Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜNLÜK DERS SAATLERİ DAĞILIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜNLÜK DERS SAATLERİ DAĞILIMI"— Sunum transkripti:

1 GÜNLÜK DERS SAATLERİ DAĞILIMI
Bir dersin süresi 50 dakika olup, ders araları 10 dakika olarak düzenlenmiştir. Normal öğretim dersleri sabah 8:00’da başlayarak akşam 16:50’de sona ermektedir. Öğleden önce dört saat, öğleden sonra dört saat olmak üzere günlük toplam sekiz saat ders yapılmaktadır. İkinci öğretim dersleri öğleden sonra 15:00’da başlayarak akşam 20:50’de sona ermektedir. Günlük toplam altı saat ders yapılmaktadır. SAAT DERS 08:00-08:50 1.DERS 09:00-09:50 2. DERS 10:00-10:50 3. DERS 11:00-11:50 4. DERS  11:50-13:00 ÖĞLE ARASI TATİLİ 13:00-13:50 5. DERS 14:00-14:50 6. DERS 15-:00-15:50 7. DERS 16:00-16:50 8. DERS SAAT DERS 15:00-15:50 1. DERS 16:00-16:50 2. DERS 17:00-17:50 3. DERS 18:00-18:50 4. DERS 19:00-19:50 5. DERS 20:00-20:50 6. DERS

2 (DAHA DETAYLI BİLGİ SUNUMUN İLERLEYEN KISIMLARINDA VERİLECEKTİR.)
SINAVLAR Öğrenciler eğitim-öğretim süresi boyunca tüm dersler için aşağıda belirtilen sınavlara girerler. Ara sınav (Vize) Yarıyıl sonu sınavı (Final) Bütünleme sınavı Mazeret sınavı (Vize, final ve bütünleme için yapılabilir) Tek ders sınavı Vize sınavına tüm öğrenciler girmek zorundadır. Vize sınavına girmeyen öğrenciler final sınavına girebilirler, fakat en az 100 puan almaları durumunda dersten başarılı olurlar. Herhangi bir dersten DEVAMSIZ olarak kalan yani derse yönetmeliğin belirttiği düzeyde devam etmeyen öğrenciler final sınavına giremezler. Girseler bile sınavları geçersiz sayılır. Final sınavına girdikleri halde başarısız olan yani dersi geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavı ikinci bir final sınavı hakkı gibidir. Mazeret sınavlarına; mazereti okul yönetimi tarafından uygun görülen öğrenciler girebilir. Tek ders sınavına; eğitim-öğretim süresi boyunca tüm derslerinden geçmiş, sadece bir dersinden devamını alarak başarısız olmuş öğrenciler girebilir. (DAHA DETAYLI BİLGİ SUNUMUN İLERLEYEN KISIMLARINDA VERİLECEKTİR.)

3 BAŞARININ ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ders başarı notu vize ve final veya öğrenci bütünlemeye kalmışsa vize ve bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır. Ders başarı puanının hesaplanmasında, vize sınavının ağırlığı % 40, final veya bütünleme sınavlarının ağırlığı % 60’tır. Ders başarı puanının hesabında ondalıklı sayılar tam sayıya tamamlanır. Ders geçme notu 60 puan olarak dikkate alınır. Final yada bütünleme sınavından en az 50 puan alınması zorunludur.

4 Ders Başarı Puanının Belirlenmesi
ÖRNEK.1 Matematik dersinin ara sınavından (vize) 75 puan, yarıyıl sonu sınavından (final) ise 86 puan alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanır. Vize sınavından gelen puan 75 X 0,40 = 30 Final sınavından gelen puan 86 X 0,60 = 51,6 Ders başarı notu ,6 = 81,6 Ders başarı notu 81,6 = 82 olur.

5 Ders Başarı Puanının Belirlenmesi
ÖRNEK.2 Muhasebe dersinin ara sınavından (vize) 50 puan, yarıyıl sonu sınavından (final) ise 60 puan alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanır. Vize sınavından gelen puan 50 X 0,40 = 20 Final sınavından gelen puan 60 X 0,60 = 36 Ders başarı notu = 56 Ders geçme notu 60 olduğu için öğrenci dersten başarılı olamamıştır. Bütünleme sınavına girmesi gerekmektedir.

6 Ders Başarı Puanının Belirlenmesi
ÖRNEK.3 Muhasebe dersinin ara sınavından (vize) 50 puan, yarıyıl sonu sınavından (final) ise 60 puan alarak bütünlemeye kalan bir öğrenci, bütünleme sınavına girerek sınavdan 75 puan almıştır. Bu öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanır. Vize sınavından gelen puan 50 X 0,40 = 20 Bütünleme sınavından gelen puan 75 X 0,60 = 45 Ders başarı notu = 65 *Bütünleme ikinci bir final hakkı gibidir.

7 Ders Başarı Puanının Belirlenmesi
ÖRNEK.4 Mekanik dersinin ara sınavından (vize) 100 puan, yarıyıl sonu sınavından (final) ise 40 puan alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanır. Vize sınavından gelen puan 100 X 0,40 = 40 Final sınavından gelen puan 40 X 0,60 = 24 Ders başarı notu = 64 Ders geçme notu 60 olduğu için öğrenci dersten başarılı olmuş gibi görülebilir. Fakat vize sınavı notu kaç puan olursa olsun final sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Öğrenci final sınavından 40 aldığı için bütünlemeye kalır. Bütünleme sınavına girerek en az 50 puan alması gereklidir.

8 GENEL NOT ORTALAMASININ BELİRLENMESİ
Her yarıyıl sonunda öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamaları belirlenir. Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notunun çarpımına eşittir. Genel not ortalaması alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Zorunlu ortak dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı dil) ile Stajdan elde edilen başarı puanı genel not ortalamasına katılmaz.

9 Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi İle İlgili Bir Örnek
DERS KREDİ BAŞARI NOTU AĞIRLIKLI PUAN Matematik 4 80 4 X 80 = 320 Mukavemet 3 60 3 X 60 = 180 Meslek Resmi 70 3 X 70 = 210 Yapı Statiği 3 X 80 = 240 Hidrolik 2 90 2 X 90 = 180 Yapı Tesisatları 2 X 60 = 120 Türk Dili Bu derslerin başarı puanı genel not ortalamasına katılmaz Atatürk İlk. ve İnk.Tar. Yabancı Dil (İngilizce)

10 SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Her öğrenci, sınava girebilmesi için Y.Y.Ü. Van Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kimlik Belgesini yanında bulundurmak mecburiyetindedir. Sınavlar başlamadan önce çanta, kitap, ders notları, mont veya kişisel eşyalar askıya, cam kenarına, kürsüye veya sınav görevlisi tarafından uygun görülen bir noktaya bırakılmalıdır. Cep telefonları sınav esnasında kesinlikle kapalı tutulur. Telefonların sessiz konumda bulundurulması dahi yasaktır. Saate bakmak amacıyla veya hesap makinesi olarak cep telefonu kullanılamaz. Sınav sırasında cep telefonu ile herhangi bir şekilde ilgilenen öğrenciye kopya muamelesi yapılır. Her öğrenci, sınavda kendisine ait malzemeleri kullanmak zorundadır. Hesap makinesi, kalem, silgi veya kullanımına izin verilen tablo gibi araç ve gereçlerin başka bir öğrenci ile paylaşılması yasaktır. Hesap makinesi kullanılmasına izin verilen sınavlarda, alfabetik tuş takımı olan, veri kaydedilebilen ve/veya programlama özelliği olan hesap makinaları kullanılamaz.

11 SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir biçimde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir veya sınav kurallarına aykırı davranışlarda bulunanları salondan çıkartabilir. Öğrenciler sınav görevlilerinin her türlü uyarısına uymak zorundadırlar. Her öğrenci oturduğu sırada, yerde veya duvarda yazılı ders notlarından kendisi yazmamış olsa bile sorumludur. Öğrenci oturacağı sırayı ve etrafını kontrol etmeli, yazılı not var ise görevliye bildirmeli ve silmelidir. Sınav düzenini bozacak, diğer öğrencilerin dikkatini dağıtacak ve rahatsız edecek davranışlarda bulunanlar hakkında ilgili disiplin yönetmeliğine göre sınav gözetmenlerince işlem yapılır. Sınav evrakı dağıtılmaya başladığı andan itibaren sınav başlamış sayılır. Bu andan itibaren öğrencilerin kendi aralarında konuşmaları ve sınav süresince görevlilere soruların cevapları ile ilgili soru sormaları yasaktır. Soru kâğıdını alan öğrenci, sorularda eksik veya basım hatası olup olmadığını kontrol etmelidir. Bir sorun varsa sınav kâğıdının değiştirilmesi için sınav görevlisine başvurmalıdır.

12 SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Sınavlarda ‘‘kopya çekmek’’ suç olduğu gibi, ‘‘kopya çekmeye teşebbüs’’, ‘‘kopya vermek’’, ‘‘kopyaya imkân sağlamak’’ da bir disiplin suçudur. Sınav görevlileri bu suçun tespitine karar verme yetkisine sahiptir. Uyarıda bulunmaksızın öğrenciler hakkında işlem yapabilirler. Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonunda yerini alacaktır. Sınavın ilk 15 dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır. Sınav başladıktan itibaren 15 dakikadan fazla sınava geç kalan hiçbir öğrenci sınava alınmaz. Sınav süresi boyunca öğrencilerin herhangi bir sebeple (Tuvalet, su ihtiyacı vb.) dışarı çıkmasına izin verilmez. Dışarıya çıkan öğrenci tekrar sınav salonuna alınmaz. Sınavın İlk 15 dakikasından sonra bitiren öğrenciler sınav evraklarını teslim ederek çıkabilir. Sınavını bitirerek sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar sınav salonu önünde toplanmaları ve sınav soruları ile ilgili yorum yapmaları yasaktır.

13 SINAVLARDA MAZERETLİ SAYILAN DURUMLAR
Öğrencilerin mazeretli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde yüksekokul yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeretin kabulü için kanıtlayıcı belgelerle beraber mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde yüksekokul yönetimine başvurulması gerekir. Zamanından sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Mazeretlerde haklı ve geçerli nedenler şunlardır; Öğrencilerin bir sağlık kurumundan alınmış raporlarının bulunması Yükseköğretim Kurulu kararı ile eğitim öğretime ara verilmesi Belgelenmesi koşuluyla doğal afetler sonucu öğrencilerin öğrenimine devam edememesi Öğrencilerin birinci dereceden akrabalarının (Annesi, babası, kardeşi, eşi) ağır hastalığı ya da ölümü Öğrencilerin üniversite yada yüksekokul yönetimi tarafından görevli-izinli sayılması

14 MAZERETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mazeretinin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde yüksekokul yönetimine başvuran öğrencilerin, mazeretleri Van Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Mazereti uygun bulunan öğrenciler için aşağıda belirtilen kararlar alınır. VİZE sınavlarında mazeretli olup mazereti uygun görülen öğrencilerin; ilgili yarıyılın final sınavlarından önce program koordinatörleri tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihlerde VİZE MAZERET SINAVLARI yapılır. FİNAL yada BÜTÜNLEME sınavlarında mazeretli olup mazereti uygun görülen öğrencilerin; ilgili yarıyılı takip eden bir sonraki yarıyılın final ve bütünleme sınavları döneminde FİNAL/BÜTÜNLEME MAZERET SINAVLARI yapılır.

15 DERSE DEVAM VE YOKLAMALAR
Yüksekokullarda eğitim-öğretim süresi iki yıl olup, her yıl güz ve bahar dönemleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bir dönemde eğitim-öğretim süresi 14 haftadır. Öğrenciler eğitim-öğretim süresi boyunca; teorik derslere, uygulamalı derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Teorik ders : Sınıf ortamında yüz yüze yapılan derstir. Uygulama : Laboratuvar, atölye, işyeri, arazi vb. ortamlarda yapılan derstir. Devam zorunluluğunun sınırı; Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 olarak dikkate alınır. Teorik derslerde devam zorunluluğu 14 X 0,70 = 9,8 = 10 hafta Teorik derslerde maksimum devamsızlık hakkı = 4 hafta Uygulamalı derslerde devam zorunluluğu 14 X 0,80 = 11,2 = 11 hafta Uygulamalı derslerde maksimum devamsızlık hakkı = 3 hafta

16 DERSE DEVAM VE YOKLAMALAR İLE İLGİLİ UYARILAR
Herhangi bir dersin devam zorunluluğu şartını yerine getirmeyen, başka bir ifadeyle maksimum devamsızlık hakkını aşan öğrenciler ; Dersten DEVAMSIZ olarak kalmış olurlar. Dersin final ve bütünleme sınavlarına giremezler. Girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılır. Dersi yeniden almaları ve derse devam etmeleri gerekmektedir. Sınavlarda mazeret olarak kabul edilen durumlar derslere devam konusunda geçerli değildir. Özellikle sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Dolayısıyla, öğrencilerin derslere devam konusunda bazı acil durumları (Hastalık, kaza vb.) göz önünde bulundurarak dikkatli davranmalarını tavsiye edilir.

17 DERSE DEVAM VE YOKLAMALAR İLE İLGİLİ UYARILAR
Bir dersten DEVAMSIZ ve BAŞARISIZ olmak üzere iki şekilde kalınabilir; BAŞARISIZ olarak kalınması durumunda, öğrencinin kaldığı derse yeniden devam etmesi gerekmemektedir. Sadece dersin sınavlarına girmesi yeterlidir. DEVAMSIZ olarak kalınması durumunda, öğrencinin kaldığı derse yeniden devam etmesi gerekmektedir. Devam şartını yerine getirdikten sonra öğrenci dersin sınavlarına girebilir. Yüksekokulumuzda her dönem ortalama AKTS kredi toplamı 30’dur. Bir öğrencinin bir dönemde devam ederek alabileceği maksimum AKTS kredi miktarı ise 40 ile sınırlandırılmıştır. Bu AKTS kredi miktarı, devamı alınıp başarısız olunan derslerin kredisi dahil edildiğinde ise 50’yi aşamaz

18 DERSE DEVAM VE YOKLAMALAR İLE İLGİLİ UYARILAR
ÇOK ÖNEMLİ !!! Birinci sınıfta devamsız olarak kalıp yeniden almanız gereken derslerin AKTS kredileri toplamının 10’dan fazla olması durumunda 40 AKTS sınırını aşmış olursunuz. Bu durumda da almanız gereken derslerin tamamını alamayarak ders bırakmak zorunda kalırsınız. OKULUNUZ EN AZ BİR YARIYIL UZAMIŞ OLUR!!!!!!!!


"GÜNLÜK DERS SAATLERİ DAĞILIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları