Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın"— Sunum transkripti:

1 Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın
Dokuz Eylül Üniversitesi,9.Pediatri Günleri 6-7 Mart 2008

2 Sunum Planı Giriş Ergen aşı şemaları HPV aşısı Menenjit Aşısı
Diğer Aşılar( yakalama aşılar) Sonuç

3 Ergenlerde Aşılamaya Karşı İlgisizliğinin Nedenleri
Aşıların etki ve güvenilirliği hakkındaki kuşkular Farklı toplumlar için farklı aşıların önerilmesi ve aşılama programlarına karşı duyulan kuşku Sağlık sigorta programlarında yeterli ödenek bulunmaması İyi düzenlenmiş sağlık programları ve düzenli doktor kontrolünün olmayışı Yüksek risk grubundaki kişilerin koruyucu sağlık önlemlerini alacak motivasyondan yoksun olmaları

4

5 ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ
tarihinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu

6

7 Human Papillomavirus Zarfsız DNA virüsü….
>100 değişik tip ~40 tipi cinsel yolla bulaşıyor.. Düşük risk (6,11, 42, 43, 44…) Yüksek risk (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58….)

8 Genital human papillomavirus
Servikal kanser: 9,710 vaka & 3,700 ölüm (2006 tahmini) % 70’i 16,18 tiplerinden kaynaklanıyor Pap testi: 50 milyon; 2.8 milyonu anormal sonuç… Genital siğiller: milyon arası % 90’ı , tiplerinden kaynaklanıyor.. Recurrent laringeal papillomatosis % 90’ı , tiplerinden kaynaklanıyor.. Diğer anogenital kanserler: (anal, penile, vaginal, vulvar) Cates, STD 1999; Weinstock, Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2004; Koutsky Am J Med 1997

9 HPV risk grupları HPV dağılımı Seksüel olarak aktif kadınlar 50%
Seksüel olarak aktif erkekler 2-30% Eşi hasta kadınlar % Eşi hasta erkekler % Homoseksüel erkekler %

10 Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler
Kadınlarda Görülen Kanserler Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Meme Serviks Kolon/Rektum Mide Akciğer Over Corpus uteri Karaciğer Özofagus Non-Hodgkin Lösemi Pankreas Toplam: *2000 yılındaki yeni kanser vakaları Parkin DM. Lancet Oncol 2001

11 Servikal Kanser İnsidansı DSÖ Verileri
Pollack ve ark. Bulletin of the WHO 2007;85:57-63.

12 Her 2 dk’da, 1 kadın servikal kanserden ölüyor.
GLOBOCAN 2002 Her 2 dk’da, kadın servikal kanserden ölüyor. Servikal Kanser Vaka (n) Ölüm (n) Dünya Türkiye 1.364 726 Her gün 2 kadın servikal kanserden ölüyor

13

14 HPV % 63-97 tüm dünyada 16, 18, 31, 33, 45 Human papillomavirus
Düşük risk 6,11,42,43,44 Orta risk 33,35,39 Yüksek risk 16,18,31,45,51,52,56,58,59,68 16, 18, 31, 33, 45 % tüm dünyada Smith et al 2003

15 Yüksek Risk HPV Prevalansı, yaş gruplarında, A.B.D. 2003-2004 (n=5555)
CDC, unpublished data

16 Ülkemizde HPV Tipleri %60 HPV 16
2006 yılında Hacettepe Kadın Hast’na başvuran 35 randomize kişi. Yaş (Ort 43,6). PCR % 80 HPV DNA(+) [n= 28] CIN 1,2,3 [n=16]: %43,75 HPV 16 %6,25 HPV 18 %6,25 HPV 6 HSIL [n=5]: %60 HPV 16 Ergünay K ve ark. Mikrobiyol Bul 2007; 41:

17 Aşı tipleri Dört valanlı aşı HPV tiplerinden etkili 16, 18
(Serviks kanseri ) HPV tiplerinden etkili 6, 11 Genital siğil İki valanlı aşı HPV :16, 18,

18 Haziran.2006 FDA Onayı Serdar Öztürk, MD PhD - GARDASIL Eğitim Notları
Firma dışı kullanımı yasaktır. 18

19 AAP 23.May.2007

20 ACIP Önerileri 11-12 yaşlarda rutin aşılama yapılmalı
(Aşılamaya 9 yaşından itibaren başlanabilir[FDA]) Catch-up aşılama yaşlar arasında. 0, 2 ve 6.aylarda 3 doz aşılama yapılmalı. Diğer aşılarla birlikte aynı gün yapılabilir. Aşılanan bireylerde servikal kanser tarama programı aynen sürdürülmeli.

21 (HPV). (9 yaş en erken ) •İlk doz yaş •İkinci doz ilk dozdan 2 ay sonra Üçüncü doz ilk dozdan 6 ay sonra •13–18 yaş arasında daha önceden aşılanmamış olana aşı aynı şemaya göre yapılabilir.

22 •İlk doz yaş •İkinci doz ilk dozdan 2 ay sonra Üçüncü doz ilk dozdan 6 ay sonra

23 Meningokok aşısı

24 N. meningitidis (önemli 13 serotip)
13 serogrup H I B Z C A E-29 K W-135 X Y L M İnsanda hastalığa neden olan serotipler source: Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS, et al. Meningococcal disease. N Engl J Med 2001; 344: Copyright © 2001 Massachusetts Medical Society.

25 Yaşa göre meningokok dağılımı

26 İNVAZİV MENİNGOKOK HASTALIĞI DAĞILIMI
Stephens DS. FEMS Microbiol Rev 31 (2007) 3–14

27 conjugated to tetanus toxoid
Meningokok aşıları( 2007) Polisakkarid aşı Menomune A/C Menomune A/C/Y/W135 Mengivac A+C Mencevax ACWY Vax Mencevax AC Vax Trivalent ACW vaccine Alt grup A, C A, C, Y , W135 A, C, Y, W135 A, C and W135 Company Sanofi-Pasteur GlaxoSmithKline Konjuguge aşılar Meningitec Menjugate NeisVac-C Serogroup C conjugated to CRM197 conjugated to tetanus toxoid Company Wyeth Novartis Baxter Konjuge aşılar Menactra DTPwHB/Hib MenAC in development Menveo Alt grup A, C, Y, W135 A, C + Tetanus A A, C, W135, Y Company Sanofi-Pasteur GlaxoSmithKline MVA Novartis Dış zar vezikül grup B Men B Vac MeNZB VA-Mengoc-BC Norwegian strain New Zealand strain Cuban strain in combi with Men C PS

28 AAP önerileri MCV4 dört valanlı konjuge meningokok aşısı (Menactra, Sanofi Pasteur, Inc., Swiftwater, Pennsylvania) Ocak 2005’de lisans aldı.(11-55 yaş için) Aşı A, C, Y, ve W-135 antijeni içeriyor ACIP yaşında ergenlerin MCV4 ile aşılınmasını öneriyor. MPSV4 risk grubu olgularda alternatif olarak kullanılabilir

29 Risk grupları tanımlanmış
Yatılı okula yeni başlayanlar N. meningitdis ile uğraşan mikrobiyoji uzmanları Askeri personel N. meningitdis için hiperendemik ve epidemik, bölgeye ziyaret edecek ve buradakilerle uzun zaman yakın temas olasılığı olanlar Terminal kompleman eksikliği olanlar Anatomik ya da fonksiyonel asplenisi olanlar

30 Uygulama:Aşı tek doz olarak önerilir
Daha önceden 2-11 yaşlarda MCV4 aşısı önerilmezken 2008 yılındaki yeni önerilerde bu yaştaki risk gruplarına aşı önerilmektedir. Uygulama:Aşı tek doz olarak önerilir AAP,2008

31 Boğmaca

32 Boğmaca Öksürük haftası Kataral dönem Paroksismal dönem
bulaştırıcılık etkilenme Öksürük başlangıcı -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Öksürük haftası Kataral dönem Paroksismal dönem İyileşme dönemi CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. PHF 2004

33 Boğmaca olgu sayısı 1980 – 2006 Olgu (bin) Yıl 24 20 16 12 8 4 25,827
15,632 12 Olgu (bin) 11,647 9771 7796 8 6586 4570 4 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Yıl CDC. Summary of notifiable diseases—United States, Published April 22, 2005, for MMWR 2003;52(No. 54):72-76. CDC. Summary of notifiable diseases—United States, Published June 16, 2006, for MMWR 2004;53(No. 53):19. CDC. Reported cases of notifiable diseases, by geographic division and area — United States, MMWR 2006;55:890.

34 Yıllara göre olgu sayısı (ABD)
9000 8000 7000 15.6 kat Ortalama olgu /yıl 6000 16.7 kat 5000 4000 3000 2000 1000 <1 yaş 1-4 yaş 5-9 yaş 10-19 yaş 20+ yaş Yaş grupları CDC. MMWR. 2002;51:73-76, 2001;50(53):1-108, 2002;51(53):1-84, 2003;52(54):1-85. National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC. Pertussis Surveillance Reports for 2004 & 2005.

35 Ergen ve erişkinlerde komplikasyonlar
Ciddi komplikasyon (%16) ergen ve erişkin (%28) Pnomoni % 2 <30 yaş altı % 5-9% >30 yaş hasta Hastaneye yatış oranları ergenlerde ve erişkinlerde % 1.4 ve % 3.5 Hastaneye yatış süreleri de uzun De Serres et al. J Infect Dis. 2000;182:174–9.

36 Boğmaca aşısı(1) ABD’de iki Tdap ürünü 2005’de lisans aldı.
BOOSTRIX ADACEL yaş için yaş arasındaki çocuklara Td yerine Tdap ile yakalama aşısı yapılmalı 11-12 yaş ilk tercih edilmeli Amerıcan Academy of Pediatrıics Policy Statement AAP,

37 Boğmaca aşısı(2) 1-18 yaş aralığındaki ergenler önceden Td almışsa 18 yaşından önce Tdap alması için desteklenmeli İki aşı arası 5 yıl kadar olmalı İki aşı arası 2 yıl kadar kısa da olabilir Tdap MCV4 ile aynı zamanda uygulanabilir Farklı yerlerden uygulama yapılmalı Amerıcan Academy of Pediatrıics Policy Statement AAP,

38 Boğmaca aşısı(3) Ülkemizde aşı Td şeklinde uygulanır
Aşılama durumu bilinmeyenlere 3 doz aşı yapılmalı(1,2 .ay ve 3. doz 2.den 6 ay sonra) Önceden durumu bilinmeyen gebelere ilk karşılaşmada ve 1. ay aşı yapılır 3 doz daha sonra en erken 6 ay sonra Primer seri tamamlanan olgular 10 yılda bir Td Primer seri (kayıtlı) tamamlamış kadınlara gebelikte tek doz aşı yapılır Sağlık Bakanlığı

39 MMR 2003:Kızamık Okul Aşı Günleri 2005:Kızamık Aşı Günleri
2006:Kızamık,Kızamıkçık, Kabakulak : İlköğretim kohortu kızamıkçık aşılarının tamamlanması çalışmaları sürdürülmekte (2 doz)

40 Kızamık olgu sayıları, Türkiye
30.500 46.761 27.120 1970 1998 2001 4 34 2007 2006

41 Su Çiçeği 13 yaşından küçük çocuklara 3 ay arası 2 doz aşı yapılmalı (Ancak 28 günden daha sonra 2.doz aşı yapılmışsa doz tekrarına gerek yok) 13 yaş üzerinde olanlara 4 hafta ara ile 2 doz aşı yapılmalı AAP.2008

42 Hepatit B Daha önceden aşısı yapılmamış olan bireyler için
takvimine göre tamamlama aşısı önerilmekte* Ülkemizde ücretsiz olarak isteyen ergen bireylere ve okul aşı günleri olarak yakalama aşısı olarak yapılmakta Hepatit B aşısı yapılan bireylerde herhangi bir yaş için serolojik inceleme önerilmemekte** *AAP, **Sağlık Bakanlığı

43 BCG aşısı Altı yaş üzerinde hiç aşılanmamış bireye BCG aşısı gerekli değildir Altı yaş altında BCG yapılmamış çocuk PPD yapılarak aşılanır Herhangi bir yaşta BCG yapılmış olmasına karşın skar görülmeyenlere PPD ve sonucuna göre BCG yapılması gerekli değildir Sağlık Bakanlığı

44 TEŞEKKÜRLER

45 Bununla ilgili çalışmalar sürmekte ve
Çapraz koruma mümkün mü? Bununla ilgili çalışmalar sürmekte ve

46 Yaşa göre risk gruplar 2008 AAP,2005

47

48 İnsan Vücudu ve HPV HPV hasarlı dokudan girer.
İnfekte hücre bölündükçe, E6 ve E7 oluşturur. E6 – E7 kontrolsüz çoğalmaya neden olur. Hiperplazi  Siğil HPV DNA’sı kopyalanır. HPV L1 ve L2 üretilir. Viral partiküller üretilir ve salınır.


"Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları