Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEMNUNİYET ANKETİ ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr. S.Noyan OĞULATA Doç.Dr. Yasemen YANAR Arş.Gör.Dr. Serin MEZARCIÖZ Endüstri Müh. Pırıl TEKİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEMNUNİYET ANKETİ ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr. S.Noyan OĞULATA Doç.Dr. Yasemen YANAR Arş.Gör.Dr. Serin MEZARCIÖZ Endüstri Müh. Pırıl TEKİN."— Sunum transkripti:

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEMNUNİYET ANKETİ ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr. S.Noyan OĞULATA Doç.Dr. Yasemen YANAR Arş.Gör.Dr. Serin MEZARCIÖZ Endüstri Müh. Pırıl TEKİN

2 Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'nda yer alan Kontrol Ortamı Standartları KOS 1.5.2. Üniversite personeli ve hizmet verilenlere yönelik memnuniyet anketleri düzenlenecektir. KOS 1.5.3. Üniversite personeli ve hizmet verilenlere yönelik memnuniyet anketleri ilgili birimlerce değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

3 maddeleri gereğince, birimler bazında memnuniyet durumlarının belirlenebilmesi için, Üniversitemizin 2008-2012 Stratejik planı amaç ve hedefleri doğrultusunda  Akademik personel memnuniyet anketi  İdari personel memnuniyet anketi  Öğrenci memnuniyet anketi  Mezun anketi  Paydaş anketi  Poliklinik hizmetlerini değerlendirme anketi  Yataklı servis hizmetlerini değerlendirme anketi hazırlanmış olup, söz konusu anketler Üniversitemizin tüm birimlerine gönderilecektir.

4 -Akademik personel sayısının belirlenmesi -İdari personel sayısının belirlenmesi -Öğrenci sayısının belirlenmesi -Polikliniklere gelen hasta sayısının belirlenmesi -Yatan hasta sayısının belirlenmesi Örneklem Büyüklüğünün Saptanması

5 PERSONEL SAYILARI Birim Çalışan idari personel sayısı Çalışan akademik personel sayısı Rektörlük73084 Balcalı Hastanesi1024 Diş Hekimliği Fakültesi1318 Eğitim Fakültesi26132 Fen - Edebiyat Fakültesi33109 Güzel Sanatlar Fakültesi724 Hukuk Fakültesi410 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1878 İlahiyat Fakültesi1237 İletişim Fakültesi211 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi44130 Su Ürünleri Fakültesi1931 Tıp Fakültesi81630 Ziraat Fakültesi118139

6 Birim Çalışan idari personel sayısı Çalışan akademik personel sayısı Adana MYO625 Ceyhan MYO2723 Ceyhan Sağlık Hiz. MYO46 Karaisalı MYO413 Kozan MYO1510 Pozantı MYO37 Sağlık Hiz. MYO125 Yumurtalık MYO38 Teknik Bilimler MYO47 Fen Bilimleri Enst.7124 Sağlık Bilimleri Enst.538 Sosyal Bilimler Enst.461 Adana Sağlık YO318 Besyo429 Karataş Turizm işletmeciliği ve Otelcilik YO69 Yabancı Diller YO262 Devlet Konservatuvarı1120 Döner Sermaye Saymanlığı1 GENEL TOPLAM22521898

7

8 ÖĞRENCİ SAYILARI Normal öğretim İkinci öğretim Toplam Birimkızerkekkızerkek Diş Hekimliği Fakültesi107128 235 Eğitim Fakültesi2184117411635325053 Fen - Edebiyat Fakültesi10829348417653622 Güzel Sanatlar Fakültesi197104- -301 Hukuk Fakültesi9681 - -177 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi135912787766784091 İlahiyat Fakültesi158145 - -303 İletişim Fakültesi - - - -0 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi873219749916825251 Su Ürünleri Fakültesi13224171105549 Tıp Fakültesi473648 - -1121 Ziraat Fakültesi8841158 - -2042

9 Normal öğretim İkinci öğretim Toplam Birimkızerkekkızerkek Adana MYO725160263814244389 Ceyhan MYO2435291994321403 Ceyhan Sağlık Hiz. MYO11864 - - 182 Karaisalı MYO156306 - - 462 Kozan MYO2374681752761156 Pozantı MYO7080 - - 150 Sağlık Hiz. MYO28080114141615 Yumurtalık MYO4596 - - 141 Teknik Bilimler MYO3364 - - 97 Fen Bilimleri Enst.817115110161994 Sağlık Bilimleri Enst.14866 - - 214 Sosyal Bilimler Enst.534522 - - 1056 Adana Sağlık YO581157 - - 738 Besyo272496 - - 768 Karataş Turizm işletmeciliği ve Otelcilik YO138204 - - 342 Devlet Konservatuvarı7572 - - 147

10

11 ANKETLER

12 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Öğretim Elemanları, Aşağıda üniversitemizin sizlere sunduğu olanak, hizmet ve çalışma koşulları ile ilgili anket yer almaktadır. Sizden istenilen ankette yer alan her bir maddeyi dikkatle okuyup kendinize uygun seçeneği işaretlemenizdir. Verdiğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sadece istatistiki amaçlı olarak kullanılacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Görev Yaptığınız Fakülte : …………………………….. Mezun Olduğunuz Üniversite : ( ) Çukurova Üniversitesi ( ) Diğer -yurtdışı ( ) Diğer- yurtiçi Doktora Yaptığınız Üniversite : ( ) Çukurova Üniversitesi ( ) Diğer- yurtdışı ( ) Diğer- yurt içi ( ) Doktorası yok Unvanınız: ( ) Prof. ( ) Doç. ( ) Y. Doç. ( ) Öğr. Gör./Uzman/Okutman ( ) Doktoralı Öğr. Gör. ( ) Doktoralı Araş. Gör. ( ) Araş. Gör. ( ) Başka (unvan ve kadrosu uyumlu olmayanlar lütfen belirtiniz:............................................................................... Yaşınız:………. Cinsiyetiniz: ( ) Kadın ( ) Erkek Çukurova Üniversitesi’ndeki Hizmet Süreniz :……….. Toplam Hizmet Süreniz:..........................................................

13 1.Beklenen düzeyin çok altında, 2. Beklenen düzeyin altında, 3. Beklenen düzeyde, 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde İLGİLİ SÜTUNU (X) İLE İŞARETLEYİNİZ. NoSorular12345Fikrim Yok 1Üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarının şeffaf ve açık olması 2Yöneticilere ulaşabilme 3 Fırsat ve imkanların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulması 4Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ölçütleri 5Üniversitemizdeki akademik yükseltme ölçütleri 6Biriminizdeki öğretim elemanı sayısı 7Üniversitemizdeki idari ve destek personelinin sayısı 8Yönetmelik ve esasların açıklığı 9Yönetmelik ve esaslardaki değişiklikler hakkında bilgilendirilme 10Lisans/ön lisans programlarına kayıt olan öğrenci niteliği 11Yüksek lisans/doktora programlarına kayıt olan öğrenci niteliği 12Programda yer alan derslerin bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliği 13Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterlikleri 14Üniversitemizce öğretim elemanlarına sağlanan olanaklar 15Üniversitemizde öğretim elemanı–öğrenci iletişimi 16Üniversitenin sunduğu kurum içi ve kurum dışı eğitim imkanları 17Dersliklerin öğretime uygunluğu 18Ders yüklerinin verimliliği arttırıcı bir biçimde dağılımının sağlanması 19Öğretim elemanlarının öğretim faaliyetleri ile ilgili karar alma sürecine katılımı 20Üniversitemizde yapılan araştırmaların sayısının yeterliği

14 NoSorular12345Fikrim Yok 21Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin (ulusal-uluslar arası kongre, sempozyum, çalıştay vb.) yeterliği 22Üniversitemizde disiplinler arası çalışmaların yeterliği 23Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterliği 24Üniversitemizde araştırma yapanları ödüllendirici sistemin yeterliği 25Üniversitemizde araştırma laboratuarlarının yeterliği 26Üniversitemizde araştırma için internetten sağlanan veri tabanlarının yeterliği 27Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fonunun yeterliği 28Üniversitemizde yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için parasal desteğin yeterliği 29Medikososyal sağlık hizmetleri 30Hastane sağlık hizmetleri 31Dinlenme ve spor tesisleri 32Kültür ve sanat hizmetleri 33Güvenlik hizmetleri 34Bilgisayar, yazıcı vb. araç-gereçler 35Bilgi-işlem hizmetleri 36Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri 37Hukuk destek hizmetleri 38Ofis/büro/odaların fiziksel koşulları 39Bakım-onarım hizmetleri 40Kongre-toplantı salonları/mekanları 41Yemekhane hizmetleri 42Kafeterya/kantin hizmetleri

15 NoSorular12345Fikrim Yok 43Ulaşım hizmetleri 44Otopark alanı 45Lojman olanakları 46Kreş olanak ve hizmetleri 47Temizlik hizmetleri 48Yeşil alanlar 49Diğer üniversiteler ile olan ilişkiler 50Üniversiteler dışındaki paydaşlarla ilişkiler 51Üniversitemizin Yükseköğretim misyonunu başarma düzeyi 52Genel olarak Çukurova Üniversitesi Akademik Personeli olmaktan memnuniyetiniz Bu soruların dışında eklemek istediklerinizi lütfen belirtiniz: ……………………………..........................................……………………………………………………………………………………… ………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… ……...………………………………………………………………………………………………………………………...………………… ……………………………………………………………………………………………………

16 İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Üniversitemiz Çalışanları, Aşağıda üniversitemizin sizlere sunduğu olanak, hizmet ve çalışma koşulları ile ilgili anket yer almaktadır. Sizden istenilen ankette yer alan her bir maddeyi dikkatle okuyup kendinize uygun seçeneği işaretlemenizdir. Verdiğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sadece istatistiki amaçlı olarak kullanılacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Kişisel Bilgiler Cinsiyetiniz: OKadın OErkek Yaşınız: Mezuniyet durumunuz: OLise OÖn Lisans OLisans OYüksek Lisans ODiğer (lütfen belirtiniz) Çalışma süreniz: Ç.Ü.’de çalışma süreniz: Ç.Ü.’deki göreviniz: ODaire Başkanı/Hukuk Müşaviri/Müdür/ Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreteri OŞube Müdürü/Müdür Yardımcısı OŞef/Sayman/Ayniyat Saymanı/Mali Hizmetler Uzmanı ODiğer, lütfen belirtiniz ……………………………………………… Genel İdari Hizmetler Sınıfı OBüro Çalışanları (Memur, Daktilograf, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, V.H.K.İ., Araştırmacı, Kütüphaneci, Veznedar, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, İmam vb.) ODiğer, lütfen belirtiniz ……………………………………………… Teknik Hizmetler Sınıfı OMühendis/Mimar/Kimyager OTeknisyen/Tekniker/Teknik Ressam ODiğer, lütfen belirtiniz ……………………………………………… Sağlık Hizmetleri Sınıfı OTabip/Diş Tabibi/Eczacı/Diyetisyen/Psikolog/Biyolog/Fizyoterapist OSağlık Personeli (Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laborant vb.) OYardımcı Sağlık Personeli (Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Hastabakıcı vb.) ODiğer, lütfen belirtiniz ……………………………………………… Destek Hizmetleri Sınıfı OKoruma ve Güvenlik Görevlisi/Bekçi OŞöför OYardımcı Hizmetler Personeli (Hizmetli, Aşçı, Terzi, Kaloriferci vb.) ODiğer, lütfen belirtiniz ………………………………………………

17 1.Beklenen düzeyin çok altında, 2. Beklenen düzeyin altında, 3. Beklenen düzeyde, 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde İLGİLİ SÜTUNU (X) İLE İŞARETLEYİNİZ. NoSorular12345Fikrim Yok 1Görevinizle eğitiminizin uygunluğu 2Görevinizle yeteneklerinizin uygunluğu 3Yönetmelik ve esasların açıklığı 4Yönetmelik ve esaslardaki değişiklikler hakkında bilgilendirilme 5Görevinizle ilgili konularda görüş ve önerilerinizin alınması 6Sorumluluğunuza verilen işin içeriği hakkında açıklamada bulunulması 7Üniversitemizin insan kaynakları yönetimi, politika, strateji ve uygulamaları 8Üniversitemizin çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri izleyebilme konusundaki çalışmaları 9Üniversitemizin kendinizi geliştirme olanağı sağlaması 10Mevcut ödüllendirme sisteminin işlevselliği 11Başarılı çalışmalarınızın takdir edilmesi 12Fırsat ve imkanların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulması 13Hizmet içi eğitim olanakları 14Ücret ve ücret dışı ödemelerin emeğinizi karşılıyor olması 15İş güvenliği 16Biriminizdeki çalışan sayısı 17İş yükünün verimliliği arttırıcı bir biçimde dağılımının sağlanması 18Yöneticilere ulaşabilme 19Birim içi iletişim 20Diğer idari birimler ve idari personelle aranızdaki iletişim*

18 NoSorular12345Fikrim Yok 21Akademik birimler ve akademik personelle aranızdaki iletişim* 22Öğrencilerle aranızdaki iletişim* 23Bireysel çalışma alanları 24Görevinizi yürütmek için gerekli altyapı ve donanım 25Bilgisayar teknolojileri, internet ve iletişim olanak ve hizmetleri 26Bütçe olanakları 27Döner sermaye gelirleri 28Lojman olanakları 29Yemekhane hizmetleri 30Kantin, kafeterya hizmetleri 31Hastane sağlık hizmetleri 32Medikososyal sağlık hizmetleri 33Genel temizlik hizmetleri 34Güvenlik hizmetleri 35Ulaşım hizmetleri 36Bakım-onarım hizmetleri 37Kreş olanak ve hizmetleri 38Otopark olanakları 39Sosyal ve sportif tesisler 40Sosyal ve sportif tesislerdeki etkinlikler hakkında bilgilendirilme 41Yeşil alanlar 42Kültürel etkinlikler 43Kültürel etkinlikler hakkında bilgilendirilme 44Üniversitemizin misyonunu gerçekleştirme düzeyi 45Genel olarak Çukurova Üniversitesi İdari Personeli olmaktan memnuniyetiniz *Çalıştığınız birimin konusunu oluşturuyorsa cevaplandırınız. Bu soruların dışında eklemek istediklerinizi lütfen belirtiniz:

19 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Sevgili öğrenciler, Aşağıda üniversitemizin sizlere sunduğu olanak ve hizmetler ile ilgili anket yer almaktadır. Sizden istenilen ankette yer alan her bir maddeyi dikkatle okuyup bu olanak ve hizmetlerin ne ölçüde karşılandığını, kendinize uygun seçeneği işaretleyerek belirtmenizdir. Verdiğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sadece istatistiki amaçlı olarak kullanılacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Kişisel Bilgiler Cinsiyetiniz:………………………………………..........() Kız () Erkek Yaşınız:…………………………………………………. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu:……… Bölüm/Program:………………………………………….. Sınıf:………………………………………………………() Hazırlık () I. () II. () III. () IV. (). IV+ Üniversite sınavında bölümü tercih sıranız………………. Mezun olduğunuz lise: Devlet Lisesi () Süper Lise () Fen Lisesi ()Meslek Lisesi () Anadolu Lisesi () A.Öğretmen Lisesi ()Özel okul/Kolej () Diğer () belirtiniz Genel olarak üniversitemden memnunum:………………..Evet () Hayır () Genel olarak bölümümden memnunum:………………….Evet () Hayır () Bir arkadaşınıza ÇÜ’yü tercih etmesini önerir misiniz?Evet () Hayır () CÜ’nün bir öğrencisi olmanın birey olmama, kişilik özelliklerimin gelişmesine, bireysel gelişimime önemli katkılarda bulunduğuna inanıyorum. Evet () Hayır ()

20 1.Beklenen düzeyin çok altında, 2. Beklenen düzeyin altında, 3. Beklenen düzeyde, 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde İLGİLİ SÜTUNU (X) İLE İŞARETLEYİNİZ. NoSorular12345Fikrim Yok 1Ders içeriklerinin güncellenmesi 2Derslerde öğretim teknolojilerinin (projeksiyon, tepegöz, vb.) etkili olarak kullanılması 3 Derslerin açık ve anlaşılır biçimde işlenmesi 4Öğretim elemanlarının ders saatlerini etkili olarak kullanması 5Öğretim elemanlarının derslerdeki performansı 6Derslerin laboratuar/atölye yönünden yeterliliği 7Derslerle ilgili dökümanlara ulaşabilme (kitap, dergi vb.) 8Eğitim kadrosunun yeterliliği 9Seçmeli derslerin ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda seçilebilmesi 10Bölüm yöneticilerinin öğrencilere karşı tutum ve davranışları (ilgi, ulaşılabilirlik, vb.) 11Bölüm öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutum ve davranışları (ilgi, ulaşılabilirlik, vb.) 12Bölüm idari personelinin öğrencilere karşı tutum ve davranışları (ilgi, ulaşılabilirlik, vb.) 13Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanlarının objektifliği 14Sağlanan uyum ve oryantasyon hizmetleri 15Danışmanlık hizmetleri 16Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 17İş dünyasının tanınması için Üniversitenin sağladığı olanaklar (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vb.) 18Dersliklerin öğretime uygunluğu 19Tuvalet ve lavaboların temizliği ve uygunluğu

21 NoSorular12345Fikrim Yok 20Yönetmelik ve esasların açıklığı 21Yönetmelik ve esaslardaki değişiklikler hakkında bilgilendirilme 22Engelli öğrencilere sağlanan olanak ve hizmetler 23Burs olanakları 24Burs olanakları hakkında bilgilendirilme 25Yurt ve barınma olanakları 26Yemekhane hizmetleri 27Sağlık hizmetleri 28Genel temizlik hizmetleri 29Ulaşım hizmetleri 30Kantin, kafeterya ve çarşı olanakları 31Sosyal ve sportif tesisler 32Sosyal ve sportif tesislerdeki etkinlikler hakkında bilgilendirilme 33Yeşil alanlar 34Kültürel etkinlikler 35Kültürel etkinlikler hakkında bilgilendirilme 36Bilgisayar teknolojileri, internet olanak ve hizmetleri 37Kütüphane olanak ve hizmetleri 38Öğrenci toplulukları ve düzenledikleri etkinlikler

22 NoSorular12345Fikrim Yok 39Öğrenci toplulukları ve düzenledikleri etkinliklere ilişkin bilgilendirilme 40Öğrenci temsilciliği sisteminin işlevselliği 41Üniversitemizin misyonunu gerçekleştirme düzeyi Bu soruların dışında eklemek istediklerinizi lütfen belirtiniz: ……………………………..........................................……………………………………………………………………………………… ………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… ……...………………………………………………………………………………………………………………………...………………… ……………………………………………………………………………………………………

23 POLİKLİNİK HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ Sayın Bay/Bayan, Kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen hastanemizin bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması açısından aşağıda yer alan soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Başhekim Anketin Doldurulduğu Tarih:…./…../….. 1- Hizmet Aldığınız Bölüm(ler) İç HastalıklarıBeyin ve Sinir Cerrahisi KardiyolojiPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kalp ve Damar CerrahisiOrtopedi ve Travmatoloji NörolojiÜroloji PsikiyatriKulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıGöz Hastalıkları DermatolojiKadın Hastalıkları ve Doğum Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Aile Hekimliği Genel CerrahiGenel Tababet Çocuk CerrahisiDiş Polikliniği Göğüs HastalıklarıDiğer

24 DEMOGRAFİK VERİLER 1- Cinsiyetiniz 1- Kadın 2- Erkek 2-Yaşınız……… 3- Eğitim Durumunuz 1- Okur Yazar Değil 2- Okur Yazar 3- İlkokul 4- Ortaokul 5- Lise 6- Yüksekokul 7- Üniversite 4- Mesleğiniz…………………….. 5- Sosyal Güvenceniz Memur(çalışan) Emekli Sandığı SSKGenel Sağlık Sigortası Bağ-Kur Yeşil Kart Güvencem Yok Diğer

25 FİZİKİ ORTAM ve BİRİMLER 6- Polikliniklerin bulunduğu yere ve muayene odalarına kolay ulaşılabiliyor mu (işaret levhaları var mı)? 1. Evet, kolay ulaşılıyor () 2. Yönlendirme eksik () 3. Hayır, zor oldu () 7- Size göre, polikliniklerin temizliği nasıldı? 1. Çok temiz () 2. Temiz () 3. Fena değil() 4. Kirli() HEKİM MUAYENESİ Aldığınız hizmetlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 8- Hastaneye geldikten sonra muayene olmak için bürokratik işlemlere (hasta kabul, kayıt vb.) harcadığınız toplam süre hakkındaki görüşünüz? Çok iyi () Orta () Çok kötü () 9- Hekimin sizi muayene etme süresi hakkındaki görüşünüz? Çok iyi () Orta () Çok kötü () 10- Hekim tarafından, size verilen tedavi veya yapacağınız egzersizler veya durumunuz için anlayacağınız şekilde açıklama yapıldı mı? 1.Evet, tamamıyla() 2.Evet, kısmen() 3.Hayır()

26 11- Hekim şikâyetlerinizi dinleyip, hastalığınızla ilgili sorularınıza anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi? 1. Evet, tamamıyla() 2. Evet, kısmen() 3. Hayır() 12- Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir hekime muayene olmayı düşünür müsünüz? 1. Evet, elbette () 2. Evet, kısmen () 3. Hayır () 13- Hekiminizi kendiniz seçebildiniz mi? 1- Evet () 2- Hayır () DİĞER MESLEK GRUPLARI 14- Sizinle ilgilenen diğer personel aşağıdakilerden hangisiydi? 1.Hemşire 2.Fizyoterapist 3.Röntgen teknisyeni 4.Psikolog 5.Sosyal Hizmet Uzmanı 6.Diğer: Lütfen belirtiniz…………… 15- Sizinle ilgilenen personel, önemli olduğunu düşündüğünüz bir soruya anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi? 1. Evet, tamamıyla() 2. Evet, kısmen() 3. Hayır()

27 BİLGİLENDİRME 16- Hekiminiz tarafından, eve gittiğinizde (hastaneden ayrıldıktan sonra) hastalığınızın tedavisi boyunca yaşanabilecek durumlar için bilgi verildi mi? 1- Evet, tamamen() 2- Evet, kısmen() 3- Hayır() 17- Durumunuzun kötüleşmesi halinde veya endişeye kapıldığınız anda hastaneden iletişime geçebileceğiniz bir telefon-iletişim adresi verildi mi? 1- Evet() 2- Hayır() GENEL DEĞERLENDİRME 18- Polikliniklerde aldığınız hizmeti genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? 1- Mükemmel() 2- Çok iyi() 3- İyi() 4- Orta() 5- Kötü() ÖNERİLERİNİZ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………

28 YATAKLI SERVİS HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ Sayın Bay/Bayan, Kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen hastanemizin bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması açısından aşağıda yer alan soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Başhekim Anketin Doldurulduğu Tarih:…./…../….. 1- Hizmet Aldığınız Bölüm(ler) İç HastalıklarıBeyin ve Sinir Cerrahisi KardiyolojiPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kalp ve Damar CerrahisiOrtopedi ve Travmatoloji NörolojiÜroloji PsikiyatriKulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıGöz Hastalıkları DermatolojiKadın Hastalıkları ve Doğum Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Aile Hekimliği Genel CerrahiGenel Tababet Çocuk CerrahisiDiş Polikliniği Göğüs HastalıklarıDiğer

29 DEMOGRAFİK VERİLER 1- Cinsiyetiniz 1- Kadın 2- Erkek 2-Yaşınız……… 3- Eğitim Durumunuz 1- Okur Yazar Değil 2- Okur Yazar 3- İlkokul 4- Ortaokul 5- Lise 6- Yüksekokul 7- Üniversite 4- Mesleğiniz…………………….. 5- Sosyal Güvenceniz Memur(çalışan) Emekli Sandığı SSKGenel Sağlık Sigortası Bağ-Kur Yeşil Kart Güvencem Yok Diğer

30 HASTA KABUL Yatış sırasındaki işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 6- Servise yatış işlemlerini yapan görevli bana karşı ilgili ve nazikti. 1.Evet, tamamen () 2.Evet, kısmen () 3.Hayır () 7- Yatış işlemlerinin tamamlanması için harcadığınız toplam süre hakkındaki görüşünüz? Çok iyi () Orta () Çok kötü () SERVİSLER Yattığınız serviste aldığınız hizmetlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 8- Size göre, kaldığınız servis ve odanın temizliği nasıldı? 1.Çok temiz() 2.Temiz () 3.Vasat(idare eder)() 4.Pek temiz sayılmazdı() 5.Hiç temiz değildi() 9- Odanın ısı ve havalandırma sistemini yeterli buldunuz mu? 1.Evet () 2.Kısmen() 3.Hayır () 10- Hastane yemeklerini nasıl buldunuz? 1.Çok iyi() 2.İyi() 3.Vasat (idare eder)() 4.Kötü()

31 HEKİMLER Hekimlerin size karşı davranışlarıyla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 11- Sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hekimler tarafından anlayacağınız şekilde yanıt verildi mi? 1.Evet, her zaman() 2.Evet, bazen() 3.Hayır() 12- Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi? 1. Evet() 2. Kısmen() 3. Hayır() HEMŞİRELER Hemşirelerin size karşı davranışlarıyla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 13- Sizin önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hemşireler tarafından anlayacağınız şekilde yanıt verildi mi? 1.Evet, her zaman() 2.Evet, bazen() 3.Hayır() 14- Hemşireler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi? 1.Evet() 2.Kısmen() 3.Hayır()

32 TEDAVİ ve BAKIM Tedavi sürecinde aldığınız hizmetlerle ilgili soruları cevaplayınız. 15- Durumunuz ve size uygulanan tedavi hakkında ne kadar bilgi verildi? 1.Hayır, bilgi verilmedi() 2.Yeterli bilgi verilmedi() 3.Yeteri kadar bilgi verildi() 16-Muayene edildiğiniz zaman yeterli ölçüde mahremiyet sağlandı mı? 1.Evet, her zaman() 2.Evet, bazen() 3.Hayır() 17- İhtiyacınız olduğunda, hemşireyi veya hekimi çağırdığınız zaman çağrıya yanıt veriliyor muydu? 1.Evet, hemen (5-10 dakika içinde) () 2.Evet, az sonra ( 15-20 dakika içinde) () 3.Evet, geç yanıt veriliyordu ( 20-30 dakika içinde) () 4.30 dakikadan fazla () 5.Hayır ()

33 HASTANEDEN AYRILMA 18- Hekim veya hemşirelerden, eve gittiğinizde karşılaşabileceğiniz sorunları size izah eden oldu mu? 1.Evet, tamamıyla() 2.Evet, kısmen() 3.Hayır() 19- Tedavi olduğunuz servisten, ihtiyacınız olduğunda iletişim kurulabilecek bir telefon numarası verildi mi? 1.Evet() 2.Hayır() GENEL DEĞERLENDİRME 20- Genel olarak, aldığınız tedavi ve bakımı nasıl değerlendiriyorsunuz? 1.Mükemmel() 2.Çok iyi() 3.İyi() 4.Vasat (idare eder)() 5.Kötü() 21- Hastanenin genel temizlik ve düzenini nasıl değerlendiriyorsunuz? 1.Mükemmel() 2.Çok iyi() 3.İyi() 4.Vasat (idare eder)() 5.Kötü() 22- Eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneyi tercih eder misiniz? 1.Evet() 2.Hayır() ÖNERİLERİNİZ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………

34 TEŞEKKÜR EDERİM…


"ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEMNUNİYET ANKETİ ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr. S.Noyan OĞULATA Doç.Dr. Yasemen YANAR Arş.Gör.Dr. Serin MEZARCIÖZ Endüstri Müh. Pırıl TEKİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları