Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Atıf Kır Uzman İstanbul, Ekim 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Atıf Kır Uzman İstanbul, Ekim 2009."— Sunum transkripti:

1 Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Atıf Kır Uzman İstanbul, Ekim 2009

2 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr İçerik 1.Genel Olarak Elektrik Sektöründe Özelleştirme 2.Elektrik Dağıtım Sektöründe Yapılan Özelleştirme Çalışmaları 3.Elektrik Üretim Sektöründe Yapılan Özelleştirme Çalışmaları 4.OSB’ler ve Özelleştirme

3 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr Elektrik sektörü tedarik zinciri ÜretimİletimDağıtımPerakende Kamu özel sektör mülkiyeti  Tamamen devlet kontrolündedir.  Özelleştirilmesi öngörülmemektedir.  Halen kamu ağırlıklı olmasına karşın son yıllarda özel sektör payı artmaktadır.  Üretim özelleştirmeleri için strateji oluşturma çalışmaları başlamıştır.  Serbest müşteriler TEDAŞ dışındaki kanallardan elektrik alabilir konumdadır.  Özelleşen dağıtım bölgelerinde dağıtım ile birlikte perakende faaliyetleri de özelleşmektedir. EÜAŞ 49 Otoprodüktörler 8 Diğer özel 43 TEİAŞ 100 Başkent 8 Sakarya 6 Meram 4 Aras 1 Çoruh 2 Yeşilırmak KÇEDAŞ 2 AYDEM 4 3 Göksu 3 Osmangazi 4 TEDAŞ 63 2008 sonu itibariyle pazar payı (Yüzde) Kamu sahipliğindeki şirketler Elektrik Sektöründe Kamu  21 bölgeden:  2’si ÖİB, 2’si Enerji Bakanlığı tarafından özelleştirilmiş.  2’sinin ihaleleri tamamlanmış,  3’ü için ihale ilanına çıkılmıştır.  1 bölge özelleştirme programından çıkarılmıştır Özel şirketler 2

4 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr İçerik 1.Genel Olarak Elektrik Sektöründe Özelleştirme 2.Elektrik Dağıtım Sektöründe Yapılan Özelleştirme Çalışmaları 3.Elektrik Üretim Sektöründe Yapılan Özelleştirme Çalışmaları 4.OSB’ler ve Özelleştirme

5 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr AmaçlananYöntem Kayıp/kaçağın azaltılması Operasyonel verimlilik artışı Özel şirketler daha etkin işletmecilik ve teknolojik iyileştirmeler yapabilmesi Enerji KİT’lerinin nakit akımı probleminin çözülmesi Özel şirketlerin etkin ve verimli işletmeciliği Yatırımların yeterliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması Özel şirketlerin yatırım finansmanını kendilerinin sağlaması ve tarifelerle itfa etmeleri Hizmet kalitesinin artırılması Hizmet kalitesi düzenlemeleri ve rekabet Dağıtım Özelleştirmelerinden Beklentiler

6 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr Özelleştirme öncesiÖzelleştirmeÖzelleştirme sonrası EPDK Dağıtım şirketleri EÜAŞ TEDAŞ TETAŞ ESA Dağıtım lisansları Tarifeler İHD Sözleşmesi Hisselerin blok olarak satılması ÖİB Hisse satış sözleşmesi İhale şartnamesi ve diğer hazırlıklar Ön yeterlilik kriterleri Özel dağıtım şirketi EPDK ÖİB TEDAŞ Özelleştirmenin Ana Esasları

7 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr Modelin esasları Mevcut varlıkların ve yatırımcı tarafından yapılan yatırımlarla ortaya çıkan yeni varlıkların mülkiyeti TEDAŞ’a aittir. Yatırımcı, dağıtım tesislerini işletme hakkına ve elektrik dağıtım ve perakende satış lisanslarına sahip bölge dağıtım şirketinin hisselerini devralacaktır. Mevcut varlıkların mülkiyetine ilişkin yasal yükümlülükler TEDAŞ tarafından üstlenilmiştir. Yatırımcı, dağıtım şebekesini, EPDK mevzuatları ve kalite standartları çerçevesinde her daim işler tutmakla yükümlüdür. Bir bölgedeki dağıtım şebekesi varlıklarının değil, bölgedeki işletme hakkına sahip dağıtım şirketinin hisselerinin satışına dayalı yeni bir model tasarlanmıştır. Özelleştirmede İHS Modeli

8 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr Abone sayısı 2008, Milyon Kayıp/kaçak oranı 2008, Yüzde >6 GWH tüketimli kullanıcıların payı 2007, Yüzde Enerji bakanlığı tarafından özelleştirilmiş şirketler Coğrafi dağılım İhalesi Tamamlanmış Elektrik Dağıtım Şirketleri 3,1Başkent 1,3Sakarya 1,5Meram 0,7Aras27 Tahsilat Oranı 2007, Yüzde 96 97 74 78 26 40 20 Satılan net enerji 2008, TWh 11,2 8,8 5,9 1,7

9 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr İhale Sonuçları Ortaya çıkan ihale bedelleri Milyon ABD $ 2.393,5 ToplamBaşkent 600 Sakarya 440 Meram 128.5 Aras

10 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr İhale Süreci Devam Eden Elektrik Dağıtım Şirketleri İçin Gerçekleşen Teklif Sayıları Teklif Sayısı (Adet) ÖİB tarafından ihalesi tamamlanmış şirketler Enerji bakanlığı tarafından özelleştirilmiş şirketler İhale süreci devam eden şirketler Yeşilırmak12 Çoruh5 Osmangazi12 Coğrafi dağılım

11 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr İçerik 1.Genel Olarak Elektrik Sektöründe Özelleştirme 2.Elektrik Dağıtım Sektöründe Yapılan Özelleştirme Çalışmaları 3.Elektrik Üretim Sektöründe Yapılan Özelleştirme Çalışmaları 4.OSB’ler ve Özelleştirme

12 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr Elektrik Üretim Tesisleri Özelleştirmesinde Hedefler Elektrik Üretim Tesislerinin Özelleştirilmesi ile;  İyi düzenlenmiş, etkin elektrik piyasası oluşturmaya katkı sağlamak,  Toplam elektrik üretim kapasitesini yükseltmek,  Sektördeki rekabeti artırmak amaçlanmaktadır

13 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr  Toplam kurulu gücü 141,41 MW olan 9 adet santralden 8’i işletme hakkı devri yöntemiyle, 1’i ise satış yöntemiyle özelleştirilmek üzere Ekim 2007 tarihinde ihale süreci başlatılmıştır.  İhalede 27 teklif alınmış ve yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda alınan en yüksek teklif 510 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.  Devre ilişkin sözleşmeler Eylül 2008 tarihinde imzalanmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tarafından Özelleştirilmiş Olan Elektrik Üretim Tesisleri

14 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr  İhale konusu tesisler; 18 adet termik santral, 27 adet hidroelektrik santral (HES) ve 56 adet akarsu hidrolelektrik santrali ile sürece bilahare dahil edilebilecek olan elektrik üretim tesislerini kapsayacaktır. Söz konusu 101 santral EÜAS portföyünün kurulu gücünün %68’ini temsil etmektedir.  EÜAŞ, üretim tesisleri özelleştirmelerinde Avrupa’nın en büyük portföyünü sunmaktadır. Özelleştirilecek Elektrik Üretim Tesisleri

15 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr  Öncelikli olarak özelleştirilecek tesisler 56 adet HES’dir.  Bu santrallerin toplam kurulu gücü 148,35 MW olup, kurulu güçleri 0,06 ile 51,2 MW arasında değişmektedir.  Söz konusu santrallerin 2 tanesi Doğal Göl, 2 tanesi Baraj ve geri kalan 52 tanesi akarsu tipindedir. Özelleştirilecek Elektrik Üretim Tesisleri – 56 adet HES

16 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr Danışman Seçimi  Sektörün analizi, durum tespit raporu, özelleştirme stratejisi ve ihale dokümanlarının hazırlanması vb. konularda hizmet vermesi ve özelleştirme çalışmalarında İdareye yardımcı olması amacıyla enerji alanında deneyimli danışmanlar görevlendirilmesi planlanmıştır.  Bu doğrultuda, açılan ihaleler neticelendirilmiş olup, strateji danışmanı, hukuk danışmanı, çevre danışmanı, mali ve teknik danışman konsorsiyumu ile denetim firması tutulmuştur. Danışmanlar çalışmaya başlamıştır.

17 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr Elektrik Üretim Özelleştirmelerinde Zamanlama  Üretim özelleştirmeleri için strateji oluşturma çalışmalarına devam edilmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasını müteakip mevcut konjonktür de dikkate alınmak suretiyle ihalelere çıkılacaktır.

18 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr İçerik 1.Genel Olarak Elektrik Sektöründe Özelleştirme 2.Elektrik Dağıtım Sektöründe Yapılan Özelleştirme Çalışmaları 3.Elektrik Üretim Sektöründe Yapılan Özelleştirme Çalışmaları 4.OSB’ler ve Özelleştirme

19 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr OSB’lerin Sorunları ve İhale Dokümanları OSB’lerin Başlıca Sorunları;  Dağıtım bölgesinde yetkili dağıtım şirketi ile OSB arasındaki ilişkilerin net olarak belirlenmesi  4628 Sayılı Kanunun 2. maddesinin (g) bendinde yer alan 3 aylık devir süresinin geçirilmesi İhale Dokümanlarında;  OSB’lere ilişkin özel bir hükme yer verilmemiştir. Şirket’in dağıtım bölgesinde uygulanacak tarifeler, yatırımlar, hizmet kalitesi ve diğer elektrik piyasası faaliyetlerinde 4628 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuata tâbi olduğu ifade edilmiştir.Buna göre, dağıtım şirketi-OSB ilişkisinde özelleştirme öncesi ve sonrası döneme ilişkin olarak İhale dokümanlarında herhangi bir farklılık öngörülmemiştir.  Yukarıda ifade edilen sorunlar ile diğer sorunların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

20 2008, © Her Hakkı Saklıdır. www.oib.gov.tr TEŞEKKÜRLER


"Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Atıf Kır Uzman İstanbul, Ekim 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları