yeni alias)

22 Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi22/32 Dosya ve Replika Yönetimi - Örnekler lcg-ra: $ lcg-ra --vo sgdemo guid:91b89dfe-ff95-4614-bad2-c538bfa28fac lfn:/grid/sgdemo/test.out => sgdemo VO ’sunun kullanıcısına ait, 91b89dfe-ff95-4614-bad2- c538bfa28fac GUID’li grid dosyası için LFC’deki lfn:/grid/sgdemo/test.out alias’ ını sil. $lcg-la --vo sgdemo guid:91b89dfe-ff95-4614-bad2-c538bfa28fac (Belirtilen GUID’ye ait bütün alias’ları listele.) Komutun çıktısı: lfn:/grid/sgdemo/yeni_alias (test.out alias’ı silindiği için artık listede görünmüyor.)


"Grid Veri Yönetimi Aslı Zengin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları