Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi Metin Demir SEİS Yönetim Kurulu Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi Metin Demir SEİS Yönetim Kurulu Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi Metin Demir SEİS Yönetim Kurulu Başkanı metin.demir@seis.org.tr

2 Sağlık Endüstrisi Süreçleri 1 Sağlık Endüstrisine ve Sanayi Politikamıza Genel Bakış 2

3 Sağlık Hizmet Sunumu Yeni Teknoloji Finansman KaliteliErişilebilirSürdürülebilir Vatandaşın sağlık hizmetine eşit biçimde erişmelerini gaye edinen “insan odaklı” yaklaşım. Ülkemizin sosyoekonomik durumuna uygun yapısal, planlı ve sürdürülebilir sistem.

4 Sağlık Endüstrisi Süreçleri 1

5 AraştırmaOnayÜretimPazarlamaSatış / DağıtımGeri ÖdemePiyasa Denetim Gözetim

6  Üniversitelerdeki bilim insanlarının yetkinliği (yapay organ, katı hal fiziği, plazma teknolojisi, biyo-nano teknolojiler vb..)  Eğitim kalitesinin yüksekliği  Biyomedikal alanında insan kaynakları  Kalifiye işgücünün mevcudiyeti ve gelişmiş ülkelere kıyasla ucuz olması  Bilgi ve iletişim teknolojisine yatkın genç nüfus Araştırma

7 Biyoteknoloji MEMS (Mikroelektromekanik Sistemler) Nanoteknoloji Bilgi İşlem Teknolojileri Öncül Bilimsel Gelişmeler

8 AR-GE Ürün Geliştirme İş Geliştirme Sanayi Geliştirme

9 Onay Ruhsatlandırma İlaç RİSK değerlendirmesi Onaylanmış Kuruluş CE sertifikasyonu TİTUBB Kaydı Tıbbi Cihaz

10  Birçok tıbbi cihaza ilişkin çalışma prensibi ve üretim teknolojisi bilinmektedir.  Tıbbi kullanıma uygun hammadde üretim teknolojisi, plastik ağırlıklı tıbbi malzeme üretim teknolojisi potansiyelimiz mevcuttur  Hidrolik pnömatik devre elemanları ve dişli aksamları üretilebilmektedir  Ülkemizde kalıpçılık çok gelişmiştir  Elektronik montaj alanında üretim gelişmiştir  Nano-biyoteknoloji ile üretim yapan firmalar mevcuttur. Üretim

11 Hastane demirbaşları (Yatak, Koltuk, Sedye Masa vs.) Hastane tekstil ürünleri (Bone maske, önlük) Ameliyathane cihazları (Ameliyat masası, lamba, anestezi cihazları, her türlü cerrahi el aletleri, cerrahi motorlar ve konteynerlar, elektrokoterler) Ortopedi malzemeleri (ortopedik ameliyat masası, her türlü implantlar vb) Dişçilik ( her türlü cihaz ve malzemesi – diş üniteleri, koltuğu, sarf vb.) Medikal Gaz Sistemleri Biyoteknolojik malzemeler Göz içi lensleri Üretim

12 Laboratuvar (Su banyosu, santrifüjler, kuru hava sterilizatörü, kabinler Laboratuvar tanı ve teşhis kitleri, reaktifleri, kontrol kalibratörleri Görüntüleme cihazları (Sabit Röntgen, C kollu Röntgen, Seyyar Röntgen, Anjiyo cihazları, böbrek taşı kırma cihazı..) Yoğun Bakım – Hasta başı üniteleri, Yoğun bakım karyolası, Defibrilatör, Hasta Başı Monitörü, Kuvöz, Fototerapi cihazı Sterilizatörler- Blok tipi sterilizatör, dik tip, flash, vb Acil yardım – Ambulans, her türlü sedye Tek kullanımlık ürünler ve sarf malzemeleri : kardiyovasküler, üroloji, kardiyoloji, diyaliz, fizik tedavi, enjektörler, biyopsi iğneleri spanç, gazlı bez, cerrahi iplikler, eldivenler, ….) Üretim

13 TOBB Sanayi Veritabanı, Mart 2010 Üretim

14 Her ürün farklı pazar büyüklüklerine sahip, farklı pazarlama tekniğine ihtiyaç duyuyor. Ana alıcı KAMU Pazara girebilmek için ulusal ölçekte bir ağ yapılanmasına ihtiyaç var. Buna rağmen bile bazı niş ürünler için ülke pazarları yeterli karlılıkta olmadığında uluslararası ağlar olmadan piyasaya girmek mümkün değil. Yerli pazarda yerli malına karşı kullanıcı direnci ve önyargısı Pazarlama maliyetleri en az ARGE yatırımı kadar yüksek!... Pazarlama

15 Kamu İhale Yöntemi İhale yönteminin sakıncası – EN UCUZ’u almak Yeni ürün bir kalite farkıdır!… Yeni ürün mutlaka aynı zamanda fiyat avantajı da sağlamalıdır!.. Satış / Dağıtım

16 Sektörde geri ödemeyi belirleyen kurum ????? SGK/Sağlık Bakanlığı İnovatif ürünlerin GERİ ÖDEMESİ ??!?? Bağımsız Özerk ve ŞEFFAF bir Sağlık Teknolojileri Değerlendirmesi (HTA) Türkiye’de inovatif yerli ürün geliştirilmesini destekleyecek şekilde yapılanmalı!! Geri Ödeme

17 Ürünlerin Gümrük denetimleri yapılmıyor. Tıbbi Cihaz Kullanıcıları Uyarı sistemini etkin kullanmıyor. Sonuç: Kalitesiz ürün cezalandırılmıyor. Kaliteli ürün aleyhine haksız rekabet doğuyor. Etkin çalışan PGD’nin ağır yükümlülükleri var, Yenilikçi ürünlerin risk değerlendirmesi çok önemli Tıbbi Hata Sigortacılığı (doktor hatası, ürün hatası vb.) Piyasa Denetim Gözetim

18 Sağlık Endüstrisine ve Sanayi Politikamıza Genel Bakış 2

19 SAĞLIK Harcamaları TIBBİ CİHAZ Harcamaları Sağlık Harcamaları içinde Tıbbi Cihaz % ABD GSMH'NIN % 13,9'SI GSMH'NIN % 0.7'Sİ%5.03 EU GSMH'NIN % 8,6'SI GSMH'NIN % 0,55'İ%6,3 TR GSMH'NIN% 6'SI GSMH'NIN % 0.18'İ%3 Kaynak: İzmir Ticaret Odası

20 Yaratılan katma değerin üretim değerine oranı Kaynak: Eurostat 2004

21 İhracata yönelik devlet desteği  Pazar Araştırması ve Pazarlama  Ar-Ge  Yurt İçi Fuarlar  Yurt Dışı Fuarlar  Yurtdışı Birim Marka  Çevre Maliyetleri  Markalaşma  İstihdam  Uluslararası Rekabetçilik  Tasarım Desteği  Müşavirlik

22 22  Sektörde yer alan aktörler arasında doğru koordinasyon  Sektörel Ar-Ge ve Sanayi Stratejisi  Üretim kalitesinde öncül ülkelerle rekabet gücü (ürünlerde inovasyon )  Birim üretim maliyetleri bazında ucuz emek yaratabilen ülkelerle rekabet gücü (üretim yöntemine sürecine yönelik inovasyon – üniversitelerin Endüstri Müh. Bölümleri)  Yeni ürünler üretilmesi  Standartlara uyumda yaşanan zorlukların giderilmesi (CE, ISO 9001, ISO 13485 vb.) (FDA ve benzeri dış pazarların gerekleri) Neler Yapabiliriz??

23 23  Sektör önceliklerinin ulusal planlar ve stratejiler bazında belirlenmesi,  Sektöre yönelik hizmet sunan kamu kurum kuruluşlarının eşgüdümünün sağlanması,  Üniversite-sanayi işbirliğinin artan bir ivme ile yürütülmesi,  Kaynak planlamasının yapılması, Neler Yapabiliriz??

24 24  Sektör envanterinin ve istatistiki verilerinin düzenli olarak yayınlanması ve yayılımının sağlanması,  Bölgesel/sektörel teşviklerin sağlanarak ihtisas OSB’ler ve teknokentlerde sektörün yapılanmasının sağlanması,  KOBİ’ lerin bu çerçevede üretime yönlendirilmesi Neler Yapabiliriz??

25 25  Biyoteknoloji ve genetik  Kanser ve dolaşım hastalıklarının teşhis ve tedavisi  Bulaşıcı ve paraziter hastalıkların ortadan kaldırılması (mikrobiyoloji, epidemioloji)  Farmakoloji  Ana ve çocuk sağlığı, nüfus planlaması ve doğurganlığın kontrolü  Cerrahi ve klinik teknikler ile tıbbi cihaz ve teçhizatın geliştirilmesi  Yapay doku/organ yapımı, doğal doku ve organların nakli Öncelikli Ar-Ge Başlıkları

26 Teşekkürler


"Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi Metin Demir SEİS Yönetim Kurulu Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları