Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Ali Demircan Pratisyen Hekimlik Kongresi Kasım 2012

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Ali Demircan Pratisyen Hekimlik Kongresi Kasım 2012"— Sunum transkripti:

1 Dr. Ali Demircan Pratisyen Hekimlik Kongresi Kasım 2012
Özel Evde Bakım Hizmetleri Dr. Ali Demircan Pratisyen Hekimlik Kongresi Kasım 2012

2 Evde Bakım Nedir ? Evde Bakım, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahiplerine kendi ev ortamlarında sağlık bakımı hizmetlerinin verilmesidir.

3 Neden Evde Bakım...? Yaşlı nufüs artmakta ve buna bağlı olarak kronik ve dejeneratif hastalıklar da artmaktadır. Kanserli olgu sayısında artış görülmektedir. Her yıl kişi ya sakat doğmakta ya da kazalar / hastalıklar nedeniyle sakat kalmaktadır.

4 Neden Evde Bakım...? Ev ortamında hastanın aile içi yaşama katılması, daha fazla faaliyette bulunmasını ve çevresiyle olan iletişiminin düzenlemesini sağlayacağından uzun süreli bakımı gereken hastaya daha etkili psikolojik destek sağlamaktadır. Ailenin ve yakın çevrenin varlığı, hastaya olumlu etki yapmaktadır.

5 Neden Evde Bakım...? Hastalara, özgürlük ve kendi otonomisini kullanma şansı vermektedir. Hastanın kendi kuralları göz önünde bulundurulmakta ve mahremiyeti daha iyi korunmaktadır. Evde bakım hizmetleri, tedavi ve bakım sürecini hızlandırarak kronik hastalığa sahip bireyin öz bakımını üstlenmesini ve daha kısa sürede bağımsız duruma gelmesine katkıda bulunur.

6 Neden Evde Bakım...? Evde bakımda enfeksiyon riski hastaneye göre daha azdır. Bireyin bakım sorumluluğu aile bireylerinin üstünden alınarak, iş ve sosyal yaşantılarını kısıtlamaları ve tükenmişlik yaşamaları engellenmektedir.

7 Hasta / Hasta Ailesinin Evde Bakım Hizmetinden Beklentileri
Eğitimli, yenilikleri takip eden ve tecrübeli tıbbi personel, Teknoloji destekli tıbbi kayıt ve bilgi sistemleri, Primer hekime odaklı çalışma, Hastanın ve yakınlarının 24 saat ulaşabileceği nöbetçi hekim kadrosu, Düzenli kontrol ve takip, Kaliteli sağlık hizmeti, Kapsamlı sağlık hizmeti, Kişiye özel hizmet anlayışı ve yaklaşımı, Bakım hastalarına 24 saat sağlık hizmeti ve danışmanlık sunacak merkez olması.

8 Evde Bakım Hizmetleri Organizasyon Yapısı
ZİYARET HEMŞİRESİ İNSAN KAYNAKLARI EVDE BAKIM DOKTORU KONSULTAN DOKTOR NÖBETÇİ DOKTOR SAĞLIK DESTEK PERSONELİ SÜPERVİZÖR HEMŞİRE İCAPÇI HEMŞİRE BAKIM HİZMETLERİ PAZARLAMA VE SATIŞ LOJİSTİK OPERASYON ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MALİ İŞLER BİLGİ İŞLEM TIBBİ CİHAZ AMBULANS LABORATUVAR GÖRÜNTÜLEME YÖNETİM EKİBİ

9 DÜNYA’DA EVDE BAKIM

10 ABD’de Evde Bakımın Gelişimi
18. Yüzyıl: Fakir hastaların evlerine düzenlenen ziyaretler 1796: Boston Klinik 19. yüzyıl: Visiting Nursing Association (VNA) 1909: Evde bakımın ilk kez sigorta tarafından ödenmesi 1966: Evde bakım hizmetleri Medicare tarafından ödenmesi 1970’ler: Özel sigortaların evde bakıma yönelişi 1982: Ulusal Evde Bakım Birliği 1985: Akreditasyon’un zorunlu hale gelmesi

11 ABD’de Durum 20,000’e yakın Evde Bakım kuruluşu
Taburcu olan hastaların %15 - %20’si Evde Bakım’a yönlendiriliyor Tüm sağlık harcamalarının %5-6’sı evde bakım için harcanıyor Evde Bakım hemşireleri, hasta taburcu planlamasında rol alıyor Hemşire ziyaretleri ücretlerinin ödenmesinin ötesinde kişilerin yanında refakat hizmetleri de ödeniyor.

12 AB Ülkelerinde Durum Belçika’da devlet ödüyor. Evde bakımın boyutları belirli bir skalaya bağlı olarak uzun dönem bakımda fiziksel ihtiyacın oranına göre belirleniyor. İrlanda’da evde bakım; genel sağlık hemşireliği, fizyoterapi, ev yardımı, eve yemek hizmeti gibi hizmetlerle geniş kapsamlı bir şekilde veriliyor. İspanya’da devlet bakım evinde kalmak koşuluyla hastalık sigortası çerçevesinde ödeniyor. İzlanda, İsveç ve Macaristan’da evde bakım hizmetleri belediyeler tarafından karşılanıyor.

13 AB Ülkelerinde Durum Hollanda’da evde bakım; genel toplum hemşireliğinden tıbbi bakım aletlerinin ödünç verilmesine ve annelik bakımına kadar uzanan geniş bir yelpazede devlet tarafından karşılanıyor. İngiltere’de devlet ödüyor. İtalya, Fransa, Almanya ve İsviçre’de hem devlet hem sigorta şirketleri ödüyor. Norveç ve Danimarka’da sadece ziyaretlerin ödenmesinin ötesinde kişilerin yanında refakat hizmetleri de ödeniyor.

14 * pp/pm - hasta başına aylık maliyet

15 Türkiye’de Durum

16 Evde Bakım Hizmetleri Organizasyon Yapısı

17 Türkiye’de Durum Özel Evde Bakım Hizmet merkezlerinin sayıları her geçen gün artmaktadır. Evde bakım sektöründe faaliyet gösteren özel kuruluşların çoğu ruhsatsızdır. Sağlık Bakanlığı, tüm hastanelerde evde bakım birimleri kurulması yönünde genelge yayınlamıştır. (700’ün üzerindedir) AH bölgelerinde evde bakım hizmeti vermektedir. Evde Bakım Derneği vardır.

18 Türkiye’de Durum Evde bakım sağlık destek personeli ihtiyacı yüksek olup, kurslar ve sertifikasyon programları ile kalifiye elemanlar yetiştirilmektedir. Üniversitelerde ilgili bölümler / yüksekokullar açılmaktadır. Hemşire istihdamında yetersizlik mevcuttur. Gerekli insan gücü genellikle istihdam büroları ve yabancı kaçak işçiler tarafından karşılanmaktadır.

19 Türkiye’de Durum Özellikle büyükşehirlerde evde bakım ihtiyacı artışına bağlı olarak özel kuruluşlardan hizmet talepleri artmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın denetimleri düzensiz ve eksiktir. SGK, evde bakım hizmetlerini geri ödemeye almıştır. (Kamusal Hizmeti)

20 Mevzuat Yönetmelik Tebliğ Sağlık Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’ndan
10 Mart 2005 Sağlık Bakanlığı’ndan Yönetmelik            Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik 13 Eylül 2005 Sağlık Bakanlığı’ndan Tebliğ            Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ 2001 yılında kurulduk ve 2005 yılına kadar Sağlık Bakanlığı ile mütalaalarda bulunduğumuz bir süreç gerçekleşti ve 2005yılının Mart ayında Yönetmelik çıktı. Akabinde Eylül ayında Tebliğ yayınlandı ve biz Kasım ayında Ruhsatımızı bu konuda aldık.

21 Mevzuat Personel standartları Fiziki altyapı standardı ve donanım
Kayıt ve bildirim sistemi Hastanın evde bakıma kabulü Hizmetin sonlandırılması Denetim Tanıtım

22 Personel Standardı Mesul Müdür Hekim (En az 1 FT ve 1 PT Hekim)
Hemşire veya Sağlık Memuru (En az 4 FT Hemşire veya Sağlık Memuru) Diğer personel

23 Evde Bakım Hemşireliği Kavramı
Evde Bakım Hemşiresi ; Mesleki otonomisinin bilincinde olarak çalışabilen, Etkili kişilerarası iletişim becerilerine sahip, Doğru ve yerinde karar verme becerisine sahip, Hastası için bakım planı yapabilen, Hemşirelik bilgi ve becerisini ev ortamında sergileyebilen, Evde bakım hemşireliğinde uzmanlaşmak isteyen, BİR HEMŞİREDİR..

24 Yapı standardı Başvuru ve Müşteri Hizmetleri Bölümü Çağrı Merkezi
Muayene ve Acil Odası Malzeme Deposu Soyunma Odası Atık Toplama Bölümü Arşiv

25 Donanım Standardı Tıbbi Cihaz Malzeme ve İlaçlar
Hasta karyolası ve donanımı Hasta yatağı Tekerlekli sandalye Aspiratör Oksijen ekipmanları Solunum cihazları Fizik tedavi ürünleri Diğer ekipmanlar

26 Çalışma usul ve esasları
Sağlık hizmet sunumu Doktorluk hizmetleri Hemşirelik hizmetleri Sağlık destek personeli hizmetleri Laboratuvar hizmetleri Radyolojik görüntüleme hizmetleri Acil sağlık hizmetleri Eğitim hizmetleri

27 Tanılama Ev ortamının değerlendirilmesi
Hastanın ayrıntılı sistemik muayenesi Hastanın aile ile iletişimi gözlemlenmesi Hastanın ve ailenin hastalığı ve sağlığı algılayışının anlaşılması Hasta ve ailenin bakıma katılımı

28 Hizmetin Organizasyonu
Hastanın sistemik bulgularına ve bakım gereksinimlerine uygun kadronun oluşturulması, (Doktor,hemşire, SDP, fizyoterapist...) Yönlendirilen personelin hastaya ve ev ortamına oryantasyonunun sağlanması, Gerekli olan tıbbi malzemenin sağlanması, Hasta dosyasının / kaydının açılması ve eve ulaştırılması,

29 Hizmetin Özdenetimi (Kurum içi)
Raporlamalar Hizmetteki tüm bilgilerin “Vaka Toplantısı” nda değerlendirilmesi Bakım Hizmetleri Uzmanı süpervizyonları Bakım Hizmetleri ziyaretleri Kayıt sistemi

30 Hizmetin Başlaması – Hasta Kabulü
Hastanın / Hasta yakınının hasta hakları ve yükümlülükleri ve hizmet içeriği konusunda bilgilendirilmesi Hizmetin kabulu veya reddedilmesi Hasta / Hasta yakınının bilgilendirilmiş onay formu ile rızasının alınması Oluşturulan tedavi planının reddi durumunda olası riskler konusunda hasta / hasta yakının sorumluluğu aldığına dair yazılı beyan alınması Hastanın kendi hekimi tarafından takibi, olmaması durumunda hekim tayin edilmesi Hizmetteki her türlü değişiklik için hekim onayının alınması

31 Hizmetin Sonlandırılması
Hastanın iyileşmesi sonucu tedavi gerekliliğinin ortadan kalkması Bakım planında hedeflenen amaçlara ulaşılması Devam eden tedavide sağlık personeli gerekliliğinin ortadan kalkması Sağlık personeli ve ekipmanın sağlanamaması Hastanın hastaneye yatırılma endikasyonunun ortaya çıkması Hasta / Hasta yakınının hizmeti sonlandırması

32 Hizmetin Denetlenmesi
Denetim ekibi : 1 Hekim + 1 Hemşire En az 6 ayda bir saha denetlemesi

33 Hizmete Yönelik İstatistikler
Shift Hizmet Hasta 8.130

34 Öneriler ?

35 TeŞekkür EDERİM


"Dr. Ali Demircan Pratisyen Hekimlik Kongresi Kasım 2012" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları