Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN YABANCI SERMAYE STRATEJİSİ ÇERÇEVE RAPORU ŞABAN ERDİKLER YASED YÖNETİM KURULU BAŞKANI 09.11.2005 İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN YABANCI SERMAYE STRATEJİSİ ÇERÇEVE RAPORU ŞABAN ERDİKLER YASED YÖNETİM KURULU BAŞKANI 09.11.2005 İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN YABANCI SERMAYE STRATEJİSİ ÇERÇEVE RAPORU ŞABAN ERDİKLER YASED YÖNETİM KURULU BAŞKANI 09.11.2005 İSTANBUL

2 ÇALIŞMANIN AMACI  Gelişme sürecinde DYY’nin önemini vurgulamak  Gelişme sürecine daha fazla katkıda bulunacak şekilde DYYçekmek için gerekli stratejiyi geliştirmek HEDEF  Türkiye’nin mevcut ve potansiyel yabancı yatırımlara ilişkin olumlu bakışının bir göstergesi olacak, mevcut yatırım ortamının iyileştirilmesini, yeni yabancı yatırımların ülkeye çekilmesini sağlayacak önümüzdeki on yıl için “Türkiye Yabancı Yatırım Stratejisi”nin tüm tarafların görüşleri alınarak hazırlanması ve uygulamaya konması. Rakamsal hedef 2005-2009: 10 milyar dolarGSYİH oranı: %2.5 2010-2014: 15 milyar dolar %2.8

3 Dünya çapında toplam DYY, 2006-2007’de artmaya devam edecektir. Türkiye’nin, doğru politikaları uygulaması durumunda 2006-2007’de daha fazla DYY çekmesi mümkündür. 109 ülkedeki yatırım ajansı yöneticilerinden gelen anket sonuçlarında, ülkelerin DYY çekme çabalarının 2006’da 2004’e göre çok daha yoğun bir şekilde devam edeceği ortaya çıkmaktadır. 2005-2006’da daha fazla DYY çekmek için ek teşvikleri ve serbestleşme politikalarını uygulamayı planlayan promosyon ajansı sayısı 2004’e göre 27 adet daha fazladır. Kaynak: UNCTAD Dünya Yatırım Raporu 2005 DÜNYADA DYY TRENDLERİ

4 DYY çekmek için uygulanan politika önlemleri Diğer promosyon yöntemlerini uygulamaya koyan ülkeler 200433 ülke 2005-0650 ülke Hedef odaklı politikalar izleyen ülkeler 200459 ülke 2005-06 95 ülke * Ülkeler her geçen gün DYY çekmek için daha fazla çaba harcamaktalar. * DYY çekmek için teşvikler ve daha fazla serbestleşme çabalarının ötesinde; çekilmesi hedeflenen yabancı sermayenin sektörü, menşei ve diğer özelliklerine göre farklı yöntemler uygulamaya hazır bulunmaktadır.

5 Türkiye DYY çekme konusunda geç kalmıştır. Ülkede ekonomik ve politik istikrar ortamı sağlanmıştır AB ile üyelik müzakerelerinin başlaması olumludur, ancak tek başına yeterli değildir Yürütülen reform çalışmaları yerindedir, ancak daha fazla DYY çekilmesi için yetersiz kalmıştır. TÜRKİYE İÇİN DURUM SAPTAMASI

6 TÜRKİYE’NİN DYY ÇEKME PERFORMANSI DYY (milyon $) DYY/GSSSY (%) GSSSY(milyon $) GSSSY/GSYİH(%) 1995-992000-04 1995-99 2000-04 2000-04 2000-04 Türkiye 8271,916 1.8 5.6 34,419 18.1 Çek Cumhuriyeti3,0605,120 18.1 26.7 19,162 27.1 Macaristan3,7803,223 38.2 21.3 15,106 23.1 Polonya5,3405,920 15.9 15.1 39,273 19.9 DYY/ Gayri-Safi Sabit Sermaye Yatırımları Oranı Kaynak: UNCTAD veri tabanı

7 TÜRKİYE’NİN DYY ÇEKME PERFORMANSI 2004 TÜRKİYE: DYY Stokları / GSYİH %10 POLONYA: DYY Stokları/GSYİH %26 ÇEK CUMH: DYY Stokları/GSYİH %53 MACARİSTAN: DYY Stokları / GSYİH %60 Doğrudan Yabancı Sermaye Stoku/ Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Oranı Kaynak: UNCTAD veri tabanı

8 TÜRKİYE’NİN YENİ YATIRIMLARI ÇEKME PERFORMANSI Toplam Yeni (greenfield) Yabancı Yatırımları sayısı 9800 yeni yatırım 5800 gelişmekte olan ve geçiş dönemi ülkelere gitti ÜLKELERE GÖRE YENİ PROJELER (2004) ÇİN1529MEKSİKA154 HİNDİSTAN685MALEZYA125 RUSYA377HONG KONG122 BREZİLYA258TAYLAND121 SİNGAPUR173KORE100 BAE156TÜRKİYE64 Kaynak: UNCTAD Dünya Yatırım Raporu 2005 2004 yılı:

9 200120032005 TÜRKİYE485648 ÇEK CUMHURİYETİ36 MACARİSTAN37 İSPANYA38 SLOVAKYA40 PORTEKİZ45 ROMANYA55 POLONYA57 TÜRKİYE’NİN ZAYIF NOKTALARI - Türkiye’de eğitim, beşeri sermaye altyapısı zayıftır. - Teknoloji ve internet altyapısına yapılan yatırımlar yetersizdir - Ar-Ge yatırımları düşüktür. Kaynak: IMD Dünya Rekabet Gücü raporu TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜ

10 DYY (milyon $) DYY/GSYİH (%) 1991-971998-2004 1991-97 1998-2004 Türkiye 759 1,6150.521.05 Çek Cumhuriyeti 989 5,0882.857.94 Macaristan2,669 3,2526.657.58 Polonya2,518 6,1762.014.10 Kaynak: UNCTAD Veri tabanı ve Dünya Kalkınma Göstergeleri AB üyelik görüşmelerinin başlaması ve DYY Stratejisinin başarıyla uygulanması durumunda DYY GİRİŞİNİN TÜRK EKONOMİSİNE OLASI ETKİLERİ 2005-09 arasında Yıllık ortalama DYY girişi 10 milyar dolar 2010-14 arasında Yıllık ortalama DYY girişi 15 milyar dolar Yıllık GSYİH Büyüme hızı %6.5 ’a ulaşacaktır

11 AB Müzakerelerine başladıktan sonra DYY/GSYİH oranı Çek Cumhuriyeti%2.9%7.9 Macaristan%6.7%7.6 Polonya%2.0%4.0 Türkiye ilk 10 yıl boyunca GSYİH nın %3ü kadar DYY çekebilirse 2014’teki DYY/GSYİH oranı (%24.5) ile ancak bugünkü Polonya’nın düzeyine(%25.4) yaklaşmış olacaktır. Kaynak: OECD ve Yılmaz(2005) DYY GİRİŞİNİN TÜRK EKONOMİSİNE OLASI ETKİSİ 19952003 Macaristan %45 %54 Polonya %38 %45 Slovakya %41 %47 Çek Cumh. %60 %61 2005 2015 Türkiye%28%38 Kişibaşına düşen GSYİH’nın AB-15 ortalamasına oranı

12 1. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ETKİN YÖNETİŞİM MUTLAKA SAĞLANMALIDIR - UYGULAMALARDA DA YERLİ/YABANCI AYRIMI KALDIRILMALIDIR 2. VERGİ REFORMU GECİKTİRİLMEMELİ; YÜKSEK VERGİLERİN YATIRIMLARIN ÖNÜNDE BİR ENGEL OLMASI SON BULMALIDIR 3. DOĞRUDAN BAŞBAKANLIKLA BAĞLANTILI ÖZEL SEKTÖRÜN DE KATILIMIYLA YATIRIM PROMOSYON AJANSI(YPA) 2006 YILINDA KURULMALIDIR 4. ORTA VE UZUN VADEDE TEKNOLOJİ YOĞUN YENİ YATIRIMLAR HEDEFLENMELİDİR 5. DYY STRATEJİSİNDE SEKTÖREL ÖNCELİKLER MUTLAKA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR. TÜRKİYE’NİN DYY STRATEJİSİNİN TEMEL İLKELERİ

13 Yatırımcılar için bir ülkede mutlaka olması gereken koşullar: - ekonomik ve siyasi istikrarı - mülkiyet haklarının korunması - yabancı yatırımlara karşı hukuki ve fiili engeller olmaması - kayıt dışı ekonomi - Türkiyede istikrarın sağlanması, bürokratik engellerin kaldırılması, mülkiyet haklarının korunması hususlarında önemli adımlar atılmıştır. İlkelerinin hayata geçirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Uluslararası alanda yapılan ülke sıralamalarında Türkiye hukukun üstünlüğü ve etkin yönetişimin yeterince sağlanamadığı ülkeler arasında yeralmaktadır. 1. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ETKİN YÖNETİŞİM MUTLAKA SAĞLANMALIDIR Heritage Vakfı, Ekonomik Özgürlükler Endeksi Sıralaması: Türkiye 112 Polonya41 Çek Cumhuriyeti32 Macaristan35 Uluslararası Şeffaflık Enstitüsü, Rüşvet Algılama Endeksi Sıralaması - 2004 Türkiye77 Polonya67 Çek Cumhuriyeti51 Macaristan42

14 AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE EN YÜKSEK KURUMLAR VERGİSİ ORANI (OCAK 2005) ÜlkeOranÜlkeOranÜlkeOran AB-2527.4Fransa35.4Litvanya15 AB-1531.4Hollanda34.5Lüksemburg30.4 Almanya38.7İngiltere30Macaristan18 Avusturya34İrlanda12.5Malta35 Belçika34İspanya35Polonya19 Çek Cumh.28İsveç28Portekiz27.5 Danimarka30İtalya33Slovakya19 Estonya26Kıbrıs15Slovenya25 Finlandiya29Letonya15Yunanistan35 Türkiye30 - Kurumsal Vergi oranlarının yüksekliği DYY çekme konusunda zorluklar yaratmaktadır. - Türkiye’nin gelir düzeyine daha yakın ülkelerde maksimum Kurumlar Vergisi %20’lerin altında kalabilmektedir. - Kısa vadede %30 olan Kurumlar Vergisi oranı düşürülmelidir. - Orta ve uzun vadede yatırımcıya oranların düşürülmesine ilişkin bir takvim sunulmalı, takvime uyulacağına dair güvence verilmelidir. Kaynak: Avrupa Ülkeleri için Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü 2. VERGİ REFORMU GECİKTİRİLMEMELİ;YÜKSEK VERGİLERİN YATIRIMLARIN ÖNÜNDE BİR ENGEL OLMASI SON BULMALIDIR

15 Kurulacak YPA’nın fonksiyonları: 1. Ülkenin imajını geliştirecek 2. Yatırım sürecini kolaylaştırıcı hizmetler sunan 3. Yatırım projeleri geliştirecek 4. Politika geliştirecek ve kamuoyunda bu politikları savunacak bir Ajans olması önemlidir. Bir ülkeye yatırım çekebilmek için, - yatırım ortamının uygunluğunun ve - piyasa büyüklüğünün yanısıra -Yatırım promosyon faaliyetlerinin de önemli bir etkisi vardır. - Kurulacak YPA’nın kamu-özel işbirliğinde kurulması ve Başbakanlıkla direkt bağlantılı olması, siyasi ve bürokratik kadrolarca en üst düzeyde desteklenmesi ÇOK ÖNEMLİDİR ! Promosyona ayrılacak bütçe belirli bir oranın altında kalırsa, yapılacak çalışmaların DYY üzerinde ciddi bir etkisi olmayabilir. DYY akışının YPA bütçesine olan esneklik katsayısı : 0.25 Kaynak: Morisset ve Andrews-Johnson, 2004 3. DOĞRUDAN BAŞBAKANLIKLA BAĞLANTILI ÖZEL SEKTÖRÜN DE KATILIMIYLA YATIRIM PROMOSYON AJANSI(YPA) 2006 YILINDA KURULMALIDIR PA bütçesinin %10 artması ileDYY girişi %2.5 artacaktır. YPA bütçesini 60.000 $ artırmak ile ülkeye 5 milyon $ daha fazla DYY çekmek mümkündür.

16 Kısa vadede makroekonomik öncelikler sebebiyle DYY için sektörel politikalar izlenmelidir. Orta ve uzun vadede yeni yatırımlar hedeflenmelidir. Bunlar; - Türkiye’nin daha hızlı gelişmesini sağlayacak - İhracat potansiyeli yaratacak - Türkiye’nin Ar-ge alt yapısını güçlendirecek - Teknoloji-yoğun alanlara ve ürünlere yönelik üretim yapacak - istihdamı arttıracak - katma değeri yüksek yatırımlar olmalıdır. Türkiye bu tür yatırımları çekebilmek için; - uygun yatırım ortamını sağlamalı - eğitim ve altyapısını geliştirmeli ve teşvik etmeli Türkiye’nin orta ve ileri teknoloji merkezi olarak alıgılanmasını sağlamak gereklidir. Bunun için üretime ve ar-geye dönük eğitimli, kalifiye işgücüyle öne çıkması sağlanmalıdır. Türkiye’de mevcut yatırımcıların ar-ge ve teknoloji ağırlıklı yatırımlarını, gerekli KOŞULLAR SAĞLANDIĞI TAKTİRDE, Türkiye’ye kaydırmaları sağlanabilir. 4. ORTA VE UZUN VADEDE TEKNOLOJİ YOĞUN YENİ YATIRIMLAR HEDEFLENMELİDİR

17 Türkiye uluslararası doğrudan yatırım kararlarının doğası gereği sektörler arasında farklılık olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. 2006 kurulacak YPA içinde sektör uzmanlarının varlığı çok önemlidir. Sektörel düzeyde yatırım projeleri üretmek kurulacak YPA’nın temel görevlerinden olmalıdır. Ülkeye çekilecek yatırımların sektörüne bağlı olarak, yan sanayii ile birlikte hareket edeceği ihtimalini değerlendirmek gereklidir. Ör: Otomotiv Sektörü Yabancı sermayenin Türkiye’yi bölgesel yönetim, pazarlama ve lojistik merkez olarak seçmeleri için çalışılmalıdır Ör: Gıda Sektörü Mevcut yabancı yatırımcıların Ar-Ge faaliyetlerini Türkiyeye kaydırmaları için çalışma yürütülmelidir. 5. DYY STRATEJİSİNDE SEKTÖREL ÖNCELİKLER MUTLAKA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR.

18


"TÜRKİYE’NİN YABANCI SERMAYE STRATEJİSİ ÇERÇEVE RAPORU ŞABAN ERDİKLER YASED YÖNETİM KURULU BAŞKANI 09.11.2005 İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları