Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MEMNUNİYET ANKETİ ÇALIŞMALARI Yrd.Doç.Dr. S.Noyan OĞULATA Doç.Dr. Yasemen YANAR Arş.Gör.Dr. Serin MEZARCIÖZ Endüstri Müh. Pırıl TEKİN

2 Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı'nda yer alan Kontrol Ortamı Standartları
KOS Üniversite personeli ve hizmet verilenlere yönelik memnuniyet anketleri düzenlenecektir. KOS Üniversite personeli ve hizmet verilenlere yönelik memnuniyet anketleri ilgili birimlerce değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.

3 maddeleri gereğince, birimler bazında memnuniyet durumlarının belirlenebilmesi için, Üniversitemizin Stratejik planı amaç ve hedefleri doğrultusunda Akademik personel memnuniyet anketi İdari personel memnuniyet anketi Öğrenci memnuniyet anketi Mezun anketi Paydaş anketi Poliklinik hizmetlerini değerlendirme anketi Yataklı servis hizmetlerini değerlendirme anketi hazırlanmış olup, söz konusu anketler Üniversitemizin tüm birimlerine gönderilecektir.

4 Akademik personel sayısının belirlenmesi
İdari personel sayısının belirlenmesi Öğrenci sayısının belirlenmesi Polikliniklere gelen hasta sayısının belirlenmesi Yatan hasta sayısının belirlenmesi Örneklem Büyüklüğünün Saptanması

5 Çalışan idari personel sayısı
PERSONEL SAYILARI Birim Çalışan idari personel sayısı Çalışan akademik personel sayısı Rektörlük 730 84 Balcalı Hastanesi 1024 Diş Hekimliği Fakültesi 13 18 Eğitim Fakültesi 26 132 Fen - Edebiyat Fakültesi 33 109 Güzel Sanatlar Fakültesi 7 24 Hukuk Fakültesi 4 10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 78 İlahiyat Fakültesi 12 37 İletişim Fakültesi 2 11 Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 44 130 Su Ürünleri Fakültesi 19 31 Tıp Fakültesi 81 630 Ziraat Fakültesi 118 139

6 Çalışan idari personel sayısı
Birim Çalışan idari personel sayısı Çalışan akademik personel sayısı Adana MYO 6 25 Ceyhan MYO 27 23 Ceyhan Sağlık Hiz. MYO 4 Karaisalı MYO 13 Kozan MYO 15 10 Pozantı MYO 3 7 Sağlık Hiz. MYO 12 5 Yumurtalık MYO 8 Teknik Bilimler MYO Fen Bilimleri Enst. 124 Sağlık Bilimleri Enst. 38 Sosyal Bilimler Enst. 61 Adana Sağlık YO 18 Besyo 29 Karataş Turizm işletmeciliği ve Otelcilik YO 9 Yabancı Diller YO 2 62 Devlet Konservatuvarı 11 20 Döner Sermaye Saymanlığı 1 GENEL TOPLAM 2252 1898

7

8 ÖĞRENCİ SAYILARI Normal öğretim İkinci öğretim Toplam Birim kız erkek
Normal öğretim İkinci öğretim  Toplam Birim kız erkek Diş Hekimliği Fakültesi 107 128 235 Eğitim Fakültesi 2184 1174 1163 532 5053 Fen - Edebiyat Fakültesi 1082 934 841 765 3622 Güzel Sanatlar Fakültesi 197 104  - 301 Hukuk Fakültesi 96 81 177 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1359 1278 776 678 4091 İlahiyat Fakültesi 158 145 303 İletişim Fakültesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 873 2197 499 1682 5251 Su Ürünleri Fakültesi 132 241 71 105 549 Tıp Fakültesi 473 648 1121 Ziraat Fakültesi 884 1158 2042

9 - Normal öğretim İkinci Toplam Birim kız erkek Adana MYO 725 1602 638
1424 4389 Ceyhan MYO 243 529 199 432 1403 Ceyhan Sağlık Hiz. MYO 118 64  - 182 Karaisalı MYO 156 306 462 Kozan MYO 237 468 175 276 1156 Pozantı MYO 70 80 150 Sağlık Hiz. MYO 280 114 141 615 Yumurtalık MYO 45 96 Teknik Bilimler MYO 33 97 Fen Bilimleri Enst. 817 1151 10 16 1994 Sağlık Bilimleri Enst. 148 66 214 Sosyal Bilimler Enst. 534 522 1056 Adana Sağlık YO 581 157 738 Besyo 272 496 768 Karataş Turizm işletmeciliği ve Otelcilik YO 138 204 342 Devlet Konservatuvarı 75 72 147

10

11 ANKETLER

12 AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ
Değerli Öğretim Elemanları, Aşağıda üniversitemizin sizlere sunduğu olanak, hizmet ve çalışma koşulları ile ilgili anket yer almaktadır. Sizden istenilen ankette yer alan her bir maddeyi dikkatle okuyup kendinize uygun seçeneği işaretlemenizdir. Verdiğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sadece istatistiki amaçlı olarak kullanılacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Görev Yaptığınız Fakülte : …………………………….. Mezun Olduğunuz Üniversite : ( ) Çukurova Üniversitesi ( ) Diğer -yurtdışı ( ) Diğer- yurtiçi Doktora Yaptığınız Üniversite : ( ) Çukurova Üniversitesi ( ) Diğer- yurtdışı ( ) Diğer- yurt içi ( ) Doktorası yok Unvanınız: ( ) Prof. ( ) Doç. ( ) Y. Doç. ( ) Öğr. Gör./Uzman/Okutman ( ) Doktoralı Öğr. Gör. ( ) Doktoralı Araş. Gör. ( ) Araş. Gör. ( ) Başka (unvan ve kadrosu uyumlu olmayanlar lütfen belirtiniz: Yaşınız:………. Cinsiyetiniz: ( ) Kadın ( ) Erkek Çukurova Üniversitesi’ndeki Hizmet Süreniz :……….. Toplam Hizmet Süreniz:

13 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde
1.Beklenen düzeyin çok altında, 2. Beklenen düzeyin altında, 3. Beklenen düzeyde, 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde İLGİLİ SÜTUNU (X) İLE İŞARETLEYİNİZ. No Sorular 1 2 3 4 5 Fikrim Yok Üniversitemiz Senatosu ve Yönetim Kurulu kararlarının şeffaf ve açık olması Yöneticilere ulaşabilme Fırsat ve imkanların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulması Üniversitemizdeki idari görevlere seçilme/atama ölçütleri Üniversitemizdeki akademik yükseltme ölçütleri 6 Biriminizdeki öğretim elemanı sayısı 7 Üniversitemizdeki idari ve destek personelinin sayısı 8 Yönetmelik ve esasların açıklığı 9 Yönetmelik ve esaslardaki değişiklikler hakkında bilgilendirilme 10 Lisans/ön lisans programlarına kayıt olan öğrenci niteliği 11 Yüksek lisans/doktora programlarına kayıt olan öğrenci niteliği 12 Programda yer alan derslerin bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliği 13 Bölüm/Anabilim Dalımızdaki öğretim elemanlarının akademik yeterlikleri 14 Üniversitemizce öğretim elemanlarına sağlanan olanaklar 15 Üniversitemizde öğretim elemanı–öğrenci iletişimi 16 Üniversitenin sunduğu kurum içi ve kurum dışı eğitim imkanları 17 Dersliklerin öğretime uygunluğu 18 Ders yüklerinin verimliliği arttırıcı bir biçimde dağılımının sağlanması 19 Öğretim elemanlarının öğretim faaliyetleri ile ilgili karar alma sürecine katılımı 20 Üniversitemizde yapılan araştırmaların sayısının yeterliği

14 No Sorular 1 2 3 4 5 Fikrim Yok 21 Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin (ulusal-uluslar arası kongre, sempozyum, çalıştay vb.) yeterliği 22 Üniversitemizde disiplinler arası çalışmaların yeterliği 23 Üniversitemizde araştırma ve yayın yapmaya ayrılabilen zamanın yeterliği 24 Üniversitemizde araştırma yapanları ödüllendirici sistemin yeterliği 25 Üniversitemizde araştırma laboratuarlarının yeterliği 26 Üniversitemizde araştırma için internetten sağlanan veri tabanlarının yeterliği 27 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fonunun yeterliği 28 Üniversitemizde yurtiçi ve yurt dışı bilimsel toplantı ve kongrelere katılım için parasal desteğin yeterliği 29 Medikososyal sağlık hizmetleri 30 Hastane sağlık hizmetleri 31 Dinlenme ve spor tesisleri 32 Kültür ve sanat hizmetleri 33 Güvenlik hizmetleri 34 Bilgisayar, yazıcı vb. araç-gereçler 35 Bilgi-işlem hizmetleri 36 Kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri 37 Hukuk destek hizmetleri 38 Ofis/büro/odaların fiziksel koşulları 39 Bakım-onarım hizmetleri 40 Kongre-toplantı salonları/mekanları 41 Yemekhane hizmetleri 42 Kafeterya/kantin hizmetleri

15 Kreş olanak ve hizmetleri 47 Temizlik hizmetleri 48 Yeşil alanlar 49
No Sorular 1 2 3 4 5 Fikrim Yok 43 Ulaşım hizmetleri 44 Otopark alanı 45 Lojman olanakları 46 Kreş olanak ve hizmetleri 47 Temizlik hizmetleri 48 Yeşil alanlar 49 Diğer üniversiteler ile olan ilişkiler 50 Üniversiteler dışındaki paydaşlarla ilişkiler 51 Üniversitemizin Yükseköğretim misyonunu başarma düzeyi 52 Genel olarak Çukurova Üniversitesi Akademik Personeli olmaktan memnuniyetiniz Bu soruların dışında eklemek istediklerinizi lütfen belirtiniz: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… ……...………………………………………………………………………………………………………………………...………………… ……………………………………………………………………………………………………

16 İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ
Değerli Üniversitemiz Çalışanları, Aşağıda üniversitemizin sizlere sunduğu olanak, hizmet ve çalışma koşulları ile ilgili anket yer almaktadır. Sizden istenilen ankette yer alan her bir maddeyi dikkatle okuyup kendinize uygun seçeneği işaretlemenizdir. Verdiğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sadece istatistiki amaçlı olarak kullanılacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Kişisel Bilgiler Cinsiyetiniz: OKadın OErkek Yaşınız: Mezuniyet durumunuz: OLise OÖn Lisans OLisans OYüksek Lisans ODiğer (lütfen belirtiniz) Çalışma süreniz: Ç.Ü.’de çalışma süreniz: Ç.Ü.’deki göreviniz: ODaire Başkanı/Hukuk Müşaviri/Müdür/ Fakülte, Enstitü, Yüksekokul Sekreteri OŞube Müdürü/Müdür Yardımcısı OŞef/Sayman/Ayniyat Saymanı/Mali Hizmetler Uzmanı ODiğer, lütfen belirtiniz ……………………………………………… Genel İdari Hizmetler Sınıfı OBüro Çalışanları (Memur, Daktilograf, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, V.H.K.İ., Araştırmacı, Kütüphaneci, Veznedar, Satınalma Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, İmam vb.) Teknik Hizmetler Sınıfı OMühendis/Mimar/Kimyager OTeknisyen/Tekniker/Teknik Ressam Sağlık Hizmetleri Sınıfı OTabip/Diş Tabibi/Eczacı/Diyetisyen/Psikolog/Biyolog/Fizyoterapist OSağlık Personeli (Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laborant vb.) OYardımcı Sağlık Personeli (Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Hastabakıcı vb.) Destek Hizmetleri Sınıfı OKoruma ve Güvenlik Görevlisi/Bekçi OŞöför OYardımcı Hizmetler Personeli (Hizmetli, Aşçı, Terzi, Kaloriferci vb.)

17 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde
1.Beklenen düzeyin çok altında, 2. Beklenen düzeyin altında, 3. Beklenen düzeyde, 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde İLGİLİ SÜTUNU (X) İLE İŞARETLEYİNİZ. No Sorular 1 2 3 4 5 Fikrim Yok Görevinizle eğitiminizin uygunluğu Görevinizle yeteneklerinizin uygunluğu Yönetmelik ve esasların açıklığı Yönetmelik ve esaslardaki değişiklikler hakkında bilgilendirilme Görevinizle ilgili konularda görüş ve önerilerinizin alınması 6 Sorumluluğunuza verilen işin içeriği hakkında açıklamada bulunulması 7 Üniversitemizin insan kaynakları yönetimi, politika, strateji ve uygulamaları 8 Üniversitemizin çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri izleyebilme konusundaki çalışmaları 9 Üniversitemizin kendinizi geliştirme olanağı sağlaması 10 Mevcut ödüllendirme sisteminin işlevselliği 11 Başarılı çalışmalarınızın takdir edilmesi 12 Fırsat ve imkanların adil ve şeffaf olarak tüm çalışanlara sunulması 13 Hizmet içi eğitim olanakları 14 Ücret ve ücret dışı ödemelerin emeğinizi karşılıyor olması 15 İş güvenliği 16 Biriminizdeki çalışan sayısı 17 İş yükünün verimliliği arttırıcı bir biçimde dağılımının sağlanması 18 Yöneticilere ulaşabilme 19 Birim içi iletişim 20 Diğer idari birimler ve idari personelle aranızdaki iletişim*

18 *Çalıştığınız birimin konusunu oluşturuyorsa cevaplandırınız.
No Sorular 1 2 3 4 5 Fikrim Yok 21 Akademik birimler ve akademik personelle aranızdaki iletişim* 22 Öğrencilerle aranızdaki iletişim* 23 Bireysel çalışma alanları 24 Görevinizi yürütmek için gerekli altyapı ve donanım 25 Bilgisayar teknolojileri, internet ve iletişim olanak ve hizmetleri 26 Bütçe olanakları 27 Döner sermaye gelirleri 28 Lojman olanakları 29 Yemekhane hizmetleri 30 Kantin, kafeterya hizmetleri 31 Hastane sağlık hizmetleri 32 Medikososyal sağlık hizmetleri 33 Genel temizlik hizmetleri 34 Güvenlik hizmetleri 35 Ulaşım hizmetleri 36 Bakım-onarım hizmetleri 37 Kreş olanak ve hizmetleri 38 Otopark olanakları 39 Sosyal ve sportif tesisler 40 Sosyal ve sportif tesislerdeki etkinlikler hakkında bilgilendirilme 41 Yeşil alanlar 42 Kültürel etkinlikler 43 Kültürel etkinlikler hakkında bilgilendirilme 44 Üniversitemizin misyonunu gerçekleştirme düzeyi 45 Genel olarak Çukurova Üniversitesi İdari Personeli olmaktan memnuniyetiniz *Çalıştığınız birimin konusunu oluşturuyorsa cevaplandırınız. Bu soruların dışında eklemek istediklerinizi lütfen belirtiniz:

19 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ
Sevgili öğrenciler, Aşağıda üniversitemizin sizlere sunduğu olanak ve hizmetler ile ilgili anket yer almaktadır. Sizden istenilen ankette yer alan her bir maddeyi dikkatle okuyup bu olanak ve hizmetlerin ne ölçüde karşılandığını, kendinize uygun seçeneği işaretleyerek belirtmenizdir. Verdiğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve sadece istatistiki amaçlı olarak kullanılacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Kişisel Bilgiler Cinsiyetiniz:……………………………………… () Kız () Erkek Yaşınız:…………………………………………………. Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu:……… Bölüm/Program:………………………………………….. Sınıf:……………………………………………………… () Hazırlık () I. () II. () III. () IV. (). IV+ Üniversite sınavında bölümü tercih sıranız………………. Mezun olduğunuz lise: Devlet Lisesi () Süper Lise () Fen Lisesi () Meslek Lisesi () Anadolu Lisesi () A.Öğretmen Lisesi () Özel okul/Kolej () Diğer () belirtiniz Genel olarak üniversitemden memnunum:……………….. Evet () Hayır () Genel olarak bölümümden memnunum:…………………. Bir arkadaşınıza ÇÜ’yü tercih etmesini önerir misiniz? CÜ’nün bir öğrencisi olmanın birey olmama, kişilik özelliklerimin gelişmesine, bireysel gelişimime önemli katkılarda bulunduğuna inanıyorum.

20 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde
1.Beklenen düzeyin çok altında, 2. Beklenen düzeyin altında, 3. Beklenen düzeyde, 4. Beklenen düzeyin üstünde 5. Beklenen düzeyin çok üstünde İLGİLİ SÜTUNU (X) İLE İŞARETLEYİNİZ. No Sorular 1 2 3 4 5 Fikrim Yok Ders içeriklerinin güncellenmesi Derslerde öğretim teknolojilerinin (projeksiyon, tepegöz, vb.) etkili olarak kullanılması Derslerin açık ve anlaşılır biçimde işlenmesi Öğretim elemanlarının ders saatlerini etkili olarak kullanması Öğretim elemanlarının derslerdeki performansı 6 Derslerin laboratuar/atölye yönünden yeterliliği 7 Derslerle ilgili dökümanlara ulaşabilme (kitap, dergi vb.) 8 Eğitim kadrosunun yeterliliği 9 Seçmeli derslerin ilgi ve ihtiyaçlar doğrultusunda seçilebilmesi 10 Bölüm yöneticilerinin öğrencilere karşı tutum ve davranışları (ilgi, ulaşılabilirlik, vb.) 11 Bölüm öğretim elemanlarının öğrencilere karşı tutum ve davranışları (ilgi, ulaşılabilirlik, vb.) 12 Bölüm idari personelinin öğrencilere karşı tutum ve davranışları (ilgi, ulaşılabilirlik, vb.) 13 Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanlarının objektifliği 14 Sağlanan uyum ve oryantasyon hizmetleri 15 Danışmanlık hizmetleri 16 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 17 İş dünyasının tanınması için Üniversitenin sağladığı olanaklar (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vb.) 18 Dersliklerin öğretime uygunluğu 19 Tuvalet ve lavaboların temizliği ve uygunluğu

21 No Sorular 1 2 3 4 5 Fikrim Yok 20 Yönetmelik ve esasların açıklığı 21 Yönetmelik ve esaslardaki değişiklikler hakkında bilgilendirilme 22 Engelli öğrencilere sağlanan olanak ve hizmetler 23 Burs olanakları 24 Burs olanakları hakkında bilgilendirilme 25 Yurt ve barınma olanakları 26 Yemekhane hizmetleri 27 Sağlık hizmetleri 28 Genel temizlik hizmetleri 29 Ulaşım hizmetleri 30 Kantin, kafeterya ve çarşı olanakları 31 Sosyal ve sportif tesisler 32 Sosyal ve sportif tesislerdeki etkinlikler hakkında bilgilendirilme 33 Yeşil alanlar 34 Kültürel etkinlikler 35 Kültürel etkinlikler hakkında bilgilendirilme 36 Bilgisayar teknolojileri, internet olanak ve hizmetleri 37 Kütüphane olanak ve hizmetleri 38 Öğrenci toplulukları ve düzenledikleri etkinlikler

22 Öğrenci temsilciliği sisteminin işlevselliği 41
No Sorular 1 2 3 4 5 Fikrim Yok 39 Öğrenci toplulukları ve düzenledikleri etkinliklere ilişkin bilgilendirilme 40 Öğrenci temsilciliği sisteminin işlevselliği 41 Üniversitemizin misyonunu gerçekleştirme düzeyi Bu soruların dışında eklemek istediklerinizi lütfen belirtiniz: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… ……...………………………………………………………………………………………………………………………...………………… ……………………………………………………………………………………………………

23 POLİKLİNİK HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ
Sayın Bay/Bayan, Kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen hastanemizin bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması açısından aşağıda yer alan soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Başhekim Anketin Doldurulduğu Tarih: …./…../….. 1- Hizmet Aldığınız Bölüm(ler) İç Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Kardiyoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kalp ve Damar Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji Nöroloji Üroloji Psikiyatri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Göz Hastalıkları Dermatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Aile Hekimliği Genel Cerrahi Genel Tababet Çocuk Cerrahisi Diş Polikliniği Göğüs Hastalıkları Diğer

24 DEMOGRAFİK VERİLER 1- Cinsiyetiniz 1- Kadın 2- Erkek 2-Yaşınız ……… 3- Eğitim Durumunuz 1- Okur Yazar Değil 2- Okur Yazar 3- İlkokul 4- Ortaokul 5- Lise 6- Yüksekokul 7- Üniversite 4- Mesleğiniz …………………….. 5- Sosyal Güvenceniz Memur(çalışan) Emekli Sandığı SSK Genel Sağlık Sigortası Bağ-Kur Yeşil Kart Güvencem Yok Diğer

25 FİZİKİ ORTAM ve BİRİMLER
6- Polikliniklerin bulunduğu yere ve muayene odalarına kolay ulaşılabiliyor mu (işaret levhaları var mı)? 1. Evet, kolay ulaşılıyor () . Yönlendirme eksik () . Hayır, zor oldu () 7- Size göre, polikliniklerin temizliği nasıldı? 1. Çok temiz () . Temiz () . Fena değil () . Kirli () HEKİM MUAYENESİ Aldığınız hizmetlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 8- Hastaneye geldikten sonra muayene olmak için bürokratik işlemlere (hasta kabul, kayıt vb.) harcadığınız toplam süre hakkındaki görüşünüz? Çok iyi () Orta () Çok kötü () 9- Hekimin sizi muayene etme süresi hakkındaki görüşünüz? 10- Hekim tarafından, size verilen tedavi veya yapacağınız egzersizler veya durumunuz için anlayacağınız şekilde açıklama yapıldı mı? 1.Evet, tamamıyla () .Evet, kısmen () .Hayır ()

26 11- Hekim şikâyetlerinizi dinleyip, hastalığınızla ilgili sorularınıza anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi? 1. Evet, tamamıyla () 2. Evet, kısmen () 3. Hayır () 12- Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir hekime muayene olmayı düşünür müsünüz? 1. Evet, elbette () 2. Evet, kısmen () 3. Hayır () 13- Hekiminizi kendiniz seçebildiniz mi? 1- Evet () 2- Hayır () DİĞER MESLEK GRUPLARI 14- Sizinle ilgilenen diğer personel aşağıdakilerden hangisiydi? Hemşire Fizyoterapist Röntgen teknisyeni Psikolog Sosyal Hizmet Uzmanı Diğer: Lütfen belirtiniz…………… 15- Sizinle ilgilenen personel, önemli olduğunu düşündüğünüz bir soruya anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?

27 BİLGİLENDİRME 16- Hekiminiz tarafından, eve gittiğinizde (hastaneden ayrıldıktan sonra) hastalığınızın tedavisi boyunca yaşanabilecek durumlar için bilgi verildi mi? 1- Evet, tamamen () 2- Evet, kısmen () 3- Hayır () 17- Durumunuzun kötüleşmesi halinde veya endişeye kapıldığınız anda hastaneden iletişime geçebileceğiniz bir telefon-iletişim adresi verildi mi? 1- Evet () 2- Hayır () GENEL DEĞERLENDİRME 18- Polikliniklerde aldığınız hizmeti genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? 1- Mükemmel () 2- Çok iyi () 3- İyi () 4- Orta () 5- Kötü () ÖNERİLERİNİZ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28 YATAKLI SERVİS HİZMETLERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ
Sayın Bay/Bayan, Kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen hastanemizin bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması açısından aşağıda yer alan soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Başhekim Anketin Doldurulduğu Tarih: …./…../….. 1- Hizmet Aldığınız Bölüm(ler) İç Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Kardiyoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kalp ve Damar Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji Nöroloji Üroloji Psikiyatri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Göz Hastalıkları Dermatoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Aile Hekimliği Genel Cerrahi Genel Tababet Çocuk Cerrahisi Diş Polikliniği Göğüs Hastalıkları Diğer

29 DEMOGRAFİK VERİLER 1- Cinsiyetiniz 1- Kadın 2- Erkek 2-Yaşınız ……… 3- Eğitim Durumunuz 1- Okur Yazar Değil 2- Okur Yazar 3- İlkokul 4- Ortaokul 5- Lise 6- Yüksekokul 7- Üniversite 4- Mesleğiniz …………………….. 5- Sosyal Güvenceniz Memur(çalışan) Emekli Sandığı SSK Genel Sağlık Sigortası Bağ-Kur Yeşil Kart Güvencem Yok Diğer

30 HASTA KABUL Yatış sırasındaki işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 6- Servise yatış işlemlerini yapan görevli bana karşı ilgili ve nazikti. 1.Evet, tamamen () .Evet, kısmen () .Hayır () 7- Yatış işlemlerinin tamamlanması için harcadığınız toplam süre hakkındaki görüşünüz? Çok iyi () Orta () Çok kötü () SERVİSLER Yattığınız serviste aldığınız hizmetlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 8- Size göre, kaldığınız servis ve odanın temizliği nasıldı? 1.Çok temiz () .Temiz () 3.Vasat(idare eder) () 4.Pek temiz sayılmazdı () 5.Hiç temiz değildi () 9- Odanın ısı ve havalandırma sistemini yeterli buldunuz mu? 1.Evet () 2.Kısmen () 3.Hayır () 10- Hastane yemeklerini nasıl buldunuz? 1.Çok iyi () 2.İyi () .Vasat (idare eder) () .Kötü ()

31 HEKİMLER Hekimlerin size karşı davranışlarıyla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 11- Sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hekimler tarafından anlayacağınız şekilde yanıt verildi mi? 1.Evet, her zaman () .Evet, bazen () .Hayır () 12- Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi? 1. Evet () 2. Kısmen () 3. Hayır () HEMŞİRELER Hemşirelerin size karşı davranışlarıyla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. 13- Sizin önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hemşireler tarafından anlayacağınız şekilde yanıt verildi mi? 14- Hemşireler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi? 1.Evet () 2.Kısmen () 3.Hayır ()

32 TEDAVİ ve BAKIM Tedavi sürecinde aldığınız hizmetlerle ilgili soruları cevaplayınız. 15- Durumunuz ve size uygulanan tedavi hakkında ne kadar bilgi verildi? 1.Hayır, bilgi verilmedi () .Yeterli bilgi verilmedi () .Yeteri kadar bilgi verildi () 16-Muayene edildiğiniz zaman yeterli ölçüde mahremiyet sağlandı mı? 1.Evet, her zaman () .Evet, bazen () .Hayır () 17- İhtiyacınız olduğunda, hemşireyi veya hekimi çağırdığınız zaman çağrıya yanıt veriliyor muydu? 1.Evet, hemen (5-10 dakika içinde) () .Evet, az sonra ( dakika içinde) () .Evet, geç yanıt veriliyordu ( dakika içinde) () .30 dakikadan fazla () .Hayır ()

33 HASTANEDEN AYRILMA 18- Hekim veya hemşirelerden, eve gittiğinizde karşılaşabileceğiniz sorunları size izah eden oldu mu? 1.Evet, tamamıyla () .Evet, kısmen () .Hayır () 19- Tedavi olduğunuz servisten, ihtiyacınız olduğunda iletişim kurulabilecek bir telefon numarası verildi mi? 1.Evet () 2.Hayır () GENEL DEĞERLENDİRME 20- Genel olarak, aldığınız tedavi ve bakımı nasıl değerlendiriyorsunuz? 1.Mükemmel () .Çok iyi () .İyi () .Vasat (idare eder) () .Kötü () 21- Hastanenin genel temizlik ve düzenini nasıl değerlendiriyorsunuz? 22- Eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneyi tercih eder misiniz? ÖNERİLERİNİZ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34 TEŞEKKÜR EDERİM…


"ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları