Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Birim Temsilcileri DOÇ. DR. İ. ERHAN GELGÖR, DOÇ. DR. UMUT TEKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Birim Temsilcileri DOÇ. DR. İ. ERHAN GELGÖR, DOÇ. DR. UMUT TEKİN."— Sunum transkripti:

1 K.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Birim Temsilcileri DOÇ. DR. İ. ERHAN GELGÖR, DOÇ. DR. UMUT TEKİN

2

3

4

5

6 Tübitak Projeleri Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı, durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz.

7

8

9

10 TÜBİTAK – ARDEB ARDEB GRUPLARI : ÇEVRE, ATMOSFER, YER VE DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA GRUBU - ÇAYDAG ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE ENFORMATİK ARAŞTIRMA GRUBU - EEEAG KAMU ARAŞTIRMALARI GRUBU – KAMAG MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA GRUBU – MAGwww.tubitak.gov.tr/1007 SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GRUBU - SAVTAG SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA GRUBU - SBAG SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA GRUBU - SOBAG TEMEL BİLİMLER ARAŞTIRMA GRUBU - TBAG TARIM, ORMANCILIK VE VETERİNERLİK ARAŞTIRMA GRUBU - TOVAG UZAY ARAŞTIRMA GRUBU - UZAG

11 TÜBİTAK – ARDEB - SBAG Grubun destekleyeceği projelere ilişkin öncelikli alanlar:  temel tıp,  kardiyovasküler,  bronkopulmoner,  hematolojik koşullar,  onkoloji,  immünoloji,  enfeksiyon,  malignite,  neonatoloji,  epidemiyoloji,  üreme,  beslenme ve gelişme,  zehirlenmeler,  ana-çocuk sağlığı,  görüntüleme yöntemleri,  trasplantasyon  nöropsişik bilimler,  radyasyonlu tedavi yöntemleri,  genetik,  romatoloji,  gastroenteroloji,  nefroloji,  deneysel tıp,  tıbbi etik,  ilaç tasarımı  doğal ve sentetik kökenli ilaç etken maddeleri  ilaç formülasyonu,  diş tedavisi,

12 TÜBİTAK– Araşt. Prj. - Amaç: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yurt içinde yapılan çalışmaları öncelikli alanlar çerçevesinde desteklemek. Başvuru şartları doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak Son başvuru tarihi 14 Eylül dönem: 14 Eylül 2009 Proje süresi: max.36 ay Başvuru elektronik ortamda Destek Miktarı TL. Detaylı Bilgi:

13 TÜBİTAK– Hızlı destek- kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik bir programdır Başvuru şartları doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak Son başvuru tarihi Yıl İçinde Proje süresi: max.12 ay Başvuru elektronik ortamda Destek Miktarı TL. Detaylı Bilgi:

14 TÜBİTAK– Kamu Prj.- Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri desteklemek. Başvuru şartları Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları, ulusal sorun veya ihtiyaçlara ilişkin konularda ihtiyaçlarını belirleyerek üniversiteleri proje yürütücüsü kuruluş olarak belirleyerek destek başvurusunda bulunabilirler Son başvuru tarihi her yıl TÜBİTAK tarafından belirlenir Proje süresi: - Başvuru elektronik ortamdawww.tubitak.gov.tr/kamu Destek Miktarı TÜBİTAK tarafından belirlenir Detaylı Bilgi:

15 TÜBİTAK Patent B.- Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, Başvuru şartları T. C. vatandaşları Son başvuru tarihi Yıl İçinde Proje süresi: max.12 ay Başvuru elektronik ortamdahttp://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=371&pid=364 Destek Miktarı TL. geri ödemesiz, TL geri ödemeli Detaylı Bilgi:

16 TÜBİTAK EVRENA Evrensel Araştırmacı Programı - EVRENA: Bilim insanlarının ülkemizde yürüttüğü çalışmalara yurt dışından meslektaşlarının katılmasına destek veren ( Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı’na ek olarak) araştırmacıların TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Başvuru şartları doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir Son başvuru tarihi 2. Dönem: 4 Eylül 2009 Proje süresi: - Başvuru elektronik ortamda AAçık değil A Destek Miktarı yıllık , iki yıllık projeler , üç yıllık projeler TL. Detaylı Bilgi:

17 TÜBİTAK 1011 Uluslarası Araş. Prj. Katılımı Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir Başvuru şartları doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak Son başvuru tarihi 2. Dönem: 4 Eylül 2009 Proje süresi: max. 36 ay Başvuru elektronik ortamda AAçık değil A Destek Miktarı yıllık TL. Detaylı Bilgi:

18 TUBİTAK İŞBAP Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında işbirliğini oluşturacak, artıracak somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlayacak işbirliği ağlarının ve platformlarının kurulmasını destekler. Başvuru şartları Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir. Son başvuru tarihi - Proje süresi: max. 36 ay Başvuru elektronik ortamda- posta ile Destek Miktarı Destek üst limiti yıllık TL Detaylı Bilgi:

19 TUBİTAK-3501 Kariyer programı Amacı, kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Başvuru şartları Doktora/Tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunması (Doktora diploma tarihi 7 Ocak Ağustos 2009 tarihleri arasında olan kişiler ilgili programdan faydalanabilirler), Son başvuru tarihi 2. Dönem: 4 Eylül 2009 Proje süresi: max. 36 ay Başvuru elektronik ortamdahttp://ardeb3501.tubitak.gov.tr Destek Miktarı yıllık TL. Detaylı Bilgi:

20 TUBİTAK-2501 İKİLİ İŞBİRLİĞİ Amacı: Türk ve İlgili Ülke bilim insanları arasında ortak projeleri desteklemektir. Başvuru şartları Doktora/Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. Son başvuru tarihi Sürekli açık Proje süresi: max. 36 ay Başvuru elektronik ortamda d=491 Destek Miktarı -

21 TUBİTAK-2221 KONUK BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru şartları Gelecek kişinin Doktora/Tıpta uzmanlık derecesine sahip olması en az 1hafta programa katılması. Son başvuru tarihi Her ayın son mesai saatine kadar Proje süresi: max. 12 ay Başvuru elektronik ortamdahttp://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=522&pid=453 Destek Miktarı 3000 ABD doları

22 Tüm TÜBİTAK desteklerinde Proje kapsamında burs alabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmamak ve doktora sonrası 5 yılı doldurmamış olmak şartları bulunmaktadır. ARBİS bilim adam veritabanına kayıt zorunluluğu bulunmaktadır.

23 SAN-TEZ PROJELERİ

24 SAN-TEZ PROJESİ Amacı: Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulmasıdır Başvuru şartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen San-Tez Projesi kapsamında üniversiteler ile firmalar tarafından ortaklaşa hazırlanan projeleri kapsar Son başvuru tarihi ikinci dönem 15 Ağustos 2009 Proje süresi: max. 36 ay Başvuru elektronik ortamdahttp://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=3093 Destek Miktarı - Detaylı Bilgi:

25 DPT PROJELERİ

26 DPT PROJESİ Başvuru şartları üniversite rektörlükleri ya da kurum idarelerinin sahipliği ve yönetiminde Son başvuru tarihi 29 Mayıs 2009 Proje süresi: max. 36 ay Başvuru şahsen yapılamaz. Kurum bazında yapılabilir. Destek Miktarı - Detaylı Bilgi:

27 YURTDIŞI PROGRAMLARI

28 ERA-NET Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanılmakta olan ERA-NET projeleri, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedeflenmektedir. Era-Net projeleri ön değerlendirme listesi kullanılarak TUBİTAK’ın destekleme esaslarına uygunluğu açısından incelenir. Son başvuru tarihi 21 Nisan 2009 Çağrı adı: HIV/AIDS Araştırmalarında Avrupa İşbirliği-ERA NET Başvuru elektronik ortamdahttps://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp Destek Miktarı Programın bütçesi 12,5 milyon Euro Detaylı Bilgi:

29 SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME https://www.fp7.org.tr/register.jsp;jsessionid=04D F 0E5FBD2B44535EEF105?org.apache.struts.taglib.html.TOK EN=6aa4d1e21656cd52f6a44423d515849d Üyelik İçin

30 Marie Curie Avrupa İçi Dolaşım Bursu Başvuru şartları doktora veya lisans’tan sonra dört yıl tam zamanlı araştırma deneyimi. Son başvuru tarihi Açık, 18 Ağustos 2009 Başvuru elektronik Destek Miktarı - Detaylı Bilgi:

31 Araştırmacıların Dolaşımının önündeki engellerin kaldırlması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ERA-MORE (Avrupa Araştırma Alanı Araştırmacı Ağı) Ağına Türkiye TR- MONET projesi aracılığıyla dahil olmuştur. TR-MONET (Turkish Mobility Network)

32 Marie Curie Avrupa İçi Kariyer Geliştirme Bursu Başvuru şartları Çeşitli kariyer basamaklarında, araştırma tecrübeli EU üyesi ve ilişkili ülke araştırmacıları kabul edilir ay süreyle geçerlidir Başvuru elektronik ortamdahttps://www.epss-fp7.org/epss. Destek Miktarı 9,5 milyon Euro’ya kadar Detaylı Bilgi:

33 Marie Curie Avrupa Yeniden Bütünleştirme Bursu Başvuru şartları Daha önceden 7. veya daha önceki çerçeve programları kapsamında Marie Curie desteği almış, EU içinde araştırma yapmış araştırmacılara yöneliktir. Tecrübeli araştırmacılar kabul edilir ay süreyle geçerlidir Başvuru elektronik ortamda Bir önceki desteğin bitiminden en geç 12 ay sonra başlamak zorundadırhttps://www.epss-fp7.org/epss. Destek Miktarı 9,5 milyon Euro’ya kadar Detaylı Bilgi:

34 Marie Curie Bölgesel Ulusal veya Uluslararası Programlara Ek Destek Başvuru şartları 2009 yılı için çağrı yoktur ancak 2009 ortasında 2010 için başvuruların kabul edilmesi planlanmaktadır Başvuru elektronik ortamdahttps://www.epss-fp7.org/epss. Detaylı Bilgi:

35 Marie Curie Uluslararası Giden Araştırmacı Kariyer Destek Programı Başvuru şartları EU araştırmacılarının 3. dünya ülkelerinde araştırma yaparak tecrübe kazanmasını amaçlar. Konu sınırlaması yoktur Son başvuru tarihi 18 Ağustos 2009 Süre:1-2 yıl arasındadır Başvuru elektronik ortamdahttps://www.epss-fp7.org/epss. Destek Miktarı 2,8 milyon Euro’ya kadar Detaylı Bilgi:

36 Marie Curie Uluslararası Araştırmacı Değişim Programı Başvuru şartları EU ve ilişkili ülkelerle anlaşmalı ülkelerin arasında araştırmacı değişimini hedefler Son başvuru tarihi Kapalı Süre:2-4 yıl arasındadır Başvuru elektronik ortamdahttps://www.epss-fp7.org/epss. Destek Miktarı 3 milyon Euro’ya kadar Detaylı Bilgi:

37 "SMEs go Health" supports the successful participation of research centers, universities and innovative SMEs in EU-funded "HEALTH" research projects.

38 Istanbul, Turkey SMEs go Health held its 4th Information and Training Workshop in Istanbul, Turkey, on 27 April This training day was addressed to companies, Research Institutes, Universities, Hospitals and other fields of Health, Life Sciences, Genomics and Biotechnology. Proje Pazarı ve Bilgilendirme Toplantıları

39 SMEs go Health and Health NCP Net Brokerage Event for “HEALTH” in the 7th Framework Programme (FP7) Prague 4th June 2009 Prague Congress Centre, Prague, Czech Republic

40 Doktora Esnasında ve Doktora Sonrası Burslar / https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/

41 BURSLAR YURT İÇİ BURSLAR –TÜBİTAK bursları ( ) YURT DIŞI BURSLARI –Marie Curie bursları –Fullbright bursları –Yabancı ülke bursları –Yabancı üniversite ve kurum bursları

42 Doktora sonrası Yurt dışı araştırma bursları için bu yıl 25 Eylül 2009 tarihi son başvuru tarihidir. ÜDS 65, KPDS 60 (2004 ve sonrası belgeli). Davet mektubu.

43

44

45

46 GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUZ adresinden ilgili birim temsilcisinin e-posta adresine ulaşabilirsiniz.

47 İlginiz İçin Tesekkürler...


"K.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Birim Temsilcileri DOÇ. DR. İ. ERHAN GELGÖR, DOÇ. DR. UMUT TEKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları