Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/51 Paragraf Çağın getirdiği gelişmeye uyum sağlayabilmek için, bütün fertlerin bilinçli bir şekilde yetişmesi ve eğitiminden payını alıp, kendini aşmasının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/51 Paragraf Çağın getirdiği gelişmeye uyum sağlayabilmek için, bütün fertlerin bilinçli bir şekilde yetişmesi ve eğitiminden payını alıp, kendini aşmasının."— Sunum transkripti:

1 1/51 Paragraf Çağın getirdiği gelişmeye uyum sağlayabilmek için, bütün fertlerin bilinçli bir şekilde yetişmesi ve eğitiminden payını alıp, kendini aşmasının lüzumunu hissederek eleştiriye açık olması gerekmektedir. Paragrafa göre kişiden asıl istenen nedir? Çağa uyum sağlaması Eğitimden payını alması Bilinçli şekilde gelişmesi Eleştiriye açık olması A B C D

2 2/51 Paragraf Yeni yetişen insanlarımıza düşünmeyi öğretemiyoruz. Düşünmek, bütün beceriler gibi, öğretilebilen, geliştirilebilen bir yetenektir. Düşünmeyi öğretmek, kavramları öğretmekle başlar. Genç in sanlarımıza eğitim verirken, yalnız kendi kitaplarımıza göre düşünmeyi öğretmek, sadece onlar için değil, bütün toplum için de zararlıdır.

3 3/51 Paragraf Bu paragrafta, önemle vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Düşünmeyi öğretmek, temel kavramları öğretmekle başlar. Düşünme, doğuştan gelen bir yetenek değildir. Gençlere özgürce düşünebilme yeteneği kazandırılmalıdır. Eğitimde düşünmenin payı yoktur. A B C D

4 4/51 Paragraf Tiyatrosu olan bir memlekette, kötülükler, hatalar sürüp gitmez. Çünkü hayatın bir örneği olan sahnede aktörler insanlığa ayna olurlar. Biz kendimizi onlarda görürüz.Onlar bize ne olduğumuzu, ne olmak istediğimizi, ne olmaktan korktuğumuzu gösterirler.

5 5/51 Paragraf Parçada asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tiyatronun eğitimde önemli bir rol oynadığı Kötülüklerin tiyatro ile önlenebileceği Aktörlerin hayatımızı canlandırdığı Tiyatro sahnelerinde gerçeklerin yansıtıldığı A B C D

6 6/51 Paragraf El halısında desen; göz değmesin diye nazar boncuğu; serilen eve bolluk ve bereket getirsin diye bereket ağacı; birlik beraberlik, dirlik ve düzenlik getirsin diye zincir haline gelmiş halkalar şeklinde gösterilir. Parçada vurgulanmak istenen düşünce nedir? Halı desenlerini herkes kendine göre yorumlayabilir. Halıdaki desenlerin kendine özgü bir anlamı vardır. Halı dokunurken şekiller kendiliğinden ortaya çıkar. Bütün desenler, birbirine bağlı zincir şeklindedir. A B C D

7 7/51 Paragraf Oyun ve oyuncak, çocuğu kendi dünyasına alır götürür. Oyun oynarken onların yüzlerinde açık ve pırıl pırıl bir mutluluk vardır. Oyun, her çocuğun tabii hakkıdır. Bu yüzden onlara zekâlarını, duygularını geliştiren, geleceğe hazırlayan oyuncaklar almalıyız. Çocuğa verilecek en kıymetli hediye oyuncaklardır.

8 8/51 Paragraf Parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Oyun ve oyuncağın çocuğun gelişiminde gerekli olduğu Çocuğun dünyasında oyunun önemli olduğu Oyuncağın çocuğu yarınlara hazırladığı Hediyelerin çocuğu çok mutlu ettiği A B C D

9 9/51 Paragraf Gençler ! Güzel olan her şeye layıksınız. Özgürlük bir güzelliktir. Alkole, sigaraya, uyuşturucuya tutsak olmayın ! Parçada anlatılmak istenen temel düşünce nedir? Zararlı alışkanlıklar, insan özgürlüğünü de kısıtlar. Gençler bütün güzelliklere layıktır. Güzellikler, özgür bir ortamda değer kazanır. Herkes, güzel ve güzelliğe tutsak olmalıdır. A B C D

10 10/51 Paragraf Hep aydınlık günlerimiz olmalı, Milletçe, el ele beraber, Bütün köylerinde güzel yurdumun, Okumayan, yazmayan kalmamalı Bu vatan, cennet vatan Kalkınmalı, kalkınmalı.

11 11/51 Paragraf Şairin asıl isteği nedir? Hayatın neşeli ve güzel olması Birlik ve beraberlik içinde yaşanması Herkesin eğitimden geçmiş olması Ülkenin her yönüyle gelişmesi A B C D

12 12/51 Paragraf “Bu dünya hepimizin... Yaşanılacak başka bir dünya da yok!... Kirliliğe karşı top yekûn bir gayret sarf edilmezse, gelecek nesiller canlı çiçekler yerine plâstik çiçeklerle avunacaklar; çiçeği saksıda, ormanı tabloda seyretme talihsizliğini yaşayacaklardır. ( 8. ve 9. Sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.)

13 13/51 Paragraf Parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ümitsiz Kırgın Çaresiz Kaygılı A B C D

14 14/51 Paragraf Aşağıdakilerden hangisi parçada verilmek istenen düşüncelerden biri değildir? Çevre temizliğine önem vermelidir. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılmalıdır. Çocuklara çiçek ve orman resimleri yaptırılmalıdır. Doğal güzellikleri korumak için birleşilmelidir. A B C D

15 15/51 Paragraf Sen büyük şehrin çocuğusun, Kıyıda köşede büyümedin bizim gibi Daha bu yaşta Tramvaylar, köprüler gördün, Trenlerde, yolculuk ettin Görgüne sözüm yok Ama bakıyorum rahat değil çocukluğun Arabalar yolunu kesiyor Tele takılıyor uçurtman Akarsuların, tepelerin yok

16 16/51 Paragraf Şiirde asıl vurgulanmak istenen nedir? Doğal çevrenin her geçen gün bozulduğu Bugünkü çocukların daha rahat bir hayat sürdükleri Çocukların, çocukluğunu yaşayabileceği Küçük yerlerde doğal çevrenin daha iyi korunduğu A B C D

17 17/51 Paragraf Arkadaşlarını iyi tanı Arkadaştır tanıtan insanı! Kitabın gibi arkadaşın da, Değişip gider hayat boyunca; İkisini de iyi seçmeli Yer tutacaktır çünkü izleri.

18 18/51 Paragraf Şiirden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim. Kitaplar da dostlar gibi, iyi seçilmiş olmalıdır. İnsanlar değiştikçe kitapları ve arkadaşları da değişir. Çok kitap okuyan kişi, çok şey bilir. A B C D

19 19/51 Paragraf “Tarancı’nın şiirlerinde, insan ömrünün gençlikten olgunluğa doğru giden akışında bin bir değişmeye uğrayan duygular, heyecanlar, arayışlar kaynaşır durur. Özellikle gece, durgunluk, ölüm, yaşlılık, aşk, sarhoşluk, hüzün çocukluğa özlem...”

20 20/51 Paragraf Paragraftan Tarancı’nın şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.? Sevinç ve iyimserlik ön plandadır. Duygu ve heyecanlar iç içedir. Çeşitli temalar işlenmiştir. Yeni arayışların izleri görülür. A B C D

21 21/51 Paragraf Saf gönlüm uyandıkça bu rüyaya inanmış; Her tatlı teselliye çocuklar gibi kanmış... Bilmez ki yarın dönse de kuşlarla çiçekler, Onlarla giden günlerimiz dönmeyecekler. ( 13. ve 14. sorular yukarıdaki dörtlüğe göre cevaplandırılacaktır)

22 22/51 Paragraf Şair nasıl bir duygu içindedir? Hüzünlü Endişeli Karamsar Öfkeli A B C D

23 23/51 Paragraf Şiirin son mısralarında zamir olan kelime, aşağıdakilerden hangisinin yerini tutmaktadır? Saf gönlüm Kuşların ve çiçeklerin Çocukların Rüyanın A B C D

24 24/51 Paragraf Sanatı bir fabrika ürünü gibi gören bütün fikirlere karşıyım. Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için dini, milli ve ahlâki özellikler taşıması gerektiğine inanıyorum.

25 25/51 Paragraf Parçada sanatla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Evrensel bir nitelik taşıdığından Tek düzelikle bağdaşmayacağından Topluma faydalı olması gerektiğinden Kültürel değerlerle iç içeliğinden A B C D

26 26/51 Paragraf Hani benim yuvam, vatanım; Hani orman, hani dağlar, ovalar? Ben öterim; fakat kalbim kan ağlar; Kafes güzel; lâkin, benim zindanım.

27 27/51 Paragraf Dörtlükten aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Vatan özlemi Tutsaklık üzüntüsü Özgürlük isteği Arkadaş özlemi A B C D

28 28/51 Paragraf “Günlük hayatımıza, gittikçe büyüyen ekonomik, sosyal ve politik boyutları ile girmekte olan çevre problemlerine daha akılcı çözümler bulmalıyız. Bu nedenle çevrenin, insan sağlığı refah ve mutluluğunun temel unsuru olduğu bilincinin hem milli, hem de milletlerarası alanda yaratılması alanda yaratılması gerekmektedir.”

29 29/51 Paragraf Paragrafa göre, çevre konusunda insanların bilinçlendirilmesinin amacı nedir? Ekonomik şartları iyileştirmek İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak Milletlerarası politik üstünlük kazanmak Toplumların huzur ve mutluluğunu sağlamak A B C D

30 30/51 Paragraf Yabancı ülkelere gitmiş olanlar görmüşlerdir: Orada gün erken başlar. El oğlu erkenden ayaktadır. Bunca uygarlık yan gelip yatmakla elde edilmemiştir. Bunun kefareti gece gündüz çalışmaktır. Gece hayatı, işsiz güçsüz mirasyedilerin harcıdır. ( 18 – 19 ve 20. Sorular yukarıdaki parçaya göre cevaplandırılacak.)

31 31/51 Paragraf Parçaya göre, yabancı ülkelerde günün erken başlaması ne demektir? Yabancı ülkelerde güneş doğar. Yabancı ülkelerde kentler iyi aydınlatıldığından sokaklar gündüz gibi aydınlıktır. Yabancı ülkelerdeki insanlar uykuyu sevmezler. Yabancı ülkelerdeki insanlar, erkenden kalkar ve çalışmaya başlarlar. A B C D

32 32/51 Paragraf Parçaya göre yabancıların, erken kalkma karşılığında elde ettikleri yarar nedir? Sağlıklı bir hayat Güneşin doğuşunu seyretme Uygarlıkta ilerleme Güne neşeyle başlama A B C D

33 33/51 Paragraf Yazar, yukarıdaki parçada yazdıklarını daha çok neye dayandırmaktadır? Gözlemlerine Okuduklarına Düşündüklerine Duyduklarına A B C D

34 34/51 Paragraf Uzun zamandan beri sana mektup yazmak istediğim halde ancak bugün vakit bulabildim. Birlikte geçirdiğimiz o güzel tatilden sonra hemen çalışamaya başladığım için şahsi işlerime pek az vakit ayırabiliyorum.

35 35/51 Paragraf Paragraftan, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Tatillerinin iyi geçtiği Kendi işlerine hiç zaman ayıramadığı Mektup yazmayı çok istediği İşlerinin yoğun olduğu A B C D

36 36/51 Paragraf Atatürk, her şeyi kanun, nizam akıl ve mantık içinde yapmak istiyordu. Bazen sabrı tükeniyor, kendisine sadık bildiği silah arkadaşlarına dert yanıyordu. Hatta bazen, paşalara ve amirlere giderek, onları kendi çizdiği hat üzerinde yürütmeye çalışıyordu.

37 37/51 Paragraf Parçadan Atatürk ile ilgili aşağıdakilerin hangisinden söz edilemez? Başkalarını yönlendirmesinden Prensiplerinden taviz vermemesinden Kararlarını tek başına almasından Üzüntülerini arkadaşlarına anlatmasından A B C D

38 38/51 Paragraf Hiç şüphesiz ki daha güzel olabilirdi, olmalıydı. Damlaları zincir gibi birbirine halkalanmış, gene zincir gibi şakırtılı ve ağır bir yağmur altında ovayı geçerken ıslak ruhumla, ürpertici bir sis içinde böyle düşündüm. Dünya muhakkak daha güzel olmalıydı. O güzel olsaydı insanların ruhu da güzel olurdu.

39 39/51 Paragraf Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Duyarlı Şaşkın Karamsar Bezgin A B C D

40 40/51 Paragraf Köklü bir geçmişi olan dilimiz, Fatihlerin ordularıyla, uygarlık alış verişleriyle, eski yeni dünyaları kaç boy dolaşmış; kendi varlığından ince izler bırakmıştır. O, hâlâ Cezayir’de, Sudan’da, Macaristan’da... konuşulmaktadır. Paragrafın konusu nedir? Kültürümüzün dünyadaki izleri Dilimizin geniş bir coğrafyaya yayıldığı Türkçe’nin köklü bir dil olduğu Türk uygarlığının yayıldığı yerler A B C D

41 41/51 Paragraf Okuma - yazma bilmeyen nice halk hikâyecileri ve şairleri vardır ki, günlük dili estetik bir maksatla kullanırlar ve böylece toprağı altın yaparlar. Halk kültürü ile beslenmiş bir köylünün dilinde o pırıl pırıl parlar. Paragrafta anlatılmak istenen düşünce nedir? Günlük dilimiz altın gibi değerlidir. Halk kültürüyle yoğrulanlar dili güzel kullanırılar. Dilin güzel kullanılması, öğrenim seviyesine bağlıdır. Halk hikâyecileri ve şairleri en kültürlü kimselerdir. A B C D

42 42/51 Paragraf 1 - Rüzgâr, gelincik kırmızısı, papatya sarısı ve turuncu dağ lâlelerinin üzerinden geçerken en güzel türkülerini söyledi. 2 - Üzerinden gün eksilmeyen Anadolu bozkırları, başaklar olgunlaştıkça, otlar sarardıkça, sarının bütün tonlarını parlatmaya başladı. 3 - Ekinci ve akıncı olan cetlerimiz ayak bastıkları toprağı boş bırakması. 4 - Türkiye denilince akla önce başak sarısı, ardından çini mavisi geliyor. 5 - Her taraf baharda bir yeşil ekin denizi olup çıktı.

43 43/51 Paragraf Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? 2 - 4 - 1 - 5 - 3 3 - 2 - 5 - 4 - 1 4 - 3 - 5 - 1 - 2 1 - 3 - 2 - 5 - 4 A B C D

44 44/51 Paragraf Sanat, hayat ve tabiatın doğrudan doğruya bir kopyasını yapmak, bir fotoğrafını almak değil, hayatın ve tabiatın içindeki esrarı ortaya çıkarmak, onunla ruhumuz arasınsa bağ kurarak hayatın ve tabiatın tefsirini yapmaktır.

45 45/51 Paragraf Aşağıdaki yargılardan hangisi, paragraftaki düşünceye uygun düşmez? Hayat ve tabiat başlı başına sanattır. Sanatçı, gördüğünü değil, anladığını anlatan insandır. Sanat eseri görülüne değil, bilinmeyene tutulan aynadır. Sanatçı, gördüğüyle yetinmeyen insandır. A B C D

46 46/51 Paragraf Sevgi nedir? Sevgi akan sudur, Sevgi umuttur, mutluluktur. Sevgide kin ve nefret olmaz, Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.

47 47/51 Paragraf Şiirden, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Hayatın sevgiyle güzelleştiği İnsanların sevgiyi özlediği Sevginin kin ve nefreti yok ettiği Sevginin insanları hayata bağladığı A B C D

48 48/51 Paragraf Sanatçının en önemli görevlerinden biri de bireyi topluma bağlamak ve onu yaşadığı toplumla bütünleştirmektir. Birey, sanatçının yardımıyla toplumun gelişme mücadelesine katılma ve kendine düşeni yapma yeteneği kazanır. Bireye bu mücadelede gereken gücü ve çevresini değiştirip güzelleştirme becerisini sanatçı sağlar.

49 49/51 Paragraf Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi sanatçının görevlerinden değildir? Bireyi yaşadığı toplumla kaynaştırmak Bireyi toplum içinde etkili kılmak Bireye sorumluluk duygusu kazandırmak Her bireyi sanatçı olarak yetiştirmek. A B C D

50 50/51 Paragraf Sular köklere çekildi... yağdı kar, Bir başka şarkıya başladı dallar... Ağaç ne söylerse hoş söyler, kabul ! Gerçi şarkılığına bu da bir şarkı, Gel gelelim nerde bu, nerde bahar...

51 51/51 Paragraf Şiirden, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Şairin kışı çok sevdiği Ağaçların kıştan etkilendiği Ağaçların kişileştirildiği Şairin baharı özlediği A B C D


"1/51 Paragraf Çağın getirdiği gelişmeye uyum sağlayabilmek için, bütün fertlerin bilinçli bir şekilde yetişmesi ve eğitiminden payını alıp, kendini aşmasının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları