Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EK-l KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EK-l KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)"— Sunum transkripti:

1 EK-l KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

2 Kamu kurum-kuruluşları kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH 1. 2-3.4. 5-6-7.8.9-10. 11-12. 13-14 14 KAREKTERLİ KOD FORMATI KULLANILMAKTADIR.

3 A: Alfabetik 1 karakter "A" Yasama organları, "B" Yürütme organları, "C" Yargı organları, Not: "D" Özel Kuruluşlar ve Dernekler Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

4 B : Nümerik 2 karakter T.B.B.M Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Y.Ö.K, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yargı organları. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

5 C: BB 'ye ait dağılım kodları Nümerik 1 karakter "0“Merkez, "1“Sürekli kurul, Bağlı Kuruluş, "2“İlgili Kuruluş, "3“Yurtdışı Teşkilatı, ”4“Taşra Teşkilatı, "5“Sorumlu Kuruluş Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

6 DDD: Alfanümerik 3 karakter Bakanlıklarda ve merkez teşkilatlarda, ana hizmet birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarda; kuruluşun, kısa adını gösterir. Kısa ad kurum-kuruluş'un adına uygun olmalıdır. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda kısa adlar birbirleriyle çakışmamalıdır. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

7 E: DDD'ye ait dağılım kodları nümerik 1 karakter. "0"Merkez, (Üniversitelerde Rektörlük Merkez Teşkilatı, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Üniversite Hastaneleri, Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları, Meslek Yüksekokulları, Araştırma ve Uygulama Merkezleri) "1” Bölge, "2“İşletme / Müessese, "3“Yurtdışı Teşkilatı, "4“İl, "5“Bağlı ortaklık, Bağlı Kuruluş. * Üniversiteler için gerekli açıklamalar koyu yazılmıştır. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

8 FF: Alfanümerik 2 karakter "E" = 0 ise, Birim Kodu (Üniversitelerde; Fakülteler 10- 39,'Enstitüler 40-59, Rektörlük Merkez Birimleri 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin ekinde bulunan standart kodlar (EK- 1A), Rektörlüğe Bağlı Bölümler R1-R2..., Üniversite Hastaneleri H1-H2..., Yüksekokullar Y1-Y2...YA-YZ, Konservatuarlar K1-K2..., Meslek Yüksekokulları M1-­M9...MA-MZ, Araştırma ve Uygulama Merkezleri A1-A9...AA-AZ, UA-UZ. "E" = 1 ise, Bölge kodu ve numarası, "E" = 2 ise, İşletme/müessese kodu, "E" = 3 ise Ülke kodu, "E" = 4 ise, İl kodu, "E“ = 5 ise, Bağlı ortaklık, Bağlı kuruluş kodu, Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

9 GG: Nümerik 2 karakter "E" = O ise, İkinci Alt Birim Kodu (Şube ise "HH" seviyesinde) "E" = 1 ise, Bölgelinin alt birim kodu (Şube ise "HH“ seviyesinde) "E" = 2 ise, İşletme/müessese'nin Alt Birim kodu,, "E" = 3 ise, "Ülke"nin şehir kodu "E" = 4 ise, İlçenin kodu, "E" = 5 ise, Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluşun Alt Birim Kodu: Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

10 Örnek: (1) Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK 0 72 B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 72 : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

11 (1a) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK 0 11 72 B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 11 : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 72 : Öğrenci İşleri Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

12 Örnek 2: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanlığı A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK 0 11 10 B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 11 : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 10 : Antropoloji Bölüm Başkanlığı Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

13 Örnek 3: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK 0 40 B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 40 : Fen Bilimleri Enstitüsü Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

14 Örnek 4: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B 30 2 ANK 0 40 72 B30 : Yükseköğretim Kurulu 2 : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 40 : Fen Bilimleri Enstitüsü 72 : Öğrenci işleri Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

15 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) (Üniversitelerde FF Seviyesinde Kullanılacak Standart Birim Kodları) Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

16 E: DDD ait dağılım kodları nümerik bir karakter E= "0" ise birim kodu, (Üniversitelerde; Fakülteler 10-39, Enstitüler 40-59, Rektörlük Merkez Birimleri.1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin ekinde bulunan standart kodlar (aşağıda belirtilen) Rektörlüğe Bağlı Bölümler R1-R2..., Üniversite Hastaneleri H1-H2..., Yüksekokullar Y1-Y2...YA-YZ, Konservatuarlar K1-K2..., Meslek Yüksekokulları M1-­M9...MA- MZ, Araştırma ve Uygulama Merkezleri A1- A9...AA-AZ, UA-UZ. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

17 01 Özel Kalem 05 Kurullar, Komisyonlar (Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Mütevelli Heyeti) 10 - 39 Ana Hizmet Birimleri (Üniversitelerde Fakülteler) 40 – 59Ana Hizmet Birimleri (Üniversitelerde Enstitüler) 60 Teftiş Kurulu 61Hukuk Müşavirliği 62Bakanlık ve Diğer Müşavirlikler 63Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 64İç Denetim Birimi 65Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 70Genel Sekreterlik 71Personel 72Eğitim işleri 73İdari İşler 74Mali İşler 75Savunma Sekreterliği 76Dış İlişkiler 77Bilgi İşlem 78Yayın, Kütüphane ve Dokümantasyon 79Sağlık İşleri (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) 80Yatırım ve Tesisler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 81Döner Sermaye 82 - 89Diğerleri 90Münhal

18 AÇIKLAMA: 1- Üniversitelerin Rektörlük Merkez Teşkilatı, Fakülteler ve Enstitüler, FF seviyesinde nümerik olarak kodlanmıştır. 2- Üniversite Hastaneleri, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Meslek Yüksekokulları ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri Alfa nümerik olarak kodlanmıştır. * Üniversiteler için gerekli açıklamalar koyu yazılmıştır. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

19 KAMU KURUM VE KURLUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları) Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

20 01 Yönetici Sekreteri (Dekan, Müdür Sekreteri) 05Kurullar, Komisyonlar (Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu) 10 – 39Fakülte Yüksekokullarda Bölüm, Enstitülerde, Anabilim Dalı Başkanlığı 40 - 59Fakültelere Bağlı Araştırma Merkezleri 60Teftiş İşleri 63Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 70Fakülte Sekreteri (Yüksekokul, MYO, Enstitü, Araştırma Uygulama Merkezi) 71Personel İşleri 72Öğrenci işleri 73İdari İşler 74Mali İşler 75Savunma Sekreterliği 76Dış İlişkiler 77Bilgi İşlem 78Kütüphane 79Sağlık İşleri 80Bakım Onarım ve Tesisler 81Döner Sermaye 82 - 89Diğerleri 90 Münhal

21 FF Seviyesinde Fakülteler İçin Kullanılacak Standart kodlar 10 Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Fakültesi) 11 Edebiyat Fakültesi( DTCF) 12 Eğitim Fakültesi 13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) 14 Hukuk Fakültesi 15 İletişim Fakültesi 16 İlahiyat Fakültesi 17 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Mühendislik) 18 Mimarlık Fakültesi 19 Teknik Eğitim Fakültesi 20 Tıp Fakültesi 21 Diş Hekimliği Fakültesi 22 Eczacılık Fakültesi 23 Veterinerlik Fakültesi 24 Ziraat Fakültesi 25 Su Ürünleri Fakültesi 26 Orman Fakültesi 27 Güzel Sanatlar Fakültesi 28-39 Diğer Fakülteler(*) Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

22 FF Seviyesinde Enstitüler İçin Kullanılacak Standart Kodlar 40 Fen Bilimleri Enstitüsü 41 Sosyal Bilimler Enstitüsü 42 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 43-59 Diğer Enstitüler(**) Diğer fakülteler için 28-39 arasındaki rakamlar fakülte adlarına göre alfabetik olarak sıradan kodlanır. Diğer enstitüler için 43-59 arasındaki rakamlar enstitü adlarına göre alfabetik olarak sıradan kodlanır Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

23

24

25

26 *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır

27 ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI - FAKÜLTE (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi*) B 30 2 İST 0 11 00 00 EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI B 30 2 İST 0 11 01 00 DEKANLIK SEKRETERİ B 30 2 İST 0 11 05 00 FAKÜLTE KURULLARI B 30 2 İST 0 11 05 01 FAKÜLTE KURULU B 30 2 İST 0 11 05 02 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU B 30 2 İST 0 11 05 03 FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU B 30 2 İST 0 11 10 00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 11 00 TARİH BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 12 00 COĞRAFYA BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 13 00 DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 14 00 BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 15 00 ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 16 00 ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 17 00 SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 18 00 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 19 00 FELSEFE BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 20 00 SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 21 00 ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 22 00 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 23 00 TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 24 00 TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 25 00 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 11 26 00 ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

28 B 30 2 İST 0 11 40 00 İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ B 30 2 İST 0 11 41 00 ŞARKİYAT ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST 0 11 42 00 ANTALYA BÖLGESİ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST 0 11 43 00 SANAT TARİHİ ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST 0 11 44 00 SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZ İ B 30 2 İST 0 11 45 00 VAN BÖLGESİ TARİH VE ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST 0 11 46 00 TARİH ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST 0 11 47 00 GÜNEY DOĞU AVRUPA ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST 0 11 60 00 TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST 0 11 63 00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 11 70 00 FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 11 71 00 PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST 0 11 72 00 ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST 0 11 73 00 İDARİ İŞLER B 30 2 İST 0 11 74 00 MALİ İŞLER B 30 2 İST 0 11 75 00 SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 11 76 00 DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 11 77 00 BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST 0 11 78 00 KÜTÜPHANE B 30 2 İST 0 11 79 00 SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST 0 11 80 00 BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST 0 11 81 00 DÖNER SERMAYE Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

29 EK-3B ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI – ENSTİTÜ (İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*) B 30 2 İST 0 40 00 00 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 İST 0 40 01 00 ENSTİTÜ MÜDÜR SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 40 05 00 KURULLAR KOMİSYONLAR B 30 2 İST 0 40 10 00 ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 11 00 FİZİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 12 00 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 13 00 MATEMATİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 14 00 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 15 00 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 16 00 PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 17 00 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 18 00 JEOLOLİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 19 00 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 20 00 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 21 00 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 22 00 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 23 00 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 24 00 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 25 00 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 26 00 MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 27 00 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 28 00 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

30 B 30 2 İST 0 40 29 00 SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 30 00 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 31 00 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 32 00 SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 33 00 SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 34 00 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 35 00 İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 36 00 ENFORMATİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST 0 40 60 00 TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST 0 40 63 00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 40 70 00 ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 40 71 00 PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST 0 40 72 00 ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST 0 40 73 00 İDARİ İŞLERİ B 30 2 İST 0 40 74 00 MALİ İŞLERİ B 30 2 İST 0 40 75 00 SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 40 76 00 DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 40 77 00 BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST 0 40 78 00 KÜTÜPHANE B 30 2 İST 0 40 79 00 SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST 0 40 80 00 BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST 0 40 81 00 DÖNER SERMAYE *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

31 EK-3C ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI – YÜKSEKOKUL (İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu*) B 30 2 İST 0 Y1 00 00 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 İST 0 Y1 01 00 MÜDÜR SEKRETERİ B 30 2 İST 0 Y1 05 00 KURULLAR B 30 2 İST 0 Y1 10 00 ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 Y1 11 00 SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 Y1 60 00 TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST 0 Y1 63 00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 Y1 70 00 YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 Y1 71 00 PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST 0 Y1 72 00 ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST 0 Y1 73 00 İDARİ İŞLER B 30 2 İST 0 Y1 74 00 MALİ İŞLER B 30 2 İST 0 Y1 75 00 SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 Y1 76 00 DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 Y1 77 00 BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST 0 Y1 78 00 KÜTÜPHANE B 30 2 İST 0 Y1 79 00 SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST 0 Y1 80 00 BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST 0 Y1 81 00 DÖNER SERMAYE *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

32 EK-3D ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI – MESLEK YÜKSEKOKULU (İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu*) B 30 2 İST 0 M3 00 00 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 İST 0 M3 01 00 MÜDÜR SEKRETERİ B 30 2 İST 0 M3 05 00 KURULLAR B 30 2 İST 0 M3 10 00 DİŞ PROTEZ PROGRAMI B 30 2 İST 0 M3 11 00 RADYOLOJİ PROGRAMI B 30 2 İST 0 M3 12 00 YÖNETİM TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI B 30 2 İST 0 M3 13 00 TIBBİ LABORATUVAR PROGRAMI B 30 2 İST 0 M3 14 00 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI B 30 2 İST 0 M3 60 00 TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST 0 M3 63 00 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 M3 70 00 YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 M3 71 00 PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST 0 M3 72 00 ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST 0 M3 73 00 İDARİ İŞLER B 30 2 İST 0 M3 74 00 MALİ İŞLER B 30 2 İST 0 M3 75 00 SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 M3 76 00 DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 M3 77 00 BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST 0 M3 78 00 KÜTÜPHANE B 30 2 İST 0 M3 79 00 SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST 0 M3 80 00 BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST 0 M3 81 00 DÖNER SERMAYE *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

33 EK-4 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTELERE UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

34 1 -Kamu kurum ve kuruluşları yazışma kod sisteminin üniversitelerin tüm birimlerini kapsaması için; sistemin genel esasından sapmadan, gerekli eklemeler yapılmıştır. (EK -1) 2-Fakülteler, kod formatının FF seviyesinde; 10- 39 aralığında nümerik olarak kodlanmıştır. (EK- lA) Üniversiteler bünyesinde yaygın olarak bulunan fakültelerin kodları standart hale getirilmiştir. (EK-l C) Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

35 3-Enstitüler, kod formatının FF seviyesinde; 40-59 aralığında nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-1A) Üniversiteler bünyesinde yaygın olarak bulunan enstitülerin kodları standart hale getirilmiştir. (EK-l C ) 4-Rektörlük merkez birimleri, kod formatının FF seviyesinde; (EK-lA) da belirtilen standart kodlarla nümerik olarak kodlanmıştır.(EK-2) Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

36 5-Araştırma Merkezleri, kod formatının FF seviyesinde; Al-A9,AA-AZ, UA-UZ şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 6-Hastaneler, kod formatının FF seviyesinde; Hl- H2...şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır. (EK - 2) 7-Konservatuarlar, kod formatının FF seviyesinde; K1 şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

37 8-Meslek Yüksekokulları, kod formatının FF seviyesinde; Ml-M9,MA-MZ şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 9-Rektörlüğe Bağlı Bölümler, kod formatının FF seviyesinde; Rl-R2... şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır (EK-2) Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

38 10-Yüksekokullar, kod formatının FF seviyesinde; Y1-Y2... şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 11-Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve diğer birimlerin, alt birimlerinin kodlanmasında; (EK-lB ) de belirtilen standart kodlar kullanılacaktır. Örnek kodlama için (Bkz. EK-3) Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

39 12-Üniversiteler, yeni kurulan birimlerin yazışma kodlarını (EK-1) Kodlama Esasları çerçevesinde belirleyerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın uygun görüşünü aldıktan sonra uygulamaya koyacaktır. 13-Üniversitelerin yazışma kodları, www.yok.gov.tr ve www.basbakanlik.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

40 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ARŞİVLEME DAHİL SAYI KODU VERME (SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE) ÖRNEKLEMELER: B.30.2.SDÜ.0.71.00.04.101.02/2546-3152 Fakülte için: (Müh.Mim.Fak.Yönetim Kurulu için) B.30.2.SDÜ.0.17.05.02.101.02/1025-1205 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH

41 Yüksekokul için: (Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu için) Sayı:B.30.2.SDÜ.0.Y2.05.02.101.02/1030 A B C A: HABERLEŞME KODU B: DOSYA NUMARASI C; EVRAK KAYIT NUMARASI Enstitü için: (Fen Bilimleri Enst.Yönetim Kurulu için) B.30.2.SDÜ.0.40.05.02.101.02 /1040 Meslek Yüksekokulu için: (Isparta MYO Yönetim Kurulu için) B.30.2.SDÜ.0.M5.05.02 101.02/1050 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH


"EK-l KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları