Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversite Hastaneleri Döner Sermayeleri İçin Bir Değerlendirme Harun GÜNGÖR Planlama Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversite Hastaneleri Döner Sermayeleri İçin Bir Değerlendirme Harun GÜNGÖR Planlama Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Üniversite Hastaneleri Döner Sermayeleri İçin Bir Değerlendirme Harun GÜNGÖR Planlama Uzmanı

2

3 GelirGiderKar - Zarar 20072,7192, ,5243, ,9414, Kümülatif10,18510, Üniversite hastanelerinin döner sermayeleri kümülatif olarak son üç yıldır zarar etmektedir.

4

5 5 5 Üniversite hastanelerinin döner sermayelerinin borçları yıllar itibarıyla artmıştır. TOPLAM BORÇ- ALACAK-NAKİT ARTIŞ ORANI (%) 2007/ /2009 NAKİT ALACAK TUTARI BOR Ç TUTARI ALACAK/BOR Ç ORANI(%) (ALACAK+NAKİT)/BOR Ç ORANI (%)

6 6 6

7 1/11/ Üniversite Hastanelerinin Borç Durumu Borçların dağılımına bakıldığında, en büyük pay %76 oranı ile firmalara olan borçlardır. Buna diğer ticari borçlar da eklendiğinde, toplam borçların % 83,5’inin ticari nitelikte olduğu görülmektedir. Toplam borç stoku içinde en önemli pay % 18 ile Hacettepe Üniversitesi ve % 8 ile Uludağ Üniversitesine aittir.

8 Üniversite Hastanelerinin Kayıtlarına Göre Alacaklar ALACAKLAR (NİSAN 2010)TUTARORAN Sosyal Guvenlik Kurumundan Alacaklar ,8 Genel Butçeli Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar ,6 Yeşil Karttan Alacaklar ,2 Diğer Çeşitli Alacaklar ,3 Şüpheli Alacaklar ,1 Yerel Yonetimlerden Alacaklar ,4 Emekli Sandığından Alacaklar ,3 Özel Bütçeli Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar ,8 Senetli Alacaklar ,6 Diğer Kuruluşlardan Alacaklar ,3 SSK dan Alacaklar ,2 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar ,9 KİT lerden Alacaklar ,7 Personelden Alacaklar ,5 Bağ-Kur dan Alacaklar ,4 Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlardan Alacaklar ,4 Ozel Sigortalardan Alacaklar ,3 Gerçek Kişilerden Alacaklar ,2 Verilen Depozito ve Teminatlar ,1 Üçüncü Kişilerden Alacaklar ,1 Tahsili Gecikmiş Ticari Alacaklar ,0 TOPLAM

9 1/11/ KAYITLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR S.NÜniversite Adı SGK'dan Alacaklar (Muhasebe Verisi) SGK'dan Alacaklar (SGK Verisi) S.NÜniversite Adı SGK'dan Alacaklar (Muhasebe Verisi) SGK'dan Alacaklar (SGK Verisi) 1Abant İzzet Baysal İn ö n ü Adnan Menderes İstanbul Afyon Kocatepe K.Maraş S ü t çü İmam Akdeniz Kafkas Ankara Karadeniz Teknik Atat ü rk Kırıkkale Balıkesir Kocaeli Celal Bayar Marmara Cumhurıyet Mersin Ç ukurova Mustafa Kemal Dicle Namık Kemal Dokuz Eyl ü l Ondokuz Mayıs Dumlupınar Osmangazi D ü zce Pamukkale Ege Ç anakkale 18 Mart0 16Erciyes Sel ç uk Fırat S ü leyman Demirel Gazi Trakya Gaziantep Uludağ Gaziosmanpaşa Yuzuncu Yıl Hacettepe Zonguldak Karaelmas Harran TOPLAM

10 Sunulan Hizmetlerin SB-Üniv.-Özel Sektör Karşılaştırması

11 Döner Sermaye – Yatırım 2006 yılında sektörün kaynak dağılım politikası gereğince, dış kredili ve kısa zamanda hizmete geçebilecek projeler ile bitmekte olan hastanelerin donanımlarına öncelik verilmiş ve faaliyete geçmiş olan hastanelerin onarım ve diğer ihtiyaçlarının ağırlığının döner sermaye ödenekleri ile karşılanmasına çalışılmıştır. Üniversite hastanelerinin dış kredili projelerinin zaman içerisinde tamamlanmaya başlanması ile toplam stok içerisindeki ağırlığı azalmış ve proje stoku nedeniyle ağırlık Sağlık Bakanlığına kaydırılmıştır. Bu çerçevede, 2005 yılında genel-katma sağlık yatırımlarının başlangıç ödeneklerinin yüzde 39,8’i üniversitelere, yüzde 59,9’u Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş iken, bu oran yıllar itibarıyla Sağlık Bakanlığı lehinde gelişerek yüzde 70 – 30 düzeyine gelmiştir.

12 Yeni Tıp Fakülteleri Yatırımlar için objektif kriter ne olmalı? – Sağlık Bakanlığının sağlık bölgeleri – Tıp fakülteleri doğru yerlerde kuruldu mu? – Üniversite hastaneleri Sağlık Bakanlığının planları içinde nerede?

13 ORTAK KULLANIM MADDE 11 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 9 – Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."


"Üniversite Hastaneleri Döner Sermayeleri İçin Bir Değerlendirme Harun GÜNGÖR Planlama Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları