Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİL DURUMLAR ve DESTEK İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI TTK Kasım 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİL DURUMLAR ve DESTEK İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI TTK Kasım 2014."— Sunum transkripti:

1 ACİL DURUMLAR ve DESTEK İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI TTK Kasım 2014

2 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

3 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır  TTK‘ da taşkömürü madenciliği insan gücüne dayalı emek-yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

4 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  Misyonumuz Devletin genel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerinin mümkün olan en ucuz maliyetle ve çevreye en az zararı verecek şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasıdır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

5 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  Vizyonumuz Taşkömürü madenciliğinde ileri ve yeni teknolojilerin kullanılarak üretim ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi başta Demir-Çelik sektörü olmak üzere ülkemiz sanayisinde kullanılan taşkömürü ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

6 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  Kurumumuz üretim faaliyetleri Armutçuk, Amasra, Kozlu, Üzülmez ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri tarafından yürütülmektedir  TTK, Türkiye’de kendi iş güvenliği örgütünü kuran ilk kurumdur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

7 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU  Kurum İş Sağlığı, Güvenliği hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına (Teknik Üretim) bağlı İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, Müessese İş Güvenliği Şube Müdürlükleri vasıtası ile yürütülmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

8

9  Daire Başkanlığımız Kanun tüzük ve yönetmelikler çevresinde üretimin daha güvenli yapılması amacına yönelik Kurum yer altı ve yerüstü işyerlerinde İş Sağlığı, Güvenliği ile ilgili denetim, gözetim ve eğitim görevlerini yerine getirmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

10  İş sağlığı, güvenliği ile ilgili tehlikeleri tespit eder. Riskleri belirler,değerlendirir, kabul edilebilir kılmak için gerekli önlemleri alır. Kazaları yerinde inceler, tekrarını önlemek için çağdaş, bilimsel, teknik yöntemlerle çözümler geliştirir, uygulanmasını sağlar ve bu konularda politikalar oluşturmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

11  ISG ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır  Çalışanların eğitilmesini sağlar.  Dünya madencilik teknolojisindeki iş sağlığı, güvenliği ve eğitime ilişkin gelişmeleri izleyerek, bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

12 ACİL DURUM YÖNERGESİ

13 Taşkömürü Kurumu (TTK) işyerlerinde meydana gelebilecek olağanüstü koşullarda; Gerekli her türlü önlemi almak, Kurtarma çalışmalarını organize etmek, Çalışmaların bir disiplin içinde yürütülmesini sağlamak, Acil Durum Yönergesi İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

14 Acil Durum Yönergesi  Çalışanların sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmak,  Kazalıları en kısa sürede hastanelere sevk etmek ve normal çalışma koşullarına dönüşü sağlamak,  Acil durumlarda diğer kurum ve kuruluşlara yapılacak yardım prosedürünü saptamak, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

15 Amacıyla; acil durumlarda görev yapacak kurtarıcılarla ilgili Acil Durum Yönergesi hazırlanmıştır Acil Durum Yönergesi İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

16 ACİL DURUM PLANLAMASI

17 a.Potansiyel Tehlikelerin Tespiti Müdahale Kaynaklarının Tespiti Komitelerin Oluşturulması Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Acil Durum Planlaması

18 Akaryakıt ve Yağ Deposu Yangınları Deprem Dinamit Ambarı İnfilakları Göçükler Kömür Stoku Yangınları vb. olağanüstü olaylar İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Potansiyel Tehlikelerin Tespiti

19 Ocak Yangınları Oksijen- Asetilen Patlamaları Orman yangınları Patlama ve İnfilaklar Su Baskınları Yerüstü Bina ve Ambar Yangınları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Potansiyel Tehlikelerin Tespiti

20 b.Müdahale Kaynaklarının Tespiti Personel Malzeme ve teçhizat Haberleşme Araçları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Müdahale Kaynaklarının Tespiti

21 C.Komitelerin Oluşturulması Genel Müdürün başkanlığında kriz masası üyeleri acil durumlarda olaya müdahale etmek üzere olay yerine intikal ederler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Komitelerin Oluşturul ması

22 Kriz Masası Kurtarma ve ilk yardım, Sağlık, Basın ve Halkla İlişkiler, Diğer Kuruluşlarla İlişkiler, Teknik Yardım, Savunma, Sosyal Yardım, Araştırma İnceleme Komitelerinden gerekli olan çalışma komitelerini oluşturur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Komitelerin Oluşturulması

23 Kriz Masası Komuta Merkezi İlgili işyeri müessese müdürü veya İşletme müdürü odasıdır Haberleşme sistemi olarak daha önceden belirlenen merkezlerdeki telefon ve haberleşme vasıtaları kullanılmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Komitelerin Oluşturulması

24 d. Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler TTK Yeraltı ve yerüstü işyerlerinde tehlikelere alınacak tedbirler ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve bu tüzüklere uygun olarak hazırlanan TTK çalışma yönergelerine göre yerine getirilecektir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler

25 Acil sığınma yerleri Acil durumda haberleşme ve ikaz vasıtaları Ferdi Kurtarıcı sayısı, kullanma süresi, değiştirme noktaları Acil durum kaçış yolları Vardiyalarda çalışan işçi sayısı ve yerleri İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler

26 Tahlisiye ve ilk yardım istasyonları Tahlisiyeci ve ilk yardım personelinin adı, telefon numarası ve adres listesi Yangınla Mücadele vasıtaları Yeraltındaki tüm telefon ve haberleşme noktaları Dinamit ambarları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler

27 Yanabilir sıvıların bulunduğu yerler Su şebekesi Basınçlı hava şebekesi Elektrik şebekesi ve kesiciler Drenaj şebekesi Patlamaya karşı alınan önlemler Havalandırma bilgileri ve aspiratörler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler

28 Yetkililerin adı, adresi ve telefon numaraları Teçhizat listesi Yerüstü planları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler

29 Acil Durumlarda Kaçış Planlaması Ferdi Kurtarıcı Acil Sığınma Yerleri Ferdi Kurtarıcı Temini,Kullanma Talimatı Ferdi Kurtarıcıların, Kontrol, Test, Bakım, Acil Durumlarda Haberleşme İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler

30 Kaçış Yolları Tamir ve Kayda Alınması Acil Durumlarda Kaçma Kaçma Süreleri Kaçma Koşulları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler

31 f. Eğitim ve Uygulama Çalışanlar acil durumlara karşı eğitilmekte ve periyodik olarak eğitimler tekrarlanmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim ve Uygulama

32 g. Kontrol ve Denetimler Bütün acil durumlarda kullanılacak vasıtalar, yangınla mücadele teçhizatı ve yangın söndürme vasıtaları periyodik olarak kontrol edilerek, kontrol sonuçları rapor defterine yazılmaktadır Kontrol ve denetimler iş amirleri,emniyet mühendisleri ve nezaretçileri tarafından gerçekleştirilmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Kontrol ve Denetimler

33 ACİL DURUMLARDA YAPILACAK İŞLER Kriz Masasının Göreve Çağrılması Durum Tespiti Tehlikelerin İhbarı Kayıtların Tutulması

34 Acil Durumlarda Yapılacak İşler Kriz Masasının Göreve Çağrılması Olayın ilgili işyeri imkanlarını aşan bir durum göstermesi ve müessesenin yardım talebinde bulunması üzerine acil durumlara müdahale etmek üzere Genel Müdür kriz Masasını göreve çağrılır Kriz masasında görevli personel hiç bir uyarıya gerek kalmaksızın kendi imkanları ile Acil Durum merkezine intikal eder İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

35 Acil Durumlarda Yapılacak İşler Haberleşme sistemi olarak daha önceden belirlenen merkezlerdeki telefon ve haberleşme vasıtaları kullanılır Kriz Masası, gerekli komiteleri oluşturur, eğitimler ve teçhizatın temini ayrıntılı olarak tarif edilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

36 Acil Durumlarda Yapılacak İşler Durum Tespiti Durum tespiti yapılır, olayın büyüklüğü, etkilenen insan sayısı tespit edilir Tehlikelerin İhbarı Acil durumu yaratan olayla ilgili edinilen bilgiler ışığında, gerekli mercilere haber verilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

37 Acil Durumlarda Yapılacak İşler Kayıtların Tutulması Kurtarma, İlk yardım, Basın ve Halkla İlişkiler, Teknik yardım, Savunma, Sosyal Yardım ve Araştırma inceleme komiteleri çalışmalara başlarlar Çalışmaların kayıtları tutulur. Gerekli protokoller düzenlenir Diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilecek yardımlar belirlenir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

38 Acil Durumlarda Yapılacak İşler Görgü şahitleri dinlenerek, izlenecek strateji saptanır Basın ve Halka gelişmelerle ilgili sürekli bilgi aktarılır Bilgi ve belgeler toplanır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

39 ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLER

40 Acil Durum Sonrası Yapılacak İşler Olayın nedenleri araştırılarak, benzer olayların olmaması için gerekli önlemler tespit edilir. Acil durum planlaması esnasında yapılması gereken işlerle, yapılan işler mukayese edilerek karşılaştırılır Olaylarda üstün gayreti görülenler (ödül) ve görülmeyenler (ceza) tespit edilir Tecrübelerden elde edilen sonuçlar tartışmaya açılır ve uygulamaya geçirilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

41 KURULUŞ VE ORGANLAR

42

43 GÖREV ve YETKİLER

44 Görev ve Yetkiler İşyerlerinde olağanüstü bir olayın meydana gelmesi durumunda, işyeri yetkilileri derhal duruma müdahale eder ve ilk yardım ile kurtarma ekiplerini oluşturarak kurtarma faaliyetlerine başlarlar Müessese imkânlarını aşan, Genel Müdürlük veya diğer kurum ve kuruluşların yardımını gerekli kılan olağanüstü olayların meydana gelmesi durumunda acil durum ilan edilerek Kriz Masası oluşturulur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

45 Görev ve Yetkiler Kriz Masası Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanı, İşletmeler Dairesi Başkanı, Etüt, Plan Proje ve Tesis Dairesi Başkanı, Makine İkmal Dairesi Başkanı ve Müessese Müdüründen oluşur GMIS ve TMMOB Maden Müh Odası temsilcileri Kriz Masasının tabii üyeleridir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

46 Görev ve Yetkiler Kriz masasının oluşturulmasından sonra kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin sevk ve yönetimi kurtarma ve ilk yardım komitesine devredilir Kriz masası, acil durumlara müdahale etmek, gerekli organizasyonu yapmak ve gerekli tedbirleri almak üzere yönetim kurulunca görevlendirilir ve yetkilendirilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

47 Görev ve Yetkiler Kriz masasının talimatları komiteler tarafından yerine getirilir Kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin sevk ve yönetimi İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürü tarafından yerine getirilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

48 Görev ve Yetkiler Komiteler Kriz Masasına bağlı olarak görev yaparlar Komiteler kriz masasınca verilen görev ve yetkilerle donatılır Acil durumun sona ermesiyle kriz masası ve komitelerin görevi sona erer İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

49 Görev ve Yetkiler Komiteler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanının başkanlığında Kurtarma ve ilk Yardım Komitesi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim D. Bşk. İş Sağlığı Şube Müdürünün Başkanlığında; Sağlık Komitesi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

50 Görev ve Yetkiler Genel Sekreterin Başkanlığında; Basın ve Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Komitesi, Etüt Plan Proje ve Tesis Daire Başkanının Başkanlığında; Teknik Yardım Komitesi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

51 Görev ve Yetkiler Savunma Sekreterinin Başkanlığında; Savunma Komitesi, Fen-Tetkik ve Verimlilik Dairesi Başkanlığında; Araştırma İnceleme Komitesi

52 KURTARMA Kurtarma Operasyonuna Hazırlık Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi Müdahale

53 KURTARMA Yeraltında meydana gelebilecek degaj, su baskını, patlama, yangın benzeri nitelikteki olaylarda insan ve malzemeyi kurtarmak için yapılacak işe kurtarma (tahlisiye) bu işi yapacak kurtarıcılara da (tahlisiyeci) denilmektedir Kurtarma hizmetleri maden işletmeleri için vazgeçilmez konulardan biridir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

54 KURTARMA Tüzük’ün 332. Maddesi; Maden ocaklarının bir kurtarma istasyonu kurulmasını zorunlu kılar. Ancak yarıçapı 50 km alan içerinde bulunan maden işletmeleri merkezi bir yerde ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler Türkiye’de ilk tahlisiye istasyonu Alman (Drager) firmasının işbirliği ile 1938 yılında Zonguldak’ta kurulmuştur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

55 KURTARMA 1938 yılında Zonguldak’ta kurulan ilk tahlisiye istasyonu Merkez Tahlisiye İstasyonu olarak halen hizmet vermektedir Kozlu, Armutçuk, Karadon ve Amasra ‘da birer istasyon mevcut olup, İstasyonlardaki tahlisiye cihazların ve diğer gaz ölçme cihazların kontrol ve bakımları yapılarak her an kullanıma hazır bulundurulmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

56 KURTARMA (Kurtarma Operasyonuna Hazırlık) Meydana gelebilecek olağanüstü koşullarda gerekli her türlü önlemi almak, kurtarma çalışmalarını organize etmek, çalışmaların bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak, çalışanların sağlığını tehdit edecek durumları ortadan kaldırmak, kazalıları en kısa sürede hastanelere sevk etmek için Kurtarma Komitesi oluşturulur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

57 KURTARMA (Kurtarma Operasyonuna Hazırlık) Kurtarma operasyonunda görev yapacak teknik donanımlı ve özel olarak eğitilmiş tahlisiye ekipleri belirlenir. Malzeme ve teçhizatları hazırlanır. Acil durumlara müdahale etmek ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve gerekli teçhizatla donatılan ekipler tahlisiye istasyonunda konuşlandırılırlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

58 KURTARMA (Kurtarma Operasyonuna Hazırlık) Madenin acil durum planı hazırlanır. Acil durum planında bulunması gereken bilgiler; Havalandırma planı Yangın söndürme planı Basınçlı hava şebekesi planı Elektrik şebekesi planı Tozla mücadele planı Acil kaçış planı İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

59 KURTARMA (Kurtarma Operasyonuna Hazırlık) İlk yardım istasyonları Yeraltındaki telefon ve haberleşme noktaları Vardiyalarda çalışan işçi sayıları ve yerleri Ferdi kurtarıcıların sayıları, miatları,değişme noktaları Yangınla mücadele alet ve edevatları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

60 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Yeraltı maden işletmelerinde, yoğun zehirli ve boğucu gazlar ile yüksek sıcaklık ve hararetin bulunduğu ortamlarda kalan kazalıyı ve malzemeyi kurtarmak için çeşitli madencilik dallarından seçilen, özel eğitim ve kurtarıcı ehliyeti almış kişilere tahlisiyeci denir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

61 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Tüzüğün 332. Maddesi; “Maden ocağında bir kurtarma istasyonu kurulması zorunludur” Tüzüğün 332. Maddesi ise; “Ocaklarda çalışan işçilerin, 10 kişiden az olmamak üzere, en az % 3’ü gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere önceden eğitilir” denilmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

62 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Kurtarıcı olacak kişiler; En az 2 yıl yeraltı tecrübesi olan 20 yaşını doldurmuş, 40 yaşını geçmemiş, tam teşekküllü hastaneden sıhhi heyet raporu almış kişiler arasından soğukkanlılığı, tahammül kabiliyeti ve genel bilgileri göz önüne alınarak idareciler tarafından seçilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

63 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Kurtarıcı adayları seçilirken ve olayın mahiyetine göre tahlisiyeci ekibi oluşturulurken teknik eleman, nezaretçi, tamirci, pano ayak üretim işçisi (kazmacı, domuzdamcı), hazırlık işçisi, marangoz, betoncu, ajöstör, elektrikçi ve sıhhiye vb. tahlisiye işlerinde faydalı olabilecek sanatlardan işçilerin bulunmasına dikkat edilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

64 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Kurtarıcı adayları,kurtarıcılık eğitimi vermeye yetkili eğitmenler tarafından Kurtarıcı Yetiştirme Kurs Programına (40 saat) tabi tutulurlar Bütün kurtarıcılar, en az yılda bir defa tıbbi kontrolden geçerek, sağlıklarının kurtarıcılık yapmaya uygun olduklarını belgelemek ve 6 ayda bir 8 saatlik tekrarlama eğitiminden geçmek zorundadırlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

65 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Bu husus belgelerine yazılır. Ekiplerdeki bütün kurtarıcılar olağanüstü şartlara göre yetiştirilirler. Ekipler teşkil edilirken her ekip için iki kurtarıcı yedek görevlendirilir Kurtarıcılar en az 3, en fazla 6 kişiden oluşturulan ekip halinde olaylara müdahale ederler. Bir tahlisiye ekibinde; ekip şefi, ekip şef yardımcısı ve ekip üyeleri bulunur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

66 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Tahlisiye istasyonunu yöneticisi tarafından; istasyonun yönetimi ile, kurtarma ekibinin oluşumuyla ve eğitimiyle, kazaların duyurulmasıyla, kazada yapılacak işlerle, yararlanılacak araçlarla, bu araç ve gereçlerin bakımı onarımı ve korunmasıyla ilgili bir yönerge hazırlanır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

67 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Ayrıca istasyon yöneticisi; ekiplerini hazırlar, eğitimlerini verir, tatbikatlarını yaptırır, olay vuku bulduğunda çalışmalara katılacak kurtarıcıların görev alanlarını, sorumluluklarını ve yapacakları işleri önceden planlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

68 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Kurtarıcıların isim, adres, telefon ve sicillerini tutar. Çalışma vardiyalarını takip eder. Tahlisiye cihazlarının ve gaz ölçüm cihazlarının bakım onarım ve çalışmalarını kontrol eder Kaza ihbarı alan kurtarıcılar; istasyona gelirler, görev alacak kurtarıcılar, görevin türüne göre istasyon yöneticisi tarafından seçilirler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

69 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi) Tahlisiye cihazlarını, gaz ölçüm aletlerini, cihazlar için 2 katı yedek malzemelerini hazırlarlar Olayın gelişimine göre bir ve birkaç ekip hazır bulundurulur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

70 Merkez Tahlisiye İstasyonu

71 Merkezi Kontrol Odası

72 Kondisyon Salonu

73 6

74 6

75 6 Tatbikat

76 Tahlisiye Cihaz Odası

77 Kurtarma komitesinde olayın meydana geldiği madenin yetkililerinden en az bir kişinin de bulunması gerekir Madenin acil durum planı incelenir. Madenin genel bilgileri ile olayın bilgileri madenin yetkili kişisi tarafından kurtarma komitesine aktarılır, Görgü şahitleri dinlenerek, izlenecek strateji saptanır,keşif yapılır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı KURTARMA (Müdahale)

78 Akabinde durum değerlendirmesi yapılır Yapılacak işler tarif edilir ve kayıt altına alınır Gerekli Protokoller düzenlenir Çalışmaların kayıtları tutulur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı KURTARMA (Müdahale)

79 TAHLİSİYE HİZMETLERİ

80 Yer altı ocaklarında meydana gelebilecek patlama, yangın veya benzeri nitelikteki olaylarda, kurtarma hizmetlerini yürütmek üzere kurulan tahlisiye istasyonlarımızda, 2013 yıl sonu itibarıyla Kurum içi 94 kurum dışı 154 adet olmak üzere toplam 248 kurs düzenlenmiştir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı TAHLİSİYE HİZMETLERİ (Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)

81 Kurum içi tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi katılmıştır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı TAHLİSİYE HİZMETLERİ (Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)

82 Kurum içi tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi katılmıştır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı TAHLİSİYE HİZMETLERİ (Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)

83 Müessese YETİŞTİRME KURSUTEKÂMÜL KURSUTOPLAM KursTek. İşçi KursTekn İşçi KursTek. İşçi Armutcuk1-1542092520107 Kozlu2-46384019340 239 Üzülmez 2-2736241973824224 Karadon 51776--- 51776 Amasra283141969627100 TOPLAM122519582103 55194128746 2013 Kurs Toplamı94 2013 İlave + Tekamül Yetiştirilen Kursiyer Toplamı874 Kurum içi Tahlisiye Kursları 2013 Yılı Tablo 1 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

84 YIL İÇERSİNDE YAPILAN TEKAMUL KURS SAYISI 115 YIL İÇERSİNDE YAPILAN İLAVE KURS SAYISI 39 YIL İÇERSİNDE TEKAMUL EĞİTİMİ VERİLEN TAHLİSİYECİ SAYISI1066 YIL İÇERSİNDE İLAVE EĞİTİMİ VERİLEN TAHLİSİYECİ SAYISI270 DIŞ FİRMALARDA TOPLAM TAHLİSİYECİ SAYISI1336 2013 Yılı Kurum dışı Tahlisiye Kursu Tablo 2

85 MÜESSESE TAHLİSİYEİŞ GÜVENLİĞİ İLK YRD. ELEMANI YERALTI TOP. İŞÇİ MÜH./TEKNEZ./İŞÇİMÜH./TEKNEZ.İŞÇİNEZ.İŞÇİ ARMUTÇUK1544147 53610751319 KOZLU227325862147915832063 ÜZÜLMEZ2111065668814221509 KARADON4224515-1241317027502920 AMASRA14288-2426624650 MERKEZ------- TOPLAM10047668202084239974548461 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Tablo 3 TAHLİSİYE PERSONELİ VE İŞÇİ SAYISI (2013 YILI)

86 MÜESSESE TELEFON FAKS SANTRALTAHLİSİYEHARİCİ ARMUTÇUK5400 – 015192327 54 00327 11 94 KOZLU8010 – 50 – 808041269 80 80266 68 05 ÜZÜLMEZ7280 – 834875253 39 19268 28 01 KARADON3030 – 383423265 30 30265 31 09 AMASRA223 41 95 – 96223 40 00 - 01365 16 14 MERKEZ94875253 39 19268 28 01 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Tablo 4 SANTRAL,TAHLİSİYE İSTASYONLARI ACİL DURUM TELEFON BİLGİLERİ

87 FERDİ KURTARICI SAYISI (2013 YILI) İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı MÜESSESE OFKFFK MASKE TOP. YER ALTI İŞÇİ SAY. OFKEĞİTİMTESTCO60/90EĞİTİMTEST ARMUTÇUK1.190101.2901.075 KOZLU1.765 1.583 ÜZÜLMEZ1529 1.422 KARADON4.475104.4852.750 AMASRA86210872650 TOPLAM9.821309.8517.510 Tablo 5

88 2013 YILI Tahlisiye Cihazları Sayısı CİHAZ ADIMERKEZKOZLUKARADONÜZÜLMEZARMUTCUKAMASRATOPLAM W 70 Tahlisiye Cihazı 2418 - 24102 BG 4 Tahlisiye Cihazı 12----- Test teçhizatı 1-----1 Tahlisiye Haberleşme Sistemi 1-----1 Rz. 25 Test cihazı 511-1119 Rz. 22 Test cihazı -11-1-3 Auer Kontrol Cihazı -----22 Maske Kontrol Cihazı 311-117 Pülmatör PT1 222-3211 Pülmatör PT60 1-1--13 İnhalasyon cihazı 14453219 İnhilasyon cihazı 2-2-329 Oksijen tulumbası 111-115 Oksijen Tul. El. 611-1312 Drager Gaz (21/31) 617221121279 Metanomet Tip 18 31279648301305 Metanomet %100 43322216 Metanomet Tip 28 142042391659777996 A. Metano GP 320 1655-22--93 A. Metano GP 322 122045-3222131 Emniyet Lambası 10426941786901291095 Gx1 O 2 / CH 4 24432116 Metanometre GP 82 -35403525 160 Explosimetre ----112 Metan EX 10 Oldham (2)+11617-8850 Muli gaz dedektörü 2----13 EC 231 CO Dedektörü 43214317 CO Ölçme cihazı -8888840 O 2 Ölçme cihazı -3333315 Anemometre 1322231312588 Barometre 1111116 Aneroid Barometre 1-----1 Tablo 6 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

89 Tahlisiyeci Eleman Sayısı (2013 YILI) PERSONELARMUTÇUKKOZLUÜZÜLMEZKARADONAMASRATTK TOPLAM Teknik Eleman4812 440 Nezaretçi4812 440 İşçi326496 32320 TOPLAM4080120 40400 Tablo 7 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

90 AFET KURTARMA EKİPLERİ TEÇHİZATI SAYISI (2013 YILI) SIRA NO EKİPMANARM.KOZLUÜZÜL.KARAD.AMASRATTK TOP. 1 Benzinli beton kırma aparatı 1 ad. 5 d. 2 Hidrolik güç ünitesi ve aksesuarı (Kesici, Ayırıcı, Zincir seti, Hidrolik kriko, Hidrolik el pompası, Hidrolik demir kesme makası, Manuel hidrolik kombi, Teleskopik ve hidrolik germe silindiri) 1 Set 5 Set 3 Kaldırma yastık seti ve aksesuarları 1 Set2 Set 1 Set 7 Set 4 Benzinli pompa 1 ad. 5 d. 5 Benzinli testere (Ahşap malzeme kesmek için) 1 ad. 5 d. 6 Seyyar jeneratör ve Aydınlatma seti 1 ad. 5 d. 7 Kesici kaynak 1 ad. 5 d. 8 Tripod vinç ve halat 1 ad. 5 d. 9 El telsizi 5 ad. 25 ad. 10 Repeater (Haberleşme seti) 1 ad. 11 Çadır (10 Kişilik) 2 ad. 10 ad. 12 Kurtarma aracı (1+5 kişilik) 1 ad. İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Tablo 8

91 GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

92 Bu veya benzeri meydana gelebilecek olağan üstü durumlarda olayın oluş anından itibaren kriz masası kurulup operasyonu yapacak kurtarma ekiplerinin oluşturulması, Her maden işletmesinin tahlisiye istasyonu ve çalışan işçi sayısına bağlı olarak 10 kişiden az olmamak üzere çalışan işçinin %3’ü oranında tahlisiyeci yetiştirmek zorunda olması, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

93 GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Maden kazalarında yeraltında kurtarma faaliyetinde bulunacak kişilerin işin özelliğine göre teknik donanımlı ve ehli kişiler olması, olayın mahiyetine göre ekip sayılarının artırılması, İşletme sahasında ve kurtarma çalışmaları yapılacak ocak baca ağzında görevliler dışında başka kimsenin bulunmaması, güvenlik şeridinin geniş tutulup, ihlallerin önlenmesi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

94 GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Kurtarma faaliyetlerinde çalışanların gıda, giyim, dinlenme, uyku, banyo, tuvalet, haberleşme gibi desteklerin sağlanması, Kurtarma çalışmaları sırasında gerek yeraltında gerekse yerüstünde haberleşme organizasyonunun sağlanması, Kurtarma komitesinin sağlıkla ilgili görevlilerle ve güvenlikten sorumlu emniyet görevlileri ile koordineli olarak çalışmasının sağlanması İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

95 GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Deprem veya maden kazaları gibi olağan üstü durumlarda ilk saatlerin önemi çok büyüktür. Kurtarma ekiplerinin olay mahalline hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için hava yolu ulaşım araçlarının temin edilmesi, Basının güvenlik şeridinin dışında istihdam edilmesi, yetkililer tarafından zaman zaman gelişen durumlarla ilgili olarak bilgilendirilmesinin sağlanması, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

96 GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Sağduyu ile kazazede yakınlarına rahat edecekleri bir yer sağlanarak psikolojik destek sağlanması, İhtiyaçlarının karşılanarak, gelişmelerden haberdar edilmeleri, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

97 KAZASIZ GÜNLER TEMENNİLERİMİZLE TEŞEKKÜR EDERİZ


"ACİL DURUMLAR ve DESTEK İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI TTK Kasım 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları