Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I.Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I.Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu"— Sunum transkripti:

1 I.Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu
Dr. Ruhi KILIÇ Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü

2 Her bireyin fiziksel, zihinsel,sosyal ve kişisel özellikleri ve potansiyeli birbirinden farklılık gösterir. Üstün yetenekli bireyler; Öğrenme hızı, Bellek kapasitesi, Yaratıcılık, Kavrama vb. gibi özellikleri bakımından normal bireylerden farklılaşırlar.

3 Toplumu oluşturan bireylerin;
%95’i normal zeka, %3’ü alt zeka, %2’si üstün yetenekli olduğu kabul edilmektedir.

4 Üstün yetenekli bireyler;
Bir ülkenin sahip olduğu en önemli insan kaynağıdır. Önemli gelişmeler ve ilerlemeler bu kaynağın etkin kullanımı ile mümkündür. Bu nedenle üstün yetenekli bireylerin belirlenmesi, eğitilmesi ve istihdamı ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde önemli bir katkı sağlayacaktır.

5 Ülkemizdeki Çalışmalar
Enderun mektebi 5245 sayılı “İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair Kanun” 07/07/1948 tarihli kanun ile ilk kez İdil BİRET ve Suna KAN yabancı ülkelerde öğrenim görmek için gönderilmiştir. 6660 Sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun tarihli 9242 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Enderun; Tarih boyunca üstün yetenekli bireylerin eğitimi ve potansiyellerinin değerlendirilmesi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunların dünyadaki ilk ve en ünlü uygulaması Enderun Mektebi’dir. Enderun “Osmanlılarda idari ve askeri kadronun yetiştirilmesi için kurulmuş olan saray eğitim kurumudur.” Bu dönemin ilk iki yüzyılında Enderûndan sadrazamlar, kaptan paşalar, yeniçeri ağaları, eyalet valileri, sancak beyleri, şairler, edipler, ressamlar, mimarlar, müzikçiler, tarihçiler yetişmiştir. 5245 sayılı kanun 1948 yılında ilk kez İdil Biret ve Suna Kan, gönderilmiştir. 6660 Sayılı Kanun Cumhuriyet döneminin üstün yeteneklilere dönük en eski tedbirlerinden biri 6660 sayılı kanun ve uygulamalarıdır. 1956 yılında “resim, müzik ve plastik sanatlarda olağanüstü yetenek gösteren öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında devlet adına eğitim almaları sağlanmıştır. İdil Biret , Verda Erman Ateş Pars Fuat Kent Selman Ada (ve kompozisyon) Gülsin Onay Hüseyin Sermet Keman: Suna Kan,İsmail Aşan , Tunç Ünver Resim :Hasan Kaptan, Vedat Çizer, Nevbahar Aksoy, Neveser Aksoy, Bedri Baykam

6 Ülkemizdeki Çalışmalar
Fen Liseleri (1962 yılındaki Milli Eğitim Şurasında alınan karar doğrultusunda üstün yetenekli çocukların yetiştirilmesi amacıyla 1964 yılında kurulmuştur; 96 Fen Lisesi, Öğrenci) Anadolu Liseleri (991 Anadolu Lisesi, Öğrenci) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (57 AGSL, Öğrenci) Spor Liseleri (22 Spor Lisesi,3.386 Öğrenci) Sosyal Bilimler Liseleri (18 SBL, Öğrenci) Bilim ve Sanat Merkezleri (59 BİLSEM ve 6942 Öğrenci ) Fen Liseleri 1962 Milli Eğitim Şurasında alınan karar doğrultusunda üstün yetenekli çocukların yetiştirilmesi amacıyla 1964 yılında kurulan fen liselerinin amaçlarından bazıları; Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak, Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmektir. Anadolu Liseleri Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır. Amaçları; a) ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlamak, b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Öğrenmeleri sağlamaktır. Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Güzel sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan bu okulları amaçlarından bazılar; a. İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmak, b. Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve başarıyla temsil eden bireyler olarak yetiştirmektir Sosyal Bilimler Liseleri Sosyal bilimler liseleri, Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.

7 Ülkemizdeki Diğer Çalışmalar;
Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu TEVİTÖL, ülkemizdeki üstün zekâ ve özel yetenekli çocuklara, ihtiyaç duydukları özel eğitimi lise düzeyindeki yaş grubuna, karma ve yatılı olarak veren tek kurumdur yılında, Sezai Türkeş tarafından kurulmuştur yılından bu yana, okul eğitim-öğretim etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir. Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu Üstün yetenekli çocuklara yönelik yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde Eminönü Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunda bir proje yürütülmektedir.

8 TEVİTÖL TEVİTÖL özel yetenekli çocukların bireysel mutluluğa ve başarıya ulaşması için farklılaştırılmış eğitim almaları gereğinden hareketle 1993 yılında, Sezai Türkeş tarafından kurulmuştur yılından bu yana, etkinliklerini Türk Eğitim Vakfı bünyesinde sürdürmektedir. Okul her geçen gün ülkemize liderler yetiştirme misyonunu geliştirerek TEV’den de aldığı destekle programlarını ve projelerini güçlendirmektedir.

9 TEVİTÖL Öğrenci seçimi 3 aşamalıdır: Bu aşamalar sırasıyla “Sınav” (bilgi ve yatkınlık içerikli), “Bireysel Değerlendirme” (zeka testi) ve “Gözlem Kampı”dır. Bireysel değerlendirmede başarı sıralamasında önde gelen 120 öğrenci tam ve/veya kısmi burslu aday olarak gözlem kampına davet edilirler. Gözlem kampında adaylar akademik alanların yanı sıra sanat, spor, takım çalışması, motivasyon, yaratıcılık, liderlik, yatılı okula yatkınlık gibi değişik aşamalarda değerlendirmeye tabi tutulur.

10 TEVİTÖL Yatılı bir okul olan kurumda uluslararası bakalorya programı uygulanmakta olup hazırlık + 4 yıl eğitim verilmektedir. Farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş bir programın uygulandığı okulda, etkinlikler ve proje çalışmalarıyla öğrencilerin potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri sağlanır. Ayrıca üniversiteler, araştırma kurumları, fabrikalar ve sivil toplum örgütleriyle yapılan işbirlikleri sonucunda bireysel eğitim ve gelişimin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

11 TEVİTÖL Okulda 36 farklı ilden 88’ı kız, 104’ü erkek öğrenci öğrenim görmekte dir. 42 tam zamanlı, 12 kısmi zamanlı öğretmenin görev aldığı kurumda 5 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. İlk mezunlarını 2000 yılında veren okulun toplam 391 mezunu bulunmaktadır. Mezunlarının 81’I öğrenimlerini yurtdışında tamamlamışlar ya da sürdürmektedirler.

12 Üniversitelerde Yapılan Çalışmalar
İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (UYEP) Anadolu Üniversitesinde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde üstün yetenekli öğrenciler için yürütülmektedir. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi- Üstün Zekalılar Eğitim Anabilim Dalı öğretim yılında üstün zekalı öğrencilere sınıf öğretmeni yetiştirmeye başlamıştır. Çocuk Üniversiteleri Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ a) Türkiye’de, Türkçe konuşan ülkelerde ve diğer ülkelerdeki üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları, bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okullarında etkinlikler düzenlemek, b) Üstün yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak, c) Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmek, Üstün yeteneklilerin eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmak. KARABÜK Üniversitesi Merkezin amaçları şunlardır:   a) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üstün yetenekli bireylerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek,              b) Doğumdan, yüksek öğretimin sonuna kadar olan süreçte, üstün yetenekli bireylerin erken yaşta fark edilmesini ve ihtiyaç duydukları psikolojik, akademik, sosyal destek ve eğitimin verilmesini sağlamak, zekâ, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemek,              c) Üstün yetenekli bireylerin ailelerinin ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi için, ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak,              ç) Üstün yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak,              d) Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmek,              e) Üstün yeteneklilerin eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye, planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmak,              f) Üstün yeteneklilerin ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını; lider, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir bakış açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak biçimde geliştirmek, Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, çocuklara, üniversite ile etkileşim içerisinde, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak amacını güden; bu amaçla onları erken yaşta bilimin ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştıran bir yapılanmadır. Bu yapılanmada üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri, deneyimlerini çocuk ve gençlerin ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekecek biçimde yapılandırarak aktarırlar. Çocuk Üniversitesi’nde temel amaç, bilimsel olanın niteliğini, bilimsel düşünce yöntemini, yaratıcı ve özgün düşüncenin asallarını çocuk ve genç insanlar için ulaşılabilir kılmak, hazır düşüncelerin değil yeninin, tekrarlananın değil özgün olanın peşinde olan bireyler yetiştirmek, çocukların bilimi ve bilimsel konuları anlayabileceklerini keşfetmelerini ve sanatın özgün anlam üretme potansiyelini kavramalarını sağlamak, çalışmalara katılan bireyleri bilimsel ve sanatsal alanda daha ileri düzeyde çalışmalar içinde yer almaya, araştırma yapmaya teşvik etmek, yaratıcı ve yenilikçi düşünme ile üretim sürecini kavratmak ve yeni nesil bilim insanı profili oluşturmaktır. İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi bir yıllık bir ön çalışmanın ardından İstanbul Üniversitesi Senatosu kararı ve Yüksek Öğrenim Kurumu onayı ile Şubat 2010 da kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi bu çerçevede yapılacağı geniş çaplı faaliyetler ile birçok öğrencinin hayatını olumlu yönde değiştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin genel amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: a) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliği b) İlköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından alması. Öğrenciler, herhangi bir alanda, hâlihazırda gördükleri müfredatın ötesinde bir bilgi sahibi olmak istediklerinde, bu bilgiyi ülkemizin önde gelen üniversitesinden sağlaması,

13 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Aralık 2009’da toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)19. toplantısında “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı”nın hazırlanması kararını almıştır. BTYK strateji planındaki temel başlıklar: Tanılama Eğitim modelleri İnsan kaynakları Sürdürülebilirlik

14 Tanılama Gözlem formu (Sınıf öğretmeni tarafından doldurulur)
Temel Kabiliyetler Testi (TKT 7-11) (Grup testi olarak uygulanır) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Revize (WISC-R) (6-16 yaş) (Bireysel test olarak uygulanır) Sınıf öğretmenleri üstün yeteneğe sahip olduğunu düşündükleri öğrenciler hakkında gözlem formu düzenler, gözlen formları merkezlerde oluşturulan tanılama komisyonu aracılığı ile ön değerlendirmeye alınır, adaylar önce TKT 7-11 grup tarama testine , burada başarılı olan adaylar ise bireysel teste WISC-R tabi tutulur.

15 Tanılama Türkiye genelinde WISC-R eğitimi almış ve uygulama yapabilen toplam rehber öğretmen sayısı 430 dur. Rehber öğretmenlerin WISC-R eğitimi MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

16 Tanılama yıllarında TKT 7-11 uygulaması yapılan öğrenci sayısı ’dir. Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi için toplam öğrenciye WISC-R uygulaması gerçekleştirilmiştir.

17 Eğitim Modelleri Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) üstün yetenekli öğrenciler için Ülkemizdeki en kapsamlı Eğitim Modelidir. BİLSEM, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve yetenek türlerine uygun eğitim almalarını sağlamak amacıyla açılmaktadır.

18 İlk BİLSEM 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Ankara’da açılmıştır.
Eylül 2010 itibariyle 54 İl’de toplam 59 BİLSEM bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 6942’dir.

19 İllere Göre Bilim ve Sanat Merkezleri
SIRA NO OKULUN ADI İLİ 1.   Ümit Bilim ve Sanat Merkezi ANKARA 2.   İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi İSTANBUL 3.   Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi BAYBURT 4.   Isparta Bilim ve Sanat Merkezi ISPARTA 5.   Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi BURSA 6.   Sinop Bilim ve Sanat Merkezi SİNOP 7.   Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi TEKİRDAĞ 8.   Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi TRABZON 9.   BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi 10.   Denizli Bilim ve Sanat Merkezi DENİZLİ 11.   Uşak Bilim ve Sanat Merkezi UŞAK 12.   Aydın Doğan Bilim ve Sanat Merkezi AFYONKARAHİSAR 13.   Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi KASTAMONU 14.   Amasya Bilim ve Sanat Merkezi AMASYA 15.   Ordu Bilim ve Sanat Merkezi ORDU 16.   Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi ZONGULDAK 17.   Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi İZMİR 18.   Tokat Bilim ve Sanat Merkezi TOKAT 19.   Siirt Bilim ve Sanat Merkezi SİİRT 20.   Kırşehir-Kaman Bilim ve Sanat Merkezi KIRŞEHİR 21.   Van Bilim ve Sanat Merkezi VAN 22. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi MANİSA 23. Adana Bilim ve Sanat Merkezi ADANA 24 Salihli Bilim ve Sanat Merkezi 25 Malatya Bilim ve Sanat Merkezi MALATYA

20 İllere Göre Bilim ve Sanat Merkezleri
26 Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi KAHRAMANMARAŞ 27 Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi KIRŞEHİR 28 Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi YOZGAT 29 Ankara Bilim ve Sanat Merkezi ANKARA 30 Burdur Bilim ve Sanat Merkezi BURDUR 31 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi SAKARYA 32 Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi BİLECİK 33 Giresun Bilim ve Sanat Merkezi GİRESUN 34 Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat Merk. KIRIKKALE 35 Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi ELAZIĞ 36 Konya Bilim ve Sanat Merkezi KONYA 37 Çorum Bilim ve Sanat Merkezi ÇORUM 38 Emine-Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi ESKİŞEHİR 39 Gümüşhane Bilim ve Sanat Merkezi GÜMÜŞHANE 40 Bartın Bilim ve Sanat Merkezi BARTIN 41 Hatay Bilim ve Sanat Merkezi HATAY 42 Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi ŞANLIURFA 43 Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi YALOVA 44 Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi KAYSERİ 45 İzmit Bilim ve Sanat Merkezi KOCAELİ

21 İllere Göre Bilim ve Sanat Merkezleri
46 Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi KÜTAHYA 47 Sivas Bilim ve Sanat Merkezi SİVAS 48 Düzce Bilim ve Sanat Merkezi DÜZCE 49 Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi BALIKESİR 50 Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi ERZİNCAN 51 Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi İSTANBUL 52 Antalya Bilim ve Sanat Merkezi ANTALYA 53 Muş Bilim ve Sanat Merkezi MUŞ 54 Nevşehir Bilim ve Sanat Merkezi Nevşehir 55 Gaziantep Bilim ve Sanat Merkezi Gaziantep 56 Erzurum Bilim ve Sanat Merkezi Erzurum 57 Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Samsun 58 Mersin Bilim ve Sanat Merkezi Mersin 59 Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi Aksaray

22 Gerçekleştirilen Kongreler
Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi (23-25 Eylül 2004 MEB, Marmara Üniversitesi, Çocuk Vakfı) II. Ulusal Üstün Yetenekliler Kongresi (25-27 Mart 2009 Anadolu Üniversitesi) I. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu (23-24 Eylül 2010 MEB, KOÇ Üniversitesi, TEV)

23 Planlanan Çalışmalar 4-8 Ekim Ankara Çalıştayı TÜSSİDE Çalıştayı
Öğrenci Görüşleri Stratejik Plan Yasal Düzenlemeler

24 İnsan Kaynakları Üstün yetenekliler ile çalışan öğretmenlerin ve personelin eğitimi ve seçilmesi de özel bir süreç gerektirmektedir. Seçim Kriterleri; 25/07/2007 tarih ve 3562 sayılı makam onayı ile BİLSEM’lere atanacak öğretmenler için kriterler oluşturulmuştur: Sicil notu ALES Lisans Üstü Eğitim Yabancı Dil Ulusal ve Uluslar arası proje deneyimi vb.

25 Bilim ve Sanat Merkezlerinin Alan Bazında Öğretmen Sayıları
ALAN / BRANŞ ADI MEVCUT Rehber Öğretmen 28 Sınıf Öğretmenliği 52 Görsel Sanatlar/Resim 44 Müzik 34 İngilizce 35 Matematik 32 Bilişim Teknolojileri 26 Fizik 33 Biyoloji Türk Dili ve Edebiyatı 36 Fen ve Teknoloji İlköğretim Matematik Öğr. 24 Tarih 27 Türkçe 25 Coğrafya 22 Sosyal Bilgiler 15 Kimya/Kimya Teknolojisi 31 Felsefe 10 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 1 Toplam 535 Tabloda yer alan branşlar dışında 1 adet Elektrik ve Elektronik Branşı mevcut.

26 Bakanlıkça Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
Sıra Eğitim Faaliyetinin Adı Katılımcılar Sayı Tarihi 1 MEB- TÜBİTAK İşbirliğinde Matematik Öğretmenlerine Yönelik Eğitim Etkinliği Matematik Öğrt. 30 2009 2 BİLSEM’lerde Program Geliştirme Semineri BİLSEM Öğrt. 3 Yetenekli Çocukların Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Yöneticiler 60 2007 4 Üstün Yetenekli Çocuklarda Sanat Eğitimi Resim ve Müzik Öğrt. 5 Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Zenginleştirilmiş Eğitim Programları Semineri BİLSEM’lerde görevli yönetici ve öğrt. 40 6 Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi 40+40 7 Mesleki Niteliklerin Artırılması Semineri 42 8 Üstün veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Kursu 50 2006

27 Gerçekleştirilen Hizmetiçi Eğitimler;
Yılları arasında Bilim ve Sanat Merkezi yönetici ve öğretmenlerinden toplam 392 kişi Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yararlanmıştır.

28 Sürdürülebilirlik Yasal düzenlemeler
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği - 06/07/1962 tarihli ve sayılı Resmi Gazete Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği - 31 Mayıs Sayılı Resmi Gazete MEB Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi - 25 Ocak Sayılı TTK Kararı Toplumsal farkındalık Sivil Toplum Kuruluşları Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliğinin 4. maddesinde üstün zeka ve yetenekli çocuklar içinde özel eğitim okullarının açılabileceği öngörülmüştür. Ancak okullar açılmamıştır.

29 Ülkemiz Açısından Kazançlar
Ekonomi: Türkiye’nin gelişmiş ekonomiler arasına girmesi Eğitim: AB ve OECD ülkeleri arasında ilk 10’a girmesi Bilim ve Sanat: NOBEL 2023’e aday bilim insanları yetişmesi Toplumsal Kalkınma ve Liderlik

30

31

32 Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri
Teşekkürler…. Dr. Ruhi KILIÇ Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü


"I.Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları