Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Murat SARIDAĞ ADSORPSİYON A ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ADSORPSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.Nem 2.Tanecik Boyutu 3. Kalsinasyon(Adsorbentin Sıcaklı ğ ı) 4. pH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Murat SARIDAĞ ADSORPSİYON A ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ADSORPSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.Nem 2.Tanecik Boyutu 3. Kalsinasyon(Adsorbentin Sıcaklı ğ ı) 4. pH."— Sunum transkripti:

1 Murat SARIDAĞ ADSORPSİYON A ETKİ EDEN FAKTÖRLER

2 ADSORPSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.Nem 2.Tanecik Boyutu 3. Kalsinasyon(Adsorbentin Sıcaklı ğ ı) 4. pH 5. İ yon Etkisi 6. Modifikasyon 7. Çalkalama Hızı 8: Çalkalama Süresi

3 1.Kalsinasyon(Adsorb e ntın Sıcaklığı) Genellikle adsorbentın sıcaklı ğ ı ile yüzey alanı arttı ğ ı için adsorpsiyon artar.Ancak 300 0 C ve üzeri sıcaklıklarda genellikle adsorbantın yapısında meydana gelen bozunmalar sonucu adsorpsiyon sıcaklıkla artmaz ve hatta azalabilir.

4 Yukarıdaki grafikte sıcaklık arttıkça adsorpsiyonun arttı ğ ı gözlenmektedir. 10 0 C lik bir sıcaklık artı ş ı sonucu adsorpsiyonda meydana gelen artma sadece yüzey alanı artı ş ı ile açıklanamaz.Adsorbsiyonun endotermik veya ekzotermik olmasına göre sıcaklık artı ş ı ile adsorpsiyon de ğ i ş ir. NOT:Adsorpsiyon olayı endotermik ise sıcaklık arttıkça adsorpsiyon artarken,ekzotermik ise sıcaklık arttıkça adsorpsiyon azalır.

5 2. pH Yandaki grafik yukarıdaki adsorpsiyon olayının ph ile de ğ i ş imini vermektedir. Adsorban negatif yüklü oldu ğ u için adsorbent pozitif yüklü olmalıdır. Bu sebeple böyle bir adsorpsiyon olayı ph dü ş tükçe daha fazla gerçekle ş ir. Hidronyum ve hidroksil iyonları kuvvetle adsorbe olduklarından, di ğ er iyonların adsorpsiyonu çözelti pH’ından etkilenir. Ayrıca asidik veya bazik bile ş iklerin iyonizasyon derecesi de adsorpsiyonu etkiler.

6 3.İyon Etkisi İ yonlardan kasıt adsorbandan farklı iyonlardır. 1.DURUM:Adsorbent ve adsorbanın ikiside pozitif yüklü oldu ğ undan adsorbsiyon olayı ya çok az olur yada hiç olmaz. 2.DURUM: Ortama eklenen negatif yüklü iyonlar ile adsorbentin yüzeyi negatif hale getirilir ve adsorpsiyon gerçekle ş ir.

7 4. Modifikasyon Adsorbent yüzeyine farklı türler ba ğ layarak adsorbent yüzeyinin yapısını de ğ i ş tirme i ş lemidir.Bu i ş lem sonucu adsorbsiyon arttırılabilir veya azaltılabilir.

8 5. Nem:Adsorbent yüzeyinde tutunmu ş olan su molekülleridir. Yüzey alanını azalttıkları için adsorpsiyonuda azaltırlar. 6.Tanecik boyutu:Adsorbentin tanecik boyutu küçüldükçe yüzey alanı artaca ğ ından adsorpsiyonda artar. 7.Çalkalama hızı:Çalkalama hızı arttıkça adsorbent ve adsorban moleküllerinin çarpı ş ma olasılı ğ ı artaca ğ ından dolayı adsorpsiyon hızı artar. 8.Çalkalama süresi:Çalkalama süresi arttıkça adsorbent ve adsorban moleküllerinin çarpı ş ma süresi artaca ğ ından dolayı adsorpsiyon artar ve bir süre sonra dengeye ulaşır.

9


"Murat SARIDAĞ ADSORPSİYON A ETKİ EDEN FAKTÖRLER. ADSORPSİYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.Nem 2.Tanecik Boyutu 3. Kalsinasyon(Adsorbentin Sıcaklı ğ ı) 4. pH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları