Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ
Mahmut ÇOLAK Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi TBB Yazı İşleri Müdürü

2 Sigorta Kolları Kısa vadeli sigorta kolları
Uzun vadeli sigorta kolları 1. İş kazası 1. Malullük 2. Meslek hastalığı 2. Yaşlılık 3. Hastalık 3. Ölüm 4. Analık - - -

3 İŞÇİLER-SÖZLEŞMELİLER
Sigortalı sayılanlar 5510 sayılı Kanun Madde Numarası Yeni adlandırma Önceki adlandırma 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi İŞÇİLER-SÖZLEŞMELİLER 4/1-a SSK 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 4/1-b Bağ-Kur 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi MEMURLAR BELEDİYE BAŞKANLARI 4/1-c Emekli Sandığı

4 Belediye başkanlarının sigortalılığı
5510 sayılı Kanundan Önceki Durum Belediye Başkanlarının emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş olmaları şartıyla isteklerine bakılmaksızın Sandıkta iştirakçi olarak ilgilendirilmiştir. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi görevlerde bulunmadan veya bu kuruluşlara tabi olarak çalışmakta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananlar ile Sandıktan veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli, yaşlılık veya malullük aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen ve atananların, istekleri üzerine istek dilekçelerinin sandık kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli kesenekleri kendilerince, karşılıkları kurumlarca ödenmek ve emekli aylıkları sandıkla ilgilendirildikleri tarihten itibaren kesilmek suretiyle, Sandıkla ilgilendirilmiştir.

5 Belediye başkanlarının sigortalılığı
5510 sayılı Kanundan Sonraki Durum 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Belediye Başkanlığına seçilenlerden 1. durum: 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi olanların iştirakçilikleri, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4/1-c kapsamında devam edecektir.

6 Belediye başkanlarının sigortalılığı
2. durum: sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar ile - 506 veya 1479 sayılı Kanun hükümlerine tabi çalışmakta iken Belediye Başkanlığına seçilenlerden, sigortalıklarını 506 veya 1479 sayılı Kanun kapsamında devam ettirenler tarihinden itibaren 4/1-a ya da 4/1-b kapsamında sigortalı sayılacaktır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra isteyenlerden SGK’ ye başvurmaları şartıyla 4/1-a veya 4/1-b kapsamındaki sigortalılığını sona erdirenlerin, sigortalıkları 4/1-c kapsamında devam ettirilecektir.

7 Belediye başkanlarının sigortalılığı
3. durum: Belediye Başkanlığına seçilmeden önce Emekli Sandığı ile ilgili çalışması olan veya belediye başkanı olarak görev yapmakta iken, Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilendirilenlerden, tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde yeniden Belediye Başkanlığına seçilenlerin, başvurularına gerek olmaksızın emeklilik keseneği ve kurum karşılığını göndermeye devam etmeleri suretiyle iştirakçilikleri devam eder.

8 Belediye başkanlarının sigortalılığı
1, 2 ve 3. durum için ortak düzenleme 4/1-c kapsamında sigortalı olan ve hakkında 5510 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi uyarınca işlem yapılacak olan Belediye Başkanlarının, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 48. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi uyarınca; Belediye Başkanlığına seçildikleri tarih itibariyle yapılacak intibakları sonucu bulunacak emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri tutarına, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında aynı derece için belirlenen ve ek gösterge rakamı da eklenmek suretiyle bulunacak tutar üzerinden emeklilik keseneği ve kurum karşılığı kesilerek gönderilmesi gerekmektedir.

9 Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
Ek Gösterge Rakamları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı Derecesi Ek Gösterge Rakamı d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci  derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere) 1. derecenin 4. kademesi 4800 1 4000 2 3600 3 3000 4 2300 5 2200 6 1600 7 1500 8 1300 9 1150

10 Belediye başkanlarının sigortalılığı
4. durum: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilenlerden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra isteyenler, emekli aylıkları kesilmek suretiyle dilekçelerini SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 4/1-c kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

11 Belediye başkanlarının sigortalılığı
5. durum: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Belediye Başkanlığına seçilenlerin, seçildikleri tarih itibariyle 4/1-a veya 4/1-b kapsamındaki sigortalılıkları sona erdirilerek isteklerine bakılmaksızın 4/1-c kapsamında sigortalı olacaklardır. 5510  sayılı Kanuna göre ilk defa 4/1-c kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında, büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançlar toplamı üzerinden; ilk defa 4/1-c kapsamında sigortalı olanlar için belirlenen prim oranları üzerinden hesaplanacak prim tutarlarının belediyede çalışan diğer personeller için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte SGK’ ye gönderilmesi gerekmektedir.

12 İlk defa 4/1-c’li Başkanların Ek Gösterge Rakamları
Belediye Başkanları Derecesi Ek Gösterge Rakamı Büyükşehir Belediye Başkanları 1 6.400 Diğer Belediye Başkanları 4800 4000 2 3600 3 3000 4 2300 5 2200 6 1600 7 1500 8 1300 9 1150

13 Makam, Temsil ve Görev Tazminatı Göstergeleri
Seçimle Gelen Başkanlar Makam Tazminatı Göstergesi Temsil Tazminatı Görev Tazminatı Büyükşehir Belediye Başkanları 7000 17000 - İl Belediye Başkanları 6000 15000 İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanları 3000 9000 Diğerleri (Belde Başkanları…) 1500 7500

14 EMEKLİ AYLIĞI ve İKRAMİYE TUTARLARI 01.01.2012-30.06.2012
UNVANI D/K EK GÖSTERGE MAKAM, TEMSİL, GÖREV TAZMİNATI EMEKLİ AYLIĞI (TL) %4 Ek Ödeme Hariç EMEKLİ İKRAMİYESİ (TL) (Ocak-Haziran 2012) 25 YIL 30 YIL Büyükşehir Belediye Başkanı 1/4 4.800 24.000 3.429,56 3.548,06 59.250,67 71.100,80 1/1 4.000 3.280,88 3.389,47 54.294,55 65.153,46 İl Belediye Başkanı (Üniversite Mezunu) 21.000 3.223,06 3.341,56 3.074,37 3.182,96 İl Belediye Başkanı (Lise Mezunu) 3/1 3.000 2.712,99 2.797,48 42.248,42 50.698,11 İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanı (Üniversite Mezunu) 12.000 2.603,54 2.722,04 2.454,86 2.563,45 İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanı (Lise Mezunu) 2.093,47 2.177,97 Diğer Belediye Başkanı (Üniversite Mezunu) 9.000 2.397,04 2.515,54 2.248,35 2.356,94 Diğer Belediye Başkanı (Lise Mezunu) 1.886,97 1.971,46


"BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları