Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DETERM İ N İ ST İ K SONLU OTOMATLAR (DFA ) SELÇUK KILINÇ FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ B İ LG İ SAYAR MÜHEND İ SL İĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DETERM İ N İ ST İ K SONLU OTOMATLAR (DFA ) SELÇUK KILINÇ FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ B İ LG İ SAYAR MÜHEND İ SL İĞİ."— Sunum transkripti:

1 DETERM İ N İ ST İ K SONLU OTOMATLAR (DFA ) SELÇUK KILINÇ FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ B İ LG İ SAYAR MÜHEND İ SL İĞİ

2  Biçimsel bir dili ifade etmenin bir yolu düzgün deyimlerdir. - Dizgi üreteci, dile uygun dizgiler üretir.  DFA, bir dili ifade etmenin di ğ er bir yoludur. - Dizgi tanıyıcı, verilen bir dizginin dile ait olup olmadı ğ ını belirler.

3  DFA örne ğ i

4  {a,b} alfabesinde tam iki tane a içeren dizgileri tanıyan DFA

5

6  {a,b} alfabesinde uzunlu ğ u 3 olan dizgileri tanıyan DFA

7

8  DFA nelerden meydana gelmi ş tir?

9  Durumlar

10  DFA nelerden meydana gelmi ş tir?  Alfabe

11  DFA nelerden meydana gelmi ş tir?  Geçi ş ler

12  DFA nelerden meydana gelmi ş tir?  Ba ş langıç durumu

13  DFA nelerden meydana gelmi ş tir?  Son durum(lar) (son durum sayısı > 1 olabilir)

14  Bir DFA bir be ş liden olu ş mu ş tur.  M = (K,∑, δ, s, F)  K=Durumlar kümesi  ∑=Alfabe  δ = Geçi ş fonksiyonu δ : (K,∑)  K  s = Ba ş langıç durumu ( s  K )  F = Son durumlar ( F  K )

15

16  {0,1} alfabesinde, 1001 alt dizgisini içeren dizgileri tanıyan DFA yaratın.

17

18  {0,1} alfabesinde, 111 ile biten dizgileri tanıyan DFA yaratın.

19

20  {0,1} alfabesinde, 111 ile ba ş layan dizgileri tanıyan DFA yaratın.

21

22  {0,1} alfabesinde, 111 ile ba ş layan veya 111 ile biten dizgileri tanıyan DFA yaratın.

23

24  {0,1} alfabesinde, 111 ile ba ş layan ve 111 ile biten dizgileri tanıyan DFA yaratın.

25

26  {0,1} alfabesinde, 1001 ve 0110 alt dizgilerini içeren dizgilerini tanıyan DFA yaratın.

27

28  {a,b} alfabesinde, ba ş langıç ve biti ş harfleri aynı olan dizgileri tanıyan DFA olu ş turun.

29

30  Neden bu makineler “Deterministik Sonlu Otomatlar” olarak ifade edilir?  1-) Deterministik; her durumdan her giri ş simgesi ile bir ve yalnız bir duruma geçilir. Herhangi bir belirsizlik yok.  2-) Sonlu; bütün DFA’lar sonlu sayıda durumdan olu ş ur.  3-)Otomat; makine anlamına geliyor.


"DETERM İ N İ ST İ K SONLU OTOMATLAR (DFA ) SELÇUK KILINÇ FIRAT ÜN İ VERS İ TES İ B İ LG İ SAYAR MÜHEND İ SL İĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları