Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM
TTK ACİL DURUMLAR ve DESTEK İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Kasım 2014

2 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

3 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında bulunmaktadır TTK‘ da taşkömürü madenciliği insan gücüne dayalı emek-yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

4 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Misyonumuz Devletin genel sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak taşkömürü rezervlerinin mümkün olan en ucuz maliyetle ve çevreye en az zararı verecek şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasıdır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

5 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Vizyonumuz Taşkömürü madenciliğinde ileri ve yeni teknolojilerin kullanılarak üretim ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi başta Demir-Çelik sektörü olmak üzere ülkemiz sanayisinde kullanılan taşkömürü ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

6 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Kurumumuz üretim faaliyetleri Armutçuk, Amasra, Kozlu, Üzülmez ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri tarafından yürütülmektedir TTK, Türkiye’de kendi iş güvenliği örgütünü kuran ilk kurumdur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

7 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
Kurum İş Sağlığı, Güvenliği hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına (Teknik Üretim) bağlı İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, Müessese İş Güvenliği Şube Müdürlükleri vasıtası ile yürütülmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

8 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

9 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Daire Başkanlığımız Kanun tüzük ve yönetmelikler çevresinde üretimin daha güvenli yapılması amacına yönelik Kurum yer altı ve yerüstü işyerlerinde İş Sağlığı, Güvenliği ile ilgili denetim, gözetim ve eğitim görevlerini yerine getirmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

10 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
İş sağlığı, güvenliği ile ilgili tehlikeleri tespit eder. Riskleri belirler,değerlendirir, kabul edilebilir kılmak için gerekli önlemleri alır. Kazaları yerinde inceler, tekrarını önlemek için çağdaş, bilimsel, teknik yöntemlerle çözümler geliştirir, uygulanmasını sağlar ve bu konularda politikalar oluşturmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

11 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
ISG ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır Çalışanların eğitilmesini sağlar. Dünya madencilik teknolojisindeki iş sağlığı, güvenliği ve eğitime ilişkin gelişmeleri izleyerek, bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

12 ACİL DURUM YÖNERGESİ

13 Gerekli her türlü önlemi almak, Kurtarma çalışmalarını organize etmek,
Acil Durum Yönergesi Taşkömürü Kurumu (TTK) işyerlerinde meydana gelebilecek olağanüstü koşullarda; Gerekli her türlü önlemi almak, Kurtarma çalışmalarını organize etmek, Çalışmaların bir disiplin içinde yürütülmesini sağlamak, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

14 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Yönergesi Çalışanların sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmak, Kazalıları en kısa sürede hastanelere sevk etmek ve normal çalışma koşullarına dönüşü sağlamak, Acil durumlarda diğer kurum ve kuruluşlara yapılacak yardım prosedürünü saptamak, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

15 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Yönergesi Amacıyla; acil durumlarda görev yapacak kurtarıcılarla ilgili Acil Durum Yönergesi hazırlanmıştır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

16 ACİL DURUM PLANLAMASI

17 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Acil Durum Planlaması Potansiyel Tehlikelerin Tespiti Müdahale Kaynaklarının Tespiti Komitelerin Oluşturulması Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

18 Akaryakıt ve Yağ Deposu Yangınları Deprem Dinamit Ambarı İnfilakları
Potansiyel Tehlikelerin Tespiti Akaryakıt ve Yağ Deposu Yangınları Deprem Dinamit Ambarı İnfilakları Göçükler Kömür Stoku Yangınları vb. olağanüstü olaylar İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

19 Oksijen- Asetilen Patlamaları Orman yangınları Patlama ve İnfilaklar
Potansiyel Tehlikelerin Tespiti Ocak Yangınları Oksijen- Asetilen Patlamaları Orman yangınları Patlama ve İnfilaklar Su Baskınları Yerüstü Bina ve Ambar Yangınları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

20 b.Müdahale Kaynaklarının Tespiti Personel Malzeme ve teçhizat
Haberleşme Araçları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

21 C.Komitelerin Oluşturulması
Genel Müdürün başkanlığında kriz masası üyeleri acil durumlarda olaya müdahale etmek üzere olay yerine intikal ederler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

22 Komitelerin Oluşturulması
Kriz Masası Kurtarma ve ilk yardım, Sağlık, Basın ve Halkla İlişkiler, Diğer Kuruluşlarla İlişkiler, Teknik Yardım, Savunma, Sosyal Yardım, Araştırma İnceleme Komitelerinden gerekli olan çalışma komitelerini oluşturur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

23 Kriz Masası Komuta Merkezi
Komitelerin Oluşturulması Kriz Masası Komuta Merkezi İlgili işyeri müessese müdürü veya İşletme müdürü odasıdır Haberleşme sistemi olarak daha önceden belirlenen merkezlerdeki telefon ve haberleşme vasıtaları kullanılmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

24 d. Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemler
TTK Yeraltı ve yerüstü işyerlerinde tehlikelere alınacak tedbirler ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve bu tüzüklere uygun olarak hazırlanan TTK çalışma yönergelerine göre yerine getirilecektir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

25 Acil durumda haberleşme ve ikaz vasıtaları
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler Acil sığınma yerleri Acil durumda haberleşme ve ikaz vasıtaları Ferdi Kurtarıcı sayısı, kullanma süresi, değiştirme noktaları Acil durum kaçış yolları Vardiyalarda çalışan işçi sayısı ve yerleri İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

26 Tahlisiye ve ilk yardım istasyonları
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler Tahlisiye ve ilk yardım istasyonları Tahlisiyeci ve ilk yardım personelinin adı, telefon numarası ve adres listesi Yangınla Mücadele vasıtaları Yeraltındaki tüm telefon ve haberleşme noktaları Dinamit ambarları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

27 Yanabilir sıvıların bulunduğu yerler Su şebekesi
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler Yanabilir sıvıların bulunduğu yerler Su şebekesi Basınçlı hava şebekesi Elektrik şebekesi ve kesiciler Drenaj şebekesi Patlamaya karşı alınan önlemler Havalandırma bilgileri ve aspiratörler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

28 Yetkililerin adı, adresi ve telefon numaraları Teçhizat listesi
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler Yetkililerin adı, adresi ve telefon numaraları Teçhizat listesi Yerüstü planları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

29 Acil Durumlarda Kaçış Planlaması Ferdi Kurtarıcı Acil Sığınma Yerleri
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler Acil Durumlarda Kaçış Planlaması Ferdi Kurtarıcı Acil Sığınma Yerleri Ferdi Kurtarıcı Temini,Kullanma Talimatı Ferdi Kurtarıcıların, Kontrol, Test, Bakım, Acil Durumlarda Haberleşme İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

30 Tamir ve Kayda Alınması Acil Durumlarda Kaçma Kaçma Süreleri
Acil Durum Planlarının Kapsayacağı Bilgiler Kaçış Yolları Tamir ve Kayda Alınması Acil Durumlarda Kaçma Kaçma Süreleri Kaçma Koşulları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

31 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Eğitim ve Uygulama f. Eğitim ve Uygulama Çalışanlar acil durumlara karşı eğitilmekte ve periyodik olarak eğitimler tekrarlanmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

32 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Kontrol ve Denetimler g. Kontrol ve Denetimler Bütün acil durumlarda kullanılacak vasıtalar, yangınla mücadele teçhizatı ve yangın söndürme vasıtaları periyodik olarak kontrol edilerek , kontrol sonuçları rapor defterine yazılmaktadır Kontrol ve denetimler iş amirleri,emniyet mühendisleri ve nezaretçileri tarafından gerçekleştirilmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

33 ACİL DURUMLARDA YAPILACAK İŞLER
Kriz Masasının Göreve Çağrılması Durum Tespiti Tehlikelerin İhbarı Kayıtların Tutulması

34 Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Kriz Masasının Göreve Çağrılması Olayın ilgili işyeri imkanlarını aşan bir durum göstermesi ve müessesenin yardım talebinde bulunması üzerine acil durumlara müdahale etmek üzere Genel Müdür kriz Masasını göreve çağrılır Kriz masasında görevli personel hiç bir uyarıya gerek kalmaksızın kendi imkanları ile Acil Durum merkezine intikal eder İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

35 Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Haberleşme sistemi olarak daha önceden belirlenen merkezlerdeki telefon ve haberleşme vasıtaları kullanılır Kriz Masası, gerekli komiteleri oluşturur, eğitimler ve teçhizatın temini ayrıntılı olarak tarif edilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

36 Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Durum Tespiti Durum tespiti yapılır, olayın büyüklüğü, etkilenen insan sayısı tespit edilir Tehlikelerin İhbarı Acil durumu yaratan olayla ilgili edinilen bilgiler ışığında, gerekli mercilere haber verilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

37 Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Kayıtların Tutulması Kurtarma, İlk yardım, Basın ve Halkla İlişkiler, Teknik yardım, Savunma, Sosyal Yardım ve Araştırma inceleme komiteleri çalışmalara başlarlar Çalışmaların kayıtları tutulur. Gerekli protokoller düzenlenir Diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilecek yardımlar belirlenir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

38 Acil Durumlarda Yapılacak İşler
Görgü şahitleri dinlenerek, izlenecek strateji saptanır Basın ve Halka gelişmelerle ilgili sürekli bilgi aktarılır Bilgi ve belgeler toplanır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

39 ACİL DURUM SONRASI YAPILACAK İŞLER

40 Acil Durum Sonrası Yapılacak İşler
Olayın nedenleri araştırılarak, benzer olayların olmaması için gerekli önlemler tespit edilir. Acil durum planlaması esnasında yapılması gereken işlerle, yapılan işler mukayese edilerek karşılaştırılır Olaylarda üstün gayreti görülenler (ödül) ve görülmeyenler (ceza) tespit edilir Tecrübelerden elde edilen sonuçlar tartışmaya açılır ve uygulamaya geçirilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

41 Kuruluş ve Organlar

42

43 GÖREV ve YETKİLER

44 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler İşyerlerinde olağanüstü bir olayın meydana gelmesi durumunda, işyeri yetkilileri derhal duruma müdahale eder ve ilk yardım ile kurtarma ekiplerini oluşturarak kurtarma faaliyetlerine başlarlar Müessese imkânlarını aşan, Genel Müdürlük veya diğer kurum ve kuruluşların yardımını gerekli kılan olağanüstü olayların meydana gelmesi durumunda acil durum ilan edilerek Kriz Masası oluşturulur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

45 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler Kriz Masası Genel Müdür Başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanı, İşletmeler Dairesi Başkanı, Etüt, Plan Proje ve Tesis Dairesi Başkanı, Makine İkmal Dairesi Başkanı ve Müessese Müdüründen oluşur GMIS ve TMMOB Maden Müh Odası temsilcileri Kriz Masasının tabii üyeleridir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

46 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler Kriz masasının oluşturulmasından sonra kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin sevk ve yönetimi kurtarma ve ilk yardım komitesine devredilir Kriz masası, acil durumlara müdahale etmek, gerekli organizasyonu yapmak ve gerekli tedbirleri almak üzere yönetim kurulunca görevlendirilir ve yetkilendirilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

47 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler Kriz masasının talimatları komiteler tarafından yerine getirilir Kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin sevk ve yönetimi İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürü tarafından yerine getirilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

48 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler Komiteler Kriz Masasına bağlı olarak görev yaparlar Komiteler kriz masasınca verilen görev ve yetkilerle donatılır Acil durumun sona ermesiyle kriz masası ve komitelerin görevi sona erer İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

49 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler Komiteler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanının başkanlığında Kurtarma ve ilk Yardım Komitesi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim D. Bşk. İş Sağlığı Şube Müdürünün Başkanlığında; Sağlık Komitesi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

50 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
Görev ve Yetkiler Genel Sekreterin Başkanlığında; Basın ve Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Komitesi, Etüt Plan Proje ve Tesis Daire Başkanının Başkanlığında; Teknik Yardım Komitesi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

51 Görev ve Yetkiler Savunma Sekreterinin Başkanlığında; Savunma Komitesi, Fen-Tetkik ve Verimlilik Dairesi Başkanlığında; Araştırma İnceleme Komitesi

52 KURTARMA Kurtarma Operasyonuna Hazırlık
Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi Müdahale

53 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA Yeraltında meydana gelebilecek degaj, su baskını, patlama, yangın benzeri nitelikteki olaylarda insan ve malzemeyi kurtarmak için yapılacak işe kurtarma (tahlisiye) bu işi yapacak kurtarıcılara da (tahlisiyeci) denilmektedir Kurtarma hizmetleri maden işletmeleri için vazgeçilmez konulardan biridir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

54 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA Tüzük’ün 332. Maddesi; Maden ocaklarının bir kurtarma istasyonu kurulmasını zorunlu kılar. Ancak yarıçapı 50 km alan içerinde bulunan maden işletmeleri merkezi bir yerde ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler Türkiye’de ilk tahlisiye istasyonu Alman (Drager) firmasının işbirliği ile 1938 yılında Zonguldak’ta kurulmuştur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

55 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA 1938 yılında Zonguldak’ta kurulan ilk tahlisiye istasyonu Merkez Tahlisiye İstasyonu olarak halen hizmet vermektedir Kozlu, Armutçuk, Karadon ve Amasra ‘da birer istasyon mevcut olup, İstasyonlardaki tahlisiye cihazların ve diğer gaz ölçme cihazların kontrol ve bakımları yapılarak her an kullanıma hazır bulundurulmaktadır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

56 KURTARMA (Kurtarma Operasyonuna Hazırlık)
Meydana gelebilecek olağanüstü koşullarda gerekli her türlü önlemi almak, kurtarma çalışmalarını organize etmek, çalışmaların bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlamak, çalışanların sağlığını tehdit edecek durumları ortadan kaldırmak, kazalıları en kısa sürede hastanelere sevk etmek için Kurtarma Komitesi oluşturulur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

57 KURTARMA (Kurtarma Operasyonuna Hazırlık)
Kurtarma operasyonunda görev yapacak teknik donanımlı ve özel olarak eğitilmiş tahlisiye ekipleri belirlenir. Malzeme ve teçhizatları hazırlanır. Acil durumlara müdahale etmek ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve gerekli teçhizatla donatılan ekipler tahlisiye istasyonunda konuşlandırılırlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

58 KURTARMA (Kurtarma Operasyonuna Hazırlık)
Madenin acil durum planı hazırlanır. Acil durum planında bulunması gereken bilgiler; Havalandırma planı Yangın söndürme planı Basınçlı hava şebekesi planı Elektrik şebekesi planı Tozla mücadele planı Acil kaçış planı İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

59 KURTARMA (Kurtarma Operasyonuna Hazırlık)
İlk yardım istasyonları Yeraltındaki telefon ve haberleşme noktaları Vardiyalarda çalışan işçi sayıları ve yerleri Ferdi kurtarıcıların sayıları, miatları,değişme noktaları Yangınla mücadele alet ve edevatları İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

60 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Yeraltı maden işletmelerinde, yoğun zehirli ve boğucu gazlar ile yüksek sıcaklık ve hararetin bulunduğu ortamlarda kalan kazalıyı ve malzemeyi kurtarmak için çeşitli madencilik dallarından seçilen, özel eğitim ve kurtarıcı ehliyeti almış kişilere tahlisiyeci denir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

61 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Tüzüğün 332. Maddesi; “Maden ocağında bir kurtarma istasyonu kurulması zorunludur” Tüzüğün 332. Maddesi ise; “Ocaklarda çalışan işçilerin, 10 kişiden az olmamak üzere, en az % 3’ü gerektiğinde kurtarma işinde görevlendirilmek üzere önceden eğitilir” denilmektedir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

62 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Kurtarıcı olacak kişiler; En az 2 yıl yeraltı tecrübesi olan 20 yaşını doldurmuş, yaşını geçmemiş, tam teşekküllü hastaneden sıhhi heyet raporu almış kişiler arasından soğukkanlılığı, tahammül kabiliyeti ve genel bilgileri göz önüne alınarak idareciler tarafından seçilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

63 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Kurtarıcı adayları seçilirken ve olayın mahiyetine göre tahlisiyeci ekibi oluşturulurken teknik eleman, nezaretçi, tamirci, pano ayak üretim işçisi (kazmacı, domuzdamcı), hazırlık işçisi, marangoz, betoncu, ajöstör, elektrikçi ve sıhhiye vb. tahlisiye işlerinde faydalı olabilecek sanatlardan işçilerin bulunmasına dikkat edilir İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

64 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Kurtarıcı adayları,kurtarıcılık eğitimi vermeye yetkili eğitmenler tarafından Kurtarıcı Yetiştirme Kurs Programına (40 saat) tabi tutulurlar Bütün kurtarıcılar, en az yılda bir defa tıbbi kontrolden geçerek, sağlıklarının kurtarıcılık yapmaya uygun olduklarını belgelemek ve 6 ayda bir 8 saatlik tekrarlama eğitiminden geçmek zorundadırlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

65 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Bu husus belgelerine yazılır. Ekiplerdeki bütün kurtarıcılar olağanüstü şartlara göre yetiştirilirler. Ekipler teşkil edilirken her ekip için iki kurtarıcı yedek görevlendirilir Kurtarıcılar en az 3, en fazla 6 kişiden oluşturulan ekip halinde olaylara müdahale ederler. Bir tahlisiye ekibinde; ekip şefi, ekip şef yardımcısı ve ekip üyeleri bulunur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

66 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Tahlisiye istasyonunu yöneticisi tarafından; istasyonun yönetimi ile, kurtarma ekibinin oluşumuyla ve eğitimiyle, kazaların duyurulmasıyla, kazada yapılacak işlerle, yararlanılacak araçlarla, bu araç ve gereçlerin bakımı onarımı ve korunmasıyla ilgili bir yönerge hazırlanır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

67 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Ayrıca istasyon yöneticisi; ekiplerini hazırlar, eğitimlerini verir, tatbikatlarını yaptırır, olay vuku bulduğunda çalışmalara katılacak kurtarıcıların görev alanlarını, sorumluluklarını ve yapacakları işleri önceden planlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

68 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Kurtarıcıların isim, adres, telefon ve sicillerini tutar. Çalışma vardiyalarını takip eder. Tahlisiye cihazlarının ve gaz ölçüm cihazlarının bakım onarım ve çalışmalarını kontrol eder Kaza ihbarı alan kurtarıcılar; istasyona gelirler, görev alacak kurtarıcılar, görevin türüne göre istasyon yöneticisi tarafından seçilirler İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

69 KURTARMA (Tahlisiyecilerin Yetiştirilmesi)
Tahlisiye cihazlarını, gaz ölçüm aletlerini, cihazlar için 2 katı yedek malzemelerini hazırlarlar Olayın gelişimine göre bir ve birkaç ekip hazır bulundurulur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

70 Merkez Tahlisiye İstasyonu

71 Merkezi Kontrol Odası

72 Kondisyon Salonu

73 6 Kondisyon Salonu

74 6 Kondisyon Salonu Kondisyon Salonu

75 6 Tatbikat

76 Tahlisiye Cihaz Odası

77 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA (Müdahale) Kurtarma komitesinde olayın meydana geldiği madenin yetkililerinden en az bir kişinin de bulunması gerekir Madenin acil durum planı incelenir. Madenin genel bilgileri ile olayın bilgileri madenin yetkili kişisi tarafından kurtarma komitesine aktarılır, Görgü şahitleri dinlenerek, izlenecek strateji saptanır,keşif yapılır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

78 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
KURTARMA (Müdahale) Akabinde durum değerlendirmesi yapılır Yapılacak işler tarif edilir ve kayıt altına alınır Gerekli Protokoller düzenlenir Çalışmaların kayıtları tutulur İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

79 TAHLİSİYE HİZMETLERİ

80 TAHLİSİYE HİZMETLERİ (Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)
Yer altı ocaklarında meydana gelebilecek patlama, yangın veya benzeri nitelikteki olaylarda, kurtarma hizmetlerini yürütmek üzere kurulan tahlisiye istasyonlarımızda, 2013 yıl sonu itibarıyla Kurum içi 94 kurum dışı 154 adet olmak üzere toplam 248 kurs düzenlenmiştir  İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

81 TAHLİSİYE HİZMETLERİ (Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)
Kurum içi tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi katılmıştır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

82 TAHLİSİYE HİZMETLERİ (Kurum içi Tahlisiye Hizmetleri)
Kurum içi tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 874 kişi, Kurum dışı tekamül ve yetiştirme kurslarına toplam 1336 kişi olmak üzere toplam 2210 kişi katılmıştır İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

83 Kurum içi Tahlisiye Kursları
2013 Yılı Müessese YETİŞTİRME KURSU TEKÂMÜL KURSU TOPLAM Kurs Tek. İşçi Tekn Armutcuk 1 - 15 4 20 92 5 107 Kozlu 2 46 38 40 193 239 Üzülmez 27 36 24 197 224 Karadon 17 76 Amasra 8 31 19 69 6 100 12 25 195 82 103 551 94 128 746 2013 Kurs Toplamı 94 2013 İlave + Tekamül Yetiştirilen Kursiyer Toplamı 874 Tablo 1 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

84 2013 Yılı Kurum dışı Tahlisiye Kursu
YIL İÇERSİNDE YAPILAN TEKAMUL KURS SAYISI  115 YIL İÇERSİNDE YAPILAN İLAVE KURS SAYISI  39 YIL İÇERSİNDE TEKAMUL EĞİTİMİ VERİLEN TAHLİSİYECİ SAYISI 1066 YIL İÇERSİNDE İLAVE EĞİTİMİ VERİLEN TAHLİSİYECİ SAYISI 270 DIŞ FİRMALARDA TOPLAM TAHLİSİYECİ SAYISI 1336 2013 Yılı Kurum dışı Tahlisiye Kursu Tablo 2

85 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
TAHLİSİYE PERSONELİ VE İŞÇİ SAYISI (2013 YILI) MÜESSESE TAHLİSİYE İŞ GÜVENLİĞİ İLK YRD. ELEMANI YERALTI TOP. İŞÇİ MÜH./TEK NEZ./İŞÇİ NEZ. İŞÇİ ARMUTÇUK 15 44 14 7 5 36 1075 1319 KOZLU 22 73 25 8 62 79 1583 2063 ÜZÜLMEZ 21 110 6 88 1422 1509 KARADON 42 245 - 124 13 170 2750 2920 AMASRA 28 2 4 26 624 650 MERKEZ TOPLAM 100 476 68 20 208 399 7454 8461 Tablo 3 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

86 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
SANTRAL,TAHLİSİYE İSTASYONLARI ACİL DURUM TELEFON BİLGİLERİ MÜESSESE TELEFON FAKS SANTRAL TAHLİSİYE HARİCİ ARMUTÇUK 5400 – 01 5192 KOZLU 8010 – 50 – 80 8041 ÜZÜLMEZ 7280 – 83 4875 KARADON 3030 – 38 3423 AMASRA – 96 MERKEZ 9 Tablo 4 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

87 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
FERDİ KURTARICI SAYISI (2013 YILI) MÜESSESE OFK FFK MASKE TOP. YER ALTI İŞÇİ SAY. EĞİTİM TEST CO60/90 ARMUTÇUK 1.190 10 1.290 1.075 KOZLU 1.765 1.583 ÜZÜLMEZ 1529 1.422 KARADON 4.475 4.485 2.750 AMASRA 862 872 650 TOPLAM 9.821 30 9.851 7.510 Tablo 5 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

88 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
2013 YILI Tahlisiye Cihazları Sayısı CİHAZ ADI MERKEZ KOZLU KARADON ÜZÜLMEZ ARMUTCUK AMASRA TOPLAM W 70 Tahlisiye Cihazı 24 18 - 102 BG 4 Tahlisiye Cihazı 12 Test teçhizatı 1 Tahlisiye Haberleşme Sistemi Rz. 25 Test cihazı 5 19 Rz. 22 Test cihazı 3 Auer Kontrol Cihazı 2 Maske Kontrol Cihazı 7 Pülmatör PT1 11 Pülmatör PT60 İnhalasyon cihazı 4 İnhilasyon cihazı 9 Oksijen tulumbası Oksijen Tul. El. 6 Drager Gaz (21/31) 17 22 21 79 Metanomet Tip 18 127 96 48 30 305 Metanomet %100 16 Metanomet Tip 28 14 204 239 165 97 77 996 A. Metano GP 320 55 93 A. Metano GP 322 20 45 32 131 Emniyet Lambası 104 269 417 86 90 129 1095 Gx1 O2 / CH4 Metanometre GP 82 35 40 25 160 Explosimetre Metan EX 10 Oldham (2)+1 8 50 Muli gaz dedektörü EC 231 CO Dedektörü CO Ölçme cihazı O2 Ölçme cihazı 15 Anemometre 13 23 88 Barometre Aneroid Barometre Tablo 6 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

89 Tahlisiyeci Eleman Sayısı
(2013 YILI) PERSONEL ARMUTÇUK KOZLU ÜZÜLMEZ KARADON AMASRA TTK TOPLAM Teknik Eleman 4 8 12 40 Nezaretçi İşçi 32 64 96 320 TOPLAM 80 120 400 Tablo 7 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

90 AFET KURTARMA EKİPLERİ TEÇHİZATI SAYISI
(2013 YILI) SIRA NO EKİPMAN ARM. KOZLU ÜZÜL. KARAD. AMASRA TTK TOP. 1 Benzinli beton kırma aparatı 1 ad. 5 d. 2 Hidrolik güç ünitesi ve aksesuarı (Kesici, Ayırıcı, Zincir seti, Hidrolik kriko, Hidrolik el pompası, Hidrolik demir kesme makası, Manuel hidrolik kombi, Teleskopik ve hidrolik germe silindiri) 1 Set 5 Set 3 Kaldırma yastık seti ve aksesuarları 2 Set 7 Set 4 Benzinli pompa 5 Benzinli testere (Ahşap malzeme kesmek için) 6 Seyyar jeneratör ve Aydınlatma seti 7 Kesici kaynak 8 Tripod vinç ve halat 9 El telsizi 5 ad. 25 ad. 10 Repeater (Haberleşme seti) 11 Çadır (10 Kişilik) 2 ad. 10 ad. 12 Kurtarma aracı (1+5 kişilik) 1ad. Tablo 8 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

91 GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

92 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Bu veya benzeri meydana gelebilecek olağan üstü durumlarda olayın oluş anından itibaren kriz masası kurulup operasyonu yapacak kurtarma ekiplerinin oluşturulması, Her maden işletmesinin tahlisiye istasyonu ve çalışan işçi sayısına bağlı olarak 10 kişiden az olmamak üzere çalışan işçinin %3’ü oranında tahlisiyeci yetiştirmek zorunda olması, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

93 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Maden kazalarında yeraltında kurtarma faaliyetinde bulunacak kişilerin işin özelliğine göre teknik donanımlı ve ehli kişiler olması, olayın mahiyetine göre ekip sayılarının artırılması, İşletme sahasında ve kurtarma çalışmaları yapılacak ocak baca ağzında görevliler dışında başka kimsenin bulunmaması, güvenlik şeridinin geniş tutulup, ihlallerin önlenmesi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

94 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Kurtarma faaliyetlerinde çalışanların gıda, giyim, dinlenme, uyku, banyo, tuvalet, haberleşme gibi desteklerin sağlanması, Kurtarma çalışmaları sırasında gerek yeraltında gerekse yerüstünde haberleşme organizasyonunun sağlanması, Kurtarma komitesinin sağlıkla ilgili görevlilerle ve güvenlikten sorumlu emniyet görevlileri ile koordineli olarak çalışmasının sağlanması İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

95 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Deprem veya maden kazaları gibi olağan üstü durumlarda ilk saatlerin önemi çok büyüktür. Kurtarma ekiplerinin olay mahalline hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesi için hava yolu ulaşım araçlarının temin edilmesi, Basının güvenlik şeridinin dışında istihdam edilmesi, yetkililer tarafından zaman zaman gelişen durumlarla ilgili olarak bilgilendirilmesinin sağlanması, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

96 İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı
GÖRÜŞ ve ÖNERİLER Sağduyu ile kazazede yakınlarına rahat edecekleri bir yer sağlanarak psikolojik destek sağlanması, İhtiyaçlarının karşılanarak, gelişmelerden haberdar edilmeleri, İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı

97 KAZASIZ GÜNLER TEMENNİLERİMİZLE
TEŞEKKÜR EDERİZ


"İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ ve EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları