Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi,9.Pediatri Günleri 6-7 Mart 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi,9.Pediatri Günleri 6-7 Mart 2008."— Sunum transkripti:

1 Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi,9.Pediatri Günleri 6-7 Mart 2008

2 Sunum Planı u Giriş u Ergen aşı şemaları u HPV aşısı u Menenjit Aşısı u Diğer Aşılar( yakalama aşılar) u Sonuç

3 Ergenlerde Aşılamaya Karşı İlgisizliğinin Nedenleri u Aşıların etki ve güvenilirliği hakkındaki kuşkular u Farklı toplumlar için farklı aşıların önerilmesi ve aşılama programlarına karşı duyulan kuşku u Sağlık sigorta programlarında yeterli ödenek bulunmaması u İyi düzenlenmiş sağlık programları ve düzenli doktor kontrolünün olmayışı u Yüksek risk grubundaki kişilerin koruyucu sağlık önlemlerini alacak motivasyondan yoksun olmaları

4

5 ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ 07.12.2007 tarihinde yapılan Bağışıklama Danışma Kurulu

6

7 Human Papillomavirus Zarfsız DNA virüsü…. >100 değişik tip ~40 tipi cinsel yolla bulaşıyor.. –Düşük risk (6,11, 42, 43, 44…) –Yüksek risk (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58….)

8 Genital human papillomavirus Servikal kanser: 9,710 vaka & 3,700 ölüm ( 2006 tahmini ) % 70’i 16,18 tiplerinden kaynaklanıyor Pap testi: 50 milyon; 2.8 milyonu anormal sonuç … Genital siğiller: 0.5 -1 milyon arası % 90’ı, 6-11tiplerinden kaynaklanıyor.. Recurrent laringeal papillomatosis % 90’ı, 6-11tiplerinden kaynaklanıyor.. Diğer anogenital kanserler: (anal, penile, vaginal, vulvar) Cates, STD 1999; Weinstock, Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2004; Koutsky Am J Med 1997

9 HPV risk grupları HPV dağılımı u Seksüel olarak aktif kadınlar50% u Seksüel olarak aktif erkekler2-30% u Eşi hasta kadınlar53-93% u Eşi hasta erkekler50-100% u Homoseksüel erkekler65-72%

10 Kadınlarda Görülen Kanserler Meme Serviks Kolon/Rektum Mide Akciğer Over Corpus uteri Karaciğer Özofagus Non-Hodgkin Lösemi Pankreas Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Parkin DM. Lancet Oncol 2001 Toplam: 2.176.0002.562.000 *2000 yılındaki yeni kanser vakaları

11 Servikal Kanser İnsidansı DSÖ Verileri Pollack ve ark. Bulletin of the WHO 2007;85:57-63.

12 GLOBOCAN 2002 Servikal Kanser Vaka (n) Vaka (n) Ölüm (n) Ölüm (n) Dünya 493.243 273.505 Türkiye 1.364 726 Her 2 dk’da, 1 kadın servikal kanserden ölüyor. Her gün 2 kadın servikal kanserden ölüyor

13

14 HPV Human papillomavirus u Düşük risk 6,11,42,43,44 u Orta risk 33,35,39 u Yüksek risk 16,18,31,45,51,52,56,58,59,68 u 16, 18, 31, 33, 45 % 63-97 tüm dünyada Smith et al 2003

15 Yüksek Risk HPV Prevalansı, yaş gruplarında, A.B.D. 2003-2004 (n=5555) CDC, unpublished data

16 Ülkemizde HPV Tipleri 2006 yılında Hacettepe Kadın Hast’na başvuran 35 randomize kişi. Yaş 27-71 (Ort 43,6). PCR % 80 HPV DNA(+) [n= 28] CIN 1,2,3 [n=16]: –%43,75 HPV 16 –%6,25 HPV 18 –%6,25 HPV 6 Ergünay K ve ark. Mikrobiyol Bul 2007; 41: 219 - 226 HSIL [n=5]: –%60 HPV 16

17 Aşı tipleri  Dört valanlı aşı  HPV tiplerinden etkili 16, 18 (Serviks kanseri )  HPV tiplerinden etkili 6, 11 Genital siğil  İki valanlı aşı  HPV :16, 18, (Serviks kanseri )

18 Haziran.2006 FDA Onayı

19 AAP 23.May.2007

20 ACIP Önerileri 11-12 yaşlarda rutin aşılama yapılmalı (Aşılamaya 9 yaşından itibaren başlanabilir[FDA]) Catch-up aşılama 13-26 yaşlar arasında. 0, 2 ve 6.aylarda 3 doz aşılama yapılmalı. Diğer aşılarla birlikte aynı gün yapılabilir. Aşılanan bireylerde servikal kanser tarama programı aynen sürdürülmeli.

21 (HPV). (9 yaş en erken ) İlk doz 11-12 yaş İkinci doz ilk dozdan 2 ay sonra Üçüncü doz ilk dozdan 6 ay sonra 13–18 yaş arasında daha önceden aşılanmamış olana aşı aynı şemaya göre yapılabilir.

22 İlk doz 11-12 yaş İkinci doz ilk dozdan 2 ay sonra Üçüncü doz ilk dozdan 6 ay sonra

23 Meningokok aşısı

24 Z A B E-29 C K L W-135 X Y H I M İnsanda hastalığa neden olan serotipler N. meningitidis (önemli 13 serotip) source: Rosenstein NE, Perkins BA, Stephens DS, et al. Meningococcal disease. N Engl J Med 2001; 344: 1378-1388 - Copyright © 2001 Massachusetts Medical Society. 13 serogrup

25 Yaşa göre meningokok dağılımı

26 İNVAZİV MENİNGOKOK HASTALIĞI DAĞILIMI Stephens DS. FEMS Microbiol Rev 31 (2007) 3–14

27 Meningokok aşıları( 2007) Polisakkarid aşıMenomune A/CMenomune A/C/Y/W135 Mengivac A+C Mencevax ACWY Vax Mencevax AC Vax Trivalent ACW vaccine Alt grupA, CA, C, Y, W 135 A, CA, C, Y, W 135 A, CA, C and W 135 CompanySanofi-PasteurGlaxoSmithKline Konjuguge aşılarMeningitecMenjugateNeisVac-C Serogroup Cconjugated to CRM 197 conjugated to tetanus toxoid CompanyWyethNovartisBaxter Konjuge aşılarMenactraDTPwHB/Hib MenACin developmentMenveo Alt grupA, C, Y, W 135 A, C + TetanusAA, C, W 135, Y CompanySanofi-PasteurGlaxoSmithKlineMVANovartis Dış zar vezikül grup B Men B VacMeNZBVA-Mengoc-BC Norwegian strainNew Zealand strainCuban strain in combi with Men C PS

28 AAP önerileri u MCV4 dört valanlı konjuge meningokok aşısı ( Menactra, Sanofi Pasteur, Inc., Swiftwater, Pennsylvania ) Ocak 2005’de lisans aldı.(11-55 yaş için) u Aşı A, C, Y, ve W-135 antijeni içeriyor u ACIP 11--12 yaşında ergenlerin MCV4 ile aşılınmasını öneriyor. u MPSV4 risk grubu olgularda alternatif olarak kullanılabilir

29 Risk grupları tanımlanmış u Yatılı okula yeni başlayanlar u N. meningitdis ile uğraşan mikrobiyoji uzmanları u Askeri personel u N. meningitdis için hiperendemik ve epidemik, bölgeye ziyaret edecek ve buradakilerle uzun zaman yakın temas olasılığı olanlar u Terminal kompleman eksikliği olanlar u Anatomik ya da fonksiyonel asplenisi olanlar

30 u Daha önceden 2-11 yaşlarda MCV4 aşısı önerilmezken 2008 yılındaki yeni önerilerde bu yaştaki risk gruplarına aşı önerilmektedir. u Uygulama:Aşı tek doz olarak önerilir AAP,2008

31 Boğmaca

32 Boğmaca -2 0 1 2 3 4 56 7 89101112 Öksürük haftası Kataral dönem Paroksismal dönem İyileşme dönemi Öksürük başlangıcı bulaştırıcılık etkilenme CDC. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. PHF 2004

33 Boğmaca olgu sayısı 1980 – 2006 CDC. CDC. Summary of notifiable diseases—United States, 2003. Published April 22, 2005, for MMWR 2003;52(No. 54):72-76. CDC. CDC. Summary of notifiable diseases—United States, 2004. Published June 16, 2006, for MMWR 2004;53(No. 53):19. CDC. Reported cases of notifiable diseases, by geographic division and area — United States, 2005. MMWR 2006;55:890. Yıl Olgu (bin) 7796 6586 4570 11,647 9771 0 4 8 12 16 24 20 198019851990199520002005 25,827 15,632

34 Yıllara göre olgu sayısı (ABD) CDC. MMWR. 2002;51:73-76, CDC. MMWR. 2002;51:73-76, 2001;50(53):1-108, 2002;51(53):1-84, 2003;52(54):1-85. National Center for Immunization and Respiratory Diseases, CDC. Pertussis Surveillance Reports for 2004 & 2005. 1990-19931994-19961997-20002001-2003 2004-2005 8000 9000 0 4000 1000 5000 2000 6000 3000 7000 <1 yaş 1-4 yaş 5-9 yaş 10-19 yaş 20+ yaş Ortalama olgu /yıl Yaş grupları 15.6 kat 16.7 kat

35 Ergen ve erişkinlerde komplikasyonlar  Ciddi komplikasyon (%16) ergen ve erişkin (%28)  Pnomoni % 2 30 yaş hasta  Hastaneye yatış oranları ergenlerde ve erişkinlerde % 1.4 ve % 3.5  Hastaneye yatış süreleri de uzun De Serres et al. J Infect Dis. 2000;182:174–9.

36 Boğmaca aşısı(1) u ABD’de iki Tdap ürünü 2005’de lisans aldı. u BOOSTRIX 10-18 u ADACEL 11-64 yaş için 11-18 yaş arasındaki çocuklara Td yerine Tdap ile yakalama aşısı yapılmalı 11-12 yaş ilk tercih edilmeli Amerıcan Academy of Pediatrıics Policy Statement AAP,12.12.2005

37 Boğmaca aşısı(2) u 1-18 yaş aralığındaki ergenler önceden Td almışsa 18 yaşından önce Tdap alması için desteklenmeli –İki aşı arası 5 yıl kadar olmalı –İki aşı arası 2 yıl kadar kısa da olabilir u Tdap MCV4 ile aynı zamanda uygulanabilir –Farklı yerlerden uygulama yapılmalı Amerıcan Academy of Pediatrıics Policy Statement AAP,12.12.2005

38 Boğmaca aşısı(3) u Ülkemizde aşı Td şeklinde uygulanır Aşılama durumu bilinmeyenlere 3 doz aşı yapılmalı(1,2.ay ve 3. doz 2.den 6 ay sonra) Önceden durumu bilinmeyen gebelere ilk karşılaşmada ve 1. ay aşı yapılır 3 doz daha sonra en erken 6 ay sonra Primer seri tamamlanan olgular 10 yılda bir Td Primer seri (kayıtlı) tamamlamış kadınlara gebelikte tek doz aşı yapılır Sağlık Bakanlığı 07.12.2007

39 MMR u 2003:Kızamık Okul Aşı Günleri u 2005:Kızamık Aşı Günleri u 2006:Kızamık,Kızamıkçık, Kabakulak u 2007-2008: İlköğretim kohortu kızamıkçık aşılarının tamamlanması çalışmaları sürdürülmekte (2 doz) 15.000.000

40 Kızamık olgu sayıları, Türkiye 1970 1998 46.761 27.120 30.500 2001 2006 34 4 4 2007

41 Su Çiçeği  13 yaşından küçük çocuklara 3 ay arası 2 doz aşı yapılmalı (Ancak 28 günden daha sonra 2.doz aşı yapılmışsa doz tekrarına gerek yok)  13 yaş üzerinde olanlara 4 hafta ara ile 2 doz aşı yapılmalı AAP.2008

42 Hepatit B u Daha önceden aşısı yapılmamış olan bireyler için u 0- 1- 6 takvimine göre tamamlama aşısı önerilmekte* u Ülkemizde ücretsiz olarak isteyen ergen bireylere ve okul aşı günleri olarak yakalama aşısı olarak yapılmakta u Hepatit B aşısı yapılan bireylerde herhangi bir yaş için serolojik inceleme önerilmemekte** *AAP, **Sağlık Bakanlığı07.12.2007

43 BCG aşısı u Altı yaş üzerinde hiç aşılanmamış bireye BCG aşısı gerekli değildir u Altı yaş altında BCG yapılmamış çocuk PPD yapılarak aşılanır u Herhangi bir yaşta BCG yapılmış olmasına karşın skar görülmeyenlere PPD ve sonucuna göre BCG yapılması gerekli değildir Sağlık Bakanlığı07.12.2007

44 TEŞEKKÜRLER

45 Çapraz koruma mümkün mü? Bununla ilgili çalışmalar sürmekte ve

46 Yaşa göre risk gruplar AAP,2005 2008

47

48 İnsan Vücudu ve HPV 1.HPV hasarlı dokudan girer. 2.İnfekte hücre bölündükçe, E6 ve E7 oluşturur. 3.E6 – E7 kontrolsüz çoğalmaya neden olur. 4.Hiperplazi  Siğil 5.HPV DNA’sı kopyalanır. 6.HPV L1 ve L2 üretilir. 7.Viral partiküller üretilir ve salınır.


"Adölasan (Ergen) Aşıları Doç. Dr. Adem Aydın Dokuz Eylül Üniversitesi,9.Pediatri Günleri 6-7 Mart 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları