Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversite Hastaneleri Döner Sermayeleri İçin Bir Değerlendirme Harun GÜNGÖR Planlama Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversite Hastaneleri Döner Sermayeleri İçin Bir Değerlendirme Harun GÜNGÖR Planlama Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Üniversite Hastaneleri Döner Sermayeleri İçin Bir Değerlendirme Harun GÜNGÖR Planlama Uzmanı

2

3 GelirGiderKar - Zarar 20072,7192,960-241 20083,5243,631-106 20093,9414,123-182 Kümülatif10,18510,714-529 Üniversite hastanelerinin döner sermayeleri kümülatif olarak son üç yıldır zarar etmektedir.

4

5 5 5 Üniversite hastanelerinin döner sermayelerinin borçları yıllar itibarıyla artmıştır. TOPLAM BORÇ- ALACAK-NAKİT 200720082009 ARTIŞ ORANI (%) 2007/20082008/2009 NAKİT126.665.826197.283.237181.974.23256-8 ALACAK TUTARI1.156.283.5121.033.568.6661.118.901.170-118 BOR Ç TUTARI861.764.1021.024.023.0051.402.341.2631937 ALACAK/BOR Ç ORANI(%)13410180 (ALACAK+NAKİT)/BOR Ç ORANI (%)14912093

6 6 6

7 1/11/20157 7 Üniversite Hastanelerinin Borç Durumu Borçların dağılımına bakıldığında, en büyük pay %76 oranı ile firmalara olan borçlardır. Buna diğer ticari borçlar da eklendiğinde, toplam borçların % 83,5’inin ticari nitelikte olduğu görülmektedir. Toplam borç stoku içinde en önemli pay % 18 ile Hacettepe Üniversitesi ve % 8 ile Uludağ Üniversitesine aittir.

8 Üniversite Hastanelerinin Kayıtlarına Göre Alacaklar ALACAKLAR (NİSAN 2010)TUTARORAN Sosyal Guvenlik Kurumundan Alacaklar 742.517.35763,8 Genel Butçeli Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar 111.263.7919,6 Yeşil Karttan Alacaklar 71.570.8936,2 Diğer Çeşitli Alacaklar 38.837.2423,3 Şüpheli Alacaklar 35.615.6773,1 Yerel Yonetimlerden Alacaklar 27.922.2432,4 Emekli Sandığından Alacaklar 26.499.3462,3 Özel Bütçeli Kurum ve Kuruluşlardan Alacaklar 20.907.9341,8 Senetli Alacaklar 18.534.0481,6 Diğer Kuruluşlardan Alacaklar 15.672.6211,3 SSK dan Alacaklar 13.373.0761,2 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar 10.705.1960,9 KİT lerden Alacaklar 7.570.3670,7 Personelden Alacaklar 5.576.6950,5 Bağ-Kur dan Alacaklar 4.646.5200,4 Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlardan Alacaklar 4.088.2740,4 Ozel Sigortalardan Alacaklar 3.913.4610,3 Gerçek Kişilerden Alacaklar 2.041.7160,2 Verilen Depozito ve Teminatlar 895.5070,1 Üçüncü Kişilerden Alacaklar 684.9690,1 Tahsili Gecikmiş Ticari Alacaklar 99.9690,0 TOPLAM1.162.936.902100

9 1/11/20159 9 KAYITLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR S.NÜniversite Adı SGK'dan Alacaklar (Muhasebe Verisi) SGK'dan Alacaklar (SGK Verisi) S.NÜniversite Adı SGK'dan Alacaklar (Muhasebe Verisi) SGK'dan Alacaklar (SGK Verisi) 1Abant İzzet Baysal7.033.948910.07123İn ö n ü 12.483.6863.180.006 2Adnan Menderes3.885.553577.77724İstanbul134.809.70128.416.208 3Afyon Kocatepe4.252.182-4.12725K.Maraş S ü t çü İmam8.281.888-10.600 4Akdeniz19.846.292-3.986.12326Kafkas787.7355.589 5Ankara50.248.4169.654.69227Karadeniz Teknik28.038.485119.187 6Atat ü rk24.833.857-735.17828Kırıkkale9.444.567114.974 7Balıkesir530.398695.37429Kocaeli28.031.8116.045.272 8Celal Bayar3.858.2422.263.80730Marmara27.880.8952.324.066 9Cumhurıyet10.717.7751.198.79231Mersin7.248.474697.720 10 Ç ukurova24.605.741821.33032Mustafa Kemal2.510.136-233.023 11Dicle13.067.231510.15533Namık Kemal602.841-7.286 12Dokuz Eyl ü l28.700.0002.488.03734Ondokuz Mayıs14.664.956506.932 13Dumlupınar400.149-39935Osmangazi24.027.1351.194.033 14D ü zce7.805.975-89936Pamukkale8.978.072-2.103.800 15Ege53.382.3543.148.99637 Ç anakkale 18 Mart0 16Erciyes18.3351.415.91238Sel ç uk27.896.184376.667 17Fırat12.352.2031.567.05239S ü leyman Demirel7.215.36980.770 18Gazi50.029.631670.66340Trakya5.315.6301.472.548 19Gaziantep9.276.2691.748.11841Uludağ22.321.0791.251.348 20Gaziosmanpaşa2.201.037-748.95842Yuzuncu Yıl3.639.7971.523.308 21Hacettepe74.619.007-19.110.70743Zonguldak Karaelmas6.468.382861.592 22Harran4.724.881113.579TOPLAM787.036.29949.013.475

10 Sunulan Hizmetlerin SB-Üniv.-Özel Sektör Karşılaştırması

11 Döner Sermaye – Yatırım 2006 yılında sektörün kaynak dağılım politikası gereğince, dış kredili ve kısa zamanda hizmete geçebilecek projeler ile bitmekte olan hastanelerin donanımlarına öncelik verilmiş ve faaliyete geçmiş olan hastanelerin onarım ve diğer ihtiyaçlarının ağırlığının döner sermaye ödenekleri ile karşılanmasına çalışılmıştır. Üniversite hastanelerinin dış kredili projelerinin zaman içerisinde tamamlanmaya başlanması ile toplam stok içerisindeki ağırlığı azalmış ve proje stoku nedeniyle ağırlık Sağlık Bakanlığına kaydırılmıştır. Bu çerçevede, 2005 yılında genel-katma sağlık yatırımlarının başlangıç ödeneklerinin yüzde 39,8’i üniversitelere, yüzde 59,9’u Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiş iken, bu oran yıllar itibarıyla Sağlık Bakanlığı lehinde gelişerek yüzde 70 – 30 düzeyine gelmiştir.

12 Yeni Tıp Fakülteleri Yatırımlar için objektif kriter ne olmalı? – Sağlık Bakanlığının sağlık bölgeleri – Tıp fakülteleri doğru yerlerde kuruldu mu? – Üniversite hastaneleri Sağlık Bakanlığının planları içinde nerede?

13 ORTAK KULLANIM MADDE 11 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 9 – Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."


"Üniversite Hastaneleri Döner Sermayeleri İçin Bir Değerlendirme Harun GÜNGÖR Planlama Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları