Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI. ANAMNEZ Hastanın lezyonunu lokalize etmek için gerekli olan bilgilerin çoğu dikkatli bir anamnezle elde edilebilir. Hastanın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI. ANAMNEZ Hastanın lezyonunu lokalize etmek için gerekli olan bilgilerin çoğu dikkatli bir anamnezle elde edilebilir. Hastanın."— Sunum transkripti:

1 NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI

2

3 ANAMNEZ Hastanın lezyonunu lokalize etmek için gerekli olan bilgilerin çoğu dikkatli bir anamnezle elde edilebilir. Hastanın lezyonunu lokalize etmek için gerekli olan bilgilerin çoğu dikkatli bir anamnezle elde edilebilir.

4 MUAYENE KILAVUZU Uyanıklık Durumu ve Genel Görünüm Uyanıklık Durumu ve Genel Görünüm Konusma Bozukluğu Konusma Bozukluğu Ense Sertliği ve Meningeal irritasyon bulguları Ense Sertliği ve Meningeal irritasyon bulguları Kraniyal Sinirler Kraniyal Sinirler Motor Sistem Motor Sistem Kas Kuvveti Kas Kuvveti Tonus Tonus Trofisite Trofisite Istemsiz Hareket Istemsiz Hareket Duyu Duyu Refleksler Refleksler Duruş-Yürüyüş Duruş-Yürüyüş Mental Durum Mental Durum Ek Bulgular Ek Bulgular

5 KISA NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME İÇERİĞİ Mental durum Mental durum Kraniyal sinirler Kraniyal sinirler Motor sistem Motor sistem Refleksler Refleksler Duyu Duyu

6 MENTAL DURUM MUAYENESİ Bilinç düzeyi Bilinç düzeyi letarji,stupor,koma letarji,stupor,koma Lisan Lisan akıcılık,anlama,tekrarlama akıcılık,anlama,tekrarlama Bellek Bellek anlık,kısa dönem,uzun dönem anlık,kısa dönem,uzun dönem

7 Meningeal Irrtitasyon Muayenesi Ense Sertligi Ense Sertligi Kerning Kerning Brudzinsky Brudzinsky

8 Meningeal Irritasyon Muayenesi Ense Sertligi Kerning Brudzinsky Brudzinski sign

9 Kraniyal sinirler  I: N.Olfactorius  II: N.Opticus  III: N.Oculomotorius  IV: N.Trochlearis  V: N.Trigeminus  VI: N.Abducens  VII: N. Facialis  VIII: N. Vestibulocochlearis  IX: N.Glossopharyngeus  X: N. Vagus  XI: N.Accesorius  XII: N.Hypoglossus

10 Kranial Sinirler 1-N.Olfactorius 1-N.Olfactorius 2-N.Opticus 2-N.Opticus 3-N.Oculomotorius 3-N.Oculomotorius 4-N.Trochlearis 4-N.Trochlearis 5-N.Trigeminus 5-N.Trigeminus 6-N.Abducens 6-N.Abducens 7-N.Facialis 7-N.Facialis 8-N.Vestibulo-cohlearis 8-N.Vestibulo-cohlearis 9-N.Glossopharyngeus 9-N.Glossopharyngeus 10-N.Vagus 10-N.Vagus 11-N.Accesorius 11-N.Accesorius 12-N.Hypoglossus 12-N.Hypoglossus

11 KRANİYAL SİNİRLER OLFAKTOR SİNİR OLFAKTOR SİNİR Koku alma Koku alma Anosmi Anosmi Parosmi,Kakozmi (temporal lob lezyon) Parosmi,Kakozmi (temporal lob lezyon)

12 OPTİK SİNİR Görme keskinliği (snellen levhası) Görme keskinliği (snellen levhası) Görme alanı Görme alanı Göz dibi Göz dibi

13 OKULER SİNİRLER OKULOMOTOR SİNİR TROKLEAR SİNİR ABDUSENS SİNİRİ OKULOMOTOR SİNİR TROKLEAR SİNİR ABDUSENS SİNİRİ Göz kapakları(ptozis) Göz kapakları(ptozis) Pupil ve refleksleri (ışık) Pupil ve refleksleri (ışık) Konjuge göz hareketleri (H) Konjuge göz hareketleri (H)

14 TRİGEMİNAL SİNİR Yüzün duyusu (kornea refleksi) Yüzün duyusu (kornea refleksi) Çiğneme kasları (çene lezyon tarafa deviye) Çiğneme kasları (çene lezyon tarafa deviye)

15 FASİYAL SİNİR Mimik kasları Mimik kasları Tad duyusu Tad duyusu

16 VESTİBULO-KOKLEAR SİNİR Duyma Duyma Rinne ve weber testi Rinne ve weber testi Vertigo Vertigo

17 GLOSSOFARİNGEAL SİNİR VAGUS SİNİRİ Yumuşak damak hareketleri (uvula sağlam tarafa deviye) Yumuşak damak hareketleri (uvula sağlam tarafa deviye) Farinks refleksi Farinks refleksi

18 AKSESUAR SİNİR Baş rotasyonu Baş rotasyonu Omuz elevasyonu Omuz elevasyonu

19 HİPOGLOSSAL SİNİR Dilin motor siniri Dilin motor siniri

20 MOTOR MUAYENE Yürüyüş Yürüyüş Koordinasyon Koordinasyon İstemsiz hareketler (tremor,kore) İstemsiz hareketler (tremor,kore) Pronotor sürüklenme Pronotor sürüklenme Kaslar Kaslar -kuvvet (fleks,ekst) -kuvvet (fleks,ekst) -tonus (hipotoni,hipertoni) -tonus (hipotoni,hipertoni) -trofi (atrofi,hipertrofi) -trofi (atrofi,hipertrofi)

21 REFLEKS MUAYENESİ Tendon refleksleri Tendon refleksleri -biseps,stiloradyal,triseps,patella,aşil -biseps,stiloradyal,triseps,patella,aşil Yüzeyel refleksler Yüzeyel refleksler Patolojik refleksler -aşil klonusu Patolojik refleksler -aşil klonusu -babinski işareti -babinski işareti -hoffman refleksi -hoffman refleksi

22 REFLEKS MUAYENESI I- Tendon Refleksleri I- Tendon Refleksleri 0 = Kayıp veya alınmıyor 0 = Kayıp veya alınmıyor ± = Azalmış ± = Azalmış + = Normal + = Normal ++ = Canlı ++ = Canlı +++ = Artmış +++ = Artmış ++++ = Polikinetik (Bir vurusa birkaç hareketle cevap) ++++ = Polikinetik (Bir vurusa birkaç hareketle cevap) CENE REFLEKSI: CENE REFLEKSI: Periferik sinir : N. trigeminus Periferik sinir : N. trigeminus Segmanter inervasyon : Pons Patolojik durum : Ponsun üzerindeki piramidal yol lezyonlarında artar Segmanter inervasyon : Pons Patolojik durum : Ponsun üzerindeki piramidal yol lezyonlarında artar

23 BICEPS REFLEKSI BICEPS REFLEKSI Normal cevap önkolun fleksiyonudur. Normal cevap önkolun fleksiyonudur. Periferik sinir : N. Musculocutaneus. Periferik sinir : N. Musculocutaneus. Segmanter inervasyon : C5, C6 m. spinalis Segmanter inervasyon : C5, C6 m. spinalis

24 TRICEPS REFLEKSI TRICEPS REFLEKSI Normal cevap önkolun ekstansiyonudur. Normal cevap önkolun ekstansiyonudur. Periferik sinir : N. Radialis. Periferik sinir : N. Radialis. Segmenter inervasyon : C6, C7 m. spinalis. Segmenter inervasyon : C6, C7 m. spinalis.

25 STILORADIYAL REFLEKS: Normal cevap önkolun fleksiyon ve hafif supinasyonudur. Parmaklarda da hafif bir fleksiyon görülebilir Normal cevap önkolun fleksiyon ve hafif supinasyonudur. Parmaklarda da hafif bir fleksiyon görülebilir Periferik sinir : N. radialis. Periferik sinir : N. radialis. Segmanter inervasyon : C5, C6 m. Spinalis Segmanter inervasyon : C5, C6 m. Spinalis

26 PATELLA REFLEKSI: PATELLA REFLEKSI: Normal cevap bacağın ekstansiyonudur. Normal cevap bacağın ekstansiyonudur. Periferik sinir : N. Femoralis. Periferik sinir : N. Femoralis. Segmanter inervasyon : L2 - L4 spinalis. Segmanter inervasyon : L2 - L4 spinalis.

27 Asil Refleksi: Asil Refleksi: Normal cevap ayak bileğinin planter fleksiyonudur. Normal cevap ayak bileğinin planter fleksiyonudur. Periferik sinir : N. Tibialis. Periferik sinir : N. Tibialis. Segmanter inervasyon : S1 m. spinalis. Segmanter inervasyon : S1 m. spinalis.

28 PATOLOJİK REFLEKSLER

29 PLANTAR YANIT

30

31

32 OPPENHEİM

33 CHADDOCK

34 HOFFMAN REFLEKSİ

35 DUYSAL MUAYENE Hafif dokunma duyusu Hafif dokunma duyusu Ağrı ısı duyusu Ağrı ısı duyusu Eklem pozisyonu duyusu (romberg testi) Eklem pozisyonu duyusu (romberg testi) Vibrasyon duyusu Vibrasyon duyusu Grafestezi Grafestezi

36 MOTOR SISTEM MUAYENESI Büyük kas gruplarının test edilmesi. Büyük kas gruplarının test edilmesi. Kasların tek tek test edilmesi Kasların tek tek test edilmesi Parezi testleri Parezi testleri

37 PAREZI TESTLERI Bu testler, proksimal kas gruplarındaki zaafın hafif olduğu ve kas testleriyle kolayca ortaya çıkarılamadıgı durumlarda ise yarar Bu testler, proksimal kas gruplarındaki zaafın hafif olduğu ve kas testleriyle kolayca ortaya çıkarılamadıgı durumlarda ise yarar EL PRONASYON TESTI: EL PRONASYON TESTI: Hasta gozleri kapali olarak oturur pozisyonda kollari supinasyon pozisyonunda olacak sekilde yere paralel hale getirir.Parezi mevcut ise kol pronasyona gelerek asagiya dogru inmeye baslar. Hasta gozleri kapali olarak oturur pozisyonda kollari supinasyon pozisyonunda olacak sekilde yere paralel hale getirir.Parezi mevcut ise kol pronasyona gelerek asagiya dogru inmeye baslar. GRASSET-GAUSSER TESTI: GRASSET-GAUSSER TESTI: Hasta sırtüstü yatarken bacaklarını birbirine degdirmeden ve dizlerini kırmadan yatak yüzeyinden aynı anda kaldırıp indirir. Bu hareket birkaç kez tekrarlandıgında parezi olan tarafın digerine göre geri kaldigi gorulur Hasta sırtüstü yatarken bacaklarını birbirine degdirmeden ve dizlerini kırmadan yatak yüzeyinden aynı anda kaldırıp indirir. Bu hareket birkaç kez tekrarlandıgında parezi olan tarafın digerine göre geri kaldigi gorulur MINGAZZINI TESTI: MINGAZZINI TESTI: Hasta sırtüstü yatarken kalça ve diz eklemleri 90 fleksiyona getirilir. Böylece uyluk yere dik, tibia ise yere paralel duruma gelmis olur. Parazili bacak yavasça yatak yüzeyine yaklasır Hasta sırtüstü yatarken kalça ve diz eklemleri 90 fleksiyona getirilir. Böylece uyluk yere dik, tibia ise yere paralel duruma gelmis olur. Parazili bacak yavasça yatak yüzeyine yaklasır BARRE TESTI: BARRE TESTI: Hasta yüzükoyun yatar durumda iken dizlerini 90 fleksiyona getirir. Parazili bacak yavasça yataga doğru Hasta yüzükoyun yatar durumda iken dizlerini 90 fleksiyona getirir. Parazili bacak yavasça yataga doğru

38 Kortiko-spinal yol lezyonlarında görülen hemiparezi, paraparezi gibi büyük kas gruplarının tutulduğu hallerde başvurulur Kortiko-spinal yol lezyonlarında görülen hemiparezi, paraparezi gibi büyük kas gruplarının tutulduğu hallerde başvurulur Boyun fleksiyonu ve ekstansiyonu; omuz abduksiyon ve adduksiyonu; önkol, bilek ve parmakların fleksiyon ve ekstansiyonu test edilir Boyun fleksiyonu ve ekstansiyonu; omuz abduksiyon ve adduksiyonu; önkol, bilek ve parmakların fleksiyon ve ekstansiyonu test edilir Hasta adi geçen kas gruplarıyla ilgili eklem hareketini yaparken hekim bu harekete karşı koyar. Hasta adi geçen kas gruplarıyla ilgili eklem hareketini yaparken hekim bu harekete karşı koyar.

39 Kas kuvveti, sıfır ile bes arasındaki sayılarla derecelendirilir: 5=kas gücü normal Kas kuvveti, sıfır ile bes arasındaki sayılarla derecelendirilir: 5=kas gücü normal 4= Kas normal hareketini yapmakta, ancak karşı yönde bir kuvvet uygulandığında yenilebilmektedir. 4= Kas normal hareketini yapmakta, ancak karşı yönde bir kuvvet uygulandığında yenilebilmektedir. 3= Kas yalnızca yer çekimine karsı koyabiliyor 3= Kas yalnızca yer çekimine karsı koyabiliyor 2= Test edilen kas ancak yer çekimini ortadan kaldıran bir pozisyona getirildiginde hareket edebiliyor. 2= Test edilen kas ancak yer çekimini ortadan kaldıran bir pozisyona getirildiginde hareket edebiliyor. 1= Kasta ancak gözle görülebilen veya palpasyon ile farkedilen bir hareket vardır. Fakat bu, eklem hareketine sebep olmaz. 1= Kasta ancak gözle görülebilen veya palpasyon ile farkedilen bir hareket vardır. Fakat bu, eklem hareketine sebep olmaz. 0= Tam felç 0= Tam felç

40 Kaslarin Tek Tek Muayenesi 1-M.DELTOIDEUS MUAYENSI 1-M.DELTOIDEUS MUAYENSI

41 2-M.BICEPS BRACHII 3-M.TRICEPS BRACHII 2-M.BICEPS BRACHII 3-M.TRICEPS BRACHII

42 El Bilek Ekstansorleri.Parmak Ekstansorleri El Bilek Ekstansorleri.Parmak Ekstansorleri

43 Parmak Fleksorleri.Parmak Abduksiyonu Parmak Fleksorleri.Parmak Abduksiyonu

44 Interosseozlarin muayenesi M.Iliopsoas`in Muayenesi Interosseozlarin muayenesi M.Iliopsoas`in Muayenesi

45 M.Quadriceps Femoris Muayenesi. M. Gluteus Maksimus Muayenesi M.Quadriceps Femoris Muayenesi. M. Gluteus Maksimus Muayenesi

46 Hamstring Kas Grubu Muayenesi Ayak Ekstensor ve Fleksorler Hamstring Kas Grubu Muayenesi Ayak Ekstensor ve Fleksorler

47 DUYU MUAYENESI 1- Önce hastanın sübjektif yakınmaları sorulur. 1- Önce hastanın sübjektif yakınmaları sorulur. 2- Sonra objektif duyu muayenesi yapılır I-Yüzeyel (Eksteroseptiv) Duyu Muayenesi:Dokunma,Agri,Isi 2- Sonra objektif duyu muayenesi yapılır I-Yüzeyel (Eksteroseptiv) Duyu Muayenesi:Dokunma,Agri,Isi II-Derin Duyu(Proprioseptif Duyu):Pozisyon Duyusu II-Derin Duyu(Proprioseptif Duyu):Pozisyon Duyusu Pasif hareket Duyusu Pasif hareket Duyusu Vibrasyon Duyusu Vibrasyon Duyusu Derin Agri Duyusu Derin Agri Duyusu Romberg Delili : Derin duyu kusuru aramak için kullanılan bir testtir. Hasta ayaklarını birlestirdigi halde gözlerini kapayınca dengesi bozulur, oldugu yerde sallanmaya baslar III-Kortikal Duyu:a-) Stereognozi : Bir objeyi şekil, büyüklük ve yapısal özelliklerinden tanıma yeteneğidir III-Kortikal Duyu:a-) Stereognozi : Bir objeyi şekil, büyüklük ve yapısal özelliklerinden tanıma yeteneğidir b-)İki nokta ayırımı : Deriye aynı anda degdirilen uçları künt bir pergeli iki ayrı nokta olarak algılayabilme yetenegidir b-)İki nokta ayırımı : Deriye aynı anda degdirilen uçları künt bir pergeli iki ayrı nokta olarak algılayabilme yetenegidir c-) Grafestezi : Gözler kapalı iken künt bir cisim ile deriye yazılan bir harf veya sayının tanınmasıdır c-) Grafestezi : Gözler kapalı iken künt bir cisim ile deriye yazılan bir harf veya sayının tanınmasıdır d-)Taktil lokalizasyon : Gözler kapalı iken vücudun degisik yerlerine dokunularak bu noktaları lokalize etme yetenegi d-)Taktil lokalizasyon : Gözler kapalı iken vücudun degisik yerlerine dokunularak bu noktaları lokalize etme yetenegi

48 KOORDINASYON MUAYENESI Istemli hareket kontrolu cerebellum tarafindan saglanmaktadir.buradaki muayene metodlari ile cerebellum degerlendirilir. Istemli hareket kontrolu cerebellum tarafindan saglanmaktadir.buradaki muayene metodlari ile cerebellum degerlendirilir. 1-Ölçülü Hareket Testleri 1-Ölçülü Hareket Testleri 1-Parmak-Burun Testi 1-Parmak-Burun Testi 2-Diz Topuk Testi 2-Diz Topuk Testi Buradaki muayenelerde mevcut lezyon cerebellumda ve ipsilateraldir. 2. Ardısıra Hareket Testleri 2. Ardısıra Hareket Testleri 3. Hedefi Asma (Past Pointing) 3. Hedefi Asma (Past Pointing)

49 Artmış ve polikinetik refleksler piramidal sistem hastalıklarında görülür Artmış ve polikinetik refleksler piramidal sistem hastalıklarında görülür Kisiye göre değişmek üzere canlı refleksler normal insanlarda da görülebilir Kisiye göre değişmek üzere canlı refleksler normal insanlarda da görülebilir Refleksleri aslında normal olan bir kiside tendon reflekslerini almada güçlükle karsılasılabilir. Bu durumda refleksler hastanın dikkatini başka yöne çeken kolaylastırıcı manevralar ile tekrar muayene edilir. Örnegin hastadan kenetlenmis ellerini sıkıp gevsetmesi, üçer üçer sayması istenir. Bunlardan birincisine Jendrassik manevrası adı verilir. Refleksleri aslında normal olan bir kiside tendon reflekslerini almada güçlükle karsılasılabilir. Bu durumda refleksler hastanın dikkatini başka yöne çeken kolaylastırıcı manevralar ile tekrar muayene edilir. Örnegin hastadan kenetlenmis ellerini sıkıp gevsetmesi, üçer üçer sayması istenir. Bunlardan birincisine Jendrassik manevrası adı verilir. Refleks arkının herhangi bir noktada kesilmesi tendon refleksinin azalma veya hiç alınmamasına (kayıp) neden olur ( Polimyelit,Polinoropati,polimiyozit) Refleks arkının herhangi bir noktada kesilmesi tendon refleksinin azalma veya hiç alınmamasına (kayıp) neden olur ( Polimyelit,Polinoropati,polimiyozit)

50 YÜZEYEL REFLEKSLER Kremaster Refleksi Kremaster Refleksi Teknik : Uyluk iç kısmı çizildiğinde aynı taraftaki testis yukarı çekilir. Periferik sinir : N.Femoralis. Segmanter inervasyon: L1-L2 m. spinalis. Anal Refleks Anal Refleks Teknik : Perianal bölge hafifçe çizilir. Normal cevap anüs sfinkterinin kasılmasıdır. Segmanter inervasyon : S4,S5 m. spinalis. Taban Derisi Refleksi (Plantar Refleks) Taban Derisi Refleksi (Plantar Refleks) Teknik : Ayak tabanı ucu künt bir cisimle dış kenarı boyunca topuktan orta parmak metatarso-falengeal eklemine dogru çizilir. Normal cevap parmakların fleksiyonudur Periferik sinir: N. Tibialis Segmanter inervasyon : S1, S2 m. spinalis


"NOROLOJIK SISTEM MUAYENESI. ANAMNEZ Hastanın lezyonunu lokalize etmek için gerekli olan bilgilerin çoğu dikkatli bir anamnezle elde edilebilir. Hastanın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları