Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rehber Öğr. Şaban YILMAZ / Eylül 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Rehberlik Servisi ÖZEL İHLAS ÇOK PROGRAMLI LİSESİ ÖSS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rehber Öğr. Şaban YILMAZ / Eylül 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Rehberlik Servisi ÖZEL İHLAS ÇOK PROGRAMLI LİSESİ ÖSS."— Sunum transkripti:

1

2 Rehber Öğr. Şaban YILMAZ / Eylül 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Rehberlik Servisi ÖZEL İHLAS ÇOK PROGRAMLI LİSESİ ÖSS

3 ÖSS Nedir ? 2 Lise Üniversite ÖSS Köprüsü 1.Bölüm2.Bölüm Hayatın rutin akışı içinde geçilmesi gereken bir KÖPRÜDÜR.

4 Neler Değişti? Neler Değişti?  Müfredat (konu ve soru içeriği)  Sınavdaki soru dağılımları  Cevaplanması gereken soru sayıları  Puan türleri, hesaplama modeli ve katsayılar  AOBP katkı oranları  Meslek Liselerinin müfredat kısıtlaması  Zaman kullanımı ve sınav süresi

5 ÖSS'nin Genel Özellikleri  Tek oturum, iki bölüm.  Tek Soru Kitapçığı ve tek cevap kağıdı.  30'ar soruluk 8 test.  Alan içi aday 6 testi, dolayısıyla 180 soruyu yanıtlayacak.  Alan dışı tercihte ise artı 30 soru çözülecek.  Sınavın toplam süresi 195 dakika olacak.

6 Değişimin Gerekçeleri  Lise müfredatı ile sınav arasındaki uyumsuzluk  Akademik eğitimde “bilginin gerekliliği” ve temel bilgilerden yoksun bir üniversite eğitiminin mümkün olmaması  Ölçme ve değerlendirme bakımından daha geniş bir içeriğin objektif sonuçlar vereceği  Bir öğrencinin bütün puan türlerinde birinci olma olasılığının sınavın objektifliğini sorgulatması  Öğrencilerin bazı derslerden sıfır çekmelerinin bir kader haline gelmesi

7 Dört yanlış bir doğruyu halen götürüyor.

8 Değişimin Olumlu Yanları  Müfredatın zenginleştirilmesi lise son sınıftaki kaçışları kısmen de olsa engelleyebilmesi  Geniş içerikle daha objektif bir değerlendirme yapılabilir ve hak eden üniversiteyi kazanması  Bilgi olmadan başarının olamayacağına dair düşünce  Alana dayalı derslerin sorularının ve katkılarının artırılması. Alan dışı derslerle öğrencinin meşgul edilmemesi.

9 Değişimin Olumsuz Yanları  Sistemin değişmesinin eski yeni tüm adaylara birden uygulanması. Bilgi temelinde yetişmeyen önceki adayların zorlanma riski.  Değişimin kamuoyuna sunulmasındaki zamanlama  Yeni ve köklü bir sistem getirmek yerine eski sistemleri tamir ederek ilerleme isteği.  Değişimin beklentileri yine karşılamaması. üniversite önünde yaşanacak yığılmayı önlememesi

10  Sınavın birinci bölümünde yer alan alan dışı derslerin katkısının yükseltilmesi. (Örneğin ; Sayısalcılar için Sosyal bilimler 1 sözel ve eşit ağırlıkçılar için Fen bilimleri 1 testinin katsayısının artırılması. Gereksiz bir uygulamaydı. Bu uygulama 0.2 yerine 0.1 olarak aynen kalabilirdi)

11 Zaman Akıp Gidiyor !

12 Eski ve Yeni ÖSS Yeni sistemde sorular, Sözel ve Sayısal bölümler diye değil 1. ve 2. bölüm olarak iki kategoride öğrenciye sunulacaktır. 1. Bölüm: “Ortak Genel Kültür Dersleri” referans alınarak ÖSS stiline göre hazırlanmış 120 sorudan ve 4 ders kategorisinde oluşmuş bölümdür. Sorular ağırlıklı olarak Lise 1. sınıf müfredatından gelecektir. 2. Bölüm: “Alan/Bölüm Dersleri referans alınarak hazırlanan ve bilgi ağırlıklı soruların yer aldığı 120 soruyu içeren bölümdür. Lise 2 ve 3. sınıf müfredatını içeren bölümdür.

13  Sorular ağırlıklı Lise 1 müfredatından olacaktır.  ÖSS tarzı dediğimiz yorum, analitik düşünce, muhakeme gücü ve mantık ağırlıklı soru kalıpları kullanılacaktır.  Sınava giren her aday bu bölümdeki tüm soruları lise türü ve alan farkı gözetmeksizin cevaplandırmak durumundadır.  Bu bölümdeki her dersin her puan türüne katkısı vardır.  MYO, açık öğretimin lisans ve önlisans programlarını seçecek adaylar için yeterli olan bölümdür.  Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara ön kayıtta referans alınacak bölümdür. 1. Bölümün Özellikleri

14 1.Tür Puanları Hesaplama Sözel-1. Sayısal-1 veya E.A.-1 Puanları hesaplanırken 1. Bölüme ait testlerin Ortalama ve Standart Sapması kullanılacaktır. PUAN TÜRÜ TÜRKÇESOS.BİL.1MAT.-1FEN BİL.-1 SÖZEL-1 1.00.70.30.2 SAYISAL-1 0.30.21.00.7 E.A.-1 0.80.30.90.2

15 1. Bölümün Soru Dağılımı KATEGORİDERSLERESKİ ÖSSYENİ ÖSS DEĞ. ORANI Türkçe Testi Türkçe 4530% 33 Sosyal Bil.-1 Testi Tarih 1913% 32 Genel Coğr. 1610% 38 Felsefe 107% 30 Matematik-1 Testi Matematik 2921% 28 Geometri 169% 44 Fen Bil.-1 Testi Fizik 1913% 31 Kimya 149% 36 Biyoloji 128% 33

16  Türkçe-Edebiyat, Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilimler’ in her birinden 30 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Ancak adaylar, üniversitede okumak istedikleri alan hangisiyse bu alanla ilgili 60 soruyu yanıtlayacak.  Lise 2 ve Lise 3 müfredatında yer alan “Alan/Bölüm Dersleri”ndeki bilgilerin sorgulandığı bölümdür. Lise 1 müfredatını içermeyebilir.  Bilgi ve akademik yetenekleri yoklayan soru kalıpları kullanılacaktır. (Kısmen ÖYS soru stili diye de adlandırılabilir.)  Sınava giren ve meslek liseli olmayan her aday alanıyla ilgili bir lisans programına yerleşmek için bu bölümün sorularını da cevaplandırmak durumunda. 2. Bölümün Özellikleri

17  Bu bölümdeki her dersin her puan türüne katkısı olmayabilecektir.  Sadece 2. tür puanlar hesaplanırken dikkate alınacaktır.  Her lise alanıyla sadece 2 tür soru kategorisi örtüştürülmüştür.  Ortak alanları seçmek isteyen adaylar 3. soru kategorisini de cevaplandırabileceklerdir. 2. Bölümün Özellikleri

18 Sözel-2. Sayısal-2 ve E.A.-2 Puanları hesaplanırken 1. ve 2. Bölüme ait testlerin Ortalama ve Standart Sapması kullanılacaktır. PUAN TÜRÜTürkçeSos.1Mat.1Fen 1Ed.Sos.Sos.2Mat.2Fen 2 SÖZEL-20.500.350.300.200.500.3500 SAYISAL-20.300.200.500.35000.500 E.A.-20.400.300.450.200.4000.450.35 2.Tür Puanları Hesaplama

19 2. Bölümün Soru Dağılımı KATEGORİDERSLER YENİ SORU S. TOPLAM Edebiyat - Sosyal Bilimler Testi Edebiyat17 30 Türkiye Coğrafyası8 Psikoloji5 Sosyal Bilimler-2 Testi Tarih13 30 Ülkeler Coğrafyası7 Sosyoloji5 Mantık5 Matematik-2 Testi Matematik21 30 Geometri9 Fen Bilimleri-2 Testi Fizik13 30 Kimya9 Biyoloji8

20 Yeni Puan Türleri  Eski sistemde 4 puan türü hesaplanırken yeni sistemde 7 ayrı puan türü hesaplanacaktır. Bunlar;  Sözel 1  Sözel 2  Sayısal 1  Sayısal 2  E.A.1  E.A.2  Y.Dil

21 2. Tür Puanlar ( SAY-2, SÖZ-2 ve EA-2) 4 ya da daha çok yıl süreli lisans programlarını tercih ederken referans alınacaktır. 1. Tür Puanlar ( SAY-1, SÖZ-1,EA-1) Meslek Yüksek Okulları, Açıkçğretim Programları ve özel yetenekle öğrenci alan okullara giriş için referans alınacaktır. Yabancı dil ağırlıklı puanla öğrenci alan tüm lisans ve önlisans programları için Y-ÖSS-DİL puanı kullanılacaktır.

22 Biraz karışık gibi ama panik yok

23 PUAN TÜRLERİ PARİTESİ PUAN TÜRÜ TÜR SOS 1 MAT 1 FEN 1 ED.SOS SOS 2 MAT 2 FEN 2 DİL SÖZEL 11.0001.2573.0673.841 SAYISAL 13.6244.7841.0001.193 E.A. 11.2232.8701.0003.757 SÖZEL 21.0001.2571.5331.9191.2001.509 SAYISAL 21.8112.3911.0001.1931.1991.430 E.A. 21.2231.4351.0001.8781.4671.200 ALMANCA1.0002.2002.2993.8411.472 FRANSIZCA1.0002.2032.3043.8441.085 İNGİLİZCE1.0002.2022.3013.8471.560

24 PUAN TÜRLERİ VE DERSLER Türkçe Tarih-1 Gen.Coğ. Felsefe Matematik-1 Geometri-1 Fizik-1 Kimya-1 Biyoloji-1 EEdebiyat Türk.Coğ. Psikoloji Matematik 2 Geometri 2 Fizik 2 Kimya 2 Biyoloji 2 Tarih-2 Ülk.Coğ. Sosyoloji Mantık SÖZEL-2 PUANI İÇİN SAYISAL-2 PUANI İÇİN E.A.-2 PUANI İÇİN SÖZEL-1 SAYISAL-1 E.A.-1 PUANLARI İÇİN

25 Derslerin Sözel-2’ye Etkisi

26 Derslerin Sayısal-2’ye Etkisi

27 Derslerin E.A-2’ye Etkisi

28 Halen çok çalışmanız gerekiyor.

29 Örneğin; hem mühendislik hem işletme-iktisat tercihi yapmak isteyen Fen mezunu, hem sayısal puanı yüksek olsun diye Matematik-2 ve Fen Bilimleri-2 testlerini, hem de EA puanı yüksek olsun diye Edebiyat Sosyal’ den toplam 210 soruyu çözmek zorunda kalacak. Ortak Alan Uygulaması Devam Ediyor Ancak …

30 Ortak Alan Seçerken Sizi Ne Bekliyor

31 Alan Dışı Yerleşme Şansı Azalıyor  Alan içi tercih yapan öğrenci 195 dk. 180 soruyu çözecekken, alan dışı tercih yapan öğrenci 195 dakikada 210 soru çözmek zorunda kalacak.  Verilen süre, adayın artı 30 soru daha cevaplamasına yetmeyecektir.  Böylece sayısal ağırlıklı puan türündeki bir bölüme gidecek adayın, eşit ağırlıklı puan türüyle girilebilecek bir bölüme gitme şansı azalacak.

32 AOBP Katkı Değişikliği  Yeni sistemde alan dışı ve alan içi AOBP katsayılarına hiç dokunulmamış, sadece mesleki AOBP’de azaltmaya gidilmiştir. Buna göre; PUAN TÜRÜ SÖZEL AOBPSAYISAL AOBPE.A. AOBP A.D.A.İ.MS.A.D.A.İ.MS.A.D.A.İ.MS. SÖZEL 0.300.800.88------ SAYISAL ---0.300.800.88--- E.A. ------0.300.800.88 DİL 0.300.800.88------

33 YDS'de de Değişiklik Dil sınavına giren adaylara Matematik ve Fen Bilimleri testinin hiçbir etkisi olmuyordu. Yeni sistemde Dil öğrencileri Fen ve Matematik sorularını da cevaplayacaklardır.

34 Dil Puanı ve Hesaplama  Dil Puanı: Sınavın 1. bölümüne ait 120 soruya ve Yabancı Dil Sınavında cevaplandırılan 100 Almanca, Fransızca veya İngilizce sorusuna göre hesaplanan puan türüdür.  Dil Puan türünde 1. Puanlar olmadığı için hem lisans programları. hem de önlisans programları bu puana göre seçilecektir.  Yabancı Dil Sınavı geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi ÖSS’den bir hafta sonra uygulanacaktır.  Dilden hazırlanan adaylar sınavın sadece birinci bölümüne ait sorulardan sorumlu tutulacaklardır. Eğer ortak alandan seçim yapacaklarsa seçecekleri yükseköğretim programının puan türüne uygun olan derslerin sorularını cevaplandıracaklardır.  Dil Puanının Hesaplanmasında kullanılacak standart katsayılar şöyledir: PUAN TÜRÜTürkçeSos.1Mat.1Fen 1Dil YABANCI DİL0.500.20 0.101.20

35 BİRAZ DA ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

36 Programlı Çalışmalısınız !  Programlı çalışma sizin bu yarışa daha etkili bir şekilde hazırlanmanıza yardımcı olur.  Programlı çalışma ile daha az zamanda daha çok bilgiye ulaşmanız mümkündür.  Programlı çalışma ile ders dışındaki aktivitelere daha fazla zaman ayırırsınız.  Programlı çalışma size hız katar.  Zaafiyetlerinizin önüne geçer.

37 Program Hazırlamak İçin ;  1. Aşama  Eksiklerinizi tespit etmeli,  Her ders ile ilgili hangi konuları öğreneceğinizi belirlemeli,  Bunları sıralamalısınız.  2. Aşama  Belirlediğiniz konuları haftanın günlerine bölmeli ve her günü bir veya birkaç konu çalışacak şekilde ayarlamalısınız.  3. Aşama  Günlük Ders çalışma zamanınızı,  Okuldaki sürenizi,  Sosyal aktivitelerinizi,  Fizyolojik ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz süreleri dikkate almalısınız.

38 İdeal Programın Ölçütleri  İdeal program, uygulanabilen programdır.  Ağır değil, esnek bir yapıda olmalıdır.  Aynı güne ait dersler içeriği birbirine benzemeyenlerden oluşmalıdır.  Bir derse ait süre 4-5 saat gibi uzun bir zaman dilimine sarkmamalıdır.  Mantık ve işlem içerikli dersler, sabah, bilgi, yorum ve düşünce gücü içerikli dersler ise akşam çalışılmalıdır.  Hazırlanan programa zorunluluktan değil sorumluluk taşıyarak uymalısınız.  Alanınızda yer alan derslerin daha yoğun olduğu bir program veriminizi artırır.

39  Önemli olan programı kiminle hazırladığınız değil, programın uygulanabilir olup olmadığıdır.  Programın içeriği öncelikle konu tekrarına çoğunlukla ise teste dayalı olmalıdır.  Günlük, haftalık ve aylık tekrarlar programa yansıtılmalıdır.  Belirli aralıklarla uygulayacağınız bireysel ÖSS denemeleri programa ilave edilmelidir.  Sene başındaki program yapısı ile sene ortası ve sonundaki program yapısı birbirinden farklı olmalıdır. İdeal Programın Ölçütleri

40 Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler  Kendine güvensizlik,  Yanlış arkadaşlık ilişkileri,  Bireysel ve ailevi sorunlar,  Yetersiz bir eğitim ortamından geliş,  Müfredat uyuşmazlığı,  Derslere önyargılı yaklaşım,  Öğretmene önyargılı yaklaşım,  İlgisizlik,  Test tekniğine yabancılık,  Mükemmelliyetçilik,  Ulaşılması imkansız hedefler,  Çevresel beklentiler,

41  Başkalarıyla kendini karşılaştırma,  Kararsızlık,  Erteleme davranışları,  Çalışma tekniklerine yabancılık,  Ders dışı aktiviteler ile zamanın dolması  Gereksiz ayrıntılara takılma,  Hayal aleminde uzun bir yolculuk,  Üniversite sınavını hayatın tek amacı olarak görmek. Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler

42 Biz Hazırız, Sıra Sizde…  Büyük ama kolay bir yarışa başladınız.  Bunu kolaylaştırmak bu günden itibaren yapacaklarınıza bağlı.  Kararlı ve planlı çalışmalarla,  Kendinize güvenerek,  İnanarak  Bu sonuca gitmenin çok kolay olacağı bir yıl yaşamak üzere  Hepinize Kültür Dershaneleri Rehberlik Servisi olarak başarılar diliyoruz.

43 Başarılı ve Güzel bir Eğitim Yılı Dileğiyle REHBERLİK SERVİSİ

44 Neler Sorulacak ? 1.Bölüm Konuları TÜRÇEGENEL TARİH INKILAP TARİHİ MİLLİ GÜVENLİK COĞRAFYAFELSEFE  Sözcükte/ Söz Öbeklerinde Anlam*cümlede Anlam*paragraf Bilgisi  Anlatım Biçimleri  Atasözü Ve Deyimler  Sözcük Türleri  Sözcükte Yapı  Cümlenin Öğeleri  Cümle Türleri  Fillerde Çatı  Ses Bilgisiyazım Ve Noktalama  Anlatım Bozuklukları  Tarihe Giriş, Tarih Devirleri, İlkçağ Medeniyetleri  Genel Türk Tarihi  Ortaçağda Avrupa  İslam Tarihi  Kuruluş Ve Yükseliş Devri  Duraklama Ve Gerileme Dönemleri  Ayaklanma Ve Islahat Hareketleri  Dağılma Dönemi  Yeni Ve Yakınçağda Avrupa  Osmanlı Ve Tarih Kurumları Kültür Ve Uygarlık  20. Yy Başlarında Osmanlı İmparatorluğu  Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi  Muharebeler Ve Sonuçlar  İnkılaplar  İlkeler  Dış Politika  2.Dünya Savaşı Tüm Konular  Harita Bilgisi  Dünyanın Şekli Ve Hareketleri  Coğrafi Konum  İklim Bilgisi  İç Ve Dış Kuvvetler(yerşeki lleri)  Türkiye' Nin İklimi  Türkiyenin Yerşekillleri  Coğrafi Bölgeler  Türkiyenin Ekonomisi  Genel Ekonomi  Nüfus Ve Yerleşme  Ülkeler Coğrafyası  İnsan Bilgisi, Düşünüş  Bilgi Kuramı  Sanat Felsefesi  Etik  Siyaset Felsefesi  Bilim Felsefesi  Varlık Felsefesi

45 MATEMATİKGEOMETRİFİZİKKİMYABİYOLOJİ  Sayılar- Bölünebilme  Oran- Orantı  Üslü Sayılar  Köklü Sayılar Ve Mutlak Değer  Problemler  Kümeler  Bağıntı- Fonksiyon  İşlem, Modüler Aritmetik- Matematik Sistemleri  Çarpanlara Ayırma  Polinomlar  2.Dereceden Denklmeler, Eşitsizlikler  Trigonometri  Logoritma  Permütasyon, Kombinasyon Ve Olasılık  Karmaşık Sayılar  Geometrik Kavram, Üçgen  Çemberin İncelenmesi,dörtge n Ve Çokgenler  Geometrik Yer  Doğrunun Analitik İncelenmesi  Uzay Geometrisi, Katı Cisimler, Hacim  Vektör- Kesişen Kuvvetler  Ağırlık Merkezi Ve Paralel Kuvvetler  Basit Makinalar  Enerji  Özkütle- Sıvının Kaldırma Kuvveti- katı, Sıvı Ve Gaz Basıncı-ısı, Genleşme,hal Değişimi  Elektiriklenme  Elektrostatik Kuvvet,  Üreteç, Direnç,lamba  Yansıma  Kırılma  Gölge  Mıknatıs Transformatör,  Hareket  Ses  Elektriksel Potansiyel  Madde Ve Maddenin Özellikleri  Atomun Yapısı Ve Periyodik Cetvel  Mol Kavramı  Kimyasal Tepkimeler Ve Hesaplamalar  Gazlar  Çözeltiler  Radyoaktiflik  Kimyasal Tepkimelerde Entalpi  Kimyasal Tepkimelerde Hız  Asitler Ve Bazlar  İndirgenme Ve Yükseltgenme Tepkimeleri(redoks, Pil, Elektroliz, Aktiflik)  Kimyasal Bağlar  Canlılarda Beslenme  Evrim Ve Oluşum  Besin Ve Enzimler  Hücre Yapısı Ve Hücreli Canlılar  Dokular  Solunum Fotosentez  Hücre Bölünmesi  Yönetici Moleküller  Üreme Ve Gelişme  Kalıtım  Sindirim Sistemi  Taşıma Sistemleri  Solunum Sistemleri  Boşaltım Sistemleri  İskelet- Kas  Endokrin Sistemi  Sinir Sistemi  Ekoloji

46 2. Bölüm Konuları MATEMATİKGEOMETRİFİZİKKİMYABİYOLOJİ  Tümevarım Diziler, Seriler  Özel Tanımlı Fonksiyonlar  Limit  Türev  İntegral  Lineer Cebir  Trigonometri  Karmaşık Sayılar  Logaritma  2.Dereceden Eşitsizlikler  Çemberin Analitik İncelenmesi  Vektörler  Uzayda Doğru Düzlem  Konikler  Dinamik  Atış Hareketleri  Momentum  Dairesel Hareket Ve Harmonik Hareket  Elektrik Alanı Ve Potansiyeli  Kondanstatör  Magnetik Alan Ve Magnetik Kuvvet  Magnetik İndüksiyon  Alternatif Akım  Dalgalar  Fotoelektirik  Kimyasal Tepkimelerde Enerji Ve Hız  Çözünürlük Dengeleri  Asit Ve Bazlar  Redox Ve Elektrokimyasal Pil  Organik Kimya  Konu Kapsamında Değişiklik Olmayacak. Alan Sınavında Bazı Bilgi Soruları Yer Alabilir.

47 TÜRKÇETARİH VE COĞRAFYA FELSEFE  Temel Edebiyat Bilgileri (İkinci Bölümdeki 30 Soruluk Alan Sınavında)  Edebiyat Tarihi  Konu Kapsamında Pek Önemli Değişiklik Olmayacak. Alan Sınavı Vasıtasıyla sorular çeşitlenecek. Alan Sınavında Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji Ve Mantık soruları yer alacak.

48 Peki ne yapmam gerekiyor ? 1 - Sınavı Tanı Alanını ve hazırlanacağın puan türünü iyi tanı, titizlikle değerlendir ve hedefini belirle. 2 - Puanını Nasıl Artırabileceğini Düşün Sınavda hazırlanacağın bölümün sana neler kazandıracağına, hangi konularda kendini geliştireceğine ve nasıl daha iyi bir puan alabileceğine odaklan. 3 - Puanını Geliştirmek İçin Hangi Derslerden Neler Yapman Gerektiğini Düşün Yeni sınavda hazırlandığın alanın puanını oluşturan dersleri dikkatle incele, hangi dersler sana ne kadar puan kazandıracak değerlendir. Çalışma sistemini buna göre biçimlendir.

49 4 - Kendini Sınava Psikolojik Olarak Hazırla Sistem değişikliği niçin senin döneminde yapıldı diye kızgın olabilirsin. Hatta bu sistemde eksiklerin olduğunu fark edebilirsin. Bunlara rağmen bu sistemin herkes için aynı koşulları yarattığını düşün ve sistemi doğru algılayıp doğru biçimde hazırlanmanın fark yaratacağına odaklan. Olumlu yönde düşünmeye ve çözüm arayan bir tutuma yönelmeye çalış. 5 - Planlı - Programlı Ve Verimli Çalış Yeni sınavda konu sayısı arttığı ve kapsam genişlediği için özellikle daha ayrıntılı ve dikkatli olman gerekiyor. Öğrenim gördüğün her dersi dikkatle dinle, derse katıl ve konuları çok iyi öğren. Öğrendiklerini tekrarla, pekiştir. 6 - Sistemle Örtüşen Sorularla Bolca Pratik Yap Öğrendiklerini sınava taşımanın yolu bolca tekrar ve en uygun sorularla öğrendiklerini pratik yapmaktır. Bunun için yeni sisteme en uygun sorularla kendini sına. Sonuçlarını iyi yorumla ve eksiklerini gider.

50 7 - Kendine Güven Ve Moralini Yüksek Tut Sınava hazırlanmak sabırlı, dikkatli ve özenli bir hazırlık gerektirir. Bu süreçte iniş ve çıkışlar olabilmekte, hayatını etkileyen her şey sınav hazırlığını da etkilemektedir. Bu nedenle kendini, hedeflerinden uzaklaştıracak durumlardan uzak tut. 8 - Deneme Sınavı Sonuçlarını İyi Değerlendir Sınava hazırlıkta ölçme - değerlendirme ve düzeltme çok önemlidir. Doğru sorularla kendini sına, sonuçlarını doğru değerlendir, eksiklerini fark et ve düzelt.

51 ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ÇOK PROGRAMLI LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2007 NİSAN Psk.Dan. Şaban YILMAZ Teşekkür ederiz.


"Rehber Öğr. Şaban YILMAZ / Eylül 2006 Öğrenci Seçme Sınavı Rehberlik Servisi ÖZEL İHLAS ÇOK PROGRAMLI LİSESİ ÖSS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları