Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) European Credit Transfer System (ECTS) Doç. Dr. Gülnaz KARATAY

2 1 2 3 4 5 Bologna Eşgüdüm Süreci Nedir? AKTS Kredisi Nedir?
AKTS Kredilendirme Sistemi 4 Örnek AKTS Hesabı 5 AKTS Bilgi Paketi 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

3 Bologna Süreci nedir? AB’nin ABD ile rekabet edebilmesi için araçlar sunan bir süreçtir. Öğrenci merkezli bir eğitim reformudur. Ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, Eğitimi Avrupa boyutunda ele alan, Tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen Üniversitelerde tanınırlığı ve eğitimde kalite güvencesini sağlayan bir araçtır. Statik değil dinamik bir yapıdır. Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Bilgi Toplumu oluşturmak

4 Bologna Süreci Nasıl Başladı?
Bologna Süreci’nin temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır. Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikri ilk kez bu bildiri ile ortaya çıkmıştır.

5 Sürecin Tarihi Gelişimi
1998 Sorbonne Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere 1999 Bologna Bildirgesi 29 Avrupa ülkesi 2001 Prag, Türkiye’nin dahil olması 2003 Berlin, 2005 Bergin, londra 2007 2009 Lauvren 46 ülke 2010 Budapeşte – Viyana 47 Ülke ve 2020 hedefi

6 BOLOGNA SÜRECİ EYLEM PLANI
Bologna Deklarasyonu ile: 1. Kolay anlaşılan ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanması 2. Lisans ve lisansüstü olmak üzere iki dereceli bir sistemin uygulanması 3. Kredili bir sistem oluşturulması (ECTS/AKTS) 4. Hareketliliğin arttırılması 5. Kalite güvencesinde Avrupa boyutunun oluşturulması 6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi Prag Bildirgesi ile: 7. Yaşamboyu öğrenim 8. Yüksek Öğrenim Kurumları (EUA) ve Öğrencilerin (ESİB) sürece katılımı 9. Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı’nın cazibesinin arttırılması Berlin Bildirgesi ile: 10. Avrupa Yükseköğrenim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı arasında sinerji, doktora programları

7 Bologna Sürecinin Ana Faaliyet Alanları
Diploma ve Derecelerin Tanınması Kalite Güvencesi Yeterlilikler Çerçevesi Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut

8 BU HEDEF GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN:
Ülkelerin eğitim sistemlerindeki farklılıklar korunarak ortak hedefler benimsenmesi Karşılıklı tanınma Şeffaflık Birbirinin deneyimlerinden faydalanma Doç.Dr.Gülnaz KARATAY 2012

9 BOLOGNA SÜRECİ “AVRUPA YÜKSEK ÖĞRENİM ALANI”NIN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN REFORMLAR ÖNGÖRÜR…..
2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

10 AKTS VE DİPLOMA EKİ BU REFORMLARIN YAPITAŞLARI ARASINDA YER ALIR.
2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

11 Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak
AKTS’nin Amacı NEDİR? Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak AKTS’nin AMACI 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

12 AKTS NEDİR? AKTS’de 1 Yarıyıl=30 AKTS Kredisi 1 Yıl = 60 AKTS Kredisi
1 AKTS =25-30 Saatlik Çalışma 15 haftalık (sınavlar dahil) akademik takvimde 1 ECTS kredilik bir ders için öğrencinin emek sarf etmesi gerekli süre haftada yaklaşık 2 saat olarak hesaplanmıştır. Öğrenme Çıktılarına geçiş yap 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

13 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

14 AKTS kredilerinde iş yükü esas alındığı için kredilerin belirlenmesinde yalnızca ders saatleri TEMEL ALINMAZ. 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

15 NEREDEN? NEREYE? ÖĞRETEN MERKEZLİ’DEN ÖĞRENEN MERKEZLİ’YE
Ulusal Krediler AKTS Pasif Rol Sorumluluk Öğretme Öğrenme ÖĞRETEN MERKEZLİ’DEN ÖĞRENEN MERKEZLİ’YE

16 16

17 İŞ YÜKÜ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

18 İŞYÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Hedeflenen öğrenme çıktıları Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri Seçilen ölçme/değerlendirme teknikleri Ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındaki tutarlılık, derslerin yeri vb.) Öğrencinin yeteneği ve çabası Öğrenim süresi

19 AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlikler Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü Haftalık ders saati (Kuramsal) 14 2 28 Haftalık ders saati (Uygulama) Okuma 3 6 İnternette tarama, kütüphane çalışması 4 8 Materyal tasarlama, uygulama 5 15 Rapor hazırlama 1 Sunu hazırlama Sunum Arasınav ve arasınava hazırlık Final sınavı ve final sınavına hazırlık 10 120 Toplam İş Yükü / 30 120/30 Dersin AKTS Kredisi

20 Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinliklerin Türü
AKTS Kredilerinin Hesaplanması için Tahmini Öğrenci İşyükü Hesaplama Çizelgesi Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Haftalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOPLAM Haftalık Ders Saati Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Saat) Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinliklerin Türü AKTS Kredisi

21 TAHMİNİ İŞ YÜKÜ HESAPLAMA ÖRNEK
DERSİN ADI BTÖ 307 ÖĞRETİM TASARIMI DERSİN KREDİSİ 3 Hafta 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOPLAM Kazanım I II III IV V VI VII VIII HAFTALIK DERS SAATİ (Teorik) Ön öğrenmeleri hatırlatma, kavramları tartışma Internetten elde edilen kaynakları tartışma Rapor hazırlama sürecini yönlendirme 42 saat DERSLE İLGİ SINIF DIŞI ETKİNLİKLER Okuma İnternet tar, Kütüphane araş. Arasınav Rapor hazırlama Sunu hazırlama Sunum Final hazırlık 78 saat 17 120 saat Değerlendirme Ara sınav % 15, Derse katılım % 25, Rapor % 15, Sözlü Sunum % 15, Final % 30 % 100 Ders için harcanan zaman 120 saat, 1 kredi yaklaşık 30 saat 120 / 30 saat = 4 ECTS kredisi ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğretim tasarımı ile ilgili temel kavramları açıklar. Öğretim ihtiyacını belirler. Öğrenenin özelliklerini belirler. İş analizi yapar. Öğretim hedeflerini belirler. Öğretim stratejilerini açıklar. Öğretim stratejilerini belirler. Bir dersin öğretim tasarımını yapar. 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

22 Öğrencilerin Değerlendirmesi
SÜRDÜRÜLEBİLİR İYİLEŞTİRME VE KALİTE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ PROGRAM Öğrenci Ç I K T L A R Öğretim elemanı Yeni Öğrenci Mezun Öğrencilerin Değerlendirmesi Çalışan Mezun Öğrenci anketi Öğrenme Programı/Ortamı Bölüm/Program bazında. Dış ve iç paydaş gereksinimlerine göre program hedefleri belirleniyor. Tasarlanan sistemin, öngörülen çıktılara ulaşıp ulaşamadığı, periyodik olarak öğrencilerden alınan değerlendirmelerle sürekli iyileştiriliyor. Benzer biçimde, program hedefleri de, mezunlar ve dış paydaşlardan alınan değerlendirmelerle, sürekli iyileştiriliyor. Mezunların Değerlendirmesi İşverenlerin Değerlendirmesi 22

23 AKTS BİLGİ PAKETİ En önemli ECTS dökümanıdır
Yabancı ve yerel öğrenciler için iki dilde hazırlanması (İngilizce okutulan programlarda sadece İngilizce hazırlanması yeterli) Bilgisayar ortamında ve basılı olarak ( bir veya birden fazla cilt halinde) Web’de mutlaka yer alması gerekiyor ÜÇ ANA BÖLÜMDEN OLUŞUR 1- Kurumla ilgili bilgiler 2- Genel pratik bilgiler 3- Bölümle ilgili bilgiler 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

24 KURUM HAKKINDA BİLGİ İsim ve Adres, Name and address
Akademik Takvim. Academic calendar Akademik Yetkililer, Academic authorities Kurumun Tipi ve Statüsünü Kapsayan Tanımlanması, General description of the institution (including type and status) Sunulan derece programları, List of degree programmes offered Kabul/Başvuru Prosedürü,Admission/registration procedures Başlıca Kurallar, Main university regulations ECTS Kurum Koordinatörü,ECTS institutional co-ordinator 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

25 ÖĞRENCİLER İÇİN GENEL BİLGİ
Yaşam Maliyeti,Cost of living Konaklama, Accommodation Yemek,Meals Sağlık Tesisleri, Medical facilities Özel İhtiyaçları olan Öğrenciler için tesisler, Facilities for special needs students Sigorta, Insurance Öğrenciler için maddi olanak,Financial support for students Öğrenci İşleri Ofisi,Student affairs office Çalışma Olanakları, Study facilities Uluslararası Programlar,International programmes Değişim Öğrencileri için pratik bilgiler, Practical information for mobile students Dil Kursları,Language courses Stajlar,Internships Spor Olanakları, Sports facilities Boş zamanlar ve hobi faaliyetleri, Extra-mural and leisure activities Öğrenci dernekleri,Student associations 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

26 DERECE PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ
Genel Tanımlama, General description Edinilen Unvan, Qualification awarded Başvuru Şartları,Admission requirements Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar, Educational and professional goals Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı,Access to further studies Dersin Kredilerini içeren Yapısal Şeması,Course structure diagram with credits (60 per year) Eğer var ise final sınavı,Final test, if any Sınav ve Değerlendirme Kuralları,Examination and assessment regulations ECTS Bölüm Koordinatörü,ECTS departmental co-ordinator 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

27 DERS BİLGİ PAKETİ Dersin adı/kodu/ kredisi İngilizce (ECTS:kredisi)
Dersin adı/kodu/ kredisi Türkçe (2-0)2 (AKTS:) Year/Semester-Yıl/Yarıyıl Type of Course-Dersin Türü Course Contents-Dersin İçeriği Prerequisite/Recommended-Önkoşul/Önerilen Objective of the Course-Dersin amacı Textbook / Recommended Reading-DersKitabı/Önerilen Kaynaklar Form of Teaching-Öğretme Biçimi Form of Assessment-Ölçme Değerlendirme Biçimi Language of Instruction-Öğretim Dili Instructor-Öğretim Elemanı GELEN VE KURUMDAKİ ÖĞRENCİLERİN ŞEFFAF BİLGİYE ULAŞmAsI; KARŞILAŞTIRMA YAPABİLMESİNİ SAĞLAR. 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

28 Dersin Kodu ve Adı EBB 147 Eğitim Bilimine Giriş Dersin Türü Z Dersin Kredisi Dersin ECTS Kredisi 4 Dersin Sorumlusu - Dersin Ön Koşulları Yok Dersin Süresi 1 Yarıyıl (3 kuramsal, haftada toplam 3 saat) Dersin İçeriği Eğitimin temel kavramları Bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik ve politik) Eğitimin tarihsel gelişimi Eğitim Bilimlerinde yöntem Eğitimin işlevleri Eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme Bir meslek olarak öğretmenlik, Dersin Amacı (Öğrenme Çıktıları) Bu dersin sonunda öğrenci Eğitimin temel kavramlarını, bir bilim olarak eğitimin temellerini (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik ve politik), eğitimin tarihsel gelişimini, eğitim bilimlerinde yöntemi, eğitimin işlevlerini, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşmeyi, bir meslek olarak öğretmenliği, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulama ve gelişmeleri açıklayabilecek, yorumlayabilecektir. Önerilen Kaynaklar Demirel, Ö. Ve Kaya, Z. (Ed) (2003), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Pegem A Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara. Erden, M. (1998), Öğretmenlik mesleğine giriş Alkım Yayınları, İstanbul. Öğretme Yöntemi(leri) Anlatım, soru – cevap, tartışma Değerlendirme Yöntemi Derse devam (% 5), 1 ara sınavı (% 25), dönem ödevleri (% 20) ve final sınavı (%50). Eğitim Dili Türkçe 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

29 Tavsiyeler 1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak derslere aynı AKTS kredisi verilmesi 2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi 3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin kredilerinin kendi fakülte/bölüm kurulları/öğretim elemanları tarafından belirlenmesi

30 Tavsiyeler 4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması 5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesi Meslek Stajı (Industrial Training,Summer practice) 1 AKTS Kredisi 6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin kendileri tarafından belirlenmesi

31 Tavsiyeler 7. Buçuklu kredi vermemeye gayret edilmesi
8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS kredisine karşılık gelmesi ancak ancak bazı hallerde yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması (Uygulamalı alanlar için AKTS) 9. Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle dönemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi 10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmaması

32 KAYNAKLAR (Prof. Dr. Buket Akkoyunlu-Doç. Dr. Sibel Aksu Yıldırım) BOLOGNA HANDBOOK 2nd SUPPLEMENT (Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide- D.Kennedy-J. Hyland-N.Ryan Selda Önderoğlu, Bolonya Süreci Sunumu Yeditepe Üniversitesi Bologna Süreci Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Sunumu H.Ü. AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS/Ects-european Credit Transfer System) ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY

33 TEŞEKKÜRLER..... 2012 Doç.Dr.Gülnaz KARATAY


"Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları