Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİ Murad BAYAR – Savunma Sanayii Müsteşarı 26 Şubat 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİ Murad BAYAR – Savunma Sanayii Müsteşarı 26 Şubat 2010."— Sunum transkripti:

1 SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİ Murad BAYAR – Savunma Sanayii Müsteşarı 26 Şubat 2010

2 1.SAVUNMA SANAYİİMİZİN DURUMU 2.STRATEJİK PLAN GÜNCELLEMESİ 3.SSM-SASAD VİZYON PAYLAŞIMI 4.PROJELERDE 2009 ve 2010 5.İŞBİRLİĞİ

3 Dışa bağımlılık azalıyor...

4 Sektör Cirosu Kaynak: SASAD milyon $

5 Savunma ve Havacılık İhracatı Kaynak: SASAD

6 Ar-Ge Yatırımları

7 NAMSA iş payındaki artış...

8 1 Kullanıcı ihtiyaçlarına ve endüstriyel hedeflere uygun olarak tedarik faaliyetlerini etkinleştirmek 2 Savunma sanayiini özgün yurt içi çözümler sunabilecek ve uluslararası alanda rekabet edebilecek şekilde yapılandırmak 3 Uluslararası işbirliğini gözeten çok taraflı sanayi, savunma ve güvenlik projelerine aktif katılım sağlamak 4Kurumsal yapıyı etkinleştirmek 2007 – 2011 Stratejik planın ana eksenleri

9 Hedef 1.4 Proje yönetiminde kurumsal stratejiler ile uyumlu hareket edilecektir. Hedef 2.2 Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması ve verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. (Performans Hedefi: 2011 yılında sektörde kişi başı 250.000$ ciro) Hedef 2.3 Savunma sanayiinde KOBİ ve yan sanayi entegrasyonu geliştirilecektir. (Performans Hedefi: Sözleşmeler kapsamında yerli yan sanayiye en az %20 iş payı) Hedef 2.4 Ar-Ge Yol Haritası ve MÜKNET’lerin etkin olarak çalışması sağlanacaktır. Hedef 3.1 Sektörde uzmanlaşmanın teşviki ve firmalarımızın uluslararası tedarik zincirlerinde yer alması adına stratejik işbirlikleri geliştirilecektir. (Performans Hedefi: Sanayi networkleri kapsamında 2011 yılına kadar en az 3 MoU/Stratejik İşbirliği anlaşması) Hedef 4.2 Müsteşarlıkta veriler ve hedeflerle yönetim anlayışı ve stratejik yönetim sistematiği kurumsallaştırılacaktır. Stratejik plan güncellendi...

10 EKONOMİK KAZANIM KULLANICI MEMNUNİYETİ SÜREÇ İYİLEŞTİRME EĞİTİM & ÖĞRENME STRATEJ İ HAR İ TASI TEDARİK YÖNETİMİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ KURUMSAL YAPI 4.1. Stratejik İnsan Kaynakları Yaklaşımı 4.1. Stratejik İnsan Kaynakları Yaklaşımı 4.2. Bilgi Yönetimi 4.2. Bilgi Yönetimi 4.3 Stratejik Yönetimin Kurumsallaştırılması 4.3 Stratejik Yönetimin Kurumsallaştırılması 1.1. Proje Yönetim Süreçlerini İyileştirme 1.1. Proje Yönetim Süreçlerini İyileştirme 1.4. Proje Yönetiminde Kurumsal Stratejilerle Uyum 1.4. Proje Yönetiminde Kurumsal Stratejilerle Uyum 1.2. Tedarik Sürelerini Kısaltma 1.2. Tedarik Sürelerini Kısaltma 1.3. Kalite 1.3. Kalite 2.1. % 50 YİKO 2.1. % 50 YİKO 3.1. Stratejik İşbirlikleri 3.1. Stratejik İşbirlikleri 2.4. Ar-Ge ve Müknet’lerin Etkinleştirilmesi 2.4. Ar-Ge ve Müknet’lerin Etkinleştirilmesi 2.2. Sürdürülebilir & Verimli Sektör (250.000 $/kişi) 3.3. 1 MİLYAR $ İhracat 3.3. 1 MİLYAR $ İhracat 3.2. NATO İşpayı 3.2. NATO İşpayı 2.3. KOBİ ve Yan Sanayi 2.3. KOBİ ve Yan Sanayi

11 Sözleşmesi imzalanmış projelerin bedeli

12 Proje modelleri dağılımı

13 Proje aşamaları

14 DURUM TESPİTİ Risk: İç talepte daralma  SSM projelerinin %54’ü sözleşmeye bağlı  Büyük bütçeli projeler sektöre aktarılmış durumda  Yeni proje yoğunluğu aynı düzeyde kalmayabilir SEKTÖRÜN GELECEĞİ İÇİN TESPİT EDİLEN KRİTİK ALANLAR 1. İhracat ve uluslararası işbirlikleri 2. Diğer kamu kurumlarının ihtiyaçları/yatırımları 3. Lojistik-modernizasyon SSM-SASAD Vizyon Paylaşım Platformu

15 İhracat ve uluslararası işbirlikleri... MİLLİ KATILIM PLANLANAN FUARLAR  23-28 Mart 2010 FIDAE ŞİLİ Havacılık ve Uzay  29-31 Mart 2010 DIMDEX KATAR Denizcilik ve Savunma  19-22 Nisan 2010 DSA MALEZYA Asya Savunma  10-13 Mayıs 2010 SOFEX ÜRDÜN Anayurt Güvenliği  21-25 Eylül 2010 AFRICAN AEROSPACE GA Savunma  6-10 Aralık 2010 IDEAS PAKİSTAN Savunma ve Uzay

16 Diğer kamu alımları  Ulaştırma Bakanlığı... o THY Uçak alımları o TCDDHızlı tren projeleri  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı o Yenilenebilir enerji yatırımları o Petrol-doğalgaz araştırmaları o Nükleer enerji yatırımları  İçişleri Bakanlığı... Emniyet Genel Müdürlüğü alımları  Çevre ve Orman Bakanlığı alımları  Sağlık Bakanlığı alımları

17  Milli tasarım ürünlerin TSK envanterine girmeye başlaması:  MİLGEM, ALTAY, ATAK ve İHA...  Elektronik ve yazılımın sistem konfigürasyonlarında giderek ağırlık kazanması; lojistik destek ve sürekli modernizasyonun iç içe geçmesi  Ömür devir desteğinin ilk tedarik maliyetlerini aşması  Performans Bazlı Lojistik kavramına geçiş  HEDEF: Desteklenebilir bir askeri teçhizat tedariki ile, sürdürülebilir bir savunma sanayii geliştirmek...  ÇÖZÜM: Tedarik lojistiği konusunda mümkün olduğunca erken planlama / sanayiinin aktif katılımı Lojistik: Sonrasını baştan düşünmek...

18 İyi bir takım çalışması... İHTİYAÇ BELİRLEME PLANLAMA & BÜTÇELEME KUVVETLER İHTİYAÇ TANIMI KAYNAK KAYNAK GENKUR / MSB MSB / SSM ÜNİVERSİTELER ARAŞ. ENST. SANAYİİ (YAN SAN. ve KOBİLER) İKMAL BAKIM MER. PROJELENDİRME & TEDARİK TEMEL ARAŞ. EĞİTİM UYGULAMALI ARAŞTIRMA GELİŞTİRMEÜRETİM BAKIM / DESTEK

19  Leopard son teslimat  Altay yürürlük  Taktik Tekerlekli Araçlar imza  SG A/K kızağa konma  Denizaltı imza  ATAK helikopteri ilk uçuş  Yarasa kabul  Taktik İHA prototip gösterimi  Uydu imza  F-16 Simülatörü imza  Alçak İrtifa Hava Savunma imza  Cirit atış testleri  Milli Piyade Tüfeği imza Projelerde 2009 yılı gelişmeleri...

20  MKKA Teslimat  SYHK Prototip Testleri  SG A/K, YTKB, LCT Denize İniş  MİLGEM Seyir Testleri  MALE İHA İlk Uçuş  T-38 Modernizasyon İlk Teslimat  C-130 İlk Uçuş  Helikopter EH Prototip Testleri  HELSİM Teslimat  ASELPOD Prototip Testleri  UMTAS Prototip Testleri 2010 yılında planlananlar...

21 SİNERJİTÜRK - Savunma 2010 Beklentiler  Savunma sanayii sektörü Türkiye’nin önde gelen teknoloji sektörü olarak gelişmektedir  Şirketlerin iç kapasitelerini geliştirmeleri kadar yurtiçi ve yurtdışı “işbirliklerini” geliştirmeleri de büyük önem taşımaktadır  İşbirliği başarı örnekleri yaratılmıştır  Ana yükleniciler – KOBİ’ler  Sanayii – Üniversiteler  Devlet Kurumları - Sanayii  Yerli – Yabancı Sanayii  Bu örneklerin sistematik hale getirilerek yaygın ve kalıcı duruma getirilmesi hedeflenmelidir


"SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİ Murad BAYAR – Savunma Sanayii Müsteşarı 26 Şubat 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları