Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA KREDİ TRANSFER VE TOPLAMA SİSTEMİ (AKTS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA KREDİ TRANSFER VE TOPLAMA SİSTEMİ (AKTS)"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA KREDİ TRANSFER VE TOPLAMA SİSTEMİ (AKTS)
ERASMUS AKTİVİTELERİ AVRUPA KREDİ TRANSFER VE TOPLAMA SİSTEMİ (AKTS) ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ Prof. Dr. Zerrin SÖYLEMEZ Ulusal AKTS/DE Danışmanı AKTS Kurum Koordinatörü, Gaziantep Üniversitesi

2 ERASMUS AKTİVİTELERİ Komisyon Merkezli: Akademik Uzmanlık Ağları Müfredat Geliştirme Yoğun Programlar Merkez dışı: Öğrenci/öğretim elemanı değişimi Değişim Organizasyonu AKTS Başlangıçhibesi AKTS KREDİSİ NEDİR? AKTS KREDİSİ NASIL VERİLİR? AKTS Etiketine başvuru koşulları DE Etiketine başvuru koşulları AKTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ BİLGİ PAKETİ

3 ERASMUS AKTİVİTELERİ Erasmus Programı Avrupa Birliği’nin yüksek öğrenimle ilgili eğitim programıdır. Komisyon merkezli ve merkez dışı olmak üzere aktiviteler ikiye ayrılır. Komisyon merkezli aktiviteler: Akademik Uzmanlık Ağlaır(TN): -Her disiplinden proje bekleniyor. Edebiyat ve ekonomide proje yok. Ortak sayısı en az 10-12; ortak olabiliyor. -Aday veya AB’ye alınma aşamasında olan ülkelere positif ayrımcılık yapılıyor. -Ortakların coğrafi dağılımı dengeli olmalı. -Proje yazanlar doğru form kullanmalı; doldurulmuş formda kurum yetkilisinin imza ve mühürü olmalı; son başvuru tarihi geçmemiş olmalı. -Amaç ve ürünler ve ortaklara ayrılan roller açık ve net olmalı. -Yenilikçi olmalı ve ortaklar arası iletişim iyi olmalı -Seyahat giderleri % 100; personel giderleri %20 karşılanıyor.

4 Müfredat geliştirme (CD):
-Bir derece programının tümünü kapsayan ortak programların oluşturulması veya iyileştirilmesi -Programların oluşturulmasından 1-2 yıl sonra ortak kurumlara programların benimsetilmesi -Öğretim üyesi/öğrenci değişimi, öğrenci kabulü, öğrenme edinimleri, ölçme-değerlendirme, kalite güvencesi, tanınırlık (AKTS/DE) konularında mutabakat aranıyor -Ortak programlar lisans(first cycle), yüksek lisans(second cycle), doktora(third cycle) için olabilir -Projeler tek bir programın ortak uygulanması şeklindedir -Ortaklar Bolonya formatına uyma(3+2) ve eğitsel ve toplumsal ihtiyaçları gözetme konularında kararlı olmalı

5 Yoğun Programlar(IP): Yoğun Programlarda önem verilmesi gereken hususlar: Yenilikçi, Avrupa boyutunu gözeten Yeni fırsatlar yaratan, disiplinler arası yaklaşım Ortak programlara entegrasyon Akademik tanınırlık mekanizmasını güçlendiren İlgili programlara AKTS kullanımı getiren projeler Son tarihler: CD & IP Her yıl 1 Mart TN Ön başvuru 1 Kasım; başvuru 1 Mart  Daha fazla bilgi:www.socleoyouth.be

6 Merkez dışı projeler: ●Öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ●Değişim organizasyonu ●AKTS başlangıç Hibesi Bu aktivitelere başvuru Ulusal Ajanslara yapılıyor. İletişim Adresi:

7  Öğrenci Değişimi Gerekli Belgeler: Değişim süresi: 3-12 ay -İkili anlaşma (Bilateral Agreement) -Başvuru formu (Application form) -Öğrenim anlaşması (Learning Agreement) -Not belgesi (değişim öncesi ve sonrası) (Transcript of Records) -Öğrenci bilgi formu -Öğrenci ile imzalanacak sözleşme -Hibenin ödendiğine dair belge -Erasmus öğrenci beyannamesi (Erasmus Student Charter) -Katılım sertifikası (Letter of Confirmation) -Dönüşte öğrencinin vereceği rapor -Tanınırlık belgesi (Proof of Recognition) Hibenin ödenmesi: 500 Euro+ 300 Euro x süre(ay) Birinci ödeme: % 70 Son ödeme: % 30 0-5 gün=0;6-10 gün=100 Euro;11-20 gün=200 Euro;21-31 gün=300 Euro Tavan: 5000 Euro (12 ay)

8 ÖÖğretim elemanı değişimi
GGereken Belgeler: İkili anlaşma, kabul belgesi, Öğretim elemanı bilgi formu, Öğretim elemanı rapor formu, sözleşme HHibenin ödendiğine dair belge, Katılım sertifikası H Hibenin ödenmesi: Tavan: 2000 Euro (1 yarıyıl) 1 1 hafta 800 Euro hafta Euro hafta Euro 4 3-4 hafta Euro hafta Euro hafta Euro T

9 Değişim Organizasyonu:
Uygun bulunan harcamalar: -Erasmus programını tanıtıcı afiş, broşür, vb -Başvuru ve değerlendirme formları -Büro malzemeleri -Dil hazırlığı ve oryantasyon (öğrenci/öğretim elemenı) -Ortak üniversitelere hazırlık, izleme ve değerlendirme amaçlı ziyaretler -DE’nin üniversitede uygulanması faaliyetleri _AKTS’nin üniversitede uygulanması faaliyetleri AKTS Başlangıç hibesi: Her bir bölüm için talep ediliyor. Haberleşme, basım giderleri, kırtasiye, web hazırlanması, tercüme giderleri

10 Hibeler Arası Aktarım Sözleşmenin 10. maddesinde belirtilmiştir. Öğrenci Değişimi hibesinden hiçbir kaleme aktarma yapılamaz Değişim Organizasyonuna hiçbir kalemden aktarma yapılamaz Öğretim Elemanı Değişimi hibesinden öğrenci değişimine aktarma yapılabilir (en fazla % 20) Değişim Organizasyonu hibesinden öğrenci değişimi veya öğretim elemanı değişimine aktarma yapılabilir (en fazla ilk sözleşme tutarının % 20 si ) Önemli Not: Sözleşme ve sözleşme ekine uyumak esastır.

11 AVRUPA KREDİ TRANSFER VE TOPLAMA SİSTEMİ NEDİR?
AKTS: Normal bir öğrenicinin kendisinden beklenen öğrenme edinimini elde etmesi için gereken süreyi ifade eden öğrenci merkezli bir kredi sistemidir. 1 Akademik yıl 60 AKTS ile ifade edilir 4 yıllık öğrenim süresinde 240 AKTS toplanır 2 yıllık öğrenim süresinde 120 AKTS toplanır 1 AKTS= çalışma saati 1 akademik yılda bir öğrenci saat çalışır. Hafta olarak karşılığı: hafta çalışma gerekir.

12 ÖÖğrenme Edinimleri: AÖğrenme Edinimleri (Learning Outcomes) ve Beceriler (Competences), öğrenme sürecini tamamlayan bir öğrencinin ne bileceği, ne anlayacağı ve ne yapabileceğini gösterir. Bir dersin veya bir programın amacı açıklanırken konuya özel ve/veya jenerik öğrenme edinimleri ve beceriler (yetiler) belirtilmelidir.   1Öğrenci İşyükü: uDerse katılma, uygulamaya katılma, seminer, araştırma semineri, eksersiz dersi, pratik, rehberli kişisel çalışma, arazi çalışması, sınav, proje hazırlama, sınava hazırlanma, ödev hazırlama, staj, sözlü sunum, bireysel çalışma gibi öğrenme aktiviteleri için harcanan zaman öğrenci işyükü olarak kabul edilir. Tüm bu süreler AKTS’nin belirlenmesinde gözönünde bulundurulur ve öğrenci iş yükü kredi ile eşleştirilir.

13 AKTS KREDİLERİ NASIL VERİLİR?
Her bir ders için belirlenen öğrenme edinimleri ve yetilere ulaşmak için normal bir öğrencinin işyükü (çalışma saati) tahmin edilir. En doğru yaklaşım öğrenci işyükünü anketle belirlemektir. Yanlış uygulamalar: -Ders saati veya kredisi ile AKTS kredisini ilişkilendirmek. -Dersin statüsü AKTS kredisi belirlemede kullanılmamalıdır. -Öğretenin prestiji AKTS kredisi belirlemede kullanılamaz. -AKTS kredisi ek ders ücreti hesabında kullanılamaz. -AKTS dersin düzeyini belirtmez, dersin düzeyi bilgi paketinde belirtilir.

14 1NE YAPILDI? A-Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verildi. Bir fakültenin/yüksekokulun/meslek yüksekokulunun ortak derslerine aynı AKTS kredisi verildi. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi veya diğer) aynı AKTS kredisi verildi. Aynı içerikteki derslere kodu adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verildi. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verildi. Buçuklu kredi vermemeye gayret edildi. 1 Akademik yıl 60 AKTS, 1 yarıyıl 30 AKTS ancak bazı hallerde en fazla salınım veya oldu. Akademik birimlerin, Bölümlerin, Programların varsa program altı birimlerin ve derslerin İngilizce adları belirlendi. Tercümelerde Türkçe tanımlamalara sadık kalındı. Bazı birimlerimiz Bilgi Paketlerini hazırladılar ve AKTS kredilerini belirlediler. 3 pilot bölümün Bilgi Paketlerinin baskısı yapıldı. Her yıl özet Bilgi Paketi bastırılıyor. Güncelleme:Her yıl Haziran sonu; Basım: Her yıl Eylül ayı 4

15 AKTS ETİKETİ BAŞVURU KOŞULLARI
AKTS Etiketi, Üniversitenin saygınlığını artırır ve uluslararası güvenilirlik sağlar. Her yıl 1 Kasım tarihine kadar hazır olan üniversiteler AKTS etiketine başvuruda bulunur. Başvuru doğrudan Avrupa Komisyonuna yapılır. Etikete başvurmak için: -Bilgi paketi hazırlanmalı (Türkçe/ingilizce) -Bilgi paketi web’de yayınlanmalı (Türkçe/ingilizce) -Özet bilgi paketi bastırılıp ortaklara gönderilmeli -AKTS kredileri doğru bir şekilde kullanılmalı ve kredilerin iş yüküne göre verildiği gösterilmeli -Bilgi Paketi/ders katalogu AKTS kullanıcı klavuzuna uygun hazırlanmalı 1 Kasım 2004 de başvuranlar için etiket üç yıl için geçerlidir. Etikete başvuru için başvuru formu doldurulur. Ekine, basılı bilgi paketi, üç giden, üç gelen öğrenci dosyası eklenir. Öğrenci dosyaları farklı ülkelerden, farklı üniversitelerden ve farklı derecelerden (lisans ve Yüksek lisans) olmalıdır. Değişim belgelerinin eksiksiz ve kusursuz olması esastır.

16 AKTS Etiketine başvurmak için bütün bölümlerin öğrenci değişiminde aktif olması şart değildir. Ancak Bilgi Paketinde tüm programlar bulunmadan AKTS etiketine başvurulamaz. AKTS kredisi belirlemeyen bölümler bilgi paketinde ECTS kredisi boş bırakılarak yer alırlar ve öğrenci değişimi dışındaki tüm Erasmus aktivitelerine katılırlar

17 DE Etiketi Başvuru Koşulları
Üniversitemiz DE Etiketine 1 Kasım 2004 öncesi başvuruda bulunmuştur. Tüm öğrencilere DE verebilmek için tüm programların Türkçe/ingilizce ders isimleri gerekmektedir. Bu bilgileri Ofise veren ve güncelliğini ifade eden bölümlerin müfredat programları web’e konulmuş ve on-line ve basılı bilgi paketinde yer almıştır. Eksiklerimizi süratle tamamlamamız gerekmektedir.Başvuru eki olarak ayrıca duyuru niteliğinde DE broşürü bastırılmıştır.

18 AKTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ
ECTS GRADING SCALE Notu alan öğrencinin AKTS Notu tahmini yüzdesi Notun tanımı A B 25 C 30 D 25 E 10 FX Başarısız F Başarısız Başarısız öğrencilere FX veya F notu verilir. FX notu, başarısız olan ancak eksiklerini tamamlamakla “E” notu, nadiren de daha yüksek bir not alabilecek öğrencilere verilir. Böyle bir ayırım, bazı kurumlarda, başarılı olmayan bazı öğrencilerin daha sonra alacakları dersleri belirlemede de yardımcı olmaktadır.

19 AAKTS NOTU NASIL VERİLİR?
-                 Öncelikle öğrencilerin almış olduğu notların dağılımı incelenir. Geçen öğrenciler belirlenir. AKTS notlandırma sistemindeki modelini elde etmek için, başarılı öğrenci toplamının ilk % 10’una, % 35’ine, % 65’ine, % 90’ına girenlerin aldıkları notlara göre AKTS notlarının sınırları belirlenir. Geçen öğrencilerin ilk % 10 una A, takip eden % 25 e B, takip eden % 30 a C, takip eden % 25 e D, son % 10 luk gruba E notu verilir.   Yüksek öğretim kurumlarının kendi notlandırma sistemlerine müdahale kesinlikle söz konusu değildir. Kurumlar AKTS notlandırma sistemini ne şekilde uygulayacaklarına kendileri karar verirler.

20 BİLGİ PAKETİ Bilgi Paketi İngilizce eğitim yapılan birimlerde İngilizce, Türkçe eğitim yapılan birimlerde İngilizce/Türkçe hazırlanır. Bilgi paketi net, tam ve erişilebilir olmalıdır. ECTS Key Features Checklist for the Course Catalogue (Bilgi Paketi Kontrol Listesi) Part One: Information on the Institution (Kurum hakkında bilgi) -Name and address (İsim ve adres) -Academic Calender (Akademik takvim) -Academic authorities (Akademik yetkililer) -General description of the institution (including type and status) (Kurumun tipi ve statüsünü kapsayan tanımlama) -List of degree programmes offered (Sunulan derece programları) -Admission/registration procedures (Kabul/kayıt işlemleri) -Main University regulations (notably recognition procedures) (Başlıca Üniversite yönetmelikleri, özellikle tanınırlık işlemleri) -ECTS institutional co-ordinator (Kurum AKTS koordinatörü)

21 Part Two: Information on degree programmes (Derece programları hakkında bilgi)
A)General description (Genel Tanımlama) -Qualification awarded (edinilen unvan) -Admission requirements (Başvuru Şartları) -Educational and professional goals (Eğitsel ve mesleki amaçlar) -Access to further studies (Başka çalışmalara geçiş imkanı) -Course structure diagram with credits(60 per year) Dersin kredilerini içeren yapısal şema (yıllık 60 AKTS) -Final examination, if any (Eğer var ise final sınavı) -Examination and assessment regulations (Sınav ve değerlendirme kuralları) -ECTS departmental co-ordinator (Bölüm AKTS koordinatörü)

22 B) Description of individual course units (Her dersin tanımlanması)
-Course title (Dersin adı) -Course code (Dersin kodu) -Type of Course (Dersin tipi) -Level of course (Dersin seviyesi) -Year of course (dersin yılı) -Semester/trimester (dersin dönemi) -Number of credits allocated (workload based) Ayrılan kredi sayısı (iş yükü bazlı) -Name of lecturer (Öğretim üyesinin adı) -Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and competences) Dersin amacı (tercihen oğrenme edinimleri ve yetiler açısından) -Prerequisites (Önşartlar) -Course contents (Ders içeriği) -Recommended reading (Önerilen kitaplar) -Teaching methods (Öğretme yöntemleri) -Assessment methods (Değerlendirme yöntemleri) -Language of instruction (Öğrenim dili)

23 Part Three: General information for students (Öğrenciler için genel bilgi)
-Cost of living (yaşam tutarı) -Accommodation (konaklama) -Meals (yemek) -Medical facilities (Sağlıkla ilgili imkanlar) -Facilities for special needs students (Özel ihtiyaçları olan öğrenciler için imkanlar) -Insurance (Sigorta) -Financial support for students (Öğrenciler için maddi destek imkanları) -Student affairs office (Öğrenci İşleri ofisi) -Study facilities (Çalışma olanakları) -International programmes (Uluslararası programlar) -Practical information for mobile students (Değişim öğrencileri için pratik bilgiler) -Language courses (Dil kursları) -Internships (stajlar) -Sports facilities (Spor imkanları) -Extra-mural and leisure activities (Boş zamanlar ve hobi etkinlikleri) -Student associations (Öğrenci dernekleri)

24 KOORDİNATÖRLERİN GÖREVLERİ
Erasmus Kurum Koordinatörü: Erasmus Institutional Coordinator Kurumunda Erasmus aktivitelerinin, başta AKTS çalışmaları olmak üzere organizasyonunu ve koordinasyonunu yapar. Bilgi Paketinin hazırlanmasını sağlar. Bölüm Koordinatörleri ile ortak çalışır. AKTS/DE, öğrenci/öğretim elemanı değişiminde akademik işlerden sorumludur. Avrupa Birliği Ofisi: Erasmus aktivitelerinde idari işleri yapar.

25 Bölüm Koordinatörleri: Departmental Coordinators
-Bölümde öğrenci ve öğretim elemanlarının Erasmus programı konusunda kontak kuracağı kişidir. -Bölümünün AKTS ve Bilgi Paketi hazırlama çalışmalarını yapar. -Değişim öğrencilerine/öğretim elemanlarına rehberlik ve danışma hizmeti verir. -Değişime gideceklerin, başvuru formu, öğrenim anlaşması ve not çizelgelerinin, tanınırlık belgelerinin hazırlanmasından sorumlu. -Değişimle gelenlerin, başvurularının değerlendirilmesi, not çizelgelerinin hazırlanmasını vb işleri yapar.

26 BOLOGNA DEKLARASYONU 19 Haziran 1999’da 29 Avrupa ülkesinden Eğitim Bakanları, Bologna Deklarasyonu’nu imzalamışlardır. Düzenli, kararlı, ve demokratik bir toplum yapısının güçlendirilebilmesi için eğitimin ve eğitimde işbirliğinin önemi gibi herkesçe kabul edilen düşüncelerle imzalanan Bologna Deklarasyonu Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area) oluşturmayı ve Avrupa yüksek öğretim sistemini dünya çapında tanınır yapmayı hedeflemiştir.

27 Başlıca amaçlar: - Kolay okunabilen ve karşılaştırılabilen bir derece sisteminin uygulanması; Diploma Eki’nin (Diploma Supplement) uygulanmaya başlamasıyla Avrupa vatandaşlarının iş bulabilirliğini güçlendirmek, Avrupa yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabet edebilirliğini artırmak ve bu amaçla NARIC (National Academic Recognition Information Center) ve ENIC (European Network of National Information Centers) gibi mevcut kurum ve ağlardan yararlanılması fikri bu kapsamdadır. - Lisans ve lisansüstü olmak üzere iki dereceli bir sistemin uygulanması; 3 yıldan az süreli olmayan lisans ile lisansüstü (yüksek lisans ve/veya doktora) derecelerinin tüm Avrupa ülkelerinde tanınması bu kapsamdadır. - AKTS gibi bir kredi sistemi kullanmak; Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) Avrupa geneline yaygınlaştırılması yanında, yaşam boyu öğrenimde de bu kredi sisteminin kullanılması amaçlanmıştır.

28 -Serbest dolaşımın etkin uygulanabilmesi için engellerin ortadan kaldırılması; Öğrencilerin öğrenim fırsatlarından ve diğer hizmetlerden yararlanmalarına izin vermek; öğretim üyeleri, araştırmacılar ve idari personelin Avrupa boyutlu araştırma, öğrenme ve öğretme için harcadıkları sürenin, statülerinin getirdiği haklar korunarak, tanınması ve kayda geçirilmesi istenmektedir. -Yükseköğretim alanında, kalite güvencesinin Avrupa boyutunu oluşturmak; Karşılaştırılabilir ölçüt ve yöntemlerin geliştirilmesi ve bu amaçla Yükseköğrenimde Avrupa Kalite Güvencesi Ağı (European Network of Quality Assurance in Higher Education (ENQA) ile işbirliği ve iyi uygulamaların örnek alınması istenmektedir. -Yüksek öğretime Avrupa boyutu kazandırılması; Müfredat programı geliştirme, kurum-içi işbirliği, hareketlilik, ortak programlar, öğretim ve araştırma konularına özel önem verilmiştir.

29 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA
Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın yapılandırılması, Birlik için özel önem ifade etmektedir. Avrupa Birliği fikrinin gerçekleşmesi için, üye ülkelerin yükseköğretim sistemleri arasındaki farklılıkların yol açabileceği sorunları ortadan kaldıracak önlemlerin alınması ve ardından da yükseköğretim kurumları arasındaki benzerliklerin ve işbirliğinin artırılması öngörülmektedir.

30 Prag’da 19 Mayıs 2001 yılında toplanan 32 Eğitim Bakanı (Türk Milli Eğitim Bakanı dahil) Bologna Deklarasyonu ile hedeflenen Avrupa Yükseköğrenim Alanı oluşumunun 2010 yılına kadar kurulmasına karar vermişlerdir. Bakanlar, Avrupa Üniversiteler Birliği (European University Association, EUA), Ulusal Öğrenci Birlikleri, Avrupa (National Unions of Students in Europe, ESIB), Avrupa Yükseköğretim Kurumları Birliği (European Association of Institutions in Higher Education, EURASHE) ve Avrupa Komisyonu’nun (EC) Avrupa Yükseköğrenim Alanı kurulması konusunda birlikte çalışmalarının gereğini vurgulamışlardır. Başlıca kararlar: Bologna sürecinin genişletilmesi, sürece öğrenci katkısının artırılması, hayat boyu eğitim, akreditasyon ve kalite güvencesi, Bologna’da karar verilen hususların yerine getirilmesi, ortak derecelerin desteklenmesi, sosyal boyutun gözetilmesi, hareketliliğin önündeki engellerin kaldırılması

31 ULUSAL AJANS NATIONAL AGENCY Avrupa Birliği Komisyonu kararı uyarınca, AB üyesi veya aday bir ülkede, AB eğitim programlarının başlatılabilmesi için, Ulusal Ajans olarak adlandırılan bir teşkilatın kurulması gerekmektedir. Ulusal Ajanslar, katılımcı ülkelerin, AB eğitim ve gençlik programlarından yararlanmalarını sağlamak üzere ülke içinde kurdukları ve ilgili taraflar ile işbirliği içinde programla ilgili faaliyetleri organize ve koordine eden uygulama birimleridir.

32 Ülkemizin, 1999 yılında yapılan Helsinki zirvesinin ardından, Avrupa Birliği’ne aday ülke konumuna gelmesiyle, AB programlarından yararlanma hakkı doğmuştur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye’de başlatılması ve yürütülmesi amacıyla, Ulusal Ajansın görevlerini yerine getirmek üzere, Başbakanlık DPT Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığı kurulmuştur. 6 Ağustos 2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4968 sayılı kanunla, bundan böyle Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı, Ulusal Ajans (National Agency) görevini yapacaktır. Kanunla ayrıca karar organı olarak AB Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi kurulmuştur. Böylece, Ocak 2004 tarihinden itibaren eğitim programlarına tam katılımın önü açılmış olacaktır.

33 Ulusal Ajansın kuruluşu, görevleri, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi adresinde mevcuttur.


"AVRUPA KREDİ TRANSFER VE TOPLAMA SİSTEMİ (AKTS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları